Metin Bal, Doç. Dr.,

DERSIN ADI

Felsefeye Giriş, FEL 1111, Psikoloji Bölümü I. Sınıf zorunlu dersi                     

ANA SAYFA

DERSI VEREN ÖGRETIM ÜYESI/ÜYELERI

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampüsü,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat, Felsefe Bölümü koridoru, oda no: 328,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri: 5 Ekim 2020 - 15 Ocak 2021

Görüşme Gün ve Saatleri: Çarşamba 13:00-13:45, Perşembe: 13:00-13:45.

DERSIN AMACI, ÖGRENIM HEDEFI, ÖGRENIM METODU, ÖGRETME VE ÖGRENME MATERYALI

DERSIN AMACI

Felsefenin temel disiplinlerini ve bu disiplinlerin temel kuramlarını ve gelişimlerini izlemek

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI          

KAZANILAN BILGI

Felsefenin temel disiplinlerinin ana kavramlarını ve kuramlarını öğrenmek

KAZANILAN BECERI : Felsefenin temel disiplinleri ve kuramları hakkında düşünme ve tartışma becerisi kazanmak

ÖGRETIM METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

ÖGRETME MATERYALI

Temel disiplinlerin gelişimine katkıda bulunmuş filozofların temel eserleri

DERSIN ÖLÇME VE DEGERLENDIRME YÖNTEMLERI

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                           

1. Hafta

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ, Metin Bal. (Keyifli okumalar)

 

"Benim Tutkum ya da Bir Ziyaretçinin Yaşam Tarzı İcadı Çabası", Metin Bal.

 
     
1. Hafta

"Felsefeyi anlayabilmenin eğlenceli bir kılavuzunu oluşturmaya katkı olarak enformasyon kağıdı", Hazırlayan Metin Bal.

 
     
  “Varoluşçuluk ve Hümanizm” (1946) Yazısında Sartre’ın Varoluşçuluk Savunması, Metin Bal  
  Sartre, Jean-Paul (2009) Bulantı, çev. Selâhattin Hilâv, İstanbul: Can Yayınları.  
 

Sartre, Jean-Paul (2010) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev.Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

Sartre, Jean Paul (2009) Toplu Oyunlar, Gizli Oturum, Mezarsız Ölüler, Sinekler, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Saygılı Yosma, çev. Işık M. Noyan, İstanbul: İthaki Yayınları.

Jean-Paul Sartre, "Şeytan ve Yüce Tanrı", ss. 459-676.

 

"Sartre'ın Varoluşçu Felsefesi ve Sanat Teorisi", Metin Bal. Çağ’ın Felsefesi: Bilim ve Sanat Söyleşisi. Konuşmacılar:  Eyüp Erdoğan, Metin Bal, Cem Güventürk. Tarih: 15 Nisan 2019 Pazartesi. Düzenleyen: Mersin Çağ Üniversitesi Felsefe Kulübü. Yer: Prof. Dr. İlhan Yücel Konferans Salonu, Arıklı Mahallesi, Tarsus, Mersin. Konuşmanın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=5v4TJP1ET-w&feature=youtu.be

"İyi Bir İnsan Nasıl Olunur? Sorusuna Sartre'ın Sanat Anlayışından Bir Cevap Denemesi", Metin Bal. 13:00-15:00.  8. İzmir Felsefe Günleri, 17 Mayıs 2019, Doğruyu Kim Söyle: İyi, Güzel, Adil Olana Kim Karar Verir?, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Benal Nevzat Salonu. Kıbrıs Şehitleri Cd. Alsancak. Video kaydı için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=VJAe5TZEFBQ

 
     
 

VARLIĞIN ARAŞTIRMASINA GİRİŞ,  s.17

 1-) Fenomen Fikri, s. 19

2-) Varlık Fenomeni ve Fenomenin Varlığı, s. 23

3-) “Düşünüm-Öncesi” Cogito ve “Percipere”nin Varlığı, s. 25

4-) “Percipi”nin Varlığı, s. 33

5-) Ontolojik Kanıt, s. 36.

6-) Kendinde Varlık, s. 39

 

Birinci Kısım: HİÇLİK SORUNU, s. 47.

 BİRİNCİ BÖLÜM: OLUMSUZLAMANIN KÖKENİ, s. 49

 1-) Sorgulama, s. 49.

2-) Olumsuzlamalar (Les Négations), s. 52

3-) Hiçliğin Diyalektik Kavranışı, s. 60

4-) Hiçliğin Fenomenolojik Kavranışı, s. 65

5-) Hiçliğin Kökeni, s. 71

 

İKİNCİ BÖLÜM: KENDİNİ ALDATMA, s. 100 

1-) Kendini Aldatma ve Yalan, s. 100

2-) Kendini Aldatma Davranışları, s. 109

3-) Kendini Aldatmadaki “İnanma”, s. 125.

 

İkinci kısım: KENDİ-İÇİN-VARLIK, s. 131 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: KENDİ-İÇİNİN DOLAYSIZ YAPILARI, s. 133 

1-) Kendine-Mevcut Olma (La Présence â soi), s. 133

2-) Kendi-İçinin Olgusallığı (Facticité), s. 140

3-) Kendi-İçin ve Değerin Varlığı, s. 146

4-) Kendi-İçin ve Mümkün Olanların Varlığı, s. 159

5-) Ben (Moi) ve Kendilik Devresi (Circuit de L’ipséité), s. 168

 

İKİNCİ BÖLÜM: ZAMANSALLIK, s. 172

1-) Üç Zamansal Boyutun Fenomenolojisi, s. 172

2-)Zamansallığın Ontolojisi, s. 200

3-) Kökensel Zamansallık ve Psişik Zamansallık: Düşünüm, s. 223.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AŞKINLIK, s. 248

 1-) Kendi-İçin ve Kendinde Arasındaki İlişki Türü Olarak Bilgi, s. 249

2-) Olumsuzlama Olarak Belirlemeye Dair, s. 258

3-) Nitelik ve Nicelik, Gizilgüçlülük (Potentialité), Kullanılabilirlik (Ustensilité), s. 265

4-) Dünyanın Zamanı, s. 287

5-) Bilgi, s. 301

 

Üçüncü Kısım: BAŞKASI-İÇİN, s. 305 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞKASININ VAROLUŞU, s. 307

 1-) Sorun, s. 307

2-) Tekbencilik Engeli, s. 309

3-) Husserl, Hegel, Heidegger, s. 320

4-) Bakış, s. 344

 

İKİNCİ BÖLÜM: BEDEN, s. 402

1-) Kendi-İçin-Varlık Olarak Beden: Olgusallık, s. 405

2-) Başkası-İçin-Beden, s. 405

3-)Bedenin Üçüncü Ontolojik Boyutu, s. 457

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BAŞKASI İLE SOMUT İLİŞKİLER, s. 467

 1-) Başkasına Yönelik İlk Tavır: Aşk, Dil, Mazoşizm, s. 470

2-) Başkasına Yönelik İkinci Tavır: İlgisizlik, Arzu, Nefret, Sadizm, s. 488

3-) “Birlikte-Varlık” (Mitsein) ve “Biz”, s. 526

 

Dördüncü Kısım: SAHİP OLMAK, YAPMAK VE OLMAK (AVOIR, FAIRE ET ÊTRE), s. 547

 

BİRİNCİ BÖLÜM: OLMAK VE YAPMAK: ÖZGÜRLÜK, s. 551

 1-) Eylemin İlk Koşulu Özgürlüktür, s. 551

2-) Özgürlük ve Olgusallık: Durum, s. 606

3-) Özgürlük ve Sorumluluk, s. 687

 

İKİNCİ BÖLÜM: YAPMAK VE SAHİP OLMAK, s. 692 

1-) Varoluşsal Psikanaliz, s. 692

2-) Yapmak ve Sahip Olmak: Sahiplenme, S. 712

3-) Varlığın Açınlayıcısı Olarak Niceliğe Dair, s. 741

 

SONUÇ, s. 759 

1-) Kendinde ve Kendi-İçin: Metafizik Yaklaşımlar, s. 761

2-) Ahlaki Açılımlar, s. 770.

*****  *****  *****  *****  *****  *****

 

 
  "Sartre'ın Varoluşçu Felsefesi ve Sanat Teorisi", Metin Bal. Çağ’ın Felsefesi: Bilim ve Sanat Söyleşisi. Konuşmacılar:  Eyüp Erdoğan, Metin Bal, Cem Güventürk. Tarih: 15 Nisan 2019 Pazartesi. Düzenleyen: Mersin Çağ Üniversitesi Felsefe Kulübü. Yer: Prof. Dr. İlhan Yücel Konferans Salonu, Arıklı Mahallesi, Tarsus, Mersin. Konuşmanın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=5v4TJP1ET-w&feature=youtu.be  
     

1. Hafta

"Grek Mitolojisinde Evren Açıklaması, İnsanın Ortaya Çıkışı ve Zincire Vurulmuş Prometheus", Metin Bal.

 

2. Hafta.

Psikoloji ve Felsefe arasındaki ilişki

 

2. Hafta

Ontoloji, Grek Felsefesi ve Psyche

"Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes", Metin Bal.

"Ksenofanes ve Monoteizm", Metin Bal.

 

     
3. Hafta

"Felsefe Nedir?" Sorusuna Martin Heidegger’in Cevabı:

Günlük hayattan hareketle felsefenin ve felsefe yapmanın ne demek olduğu sorularıyla varlığı kavramaya dönük düşünme nasıl mümkün olabilir? Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

 
     

3. Hafta

Mağara Alegorisi ile Gerçeğin Peşinde Platon ve Realizm

"Eğitime Felsefeyle Yaklaşmak: Platon’un Mağaralıları, Kopuş Filmi, Gatto ve Kitle İmha Silahı Olarak Eğitim ve Crusoe Ne Yaptı?" Metin Bal, 2018. (A Philosophical Approach To Education: Plato’s Cave Dwellers, The Film Detachment, Instruction as a Weapon of Mass Destruction and What is done by Crusoe?) Özne. Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları. 29. Kitap, Güz 2018, (Baskı tarihi: Aralık 2018), ss. 223-243. ISBN: 978-605-196-230-6. Çizgi Kitabevi Yayınları. Konya. Sayı editörü: H. N. Erkızan.

 

"Aydınlıktan Kim Korkar? Platon'un "Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır." Sözü Üzerine" (Platon'un Devlet kitabının VII. Bölüm'ündeki Mağara alegorisinin ontoloji, bilimler ve eğitim açısından bir yorumu), Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Yıl: 6. Mayıs-Haziran 2013, ss. 73-77.

 

3. Hafta

"Adcılık, Gerçekçilik,  Kavramcılık", Maurice De Wulf, (Nominalism, Realism, Conceptualism): nuda intellecta ve subsistentia. çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 10-16.

10. “Nominalist Devrim ve Modernitenin Kökeni”, Çev. Metin Bal ve Fatma Erkek. Bu yazı için bkz. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 74-87.

 

 

 

 

4. Hafta

Platon’un Kriton’unda Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates

 

 

 

 

4. Hafta

Augustinus, Ortaçağ ve Introspection Yöntemi

Tanrı Felsefeye Nasıl Girer? Sorusuna Cevaplar Olarak Platon’un Euthyphron Diyaloğu ve Heidegger’in Ontoteoloji Eleştirisi/ Plato's Euthyphro and Heidegger's Critique of Ontotheology as Answers to the Question of 'How Does God Enter into Philosophy', Metin Bal.

 

 

 

 

5. Hafta

Platon’un Symposion’unda Eros Ya da Aşk Üzerine

Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.

Makale formatında okumak için tıklayınız lütfen.

"Platon’un Symposion’unda Eros Ya da Sokrates’in Bildiği Tek Şey Olan Aşk Üzerine" / "On Eros or Love, The Only Thing Socrates Knows in Plato’s Symposium", Metin Bal, Posseible Düşünme Dergisi/Journal of Thinking. Tarandığı indeks: Philosopher's Index. ISSN: 2147-1622, Haziran/Bahar - 2017, Cilt: 6, Sayı: 11. ss. 47-63.

 

 

 

 

5. Hafta

Çağdaş Dünyada İki Kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak

"Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, July/Temmuz 2015, 8(2) ss. 49-86, ISSN 1309-1328. DOAJ: Directory of Open Access Journals, EBSCOhost,  ISSN 1309-1328

 

 

 

 

6. Hafta

Modern Felsefe, David Hume ve Psikoloji

Hume, David (2015) İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, Deneysel Akıl Yürütme Yöntemini Moral Konulara Uygulamaya Yönelik Bir Çalışma, çev. Ergün Baylan, Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Hume, David (2017) İntihar ve Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine, çev. Burcu Denizci, İstanbul: SUB Yayımları.

Richard Lowry: The Evolution of Psychological Theory. https://books.google.com.tr/books?id=Mcs3DwAAQBAJ&pg=PT40&lpg=PT40&dq=david+hume+psychology+contributions&source=bl&ots=AdF83lzBix&sig=uTh9VXDim0T7bEPj_2JWQUs839s&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwiegoCtpubYAhUGVhQKHeUQD9U4FBDoATABegQIFRAB#v=onepage&q=david%20hume%20psychology%20contributions&f=false

Kant: "Aydınlanma Nedir?", çev. Nejat Bozkurt, Felsefe Yazıları Dergisi, 1983.

 

 

 

 

 

Estetik ve Sanat Felsefesi: Modern Sanat Felsefesi

 

     

7 ve 8. Hafta

VİZE sınavı

 
     

9. Hafta

18. Dünya Felsefe Günü Konferansı. (18th World Philosophy Day Conference) Tarih: 25 Kasım 2019 Pazartesi. Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampüsü, Edebiyat Fakültesi, B Blok. Sınıf: B 356. Saat: 14:00 - 16:30. Buca-İZMİR. 1-) Fransız Aydınlanması ve Voltaire'in Candide Romanı, (French Enlightenment and Voltaire's Candide) Konuşmacı: Arş. Gör. Can TURAL 2-) Eleştiri ve Özgürlük Felsefesi. Victor Hugo'nun Sefiller Romanının Felsefi Bir Yorumu, (Philosophy of Criticism and  Freedom: A Philosophical Interpretation of Victor Hugo's Les Misérables ) Konuşmacı: Prof. Dr. Metin BAL

 

     

 

Hermeneutiğin Doğuşu Ya da Bireyi Bilme Yöntemi Olarak “Anlama”.

 

     

10. Hafta

19 Nisan

Dünyanın Tasfiyesi Olarak Nihilizm ve Anti-nihilist Nietzsche

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

 

11. Hafta

3 Mayıs

Varoluşçuluk ve Psikoloji

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

18.1. "Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), ISSN: 2148-5322. ss. 53-68.

Varoluşçuluğun Jean-Paul Sartre’ın “Varoluşçuluk ve Hümanizm” Başlıklı Yazısı Yoluyla Açıklanması

Göka, Erol (1997) Varoluşun Psikiyatrisi,  Ankara: Vadi Yayınları.

 

 

 

 

 

Saf Psikoloji: Fenomenoloji. Edmund Husserl'in Fenomenoloji Anlayışı.

 

 

 

 

 

Bilinçdışı Felsefesi, Psikoloji ve Psikanaliz

Sigmund Freud (1856-1939) ve Psikanalizin Kuruluşu

Gabbard, Glenn O. & Gabbard, Krin (2019) Psikiyatri ve Sinema, çev. Yusud Eradam, Hasan Satılmışoğlu, İstanbul: Okuyanus.

 

 

 

 

13. Hafta

26 Nisan

Heidegger’in Düşünmek Ne Demektir? Sorusuyla Düşünmeye Başlangıç.

"Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015, Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

 

 

 

 

 

"Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas,

 

 

 

 

 

Modernizm – Derinlik Modelleri – ve Sanat.

(Konferans Videosunu izlemek için tıklayınız lütfen.)

 

 

 

 

 

Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi / Against Deterrence Philosophy of Courage in Plato’s Dialogue Lakhes and in Aldous Huxley’s Brave New World

 

14. Hafta

17 Mayıs

SON DERS

"Baudrillard’a Göre Postmodern Sanat ve Simülakr ya da Gerçeğin Yerini Alan Gölge"/"Postmodern Art For Baudrillard and Simulacr or Reality Replaced with the Shadow", Metin Bal. felsefelogos dergisi / dosya konusu: Psikanaliz ve Felsefe. Yıl: 21, Sayı: 66, 2017/3. ss. 153-174. İstanbul: Fesatoder Yayınları. Listelendiği indeksler: EBSCOhost, The Philosopher's Index.

 

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

 

Nietzsche, Friedrich (2016) İyinin ve Kötünün Ötesinde, Gelecekteki Bir Felsefeye Giriş, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Althusser, Louis (2016) Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş, çev. İsmet Birkan, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Bhaskar, Roy (2015) Çağdaş Felsefeye Eleştirel Bir Giriş, Gerçekliği Geri Kazanmak, çev. Beyza Sumer Aydaş, Ankara: NotaBene Yayınları.

Warburton, Nigel (2016) Felsefeye Giriş, çev. Mehmet Ata Arslan & Kerem Cankoçak, İstanbul: ALFA.

Randall, John Herman & Buchler, Justus (2014) Felsefeye Giriş, çev. Ahmet Arslan, Ankara: BigBang Yayınları.

İÇİNDEKİLER: 1. Felsefi Düşüncenin İnsan Hayatındaki Rolü: 1.Felsefe nedir?, 2. Hayatın Düzenlenmesi ve Yorumlanması, 3. Felsefenin Kültürel ve Tarihsel İşlevi, 4. Felsefenin Birikimsel Başarıları. 2. Felsefenin Analitik İşlevi: 5. Temel Araştırma Yöntemleri, 6. Bilimsel Yöntem, 7. İnsan Bilgisinde Akıl ve Deneyin Rolleri, 8. Bilginin Alanı ve Kapsamına İlişkin Sorunlar, 9. İletişim ve Sezgi, 10. Anlam Sorunu, 11. Doğru nedir?, 12. Değer Kavramı. 3. Felsefenin Kurgusal İşlevi: 13. Doğa-Üstücü Dünya Görüşü, 14. Materyalizm ve Sonuçları, 15. Zihnin Vurgulanması, Doğa Hakkında Daha Geniş Bir Anlayış, 17. Ahlaksal ve Estetik Değerler, 18. Dinin Yorumu.

Nagel, Thomas (2004) Her Şey Ne Anlama Geliyor? Felsefeye Küçük Bir Giriş, çev. Hakan Gündoğdu, İstanbul: Paradigma Yayınları.

Kimmerle, Heinz (2017) Kültürlerarası Felsefeye Giriş, çev. Alper Tolga Çırakoğlu, İstanbul: Gündoğan Yayınları.

1

Homeros, (2005) İlyada, çev. Azra Erhat & A. Kadir, İstanbul: Can Yayınları

Homeros, Odysseia

2

Aiskhylos, Zincire Vurulmuş Prometheus.  Sophokles: Antigone.

3

Platon (1988) Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu & M. Ali Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi

4

Aristoteles, Metafizik, Nikomakhos'a Etik.

5

Descartes, Yöntem Üzerine

6

David Hume, Din Üstüne

7

Kant, "Aydınlanma Nedir ?" (buradan ulaşabilirsiniz)

8

Heidegger, Nedir Bu Felsefe ?

Önay Sözer, Felsefenin ABC'si.

10

Nejat Bozkurt, Estetik ve Sanat Felsefesi Kuramları.

11

Plotinus, Enneadlar, Seçmeler, Çev. Zeki Özcan, ASA Kitabevi, Bursa, 1996.

12

Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, Başlangıçtan İbn Rüşd'ün Ölümüne (1198), çev. Prof.Dr.Hüseyin, İletişim Yayınları,  Hatemi, İstanbul, 1994.

13

Thomson, George (1997) İlk Filozoflar, Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi

14

Diakov, V.& Kovalev, S. (2008) İlkçağ Tarihi, Cilt I, Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan, çev. Özdemir İnce, İstanbul: Yordam Kitap

15

Cevizci, Ahmet (2005) (der.) Metafiziğe Girişi, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma Yayınları

16

Odyan, Yervant (2013) Yoldaş Pançuni, Mizahi Roman, resimleyen Aleksandr Saruhan, çev. Sirvant Malhasyan, İstanbul: Aras Yayıncılık.

17

Özlem, Doğan (2001) (Derleme ve Çeviri) Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

 "Bilgi Kuramı", Alwin Diemer, çev. Doğan Özlem, ss.163-180.

"Bilgi Kuramı", Fritz Heinemann, çev. Doğan Özlem, ss.181-203.

"Bilgi Kuramı Tarihçesi", H. Krings & H.M.Baumgartner, çev. Doğan Özlem, ss.205-229.

YAPILACAK SINAVLAR

 
     

Ana Sayfa