DERSIN ADI

Yirminci Yüzyılda Felsefe - II  / for English click here please / Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri: 24 Eylül 2018 - 31 Aralık 2018.

KODU

Felsefe Bölümü / FEL 4003 / Türü: Zorunlu / 2018/19 Güz: 7. dönem / Ulusal Kredi: 4    AKTS: 6

ÖGRETIM ÜYESI

Doç. Dr. Metin BAL   / Haftalık Ders Programı için tıklayınız lütfen.

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası, Oda: 328.  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

Görüşme Gün ve Saatleri: Pazartesi 13:00 - 13:45 - Salı: 13:00-13:45

for English click here please

DERSIN AMACI

20. yy.da ve 21. yy'ın başında felsefenin yeni yönelimlerinin incelenmesi.

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI

KAZANILAN BILGI

2018/19 güz döneminde üzerinde yoğunlaşılacak konu 20. yy.'da ortaya çıkan ve 21. yy.'da gelişimini sürdüren "postmodernizm"dir. Fredric Jameson'ın yapıtları yoluyla "postmodernizm" anlaşılmaya çalışılacaktır. Üzerinde durulacak yapıt Jameson'ın Postmodernizm Ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı adlı kitabı.

ÖGRETIM METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

ÖGRETME MATERYALI

Kaynak kitaplar

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                 ESER                                                                                          

    Ders Kitabımız:
   
 

Başlangıç Dersi

I. Hafta -

26 Eylül 2018

A-) Modernizm ve Postmodernizm, Metin Bal.

B-) Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

 

A-) Modernizm ve Postmodernizm kitabı.

İÇİNDEKİLER:

1-) Modernizm Nedir?

2-)"Çağdaş Düşüncenin Bir Haritasını Çıkarmaya Yönelik Bir Girişim Ya da Foucault'nun "Özneler ne pahasına kendi kendilerinin hakikati hakkında konuşabilirler?" Sorusu", Metin Bal. (Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık, Foucault, Michel (1999) çev. Ali Utku/Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yayıncılık.)

3-) "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin BalMavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135. DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.70857Indeks Bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi  e-ISSN: 2148-5322

4-) "Baudrillard’a Göre Postmodern Sanat ve Simülakr ya da Gerçeğin Yerini Alan Gölge"/"Postmodern Art For Baudrillard and Simulacr or Reality Replaced with the Shadow"Metin Balfelsefelogosdergisi / dosya konusu: Psikanaliz ve Felsefe. Yıl: 21, Sayı: 66, 2017/3. ss. 153-174. İstanbul: Fesatoder Yayınları. Listelendiği indeksler: EBSCOhost, The Philosopher's Index.

 

4-) "Charlie Kaufman’ın Synecdoche, New York Filminin Felsefi Bir Değerlendirilmesi, Postmodern Dönemde İnsanın Durumu ve Çıkış Yolları" / "A Philosophical Evaluation of Charlie Kaufman’s Film Synecdoche, New York, The Situation of Human Being in Postmodern Era and The Ways Out." Metin Bal. felsefelogos dergisi 2018/4, Aralık. Sayı: 71, ss. 7-21. ISSN: 1309-9175.  EBSCOhost, The Philosopher's Index. İstanbul.

 

 

 

B-) Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

İÇİNDEKİLER: 1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115. 3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258. 7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film. ss. 357-404. Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.

     
   

1. Ek malzeme: "Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, July/Temmuz 2015, 8(2) ss. 49-86, ISSN 1309-1328. DOAJ: Directory of Open Access Journals, EBSCOhost,  ISSN 1309-1328.

2. Ek malzeme: "Çağdaş Düşüncenin Bir Haritasını Çıkarmaya Yönelik Bir Girişim Ya da Foucault'nun "Özneler ne pahasına kendi kendilerinin hakikati hakkında konuşabilirler?" Sorusu", Metin Bal.

3. Ek malzeme: "Terry Eagleton'ın Kültür ve Tanrı'nın Ölümü Yapıtı Üzerine Eleştirel Bir Yorum", Metin Bal.

     

 

2. Hafta

3 Ekim 2018

1-) 1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115.

 

 

 

 

3. Hafta

10 Ekim 2018

2-) 1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115.

 

 

 

 

4. Hafta

17 Ekim 2018

3-) 3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

 

 

 

 

5. Hafta

24 Ekim 2018

4-) 3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

 

 

 

 

6. Hafta

31 Ekim 2018

5-) 5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258.

6-) 5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258.

 

 

 

 

7. Hafta,

7 Kasım 2018

 VİZE Sınavı günü,

 

 

 

 

8. Hafta

14 Kasım 2018

17. Dünya Felsefe Günü Adına Felsefi Bir Söyleşi

"Victor Hugo'nun Sefiller'inde, Van Gogh'un Yaşamında ve Rancière, Orwell, Gary, Seddavi, Marx ve Engels'te Yoksulluğun Felsefesi", Metin Bal.

 

 

 

 

9. Hafta

21 Kasım 2018 Çarşamba

10-) 7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

 

 

 

 

10. Hafta

28 Kasım 2018

11-) 7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

 

 

 

 

11. Hafta

5 Aralık 2018

12-) 8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film. ss. 357-404.

 

 

 

 

12. Hafta

12 Aralık 2018

13-) Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.
     
 

13. Hafta

Dönem Sonu Dersi

19 Aralık 2018

“Platon’un Symposion’unda Aşk ve Bir Aşk Olayı: Hölderlin’in Hyperion Romanı”

Metin Bal. Tarih: 19 Aralık 2018, Saat: 15:00 – 17:00, Karşıyaka Belediyesi, Kent Konseyi, Kadın Meclisi. Karşıkaya Belediyesi Hizmet Binası II, Dedebaşı Mahallesi 6111/1 Sk. 35560 Karşıyaka/İzmir.

 

DEBORD Guy, (1983) The Society of the Spectacle, tr. by Ken Knabb, London: Rebel Press. (Debord, Guy (2016) Gösteri Toplumu, çev. Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.)

Baudrillard, Jean (2008) Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır,  Ankara: Doğu Batı  Yayınları.

     
 

SÖYLEŞİ: Platon Okumaları – 

SÖYLEŞİ: Platon Okumaları

     
 

******************

******************    ******************           ******************            ******************

     

 

Hermeneutik

(Yorum-Bilgisi)

1-) Dilthey, Wilhelm (1999) Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, Paradigma Yayıncılık.

     

 

Fenomenoloji ve Husserl

1-) Husserl, Edmund (1994) Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe, Çev. Ayça Sabuncuoğlu & Önay Sözer, İstanbul: AFA Yayınları.

2-) Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, Husserl, Edmund (1995)  çev. Tomris Mengüşoğlu, Yapı Kredi Yayınları.

3-) "Fenomenoloji", Edmund Husserl'in Encyclopaedia Britannica için 1927'de kaleme aldığı yazı. Çeviren Aydın Gelmez. ss. 29-47. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. (İngilizce orijinal metin için tıklayınız. “Phenomenology”, Edmund Husserl, Article for the Encyclopedia Britannica (1927) in Mc. Peter and Elliston, A. (ed. 1981) Husserl’s Shorter Works, revised translation by Richard E. Palmer Cormick, Notre Dame: University of Notre Dame Press. ss. 21-35.) (Ya da bu yazının daha eski bir Türkçe çevirisi için bkz. Oluşum Defteri dergisi, ss. 23-28. Encyclopedia Britannica 'nın 1939 Baskısından çeviren Önay Sözer.)

4-) "Hegel, Husserl ve Epistemolojik Fenomenoloji Üzerine", Tom Rockmore, ss. 145-158, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul.

 

 

 

 

Yaşam Felsefesi ve Bergson

Bergson, Henri (2011) Metafiziğe Giriş, derleyen ve çeviren Atakan Altınörs, İstanbul: Paradigma Yayınları.

"Metafiziğe Giriş, 1903", Bergson, Çev.  Atakan Altınörs, ss. 39-90.

Bergson'un "Kronolojik Hayat Hikayesi", ss. 1-12. Atakan Altınörs. (Bkz Bergson, Henri (2011) Metafiziğe Giriş, derleyen ve çeviren Atakan Altınörs, İstanbul: Paradigma Yayınları.)

"Paul Valéry'nin Bergson'un Vefatı Üzerine Konuşması", ss.13-17, çev. Atakan Altınörs.

"Bergson ve Dil Anlayışı Üzerine", ss. 19-37, Atakan Altınörs. (Bkz Bergson, Henri (2011) Metafiziğe Giriş, derleyen ve çeviren Atakan Altınörs, İstanbul: Paradigma Yayınları. )

[Henri Begrson'un Metafiziğe Giriş kitabının Türkçe'de tavsiye etmediğim çevirileri için bkz.  çev. Barış Karacasu, 1998, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Bu yapıtın İngilizce çevirisi için tıklayınız: An Introduction to Metaphysics. (ya da metnin tavsiye etmediğim başka bir Türkçe çevirisi için bkz: "Metafiziğe Giriş", Henri Bergson, çev. Ahmet Aydoğan, Bu metin için bkz. Henri Bergson, Gabriel Marcel, René Guénon, Metafizik Nedir, Derleme kitap, 2001, İstanbul: Birey Yayınları. ss. 23-47. Metindeki anlaşılması güç kavramlar için tıklayınız: Sözlükçe)]

     

 

"Düşünceden yoksun bir çağ"

ve

 "Varlık Sorusu"na Dönüş

 

1. "Heidegger Düşüncesinin Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Heidegger Dictionary yapıtından) Derleyen ve çeviren Metin Bal, ss. 255-306. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 16. Kitap, Bahar 2012, Çizgi Kitabevi, Konya. ISBN: 978-9944-5093-5-0.

2. "Müthos Yoluyla Düşünmeye Heidegger'le Başlamak", Metin Bal.

2.1 "Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015,Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

3. "Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama", Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

 

Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Prof. Dr. Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

 

4. Vaysse, Jean-Marie, "Heidegger ve Alman İdealizmi", Çev. Metin Bal, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı: 2, Mayıs-Ağustos 2008, ss. 258-274.

4.1. "Avrupa ve Alman Felsefesi", Martin Heidegger, ss. 348-358. Ömer Albayrak ve Tayfun Salcı. Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

5.Varlık ve Zaman, Heidegger, Martin.

6. "Dünya Resimleri Çağı", Martin Heidegger, Bu yazı için bkz. ss. 65-102, Heidegger, Martin (2001) Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, derleyen ve çeviren Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.

7."Düşünmeye Çağıran Nedir?", Martin Heidegger, ss. 69-80. Aydoğan, Ahmet (der.) (2009) Düşüncenin Çağrısı, Kant, Schopenhauer, Heidegger, derleyen ve çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

7.1. "Geç Heidegger Felsefesinde Kökensel Düşünme", S. L. Bartky, ss.289-306. İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

7.2. "Varlık ve Düşünme", Martin Heidegger, ss. 241-258.İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

8."Hümanizm Üzerine Bir Mektup", Heidegger, Martin. Bkz. ss.37-95. Hümanizmin Özü, Derleyen: Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık.

9. Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

10.“Metafiziğin onto-teo-lojik inşası”, Heidegger, Martin. Bkz. Heidegger ve Teoloji, derleyen: Ahmet Demirhan. İnsan Yayınları.

11. "Varlık'ın kakikati" ve "Hiçlik" sorusu bağlamında Heidegger'in Metafizik Nedir?  yapıtı.

11.1. Heidegger  (2009) Metafizik Nedir? (Was Ist Metaphysik?) çev. Yusuf Örnek, Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu.

12. "Teknolojinin Hüküm Sürdüğü Dünyada İnsanın Kaderi: Yurtsuzluk, Gelassenheit." Martin Heidegger. ss. 35-49. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

12.1. "Yurdun ve Yurtsuzluğun Anlamı, Heidegger'de Heimat Düşüncesi", W. McNeill. ss.53-97. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

12.2. "Yoksullaşan Düşünce: Heimat. Heidegger'den Gadamer'e Değişen Heimat", Kai Hammermeister. 101-120. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

13. Feinmann,  José Pablo (2009) Heidegger'in Gölgesi, üstad bu kez konuşmak zorunda. Çünkü masada bir tabanca duruyor. İspanyolca aslından çev. A. Cengiz Büker, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

13.1. Bourdieu, Pierre (2005) The Political Ontology of Martin Heidegger, tr. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press.

 

 

 

 

Hegel ve Marx'ın

20'nci Yüzyıla Mirasları

 

1. "Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss. 29-32.

1.1."Hegel'in Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Hegel Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 52-63.

1.3. Kılıçaslan, Eyüp Ali (2015) Hegel Tartışmaları, Ankara: Bibliotech Yayınları.

İçindekiler: Hegel'de "Tanrı'nın Kendisi Öldü" ya da Hegel'in Nihilizmi Üzerine, ss. 9-50.

"Halkın Afyonu", "İnsanın Hayalgücünün Ürünü", "Devletin Amaçları İçin Araç", "Sınıfsal Baskı ve Toplumsal Kontrol Aracı" Olarak Din Üzerine.ss. 51-100.

Feuerbach Üzerine Tezler'de İdealizm.ss. 101-144.

Hegel'in Tin Kavramı Kant'ın Aşkınsal Ben'i mi? Hegel'in Kantçılaştırılmasına Yanıt. ss. 145-155.

Sonuç, ss. 157-162.

1.4. "Çeşitli Dialektik Kavramları: Metot ve Görüş", Ioanna Kuçuradi. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 7, Sayı:3, Ankara, 1974.

1.5. "Hegel ve Metafizik Problemi", Frederick C. Beiser, ss. 199-219. çev. Güçlü Ateşoğlu, Hegel'i Yeniden Okumak, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı: II.

1.6. Kervegan, Jean-François (2011) Hegel ve Hegelcilik, Çev. İsmail Yerguz, Ankara: Dost Kitabevi.

2.. McLellan, David (2012) İdeoloji, çev. Barış Yıldırım, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

2.1.. Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar, Hyppolite, Jean (2010)  çev. Doğan Barış Kılınç, Doğu Batı Yayınları.

2.3."Rousseau ve Şiddetin Kaynağı Olarak Eşitsizlik", Metin Bal, Sayı : 43, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Konu: Şiddet  2008, Doğu Batı Yayınları, Ankara. ss. 87-98.

2.4. "Ütopyanın Siyaset Felsefesi Tarihinde Evrimi", Metin Bal, Ethos: Felsefe ve toplumsal bilimlerde diyaloglar/Dialogues in Philosophy and Social Sciences,  Sayı: 3 (1) Ocak 2010, ISSN 1309 - 1328. (Philosophers Index)

2.5. “Komünist Manifesto”,  Karl Marx & Friedrich Engels, çev. Nail Satlıgan. Bu metin için bkz. ss. 19-51, Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar (2010) çev. Nail Satlıgan, Tektaş Ağaoğlu, Olcay Göçmen, Şükrü Alpagut, İstanbul: Yordam Kitap. İngilizce çeviri için bkz. Marx, Karl &Engels, Frederick (1970) Manifesto of the Communist Party, Peking: Foreign Languages Press.

2.6. “Tarihsel Materyalizm”in ve “Diyalektik Materyalizm”in Felsefe Tarihindeki Yeri ve Önemi, Metin Bal.

Yararlanılacak temel yapıtlar:

Marx, Karl (with Friedrich Engels) (1998) The German Ideology, including Theses on Feuerbach and Introduction to the Critique of Political Economy, New York: Prometheus Books.

Marx, Karl & Engels, Friedrich (2013) Alman İdeolojisi, çev. Tonguç Ok ve Olcay Geridönmez, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

Marx, Karl (2011) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. Sevim Belli, Ankara: Sol Yayınları.

 

"Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates. Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine", Metin Bal. ss. 131-144. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları. Sayı: 24. Kitap-Bahar 2016: PLATON. ISBN: 9786059706643, sayfa sayısı: 576. Konya: Çizgi Kitabevi. Sayı editörü: Arş. Gör. Birdal Akar. The Philosopher's Index.

 

2.7. Lukács, Georg (2006) Aklın Yıkımı I, çev. Ayşen Tekşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınları.

ÖNSÖZ: Bir Görüngü Olarak Usdışıcılık, ss.9-39. I. BÖLÜM: Almanya'nın Tarihsel Gelişiminin Bazı Özellikleri. ss. 41-94. II. BÖLÜM: İki Devrim Arasındaki Dönemde Usdışıcılığın Kuruluşu (1789-1848).ss.95-129. 1. Çağdaş Usdışıcılık Tarihi Üzerine Temel Giriş Değinmeleri. 2. Usdışıcılığın İlk Bildirisi: Schelling'in "Entellektüel Sezgisi", ss. 129-155. 3. Schelling'in Daha Sonraki Felsefesi,ss. 155-194.  4. Schopenhauer,ss.  ss.194-247. 5. Kierkegaard, ss. 247-302. III. BÖLÜM: Emperyalist Dönemde Usdışıcılığın Kurucusu Olarak Nietzsche. ss.303-394.

 

2.8. Lukács, Georg (2006) Aklın Yıkımı II, çev. Ayşen Tekşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınları.

IV. BÖLÜM, EMPERYALİST ALMANYA'DA DİRİMSELCİLİK, 1. Dirimselciliğin Özü ve İşlevi, ss.9- 23, 2. Emperyalist Dirimselciliğin Kurucusu Olarak Dilthey, ss. 23- 47,  3. Savaş Öncesi Dönemde Dirimselcilik (Simmel), ss. 48- 65, 4. Savaş ve Savaş Sonrası Dönem (Spengler), ss.65-81, 5. Dirimselci "Göreli İstikrar" Felsefesi (Scheler), ss. 81-95, 6. Asalaksal Öznelciliğin Büyük Perhiz Çarşambası (Heidegger, Jaspers), ss. 95- 130, 7. Faşizm Öncesi ve Faşist Dirimselcilik (Klages, Jünger, Baeumler, Boehm, Krieck, Rosenberg), ss. 130-148, V. BÖLÜM, YENİ HEGELCİLİK,ss.149-184., VI. BÖLÜM, EMPERYALİST DÖNEMİN ALMAN TOPLUMBİLİMİ,1.Toplumbilimin Kökenleri, ss.185-187, 2. Alman Toplumbiliminin Başlangıcı (Schmoller, Wagner ve Diğerleri), ss. 188-201, 3. Ferdinand Toennies ve Yeni Alman Toplumbilimi (Max Weber), ss. 202-220, 5. Liberal Toplumbilimin Acizliği (Alfred Weber, Mannheim), ss. 221-242, 6. Faşizm Öncesi ve Faşist Toplumbilim (Spann, Freyer, Carl Schmitt), ss. 242-264, VII.BÖLÜM, SOSYAL DARWİNCİLİK, IRK KURAMI VE FAŞİZM, 1. On sekizinci Yüzyılda Irk Kuramının Başlangıçları, ss. 265-267, 2. Gobineau'nun Irk Kuramı Savı, ss. 267-280, 3. Sosyal Darwincilik (Gumplowicz, Ratzenhofer, Woltmann), ss. 280-296, 4. Çağdaş Irkçılığın Kurucusu H.S. Chamberlain, ss. 296-314, 5. Alman Emperyalist Felsefesinin Demagojik Sentezi Olarak "Nasyonal-Sosyalist Felsefe", ss. 315-359, SONSOZ, Savaş Sonrası Usdışıcılık Üzerine, ss. 361-449.

     

 

Yapısalcılık

ve

 Postyapısalcılık

3. Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık, Foucault, Michel (1999) çev. Ali Utku/Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yayıncılık.

Course in General Linguistics, Saussure, Ferdinand de (1959)  ed. Charles Bally and Albert Sechehaye, trans. Wade Baskin, New York: McGray-Hill.

Yapısalcılık, Piaget, Jean (2008) çev. Ayşe Şirin Okyayuz Yener, Doruk Yayınları.

Lacan, Bowie,  Malcolm, Çev. Pekel Şener.Ankara: Dost Kitabevi.

 

 

 

 

Benjamin - Heidegger

ve

Teknoloji 

Walter Benjamin ve Heidegger'in Teknoloji hakkındaki görüşlerinin karşılaştırılması.

4. Walter Benjamin: "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı", ss. 50-86. Bu metin için bkz. Benjamin, Walter (1992) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

"Benjamin or Heidegger: Aesthetics and Politics in an Age of Technology", Beatrice Hanssen. ss.73-93. Benjamin, Andrew (ed.) (2006) Walter Benjamin and Art, London: Continuum.

     
 

 

VİZE SINAVI

     

 

 

Husserl'in Fenomenoloji Anlayışı.

"Fenomenoloji", Edmund Husserl'in Encyclopaedia Britannica için 1927'de kaleme aldığı yazı. Çeviren Aydın Gelmez. ss. 29-47. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. (İngilizce orijinal metin için tıklayınız. “Phenomenology”, Edmund Husserl, Article for the Encyclopedia Britannica (1927) in Mc. Peter and Elliston, A. (ed. 1981) Husserl’s Shorter Works, revised translation by Richard E. Palmer Cormick, Notre Dame: University of Notre Dame Press. ss. 21-35.) (Ya da bu yazının daha eski bir Türkçe çevirisi için bkz. Oluşum Defteri dergisi, ss. 23-28. Encyclopedia Britannica 'nın 1939 Baskısından çeviren Önay Sözer.)

     
 

Heidegger'den sonra ontoloji ve metafizik

Adorno, Theodor W. (2004) Negative Dialectics, tr. by E. B. Ashton, Routledge: New York.

Part I: "Relation to Ontology", Part II: Negative Dialectics, Concept and Categories, Part III: "Models": 1. Freedom, 2. World Spirit and Natural History, 3. Meditations on Metaphysics.

     

 

 

Yapısöküm

 

 

 

5. "Différance", Derrida, Jacques (1999) Çev. Önay Sözer, Bkz. Toplumbilim Dergisi, Sayı 10, Ağustos, İstanbul: Kardeşler Matbaası. ss.49-61.

Derrida, Jacques (2011) Gramatoloji, Çev. İsmet Birkan, Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Derrida, Jacques (1994) Göstergebilim ve Gramatoloji, AFA Felsefe Yazıları Ansiklopedisi, çev. Tülin Akşin, İstanbul: AFA Yayınları.

Derrida, Jacques (2004) Marx ve Mahdumları, çev. Alp Tümertekin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Keskin, Ferda & Sözer, Önay (1999) Pera Peras Poros, atelier interdisciplinaire avec et autour de Jacques Derrida ile birlikte disiplinlerarası çalışma, İstanbul: YKY.

Derrida, Jacques (2012) Platon'un Eczanesi, Çev. Zeynep Direk, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

"Avrupa Kültürü'nün Krizi ve Jacques Derrida", Tülin Akşin, ss. 209-224, Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

"Yapısalcı Anlamdan Yapısökümcü İze: Jacques Derrida", Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2004: II. Sayı, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul / 2007. ss.51-62.

"Kelime Kelime İstanbul Projesi"nin Açılış Konuşması, Avrupa Birliği Konseyi İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı. Proje Yönetmeni: Hüseyin Arda (heykeltıraş ve concept sanatçısı), 19 Haziran 2010,  Saat: 18:30 - 21:30, İmrahar Cd. Mevkii Sütlüce 3445, Bu konuşmayı okumak için tıklayınız: "Kelime Heykellerden Bir Labirent: Kelime Kelime İstanbul Projesi Açılış Konuşması. 19 Haziran 2010, İstanbul.", Bibliotech Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 12, Yıl: 4, Ağustos Eylül Ekim, Dosya Konusu: "Ayıp Şeyler: Cinsellik",  ss. 78-81.

     

 

Absürd felsefe

6. "Mallermé: İntihar Şiiri", Jean Paul Sartre. Çev. Sema Sökmen & Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 69-72.

Absürd felsefeye giriş: Camus'ye göre "absürd" ve felsefi bir sorun olarak "intihar".

6. 1. Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

"Albert Camus - Saçma Bir Çağda Anlam Arayışı", Annemarie Pieper, Bkz. ss.211-234.  20. Yüzyıl Filozofları, Fleischer Margot (2004) çev. Akın Kanat, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

"Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), ISSN: 2148-5322. ss. 53-68.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

     

 

Freud ve Psikanaliz

 

 

 

 

7. "Bilinçdışı Felsefesi, Psikoloji ve Psikanaliz", Metin Bal.

7.1. "Psikanaliz: İnsanın Kendini Beğenmişliğine ya da Sözde Dünya Barışına Üçüncü Darbe", Bilinçaltından Bilinçdışına", Dil Sürçmeleri ve Nevrotik Durum (anksiyete nevrozu, evirme histerisi ve takıntılı nevroz)

Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları, Freud, Sigmund (1998) çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

Düşlerin Yorumu, I ve II. Cilt. Freud, Sigmund.

Freud, Sigmund (1999) Uygarlığın Huzursuzluğu, çev. Haluk Barışcan, İstanbul: Metis Yayınları.

Freud, Sigmund (1962) Civilization and It’s Discontents, tr. and edited by James Strachey, New York: W.W. Norton Company.

7.2. “Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, ss. 146-173. Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

7.3. Freud, Sigmund (2014) Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, çev. Hasan Can, Ankara: Tutku Yayınevi.

7.4. Freud, Sigmund (2001) The Psychopathology of Everyday Life, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. VI (1901), tr. from the German under the general editorship of James Strachey, in Collaboration with Anna Freud, assisted by Alix Strachey and Alan Tyson, London: Vintage Books.

7.5. Freud, Sigmund (2015) Cinsellik Üzerine, çev. Dr. Emre Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

7.6. Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis 1958-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, London: Routledge. Bu kitabın içeriği: 1. Şey’e Giriş, 2. Yüceltim Problemi, 3. Mutluluk Paradoksu, 4. Trajedinin Özü: Sophokles’in Antigone’si Üzerine Bir Yorum, 5.Psikanalitik Deneyimin Trajik Boyutu.

7.7. "Terapatik Olana Felsefi Açıdan Bakış", Ado Huygens, Çev. Metin Bal. ss. 61-63. Bibliotech Dergisi, sayı: 13.

7.8. "Psikoloji ve Psikanalizin Bulanık Rolleri", Mark Frezzo, ss. 99-114, Lee, Richard E. & Wallerstein, Immanuel (2007) İki Kültürü Aşmak, Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri İle Beşeri Bilimler Ayrılığı, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Davis, Walter A. (1989) Inwardness and Existence, Subjectivity in/and Hegel, Heidegger, Marx, and Freud, London: The University of Wisconsin Press. Chapter 5: Methodology is Ontology: Dialectic and Its Counterfeits.

Frueh, Joanna (1996) Erotic Faculties, California: University of California Press.

Springer, Claudia (1996) Electronic Eros, Bodies and Desire in the Postindustrial Age, London: The Athlone Press.

Kristeva, Julia (2007) Ruhun Yeni Hastalıkları, çev. Nilgün Tutal, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. "Tıp mı Felsefe mi?", ss.11-15.

Brooks, Peter (2010) Psikanaliz ve Hikaye Anlatıcılığı, çev. Hivren Demir - Atay & Hakan Atay, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

 

 

 

 

Biçimcilik

Todorov, Tzvetan (2010) Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerinin Metinleri, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, İstanbul: YKY.

Todorov, Tzvetan (1987) Literature and Its Theorists, A Personal View of Twentieth Century Criticism, tr. by Catherine Porter, London: Routledge & Kegan Paul.

     

 

Frankfurt Okulu

Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün Tarihi. Jay, Martin (2005) çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Belge Yayınları.

"Frankfurt Okulu’nun “Otorite” Sorgulaması Üzerine Bir Deneme", Metin Bal.

Platon (2006) Kriton, Ödev Üzerine -Ahlaka Dair, çeviri ve yorum Filiz Öktem ve Candan Türkkan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Chomsky, Noam (2011) Entelektüellerin Sorumluluğu, söyleşi: Michael Albert, çev. Nuri Ersoy, İstanbul: bgst Yayınları.

Coşar, Yakup (2014, derleme) Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik, H. Arendt, R. Dworkin, J. Habermas, J. Galtung, M. L. King, J. Rawls, H. Saner, H. D. Thoreau,  çev. ve önsöz Yakup Coşar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 1. Devlete Karşı İtaatsizlik Görevi Üzerine, Thoreau. 2. Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı, Rawls. 3. Sivil İtaatsizlik, Arendt. 4. Sivil İtaatsizlik. Demokratik Hukuk Devletinin Denektaşı, Almanya'da Otoriter Legalizm Karşıtlığı, Habermas. 5.  Sivil İtaatsizliğin Etiği ve Pragmatiği, Dworkin. 6. Demokrasilerde Direnme Sorumluluğu Üzerine, Saner. 7. Diktatörlük Dönemlerinde Kişisel Sorumluluk, Arendt. 8. Birmingham Cezaevi'nden Mektup, King. 9. Gandhi ve Alternatif Hareket Teoride Satyagraha: Normlar, Galtung.

Marcuse, Herbert (1997) Tek Boyutlu İnsan, İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi Üzerine İncelemeler, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Horkheimer, Max (2010) Akıl Tutulması   önsöz ve çev. Orhan Koçak, İstanbul: Metis Yayınları.

Adorno, Theodor W.  (2007) Minima Moralia çev. Orhan Koçak & Ahmet Doğukan, İstanbul: Metis Yayınları.

Adorno, Theodor W. (2012) Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max, (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği, çev. Nihat Ülner ve Elif Öztarhan Karadoğan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. “Kültür Endüstrisi, Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma” ss. 162-222.

Adorno, Theodor W. (2012) Ahlak Felsefesinin Sorunları, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.

Adorno, Theodor W. (2011) Otoritaryen Kişilik Üstüne, Niteliksel İdeoloji İncelemeleri, çev. Doğan Şahiner, İstanbul: Say Yayınları.

Arendt, Hannah (2014) Geçmişle Gelecek Arasında, Siyasi Düşünce Konulu Sekiz Deneme, Çev. Bahadır Sina Şener - Onur Eylül Kara, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: Önsöz: Geçmiş ve Gelecek Arasındaki Yarık, 1. Gelenek ve Modern Çağ, 2. Tarih Kavramı: Antik ve Modern, 3. Otorite Nedir?, 4. Özgürlük Nedir?, 5. Eğitimdeki Kriz, 6. Kültür Krizi: Toplumsal ve Siyasal Anlamı, 7. Hakikat ve Siyaset, 8. Uzayın Fethi ve İnsanın İtibarı.

Lunn, Eugene (2010) Marksizm ve Modernizm, Lukács, Brecht, Benjamin ve Adorno Üzerine Tarihsel Bir İnceleme, Çev. Yavuz Alogan, Ankara: Dipnot Yayınları.

Frankfurt Okulu, Bottomore, Tom (1997) çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları.

Holz, Hans Heinz (2012) Frankfurt Okulu Eleştirisi, çev. Olcay Geridönmez, Z. Ece Kaya, Mehmet Çallı.

Gülenç, Kurtul (2015) Frankfurt Okulu. Eleştiri, Toplum ve Bilim, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

“Gelenek, İletişim ve Toplumsal Yeniden Üretim Üzerine”, Prof. Dr. Claude MANGION, (Malta Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı, Malta), Çevirenler Araş. Gör. Eylem YILDIZER ve Doç. Dr. Metin BAL. ss. 153-167. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 25, Bahar 2015,  ISSN: 1303-4251. Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa-Türkiye. (Bu metin Malta Üniversitesi ve DEÜ felsefe bölümleri arasında gerçekleştirilen Erasmus Programı Öğretim Üyesi Hareketliliği kapsamında 20 Mart 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte sunulmak üzere Prof. Dr. Claude Mangion tarafından hazırlanmıştır.)

 

 

 

 

Sartre ve

Bağlılık Felsefesi

Sartre, Jean-Paul (2001) What is Literature?, tr. by Bernard Frechman, with an introduction by David Caute, London and New York: Routledge.

Sartre, Jean-Paul (2010) The Imaginary, A Phenomenological Psychology of the Imagination, with introduction by Arlette Eelkaim-Sartre and Jonathan Webber, London: Routledge.

"Varoluşçuluk ve Hümanizm", Sartre. Sartre'ın bu Konferans metni Türkçe'ye rastgele ve keyfi bir başlıklandırmayla Asım Bezirci ve sonra Ahmet Aydoğan tarafından çevrilmiştir. Bu çevirilerde felsefi teknik terimler göz ardı edilmiştir. Ders esnasında Sartre'ın bu metni teknik terimler dikkate alınarak incelenecektir.

Sartre, Jean-Paul (2009) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1997) Yaşamöyküleri, Baudelaire, çev. Bertan Onaran, şiir çev. Sait Maden, İstanbul: Payel Yayınevi.

Mallermé: İntihar Şiiri", Jean Paul Sartre. Çev. Sema Sökmen & Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 69-72.

"Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre'ın Sanat Anlayışı" (Jean-Paul Sartre's Conception of Art Based on the Phenomenological Ontology), Hazırlayan: Sema SÖKMEN, Tez Danışmanı: Metin BAL, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Aydın-2013. 182 sayfa.

Sartre, Jean-Paul (1996)  Özgürlük Yolları I: Akıl Çağı, çev. Gülseren Devrim,  İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul  (2009) Bulantı, çev. Selahattin Hilav, İstanbul: Can Yayınları.

"Sartre - Saçmalıkla Özgürlüğün Arasında", Peter Kampits, ss. 235-260 ,20. Yüzyıl Filozofları, Fleischer Margot (2004) çev. Akın Kanat, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

Karl Jaspers ve Varoluşçuluk:

Peach, Filiz "İnsan Sonluluğu: İnsanlığın Temel Bir Sorusu", çev. Ayşe İclal Küçükkırca. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı: 5, Kasım 2009. ss. 97 - 105.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

     
 

Postmodernizm

"Postmodern Dönem, Simülakrlar ve Simülasyon Düzeni", Metin Bal.

Baudrillard, Jean (2008) Simulakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Caydırmaya Karşı Platon'un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi, Metin Bal. Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=XC2Zm6hdMjI

 

 

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

 

Wittgenstein: Tractatus ve Felsefi Soruşturmalar

Dil, Doğruluk, Mantık, Alfred Jules Ayer, 1998, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul: Metis Yayınları.

Analitik Felsefe, Rossi, Jean-Gérard (2001) çev. Atakan Altınörs, İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

İÇİNDEKİLER: Birinci Bölüm, 1.Yeni Mantık, 2.Russel'ın Belirli Betimlemeler Teorisi, 3.Analiz ve Mantıksal Atomculuk, 4.Wittgenstein'ın Tractatus Logico-philosophicus'u, 5.Mantıkçı Pozitivizm ve Metafizik Eleştirisi, İkinci Bölüm, 1.Wittgenstein: Dil Oyunları ve Hayat Formları

2.Ryle: Kavramsal Analiz, 3.Strawson: Sözcüklerin Mantığından Betimleyici Metafiziğe, 4.Austin: Söz Edimleri Teorisine Doğru

Üçüncü Bölüm, 1.Mantık Felsefesine Doğru, 2. Quine: Niceleme ve Ontoloji, 3.Kripke: Formel Semantik ve Ontoloji

Roberts, Julian (1992) The Logic of Reflection, German Philosophy in the Twentieth Century, New Haven and London: Yale University Press.

Bataille, Georges (2014) Gözün Hikayesi, çev. Berna Serveryan, Ankara: Chiviyazıları Yayınevi.

Delacampagne, Christian (2012) 20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Debord, Guy (2010) Gösteri Toplumu ve Yorumlar, Çev. Ayşen Ekmekçi & Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İçindekiler: Tamamlanmış Ayrılık, Gösteri olarak meta, Görünüşteki birlik ve bölünme, Özne ve temsil olarak proletarya, Zaman ve tarih, Gösteri Zamanı, Toprağın düzenlenmesi, Kültürde yadsıma ve tüketim, Maddileşmiş ideoloji.

Foucault, Michel (2014) Doğruyu Söylemek, çev. Kerem Eksen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Beauvoir, Simone de (2009) Mandarinler, çev. İlkay Kurdak, Ankara: İmge Kitabevi.

Ollmann, Bertell (2006)Diyalektiğin Dansı, Marx’ın Yönteminde Adımlar,  Çev. Cenk Saraçoğlu, Yayınevi adı: Yordam Kitapları.

Bergson, Henri (2007)Madde ve Bellek, Beden Tin İlişkisi Üzerine Deneme,  , çev.Işık Ergüden, Ankara: Dost Yayınevi.

Deleuze, Gilles (2005) Bergsonculuk,  Çev. Hakan Yüceler, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

O’Hear, Anthony  (1999) (der.) German Philosophy Since Kant [Kant’tan İtibaren Alman Felsefesi], Royal Institute of Philosophy Lectures (Cambridge: Cambridge University Press)

Bochenski, J.M (1997) Çağdaş Avrupa Felsefesi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Margot, Fleischer (2004) 20. Yüzyıl Filozofları,  çev. Akın Kanat, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

Everdell, William R.(2007) İlk Modernler, yirminci yüzyıl düşüncesinin kökenlerine ilişkin profiller, çev. Hülya Kocaoluk, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.

Descamps, Christian (2015) Fransa'da Felsefenin Kırk Yılı, Sartre'dan Deleuze'e Tekil Düşünce, çev. Ender Keskin, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

"Edmund Husserl-Transandantal Olgular: Kanıt ve Sorumluluk" , Wolfhart Henckmann. Bkz. ss. 125. 147, 20. Yüzyıl Filozofları, Fleischer Margot (2004) çev. Akın Kanat, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

Megill, Allan (1998) Aşırılığın Peygamberleri, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, çev. Tuncay Birkan,  Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

1900'den Günümüze Büyük Düşünürler, Birinci Cilt: Lenin, Gramschi, Bloch, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Poulantzas, Editör: Çetin Veysal, İstanbul: Etik Yayınları.2009.

1900'den Günümüze Büyük Düşünürler, İkinci Cilt: Max Weber, Louis Althusser, Malinowski, Mihail M. Bahtin, Editör: Çetin Veysal, İstanbul: Etik Yayınları.2010.

Copleston, Frederick (2003) A History of Philosophy, 19th and 20th century french philosophy, London-New York: Continuum.

Nietzsche'nin Dansı, B.S.Turner, Ark Yayınları.

Nietzsche, Deleuze, Gilles (2005) çev. İlke Karadağ, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

"Deleuze'ün Nietzsche'si: Düşünce, Güç İstenci ve Ebedi Dönüş", Ronald Bogue, çev. Dilek Hattatoğlu, Bkz.ss.97-106. Toplumbilim, Gilles Deleuze özel sayısı, Sayı:5, Kasım 1996, Bağlam Yay. İstanbul

Nietzsche Üzerine, Şans İstenci. Bataille, George, (2000) Çev. Mukadder Yakupoğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

İç Deney, Bataille, George, Yapı Kredi Yayınları.

Yazınsal Uzam, Blanchot, Maurice, Yapı Kredi Yayınları.

Nietzschelerin Şöleni, Derrida, Jacques (2007) derleyen ve çeviren Ali Utku - Mukadder Erkan, İstanbul: Otonom Yayıncılı.

Nietzsche Ağladığında, Irvin D. Yalom, 2010, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Eleştirel Teori, Habermas ve Frankfurt Okulu, Geuss, Raymond,

Frankfurt Okulu, Kökeni ve Önemi. Slater Phil (1998) çev. Ahmet Özden, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Marcuse, Herbert (1998) Eros ve Uygarlık, çev. Aziz Yardımlı,  İstanbul: İdea Yayınevi.

Marcuse, Herbert (1998) Karşıdevrim ve İsyan, çev. Gürol Koca-Volkan Ersoy,  İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Heidegger ve Nazizm, Derleyen: Ahmet Demirhan, Vadi Yayınları.

Biricik Modernite, Şimdinin Ontolojisi Üzerine İnceleme, Jameson, Fredric (2004)  çev. Sami Oğuz, Ankara, Epos Yayınları.

Başaran, Melih (2004) Gıyabında, Yerineler, İstanbul: Paradigma Yayınları.

Odyan, Yervant (2013) Yoldaş Pançuni, Mizahi Roman, resimleyen Aleksandr Saruhan, çev. Sirvant Malhasyan, İstanbul: Aras Yayıncılık.

Huhn, Tom (2004), The Cambridge Companion to Adorno, Cambridge: Cambridge University Press.

 1. Negative Dialectic as Fate. Adorno and Hegel.

 2. Adorno’s Kant-Freud Interpretation. Joel Whitebook, 51-78.

 3. Adorno-Marx. Materialism. Simon Jarvis, 79-100

 4. Leaving Home: on Adorno and Heidegger. Samir Gandesha, 101-128.

 5. Is Experience Stil in Crisis? Reflections on a Frankfurt School Lament. Martin Jay, 129-147.

 6. Mephistoteles in Hollywood. Adorno, Mann and Schoenberg, 148-180.

 7. Right Listening and New Type of Human Being, Robert Hullot-Kentor, 181-197.

 8. Authenticity an Failure in Adorno’s Aesthetics of Music, Max Paddison, 198-221.

 9. Dissonant Works and The Listening Public, Lydia Goehr, 222-247.

 10. Adorno, Heidegger and the Meaning of Music, Andrew Bowie, 248-278.

 11. The Critical Theory of Society as Reflective Sociology, Stefan Müller Doohm, 279-302.

 12. Geneology of Critique Two Forms of Ethical Questioning of Morality, Christoph Menke, 302-327.

 13. Adorno’s Negative Moral Philosophy, Gerhard Schweppenhäuser, 328-353.

 14. Adorno’s Social Lyric, and Literary Criticism Today. Poetics, Aesthetics, Modernity, Robert Kaufman, 354-375.

 15. Adorno’s Tom Sawyer Opera Singspiel, Rolf Tiedemann, 376-394.

Benjamin, Andrew (ed.) (2006) Walter Benjamin and Art, London: Continuum.

Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık.

1. Institute für Sozial Forschung’un Kuruluşu ve Frankfurt’taki İlk Yılları, ss.21-68.

2. Eleştirel Teorinin Kökenleri ve Oluşumu, ss.69-130.

3. Kültür Eleştirisine Psikanalizin Katılması, ss.131-168.

4. Enstitünün Otorite Konusundaki İlk Çalışmaları, ss. 169-210.

5. Enstitünün Nazizm’i İrdeleme Çalışmaları, ss. 211-250.

6. Estetik Kuram ve Kitle Kültürüne Yönelik Eleştiri, ss. 251-316.

7. Enstitünün 1940’larda Yaptığı Ampirik Araştırmalar, ss. 317-364.

8. Bir Tarih Felsefesi Arayışı: Aydınlanmanın Eleştirilmesi, ss. 365-406.

9. Sonsöz 407-434.

YAPILACAK SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

Ana Sayfa

for English click here please