DERS ADI

Eskiçağda Felsefe       / Felsefe Bölümü 1. Sınıf Dersi /                                        ana sayfa

KODU

FEL 107 / Dönemi: Güz - 1. / Türü: Zorunlu / Ulusal Kredi: 3    AKTS: 6.

ÖGRETIM ÜYESI

Doç. Dr. Metin Bal

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

 

DERSIN AMACI, ÖGRENIM HEDEFI, ÖGRENIM METODU, ÖGRETME VE ÖGRENME MATERYALI

AMACI

Dünya tarihi içinde düşüncenin uzandığı en eski zamanlardan başlayarak felsefenin Eski Yunan'da ortaya çıkıp gelişmesini incelemek.

ÖGRENIM HEDEFLERI           

KAZANILAN BILGI

Eski Çin, Hint ve İran'dan başlayarak Eski Yunan'da felsefenin doğuşu ve gelişimini tarihsel olarak öğrenmek.

KAZANILAN BECERI

ÖGRETIM METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

ÖGRETME MATERYALI

Felsefe tarihiyle ilgili temel eserler

ÖLÇME VE DEĞER.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                           

1 Eski Çin Felsefesi

 

  ●Tao ve Konfüçyus

 

2 Eski Hint Felsefesi

 

  ●Veda Felsefesi

 

  ● Sramana Felsefesi: Jainizm ve Budizm

 

3 Eski İran Felsefesi

 

  ● Zerdüşt

 

  ● Mani

 

  Grek Felsefesi

 

4 Milet Okulu : Thales, Anaximendros, Anaximenes

 

  ● Pythagoras

 

5 Elea Felsefesi: Xenophanes ve Parmenides

 

6 Herakleitos

 

7 Pluralistler: Empedokles, Anaxagoras, Leukippos ve Demokritos  
8-9 Sokrates (Sokrates'in Savunması) ve Sokratik Felsefe  
  ● Megara Okulu  
  ● Krene Okulu: Aristippos  
  ● Kinik Okul: Antisthenes ve Diogenes  
10-11 Platon (Protagoras, Timaios, Devlet) ve Akademia  
12-13 Aristoteles: Metafizik  
14 Şüphecilik: Pyrrhon ve Anesidemus  
15 (ek ders) Epikürcülük: Epiküros  
16  (ek ders) Stoa: Kıbrıslı (Larnakalı) Zenon, Seneca (Phaedra Tragadyası) ve Epiktetos.  
   

 

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

   
1 Laertios, Diogenes (2010) Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, Çev. Candan Şentuna, İstanbul: YKY.
2

Vernant, Jean-Pierre (1994) The Origins of Greek Thought, Ithaca: Cornell University Press.

The Historical Background, Mycenaean Royalty, The Crisis of Sovereignty

The Spiritual Universe of the Polis, The Crisis of the City, The Structure of the Human Cosmos

Cosmogonies and Myths of Sovereignty, The New Image of the World

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Erster Band, 1971, Verlag Philipp Reclam jun.Leipzig.
 

Heidegger, Martin (1996) Wegmarken, Gesamtausgabe, I.Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Band 9, Frankfurt Am Main: Vittorio Klostermann 

 

Heidegger, Martin (1997) Plato’s Sophist, tr.by.Richard Rojcewicz and André Schuwer, Bloomington and Indianapplis: Indiana University Press.

 

Aristoteles,(1998) Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınevi, Klasik Metinler.

 

Heidegger, Martin (1967) What is a Thing?, tr.by W.B.Barton and Vera Deutsch with an anslysis by Eugene T.Gendlin, Regnery/Gateway, INC.South Bend, Indiana.

 

Heidegger, Martin (1994) Gesamtausgabe, Band 5, Holzwege, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann

 

Heidegger, Martin (1997) Özdeşlik ve Ayrım, çev. Necati Aça, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. 

 

Heidegger, Martin (1991) Metafizik Nedir, çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Çeviri Dizisi:1.

 

Heidegger, Martin (1983) Die Grundbegriffe Der Metaphysik, Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, Gesamtausgabe, II.Abteilung:Vorlesungen 1923-1944, Band 29/30, Frankfurt Am Main: Vittorio Klostermann

 

SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

ana sayfa