Prof. Dr. Metin BAL'ın önceki dönemlerde verdiği dersleri. Şu anda vermekte olduğu felsefe dersleri için lütfen tıklayınız.
 

Doç. Dr. Metin BAL'ın 2015-16 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde / I. Dönem veriyor olduğu Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programı Dersleri:

Varlık Felsefesi /Ontoloji - FEL 2001 - (Felsefe Lisans Programı, II. Sınıf Zorunlu Ders, 2015/16 Güz Dönemi)

● Sinemada Felsefe - FEL 2131 - (Felsefe Lisans Programı, II. Sınıf Seçimlik Ders, 2015/16 Güz Dönemi)

Kant - FEL 3135 - (Felsefe Lisans Prog., III. Sınıf Seçimlik Ders, 2015/16 Güz Dönemi)

20. Yüzyılda Felsefe II -  FEL 4003 - (Felsefe Lisans Prog., IV. Sınıf Zorunlu Ders, 2015/16, Güz Dönemi)

● Varoluşçuluk - FEL 4129 - (Felsefe Lisans Prog., IV. Sınıf Seçimlik Ders, 2015/16 Güz Dönemi)

Estetik ve Sanat Kuramları - I, FEL 5033 - (Tezli Yüksek Lisans Prog., Seçimlik Ders, 2015/16 Güz Dönemi)

Heidegger - FEL 6007 - (Doktora Prog., Seçimlik Ders, 2015/16, I. Dönem/Güz Dönemi)

Estetik ve Sanat Felsefesi Problemleri -  FEL 6019 - ( Dokrora Prog., Seçimlik Ders, 2015/16, III. Dönem/Güz Dönemi)

● 20. Yüzyıl Felsefe Akımları - FBE 6095 - (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Prog., Seçimlik Ders, 2015/16, Güz Dönemi)

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTELERDE VERDİĞİ DERSLER:

Fenomenoloji - FEL 425 - (ADÜ, Lisans IV. Sınıf, Seçmeli Ders, 2012/13 Güz Dönemi)

Varoluşçuluk (ADÜ, IV. Sınıf)

Yabancı Dilde Felsefi Metin Okuma - I, FEL 235 (ADÜ, Lisans II. Sınıf, Seçmeli Ders, Güz Dönemi)

Sanat Felsefesi - FEL 216 - (ADÜ, II. Sınıf, 2012/13, Bahar Dönemi)

Sanat Felsefesi - FEL 352 - (ADÜ, Bahar Dönemi, 2012/13, Sanat Tarihi Bölümü Seçmeli Dersi)

 Sanat Felsefesi Metinleri (ADÜ)

19. Yüzyılda Felsefe, (Zorunlu Lisans Dersi, Güz Dönemi)

● 18. Yüzyılda Felsefe - FEL 303 - FEL 303 - (ADÜ, Lisans III. Sınıf, 2012/13 Güz Dönemi),

Dil Felsefesi - FEL 326 (ADÜ, III. Sınıf, 2012/13, Bahar Dönemi)

Özgürlük Sorunu - FEL 334 - (ADÜ, Bahar Dönemi, III. Sınıf Seçmeli Dersi),

20. Yüzyılda Felsefe I - FEL 401 - (ADÜ, Lisans IV. Sınıf, 2012/13 Güz Dönemi),

20. Yüzyılda Felsefe II -  FEL 404 - (ADÜ, IV. Sınıf, 2012/13, Bahar Dönemi)

20. Yüzyıl Felsefe Akımları (ADÜ, Lisans IV. Sınıf, Seçmeli Ders, Güz Dönemi),

● Felsefi Yıkım ve Yeniden İnşa - FEL 442 - (ADÜ, Bahar, IV. 2012/13, Sınıf Seçmeli Dersi)

Retorik (II.Sınıflar için Seçmeli Ders, III. Dönem)

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) - FEL 104 - (ADÜ, I. Sınıf, Bahar Dönemi),

● Eskiçağda Felsefe - FEL 107 - (ADÜ, Lisans I. Sınıf, Güz Dönemi),

Hermeneutik (Yorum-bilgisi) - FEL 419 (ADÜ, 2010 Güz Dönemi),

Varlık Felsefesi/Ontoloji - FEL 213 (ADÜ, Lisans II. Sınıf, 2012/13 Güz Dönemi),

Ethics & Professional Ethics (Maltepe Üni. Felsefe Böl.)

Introduction to Philosophy (Maltepe Üni. Felsefe Böl.)

Felsefeye Giriş (Adıyaman Üni., Sosyoloji Böl.),

Felsefe Tarihi (Adıyaman Üni., Sosyoloji Böl.)

Doç. Dr. Metin BAL'ın şu an verdiği lisans programı dersleri için tıklayınız lütfen.