Dersin Adı:  Estetik ve Sanat Kuramları / Kodu: MZC 4115

Dersi Veren Birim(ler): Edebiyat Fakültesi / Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

For English Please Click Here

Dersin Düzeyi: Lisans (Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Güz Dönemi)

Formun Düzenlenme Tarihi: Eylül 2019

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihi: 5 Ekim 2020 - 15 Ocak 2021 

Dersin Öğretim Dili: Türkçe 

 

Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri: Prof. Dr. Metin BAL, Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat, Oda no: 328,Tınaztepe Yerleşkesi, PK: 35260, İzmir Türkiye, Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - Oda dahili no: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93,

Web: www.metinbal.net/Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri: 2020 - 21.

Görüşme Gün ve Saatleri:

Haftalık Ders Saati : 2 

Ulusal Kredisi: 2

AKTS Kredisi: 4

ANA SAYFA

Dersin Amacı: Sanat akımlarının felsefi temelleri ve felsefe tarihiyle ilişkileri sanat akımlarının örnek yapıtlarından ve ilgili büyük düşünürlerin eserlerinden hareketle incelenecektir.

Dersin İçeriği:  Sanat felsefesini sanat yapıtlarından örneklerle açıklayan büyük filozofların görüşleri 

Hafta

Konular

Açıklama

 

GİRİŞ Dersi

 

1. Hafta,

Dersin içeriğinin ve haftalık olarak işlenecek konuların tanıtımı. Felsefeye İlgi Formu.

Ders kitapları:

 

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ, Metin Bal. (Keyifli okumalar)

 

"Benim Tutkum ya da Bir Ziyaretçinin Yaşam Tarzı İcadı Çabası", Metin Bal.

 

2. Shiner, Larry (2004) Sanatın İcadı, Bir Kültür Tarihi, çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

3. Hugo, Victor (2016) Sefiller – I. ve II. Cilt -, çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

     

 2. Hafta,

 

1. Estetik ve Sanat Kuramlarına Felsefi Bir Giriş:

1. not) Oyundan Kopuş, Hayaller ve Sanatla Geri Dönüş. Metin Bal.

2. not) 1.1. Filozoflar Tarafından Sanatın Felsefi Bir Konu Haline Getirilmesi. Metin Bal.

3. not) "I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefi Bir Soruşturmaya Hazırlık", "Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 2016, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.ss. 167-212.

4. not) "Şarkıların Şarkısı."

"Sanat Felsefesine Bir Giriş Olarak Collingwood'un Kısaca Sanat Felsefesi Yapıtı", Metin Bal, ETHOS Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Elektronik Hakemli Dergi, Ocak/January 2012, Sayı: 5 (1), ss.31-54. ISSN 1309 - 1328. (Philosophers Index) (online)

5. not) Gonçarov’un Oblomov Romanının Varoluşçu Felsefe Bakımından Önemi

6. not) 1.4. "Platon'un Realist Sanat Anlayışı" (İon Diyaloğu)

"Eğitime Felsefeyle Yaklaşmak: Platon’un Mağaralıları, Kopuş Filmi, Gatto ve Kitle İmha Silahı Olarak Eğitim ve Crusoe Ne Yaptı?" Metin Bal, 2018. (A Philosophical Approach To Education: Plato’s Cave Dwellers, The Film Detachment, Instruction as a Weapon of Mass Destruction and What is done by Crusoe?) Özne. Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları. 29. Kitap, Güz 2018, (Baskı tarihi: Aralık 2018), ss. 223-243. ISBN: 978-605-196-230-6. Çizgi Kitabevi Yayınları. Konya. Sayı editörü: H. N. Erkızan.

7. Not) "FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL (Tıklayarak okuyunuz)

8. Not) "Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi."

 

     

 3. Hafta,

9. Not.) Aristoteles’in sanat teorisi : Rasyonalist Sanat / Aristoteles'in Poietika'sı.

Jorge Luis Borges, "Averroes'in [Ibn Rüşd'ün]Arayışı", çev. Tomris Uyar, ss. 85-94. İçinde: Borges, Jorge Luis (2010) Alef, El Aleph,  Çev. Tomris Uyar, Fatih Özgüven, Fatma Akerson, Peral Bayaz Charum. İstanbul: İletişim Yayınları.

Euripides'in Bakkhalar tragedyası

 
     

 

Felsefi Dayanaklarıyla Ortaçağ'da Sanat", Metin BAL, felsefelogos dergisi, dosya konusu: Anarşizm, Yıl: 2015/3, Sayı: 58, İstanbul: Akademi Matbaacılık. ISSN: 1309-9175. (EBSCOhost ve The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir), ss. 149-173.

 
     

4. Hafta,

 

Modern Sanat Anlayışının Temelleri

10. Not) "Beğeni Yargısı ve Edmund Burke’ün Güzel ve Yüce Üzerine Çözümlemesi"

 
     

5. Hafta,

Kant ve Aydınlanma Estetiği & Goethe'nin Faust tragedyası

"Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. Makalenin içeriği: I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefi Bir Soruşturmaya Hazırlık, II. Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi (Devlet'in IV. Kitabının Bir Yorumu),

 

10. Des Notu:) III. Estetik Deneyimi ve "Beğeni Yargısı"nı Ortaya Çıkaran Kaynaklar,

10.1. Ders Notu:) IV. Edmund Burke ve "Beğeni Yargısı" Araştırmasının Felsefi Başlangıcı, 10.2. Ders Notu:) V. Kant'a Göre Estetik ve Beğeni Yargısı. Bu yazı için bkz.  İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, 251 sayfa. Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 1. Baskı, Ocak 2016, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. ss. 167-212. ISBN: 978-975-08-3543-8.

"Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Kant'ın Felsefesindeki Yeri", Metin Bal. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, Yıl: 2008. Sayı: 19, ss.83-103. (çevrimiçi okumak için tıklayınız)

"Kant Estetiğinde Etik Dönüş", Metin Bal. 28-29-30 Nisan 2016. Kant Sempozyumu, Doğru, İyi, Güzel, MSGSÜ,  Fındıklı Yerleşkesi, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Meclis-i Mebusan Cd. No: 24,  34427, İSTANBUL. (Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen).

"Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Eleştiri Felsefesine Katkısı ve Güzel ve İyi Arasındaki İlişki", Metin Bal. 28 Nisan 2016 Perşembe. Etkinlik: Felsefe ve Sanat Sempozyumu, Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu, Balabanağa Mh., Kimyager Derviş Paşa Sk. No: 16. Beyazıt - İstanbul. (Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen)

 
     

6. Hafta,

VİZE Sınavı,

 

     
     

 

 

 

7. Hafta,

 

11. Ders Notu:) "Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı"/"Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables" Metin Bal, Sayı 16, Cilt 8/2. Aralık 2018. (VIII/2 (2018) ss. 101-114. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities (MJH), ISSN: 2146-4812. Tarandığı indexler: Tübitak ULAKBİM, ASOS, Index Copernicus International. DOİ: 10.13114/MJH.2018.412

 

 

 

 

8. Hafta,

18. Dünya Felsefe Günü, Eleştiri ve Özgürlük Felsefesi. Victor Hugo'nun Sefiller Romanının Felsefi Bir Yorumu, Konuşmacı: Metin Bal.

 

     

9 Hafta,

12. Ders Notu:) İdealist Sanat, Hegel & Romantisizmin Kurucuları: Novalis ve Hölderlin.

Hölderlin'in Hyperion romanı ve “Hyazinth ile Rosenblütchen’ın Öyküsü”

Hölderlin, Friedrich (2017) Hyperion, Yunanistan’da Bir Münzevi, çev. Gürsel Aytaç, Ankara: Doğu Batı.

 
     

10. Hafta,

 

 

13. Ders Notu:) Nietzsche ve Anti-nihilist Sanat: Sanat Yapıtı Olarak Dünya

Böyle Dedi Zerdüşt  ve Güç İstenci

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin BAL, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

 

     
 

"Brecht’in Epik Tiyatro Teorisi ve Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi Oyununun Felsefi Bir Yorumu"/ "A Philosophical Interpretation of Brecht’s Theory of Epic Theatre and The Play The Resistible Rise of Arturo Ui", Metin Bal. 2018.  DOI: 10.20981/kaygi.480527 ,  Kaygı, 31/2018: 321-347.  ORCID: 0000-0003-3448-3736 Tarandığı indexler: TR Dizin, Index Islamicus, Sobiad, Google Scholar, The Philosopher's Index. ISSN 1303-4251 e-ISSN 2645-8950

Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna'sı, Metin Bal. 15 Ağustos 2017, İzmir, Şirince, Kayser Dağı, Nesin Matematik Köyü, No: 4, Robert Langlands Salonu. Saat: 14:00-16:00. (Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.)

"Bertolt Brecht’in Epik Tiyatro Kuramının Felsefi Bir Yorumu", Metin Bal, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Devrim ve Felsefe sayısı, Yıl: 2009, Sayı: 4. Alef Yayınları, İstanbul. ss. 127 - 147.

Brecht, Bertolt (1967) “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” [1929], ss. 665-790. Gesammelte Werke, Band 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Brecht, Bertolt [1929] Mezbahaların Kutsal Johanna'sı/ Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Bu tiyatro oyununu okumak için bkz.: ss. 7-107. Brecht, Bertolt (1999) Mezbahaların Kutsal Johanna'sı, çev. Yılmaz Onay; Kuraldışı ve Kural, Ana (1933), Ana (1938), çev. Ayşe Selen, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

 
     

11. Hafta,

Müthos ve Logos'un ortak kökeni üzerine:

"Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015, Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

 

14. Ders Notu:) "Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (e-ISSN: 2148-5322), Sayı 6 (2016), DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.42118, indeks bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible," ss. 145-157.

 
     
 

 

 
     

12. Hafta,

"Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), ISSN: 2148-5322. ss. 53-68.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal.

"Sartre'ın Marksist Estetik Kurama Katkıları ve Marksist Bir Sanat Yapıtı Olarak Claude Chabrol'un Seremoni Filmi", Metin BAL, Bu konfrerans metni editörlüğünü yapmış olduğum felsefelogos dergisinin dosya konusu “Marksist Estetik” olan 59’uncu sayısında yayımlanmıştır. Bu yazı için bkz.:  felsefelogos/Marksist Estetik, Yıl: 19, sayı: 59, Sayı editörü: Metin Bal, 2015, İstanbul: Akademi Matbaacılık. ISSN: 1309-9175. ss. 95-111.

Sartre'ın "Varoluşçuluk Bir Hümanizmdir" yazısı ve İş İşten Geçti Senaryo Romanı.

"Sartre'ın Varoluşçu Felsefesi ve Sanat Teorisi", Metin Bal. Konuşmanın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=5v4TJP1ET-w&feature=youtu.be

"Sartre'ın Varoluşçu Felsefesi ve Sanat Teorisi", Metin Bal. Çağ’ın Felsefesi: Bilim ve Sanat Söyleşisi. Konuşmacılar:  Eyüp Erdoğan, Metin Bal, Cem Güventürk. Tarih: 15 Nisan 2019 Pazartesi. Düzenleyen: Mersin Çağ Üniversitesi Felsefe Kulübü. Yer: Prof. Dr. İlhan Yücel Konferans Salonu, Arıklı Mahallesi, Tarsus, Mersin. Konuşmanın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=5v4TJP1ET-w&feature=youtu.be

 

15. Ders Notu:) Sartre'ın varoluşçuluk ve sanat hakkındaki düşünceleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız lütfen: "Sartre’ın Varoluşçu Felsefesi ve Dava Edebiyatı Teorisi" / "Sartre’s Existentialist Philosophy and Theory of Committed Literature", Metin Bal. Felsefe Arkivi Dergisi, Sanat ve Felsefe özel sayısı. / Themed Issue on Art and Philosophy / Archives of Philosophy / Archives de Philosophie/ Archiv für Philosophie, Sayı: 50, Yıl: 2019, ss. 17-29. Yaz dönemi. Uluslararası hakemli dergi. ULAKBİM ve ASOS Index tarafından taranmaktadır. DOİ: 10.26650/arcp2019-589759 , İstanbul University Press, İstanbul. ISSN: 0378-2816 , E-ISSN: 2667-7644 , Orcid: M.B.0000-0003-3448-3736.

"İyi Bir İnsan Nasıl Olunur? Sorusuna Sartre'ın Sanat Anlayışından Bir Cevap Denemesi", Metin Bal. 13:00-15:00.  8. İzmir Felsefe Günleri, 17 Mayıs 2019, Doğruyu Kim Söyle: İyi, Güzel, Adil Olana Kim Karar Verir?, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Benal Nevzat Salonu. Kıbrıs Şehitleri Cd. Alsancak. Video kaydı için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=VJAe5TZEFBQ

 
     
 

"Yorum, Anlama ve Sanat Üzerine: Gadamer", Metin Bal, Afşar Timuçin'e Armağan, Editörler: Çetin Veysal & Zehragül Aşkın, 2010, Etik Yayınları, İstanbul. ss. 183-196.

 
     

13. Hafta,

10. Modernizmin Sanat Anlayışı:

10.1."Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017 Cuma, Saat: 15:00-17:00. DEÜ, Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. İzmir-Buca. (video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.)

10.1.1.) "Van Gogh, Orwell, Ajar ve Seddavi'de Yoksulluğun Felsefesi", Metin Bal,  17. Dünya Felsefe Günü Konferansı, 23 Kasım 2018, DEÜ, İzmir. https://www.youtube.com/watch?v=JZh0WNR_ZFE

10.2. “Moda Felsefesi”, Georg Simmel, çev. Tanıl Bora. İçinde: ss. 101-132, Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

10.2.1. Fuchs, Elinor (2003) Karakterin Ölümü, Modernizmden Sonra Tiyatro, çev. Beliz Güçbilmez, Ankara: Dost Kitabevi.

10.2.2. “Yazmanın Felsefesi”, Edgar Allan Poe, ss. 7-18. Poe, Edgar Allan (2002) Bütün Hikayeleri, çev. Dost Körpe, İstanbul: İthaki.

Poe, Edgar Allan (2015) Yazının Felsefesi, çev. Funda Özdemiroğlu, İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.

Poe, Edgar Allan (2011) Tales of Mystery and Imagination, London: Harper Press.

10.2.3. “E. A. Poe Üzerine”, Charles Baudelaire, ss. 19-34. Poe, Edgar Allan (2002) Bütün Hikayeleri, çev. Dost Körpe, İstanbul: İthaki.

10.2.4. “Kalabalıkların Adamı”, ss. 299-306. Poe, Edgar Allan (2002) Bütün Hikayeleri, çev. Dost Körpe, İstanbul: İthaki.

10.2.5. Modernizm, İnsan Varoluşu ve Kent Yaşamı Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.

Van Gogh, Vincent (2017) Theo’ya Mektuplar, çev. Pınar Kür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 
     
 

Frankfurt Okulu ve estetik: Adorno'nun özdeşsizlik estetiği ve  Benjamin'in "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı" yazısı.

 

   

 

 

14. Hafta,

 

DÖNEM SONU DERSİ

 

"Postmodern Dönem, Simülakrlar ve Simülasyon Düzeni", Metin Bal.

Baudrillard, Jean (2008) Simulakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

16. Ders Notu:) "Baudrillard’a Göre Postmodern Sanat ve Simülakr ya da Gerçeğin Yerini Alan Gölge"/"Postmodern Art For Baudrillard and Simulacr or Reality Replaced with the Shadow", Metin Bal. felsefelogos dergisi / dosya konusu: Psikanaliz ve Felsefe. Yıl: 21, Sayı: 66, 2017/3. ss. 153-174. İstanbul: Fesatoder Yayınları. Listelendiği indeksler: EBSCOhost, The Philosopher's Index.

"Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

"Postmodernizm, Simülakr, Tatile Gönderilmiş Gerçek", Metin Bal.

Videosunu izlemek için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=dxuOPivouHQ

 

"Charlie Kaufman’ın Synecdoche, New York Filminin Felsefi Bir Değerlendirilmesi, Postmodern Dönemde İnsanın Durumu ve Çıkış Yolları" / "A Philosophical Evaluation of Charlie Kaufman’s Film Synecdoche, New York, The Situation of Human Being in Postmodern Era and The Ways Out." Metin Bal. felsefelogos dergisi 2018/4, Aralık. Sayı: 71, ss. 7-21. ISSN: 1309-9175.  EBSCOhost, The Philosopher's Index. İstanbul.

 

Caydırmaya Karşı Platon'un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi, Metin Bal. Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=XC2Zm6hdMjI

 
 

 

 

             

Final Sınavı

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları:  Öğrenci,

ÖÇ1. Öğrenci sanat akımlarının felsefi temellerini bilir.

ÖÇ2. Öğrenci sanat hakkında geliştirilen kuramların birbirlerinden ayrımlarını bilir.

Ç3. Öğrenci karşılaştığı sanat yapıtlarının hangi sanat akımlarına dahil edilebileceğini felsefi olarak çözümler.

ÖÇ4. Öğrenci sanat yapıtlarını birbirleriyle felsefi bakımdan karşılaştırarak, birbirlerinden ayrımlarını felsefi olarak çözümler.

ÖÇ5. Öğrenci sanat akımlarını ve bunlara ait yapıtları düşünce tarihiyle ilişkilendirerek sanat ve felsefe arasındaki bağı kavrar. 

   

Ders İçin Önerilen Kaynaklar:

ÖDEV Konusu: Şiirin Betimlemeleri Işığında Sanatın Şeyler Hakkındaki Duyarlılığı Dönüştürücü Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma.

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

1.)"Sanat Felsefesine Bir Giriş Olarak Collingwood'un Kısaca Sanat Felsefesi Yapıtı", Metin Bal, ETHOS Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Elektronik Hakemli Dergi, Ocak/January 2012, Sayı: 5 (1), ss.31-54. ISSN 1309 - 1328. (Philosophers Index) (online).

2-)"Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 2016, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. ss. 167-212.  Makalenin içeriği: I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefe Bir Soruşturmaya Hazırlık, II. Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi (Devlet'in IV. Kitabının Bir Yorumu), III. Estetik Deneyimi ve "Beğeni Yargısı"nı Ortaya Çıkaran Kaynaklar, IV. Edmund Burke ve "Beğeni Yargısı" Araştırmasının Felsefi Başlangıcı, V. Kant'a Göre Estetik ve Beğeni Yargısı.

3-) Shiner, Larry (2004) Sanatın İcadı, Bir Kültür Tarihi, (The Invention of Art: A Cultural History) Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

4-)Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

5-)"Felsefi Dayanaklarıyla Ortaçağ'da Sanat", Metin Bal, felsefelogos dergisi, dosya konusu: Anarşizm, Yıl: 2015/3, Sayı: 58, İstanbul: Akademi Matbaacılık. ISSN: 1309-9175. (EBSCOhost ve The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir), ss. 149-173.

Goethe, Johann Wolfgang (2013) Faust, çev. İclal Cankorel, Ankara: Doğu Batı Yayınları. (Goethe, Johann Wolfgang (2014) Faust, Der Tragödie Erster Teil, Stuttgart:Reclam., Goethe, Johann Wolfgang (2012) Faust, Der Tragödie Zweiter Teil, Stuttgart: Reclam.)

Benjamin, Walter (2010) Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri, Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, çev. Elçin Gen - Mustafa Tüzel, İstanbul: İletişim Yayınları.

Burke, Edmund  (2008) Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. Barış Gümüşbaş, Ankara: BilgeSu

Platon: İon (Şiir Üstüne), Çev. Tacettin Ünlü, ss. 263-275. İçinde: Platon (1993) Diyaloglar, İstanbul: Remzi Kitabevi.

"Hamann, Herder ve Schiller’in Estetik Bütüncülüğü", ["The Aesthetic Holism of Hamann, Herder, and Schiller"], Daniel O. Dahlstrom, Çev. Metin Bal.Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 56-65.

Farago, France (2006) Sanat, Çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı.

Fischer, Ernst (2012) Sanatın Gerekliliği, John Berger'in önsözüyle, çev. Cevat Çapan, İstanbul: Sözcükler Yayınları.

Hegel G. W. F. (1975) Aesthetics, Lectures on Fine Art , tr. by T.M.Knox, Vol.I, Oxford: The Clarendon Press.

Hegel, F. Georg Wilhelm (1994) Estetetik, Güzel Sanatlar Üzerine Dersler, çev. Taylan Altuğ-Hakkı Hünler, Cilt I, İstanbul: Payel Yayınevi.

Kant, Immanuel (2006) Yargı Yetisinin Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Kant, Immanuel (2000) Critique of the Power of Judgment, tr. by Paul Guyer, Cambridge: Cambridge University Press.

Van Gogh, Vincent (2010) Theo'ya Mektuplar, Çev. Pınar Kür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Berlin, Isaiah (2004)   Romantikliğin Kökleri, Güzel Sanatlar Üzerine, hazırlayan: Henry Hardy, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Nietzsche, Friedrich, (1967), The Will to Power, İng. Çev: Walter Kaufmann ve R. J. Hollingdate, New York: Random House.

Nietzsche, Friedrich, (2002), Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, Çev: Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

Jay, Martin (2005)Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün Tarihi.  çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Belge Yayınları.

Benjamin, Walter (2004) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

"Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre'ın Sanat Anlayışı" (Jean-Paul Sartre's Conception of Art Based on the Phenomenological Ontology), Hazırlayan: Sema SÖKMEN, Tez Danışmanı: Metin BAL, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Aydın-2013. 182 sayfa.

"Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

Rancière, Jacques (2009) Aesthetics and Its Discontents, tr. by Steven Corcoran, Cambridge: Polity Press. “Lyotard and the Aesthetics of the Sublime: a Counter-reading of Kant”, ss. 88-131.

Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Prof. Dr. Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

Derse İlişkin Politika ve Kurallar:

1. Derslere aktif katılım esastır. 

For English Please Click Here

 ANA SAYFA