DERSIN ADI

19. Yüzyılda Felsefe / Felsefe Bölümü / Kod: FEL 3003 / Türü: Zorunlu / Lisans 3. Sınıf Güz Dönemi: V. Dönem Dersi

KREDISI

Ulusal Kredi:  4      AKTS: 6

ÖGRETIM ÜYESİ

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi, Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat, Oda no: 328,

PK: 35260 , İzmir Türkiye, Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - Oda dahili no: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93,

E-Posta: balmetin@gmail.com, metin.bal@deu.edu.trWeb: www.metinbal.net

 

DERSIN AMACI

19. yüzyıl felsefesinin büyük düşünürlerinin temel kavramları ve yapıtlarında ele aldıkları sorunlar gözden geçirilecektir.

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

 

HAFTALIK DERS PLANI VE IÇERIGI

Hafta

Numara Sırasıyla Konu ve Literatür

 
  Heine, Heinrich (2017) Almanya'da Din ve Felsefenin Tarihi Üzerine, çev. Semih Uçar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.  
1 Sistematik Felsefenin Başlangıcı: FICHTE  
  "Transendental Felsefenin Temelleri (Wissenschaftslehre) Nova Methodo, (1796/99)", J.G. Fichte, Çev. Yasemin Çına, 212-261,  Fichte: Alman İdealizmi I: Fichte.  
  "Fichte" (Felsefe Tarihi Üzerine Dersler), G.W.F. Hegel, ss.463-487, Çev. Eyüp Ali Kılıçaslan, Fichte: Alman İdealizmi I: Fichte.  
2 .ss. 11-103. Copleston, Frederick (1996) Felsefe Tarihi Cilt VII Çağdaş Felsefe Fichte'den Nietzsche'ye Bölüm 1a Alman İdealizmi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.  
3 "Fichte'nin Dizgesinin Açınımı", G.W.F. Hegel, ss.429-461. Çev. Eyüp Ali Kılıçaslan,  Fichte: Alman İdealizmi I: Fichte.  
4 "Differenzschrift'te Hegel'in Fichte Yorumu", Eyüp Ali Kılıçaslan, ss. 489-497, Fichte: Alman İdealizmi I: Fichte  
5 "The Early Philosophy of Fichte and Schelling", Rolf-Peter Horstmann, ss. 117-137. Ameriks,  Karl (2000) The Cambridge Companion to German Idealism.

 

6 "Kant, Fichte, Transzendental İdealizm Sistemi", F.W.J. Schelling, ss. 499-521, çev. Ali Irgat, Fichte: Alman İdealizmi I: Fichte.  
7 "Hegelci Görüngübilim ve Kantçı Epistemoloji Üzerine", Tom Rockmore, Monokl Dergisi, Hegel Özel Sayısı, İstanbul: Mas Matbaacılık A.Ş.  
8

"Hegel'in Mirası Nedir ve Bu Mirasla Ne Yapılabilir?" , Rolf-Peter Horstmann. Monokl Dergisi, Hegel Özel Sayısı, İstanbul: Mas Matbaacılık A.Ş.

 
     
9 "Hegel/Marx: Bilinç ve Yaşam", Andrej Warminski, Monokl Dergisi, Hegel Özel Sayısı, İstanbul: Mas Matbaacılık A.Ş.  
10 Proudhon, Pierre Joseph (2012) Sefaletin Felsefesi, Çev. Işık Ergüden, Kaos Yayınevi.  
  Engels, Friedrich (1992) Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Çev. Sevim Belli. Ankara: Sol Yayınları.  
11 "Diyalektik ve Praksis", ss. 147-203, Bkz. Bubner, Rudiger (1993) Modern Alman Felsefesi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.  
12 Marx, Karl (2011) Felsefenin Sefaleti, Çev. Ahmet Kardam, Sol Yayınları.  
     
13 Hyppolite, Jean: Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar (1955), çev. Doğan Barış Kılınç, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

  Marx'ın Hegel Eleştirisi: Marx'ın Diyalektiği Sahiplenmesindeki Aşamalar. (Marx's Critique of Hegel: Stages in Marx's Appropriation of Dialectic.) KILINÇ, Doğan Barış (2013 Şubat) Doktora Tezi, Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Halil TURAN, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.  
     

14

Nietzsche, Friedrich (2002), Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, Çev: Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.  
 

Martin, Nicholas, (2003)  Nietzsche and the German Tradition, Oxford: Peter Lang AG.

 
 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

 
 "All or Nothing: Systematicity and Nihilism in Jacobi, Rheinhold, and Maimon", Paul Franks, Bkz. ss. 95-113. Ameriks,  Karl (2000) The Cambridge Companion to German Idealism.
1. "Hegel'in Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Hegel Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 52-63.

"Novalis ve Hölderlin", Charles Larmore, çev. Metin Bal, Bibliotech Dergisi, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6. (Eylül - Ekim - Kasım), 2008. Ankara.  ss.75-86.

1.1. "Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss.29-32.
2 "Neden hâlâ Hegel?", Andreas Arndt - Domenico Losurdo ile Söyleşi, Doğan Göçmen. ss. 13- 42. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı: II.
"Hegel'in Geist Kavramı", Robert R. Williams, Çev. Metin Bal,  Alman İdealizmi III: Hegel.

Soll, Ivan (2019) Hegel'in Felsefesine Eleştirel Bir Giriş, çev. Tufan Karaağaç, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

2-) Copleston, Frederick (2004) Felsefe Tarihi Cilt 7 Modern Felsefe Fransız Aydınlanmasından Kant'a Bölüm 1 Aydınlanma, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
3-) Denis Diderot (2006) Rameau'nun Yeğeni, çev. Adnan Cemgil, İstanbul: Engin Yayıncılık.
"Klasik Alman Felsefesinin Georg Friedrich Hegel'de Zirveye Ulaşması" Wolfgang Förster, çev. Mehmet Yavuz. ss. 5-26. Felsefe Dergisi, sayı: 31.
"Hegel Felsefesi", Karl Löwith, Çev. Doğan Özlem, ss. 99-125, Felsefe Dergisi, sayı: 31.

Cassirer, Ernst (1978) The Problem of Knowledge, Philosophy, Science, and History since Hegel, tr. by William H. Woglom, M.D., and Charles W. Hendel, with a Preface by Charles W. Hendel, New Haven: Yale University Press.

Solomon, Robert C. and Higgins, Kathleen M. (edited) (1993) The Age of German Idealism, Routledge: London and New York.

"From Leibniz to Kant", "Kant's Copernican Revolution", "Kant's Moral and Political Philosophy", "Kant: Critique of Judgement", "Fichte and Schelling:The Jena Period", "Hegel's Phenomenology of Spirit", "Hegel's Logic and Philosophy of Mind", "Hegel, Spirit, and Politics", "The Young Hegelians, Feuerbach, and Marx", "Arthur Schopenhauer", "Kierkegaard's Speculative Despair"

Rosen, Stanley (1989) The Ancients and te Moderns, Rethinking Modernity, New Haven and London.

1.A modest proposal to rethink Enlightenment,  2. A Central Ambiguity in Descartes, 3. Antiplatonism: A Case Study, 4. Freedom and Spontaneity in Fichte, 5. Sophrosyne and Selbstbewusstsein, 6. Theory and Practice in Hegel: Union or Disunion?, 7. Logic and Dialectic, 8. The Limits of Analysis: Linguistic Purification and the Nihil Ablosulutum, 9. Rorty and Systematic Philosophy, 10. Nietzsche's Revolution, 11. Poetic Reason in Nietzsche: Die dichtende Vernunft.

"Tinin Fenomenolojisi'nin Merkezindeki Felsefi Kavram Olarak Entäusserung ("dışsallaşma")", Georg Lukács, ss.127-161. çev. Doğan Barış Kılınç, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı: II.
Ameriks,  Karl (2000) The Cambridge Companion to German Idealism, edited, Cambridge: Cambridge University Press.
Engels, Friedrich (2004) Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, çev. Sol Yayınları Yayın Kurulu. Ankara: Sol Yayınları.
 

SINAVLAR : Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

     
 

Ana Sayfa