Metin Bal, Doç. Dr.,

DERSIN ADI

Felsefe Tarihi I                                 

ANA SAYFA
DERSIN KODU

 

DERSIN TÜRÜ

Zorunlu

DERSIN DÖNEMI

3.

DERSIN KREDISI Ulusal Kredi: 3   AKTS:
DERSIN VERILDIGI BÖLÜM Sosyoloji
DERSI VEREN ÖGRETIM ÜYESI/ÜYELERI

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

DERSIN AMACI, ÖGRENIM HEDEFI, ÖGRENIM METODU, ÖGRETME VE ÖGRENME MATERYALI
DERSIN AMACI Modern Dönemden başlamak üzere felsefe tarihinin büyük filozoflarının temel görüşleri

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI          

KAZANILAN BILGI  

KAZANILAN BECERI

ÖGRETIM METODU Teorik anlatıma dayalı ders
ÖGRETME MATERYALI Doğrudan filozofların metinleri ve felsefe tarihleri

DERSIN ÖLÇME VE DEGERLENDIRME

YÖNTEMLERI

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.
DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                           

1

Descartes

 

2

Descartes

 

3

Locke

 

4

Locke

 

5

Hobbes

 

6

Hobbes

 

7

Rousseau

 

8

Adam Smith

 

9

Adam Smith

 

10

Kant

 

11

Kant

 

12

Kant

 

13

Kant

 

14

Hegel

 

15

Hegel

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1

Descartes, Metafizik

2

Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma

3

Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme

4

Hobbes, Leviathan

5

Adam Smith, Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme

6

Adam Smith, Ahlaksal Duygular Kuramı

7

Kant, Arı Usun Eleştirisi

8

Kant, Pratik Usun Eleştirisi

Kant, Yargı Yetisinin Eleştirisi
10 Kant, Fakültelerin Çatışması

11

Hegel, Tinin Fenomenolojisi
DERSİN VERİLMESİNDE YARARLANILACAK İKİNCİL KAYNAKLAR
 

Burke, Peter (2000) Rönesans, çev. Özkan Akpınar, İstanbul: Babil Yayınları

Hobsbawm, Eric (2005) Devrim Çağı, 1789-1848, çev. Bahadır Sina Şener, Ankara: Dost Kitabevi

Hobsbawm, Eric (2005) Sermaye Çağı, 1848-1875, çev. Bahadır Sina Şener, Ankara: Dost Kitabevi

Hobsbawm, Eric (2005) İmparatorluk Çağı, 1875-1914, çev. Vedat Aslan, Ankara: Dost Kitabevi

Magee, Bryan (2008) Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma Yayıncılık

YAPILACAK SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

      ANA SAYFA