İntihar Felsefesi (Philosophy of Suicide),

Felsefi Bir Sorun Olarak İntihar (Suicide As A Philosophical Question)

Prof. Dr. Metin Bal,

Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi,  balmetin@gmail.com

 

 www.metinbal.net

Yayınları: http://metinbal.net/yayinlar_metin_bal.htm   

CV: http://www.metinbal.net/CV_Metin%20Bal_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

Üniversitede Felsefe Bölümü’nde verdiği dersler: http://www.metinbal.net/metin_bal_Courses_instructed_by/Dersler_Metin_Bal_Lectures_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

E-posta: balmetin@gmail.com

 

 ► Prof. Dr. Metin BAL: "Onlardan geriye, bana kalan soruları ve düşünceleri aşağıda her bir vaka için ayrı ayrı not düştüm.

Geride kalmasaydık da ileri gitseydik ne olacaktı?"

Ana Sayfa

 

Prof. Dr. Metin BAL'ın kısa CV'si: 1997, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını ODTܒde, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de doçentlik unvanı, 2019’da profesörlük unvanı verildi. 2013’ten itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Derinleştiği alanlar: Estetik ve sanat felsefesi, varlık felsefesi, eleştiri felsefesi, eğitim felsefesi, varoluşçu felsefe, Platon & Aristoteles felsefesi, intihar felsefesi, çağdaş felsefe, modernite & postmodernite felsefesi, terapötik felsefe, aşk felsefesi ve edebiyatı, ütopya & distopya felsefesi, yoksulluk felsefesi, tiyatro felsefesi, sinema felsefesi

İntihar ile ilgilenecek kimsenin öncelikle şu yazıyı okumasını öneriyorum:

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ, Metin Bal. (Keyifli okumalar)

"Benim Tutkum ya da Bir Ziyaretçinin Yaşam Tarzı İcadı Çabası", Metin Bal. https://www.perseusyayinevi.com/kitap/algea-ve-bruceun-varolus-dayanismasi/ 

 

Bir kimsenin ölüm nedenini apaçık bilsek bile yine de şunu sorarız: "Hayattan vazgeçecek kadar ne oldu?"

 

Metin Bal'ın sayfa ziyaretçisine UYARI notu: Şu İtalyan atasözünü, yüksek müsaadelerinizle, ezberlemenizi ve aşağıdaki her sözcükte hatırlamanızı arz ediyorum. "Roma bir günde kurulmadı." ("Non uno die Roma aedificata est.") İntihar hakkında hazırladığım aşağıdaki arşivin tamamını bir, hatta, iki defada okumayın. İntihar konusuyla ilgili merakınız ve araştırmanız ne kadar kesintisiz olursa hayat ve ölüm arasındaki çizgi o kadar incelir. Fakat bu sayfayı yaşamsal güçlerinizi artırmak için hazırlandım. İntihar vakası haberleri hepimizi etkiler çünkü zayıfız. İçimizde ve dışımızda dayanıksızız ve hiçbir şey varoluşumuza dayanmıyor. Zayıfız çünkü bir hayatımız var. Kırılgan ve duygularımız ya da duyarlılığımız incelir fakat kopmaz.

 

"Felsefe ve İntihar: İntihar Sorununa Schopenhauer'in ve Camus'nün Felsefi Çözüm Önerileri", Prof. Dr. Metin Bal. , 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30 - 15:30. , 1. Uluslararası İntihar Sempozyumu, 24 Mayıs 2021, Pazartesi, saat 10:00-18:00, Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul., Videoyu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=TSGGPm6ubDs

Makale formatında okumak için bkz.: "İntihar Sorununa Schopenhauer’in ve Camus’nün Felsefi Çözüm Önerileri" / "Philosophical Solution Offers by Schopenhauer and Camus To The Problem of Suicide", Metin Bal. Dört Öğe Dergisi Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, ISSN: 2146-7064, The Philosopher's Index tarafından taranmaktadır. Yıl: 10, Sayı: 20, Aralık 2021, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ss. 39-55.

Makaleyi okuyunuz lütfen: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1853439 

 

Varoluş Felsefesi Açısından Şiddet, İntihar ve Hayatın Anlamı. Albert Camus'nün Sisifos Söyleni Denemesi, Yabancı,Veba ve Dostoyevski'nin Ecinniler Romanının Felsefi Bir Yorumu, Prof. Dr. Metin BAL.

12 - 15 Kasım 2020. 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi.  Sherwood Exclusive Lara Antalya.

http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Camus_Varolus_Felsefesi_intihar_sisifos_veba_romani/Camus_sisifos_soyleni_intihar_veba_ecinniler_varolus_felsefesi_metin_bal.htm

 

Konuşma Başlığı: "Varoluşçu Felsefe Açısından Şiddet, İntihar ve Hayatın Anlamı", Konuşmacı: Prof. Dr. Metin Bal. 1.Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 14 Kasım 2020 Cumartesi, 17:00 - 18:00, http://www.adlibilimler2020.com/tr/2424-bilimsel-program-%C3%87evrimi%C3%A7i

Konuşmamın videosunu izlemek için lütfen tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=8Q-IlV3h5ps&ab_channel=MetinBal

Sartre, Jean - Paul (2011) "Mallermé: İntihar Şiiri", Jean Paul Sartre. Çev. Sema Sökmen & Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 69-72.

İntihar konusunu anlamaya çalışan bir kimsenin ev ödevleri şunlardır: Terapötik Felsefe (Tıklayınız lütfen.) Ev ödevini yapmamış bir kimse "intihar" hakkında susmalıdır.

Camus, Albert & Char, René (2015) Yazışmalar, 1946 - 1959. Mektupları Yayına Hazırlayan, Sunan ve Notlarla Açıklayan Franck Planeille, Çev. Orçun Türkay, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

"İntiharın Bayağılaştırılması Ya da İntiharı Bir Cinayet Olarak Düşünmek", Metin Bal.

Combeferre: "Ölün, kabul, ama kendinizi öldürtmeyin. Burada az sonra gerçekleşecek intiharlar ulvidir, ama intiharın sınırları dar ve kişiseldir ve yakınlarınızı etkiliyorsa intiharın adı cinayettir.", s. 529 Hugo, Victor (2016) Sefiller – II -, çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Albert Camus'nün Sisifos Söyleni http://www.metinbal.net/intihar_Felsefesi_philosophy_of_suicide_prof_dr_metin_bal_/13_Cafe_Philo_Camus_Sisifos_Soyleni_Metin_Bal.htm

 

10 Eylül 2020 Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması

"İstatistiklere göre her 40 saniyede biri, hayatına son veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 800 bin kişi intihar ederek hayatını kaybediyor; aynı zamanda intihar 15-29 yaş arası gençlerde yol kazalarından sonra en çok görülen ikinci ölüm sebebi. Geçen yıl ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre intihar eden tek bir kişi, 135 kişi üzerinde sarsıcı bir etki yaratıyor. Ancak bu istatistiklere rağmen intihar gerektiği kadar ele alınan ve dikkat çekilen bir konu değil. Kentucky Üniversitesi'nden Dr. Julie Cerel, intihar eden kişiye kendini yakın hissedenler üzerinde bu olayın yarattığı psikiyatrik etkinin çok daha ağır olduğunu söylüyor." https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49643428

İntihar turizmi intihar etmek isteyen kimsenin hekim destekli intiharın ya da ötanazinin yasal olduğu ülkelere yolculuğudur.

Yazılı ve görsel medyanın intihar olaylarını haber yapma biçimi çoğunlukla pornografiktir. Olayın ayrıntılı düşünülmesinden çok, intihar girişimleri kolayca bir nedene bağlanıp, olayın video kaydı peşinde bir habercilik gözlemliyorum.

 

İntiharı önleme konusundaki ödül kime verilmeli. Yaşamdan, üstelik, gönüllü vazgeçişin adı da olabilecek intihar kurbanları savaşlarda yaşamını yitirenlerden daha mı azdır?

Bu konuda da bir barış ödülü olsa kime verilebilirdi?

 

Kissinger'a bile verilecek ödül bulundu fakat intiharı önlemesi ile meşhur biri bulunamadı: "KISSINGER'A "NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ" " "Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü. Kissinger'in kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada, eski bakanın Connecticut eyaletindeki evinde yaşamını (30 Kasım 2023 Perşembe Günü) yitirdiği duyuruldu." "1973'te Norveç Nobel Komitesi, Kissinger ve Kuzey Vietnamlı mevkidaşı Le Duc Tho'ya "1973'te Vietnam'da ateşkese varmaları konusunda ortaklaşa müzakere ettikleri için" Nobel Barış Ödülü verdi. 1969'da Nixon'ın Kamboçya'ya yönelik bombardımanını desteklediği ortaya çıkan Kissinger'a verilen bu ödül, Nobel tarihindeki en tartışmalı ödüllerden biri oldu ve iki Nobel komitesi üyesi karar üzerine istifa etti. Söz konusu anlaşma hem çatışmaları durdurmada başarısız olmuş hem de neredeyse tüm taraflarca ihlal edilmişti. Ödülü reddeden Tho, ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini ve Güney Vietnam'ın müttefiklerine aynı şeyi yapmaya teşvik ettiğini söyledi; aynı zamanda anlaşmayı bir Amerikan teslimiyeti olarak değerlendirdi: "Son 18 yıl boyunca Amerika, Vietnam'a karşı bir saldırganlık savaşı başlattı ve Amerikan emperyalizmi mağlup oldu." https://www.sondakika.com/dunya/haber-100-yasinda-olen-henry-kissinger-5-milyondan-16581389/

 

Aşağıdaki intihar vakaları haberleri internette yayınlanan gazetelerden, yayınlandıkları web sayfasının adresi belirtilerek aktarılmıştır. Aşağıda aktarılan haberler, başlık ve içeriklerinde hiçbir değişiklik yapılmadan sıralandırılmıştır.

 

Haber Başlığı, Haber Yazısı ve Düşündüren Sorular

 

744-) Utanç, bir kez uyanınca sonsuza dek ukyusuzluk yaratan bir duygudur. Yaşamın anlamının dayandırıldığı değerler, üstelik, işlenen adi bir suç nedeniyle yıkıldığında, bu cezanın, hapishaneye atılma gibi bir yasal infazı, suçlu için arındırıcı bir etki değerinde görülmez. Haber: "Çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu." "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ç. (65), bir tarlada ölü bulundu. Tarım ilacı içtiği belirlenen Mehmet Ç.'nin "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı bir not bıraktığı bildirildi." https://www.sondakika.com/3-sayfa/haber-cocuga-istismar-suphelisi-olu-bulundu-cezaevine-16861170/

743-) Bir astronot ya da kozmonot uzaya gittiğinde dünyevi dertlerden kurtulmuş olur mu? İntihar sorunu dünya dışına gitmekle çözülür mü? Uzayda insanın kendisini öldüreceği koşullar yok mu? Bir uzay mühendisi inşaattan atlarsa mesleğine ihanet mi yapmış olur? Bunun sorumlusu yeryüzündeki yıldız cahili insan soyu mu? İnşaattan atlayan uzay mühendisi. Uzay mühendisi eğitimi tamamladı ve kampüs inşaatında yeterli bir yükseklikten atladı. Üniversite kampüsleri intihar mekanına dönüştü. Öğrencisini kozmopolit bir kozmonot yapma amacıyla kurulan "üniversite" onun mevcut yaşamını da alıyor. Bir öğrenciyi, ona verilecek hangi burs hayatta tutar? "Başarı bursu" ya da "ihtiyaç bursu" ya da ne? Hayatta kalmak için verilecek ne yeterli olur? : Haber başlığı: "İTÜ Uzay Mühendisliği öğrencisi Okan Bayram, kampüste intihar etti."   "İTÜ Uzay Mühendisliği bölümü öğrencisi Okan Bayram, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'nde intihar etti. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Sevdiğimiz bir öğrenciydi. Hayat şartları öğrencileri okurken çalışmaya zorluyor" dedi."   "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği bölümünün eski öğrencisi Okan Bayram, yaşamına son verdi. Edinilen bilgiye göre Bayram, İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan inşaat alanındaki bir binadan atlayarak intihar etti. Bayram, İTÜ 1773 Kahve Satış Mekanı'nda baristalık yapıyordu. İTÜ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA: İTÜ yönetimi Bayram'ın ölümüyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Öğrencilerin tepkileri sonucu yaşananlara dair açıklama yapan İTÜ yönetiminin açıklamasında, "Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz" denildi. Üniversitenin açıklaması şu şekilde: "Uzay Mühendisliği Bölümü eski öğrencimiz Okan Bayram vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz." "MİKDAT KADIOĞLU: SEVDİĞİMİZ BİR ÖĞRENCİYDİ. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Okay Bayram’ın mezun statüsünde olmadığını ifade ederek, "Mezun iş bulamadı diye bizi karalamaya çalışan tipler var. Sevdiğimiz bir öğrenciydi. Hayat şartları öğrencileri okurken çalışmaya zorluyor, başarılı olmayınca bunalıma giriyor gençler. Bu yüzden başarı değil ihtiyaç bursu lazım. Buradaki esas mesele yüksek puanla gelen bir öğrencinin çalışmak zorunda kalıp mezun olamamasıdır. Bunu vurgulamak istedim. Niyet okuyucu çok bilmişler vıdı vıdı. Ülkemizde başarıyı ödüllendirme burs verme anlayışı ihtiyaç bursuna dönüşmeli” dedi. "BİZİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN DÜZENİN KARŞISINDAYIZ" Uzay mühendisliği okuduktan sonra iş bulamadığı için baristalık yapmak zorunda kalan Bayram'ın intiharı sonrası sosyal medyada tepki sesleri yükseldi. SOL Genç'ten yapılan açıklamada, "Gençleri umutsuzluğa sürükleyen bu düzen, aramızdan iki arkadaşımızı daha aldı. Bugün İTÜ öğrencisi arkadaşımız Okan Bayram’ın kampüs içerisinde intihar ettiğini öğrendik. Zeren’in, Okan’ın ve Sıla’nın öfkesiyle buradayız, bizi öldürmek isteyen düzenin tam karşısındayız!" denildi. https://www.birgun.net/haber/itu-uzay-muhendisligi-ogrencisi-okan-bayram-kampuste-intihar-etti-501063

742-) Öğretim üyesi neyi öğretmeye çalışıyor? Eğitimin durumu. Son Ders: Cinayet. Son Konu: İntihar. CV'si muazzam. Tam donanımlı öğretim üyesi: 4 ruhsatsız silahlı. Öğretim üyesi neyi korur, neyi harcar? "Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 4 yaşındaki kızı Linda Yılmaz'ı ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi tabancayla öldürüp boşanma aşamasında olduğu kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Derya Uzelli Yılmaz'ı ağır yaraladıktan sonra intihar etti." "Saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi." "Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş edip daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti." "İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi." "Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken soruşturma başlatıldı." https://www.sondakika.com/3-sayfa/haber-izmir-de-korkunc-olay-karisini-yaralayan-ogretim-g-16775554/

741-) "Baltayla Kafasını Kesip Sokağa Attı." "Olay, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Kavga eden şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesti. Dehşete düşüren olayda şahıs, arkadaşının kafasını çatıdan aşağı attı. Adam kısa süre sonra kendisini boşluğa bırakarak intihar girişimde bulundu." "Dehşete düşüren anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kesilen başın sokağa atılma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, kesilen başın sokağa atılma anı ve vatandaşların korkarak kaçması yer aldı." https://www.sondakika.com/3-sayfa/haber-zeytinburnu-nda-dehset-verici-olay-bas-kesme-gorun-16773872/

740-) Cinler Var. Dostoyevski'nin Cinler (1872) romanında cinler kime (Stepan Trofimoviç Verhovenski, Varvara Petrovna, Pyotr Stepanoviç, Stavrogin, Krillov, vb.) hakim olursa onu kahramanlaştırıyor. Bu nedenle onun romanlarının tek bir kahramanı yok. Haber başlığı: "Cin söylentisi köylüyü kaçırdı! Koskoca köyde bir aile yaşıyor." "Sivas'ın Şarkışla ilçesinde köyü cinlerin sardığı söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu, 15 yıldır terk edilen köyde tek bir aile yaşamaya devam ediyor." "Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı cinli köye çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü." "Beş yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, "Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim" şeklinde konuştu." "Şarkışla'da esnaflık yapan Mehmet Bardak, köyle ilgili söylentilerin sürdüğünü belirterek, "Şarkışla ilçesinde yaşıyorum, buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu, hepsi burayı tek etti. Şuan tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor. Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmiyor, köy tamamıyla yol olaya terk edilmiş durumda" dedi." https://www.sondakika.com/yerel/haber-sarkisla-da-cinlerin-sardigi-koy-terk-edildi-16771629/

739-) Cinnet nedir? "Cinnet getiren polis, karısını ve kızını öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti." "Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren komiser; kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi hastanede hayatını kaybetti."  "Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'de komiserlik yaptığı öğrenilen İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eve geldi. Tartışma sırasında cinnet getiren komiser; kızını, eşini, kendi annesi N. Ünal'ı silahla vurduktan sonra intihar etti."  "Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi."  "İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı."  https://www.sondakika.com/guncel/haber-sakarya-da-cinnet-getiren-polis-karisini-ve-16758241/

738-) "Muş'un Varto ilçesinde metruk evde ipte asılı bulunan 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencileri P.A. ve Z.T. toprağa verildi. Polis intihar üzerinde dururken, P.A.'nın babası Cemal A., "Eşim ve ben çalıştığımız için çocuklarımızı yalnız bıraktık. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı." "Olay, dün saat 17.00 sıralarında Varto ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri P.A. ve Z.T., akşam saatlerine kadar eve gitmeyince yakınları şüphelenip, kız çocuklarını aramaya başladı. P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, kızı ve arkadaşını ipte asılı buldu. Cemal A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, P.A. ve Z.T.'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp gelen kızların yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi." "P.A. ve Z.T.'nin cansız bedenleri, savcı ve polisin incelemesinin ardından önce Varto Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından kızların cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. P.A., Varto Cemevi'nde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Z.T.'nin cenazesi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne götürülerek toprağa verildi." "Cemevinde gözyaşları içinde kızı için taziyeleri kabul eden Cemal A., "Eşim ve ben çalışıyoruz. Bir oğlum yurt dışında, kızım küçük kardeşi ile evde kalıyordu. Canı sıkıldığı için dışarı çıkmasını söylüyordum ama çıkmıyordu. Biz onları çok yalnız bıraktık. Yüreğim yanıyor." dedi." "İki arkadaşın okulunda da hüzün vardı. İki arkadaşın ölümü nedeniyle okulda karne töreni yapılmadı. Öğretmenler, diğer öğrencileri karnelerini vererek evlerine gönderdi. Öğretmenleri, P.A. ve Z.T.'nin başarılı birer öğrenci ve karnelerinin çok iyi olduğunu söyledi. İntihar ettikleri üzerinde durulan çocukların kesin ölüm nedenlerinin otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor." https://www.sondakika.com/guncel/haber-mus-ta-metruk-evde-asili-bulunan-ogrenciler-16759759/

737-) Neden başkasının hayatına karışılır? Karışılmamış bir hayat var mıdır? Başkasının hayatına ne kadar karışmak lazım? "14 yaşındaki çocuk, avukat babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü", "İstanbul Sancaktepe'de 14 yaşındaki çocuk, kendisine çok fazla karıştığı gerekçesiyle babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü." "Saat 07: 00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi mahallesinde bir sitede meydana gelen olayda avukat Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, araçla oğlu 14 yaşındaki K.Karakoyunlu'yu okula götürmek için siteden çıktı. Telefonunu unuttuğunu söyleyen K.Karakoyunlu eve geri döndü. Eve giren 14 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı. Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu söyledi." "Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı." https://www.sondakika.com/guncel/haber-14-yasindaki-cocuk-avukat-babasini-20-defa-bicakla-16758559/

736-) "Annesiyle ev sahibinin ilişki yaşadığını öğrenen genç, önce ev sahibini sonra kendini öldürdü." "Afyonkarahisar'da Taner C., annesiyle ilişkisi yaşadığını öğrendiği ev sahibini silahla öldürdü. Genç daha sonra aynı silahla intihar etti." "Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde Taner C. ile ev sahibi Yüksel K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taner C., ev sahibi Yüksel K.'ya silahla ateş açtı. Ardından kendi evine giden genç, aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti." "Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede ev sahibi ve kiracının öldüğünü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından şansların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi." "Evde bulunan Taner C.'nin annesi S.C'nin (55) ilk ifadesinde ev sahibi Yüksel K. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını söylediği, durumu öğrenen oğlunun şahsı silahla başından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi." https://www.sondakika.com/3-sayfa/haber-afyonkarahisar-da-ev-sahibiyle-tartisan-kisi-silah-16675126/

735-) Bir insanın yaşamından bir diğer insan sorumlu kılınabilir mi? İnsan katli inanç anlatılarında ilkin kardeş katli olarak yer aldı ve Tanrı kaç tane olduklarını bildiği insanlardan birini göremeyince bir diğerine sordu: "O nerede?" Birbirlerinin canından onları sorumlu tuttu. Fakat diğerlerinin yaşamının hesabı tek bir kişiden sorulabilir mi? Diğerleri tarafından bir insan bir diğerine terk edildiğinde insan yaşamı hesaptan düşer. İnsan yaşamı düşürülemez nasıl ilan edilebilir? İntihar mektubu, kendisini okumaya ve yazmaya alııştıran bir kimse için okunamaz durumda görülebilir. Çoğunluk için okuma ve yazma, onların kendilerini alışıtırdıkları sıradan bir şey değildir. Kendisine mikrofon tutulan kimseler bu nedenle ne diyeceklerini bilemezler. Bir yaşam meselesini bu kimseler bir kalem ve kağıtla aktarmak istediklerinde her bir sözcük "ilk yazı" ya da "bir mağara resmi" gibi görünür. Canlı bir metindir bu. Gazete haberi: "Zihinsel engelli kızını öldürüp intihar eden babanın vasiyeti ortaya çıktı", "Trabzon'da zihinsel engelli kızı 52 yaşındaki Gülgün Aytekin'i tabanca ile vurup öldürdükten sonra intihar eden 80 yaşındaki Yaşar Aytekin'in, iki sayfaya vasiyetini yazıp, varisleri arasında miras paylaşımı yaptığı, "Ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Hakkınızı helal edin" yazdığı ortaya çıktı." "Olay, dün Toklu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Gül Sitesi'nin 6'ncı katında oturan Yaşar Aytekin'e ulaşamayan yakınları, çilingirle eve girdi. Evde Yaşar Aytekin ve zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i kanlar içinde bulan aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi." "Yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını başından vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Savcılık incelemesi sonrası baba ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tamamlanan otopsi işlemlerin ardından baba ve kızın cenazesi, Gümüşhane'nin Zigana köyü Maruflu Mahallesi'nde toprağa verildi." https://www.sondakika.com/guncel/haber-zihinsel-engelli-kizini-olduren-baba-vasiyet-birak-16683679/

 

 

 

734-) "TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası", "İstanbul Sarıyer'de eylül ayında TEM otoyolundaki üstgeçitten atlayarak hava yastığına düşen 19 yaşındaki genç kızın hayat hikayesinden dram çıktı. Ağabeylerinin cinsel istismarına uğradığını söyleyen genç kıza ailesinin intihar etmesi için baskı kurduğu öğrenildi. Daha önce de intihara kalkışan genç kızın 6 adet suç kaydı olduğu belirlendi." "TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde 25 Eylül 2023'te yaşanan olayda 19 yaşındaki Zelal A., üstgeçitte intihar girişiminde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolun yan yol kısmını trafiğe kapatmış, itfaiye ekipleri ise hava yatağı açmıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar çerçevesinde ikna olmayan genç kız, kendini aşağıya atmıştı. Hava yatağına düşen genç kız hafif yaralı olarak kurtarılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın atladığı o anlar ise kameralara yansımıştı."  "Olayın ardından tedavisi tamamlanarak emniyete götürülen genç kızın, intihar girişiminin ardından dram çıktı. Hayat hikayesi kan donduran genç kız ifadesinde, ağabeyleri tarafından 2021 yılında cinsel istismara uğradığı için ailesi tarafından "intihar et" baskısı yapıldığını iddia etti. 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen genç kızın, bir hastanenin psikiyatr bölümüne giriş yaptığı ve ilaç yazıldığı ayrıca yatış önerildiği ancak hastanenin bilgisi olmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi."    https://www.sondakika.com/3-sayfa/haber-tem-otoyolu-nda-intihar-girisimi-genc-kizin-hayat--16691939/

733-) "Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı",

Ökkeş Gök'e ait olduğu iddia edilen intihar mektubunda şunlar yer alıyor: "Şırnak ilinde 2020 yılından beri çalışmaktayım. Geldiğim günden beri sürekli baskı ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum, karşı çıktığımız zaman daha ileri sorunlar ortaya çıkıyor. Artık tahammül edemiyorum. Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim yaşamayı beceremedim." 

"Gazeteci İsmail Saymaz, Gök'le ilgili olarak köşe yazısında şunları söyledi: "Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Gök, 14 Aralık sabahı saat 05.14'te Uzman Çavuş S.A. ile kulede nöbet tutarken, iddiaya göre uykuya daldı. Nöbetçi Astsubay A.A. ve S.K. video çekerek tutanak tuttu. Disiplin soruşturması başlatılan Gök, 15 Aralık'ta ifade verdi. İfadesinde, uyumadığını söyledi. Gece nöbetinin üç saati geçmemesi gerekirken, dokuz saat gözetleme kulesinde görev yaptığını anlattı. Gök, ifadesinde, nöbetten sonra saat 9'da istirahat ettiği odaya gelen A.K.'nin kendisine 'Senin a..… koyarım, kafanı gözünü kırarım' diyerek, küfrettiğini ve tehdit savurduğunu ileri sürdü. Gök, bir gün sonra, 16 Aralık'ta, yatakhanede yanında arkadaşı varken kafasına bir el ateş etti ve hayatına son verdi. Gök'ün yanında veda mektup bulundu." " "Olayla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Jandarma Genel Komutanlığı ise konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.  Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:  Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş GÖK, 16 Aralık 2023 tarihinde saat 19.58 sıralarında hizmet binasında kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait olan zati tabanca ile hayatına son vermiştir.  Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata başlanılmış olup soruşturma halen devam etmektedir.Ayrıca; Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir.Kederli GÖK ailesine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

https://www.sondakika.com/haber/haber-veda-mektubu-birakip-intihar-eden-uzman-cavus-16643637/

 

Vaka 732-) Güvenlik derdi? Güvenlik böylede mi sağlanır? Dayandırdıkları yaşamın anlamının sızdırma yaptığı güvenlik deliğini böyle kapatıyorlar: "Ankara'da kanlı gece! Tartışma yaşadığı eşini tabancayla vurarak öldüren mahalle bekçisi aynı silahla intihar etti." "Mahalle bekçisi İ.Ö.K., evde tartıştığı eşi A.N.K.'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirlendi." "Olay gece saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Natoyolu Caddesi'nde bulunan Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Çarşı Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İ.Ö.K., iddiaya göre sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında eşi A.N.K.'ya tabanca ile ateş etti."  "İ.Ö.K., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.N.K., bu kez kendisine doğrulttuğu silahını ateşledi. Peş peşe gelen silah sesleri apartman sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi." "Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı." https://www.sondakika.com/haber/haber-ankara-da-bekci-esiyle-tartistiktan-sonra-intihar--16570403/

Vaka 731-) Benimsediğin, yüklenmiş bir anlamla yaşadığının farkında değilsindir. Bunun adı "cinnet." Senin yaşamın, geçirilen bir cinnet. Bir cinnet olarak geçtin bu hayattan. Mesleğin hayvancılıktı fakat kendindeki hayvanı anlayamadın. Birlikte yaşadığını düşündüğün eşinden bu nedenle uzaklaştırıldın. Aslında onun yanında da uzaktaydın. Bu nedenle bir değişiklik yaratmadı bu uzaklaştırma kararı. Yine de eşin sana geri döndü, fakat sen çok uzaktaydın. Onun hayatını bir dönüş yolculuğuna mahkum ettin. O, hala dönmeye çalışıyor ve uzaklaşmaya devam ediyorsun. Geride korkunç bir manzara bırakarak uzaklaşmanı sürdürüyorsun. Canını aldığın kimseler çoğalarak takip ediyor seni ve senden haberi olan herkes katılıyor bu takibe ve bu takip sonsuza dek sürecek. Canını aldığın, senin soyundan gelen çocukları tanınmaz hale getirdin, otopsi devam ediyor. Sen de onları tanımamıştın fakat yine de "oğlum" diyordun onlara. "İnsanı" tanıma ve tanıtma tahkikatımız sürecek. Hayatı dayandırdığın o anlamı kendi elinle aldığının farkında değilsin. Anlama dayalı yaşadığın hayat böylece dayanaksız kalır ve kendi canını alırsın. Felsefede buna Camus "Metafizik intihar" diyor. Zaten ölüydün, şimdi ölüler ölüyü gömüyorlar. Oysa, başka bir anlam yaratıp onu kendi ellerinle yenileyebilirdin ve bu büyük günahı işlemeyebilirdin. Kutsala saygı duymadın. Yaşama saygı duymadın. Dayandın sen ve o dayandığın anlam sana dayanamadı çünkü insan denilen şeye, onun içinde ve dışında dayanıklı bir şey yoktur. Ben bunu anlatıyorum çünkü işim bu. Toplumsal sorumluluğum bu. Seninle birlikte bir hayat, bir dünya kaybettim. Kaybım büyük, fakat öldün diye kurtulmuş sayma kendini, içimde yaşamını sürdürüyorsun ve gelecek kuşağa mirasımızın envanterine yazılısın.

Haber başlığı ve ayrıntıları:"Cinnet getiren baba, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti."   "Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Samet Özdemir ... bir süredir tartışma yaşadığı eşi ... Zeynep Özdemir'i silahla öldürdükten sonra Metehan (9), Batuhan (4) isimli çocuklarının da uykuda canlarına kıydı. Samet Özdemir ardından aynı silahla intihar etti." "Bir süredir kendi ailesinin yanında kalan Zeynep Özdemir'in hayvancılık yapan kocası Samet Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise kadının evine geri döndüğü öğrenildi."  "Sabaha karşı silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin kapısını kırıp içeriye girdiklerinden korkunç manzara ile karşılaştı. 112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir ailesinin 4 ferdinin de ölmüş olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesini ardından anne baba ve çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor."  https://www.sondakika.com/haber/haber-bursa-da-cinnet-geciren-baba-esi-ve-cocuklarini-ol-16500411/

 

Samet Özdemir'in intihar girişimiyle ilgili başka bir haber: "Cinnet getiren Samet Özdemir'in arkadaşı Samet Karanfil, olay gecesi ve sonrasında yaşananları anlattı. Samet Özdemir'in iyi bir insan olduğunu ifade eden Karanfil, "Kendisi iyi bir insandı. Eşiyle yakın zamanda problemleri olmuştu. Bu düzeyde bir hareket yapacağını biz düşünmedik. Bizim sabah 11.00 civarında haberimiz oldu. Beni kızım aradı. Hemen olay yerine gittim ve her şey bitmiş. Anladığım kadarıyla dün gece oradaki komşulara sorduğumuzda dün gece 01.00 saatlerinde silah seslerinin duyulduğunu söylediler. Tabi komşular o civarda alkol alan kişilerin silah attığını zannetmiş. Sabah saatlerinde kızın ailesi gitmiş. Bakıyorlar ses yok. Kapıyı açmışlar, çocuk orada yatağında yatıyor. Ben de olay yerine gittim. Manzarayı gördük. Herhalde cinnet geçirmiş, biz öyle düşünüyoruz" dedi." " "1-2 haftadır aralarında sorun oluyormuş ama bu derece olacaklarını bilmiyorduk. Söyleyemediği bir şey mi vardı? Eşinin ailesi ondan şikayetçi olmuştu," diyen Karanfil, "Böyle bir şey yapabileceğinden eşinin ailesi şüphelenmişti. Ondan dolayı, uzaklaştırma aldılar ama olaylar birkaç gün sürmüş, sonra tekrar eşi evine geri dönmüş. Bize 'Barıştık' dedi. 'Bir problem yok' demişti. Ama görüyoruz ki bu vahim olay geldi, hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu." "Yalıntaş Mahalle Muhtarı Seyfettin Karanfil, "Kayınbiraderimin kızıydı. Bundan 10 gün önce aralarında huzursuzluk çıkmış. Ayrıldılar ama 2 gün sonra yine bir araya geldiler. Bugün biz de duyduk, şok olduk. Kayınço aradı, haber verdi. Biz gidince hepsinin öldüğünü gördük" ifadelerini kullandı."   "Daha önce bir sorun olduğunu duymadıklarının altını çizen muhtar Seyfettin Karanfil, "Aralarında ne geçtiğini de bilemem. Ayın 23'ünden sonra kavga etmişler. Kayınbirader almış onu getirmiş ama 2 gün sonra kocasının evine dönmüş. Damadın akrabaları yok burada. Kendisi Konyalı. Bizim kayınbiraderin kızını 10-11 yıl önce kaçırdı, sonra evlendiler. Burada baştan oto gaz işi yapıyordu. Onu kapattı, hayvancılık yapmaya başladı. Ama aralarında ne gibi sorun var, ben bilemem" ifadelerini kullandı."    https://www.sondakika.com/haber/haber-bursa-da-esini-ve-iki-cocugunu-olduren-adamin-arka-16500992/

730-) Herkes kendi hizmetinde gömülüdür. Doğru yapılmış bir olay. Tebrik ediyorum. Fakat ölüm ile doğru bağlantı yine lanetlenmiş. İntihar ile bu aynı mı? Fark nerede? İkisi aynı şey mi?: "Mezarlıkta bir garip olay! Eski belediye çalışanını yola defnettiler." "Sinop'ta eski belediye çalışanı, mezarlıkta yola defnedildi. Görenleri şaşırtan duruma bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay ise konuyla ilgili açıklamasında "Dilekçe versinler durumu araştıralım" dedi." "Sinop İl Özel İdaresinden emekli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Zeki Bilgili, Çukurbağı Mezarlığı'ndan satın aldığı mezarın yanındaki yola bir kişinin defnedildiğini öğrenince şaşkına döndü."  "Ömer Zeki Bilgili, "Mezarlık ziyaretine gelen akrabalar haber verdi. Dediler ki 'yolun ortasına senin mezarlığın önüne yol taşları sökülerek mezar yapılmış'. Ben de koşarak geldim, baktım, hakikaten mezar var. Çok büyük üzüntü içindeyim ve kısa süre içerisinde çevirip kısa sürede mermer de yapmışlar. Bu resmen gasp. Yolu gasp etmişler, mezarıma başka mezarı yapıştırmışlar. Benim mezarımın görüntüsünü bozmuşlar. Böyle bir hukuksuzluk ben tanımıyorum. Yıllarca biz de idarecilik yaptık. Böyle bir şeyi ne hafızam alıyor ne de yaşadıklarım. Bizim gibi insanlara bu kötülük yapılmaz. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu." "BELEDİYEYİ ARIYORUM, BAŞKANA ULAŞAMIYORUM" "Yolun ortasındaki parke taşlarını söküp insan defnettiklerini belirten Bilgili, "Hem benim mezarıma zarar veriyorlar hem de yola zarar veriyorlar. Günlerdir belediyeyi arıyorum, başkana ulaşamıyorum. Zaten başkan yerinde durmuyor. Dursa da bizimle görüşmüyor. Mezarlık İşleri Müdürü 'başkan bana talimat verdi, ben yaptım' diyor. Ben de bu kanunsuz haksız işlemi niye yaptın dedim. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde eski belediye çalışanına yolu tahsis etmişler" şeklinde konuştu." "DİLEKÇE VERSİN, DURUMU ARAŞTIRALIM" "Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay ise "Sinop'ta herkes Çukurbağ Mezarlığı'na gömülmek istiyor. Orası da çok yoğun. Ömer Zeki Bilgili isimli vatandaş dilekçe versin, durumu araştıralım" açıklamasında bulundu." https://www.sondakika.com/haber/haber-sinop-ta-mezarlikta-sasirtici-olay-16487491/

729-) "Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu." "Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı bir kadın cesedi bulundu. Cesedin üzerinden Gülay Özen adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı." "Üzerinden Gülay Özen (40) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı." "Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Mümingençoğlu Çocuk Parkı'nda bugün saat 09.00 sıralarında yürüyüş yapan kişi, ağaca asılı kadını görünce ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi." https://www.sondakika.com/haber/haber-bursa-da-cocuk-parkinda-asili-kadin-cesedi-bulundu-16478982/

Şimdi soralım: Parkta yürürken neye rastlarsınız? Ağaca bakında orada ne görmek istersiniz? İhbar edilenler nelerdir? Üzerindeki kimlik ve etiketler düzenlenmiş şeylerdir, bedeni yok olmaz fakat ruhu (düşüncesi) kim bilir nerededir?

728-) "Samsun'da genç, millet bahçesinde iple asılı halde ölü bulundu." "Samsun'da millet bahçesi içindeki su deposu inşaatında 28 yaşındaki genç iple asılı halde ölü bulundu." "Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi Seddeyolu Millet Bahçesi içindeki şantiyedeki su deposu inşaatında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap olduğu öğrenilen Emrah Yaman (28), su deposu inşaatında demire iple asılı halde bulundu." "Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ve polis, Emrah Yaman'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı."    https://www.sondakika.com/haber/haber-samsun-da-genc-iple-asili-halde-olu-bulundu-16462803/

Şimdi soralım: Hayat kaynakları nelerdir? O kaynaklardan hayattan başka beslenen şeyler nelerdir? Suyla ne yapılır? Gerçek olay yeri neresidir, cesedin bulunduğu yer mi, ölümle karşılaşılan yer mi? Ölümle nasıl karşılaşılır? Ölüme olay yeri nasıl tahsis edilir? Ölüm randevuyu nereye verir? Ölümle randevu neden her zaman olay olur?

727-) İçerik nasıl üretilir? Youtube içerik üreticisi Sn. Kadir Akman intihar girişiminde bulunduğu canlı yayında ne diyor: "Hiç kimseye zarar vermeden, incitmeden. Yaşatılan onlarca, onlarca ardı ardına bir filmde dahi görmediğim kadar abartılmış derecede ihanet, hainlik, şerefsizlik yaşamama rağmen, sağduyulu davranıp aylarca paylaşım yapmıyorum. Ben len ben...  Abi kapıyı açmasam olur mu? Ben açmasam iyi olur. Başıma bir sürü çorap örülüyor. Bu sefer açmayayım. Her yere baktın mı abi. Gitmişler mi?... Kendim bizzat geleceğim, karakola, ifade vereceğim...  Geri basın... Abi siz zaten bunu yapacaksınız böyle giderse... Bırakın diyorum, uyuyayım diyorum uyutmuyorsunuz... Haşa, ateş edemem ben sizin gibi insanlara... Artık öfkeye gark oldum yav... Geri çekil abi... Güveniyorum sana. Ölümüme sebep olma abim... Aranızda bazı insanlar var, bunu yapmama sebep olacaklar... Beni bırak gideyim abi... Seni dinliyorum bak. Git abi, geri çekilin!... Şurdan şöyle "Zınk"... Gencecik bir adamın ölümüne sebep olursunuz... Allah'tan korktuğum için canıma kıyamıyorum... Bundan üç gün önce aradım gelmedi abi kimse... Dediler ki  "Şikayetçi olman lazım."... Aynı devletin memuru diyor ki: "Özel harekatçı gelecek." Niye niye, sebep ne abicim ya?" Sn. Kadir Akman hakkında bir haber kaynağı şunları yazıyor: "Youtube içerik üreticisi intihar girişiminde bulundu" "KONYA'da online oyunlarla ilgili Youtube içerikleri hazırlayan Kadir Akman (31), canlı yayında başına tabanca dayayarak intihar edeceğini söyledi. Özel hareket ekiplerinin müzakereci ile ikna etmeye çalıştığı Akman, elinde tabancayla kaçtı. KONYA'da online oyunlarla ilgili Youtube içerikleri hazırlayan Kadir Akman (31), yaptığı canlı yayında başına tabanca dayayarak intihar edeceğini söyledi. Özel hareket ekiplerinin hazır bekletildiği adreste müzakerecinin ikna etmeye çalıştığı Akman, elinde tabancayla kapalı otoparktaki otomobiline binip kaçtı. Olay, saat 10.00 sıralarında Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Online oyunlarla ilgili Youtube içerikleri hazırlayan Kadir Akman, canlı yayında başına tabanca dayayıp intihara kalkıştı. Takipçilerinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Akman'ın evine gelen ekiplere kapıyı açmaması üzerine özel harekat ekiplerinden yardım istendi." https://www.dailymotion.com/video/x8ozrhd 

► İntihar girişimi videosunu izlemek için, bunun üzerine tıklayınız lütfen.

726-) Gerçekler hayal gücünün yaratılarından daha şaşırtıcı tuhaflıktadır: Örneğin bu aktaracağım "haber" Albert Camus'nün Yanlışlık (Le Malentendu, 1944) adlı tiyatro oyunundan daha fantastik görünüyor: "Süs" ilan edilmese "intihar"dı: Herkes her şeyi yapabilir. Evlat kadın, anne kadın ve sevgilisi birlikte babayı, kocayı ve rakibi öldürüyor. Cinayetten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş bir kimsenin yaşamı uzatılmış olmaz mı? Çünkü o kimse müebbet hapis cezası almasaydı, yarın plastik şişeden su içmek için atılım yaptığı sırada, şişe kapağı boğazına kaçıp boğulma nedeniyle ölecekti. Bu da kesin ve kuşku götürmez bir kanıt olamaz mı?Emsal olay da vardır: Daha önce aynı olay başka bir kimsenin can kaybına neden olmuştu. Tiyatro oyun yazarı Tennessee Williams Gül Dövmesi (1952) adlı oyununu yazdıktan 31 yıl sonra  25 Şubat 1983 Günü boğazına kaçan su şişesi kapağını geri iterek püskürtecek güçten yoksun kalarak kayıp bir yaşam sahibi oldu. Bu bir gerçek olaydı. Şu da gerçek yaşanmış bir olay: "Babasını şeker komasına sokarak öldürüp intihar süsü veren cani evlada müebbet hapis istemi." "Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut'u (49) öldürüp, intihar izlenimi verdikleri suçlamasıyla yargılanan kızı Ayşegül Bulut (20), eşi Penbe Bulut (49) ve kızının sevgilisi Mehmet Karadağ (30) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, Ayşegül Bulut'un annesiyle plan yapıp, eylemi gerçekleştirdikleri, intihar izlenimi vermek için de Karadağ'ın da iştirakiyle Samet Bulut'a kimyasal ilaç verip, bayıldıktan sonra insülin kalemi kullanıp, hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybetmesine neden oldukları, ardından da ipi boynuna geçirdikleri belirtildi."  "Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ'ın evinde, jandarma ekiplerince arama yapıldı. Bozarmut Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada Karadağ'a ait bir evrakta Ayşegül Bulut'un adı geçince, dosya kapsamında araştırma yapıldı. Bunun üzerine jandarma, 16 Mart'ta Ayşegül Bulut'u gözaltına aldı. Bulut'un jandarma sorgusunda, şüpheli davranışları dikkati çekince, soruşturma genişletildi."  "Soruşturma kapsamında Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 2022'de intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi. Bu kez jandarma, Ayşegül Bulut ile erkek arkadaşı Mehmet Karadağ'ı çapraz sorguya aldı. İkili, Samet Bulut'u öldürdüklerini ve ardından intihar izlenimi verdiklerini itiraf etti. Soruşturma kapsamında anne Penbe Bulut da gözaltına alındı. Ayşegül Bulut ile 'dolandırıcılık' suçundan cezaevinde bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."  "Soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'a ait zeytinyağlarını Mehmet Karadağ'a verdiği belirtildi. Samet Bulut'un 'dolandırıcılık' suçundan şikayette bulunacağını söylemesi üzerine; Ayşegül Bulut'un annesiyle babasını öldürmek amacıyla plan yaparak tasarladıkları, planı eyleme döktüklerine iddianamede yer verildi."   "İddianamede, Mehmet Karadağ'ın Samet Bulut'un işe gidiş saatine yakın bir zamanda, servise bineceği yerin karşısında kullanılmayan evin ardiye kısmında ellerinde lateks eldiven ve siyah kıyafetler ile beklemeye başladığı, Penbe Bulut'un bulaşık yıkama bahanesi ile evde bulunduğu belirtildi. Ayşegül Bulut'un da ip, insülin kalemi ve plastik sandalyeyi tülbent ile tutarak olayın gerçekleştiği yere getirdiği iddianamede anlatıldı." "İddianamede, Karadağ'ın kimyasal madde ile Samet Bulut'u bayılttığı, ardından insülin kalemine iğneyi takarak kıyafetleri üzerinden enjekte ederek hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybetmesine neden olduğu, ardından da ipi boynuna geçirip, sabitlediği kaydedildi. Karadağ'ın ardından da Ayşegül Bulut ve annesi Penbe Bulut'la ipi demir profilden geçirerek, Samet Bulut'un ayaklarının yerden teması kesilinceye kadar yükselmesini sağlayarak, düğüm attıkları da vurgulandı." "Samet Bulut'un 85 kilo olması nedeniyle Mehmet Karadağ'ın eylemleri tek başına gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna da dikkat çekildi. Karadağ'ın ipin fazlalık kısmını kestiği çakıyı öldürdükleri Bulut'un ellerine sürerek delilleri kararttığı da iddianamede yer aldı." "İddianamede Ayşegül Bulut ve Penbe Bulut için 'eylemlerin iştirak halinde tasarlayarak bir suçu gizlemek', 'başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme', ayrıca 'üst soya-eşe karşı kasten öldürme' suçlarını oluşturmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Karadağ'a ise 'suça iştirak', 'azmettirme', 'yardım etme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi." https://www.sondakika.com/haber/haber-mugla-da-samet-bulut-un-oldurulmesi-davasinda-agir-16441421/

725-) "Üzüntülüyüz: Aynı gün 3 hekim intihar etti." "Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş, Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara ve Mersin Toros Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Fulya Keçeci hayatını kaybetti. Toros Devlet Hastanesi, Acil Tıp Uzmanı Dr. Keçeci'nin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Hastane tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında şu sözlere yer verildi:" "Hastanemizin Acil Uzmanı Dr. Fulya Keçeci vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." "Adana'da görev yapan genç asistan Dr. Rümeysa Keleş'in vefatını, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) duyurdu. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:" "Saygıdeğer TARD üyeleri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniğinde görev yapmakta olan Asistan Dr. Rümeysa Keleş'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." "Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise "Toplum Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Eren Özkara’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camisına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı." "Türk Tabipleri Birliği (TTB) olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı. 3 hekimin yaşamına son verdiği bilgisini veren TTB şu ifadeleri kullandı:" "Bugün iki genç meslektaşımızın yaşamlarına son verdiğini öğrendik. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş’i ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alınmasını kabul etmiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak için, emeğimizin hakkı için tüm meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz." "TTB daha sonra yaptığı açıklamada, Mersin’de de genç bir hekimin yaşamına son verdiğini açıkladı:Aynı gün içinde Mersin'de de genç bir kadın hekimin yaşamına son verdiği bilgisine ulaştık. Meslektaşımızın ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."  https://medimagazin.com.tr/hekim/uzuntuluyuz-ayni-gun-3-hekim-intihar-etti-107204

724-) "3 gündür aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu! Cep telefonundaki ses kaydı yürek yakıyor." Şanlıurfa Emirler Mahallesi'nde oturan 9'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Fevzettin A. 3 gün önce evden ayrıldı ve tekrar eve dönmedi. Çocuğun "ailesi, çevrede yaptığı aramada kayıp çocuklarını bulamayınca jandarmaya başvurdu."  Ballıca Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalı "kenarında yaptığı kayıtta" Fevzettin çocuk şöyle diyor: "İşi uzatmadan merabalarla başlayayım. Öncelikle herkese hakkını helal etmesini, sonra, Sevdiklerimin üzülmemesini istiyorum. Babam hakkını helal etsin ve onu sevdiğimi bilsin. Hiçbir zaman babam beni öpmedi. Ben onu öpmedim. Böyle bir fırsatım olmadığı için çok şansızım. Hakkını helal etsin diyorum. Sonrasında kimsenin namusuna Allah'a şükür el uzatmadık. Kimseye bir borcum yok, ölüm sebebim bir sıkıntı olduğundan değil" İntihar girişimi mesajının ses kaydını Fevzettin'in kendisinden dinleyebilirsiniz: https://www.haberler.com/3-sayfa/lise-ogrencisi-intihar-etti-cesedi-sulama-kanalinda-bulundu-16354737-haberi/

Şimdi soralım: Uzun bir iş ve lafın insanı getirdiği yer neresi olur? İşi ve lafı uzatmadan söylemiş Fevzettin. İşi ve lafı bu konuda değilse hangi konuda uzatıyor insanlar? Yorucu işlerin ve gevezeliklerin uzandığı yol yaşamı ıskalıyor mu? İnsanlar hangi konuda konuşuyorlar? İnsanlar neden öpüşmezler? İnsanlar o zaman değilse ne zaman öpüşecekler? Bir su kanalı kenarında intihar mesajı yerine başka neyin kaydı yapılabilirdi? Neden sevgi yaşanır da gösterilmez? Tamam herkeste sevgi var, fakat sevginin gösterilmeye de ihityacı yok mu? Gösterilmeyen sevgi yaşam bağının ani kopuşuna ya da böyle olmasa da zayıflamasına neden olmuyor mu? Tamam kimsenin namusuna el uzatmadın, elini şiddetle uzatmadın fakat neden sevgiyle uzatamadın? Kimseye borcun yok fakat birilerinin ve herkesin sana borcu olmadı mı şimdi? Sevginin gösterilmemesi bir sıkıntı yaratmıyor fakat kişi canını veriyorsa bu bir sorun değil mi? Hiçbir şey yaşamaya ya da yaşamdan vazgeçmeye değer değil mi yoksa? Sen yaşamak için bir neden olmasa da anlam yaratamaz mıydın? Bu konudaki yeteneği geliştirmede seni kim eğitebilirdi?  Bu sorunun adı nedir? Çoğu intihar mesajlarında intihar girişiminde bulunan kimselerin en çok söylediği cümleciklerden bir kısmını Fevzettin de söylüyor: "Sevdiklerim üzülmesin.", "Hakkını helal et." "Nedeni o düşündüğünüz şeyler değil."

723-) Bu da bir tür intihar değil mi? Görmek için bir göz bile fazla mı bulunur? Bu kadın neyle görecek? İnsan neyle görür? Bu bir organ kaybı, duyu organı kaybı. İnsan yaşamak için neye ihtiyaç duyar? İnsan neyle yaşar? Gözlerinden vazgeçerek ne kazandı? Gözlerinden vazgeçerek neyi bırakmış oldu? Şimdi daha iyi mi görüyor? "Çocukluğundan beri kör olma hayali kuran kadın gözüne lavabo açıcı dökerek kendini kör etti." "ABD'nin doğusunda bulunan Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Jewel Shuping, çocukluğundan beri kör olma hayali kuruyordu. Genç kız gözlerine lavabo açıcı dökerek kendini kör etti. Gözleri hasar gören Shuping , doktorların tüm çabalarına rağmen görme becerisini geri kazanamadı." "Shuping, çocukken kör olmayı düşünmeye başladığını ve kör olduğunu düşünmenin kendisini rahatlattığını söyledi. Genç kız, sağlığını hiçe sayarak gözüne, lavabo açıcı döktü. Shuping Gözleri ve cildi yanmasına rağmen "Kör oluyorum, her şey yolunda gidiyor" diyerek sevinç çığlıkları attı." https://www.sondakika.com/dunya/haber-cocuklugundan-beri-kor-olma-hayali-kuran-kadin-16342496/

722-) Soralım: İnsanlar ne zaman ve neyle birbirlerine sarılırlar? İnsanları birbirine bağlayan nedir? Birlikte başka neler yapabiliriz?  Olay anı nereye yansır? Olay anı kaydı neyle tutulur, nerdedir? Onlar yüksek sesle konuşarak binaya girdiler, daha önce sesleri neden kısıktı, duyan olmadı mı? Kimse tanımıyormuş onları, tanımadıkların sadece cesedi mi tanınıyor? Tanımadıklarının bir yaşamı yok mu? Yaşamı nasıl tanıyabilirler? Soruşturmayı neyle başlattılar? Sağırlar ve tanımayanlarla mı bir cevap bulacaklar? İntihar haberi: 14 Eylül Perşembe, 23.50'de "Konya'da iki genç kız birbirlerine sarılıp 15. kattan aşağı atladı", "Konya'da İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., sevgililerine intihar edeceklerini belirten mesaj gönderdikten sonra 15 katlı bir binanın çatısından atlayarak yaşamlarına son verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis soruşturma başlattı." "İlayda Ç. (19) ve Latife Nur Ş. (18), sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirten mesaj gönderdikten kısa süre sonra 15 katlı binanın çatısından atladı. Beton zemine düşen iki genç kız yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı." "Dün saat 23.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesinde İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., girdikleri sitenin 5'inci bloğundaki 15 katlı binanın çatısını çıktı. Sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirtip, bulundukları konumu gönderen İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., ardından birbirlerine sarılıp kendilerini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten atlayan iki genç kadın beton zemine çakıldı."  "Olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, durumu fark eden site sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, çatı katında yaptığı incelemede iki genç kıza ait çanta, mont ve seccade buldu"."Site yönetimi ve sakinleri, binadan atlayarak yaşamına son verin iki genç kızı tanımadıklarını, yüksek sesle konuşarak site bahçesinden binaya girdiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."  https://www.sondakika.com/haber/haber-konya-da-iki-genc-kiz-intihar-etti-16331736/

721-) "Ayağına çapa bağlayarak denize atladı, geriye sitem dolu paylaşımı kaldı",  "Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından ayağına bağladığı çapa ile denize atlayarak intihar etti. 10 gündür süren arama çalışmalarına rağmen cansız bedenine ulaşılamayan gencin, intihar etmeden önce sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı." "Sosyal medya hesabında denizde çektiği bir görüntüye "Buraya kadarmış" yazarak paylaşımda bulunan Karaahmetoğlu, daha sonraki paylaşımda ise "Söylenecek çok şey var, son zamanlarda psikolojim çok bozuldu. Aile ve iş kaynaklı iyice isyan noktasına geldim. Geride bıraktıklarım için çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin. Bakalım demirlerle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı." "Bu paylaşımları gören İsmail Karaahmetoğlu'nun yakınları teknenin Sürmene açıklarında olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik arama-kurtarma çalışmaları olayın ardından 10 gündür sürerken, İsmail Karaahmetoğlu'nun cansız bedenine bugüne kadar ulaşılamadı." https://www.sondakika.com/haber/haber-trabzon-da-genc-capa-ile-denize-atlayarak-intihar--16201962/

720-) Yaşam bağı ve eylem gücünü artıran bir konuda rol model bir kimse ansızın yaşamını kaybettiğinde bunun intihar ya da daha çok cinayet olduğu düşünülür. Bu durum neden her bir ansız yaşam kaybında düşünülmez? "ABD'li Ünlü Doktor Bebeğini Vurup İntihar Etti" "ABD'nin en meşhur doktorlarından biri olan Krystal Cascetta, dün evinde bebeğini tabancayla vurup öldürdükten sonra namluyu kendine doğrulttu ve intihar etti. Mount Sinai Hastanesi'nde görevli doktorun neden böyle bir saldırı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği bilinmezken yetkililer kan donduran olayla ilgili harekete geçti." "Kanser konusunda uzmanlaşan ve eşinin enerji verici besin üreten şirketine yardımcı olmakla bilinen Cascetta'nın düzenli spor yaptığı ve işinde de çok başarılı olduğu belirtildi. Yetkililer, "Bu olayın bir cinayet ve intihar olduğunu tahmin ediyoruz" dedi." https://www.sondakika.com/dunya/haber-abd-li-unlu-doktor-bebegini-vurup-intihar-etti-16198696/

719-) Kendini öldürmüş kimseler yapıtsız yazarlardır çünkü geride kalanlar bir açıklama beklerler. Haklısınız, size de bir açıklama yapılmalı. Geride kalan her bir kimse kendi anlayışına uygun bir mektup bekler. Bu nedenle hayatını kaybetmiş kimse yazı masasına yerleştirilir. İntihar girişiminde bulunmaya kararlı bir kimseyle kısa bir zaman önce karşılaşmışsanız, sorana onun durumunun epey iyi göründüğünü söyleyebilirsiniz. Hatta çeşitli mektuplar yazdığını ve bundan sonraki hayatında bu mektupları muhataplarına göndereceğini ilan edebilirsiniz. Haber başlığı:"Cezaevi'nde intihar eden savcı" "Savcı Yiğit'in eşi Ayşe İlknur Yiğit, "Mektubun birine yüzeysel baktım. Eşim 15 Eylül'de intihar etti, mektubun üzerinde ise, 19 Eylül tarihi vardı. Belli ki o gün gönderecekti. Mektuptaki kelimeleri, intihar edecek bir kişinin kaleme aldığı şekilde değildi. Süreç içersinde bana ve çocuklarıma önerileri bulunuyordu."  "Tutuklanarak H Tipi Cezaevi'ne konuldu. Savcı Seyfettin Yiğit, Kurban Bayramı nedeniyle ailesiyle açık görüş yaptıktan sonra, bayramının 4'ncü günü olan 15 Eylül gecesi, kaldığı koğuşun tuvaletinde kendini çamaşır ipi ile asarak yaşamına son verdi. 4 çocuk babası Yiğit'in cenazesi sabah koğuş arkadaşları tarafından bulundu." "Yiğit'in çocuklarından 16 yaşındaki Ayça Yiğit, "Kendisi bunu yapacak bir insan değil" dedi. Babası ile intihar etmeden önce Kurban Bayramı nedeniyle açık görüşme yaptıklarını ifade eden Ayça, "Durumu bayağı iyiydi. Kötü değil. Konuşmalarımızda bize mektuplar yazdığını ve bunları yavaş yavaş göndereceğini söyledi. Babam bu mektupları son anda yazmadı. Bunlar bir gecede yazılacak mektuplar değil. 3-4 tane var. ... Bakalım bekliyoruz. Almadık mektupları. Ama onlar intihar mektubu değil kesinlikle" diye konuştu."  https://www.memurlar.net/haber/613411/cezaevi-nde-intihar-eden-savci-1-i-erdogan-a-4-mektup-yazmis.html

718-) "İzmir'de yürekler ağza geldi: Genç kız, metrelerce yükseklikten atladı" "İzmir'in Konak ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, 33 katlı boş durumdaki Hilton Oteli'nin çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Genç kız, şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşerken, hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı belirtildi." "Hastanede tedavi altına alındı. Şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşen Azra E., başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Zaman kaybetmeden sağlık ekiplerince ambulansa alınan genç kız, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Azra E.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı belirtildi."

https://www.sondakika.com/haber/haber-metrelerce-yukseklikten-atladi-sans-eseri-brandani-16086677/ Soralım şimdi: "İntihar girişimi" sözcüğü yerine "yüksekten atlama" diyebilirsiniz. Neyin üzerine düşerseniz hayatta kalırsınız? Aşağıda sizin için açılmış bir branda görebiliyor musunuz? Tedaviniz sürüyor mu? Beden bütünlüğü bozulmayan şahsın yaraları nerede?

717-) İntihar bir çeşit kurban törenidir. İntihar girişimi başka bir şeye duyulan nefretin hırsından kendine yönelen şiddettir. "kızını arayan baba intihar etti!" Rukiye Çağan: "O pompalı tüfeği benim de kafama dayandırdı. Her olayda bu silah ortaya çıkıyordu. 33 gündür her şeyi biliyordu, ama neden dün kendini öldürdü? Çünkü kendi çapında beni aramaya çalıştı. Kendi çapında beni bulabilseydi, ben ölü olacaktım. Kendi hırsından beni öldüremediği için kendini öldürdü."  https://www.sondakika.com/haber/haber-muge-anli-da-kizini-arayan-baba-intihar-etti-canli-16035101/

716-) Tanık olunan adaletsizlik, bu adaletsizliğin gerçekleştirilmesinin bir aracı olarak kullanılmış olunma durumu intihar girişiminde tetikleyici olabilir. İntihar girişiminde bulunacak kimse şunu kendisine diyebilir: "Öldükten sonra titizlikle takip edileceğim.": "Havacılık personeli Ömer Koray Özbay, uğradığı baskı ve haksızlıkları anlattıktan sonra intihar etti"Videoda söyledikleri: “Bitireceğini, mahvedeceğini söylüyordu eğer konuşursam.  Zaten her şey mahvolmuş, bitmişti, artık kaybedecek bir şeyim yoktu. Fakat Türk Hava Yolları'ndan da herhangi bir dönüş alamadım. Hiçbir mailime dahi cevap vermediler.  "Sana boyun eğmedim, eğmeyeceğim, bana çok büyük haksızlık ettin. ... B.B.’yi daha açılmayan Osaka istasyonu için işe aldı. Kendi kuzenine de yine mülakat yapmadı. 3 yıldır B.B., S.G. ve kuzeni A.C.G. aynı ofiste çalışıyorlar. Açılmayan bir istasyon için Tokyo'da öylesine vakit geçiriyor B.B. ve maaş alıyor. S.G., kuzeni A.C.G’yi Japonya'ya getiriyor. Burada ihaleyi verme şartıyla Vestern şirketine kuzenini müdür yapmasını söylüyor. Kuzenini bir şekilde müdür yapıyor. Daha sonra Türk Hava Yolları'na alıyor. Ben de gelip onları eğitiyorum buradaki aksaklıkları gideriyorum. Beni de kullanıp atıyorlar. S.G. bayağı güçlü bir insan. İş başvurusu yaptığım firmalarla işimi bozuyordu. Ben de ayakta duramadım, tutunamadım. Ben onla daha sonra yüzleştim. Yaptığı şeyleri anlattım. Sonra biraz yumuşadı. ‘Canıma kıyacağım artık dayanamıyorum’ dedim. Bana bulaşmamasını söyledim ama yeterli olmadı. Her aşamada üzerime gelmeye devam etti. Artık yapacak bir şeyim kalmadı.” İntihar notu: “Sevgili dostlarım, Hayatıma son verdim. Bugün size, içimdeki duyguların tamamen solduğu ve kaybolduğum bir noktadan yazıyorum. Kendimi bir savaşçı gibi hissettim, her şeyi denedim ve elinden gelen her şeyi yaptım. Ancak bu süreçte duygularımı kaybettim. İçimde bir yerlerde hala bir umut ışığı olsa da, sürekli yenilgilerle karşılaşmanın verdiği acı ve hayal kırıklığı beni sardı. Hırslı biri olduğum için defalarca denedim, bir şekilde hep başardım, fakat 3 yıldır bir türlü istediğim başarıyı elde edemedim. Yenilgiyi kabul etmek benim için çok zor oldu. Her seferinde daha da güçlenerek tekrar denemeye çalıştım, fakat S.G. her seferinde güçlü bir şekilde engel oldu. S.G., kuzeni A.C.G. ve arkadaşı B.B. için her şeyi yaptı. Beni sadece onların eksikliklerini kapatmak için kullandı. Onlara her şeyi öğrettim, her şeyi yapmalarını sağladım, fakat sonunda tehdit edildim ve işsiz kaldım. Her adımda kendim, biraz daha kendim olmaktan çıktım. Bir sürü pis iş yapmak zorunda kaldım. Her şeye rağmen engelleri aştım, ancak S.G.’nin varlığı ve gücü karşısında sonunda çaresiz hissettim. Hep engel oldu çünkü. Neyi denesem tehdit etti. Başka bir yola girmeme bile engel oldu. Bu süre zarfında, sevdiğim insanları göremediğim için, içimde büyük bir özlem birikti. Yıllar geçtikçe, bu özlem daha da derinleşti ve arkadaşlarımla olan bağımı sanırım kaybettim. Çünkü kendimi bile kaybettim. Kalbimdeki duygusal ağırlığı taşımak zor geldi ve içimi kapatan bir duvar ördüm. Çünkü bu halimi anlatmak istemedim. Kendimi bir araç gibi kullanılmış hissediyorum. Tüm çabalarıma rağmen, başarısızlıkla karşılaştım artık yıkıldım. Duygusal bir uçurumun içinde kaybolmuş durumdayım. Artık içimde hiçbir umut ışığı kalmadı. Bu ağır yük altında, duygusal olarak tamamen tükenmiş durumdayım. Kendi iç dünyamda yalnızca boşluk hissediyorum.Hiç bir şansım kalmadı. Para kazanmak için beden işi yapmaktan yoruldum bu kadar emek verip onun yüzünden her şeye sıfırdan başlamaktan yoruldum. Elimden her şeyimi alıp bu insanların bir de sürekli beni aşağılamalarını kaldıramıyorum… Size olan sevgim ve hatıralarınızı her zaman kalbimde taşıyacağım. Beni affedin ve anlayışınız için teşekkür ederim. Lütfen, hayatta kalanlara destek olmaya devam edin ve onlara umut ışığı olun. Son veda, içimdeki tüm duyguları kaybederek size veda ediyorum. Umarım bir gün bu dünya daha iyi bir yer olur. Umarım hayatınızda bulunan nüfuslu insanlara, güçlerini kullanıp kendilerini Tanrı sanmalarına engel olursunuz. Bunun yolu korkmadan dik durmak ve kulluk etmemek. Ben elimden geleni yaptım. Şikayette ettim ama maalesef herkes korkuyor ve kula kulluk ediyor. En azından savaşan insanlara destek olun… en azıdan… En derin sevgi ve saygılarımla, *Zafer, Batuhan, Ebru, Harun, Okan, Yiğit, Gülizar, Kübra, Cengizhan, Nazmi, Eser, Nicky, Ayhan, İrfan ve adını saymadıklarım bana dostluk yaptığınız için, size sahip olduğum için çok şanslıydım her şey için size teşekkür ederim." THY'nin açıklaması: "konu titizlikle takip edilmektedir."  https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/son-dakika-havacilik-personeli-ugradigi-baski-ve-haksizliklari-anlattiktan-sonra-intihar-etti-7706259/

715-) İntihar girişiminde başarısız olmanın bedeli: "İstanbul'da intihar girişiminde bulunan şahıs site sakinleri tarafından darp edildi", "İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, intihar etmek için kaldığı dairenin doğalgazını açarak ateşe verdi. Kısa sürede alev alev yanan evden yoğun duman yükseldi. şahıs, kendi evinin balkonundan ilk önce alt kattaki dairenin balkonuna atladı. Daha sora da yere atlayarak kurtulmaya çalıştı." "Atladıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs, site sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-istanbul-da-intihar-girisiminde-bulunan-sahis-site-16006743/

714-) Yaşamın ortak anlamının çöküşünden, bu anlamı paylaşanların haberinin olmaması için de intihar girişiminde bulunulur:  "Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde meydana gelen olay, sabah 07.30 sıralarında gerçekleşti. Çevredeki yakınlarının iddiasına göre bir sitede kapıcılık yapan 34 yaşındaki Mehmet Denizli, kripto para borsasına yatırdığı parayı kaybedince bunalıma girdi. Bunalıma giren Denizli, 10 yıllık eşi Basra Denizli'yi yatakta uyurken kafasına tabancayla ateş ederek öldürdü. Denizli, daha sonra aynı yatakta oturarak kendi kafasına sıktı." https://www.sondakika.com/haber/haber-uyuyan-esini-yatakta-oldurup-intihar-etti-15947436/

713-) "Karısını ve oğlunu öldürdükten sonra intihar eden şahıs, arkasında bir de not bıraktı", "Pencerede elinde silahla dışarıya not kağıtları atan İnan T'nin bağırarak, eşiyle çocuğunu öldürdüğünü ve intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi."  "Taşçı'nın eşinin kardeşlerini suçladığı notta, "Sevgili eşim ve oğlum, kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz" yazdığı öğrenildi."  "İnan T'nin müzakereci polislere cevap vermeyerek içeri girmesi ve ardından silah sesi gelmesi üzerine binaya giren özel harekat ekipleri, İnan T. ile eşi Gülay T. ve oğlu Efe T'yi vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-istanbul-da-silahli-saldirgan-karisini-ve-cocugunu-oldurdu-15913678/

712-) İnsan bugün ölür. Bugün insanın öldüğü gün. 15 Mayıs 2023 Pazartesi Günü adı gizli tutulan 20 yaşında bir genç kadın intihar etti. "Olayın ardından Marmaray'dan yapılan duyuruda “Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır” denildi." İntihar notu: "Yoruldum. 20 yaşındayım. Bütün gençliğimi çaldılar. Artık yoruldum. Demokrasi nedir tadamadım. Atatürk'ü çok özlüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeyi tekrar yaşanabilir bir konuma getireceğine inanıyordum. Ama önüne her türlü engeli koyuyorlar. Bir kadın olarak hiçbir zaman özgür hissetmedim. Ailem beni her türlü desteklese de ben özgür hissetmedim. İki yıldır psikolojik destek görüyorum. Çocukken de bozuktu. Bu ülkenin insanı yüzünden çocukluğumu yaşayamadım. Gençliğimi yaşayamadım. Bir ders kitabı alıyorum 200 Lira. Bir mont alayım diyorum 1000 lira. Markete gideyim diyorum cebimden en az 300 Lira gidiyor. Psikoloğa gidiyorum 1000 Lira, psikiyatriste gidiyorum 1000 Lira ilaç parası. biraz kendime bakayım diyorum spor parası. Biraz giysi alayım diyorum para. Babam sabah dörtlerden akşam sekizlere kadar çalışıyor bizim için. Yazık değil mi ona. Annem çalışıyor ama aldığı parayı biriktirse ölene kadar bir ev alamaz. Etek giyiyorum erkek kadın demeden herkes bana bakıyor. Ben Atatürkçüyüm. Özgürlüğü bir tek ölüm alır. AKP'ye ve destekleyenlere ben hakkımı helal etmiyorum. 20 yaşındayım elimde hiçbir şey yok. Ne bir birikim ne kültürel anlamda. Ailemden özür diliyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen beni iyi hatırlayın. Benim ideallerimi unutmayın. Sevgilim lütfen kendine iyi bak. Seni seviyorum. Melisa tek arkadaşım sensin. Seni seviyorum. Beni unutmayın. Ben çok acı çektim."

 

711-) "Sevgilisini öldüren emekli polis, intihar eden oğlunun mezarının başında canına kıydı", "Sakarya'nın Hendek ilçesinde, emekli polis Tuncay Gülenç birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu'yu tabancayla öldürüp geçen yıl intihar eden oğlunun mezarının başında yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Gülenç'in oğlunun yıl dönümünde sosyal medya hesabından, "Senin için nasıl bir cümle kurayım evlat, ne söyleyeyim yavrum, bu genç yaşında kıydılar sana ve sebep oldular bu gençliğine. Olmayan adalet elbet bir gün tecelli edecek." yazdığı görüldü." "Öte yandan Tuncay Gülenç'in, 30 Mart 2022'de hayatını kaybeden oğlunun ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senin için nasıl bir cümle kurayım evlat, ne söyleyeyim yavrum, bu genç yaşında kıydılar sana ve sebep oldular bu gençliğine. Olmayan adalet elbet bir gün tecelli edecek. Seni kucağıma aldığım ilk gün dünyalar benim olmuştu. 22 Mayıs 1996 günü Çarşamba akşamı saat 21.05'di. Seni bir bebek olarak kucağıma aldığımda seninle ne kadar bir süre, ne kadar bir hayat kuracağımı bilmiyordum. 26 yıl kalbimle yürekten sevdim seni ben. Acısıyla tatlısıyla çok şeyler sığdırdık bu hayata. İyi ki benim evladım, iyi ki benim yavrum oldun. Ailene yaşattığın evlatlık duygusuyla, güzelliklerinle sana teşekkür ediyorum. 30 Mart 2022 günü saat 14.30'da bizleri bırakıp gittin. O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım. Ben Allah'ıma yalvardıkça 'Buraya kadarmış' dedi Allah'ım bana. Kocaman bir yıl oldu evladım. Bu acıları ne unutacağım, ne de unutturacağım. Sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Mekanın cennet olsun güzel evladım canım oğlum, nurlar içinde uyu" ifadelerine yer verdiği görüldü. https://www.sondakika.com/haber/haber-hendek-te-birlikte-yasadigi-kadini-olduren-adam-oglunun-mezari-basinda-intihar-etti-15882495/

710-) "Genç adam atış yapmak için geldiği poligonda kafasına ateş ederek yaşamına son verdi", "Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi üzerindeki poligonda meydana gelen olayda Sultanbeyli'de oturan 26 yaşındaki Abdurrahman Y. 8 katlı binanın girişindeki poligona atış yapmak için geldi. Abdurrahman Y. bir süre sonra elindeki silahla kafasına ateş ederek intihar etti." https://www.sondakika.com/haber/haber-sancaktepe-abdurrahmangazi-mahallesi-nde-bulunan-atis-15865328/

709-) "Platonik aşık, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç kızı öldürdükten sonra intihar etti", "Başakşehir'de A.U isimli genç kız, aynı iş yerinde çalıştığı, kendisine platonik aşkını açıklayan yabancı uyruklu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, A.U.'yı evine kadar takip ederken, dışarı çağırdığı esnada teklifini reddettiğini gerekçe göstererek önce talihsiz kızı, sonra da kendini vurdu." "Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U'yu hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki A.U.'nun ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor."   https://www.sondakika.com/haber/haber-basaksehir-de-ayni-is-yerinde-calisan-15844266/

708-) "Depremde eşini ve 2 çocuğunu birden kaybeden baba, 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti", "6 Şubat depreminde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulundukları binanın yıkılması sonucu eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen Ferit Dayan, deprem sonrası hayatta kalan ve bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki Asya İrem Dayan'ı kaldıkları eve çağırdı." "Ferit Dayan, çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen Ferit Dayan daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Asya İrem Dayan'a müdahalelerde bulundu. Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı."  "Deprem sonrası bunalıma giren ve aynı zamanda psikososyal destek gören öğretmen baba Ferit Dayan'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı." "Hastanede tedavi altına alınan Asya İrem Dayan'ın yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve burada yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor." https://www.sondakika.com/haber/haber-depremde-esini-ve-cocuklarini-kaybeden-ogretmen-baba-kizini-silahla-vurarak-intihar-etti-15828848/

707-) "Ituma'nın annesi Elizabeth, kızının intihar ettiği iddialarına inanmadığını söyledi." "İtalyan basınında çıkan haberlerde, Ituma'nın son telefon görüşmelerinden birini liseden bir arkadaşı ile yaptığı ve şiddetli bir tartışma yaşadığı belirtildi. Genç voleybolcu, yaşamını yitirmeden önce elinde telefon ile oldukça mutsuz şekilde güvenlik kameralarına yansımıştı." " "Kızım çok güçlüydü, pencereden atlamak istediğine inanamam" dedi. Kamu yayıncısı Rai'nin haber kanalı RaiNews24 ise bu sabahki haberinde, ''Türk medyası intihar tezinden bahsediyor ama resmi olarak ölüm sebebi henüz kesinleşmedi'' ifadesine yer verdi. Rai, Ituma'ya otopsi yapılmasının beklendiğini de ekledi. Il Messaggero gazetesi de olayın ''bilinçli bir tercih olabileceği gibi bir kaza da olabileceğini'' yazdı." "Otelin kamera kayıtlarına göre Julia Ituma saat 22.30-23.50 arasında koridorda tek başınaydı. Bu sırada elinde cep telefonu olduğu, polisin telefon üzerinde incelemeler yaptığı belirtiliyor." "La Repubblica'ya göre Ituma saat 22.00 civarında annesini aradı ve ''Anne (maçı) kaybettik. 2 sayı yaptım ama takım berbattı'' dedi. Gazete, Ituma'nın son telefon görüşmelerinden birini de liseden bir arkadaşı ile yaptığını yazdı. Haberde, ''Gençlerin yaptığı şekilde kavga ettiler. Sevgililer miydi? Bilinmiyor ama uzun ve ağır şekilde tartıştılar. Öyle ki sonra çocuk, Julia'nın sakin olduğundan emin olmak için Lucia'ya (Julia Ituma'nın aynı odada kaldığı takım arkadaşı) mesajlar yolladı'' denildi." "İspanyol oyuncu Lucia Varela, Ituma'nın gece odaya gelmesinden sonra saat 01.30'a kadar konuştuklarını anlattı. Varela, daha sonra uyuduğunu ve hiçbir şey fark etmediğini, sabaha karşı resepsiyondan aranınca oda arkadaşının öldüğünü öğrendiğini söyledi." https://www.sondakika.com/dunya/haber-istanbul-da-olen-voleybolcunun-son-telefon-15765895/

706-) " "Seni aldatmadım" diye video çektikten sonra kayalıklardan atlayan Bahar'ın ailesinin paylaşımları yürekleri dağladı" "Muğla'da erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra "Seni hiçbir zaman aldatmadım" diyerek video çekip, kayalıklardan atlayan 21 yaşındaki Bahar C. gözyaşları arasında toprağa verildi." "Menteşe ilçesinde oturan Bahar C., erkek arkadaşı Hüseyin Ö. (21) ile tartıştı. Tartışma sonrası Bahar C., 6 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Asar Dağı'na çıkarak 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atladı." "Atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi. Bu videoyu ailesine de gönderen genç kızın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından Bahar'ın cansız bedenine ulaştı." "Bahar C.'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Menteşe'nin kırsal Esençay Mahallesi'ne götürüldü. Gedik Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bahar C.'nin babası Feray C., annesi Güldane C., ablası Zülahi C., ağabeyi Adil C., CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi partilerin temsilcileri ve yakınları katıldı. Bahar'ın cenazesi öğlende kılınan namazın ardından Gedik Mezarlığı'nda toprağa verildi." "Öte yandan, Bahar C.'nin ablası Zühali C. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel gözlüm, canımın içi, gözümden sakındığım neredesin Bahar'ım. Sen dar yerleri sevmezdin kardeşim. Canımı bıraktım toprak altında, daha gelinlik giymeden kefene sardılar seni. Nasıl geçecek kardeşim, nasıl dinecek bu acı. Nur içinde yat biriciğim. Cennet mekanın olsun. Bu dünyada canını yaktılar, sığdıramadılar. Sana söz. O uca kim çıkardıysa gün gelince hesabı sorulacak, sana söz" ifadelerini kullandı. Baba Feray Cankurt da, "Ah ah Bahar'ım. Yakıştı mı bu ölüm. En güzel çağında gençliğini bitirdin canım kızım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-bahar-in-ablasi-ve-babasinin-paylasimlari-15751045/

705-) Uzun bir intihar girişimi. İntihar girişimi ne kadar sürer? Ne zaman başlar, ne zaman sonlanır? "Ukraynalı eski polis, Taksim'de "Savaşı durdurun" diyerek intihar girişiminde bulundu",  "Bugün saat 06.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidinde bariyerleri aşarak beton bölümün kenarına çıkan Ukraynalı A.A.I., Rusça ve İngilizce olarak 'Ukrayna'da savaşa hayır' şeklinde sloganlar attı. A.A.I., olayı görerek yanına gelen bir kişinin telefonunu istedi.  Esnaftan telefonu alan A.A.I., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak slogan atmaya devam etti. Durumu fark eden polisin olay yerine geldiğini gören A.A.I., müdahale edilmesi halinde alt geçitten 4 metre aşağıdaki yola atlayacağını söyledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tünel her iki yönden de trafiğe kapatılırken, itfaiye tedbir amacıyla şişme yatak açtı .  Alkollü olduğu iddia edilen A.A.I., Türk vatandaşlardan kendisini videoya çekerek canlı yayınlamalarını istedi. Savaşın durdurulması için Türkiye'den yardım isteyen A.A.I., 'Avrupa'da savaşa hayır', 'Ukrayna'da savaşa hayır', 'Ukrayna'ya ve Rusya'ya yardım edin' şeklinde sloganlar atmaya devam etti. Ukraynalı eski bir polis olduğu öğrenilen A.A.I, tüm ikna çabalarına rağmen eyleminden vazgeçmeyince Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğundan yardım istendi. Konsolosluktan gelen 2 görevliyle bir süre konuşan A.A.I., intihar girişimine devam edeceğini belirtti. Bunun üzerine itfaiye merdivenine çıkan bir polis ile itfaiye eri, müdahale etmek için hazırlıklara başladı. Merdivenin indirilmesi için itfaiyecilerle konuşurken dikkati dağılan A.A.I., alt geçitteki polis ve konsolosluk görevlilerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca intihar girişiminde bulunan Ukraynalı eylemci ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü." https://www.sondakika.com/haber/haber-ukraynali-eski-polis-savasi-durdurun-diyerek-15750422/

704-) "Küçükçekmece'de cinnet getiren kadın önce annesini bıçakladı sonra intihara kalkıştı", Cinnet nedir? Başından sonuna bir insan yaşamına bakarsanız, insan yaşamının bütünü cinnet değil midir? "zihinsel engelli olduğu öğrenilen Saadet E. annesini bıçakladıktan sonra cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı." https://www.sondakika.com/haber/haber-kucukcekmece-de-cinnet-getiren-kadin-once-15742842/

703-) "Resmen vahşet! Hakimlik yapan eşini bıçaklayarak kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti", Yemek nasıl servis edilir? "Kadıköy'de eşi ile kavga eden Hande Arslan, önce eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Ardından da oturdukları binanın 3. katından aşağı kendisini bıraktı. Hakim olduğu bilgisine ulaşılan Necmi Arslan olay yerinde ölürken, Hande Arslan ise, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi." İntihar olayı hakkındaki ihbarda ihbar edilen ve edilemeyen nedir? "İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan Hande Arslan'ı ambulansla, Göztepe Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için hakim Necmi Arslan'a mesaj attı, fakat yanıt alamadı. Dairede başka birinin olup olmadığını öğrenmek isteyen polis ekipleri ise, kapıyı çilingirle açarak içeri girdi. Ekipler hakim Necmi Arslan'ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Necmi Arslan'ın vücudunda kızgın yağ ile oluştuğu anlaşılan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi." Güvenlik kameralarına yansıyan nedir, yansımayan nedir? "Olayda yaralanan Hande Arslan ise ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Necmi Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hande Arslan'ın hakim eşini bıçakladıktan sonra balkondan aşağı atladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı." https://www.sondakika.com/haber/haber-hakim-esini-bicaklayip-kizgin-yag-ile-yakan-kadin-15735042/

702-) "Öğretmen tarafından katledilen 6 kişilik aile toprağa verildi", "Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedeni 2 savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı." Borç nasıl ödenir? Kumar borcu ödemek için ne yapılır? "öğretmen Hüseyin F.'nin kumar borcunun bulunduğu ve para istemek için babasının evine geldiği iddia edildi. Babasının para vermemesi üzerine çıkan tartışmada Hüseyin F.'nin cinnet getirerek ailesini katlettiği ve ardından intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor." https://www.sondakika.com/haber/haber-ogretmen-ogullari-tarafindan-oldurulen-6-kisilik-15736169/

701-) İnanç sözcülerinin istikameti cennettir. Birbirlerini cennete göndermek ve kavuşturmak için ellerinden geleni yaparlar: "Kimlik kontrolü esnasında, "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen adamın 2 çocuğu da evde ölü bulundu", "Kocaeli'de polislerin kimlik kontrolü için durdurduğu Murat R., arka arkaya, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" söyleminde bulundu. Durumdan şüphe duyan polis ekipleri, Murat R.'nin yaşadığı eve girince 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre'yi yatakta ölü olarak buldu. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden iki kardeşin vücutlarında herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı.Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.'yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu."ÇOCUKLARIMI CENNETE GÖNDERDİM" Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe 'Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.'den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. GÖZALTINA ALINDI Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor." https://www.sondakika.com/haber/haber-polis-kontrolunde-cocuklarimi-cennete-gonderdim-15716007/

700-) Yapı Kredi Bankası'nı (YKB), memleketimizin başarılı, huzurlu, değerli, pozitif, hayat ve neşe dolu, yaşam bağı ve eylem gücü yüksek yetişmiş yurtsever insansever, sosyal sorumluluk duyarlılığı güçlü bir yurttaşı olan YKB Bireysel Krediler Tahsis Uygulama Geliştirme Müdürü Sn. Efe Demir'in intiharına neden olduğu için kınıyorum. Yapı Kredi Bankası'nın karar mekanizmasından sorumlu yöneticileri neden oldukları bu can kaybından dolayı utanç duymalıdırlar. Sn. Demir YKB'nin kendi koyduğu ilkelere uymadığını belirtiyor. Banka'nın başarılı bir yönetici personeli olduğu bir sırada Sn. Demir'in intihar etmesi YKB'de başarılı olan personelin yazgısını gösteriyor. Burada Sn. Demir'in bedeninde intihar eden ve yaşamı sonlanan şey Yapı Kredi Bankası'dır. Yapı Kredi Bankası nedir? Bunun yeniden tanımlanması gerekir. Yapı Kredi Bankası kendi değerlerini yok eden bir cinayet mekanizması mıdır? Bu durum daha kapsamlı bir soruyu da beraberinde getiriyor "Bankalar neden vardır?" Sn. Demir YKB değerlerinin içinin boşaltılmış olduğunu belirtiyor. Tedbirli olma kisvesi altında korkakça davranıldığına,  liyakat eksikliği taşıyan birçok kimsenin yönetici olmasına izin verilmiş olduğuna, yüzlerce yalan söylendiğine, vizyonsuz yöneticilerin yerinin sağlamlaştırıldığına, değerli görüşleriyle kuruma emek veren kimselerin göz ardı edilip, fikir ayrılığı nedeniyle tasfiye edildiklerine, yalnızlaştırılıp seçeneksizleştirildiklerine, müşteri dostu olmayan, üstelik kendi müşterisini suyu sıkılacak bir şey olarak gören bir zihniyetin egemen olduğuna, alınan kararlarda depremde zarar görmüş tek bir yurttaşın bile dikkate alınmadığına, tüm kararların ticari ve stratejik hamleler olduğuna, İş Etiğinin ihlal edildiği konusundaki şikayet ve önerilerin dikkate alınmadığına, iş yükü sınırlarına dikkat edilmediğine, iş yükünü aşan mesailerin karşılığının verilmediğine, kişisel haklara yönelik usulsüzlüklere sessiz kalındığına, insiyatif sahibi olan çalışanların kurum sadakatlerinin kaybettirildiklerine, insani hassasiyet, çaba ve kalite değil yalnızca mevcut ve takvimin önemli sayıldığına, insana ve çalışma arkadaşlarına önem verilmediğine, insan psikolojisinin dikkate alınmadığına, yöneticilerin bu sorumsuzluk ve duyarsızlıklarını "kararları biz vermiyoruz" diye geçiştirdiklerine tanık olmuş. Sn. Demir düşündürücü sorular sorarak Yapı Kredi Bankasının karar mekanizmasından sorumlu olan yöneticilerin insanlık dışı vahşi tutumlarını ortaya koyuyor: "Peki kararları etkilemek yönünde bir girişiminiz oldu mu? Vicdanınıza sığmayan bu kararların alındığı dönemde bir yerde hiç odağınızı kaybetmeden çalışmayı nasıl başardınız?" Sn. Efe Demir'in Yapı Kredi Bankası kurumu ile ilgili bu ifadeleri ve  dile getirmediği başka şeyler Sn. Demir'in ifadesiyle onu "tatsız bir karar" almaya, intihar girişiminde bulunmaya sevk etmiş. Sn. Demir istifa etmeyi de bir seçenek olarak görmüş fakat  istifa eyleminin Yapı Kredi Kurumu'nun insan dışı, ezici mekanizmasında nitelik bakımından önemsiz kalacağını düşünüyor ve Türkiye Cumhuriyeti devletinde "Kral çıplak" demenin suç sayıldığını düşünüyor. Sn. Efe Demir Yapı Kredi Kurumu'nu içerden ve dışardan işaret ederek "Kral çıplak" diyor. Tüm bunlara rağmen Sn. Demir "Bir şeyleri yoluna koymak için hala çok geç değil." diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaşlarına bir çağrıda bulunuyor.

 

Sn. Efe Demir'in intihar girişimiyle ilgili haber ve intihar mektubu: "Yapı Kredi Bankası’nın teknoloji iştiraki olan Yapı Kredi Teknoloji şirketinde çalışan Efe Demir, maruz bırakılığı mobing karşısında hayatına son verdi."  "Yapı Kredi Bankası’nda teftiş ekipleri ve savcılık tarafından soruşturmalar başlatıldı." Efe Demir derdini kimlerle paylaştı? "Demir’in ihtiharından önce üst yöneticileri Gökhan Özdinç ve Erhan Çetin’e gönderdiği e-posta" "Değerli yöneticilerim, Öncelikle size kendimden bahsetmek istiyorum. İzmir’de çok eğitimli ve başarılı bir ailenin küçük çocuğuyum. İkisi de akademisyen olan annem ve babam, rol modelim olan meslektaşım ve 20 yıldır Amerika’da mesleğini başarıyla sürdüren abim ile beraber tam anlamıyla çekirdek denebilecek bir ailenin içinde huzurlu bir ortamda yetiştim. Bütün eğitim hayatımı başarılarla ve derecelerle tolu bir şekilde tamamen burslu bir şekilde tamamladım. Mütevazi olmaya gerek yok Türkiye standartlarında her anlamda o kaymak tabaka diyebileceğimiz bir kategoride bulunduğumu söyleyebilirim. Ayrıca ekonomik olarak da belki ikinizden de rahat hiçbir kaygısı ve sıkıntısı olmayan bir gerçekliğim olduğunu da söylemek isterim. İş hayatıma Yapı Kredi’de başladım. Temas ettiğim her kişiyle pozitif ilişkiler kurdum, güldüm, güldürdüm, paylaştım. Oldukça da yoğun ve başarılı bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası kurumda savunduğumuz sözde ilkelerin tamamına uygun bir çalışma hayatı başlangıcı diyebiliriz. Kariyerimde 4 seneyi geride bıraktığım noktada artık ekip değişikliği ve daha büyük projede çalışma hevesiyle Krediler dünyasına yöneldim. UCAP ve SCAP gibi önemli iki projenin her safhasında canhıraş bir şekilde ekip arkadaşlarımla beraber yer aldım. Her hedefi teker teker gerçekleştirdiğimiz, çıktılarını benden çok daha iyi bildiğiniz başarılarla dolu bu yıllar beni bildiğim kadarıyla kurumun tarihinin en erken yöneticilik pozisyonuna getirdi. Bunları anlatıyorum; çünkü geldiğimiz noktanın ne kadar olumlu ve herkesin hayallerini süsleyecek bir nokta olduğunu vurgulamak istiyorum. Ayrıca bu hayatta en değer verdiğim insanlardan birini; değerli eşimi de bu kurumda tanıdım. Ekip arkadaşı olarak tanıştığım B. ile hayatımı birleştirmeme de burası vesile oldu demek hiç de yanlış olmaz.Cümleleri burada bitirsek muhtemelen bir teşekkür ve memnuniyet timsali bir mail olacaktı; Ancak: Buralara gelirken hep söz de savunduğumuz kurum değerlerinin aslında ne kadar içinin boşaltıldığına şahit oldum.Tedbirli olma kisvesi altında korkakça davranıldığını gördüm. Liyakat eksikliği taşıyan onlarca yöneticinin yollarca burada çalışmasına ve kurumun içini boşaltmasına sessiz kalındığını gördüm. Listelere girmemenin büyük işler yapmaktan önemli hale geldiğini gördüm. Takvim hedeflerine yetişmenin hedefin kendisinden çok daha büyük görüldüğünü gördüm. Yöneticisini memnun etmeye çalışmanın amaç haline geldiğini gördüm.Yüzlerce yalan söylendiğini gördüm.F.Ç. gibi kıymetli bir yöneticinin bankanın vizyonsuz yöneticilere gösterdiği hoşgörü nedeniyle yol ayrılığı noktasına getirildiğini gördüm.E.M gibi kıymetli bir insanın yıllarca kuruma verdiği emekler göz ardı edilircesine, fikir ayrılığı nedeniyle yol ayrılığı noktasına getirildiğini ve yol ayrılığında yalnızlaştırıldığını ve seçeneksizleştirildiğini gördüm. Bunlar istifa etmem için oldukça yeterli sebepler ve belki bir ay öncesine kadar alacağım karar bu olacaktı. Ama hepimizin malumu bir deprem felaketi yaşadık. Bugün de hastanede İbrahim’i ziyaret ettim. Daha iyiye gidiyor, inşallah bacağını kaybetmeden bu dönemi de atlatır. Ama deprem sırasında da yaşananlara değinmekte fayda var. Özellikle bizim ekibimizin yer aldığı onlarca aksiyon aldık malumunuz. Deprem kitlesinin bütün risk stratejilerinden ayrıştırılmasını sağlayan, bulunduğu bölgeden şubeye, ilden ilçeye her bilgisini beslediğimiz bir dönemde alınan banka aksiyonlarını özetliyorum; BDDK izin verdiği (biraz da zorladığı) için bütün depremzedelerin kredi kartı limit artışlarını x4 kuralına göre değil x8 kuralına göre otomatik değerlendirdik ve 10 milyara yakın Pazar payı yakaladık. Müşterilerimize harcama anlamında destek olmaya çalıştığımızı rekabette Garanti’ye karşı bir hamle olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kredi ötelemelerini basiretsizce önce otomatik ödeme sonra öteleme gibi yapmaya çalıştık günlerce. Ne zaman sosyal medyaya düştük ve başka bankaların daha “müşteri dostu” uygulamalarını gördük; ancak o zaman geri adım atıp tam ötelemeye gittik. İşletme ve ticari kredilerde hala suyunu sıkmaya çalışıyoruz müşterilerin .Bu 1-2 akut aksiyon alındıktan sonra ne yaptık; bütün depremzedelerin risk başvurularını reddetmeye başladık. Neden? Çünkü ödeyemezler, neden. NPL riskine girelim ki; malum finansal bir kuruluşuz önce kendimiz geliyoruz. Sonra tabi baktık Pazar kaybı yaşıyoruz o kadar da değil daha detaylı bir bakalım herkesi de reddetmeyelim. Belirli risk bölgelerini ayrıştıralım; onların ödetebileceği taksit tutarını yarıya düşürelim yine de alabilecek olan zengin müşterilerimiz bankadan kredi alabilsin.Ama son aksiyonda tabi önemli bir ticket size kaybettik. BDDK tebliği 10 gün öncesinde yayınlanmasına rağmen; umurumuzda olmayan vade kısıtı bir anda acil gündemimize geldi. Çünkü uzun vade daha fazla kredi tutarı anlamına geliyordu hepimiz için.Toplumsal sorumluluğunu üst seviyede olarak lanse ettiğimiz bankamızın yukarıdaki aksiyonların hiçbirini depremde zarar görmüş tek bir yurttaş mutlu olsun diye almadı. Hepsi tamamen ticari ve stratejik hamlelerdi. Tabi IT organizasyonu olarak şu şekilde kendinizi rahatlattığınıza eminim, kararları biz vermiyoruz. Peki kararları etkilemek yönünde bir girişiminiz oldu mu? Peki vicdanınıza sığmayan bu kararların alındığı dönemde bir yerde hiç odağınızı kaybetmeden çalışmayı nasıl başardınız? Bu kısmı biraz yakın dönem özetlemesi olarak çarpıcı örnekler olduğu için vurgulamak istedim. Gelelim münferit örneklere; Eşim o zamanki yöneticisi L.B’yi IK etiğine şikayet ettiğinde hem performansı hem de kişisel haklara yönelik usulsüzlük olduğunu ilettiğinde kurum olarak sessiz kaldık. Eminim hala IK sisteminde dosyası açıktır. Tabi bu eşim özerinde münferit bir örnek diye düşünüp duygusal davrandığımı düşünebilirsiniz. Peki hiç L.B’nin ekibindeki son 5 yılda işten ya da ekipten ayrılmış 40 çalışma arkadaşımızı incelediniz mi? Hepsi mi kendisi başarısızdı? Ya da sorumlu yöneticisi Yılmaz Karaca özelinde bir değerlendirme yapmayı düşündünüz mü bugüne kadar? UCAP projeni sırasında pandeminin de fırsat bilindiği ve insan haklarını ihlal edercesine 80 saatin üzerinde onlarca kişinin çalışmasını nasıl değerlendirelim? Bir amaç uğruna ve başarılı bir grubun eseri miydi bu? Ya da o arkadaşlar bu hedefi başarırken gerçekten mutlu muydu? Karşılıklarını aldılar mı? Direktörlüğün yüzde 50’si turnovera uğrarken bir proje için sizce bu değdi mi? Ya da inisiyatif sahiplerinin kurum sadakatini kaybettirmeden önce yapılabilecek başka bir şey yok muydu? Daha verilecek yüzlerce örnek olmasına rağmen uzatmayacağım. Deprem gündemi hepimiz için bir anda geride kaldı, mevcut hedeflere ve takvimlere geri dönüldü. 15 günlük sözde hassasiyet yerini azme değil hırsa, çabaya değil sonuca, kaliteye değil takvime bıraktı. Beni en çok yıpratan şeyi en sonra bıraktım. İnsana ve çalışma arkadaşınıza ÖNEM VERMİYORSUNUZ. Kimin ne yaşadığına ne sonuç ürettiğine bakıyorsunuz. Tek bir şeyi iyi yapıyorsunuz, o da görece iyi para veriyorsunuz. Yarın bir gün çalışan ve çalışmayan arkadaşların primlerini de özelleştirirsiniz, somut bir kaynak aktarırsınız başarılı arkadaşlarımıza. Ama çalışanlarınızın bu parayı kullanabilecek zaman ve kaliteli psikoloji içinde olup olmadığını gram önemsemiyorsunuz. Bu kurumda başarılı olabilecek arkadaşlarımızın çoğunu kaybedeceksiniz; özellikle de ekonomik kaygısı az olan ya da başka kurumlarda bu kaygıyı giderme şansı olan arkadaşlarımızı. “Siz” söylemini lütfen kişisel algılamayın; gözümde kurumu temsil ettiğiniz için bu terminolojiyi kullanıyorum. Hayatımla ilgili daha tatsız bir karar almış olmasan sanırım bu sadece istifa niteliğinde olacaktı, ancak sanırım bu niteliğin bir pek de önemi kalmadı. Size ve kuruma saygımdan dolayı bu maili genele değil, size ve bana değer verdiğini bildiğim 3-4 arkadaşıma atıyorum.  Kral çıplak demenin suç addedildiği bir ülkede, ben en azından kurumum açısından kral çıplak diyorum. Bir şeyler yoluna koymak için hala çok geç değil. Sağlıcakla kalın. Not: Ailemi ve bu maile konu ettiğim insanları rahat bırakın. Aksi durumda hakkımı helal etmiyorum. Efe Demir. Bireysel Krediler Tahsis Uygulama Geliştirme Müdürü." https://sendika.org/2023/03/hayatina-son-veren-yapi-kredi-calisani-muhendis-efe-demirin-ifsa-mektubu-insana-ve-calisma-arkadasiniza-onem-vermiyorsunuz-680305/

699-) "Eşini öldürüp intihar girişiminde bulunan adamın organları 3 hastaya can oldu", "12 Mart günü saat 19.00 sıralarında İncilipınar Mahallesi 1197 Sokak'ta meydana gelen olayda, servis şoförü Hıdır Tutal (50) ile 2 çocuk annesi eşi Arzu Tutal (48) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancasını alan Hıdır Tutal, kendisini engellemek isteyen kızı B.T.'nin (15) gözü önünde eşi Arzu Tutal'a peş peşe ateş etti. Arzu Tutal başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıdaki polisleri fark eden Hıdır Tutal, kızı B.T.'yi dışarı çıkardıktan sonra aynı tabancayla kendini başından vurarak intihara kalkıştı. İtfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, Arzu Tutal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hıdır Tutal ise ambulansla bir özel hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Hıdır Tutal'ın tedavi gördüğü hastanede dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Hıdır Tutal'ın ameliyatla böbrekleri ve karaciğeri alındı. Tutal'ın böbrekleri İzmir'deki bir özel hastanede 2 hastaya, karaciğeri ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde nakil bekleyen bir başka hastaya nakledildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-esini-oldurup-intihara-kalkisan-kocanin-bagislanan-15698507/

698-)  "Eski kız arkadaşını öldürüp, kaçtığı takside intihar etti" "Saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesinde ikamet eden Gaye G.'in bulunduğu daireye gelen eski erkek arkadaşı Yiğit Bozkurt, zile bastı. Bozkurt, Gaye G.'ye konuşmak istediğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ardından Yiğit Bozkurt, kapıyı açan Gaye G.'nin başına tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Bozkurt'u yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonrası ekipler Yiğit Bozkurt'un olay sonrası taksiyle kaçtığını belirledi. Ekiplerce, Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde durdurulan takside bulunan Yiğit Bozkurt, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla yaşamına son verdi"    https://www.sondakika.com/haber/haber-eski-kiz-arkadasini-tabancayla-oldurdurup-intihar-15688631/

697-) 6 Şubat depreminde Hatay’da yaşadığı evi yıkılan, akrabalarını ve arkadaşlarını kaybeden 20 yaşındaki Berke Kutay Şahin Adapazarı’na dedesinin yanına geldi. Bedenini doğalgaz borusuna asarak gerçekleştirdiği intihar girişiminde hayatını kaybetti. Sosyal medyadaki son paylaşımında: “Siz sanıyorsunuz ki hep tanımadıklarınız ölecek.” yazılı pankartı tutan genç bir adamın yer aldığı bir fotoğraf görülüyor. https://medyabar.com/haber/14076158/intihar-eden-genc-depremzededen-kahreden-paylasimlar

696-) "Paris'te bir kişi, alışveriş merkezinin üst katından atlayarak intihar etti. Adamın yere düşmesinin ardından gelen ses "patlama" sanılınca büyük panik yaşandı." https://www.sondakika.com/haber/haber-paris-te-avm-de-intihar-eden-adam-panige-yol-acti-15644579/

695-) "Tartıştığı eski sevgilisi ve araya girmek isteyeni yaralayan şahıs, ardından intihar etti", "İzmir'in Bayraklı ilçesinde Turan Kayaş, tartıştığı eski sevgilisi Şerife C. ve araya girmeye çalışan Mehmet U.'yu tabancayla yaraladı. Kayaş daha sonra aynı silahla intihar etti."  https://www.sondakika.com/haber/haber-tartistigi-eski-sevgilisi-ve-araya-girmek-15644578/

694-) "araç içerisinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yapan Hasan Erkin, intihar etti.Videoda Erkin'in "Yapamaz diyenlere diyorum, diğer arkadaşlara diyorum" dedikten sonra kafasına dayadığı silahı ateşlediği anlar yer aldı" https://www.ugurmedya.com.tr/haber/gundem/kan-donduran-olay-sosyal-medyada-canli-yayin-acip-intihar-etti-b3212k1

693-) "Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi (intihar) gerçekleştirildi", "Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi. 91 yaşındaki ünlü yönetmenin, İsviçre'de yardımlı intihar yani ötenazi yaptırdığı bildirildi. Yönetmenin eşi Anne-Marie Mieville yaptığı açıklamada, "Hasta değildi, yalnızca yorgundu. Bu sebeple hayatına son vermeye karar verdi. Bu onun kararıydı" dedi." "Fransız sinemasının yeni dalga akımına öncülük eden yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin eşi Anne-Marie Mieville, Jean-Luc Godard'ın İsviçre'deki evinde yakınlarının yakında huzur içindeyken yardımlı intihara başvurarak hayatına son verdiğini söyledi."  "Mieville yönetmenin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Hasta değildi, yalnızca yorgundu. Bu sebeple hayatına son vermeye karar verdi. Bu onun kararıydı" dedi. İsviçre'de destekli intihara izin veriliyor." https://www.sondakika.com/yerel/haber-fransiz-yonetmen-jean-luc-godard-a-otenazi-15273930/

692-) "Oğlunun ölümünü kabullenemeyen acılı baba intihar etti!",  "oğlu bir ay önce intihar ettiği için bunalıma giren bir adam intihar etti. Acılı baba, iş yerinin karşısında bulunan lokalin balkonundan aşağı atlayarak yaşamını yitirdi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-oglunun-olumunu-kabullenemeyen-acili-baba-intihar-15086211/

691-) "İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı", "Gözaltına alınan Y.İ.B.'nin verdiği ifadesine göre, Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiği olayın toplu intihar olduğu öğrenildi. Y.İ.B. ifadesinde, "Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve M.B.B. tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim" dediği öğrenildi."  "Evde bulunan 3 kişinin de intihar notu ortaya çıktı. "Diyarbakır ve Adana'ya gömmeyin, beni M.B.B'nin yanına gömün." diye not yazan Cemre Bilmez'in, notunda ayrıca ailesine "Beni sevmeniz için her şeyi yaptım" yazdığı öğrenildi. Ağır yaralı olan M.B.B.'nin ise notunda "Burak ağabey sana layık olamadım. Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın" yazdığı öğrenildi."  "İntihardan vazgeçen Y. İ.B.'nin mektubunda ise "Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. M.B.B'yi de benim yanıma, yan yana gömün" yazdığı öğrenildi. Cemre Bilmez'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi."   https://www.sondakika.com/haber/haber-istanbul-da-toplu-intihar-soku-olayi-kararindan-14966208/

690-) "Saplantılı olduğu genç kadını katledip, intihar etti! "Ölümü göze aldım" sözleriyle tehdit etmiş" Hayata yüklenen anlam bir takıntıdır. Bir kimsenin yaşama yüklediği anlam toplumun her bireyinin hayatını tehdit eder. "Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda bir kişi, takıntılı olduğu kadını iş yerinde başından vurarak katletti. Olay yerinden hemen kaçan adam, kısa bir süre sonra sokak ortasında aynı silahla intihar etti. Daha önceden genç kadına evlenme teklifi eden ve sürekli tacizde bulunduğu ortaya çıkan adamın, "Ya benim olacaksın ya da başkasına yar etmem ben ölümü göze aldım" şeklinde tehditte bulunduğu belirtildi."     https://www.sondakika.com/haber/haber-saplantili-oldugu-genc-kadini-katledip-intihar-14949022/

689-) "Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu", Spor seratonin, endorfin, dopamin, oksitosin hormonlarını artışıyla yaşamdan alınan keyif ne zaman ve neden yaşamı sürdürecek kadar bile güç vermez? Kişisel gelişim kitapları bu sorunun cevaplarıyla doludur. Her kitap içinde birtakım doğrular da vardır. Yaşamı sürdürme atılımı gücüne "motivasyon" deniliyor. Oysa, önce bir şey yapmak gerekir sonra motivasyon gelir. Yaşamı sürdürmek için standart bir kimyasal ve fiziksel yeterlilik var mıdır? O halde ileri yaşlılar, engelliler, yoksullar, hastalar, fiziksel ve manevi yoksunluk ve acı çeken kimseler yaşamlarını sürdürecek gücü nasıl ve nereden ediniyorlar? "Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Pural, 4. Levent'te yarı zamanlı çalıştığı işyerinde barfiks demirine asılı halde bulundu. Dağcılık ve tırmanış sporu yaptığı öğrenilen gencin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri çalışanı Barış G.'nin ifadesine başvurarak işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı." "Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin intihar ettiği şüphesi üzerine durduğu öğrenildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-bogazici-universitesi-ogrencisi-barfiks-demirine-14940740/

688-) "Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu", " Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Yasin Bingöl, girdiği bunalım sonucu gece saat 01.30 sıralarında arkadaşına veda mesajı attı ve daha sonra da Halk İskelesi'nden Karadeniz'e atladı. Hemen Halk İskelesi'ne giden arkadaşları, Yusuf Bingöl'ün mont, cep telefonu ve ayakkabısı ile bazı eşyalarını buldu."  https://www.sondakika.com/haber/haber-arkadaslarina-veda-notu-birakip-karadeniz-e-14933568/

687-) "Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı", İntihar düşüncesi kan donması salgını yaratır mı? "baba Yusuf Akmısır, 16 yaşındaki oğlu A. O. A'nın boynunu, "Kendi adıma Rabbime kurban ettim" diyerek kesmeye çalıştı. Yaşanan olayda sonrası cezaevine yollanan baba Akmısır, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kendisini asarak intihar etti." " "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim" dedi". "Yusuf Akmısır, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürerken, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Akmısır, bu akşam saatlerinde cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi. Akmısır'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı."   https://www.sondakika.com/haber/haber-zonguldak-ta-kan-donduran-olay-oglunun-bogazini-14924766/

686-) "9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi", "Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı." "Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti." https://www.sondakika.com/haber/haber-9-yasindaki-kizini-kalbinden-bicaklayarak-olduren-14881591/

685-) "Sevgilisiyle kavga eden genç köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu: Gelmezse atlarım", Bir kimseyi istenilen bir eyleme sevk etme yolu olarak intihar girişimi: "Adıyaman'da yaşanan olayda sevgilisiyle kavga eden genç, köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekiplere ''Sevdiğim kız gelmezse atlarım'' diyen genç, kız arkadaşının getirilmesinden sonra polisler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü." "Durum üzerine polis ekipleri yurtta kaldığı öğrenilen genç kıza ulaşarak polis aracıyla getirdi. Şahsın kız arkadaşını gördükten sonra atlama ihtimaline karşı genç kızı araçtan indirmedi. Polis ekipleri Y.E., isimli şahsa köprüden inerek kız arkadaşını aracın yanında görebileceğini söylemesi üzerine şahıs genç kızın da yanına gelmesini istedi." Bir kimseyi kıskıvrak yakalayarak intihara götüren şey nedir? "Her türlü riske karşı dikkatli davranan polis ekipleri bu defa şahsı oyalayarak yanına yaklaştı. Şahsı kıskıvrak yakalayan polisler bulunduğu yerden aldı. Polislere direnen şahıs bu defa kelepçelenerek ekip otosuna bindirildi. Olay yerine getirilen genç kız ise daha sonra yeniden polis ekipleri tarafından kalmış olduğu yurda götürüldü."    https://www.sondakika.com/haber/haber-sevgilisiyle-kavga-eden-genc-kopruye-cikip-14856834/

684-) "Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı", "JEEP marka aracıyla Zafer Çakmak Viyadük'ü üzerinde bariyerlere vurdu."  "Yoldan geçenler ilk anda olayı kaza zannederken sürücü Ceylan'ın defalarca bariyerlere çarpmasıyla olayın intihar girişimi olduğu anlaşıldı."  "Aracıyla bariyerleri yıkamayan sürücü araçtan inerek vatandaşların gözleri önünde yaklaşık 100 metrelik viyadükten kendisini boşluğa bıraktı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-beykoz-da-dehsete-dusuren-goruntuler-aracini-14837961/

683-) " "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş", "Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencileri E.K. (19) ve R.B. (17) teneffüs sırasında arkadaşlarıyla şakalaştı. Bir erkek arkadaşlarını kızlar tuvaletine iten gençlerden E.K., içerideki kızın bağırmasıyla "Resminizi çektim" diyerek şaka yapmak istedi. Olayın taciz iddiasına dönmesinin ardından durum polise bildirildi. Daha sonra okuldan çıkarak Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., avcı olan babasının av tüfeğiyle intihar etti." "E.K.'nın intiharının ardından cenaze namazına katılan R.B. de arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün Salonu'na girerek kendisini astı. Okula gitmekte olan öğrenciler, R.B.'yi asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede R.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi." https://www.sondakika.com/haber/haber-tuvalet-sakasi-sonrasi-intihar-eden-lise-14834383/

682-) "Korkunç detaylar ortaya çıktı! Aleyna kâbusu ruj kalemiyle yazmış", "Iğdır'da 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili soruşturma dün tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede ise dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre genç kızın, 'Ölümünden Gökhan Argın sorumludur' şeklindeki notu ruj kalemi ile yazdığı belirlendi. Ağgül'ün evindeki not defterinde, şüpheliye hitaben yazıldığı değerlendirilen bir sayfalık yazıda ise, "Sen konuşmak nedir, insanlık nedir bilmeyen, sinir hastası birisin. Oğlunun kız arkadaşına iki kez tecavüz etmenden, arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli" ifadelerini kullandığı bildirildi."  "Aleyna Ağgül'ün, intihar etmeden önce ayakkabılık üzerine bırakılan ve ruj kalemi ile yazıldığı değerlendirilen notta `Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır Gökhan bir tecavüzcü´ ibaresinin yazılı olduğu belirtildi." "Aleyna'nın ise 'Bunu şimdi git dinlet insanlara, ben bir devrimciyim, öyle bir devrim yapacağım ki bu şehirde hiç kimse hiçbir kızın arkasında bu şekilde konuşamayacak, ben de bunun bir bedeli olacağım yani demek istedim' şeklinde sesli mesaj gönderdiğini söyledi."   İntihar notu: "Aleyna Ağgül'ün yine ikametinde bulunan not defterinde şüpheliye hitaben yazıldığı değerlendirilen bir sayfalık yazıda da 'Sen konuşmak nedir, insanlık nedir bilmeyen, sinir hastası biri olduğun için benim konuşup çözme ısrarlarıma karşılık arabada ayağımdan tutup atmanın haklılığını savunan, gece yarıları satırla çöllerde tehdit eden sinir problemleri olan hasta bir insansın. Oğlunun kız arkadaşına iki kez tecavüz etmenden, arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli. Bunu da demeden geçemeyeceğim, benim yaptığım tek hata sadece beni küçük düşürürken senin yaptığın şerefsizlikler 17- 18 yaşında bir kızın defalarca psikolojisini bozduğun, defalarca intihara sebep olduğun, buna rağmen bu ağzı ve yaptığını değiştirmemen senin ne kadar vicdandan uzak olduğunu gösterdi zaten' şeklinde not bulunduğu bildirildi." https://www.haberturk.com/son-dakika-aleyna-nin-olumunde-korkunc-detaylar-ortaya-cikti-3314523

681-)  "İntihar eden 15 yaşındaki Ömer Yusuf Usta ve Oğuzhan Ustaoğlu'nun telefonundaki mesajlar her şeyi açığa çıkardı" "Karabük'te 75.Yıl Anadolu lisesi 10. sınıf öğrencileri 15 yaşlarındaki Oğuzhan Ustaoğlu ve Ömer Yusuf Usta, sabah evlerinde okula gitmek için çıktı. Okula gitmeyen 2 arkadaş Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti. Orman parkının iç kısımlarında tepelik bir alana çıkan iki arkadaş buradan öğle saatlerinde sınıf arkadaşına konum ile birlikte bunu aileme ilet mesajı gönderdi." "Uzun süre arkadaşlarından haber alamayan sınıf arkadaşları okul çıkışı kendilerine attıkları konuma gittiklerinde Oğuzhan Usta ve Ömer Yusuf Ustaoğlu'nun bir ağacın dalında iple asılı buldu. Gördükleri manzara karşısında şoka giren öğrenciler durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öğrencilerden birini ağacın dalına asılı vaziyette diğerini ise boynunda asılı ip ve kırılan ağaç dalı ile yerde cansız bedenlerini buldu."  "Telefonlarımızdaki notlara bakın" yazılı not bulundu. Diğer yandan Ömer Yusuf Usta'nın kız arkadaşına (İntihar notu:) "Her şey için teşekkür ederim ama yolun sonuna geldim. Bugüne kadar bana verdiğin sevgi için teşekkür ederim. Ben şimdi intihar edeceğim Oğuzhan ile beraber. Sakın üzülme öldüğüm için, ağlama da. Çünkü ben öleceğim için mutluyum, bu hayattan kurtulduğum için. Sadece son kez sarılsaydım yeterdi ama olsun. Gerçekten üzülme. Görüşürüz Neido. İyi yaşa güzel yaşa" yazılı mesaj attığı ortaya çıktı. https://www.ortadogugazetesi.com/yasam/intihar-eden-15-yasindaki-omer-yusuf-usta-ve-oguzhan-ustaoglu-nun-h53521.html

680-) "17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi"Nasıl durulabilir? İntihar, kendini durdurmanın bir yolu olabilir mi? "Dün gece yarısı D-100 Karayolu Ankara istikametinde edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir, orta refüje çarparak durabildi. Lüks araç paramparça olurken 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti." İnsan neden ve nasıl yaralanır? "Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir..." "Kazada ölen 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi. Notu bulan ailesinin çocuğun peşine düştüğü belirtildi. Babasının da bir süre önce vefat ettiği öğrenilen gencin kullandığı otomobil ise bir reklam ajansına kayıtlı olduğu ortaya çıktı." https://www.sondakika.com/haber/haber-17-yasindaki-genc-orta-refuje-carparak-durabildi-14801569/

679-) "Çocuk parkında iple asılı bulundu! Cansız bedenin kadın hakime ait olduğu ortaya çıktı", "gece yarısı bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi". https://www.sondakika.com/haber/haber-cocuk-parkinda-iple-asili-bulundu-cansiz-bedenin-14785780/

678-) "utandıran görüntüler! Kalabalık grup intihar etmek isteyen genci sessizce izledi" "intihar etmek için çatıya çıkan genci çevreye toplanan vatandaşlar film izler gibi izleyerek cep telefonu ile kayda aldı. Kalabalığın tepkisizliği eleştirilere yol açarken genci ikna eden polis ekiplerinin çabası oldu."  https://www.sondakika.com/haber/haber-sivas-tan-utandiran-goruntuler-kalabalik-grup-14778937/

677-) "Genç mühendis, arkadaşlarından kendisini yalnız bırakmalarını istedi, sonra da silahı şakağına dayadı", "Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki amenajman biriminde mühendis olarak görev yapan Recep Şibil, sabah mesai saatinin başlamasından bir süre sonra çalışma arkadaşlarına, "Beni yalnız bırakın" dedi." "Genç mühendis, arkadaşlarının dışarıya çıkmasıyla yanında bulundurduğu tabanca ile odasında başına ateş etti. Silah seslerini duyan çalışma arkadaşları odaya girdiğinde Şibil'i kanlar içerisinde buldu."   https://www.sondakika.com/haber/haber-genc-muhendis-arkadaslarindan-kendisini-yalniz-14773676/

676-) "Üzerindeki bomba düzeneği sahte çıktı! Mezarlıkta intihara kalkışan genç kendisini ve jandarmayı vurdu", "Kemerkaya Belde Mezarlığı'nda meydana gelen olayda, iddialara göre eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Ozan A., eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini öne sürerek yanına aldığı silahla belde mezarlığına gitti. Şahsın tüfekle birlikte elinde bulunan bir düzeneği çevresine gösterip kendini patlatacağı yönünde tehditlerde bulunması üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi." Düşünceler her şeyle saldırırlar. Bir çok düşünce arasında, vazgeçiş de vardır. Neden aynı anda, eşit güçte iki zıt düşünce arasında kalınır? Bu düşüncelerden, bir kimseyi eyleme geçirenine karar verdiren nedir? "Tam ikna olduğu sırada tetiğe bastı." "İhbar üzerine bölgeye Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Patlayıcı Madde İmha Timi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şahsı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Jandarmanın yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç verirken, Ozan A., intihar etmekten vazgeçti. Tüfeği jandarmaya teslim etmek için Ozan A., hamle yaptığı esnada bir anda silahı ateşledi. Tüfekten çıkan mermi Ozan A.'nın karın boşluğundan, onu ikna etmeye çalışan Jandarma Astsubay İ.K.'yi ise kolundan yaralanmasına neden oldu." https://www.sondakika.com/haber/haber-uzerindeki-bomba-duzenegi-sahte-cikti-mezarlikta-14739707/ 

675-) "Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı", İntihara nasıl gidilir? Koşarak? "Katıldığı yarışma ile ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, İstanbul'da 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Kübra Ece'nin balkona koşarak geldiği ve bir anda kendisini boşluğa bıraktığı görüntüler ortaya çıktı." "Ev arkadaşı Ayşe Ç.'nin doğum gününü kutlamak için İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kafeye kardeşi ve 4 arkadaşıyla gidip kafede kutlama yapan Kübra Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki evine döndü. Evinde arkadaşları ile saat 04.00 kadar sohbet eden Ece, Ayşe Ç.'nin bir yakını ile ayrıldığı sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin geçmişte gönül ilişkisi olduğunu öğrendi." "Mehmet Emre Ş.'nin aynı ismi yeninden sosyal medyadan takip ettiğini gören Ece Ş., durumu öğrenmek istediğini söyledi. Ece Ş. ve 3 arkadaşı ile eski erkek arkadaşının evine giden Kübra Ece, saatler 04.30'u gösterdiği sıralarda salonda konuşmaya başladı. Ece Ş., konuşma sırasında eski erkek arkadaşına, sosyal medyada takip ettiği kadını sordu. Bu konuda yaşanan tartışma sırasında, yan odadan Brezilya uyruklu Luiza Marina Reis C. çıktı. Mehmet Emir Ş. tarafından odadan çıkmaması konusunda uyarılan Brezilyalı kadının odadan çıkmasıyla şaşkına dönen Kübra Ece Mehmet Emir Ş. ile tartışmaya başladı." Anlamsız hale gelmiş hayattan koşarak uzaklaşan bir kimse başkaları tarafından nasıl yakalanabilir? "tartışmanın büyüyüp alevlenmesi üzerine sinir krizi geçiren Kübra Ece balkona doğru koştu. Ayşe Ç.'nin erkek arkadaşı Mikail Ö. balkona doğru koşan Kübra Ece'nin peşinden koşup kendisini yakalamaya çalışırken Kübra Ece, balkondan kendisini boşluğa bıraktı. Mikail Ö.' nün tutmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı Kübra Ece beton zemine çakılarak olay yerinde hayatını kaybetti." https://www.sondakika.com/magazin/haber-fenomen-yarismaci-kubra-ece-nin-intihara-kosma-14711882/

674-) "Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı", "edinilen bilgiye göre Aysel Y. (36) isimli kadın, evinde silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti."  İntihar vakaları ilk karşılaşmada cinayet olarak görülürler. Birini kendisinin öldürmesi ve bir başkasının öldürmesi arasındaki fark ortaya çıkarılmadıkça bu kimsenin yaşamını nasıl kaybetmiş olduğu anlaşılmaz. "polis ekipleri, kadının kocası olan M.A.'yı (53) cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar ile birlikte M.A.'dan örnekler alan polis ekipleri, topladığı delilleri kriminal inceleme için Samsun'a gönderdi. Yapılan kriminal incelemelerde, solak olduğu belirlenen Aysel Y.'nin elinde barut izine rastlanmasının ardından kadının intihar ettiği anlaşıldı." https://www.sondakika.com/haber/haber-olduruldugu-iddia-edilen-kadin-intihar-etmis-14686537/

673-) "Kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmedi! Kendini yoldan geçen arabanın önüne attı", Son çare olarak görülen barış teklifinin boşa çıkması bir kimseyi ne yapar? Yıkılmış bir anlama yeniden dayanılabilir mi?  "barışma teklifi etmek için kız arkadaşıyla bir kafede buluşan şahıs, olumsuz cevap alınca mekandan hızla çıkıp yoldan geçen aracın önüne atladı. Kazada yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı."   https://www.sondakika.com/haber/haber-kiz-arkadasi-barisma-teklifini-kabul-etmedi-14685834/

672-) "Karısını bıçaklayarak öldürdü! Sonra aynı bıçakla kendisini yaralayıp, kafasını duvarlara vurdu", Neden olduğu kayıp hakkındaki düşünce, o kimsenin kendisini haksız kılıyorsa, bu kimse yaşamına son verebilir mi? "Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram E., eşini bıçaklayıp ardından sert bir cisimle kafasına vurdu. Katil zanlısı koca eşini bıçakladıktan sonra damadını telefonla arayarak helallik istedikten sonra aynı bıçakla kendisini bıçaklayıp, kafasını defalarca duvara vurdu. Kavga seslerini duyan ailenin komşuları ise durumu polis ve 112 Acil servise ihbar ederek yardım istedi."  "İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı karı koca çifti ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Emsal E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koca Bayram E., ise Afyonkarahisar'da bir başka hastaneye sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-karisini-bicaklayarak-oldurdu-sonra-ayni-bicakla-14665683/

671-) "Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim", "Elazığ'da 8 katlı bir apartmanda intihar ederek hayatına son veren 20 yaşındaki genç üniversite öğrencisi Enes Kara'nın ölümü gündem oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Enes Kara zorla kaldığı cemaat yurdundan bıktığı için hayatına son verdiğini söylediği videosu ile günün konusu oldu. Babası ise 25 yıldır cemaatte olduğunu söyleyerek, şikayetçi olmadıklarını anlattı." "TELE 1'den Fırat Yeşilçınar'a konuşan Enes Kara'nın babası Mehmet Kara, 25 yıldır cemaat içerisinde olduğunu söyleyerek şöyle konuştu::" " "Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim.Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay'a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık." " https://www.sondakika.com/haber/haber-tip-ogrencisi-oglu-cemaat-yurdundan-sikayet-14658744/

▼Vaka 671'in İntihar Mektubu▼

Enes Kara'nın annesi Hatice Kara: " "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik" " https://www.sondakika.com/haber/haber-ailem-beni-burada-kalmaya-zorluyor-deyip-14666470/

670-) "Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı" "Ölümümden kimse sorumlu değildir." "Denizli'de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün sonra dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılamadı. Vücudundaki kesikleri hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu ve aşırı kan kaybı sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen sağlıkçının çantasından ise "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı." " "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı." "B.Y'nin falçata ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı. Cenazesi bugün toprağa verilecek olan B.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor." https://www.sondakika.com/haber/haber-genc-hemsirenin-olumunu-cantasindan-cikan-not-14648180/

669-) "Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti", "saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında tartışma çıktı." "Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Eve gelen Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, babasına ''seni de vururum'' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti." "Hakan Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen çiftten Melike Yağmur Uyaner, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Melike Yağmur Uyaner'in 2 ay önce bir kız bebek dünyaya getirdiği, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu belirtildi." "Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner'in olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı ve eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü." https://www.sondakika.com/haber/haber-kripto-cinneti-getirdi-uc-cocugunun-gozu-onunde-14629283/

668-) "Hindistan'da neden her 25 dakikada bir ev kadını intihar ediyor?" "Hindistan'da kısa süre önce açıklanan resmi verilere göre, geçen yıl 22 bin 372 ev kadını intihar etti. Bu da ortalama olarak günde 61, ya da 25 dakikada bir intihar demek." "2020'de Hindistan'da 153 binden fazla kişi intihar etti. Bunlardan yüzde 14'ünden fazlası ev kadınlarından oluşuyor. Ev kadınları, aynı zamanda intihar eden kadınların yarısından fazlası." "Ruh sağlığı uzmanlarına göre, en büyük etkenlerden biri ev içi şiddetin yaygın olması. Kısa süre önce yapılan bir araştırmada kadınlardan yüzde 30'u eşlerinden şiddet gördüğünü söyledi." https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59687309

667-) "Trabzon'da ilginç olay! İntihar eden adama seslendi: Şampiyonluğu görmeden gitme!", Şampiyon nasıl olunur? "Trabzon'da bir vatandaş intihar etmek için yüksek bir binanın çatısına çıktı. İntihar girişimini engellemek isteyen diğer bir vatandaşın ikna etme yöntemi sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşın binanın çatısına çıkan adama 'Kardeşim gel şampiyonluğu görmeden gitme' dediği anlar kameralara böyle yansıdı. Trajikomik görüntüler günün en çok konuşulanları arasına girdi." https://www.fanatik.com.tr/trabzonda-ilginc-olay-intihar-eden-adama-seslendi-sampiyonlugu-gormeden-gitme-video-2255292

666-) " 'Yılın personeli' sevgilisinin boğazını kesip intihar etti", "Kocaeli'de hafriyat döküm sahasında kanlar içinde bulunan temizlik işçisi Celal Serçe'nin, 2010 yılında çöpte bulduğu parayı sahibine teslim ettiği için 'yılın personeli' seçildiği ortaya çıktı. Serçe'nin sevgilisi Nebahat Er'in boğazını kestikten sonra silahla kendisini vurarak intihar ettiği öğrenildi."  https://www.tgrthaber.com.tr/videogaleri/yilin-personeli-sevgilisinin-bogazini-kesip-intihar-etti-51859

665-) "Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı", Dava ne zaman açılır ve nasıl ilerletilir? "Aydın Didim'de geçtiğimiz şubat ayında yaşanan olayla ilgili ünlü iş adamı ve müteahhit Necdet Özer (42) hakkında Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tehdit, nitelikli cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından dava açıldı." Bir davranışın intihar girişimi olup olmadığını belirleyen nedir? "Necdet Özer, 9 Aralık'ta Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, tecavüz, alıkoyma ve darp suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aldığı cezayı duyunca çıldıran Özer, kürsüden kafa üstü yere atladı. Hafif şekilde yaralanan Özer, mahkeme salonundaki çevik kuvvet polisleri tarafından yerden kaldırarak hükümlülerin getirildiği kapıdan dışarı çıkartıldı." "Özer daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-tecavuzden-ceza-alan-is-insani-necdet-ozer-aldigi-14621361/

664-) "Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı," "Dün saat 17.00 sıralarında Efeler Mahallesi, 1427 Sokak'taki Onur Sitesi'nde Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ceren Naz Ş. ile bir kolejde öğrenim gören arkadaşı İran uyruklu Y.M., öğle arasında okuldan kaçtı. Kolej yetkilileri, Y.M.'nin olmadığını fark edinci ailesini aradı. Ancak ailesi kızlarının yanlarında olmadığını bildirince okul yönetimi, polise haber verdi." "Polis Y.M.'yi ararken, annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Ceren Nazlı Ş.'nin 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atladığı haberi geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, Y.M.'yi de aynı balkonda intihar girişiminde buldu. Y.M.'nin okulundaki psikolojik rehberlik ve danışmanlık öğretmeni de olayı haber alıp geldi. Öğretmeni, Y.M.'yi ikna ederek, bulunduğu yerden indirdi." "Bir süre önce eşinden boşanan, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Ceren Naz'ın annesi Ceylan Akyüz, hastane önünde kızının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Ceylan A. "Kızımı soğuk topraklara koyamam. Veremem, kızımızı kimselere" diyerek sinir krizi geçirdi. Hastane önüne gelen Ceren Naz'ın okul arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı."   https://www.sondakika.com/haber/haber-liseli-genc-kiz-balkondan-atladi-yanindaki-14621415/

663-) "Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti,"  "Şanlıurfa'da bebeklerini aşıya götüren çift, aile sağlığı merkezi önünde tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönmesi sonrasında karısını tabancayla vurup öldürülen kişi aynı silahla intihar etti." Tartışma nedir? Hangi konuda tartışılır? Daha önce tartışma neden küçük görüldü? Tartışmanın büyüdüğü nasıl anlaşıldı? "Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.B. yanındaki tabancayla karısını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ş.B. ile eşi M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi."   https://www.sondakika.com/haber/haber-bebeklerini-asiya-goturuyorlardi-karisini-14622041/

662-) "Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda bulundu", İnsanlar nasıl ve neden kaybolurlar? "Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan 31 yaşındaki genç, ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Otomobili olay yerine yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunan gencin intihar ettiği anlaşıldı." Kayıp kimse, onun ve başkaları tarafından nasıl bulunur? Onun adına bulduğu ya da bulunan nedir? Meydana gelen olay nedir? Olay nasıl ve neden meydana gelir? "meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Uzunok mevki dağlık bir alanda terk edilmiş halde bir aracı gören köy korucuları durumu yetkililere bildirdi." Bir kimsenin kayıp olduğu kendini ve başkaları tarafından nasıl anlaşılır? Bulunması için kimlere başvurulur, nereye ihbar edilir? Bir kimseyi kimler bulabilir? "İhbar sonrası olay yerine jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edilirken, terk edilen aracın 17 Aralık Cuma günü ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan İrfan Oral'a (31) ait olduğu belirlendi." Bir kimsenin arandığı bölge neresi? Ekipler bir kimseyi nerede arıyorlar? Bir kimse nerede asılı durur? Nasıl indirilir ve nasıl, nereye kaldırılır? "Şahsa ulaşmak için bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler İrfan Oral'ın bir kayısı bahçesi içerisinde ağaca asılı halde cesedini buldu. Yapılan incelemelerde şahsın intihar ettiği belirlenirken, Oral'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-kayip-olarak-araniyordu-cansiz-bedeni-ormanda-14608718/

661-) "Kendini bıçakladı, "birini bıçakladım" diyerek polisle birlikte kendini aradı" Önce kendini öldürme girişiminde bulundu, sonra polisle birlikte kendini aradı: "Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu..." Olmadığını gördü ve kendisini aramaya çıktı. Peki onu ne yaptılar? Nereye götürdüler? "Aynı olayın farklı bir versiyonu Erzurum'da yaşandı. Gece geç saatlerde Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Caddesi'nde isminin Suat olduğu belirtilen kişi, elektrikçi dükkanının önüne gelerek 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını söyleyip, polise haber verilmesini istedi. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü." Kalan nedir? ya da yaşam neyle devam eder: Ölüm ve yara: "Yüzünden akan kanla ambulansa giden Suat adlı kişi, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi."  " https://www.sondakika.com/haber/haber-sanki-guldur-guldur-sov-sahnesi-kendini-14606903/

660-) "Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti! Serkan Kıyak intihar etti," "Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak günlerdir haber alamadığı eşi için yardım isteyen Serkan Kıyak, gelen telefon bağlantısı ile adeta yıkılarak sinir krizi geçirmişti. Pideciye kaçan eşinin kendisini ve ailesini istemediğini ifade etmesiyle kendini yerlere atan adam, "Bu mu emeklerimin karşılığı? Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel! Yine affederim... 87 yaşında nenene nasıl kıydın, gittin? Zehra geleceksin... Ben seni sevdim. Ben sana ne yaptım? Hayallerimi yıktın. Yaşayamam ben... Şikayetçiyim" demişti." "32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokağındaki evinde kendini asarak intihar etti. Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak'ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi." "Yayındaki sinir krizinin ardından son olarak tekrar Müge Anlı ile Tatlı Sert'e tekrar çıkan Serkan Kıyak, eşinden ayrılmaya karar verdiğini söylemişti. Mutfağa girip börek yapan Kıyak, yaptığı böreği Müge Anlı'ya ikram etmiş ve yeni bir başlangıç yapacağını belirtmişti." https://www.sondakika.com/magazin/haber-muge-anli-da-esinin-pideciye-kactigini-ogrenmisti-14593899/

659-) "Hava almak için evden çıkan imam, ağaca asılı halde bulundu", "Gaziantep'te gece saatlerinde hava almak için evden çıkan imam, boş arazide ağaca asılı halde bulundu. İmamın ölümü ile ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşecek." "dağlık arazide sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları bulunan ve gece saatlerinde hava almak için evden çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı gasilhanede görev yapan imam Mustafa Çakmak'tan yakınları, uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi." "Polis ekipleri, sabah erken saatlerde Beykent Mahallesi'ndeki dağlık arazide ağaca asılı birinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede asılı şahsın imam Mustafa Çakmak olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi."    https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-haber-gaziantep-te-imamin-supheli-olumu-14594051/

658-) "7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu", "Pendik'te Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan babanın sosyal medyada "Seni çok seviyorum güzel kızım" mesajıyla kızının fotoğrafını paylaştığı belirlendi."  "iddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-7-yasindaki-kizini-oldurup-intihar-girisiminde-14594057/

657-) "Genç futbolcunun acı sonu: Kendini asarak yaşamına son verdi", "Kocaeli'nin Kartepe ilçesi takımlarından Balabanspor'da uzun bir süre forma giyen ve Bartın Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümündeki öğrenimi için kente giden 21 yaşındaki Ertuğrul Açıkgöz'den kahreden haber geldi. Genç futbolcu kaldığı evde yaşamına son verdi. Gencin vefatının ardından eğitim gördüğü Bartın Üniversitesi de başsağlığı mesajı yayınladı." "İddialara göre Ertuğrul Açıkgöz adlı genç, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde kendisini asarak yaşamına son verdi. Acı manzarayı gören arkadaşları ise durumu polise bildirirken, hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Bartın'da hastaneye kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ise ilimize getiriliyor." "Genç Ertuğrul'un cenazesi bugün Kartepe Balaban Köyü'ne götürüldükten sonra Derince'de toprağa verilecek. Gencin vefatının ardından eğitim gördüğü Bartın Üniversitesi, tarafından, "Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Ertuğrul Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" paylaşımı yapıldı."

 https://www.sondakika.com/spor/haber-genc-futbolcunun-aci-son-kendini-asarak-yasamina-14591350/

656-) "18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti", Boşluk... Boşluk açılır. Boşluğa bırakılan şeyler nelerdir? Bir kimse bu boşluğa neyi bırakır? Bir kimse, kendisini nerede, hangi boşluğa bırakır? "Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde bir süredir psikolojik destek alan ve 2 ayda bir Nöroloji Bölümünde kontrol muayenesi yapılan Mehmet Enes P. (18), destek tedavisinden çıktıktan 1 saat sonra okuduğu Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'ne gitti."  "Burada 4. kata çıkan Mehmet Enes P., öğrencilerin gözü önünde kendini boşluğu bıraktı. Apar topar aşağıya inen öğrenciler, kanlar içinde kalan Mehmet Enes P'ye müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi." "Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mehmet Enes P.'yi, yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Enes P., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti."  "Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışmalarını gerçekleştirirken, bir süre fakülteye girişler yasaklandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan gencin acılı ailesi hastane önünde gözyaşları döktü." https://www.sondakika.com/haber/haber-18-yasindaki-genc-egitim-gordugu-universitede-14585144/

655-) "Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti", "Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde bulunan sitedeki apartmanda, her ikisi de özel güvenlik görevlisi olan Muhlise (42) ve Yusuf Demirel (44) arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı."" İddiaya göre, Yusuf Demirel eline geçirdiği bıçakla eşi Muhlise Demirel'e saldırdı. Yusuf Demirel 3-4 kez bıçakladığı eşini daha sonra tabanca ile ateş ederek vurdu."  "Muhlise Demirel, 'imdat' diye bağırarak komşularına sesini duyurmaya çalıştı. Bu sırada, Yusuf Demirel başına dayadığı tabancayı ateşledi."  "Komşuları, 22 yıldır evli çiftin 2 çocuklarının bulunduğunu, sesleri duyunca polise haber verdiklerini, çift arasında bir sorun olup olmadığını bilmediklerini söyledi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-esini-ilk-once-bicaklayan-ardindan-tabancayla-14582665/

654-) "2 gün önce intihar girişimi engellenen adam, bu sefer 9 katlı binadan beton zemine çakıldı", "Adıyaman'da yaklaşık 2 gün önce intihar girişiminde bulunan ve ikna edilen şahıs, bu kez 9 katlı binanın tepesinden beton zemine atlayarak yaşamına son verdi."  "İkna çabalarına rağmen binadan atlayan C.A, beton zemine çakıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi. C.A.'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-2-gun-once-intihar-girisimi-engellenen-adam-bu-14582592/

653-) "20 Yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!", Onun yaşamına çarpan neydi? Yaşamın geçitlerinde ne yapıyoruz? Ne zaman fren yapılır? Tam gaz mı gidiyoruz? "D-100 karayolu İzmit Halkevi mevkisinde bugün saat 07.30 sıralarında üst geçide çıkan Mustafa Ü., kendisini aşağı bıraktı." "Bu sırada yoldan geçen tırın şoförü Turan Keskin, Mustafa Ü.'ye çarpmamak için aniden fren yaptı. Arkadan gelen, sürücüsü öğrenilemeyen kamyon ise tıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi." Geri kalanlardan kuyruk oluştu, fakat onlar tek tek duruyorlar. "Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu." Yeniden ulaşıma açıldı mı? Nereye ulaşılıyor? "Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı." https://www.sondakika.com/haber/haber-20-yasindaki-genc-ust-gecitten-atlayarak-intihar-14558893/

652-) "Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, intihar girişiminin ardından yatağa bağımlı hale geldi", "Yaşanan gelişmelere göre Antalya'da 2 yıl önce çalıştığı eğlence merkezinden çıkışında bir kişi tarafından iş yerine götürülerek cinsel saldırıya uğrayan ve ardından intihar girişiminde bulunup yüzde 99.9 engelli kalan Çiğdem Y.'nin annesi Hülya B., sanığa verilen 25 yıl cezanın ardından konuştu." Ölmek başka intihar etmek başka. Arada engelli kalmak, bağımlı kalmak da var. Önceki gibi, bazen hiçbir şey değişmez. Bağlılık devam eder hatta artarak. "2 yıl önce çalıştığı eğlence merkezinden çıkışında bir kişi tarafından iş yerine götürülerek cinsel saldırıya uğrayan ve ardından intihar girişiminde bulunup yüzde 99.9 engelli kalan Çiğdem Y.'nin annesi Hülya B., sanığa verilen 25 yıl cezanın ardından konuştu. Kızının sürekli gözyaşı döktüğünü belirten Hülya B., "İçinde yaşadığı acısından dolayı gözyaşı döküyor. Oğlu, 'annem beni ne zaman elimden tutup okula götürecek' diyor. 25 yıl verildi ama bu saatten sonra müebbet bile verilse, kızım ne kadar eskisi gibi olabilecek" ifadelerini kullandı." "Olay, 30 Eylül 2019 tarihinde Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence merkezinde çalışan 1 çocuk annesi 29 yaşındaki Çiğdem Y., mesai sonrası patronunun söylemesiyle M.K. isimli müşterinin aracına binerek taksi durağına bırakılmak üzere yola çıktı. İddiaya göre M.K., araçtan inmesine izin vermediği Çiğdem Y.'yi darp ederek, bölgedeki iki katlı bir marangozhaneye götürdü. Burada kadına şiddetini sürdüren M.K., Çiğdem Y.'nin kıyafetlerini zorla çıkardı. Cep telefonu ile annesi Hülya B.'yi arayan genç kadın, "Anne ben ölüyorum. Çocuğuma iyi bak" dedikten sonra M.K., kadının elinden telefonu alıp, cinsel saldırıda bulundu. Hülya B.'nin aramaları sonrası telefonu açan M.K., "Şu an kızına tecavüz ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. "11'inci Ağır Ceza Mahkemesi devam eden duruşmalarda savcı, esas hakkındaki mütalaasında, suçun ses ve kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu belirterek, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, M.K.'yi 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 6 ay ve 'hakaret' suçundan da 3 ay olmak üzere toplam 16 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı." "Hülya B., "Kızım bunları kaldıramadı. Çünkü sürekli araya birilerini sokarak arattırdılar. Arayı bulmak için kızıma psikolojik baskı uyguladılar. Hep gitmek istediğini söylüyordu. Bu baskılar onun psikolojisini bozdu ve hayatına son vermek istedi. Yaklaşık 1,5 yıldır yatakta yatıyor. 25 yıl verildi ama bu saatten sonra müebbet bile verilse, kızım ne kadar eskisi gibi olabilecek" diye konuştu." "Hülya B., kızının sese ve acıya karşı tepkilerinin çoğaldığını da sözlerine ekleyerek, "Önceden bu kadar yoktu. Bizi duyduğuna inanıyorum. İçinde yaşadığı acısından dolayı gözyaşı döküyor. Oğlunun ve benim sesimi duyuyor. Hayat doluydu. Çocuğu şu anda 2. sınıfa gidiyor. Torunum, 'Arkadaşlarımın annesi, çocuklarının ellerinden tutuyor. Benim annem ne zaman beni okula götürecek' diyor. 'Annen senin için iyileşip kalkacak' diyorum" ifadelerini kullandı." https://www.sondakika.com/yerel/haber-cinsel-saldiriya-ugrayan-genc-kadin-intihar-14556209/

651-) "Çinli TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti!", Böceklerin de bir yaşamı olduğu ne zaman anlaşılır? "Luo Xiao Mao Mao Zi' smiyle bilinen TikTok fenomeni, bir sosyal medya platformunda canlı yayın sırasında pestisit içerek yaşamına son verdi."  "Son dönemlerde yayınladığı videolarda depresyondan bahseden ve bazı sosyal medya kullanıcılarını da intihar etmesi için teşvik ettiği ettiği öne sürülen 'Luo Xiao Mao Mao Zi' isimli TikTok kullanıcısı canlı yayın sırasında pestisit içerek yaşamına son verdi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan fenomen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı." İnsanlar küllerinde de bir araya gelebilir. "Fenomenin vefatının ardından ise oldukça ilginç bir olay yaşandı. Kadının külleri, bulunduğu cenaze evinde bir çalışan tarafından çalındı. Çalışanın, külleri başkalarına 'hayalet evlilik' için sattığı ifade edildi. Planı yaptığı öğrenilen 3 şahıs, kısa sürede polisler tarafından yakalandı."  "Hayalet evlilikler, Çin'de bir gelenek olarak görülüyor. Dünyadan ayrılan ruhların, çocukların refahını korumak için evlenmesini gerektiğine inanılıyor." "3000 yıllık bu gelenek, genelde ölmüş çocuklarına bir partner bulmak isteyen aileler tarafından yapılıyor. Hatta son zamanlarda sanal marketlerde 'hayalet çöpçatanlar' bile satılıyor." https://www.sondakika.com/dunya/haber-cinli-tiktok-fenomeni-canli-yayinda-intihar-etti-14556355/

650-) "Köprüden kendini 50 metre boşluğa bırakan genç kadın yaşamını yitirdi", "Trabzon'da Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken kendini 50 metreden boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti." "Ortahisar ilçesi Atapark mevkiinde akşam saat 20.45 sıralarında 25-30 yaşlarında olduğu öğrenilen genç bir kız, Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden kendisini yaklaşık 50 metreden boşluğa bırakarak"... Soruyorum: İntihar vakası hakkında belirli olan şeyler nelerdir? Onları, öncesinde ve sonrasında tanınmaz kılan nedir? Tüm ayrıntılar belirlenmişken kadın hakkında neden belirli bir şey yok? "Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı."  https://www.sondakika.com/yerel/haber-kopruden-kendini-50-metre-bosluga-birakan-genc-14545310/

649-) "Böylesi ancak filmlerde olur! Aile karşı çıktı, aşık çift ölüme birlikte gitti," İki can kaybı var elimizde. Buna intihar diyebilir miyiz? İsyan denilebilir mi? "Pakistan'da isimleri Muqaddas ve Adnan olarak açıklan iki genç birbirlerine aşık oldu. Evlenmek isteyen çiftin aileleri bu birlikteliğe karşı çıktı. Ailesi Muqaddas'ı başka birine vermeye kalkışınca, genç kız ve sevgilisi Adnan, zehir içip el ele tutuşarak hayatlarına son verdi." "ailenin kızlarını başka bir adama vermek için başka bir aile ile anlaştıklarını, ailenin istemeye gelmeden bir gün önce Muqaddas ve Adnan'ın zehir içtiklerini"  "ağır yaralı olarak bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı." "Sargodha şehrinde 2016 yılında da başka bir çift, aileleri evlenmelerine izin vermediği için zehir içerek yaşamlarına son verdi." https://www.sondakika.com/fotogaleri/boylesi-ancak-filmlerde-olur-aile-karsi-cikti/

648-) "Sevgilisini öldürüp "Polisi arayın" diye bağıran şahıs son kurşunu kafasına sıktı", "Antalya'da yaşayan Sadullah Gültürk (68) ve sevgilisi Ayşegül Sert (45) arasında tartışma çıktı. Gültürk daha sonra silahıyla Sert'i öldürüp "Polisi arayın" diyerek bağırdı. Son kurşunu kendisine sıkan Gültürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı." "4 katlı binanın en üst katında PTT'den emekli Sadullah Gültürk, Ayşegül Sert ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Sadullah Gültürk, ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurduktan sonra apartman görevlisini aradı. "Sevgilimi vurdum, kendi başıma da ateş edip intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra telefonu kapatan Sadullah Gültürk, aynı tabancayla başına ateş etti.". https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-haber-sevgilimi-oldurdum-polisi-arayin-deyip-intihara-14513135/

647-) "Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti" Hakkını alacağı yerde hayatını kaybetti. Hayat cephesinde, savaş her yerde: "Marmaris ilçesinde yaşanan olayda bir astsubay boşandığı eşiyle avukatın bürosunda buluştu. Boşanma işlemlerinden sonra anlaşma protokollerini imzalamak ofise giden astsubay, beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti." Eş kaybı henüz bir kayıp sayılmaz. Boşanırsın ve onunla birlikte yaşamaya başlarsın: "Eski eşinin hayatını kaybetmesi üzerine boşanma aşamasındaki eski eşi Y.Ö'de sinir krizi geçirdi." Nerede toprağa verileceği belirlendiğinde, iç rahatlaması yaşanır mı? Gerçek uğurlama, veda nedir? "resmi işlemler sonrası memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-astsubay-bosanma-sonrasi-avukatinin-ofisinde-14510903/

646-) " "Bakkala gidiyorum" diye evden çıktı, bir daha dönmedi! Cesedi inşaatın bodrumundaki boruda asılı olarak bulundu", İntihar bir tür cinayet değil mi? "Cinayet" olarak tanımlandığında, sorumluluk tasfiye ediliyor: " "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıkan 24 yaşındaki Mesut Karataş isimli gencin cansız bedeni, inşaat halindeki bir apartmanın bodrum katında boruya asılı olarak bulundu. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu yapılacak otopsiden sonra belli olacak." https://www.sondakika.com/haber/haber-bakkala-gidiyorum-diye-evden-cikti-bir-daha-14511558/

645-) "Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi." Geri kalanlar, tren yaklaşmadan önce atlamış görünüyorlar. "Bostancı durağında saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi iddiaya göre tren raylarına atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi." Cesediyle karşılaştıkları kimsenin neyi kaybettiğini nasıl buluyorlar? "Olay yerinde yapılan incelemede henüz kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, yaşanan olay sebebiyle Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor."  https://www.sondakika.com/haber/haber-haberler-marmaray-bostanci-da-tren-raylarina-atlayan-kisi-14497276/

644-) "Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti", Emekli insanların hayat için bir anlam düşünecek daha çok zamanı olur. Unutulmuş durumdaki emeklilerin varlığını hayatın anlamı hakkındaki hareketleri hatırlatıyor. Yok edici şeylerle insanlar birbirlerini hatırlıyor. Felsefe dışındaki tartışmalarda insanlar birbirlerine zarar veriyorlar. "Saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmandaki dairede emekli polis memuru olduğu öğrenilen Alaaddin T., eşi S.T. ile tartışmaya başladı." "Tartışma sırasında belirlenemeyen bir nedenle cinnet getiren emekli polis memuru, evinde bulunan tabanca ile önce eşine daha sonra da kızı E.T.'ye ateş etti. Silahtan çıkan mermiler S.T.'nin karnına, E.T.'nin de bacağına isabet etti." "Eşi ve kızının yaralanmasının ardından Alaaddin T., tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.T.'yi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kızı E.T.'yi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Emekli polis memuru ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor". https://www.sondakika.com/haber/haber-emekli-polis-esini-ve-kizini-tabancayla-14490175/

643-) "Psikologdan dehşete düşüren itiraf! 100'den fazla hastasına intihara sürükleyen ilaç vermiş." Her ilacın üstünde, "hayatın anlamı" yazar. Görünmez etiketlerdir bunlar. İlaçlar sadece şişe ya da kutunun içindeki tabletler değildir, aynı zamanda, psikologların okuduğu o kişisel gelişimci, antolojik, eklektik, anakronik kitaplardır da. Aradaki fark; ilkinin üstünde "hayatın anlamı" yazmaz, ikinci de ise "hayatın anlamı," her sözcükte, gözü kör edecek şekilde parlar. "Hollanda'nın Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, insanların kullandıktan kısa süre sonra yaşamını sonlandırdığı belirtilen Middel X isimli ilacını hastalarına kullandırdığını açıkladı. Volkskrant'ın haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi." "Hollanda'da yaşanan korkunç olayda bir psikolog, 100'den fazla hastasına intihar ilacı olarak bilinen Middel X isimli ilacı verdiğini itiraf etti. Satışı yasaklanan ilacı hastalarına öneren 78 yaşındaki psikolog hakkında soruşturma başlatıldı." "Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını vurguladı. Haberde, "intihar pudrası" ve "ölümcül toz" olarak adlandırılan ilacın, satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği kaydedildi. "Ülke basınında, röportajın ardından Eindhoven polisi tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında "intihara yardım etme" ve "ilaç kanunlarını ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi." https://www.sondakika.com/dunya/haber-psikologdan-dehsete-dusuren-itiraf-100-den-fazla-14482596/

642-) "Şeytan çıkaracağım" deyip oğlunu günlerce döverek öldürdü." Anlam yüklü bir hayat sona erdirilmiş bir hayattır. Böyle bir hayatın sona ermesi anlamın boşa çıkmasıyla gerçekleşir. Bir kimse kendi hayatına değil bedeninin canlılığına son verir. Bunun anlamla ilgisi yoktur fakat anlamı boşa çıkaran bir "neden"i araç haline getirir. Neden çok kolay bulunur. Başkaları daha çok neden bulur çünkü anlamın bir kimseyle ve hayatla ilgisi yoktur.  İntihar bir tür eksorsizm (şeytan çıkarma) seremonisidir. Hayatın bir anlama sahip olduğuna inananlar, o anlamı boşa çıkaran şeylere "şeytan" derler ve anlamı korumak için hayatlarına son verirler. Yaşam sona erer anlam yaşamını sürdürür. "Mutlak"a gerek duyulan anlar yaşanmıştır. Dikkatli bakarsanız yürüyen cesetlerin ortasında olduğunuzu görebilirsiniz. Şeytan kovulmuştur, çıkarılmıştır:  Meksika'nın "Matamoros şehrinde 9 Nisan 2020 tarihinde yaşanan kan dondurucu "şeytan çıkarma olayı" hapis cezası ile sonuçlandı. Adı açıklanmayan bir şahıs "şeytan çıkarmak için" en küçük çocuğunu döverek öldürdü. Mahkeme, babayı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı." "Çevrede yaşayan komşuların olayla ilgili verdikleri ifadelerde, birkaç gün boyunca çocuğun çığlıklarını duyduklarını ancak işkence gördüğünü anlamadıkları belirtilmişti." https://www.sondakika.com/haber/haber-seytan-cikaracagim-deyip-oglunu-gunlerce-14464880/

641-) "Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış:" "Hangi tatlıyı seversin" "Beni yemek ister misin?", "İzmir'de 4 ay önce metruk bir evde asılı halde bulunan 19 yaşındaki mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın ölmeden önce İstanbul'da bir taksici tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Genç kızın trafiğin sıkıştığı anı fırsat bilip taksiden inerek karakola koşup şikayette bulunduğu ve taksicinin kendisine "Buraların en tatlısı benim. Beni yemek ister misin? Gel beraber kaçalım" "diyerek kendisini saatlerce gezdirdiği anlatıldı." "30 Haziran'da Konak ilçesinde İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir 19 yaşındaki Buse Şeyma Erduran'ın cansız bedeni metruk evde asılı halde bulundu." "acılı anne Emel Demirbaş, kızı vefat etmesine rağmen tacizci taksici hakkında dava açılması nedeniyle memnuniyet duyduğunu söyleyip, "Mağdur olan kızım vefat etmesine rağmen tacizci yargılanıyor. Devlet suçlunun peşini bırakmıyor. Ben de bu davanın takipçisi olacağım. Bugün kızıma tacizde bulunan yarın diğer kadın müşterilere de aynı şeyi yapar. Bir kadın tek başına taksiye binemeyecek mi?" dedi." "Taciz olayından hemen sonra Buse'nin kendisini cep telefonundan aradığını anlatan 4 çocuk annesi Emel Demirbaş, "Buse taksicinin tacizine uğradığını söyledi. Hatta taciz sırasında cep telefonuyla ses kaydı bile almış. Bu ses kaydını bize de atmıştı. Bana 'anne ben karakola gidip şikayetçi olacağım' dedi. Hakkını sonuna kadar arayan bir kızdı. Kızımın internet üzerinden cesaret mi doğruluk mu oyunu oynadığını öğrendik. Bu oyunun etkisinde de kalmış olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-metruk-evde-asili-bulunan-buse-seyma-erduran-14464795/

640-) "13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı", "Erzincan'da 13 yaşındaki ilköğretim 8. sınıf öğrencisi kız çocuğu, uzman çavuş olan babasının beylik tabancasıyla kalbine ateş ederek canına kıydı." "sabah Mehmetçik Okuluna giden Yaren E, okuldan eve döndükten bir süre sonra silah sesi duyuldu. Apartman sakinlerinin ikametten silah sesi duyduklarını güvenlik güçlerine haber vermeleri üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi." Masaj kime yapılır? Ameliyatta açılan nedir? "Evde yaralı halde bulunan Yaren E, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri kıza kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştılar. Hastanede ameliyata alınan Yaren E, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı." "Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Yaren E'nin uzman çavuş olan babasına ait beylik tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor."   https://www.sondakika.com/haber/haber-haberler-13-yasindaki-kiz-babasinin-beylik-tabancasiyla-14461784/

639-) "Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti", Tüm müdahaleler yapılmış. Tüm müdahalelerinizin sonucu: Hayatın kaybı: "Antalya'ya tatil için gelen Finlandiyalı turist," Mattias Nissinen" "havalimanından çıktıktan sonra 6 metre yükseklikteki tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan turist, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı."   https://www.sondakika.com/haber/haber-finlandiyali-turist-kopruden-atlayarak-intihar-14419164/

638-) "İntihar girişiminde bulunan vatandaş, soğuk hava sebebiyle hipotermi geçirdi", İntihar girişiminde de konfor aranır: "İntihara kalkışan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı. Beşiktaş iskelesinden Adalar'a hareket eden vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, soğuk hava nedeniyle hipotermi geçirdi. Durumu gören vapur görevlileri halatları çözerek denize atlayan kişiye fırlattı. Denize atlayan şahıs, halata tutunarak hayatta kaldı." "18.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan şehir hatları iskelesinde meydana gelen olayda Beşiktaş-Adalar vapuruna binen Nedim Y. (47), vapur iskeleden 10 metre uzaklaştıktan sonra bir anda denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Denize atlayan Nedim Y. havanın soğuk olması nedeniyle hipotermi geçirdi." "Vapurda bulunan görevliler atlayan şahsı fark edince önce vapurun motorlarını durdurdu, sonra halatları çözerek adama fırlattı. Nedim Y. tutunduğu halat sayesinde hayatta kaldı. Vapur iskeleye yanaştıktan sonra iskeledeki görevliler ve vatandaşların yardımı ile şahıs iskeleye çıkartıldı. İskeleye çıkarılan şahsa hemen polar verilerek üzeri örtüldü." https://www.sondakika.com/haber/haber-intihar-girisiminde-bulunan-vatandas-soguk-hava-14416696/

637-) "20 yaşındaki genç, annesine ve arkadaşlarına mesaj yazıp kayalıklardan atladı", İntihar biçimini belirlemekte karar verici şey nedir? Bunlardan biri: Anlaşılmamış ne kadar çok şeyden ibaret olunduğunun görülmesi için mümkün olan en çok sayıda parçaya ayrılmak. "Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde 20 yaşındaki genç, annesine ve arkadaşlarına iki veda mesajı gönderdikten sonra 35 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayıp intihar etti." "Genç, annesi için yaptığı paylaşımda, "Bağışla beni güzel annem. Ben dağı tepesine çıkarken güldüm... Aklıma sen geldin anne. Hava hafif serin içim ise bir o kadar derin. Sonra yaktım bir iki sigara içe içe açtım içime derin yara. Şöyle bir oturup izledim anne, Yarma'nın manzarasını... Sigaram bitti ve ayağa kalktım. Açtım kollarımı bir ah çektim. Yarma'nın rüzgârı öyle sert öyle derin esiyordu ki... Sanki bana toprağın kokusunu getiriyordu anne. Kısacası benim güzel annem; Yarma'ya doyamadan kokunu içime çekemeden kardeşlerimle, arkadaşlarımla vakit geçirmeden göçüp gittim annem..." " " 20 yaşındaki genç, arkadaşları için de, "Ölümün yaşı yoktur. Şimdi dersiniz daha yaşın kaç. Yaşıma bakmayın siz. Yaşadıklarım yaşımdan daha büyük oldu. Onun için bu gece son gecem. Arkadaşlarımla beraber güzel bir gece yaşadım. Sonra son durağa geldim. Herkes her şey gözümün önünde akıyor. Aşağıda arkadaşlarımın kahkaha sesleri geliyor. Tabii bu son satırlarımı okuyacaklar birazdan ve o zaman iş işten geçmiş olacak. Şimdi belki hepiniz beni dinleme isterdiniz ama ben gittikten sonra bunun pek faydası olmayacak. İnsanları sağken sahiplenin, dinleyin. Her şeyi bıraktım öyle çıktım buraya çoğu zaman arkadaşlarla buraya gelirdik, konuşurduk, gülerdik ama bu sefer tekim. Ve hayat benim için birazdan son bitecek. Benim de son satırlarım ve maceram. Hoşça kal güzel köyüm." paylaşımını yaptı."  "Daha sonra ikinci mesajı yazan ve bunlar arkadaşlarına atan A.E, çıktığı kayalıklardan atlayarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-arkadasina-mesaj-yazip-kayaliklardan-atladi-14403181/

636-) "Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı", İntiharın başka bir nedeni de acının paylaşımıdır. Acıları kendilerini öldürerek paylaşıyorlar. Paylaşılmaya değer olan şey neden acılardır? Yaşam paylaşılacak bir değer sayılmaktan neden düşürüldü?  "Abdülmecit Yılmaz ve kız arkadaşı Zöhre K. (38), otele giriş yaptı. Bir süre sonra Zöhre K., otel resepsiyonundaki görevliyi aradı ve sevgilisinin, "Kalbim sıkışıyor" dediğini söyleyerek görevliden yardım istedi. Otel çalışanları hemen yardıma koştu. Bir yandan da sağlık ekiplerine ve polise haber verdi." "kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdülmecit Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Yılmaz'ın öldüğünü duyan Zöhre K., odadan koşarak çatıya çıktı ve bir anda kendini boşluğa bıraktı." Ölümle ilgili tanıklık inanılır bulunmuyor. Peki kadın kendisini sizin gözleriniz önünde aşağıya attı, kendinizi buna inandırmak için hangi düşünceye atladınız? Bu kadını aşağıya atan düşüncede birleşmiş görünüyorsunuz. Peki bu kadar açık görüp hiçbir inceleme yapmaya değer bulmuyorsanız, incelediğiniz şey nedir? Hepiniz oradaydınız bu defa, her şeyi gördünüz peki yaşamı aşağıya atan neydi? Bunu incelemeye değmez mi? "Oteldeki sağlık ekibi hemen Zöhre K.'nin düştüğü yere giderek müdahale etti. Hayatta olduğu belirlenen Zöhre K., hemen olay yerinde gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Öte yandan vücudunda darp, ateşli ya da kesici alet izi olmayan ve kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Abdülmecit Yılmaz'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü." Silahınız belinizde, sağlık kitleriniz boynunuzda yine de hayatı koruyamıyorsunuz çünkü kafanızdaki düşünceden haberiniz yok. Sadece kendinizi güvende hissediyorsunuz fakat kafanızda hayat can çekişiyor.  https://www.sondakika.com/haber/haber-kiz-arkadasi-ile-otele-giden-adam-hayatini-14399006/

635-) "40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti", "Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 40 yaşındaki adam, ilaç içerek intihar etti. Şahsın intiharından bir süre önce sosyal medya hesabından, iftiraya uğradığını "Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? İnsan bunu yapar mı? Elbet gerçek ortaya çıkar. Beni yapmadım bir şeye yaptı dedin hesap döner bir gün" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı." https://www.sondakika.com/haber/haber-sosyal-medya-hesabindan-iftiraya-ugradigini-14380757/

634-) "Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" dedikten sonra intihar etti",  "İstanbul Arnavutköy'de göl kenarında koyun otlatan bir çobanın su üzerinde yüzen bir cansız beden görmesi sonrası ekiplere haber verildi. Sudan çıkarılan şahsın karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attıktan sonra intihar ettiği ortaya çıktı." "Ekiplere haber veren çoban Şevket Çetin, "Ben koyunlarımı otlatıyordum göl kenarında baktığımda siyah poşet olduğunu sandım sonrasında saçlarını fark ettim. Sonra arkadaşımı çağırdım oda görünce birisi olduğu kesinleştirdik hemen ekiplere haber verdik. Polisi ve itfaiyeyi ben aradım neden olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.". https://www.sondakika.com/haber/haber-karisina-ilk-bulustugumuz-yerdeyim-dedikten-14373994/

633-) "Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı", "Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Okan Oruç, tabancayla Ömer Erbay'a ateş ederek öldürdü. Olayın şokunu atlatamayan Okan Oruç, yakın arkadaşlarına çok üzgün olduğu ve intihar edeceğine dair bir mesaj attı. Daha sonra apart dairesinden ikinci bir silah sesi geldi. Silah sesini duyanlar şüphelenerek durumu polise ihbar etti." Birinin hayatına zamanında ve henüz canlıyken başka türlü nasıl girilir?  "Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çalıp açan almayınca itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden içeriye giren polis ekipleri, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Okan Oruç'un ev arkadaşını öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-ev-arkadasini-oldurup-kendi-basina-sikti-14354947/

632-) "Orman işçisinin cansız bedeni tavana asılmış halde bulundu", Gerçek yangın hangisidir? "Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'nün yangın söndürme ekibinde çalışan Selami Erçetin, işe gitmeyince arkadaşları durumdan şüphelendi. Erçetin'in telefonuna ulaşamayan yakın arkadaşları ve ailesi durumu polise bildirdi. İhbar sonrası çilingir yardımıyla Erçetin'in evine giren ekipler, şahsın cansız bedenini evinin tavanına asılmış halde buldu." Telefonlarınıza hiç cevap aldınız mı? İnsanlar telefona çıkıyor mu? İnsanlar neye cevap veriyorlar? Cevaplarını biliyorlar mı? "TELEFONLARA CEVAP VERMEYİNCE ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ Eşi ve çocukları yaylaya giden Erçetin, bugün izni bitmesine karşın işe gelmeyince mesai arkadaşları telefonla kendisini aradı. Erçetin'e ulaşamayan arkadaşları ve ailesi durumu polise bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açtı." https://www.sondakika.com/haber/haber-orman-iscisinin-cansiz-bedeni-tavana-asilmis-14350684/

631-) "Konya'da bir kişi, tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi", Izdıraptan yanlış kurtuluş yollarından biridir intihar: "2 çocuk babası Mustafa Dağlı, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Semanur Saraç'ın baba evine gitti. Burada Dağlı ile Saraç arasında tartışma yaşandı." Büyüyen tartışma neden hayatın kaybıyla sonuçlanıyor? "Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Dağlı, belinden çıkardığı tabancayla önce Saraç'a daha sonra da babası Yusuf Güler'e ateş etti. Mustafa Dağlı daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti."  https://www.sondakika.com/haber/haber-konya-da-bir-kisi-tartistigi-kadin-ile-babasini-14350175/

630-) "Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi", Mezarlar uzak anlamlar aynı: "eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp yaşamına son veren kişi birlikte toprağa verildi. Anne ile 2 yaşındaki oğlunun yan yana, babanın ise 5 metre uzağa defnedilmesi dikkat çekti."   https://www.sondakika.com/haber/haber-esini-ve-cocugunu-oldurup-intihar-eden-baba-14348892/

629-) "İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu", Hiçbir eşya yanına alınmaya değer değildir, hayatın alınan havaları boşa çıkar. Gerçek hava başkadır: "21 yaşındaki Ferhat Eren, dün gece saat 21.00 sıralarında hava almaya diyerek evden çıktı. Uzun süre gelmemesi üzerine odasına bakan kardeşi, hiçbir eşyasını almadığını fark etti. Telefonuna bakan ve intihar notu ile karşılaşan aile, polise haber verdi. Genç, polis ekipleri tarafından her yerde aranırken ailesi ise çaresiz halde oğullarında gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı." İnsanlar arasında bir hiçsizinidir, insanın bir kimse olduğu anlardan biri ağaçta sallanan ceset halidir:  "Bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi'nin arkasında boş bir arazide birinin ağaca asılı olduğu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelene ekipler, şahsın Ferhat Eren olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı." "Baba Ersin Eren gözyaşları içerisinde oğlunun bıraktığı notu okudu. Notta, "Hiçbir zaman konuşkan ve derdini anlatan biri olmadım. Ama artık anlatabilirim. Ben başa çıkamıyorum artık hayat ile mutluluk ve yaşamın bu dünyada bir ev, araba ve evlilik olması kadar saçma bir şey yok. Bu yaşıma kadar yaşayan bir ölü gibiydim. Hiçbir zaman ne mutlu ne de tatmin oldum. Sadece siz öyle olduğumu sandınız. Şimdi belki mutlu olacağım bir yere gitmek beni umutlandırıyor. Kimse ne beni düşünsün ne de arkamdan ağlasın. Beni sevenlerden ve ailemden özür diliyorum. Son çare bu mecburum. Çünkü yaşadıkça daha çok acı çekiyorum. Biliyorum, 2-3 gün konuşulup unutulacağım. Ardımdan bu yazıyı okuyun ki belki beni anlarsınız. Ben bile kendimi anlamıyorken. Tüm beni soran herkese bu yazıyı okutun. Herkesin gerçeği bilmeye hakkı var. Bunları yazarken bile zorlanıyorum. Çünkü kendimi bile açıklamak zor ama artık yaşamak istemiyorum. İstemiyorum ne yaparsam yapayım hiçbir şey değişmiyor. Her gün yine aynı şeyler oluyor. hiçbir şeyi değiştiremiyorum. Sakın üzülmeyin sakın ağlamayın. Hiçbir şey geri gelmiyor. Yok olmak istemiyorum. Beni en azından yılda bir kez hatırlayın. Dışardan hayat dolu olanlar hep ilk giden olur. Ölürsem eğer kimse bundan sorumlu değildir. Tüm aile ve sevenlerimden özür diliyorum. En çok sizden özür diliyorum. Anne ve baba size layık bir evlat olamadım, özür diliyorum" ifadeleri yer almıştı." https://www.sondakika.com/haber/haber-intihar-notu-birakan-gencin-cansiz-bedeni-bulundu-14340121/

628-) "İntihara kalkışan kadını, kelepçe ile hayata bağladılar", Hayata bağlılığınız nasıl? Özgürce mi? yoksa bir köle gibi kelepçeli mi? İstediğiniz zaman ayrılabiliyor musunuz? Yoksa nasıl bağlandığınızı unuttunuz mu? "Adana'da Y.S. adlı kadın intihar etmek için sulama kanalının korkuluklarına çıktı. Bu sırada devriye gezen bekçiler, kadını fark edip, durdurmak için yanına gitti. Kadını suya atlarken havada yakalayan bekçiler, tekrar intihara kalkışmasını önlemek için demir korkuluklara kelepçeledi. Kadın korkuluklarda asılı kalırken, bekçiler kurtarma ekipleri gelene kadar elini bırakmadı." "Bekçiler, kadının yeni bir intihar teşebbüsünü önlemek için, demir korkulukların arkasına geçerek demire kelepçeledi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının alkollü olduğunu tespit etti." https://www.sondakika.com/haber/haber-intihara-kalkisan-kadini-kelepce-ile-hayata-14330254/

627-) "Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti", Müdahaleler ne zaman başlıyor? Hangi konularda müdahale ediliyor? "Baba ve kız olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı."   https://www.sondakika.com/haber/haber-cinnet-getiren-baba-dehset-sacti-esi-ve-kiz-14330837/

626-) "Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp, intihar etti", İntihar girişiminde bulunanlar için intihar girişiminin bir cazibesi vardır: Hesap sorulamazlık ve ulaşılmazlık.   "İki çocuğunu da alarak evden çıkan polis memuru, sokakta karşılaştığı kayınpederini de silahla vurdu. Polis memuru, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerini karşısında görünce aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı. https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-haber-afyonkarahisar-da-karisi-kayinvalidesi-ve-14325066/

625-) "3 gün önce gözaltına alınan genç evinde iple asılı halde bulundu", Daha önce gerçekleştirdiği  "kötülükler", kendini öldüren birine duyulacak merhameti engeller mi? "Kötü" bir kimsenin uğradığı felaketler acıma duygusu uyandırmaz mı? "3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı kişiyi bıçaklamaktan gözaltına alınan bir kişi evinin çatısına iple asılı halde bulundu." https://www.sondakika.com/haber/haber-ailesiyle-gozaltina-alinmisti-evinde-iple-asili-14312354/

624-) "54 yaşındaki taksi şoförü bodrum katında tavana asılmış olarak bulundu", Bir insan cesediyle karşılaşmanın haber değeri taşıyan özellikleri nelerdir? "İrşat Apartmanında meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, apartmanda oturan bir vatandaş, bodrum katına indiği sırada İrfan Erper (54) isimli şahsı tavana iple asılı halde gördü." https://www.sondakika.com/haber/haber-54-yasindaki-taksi-soforu-bodrum-katinda-tavana-14310416/

623-) "Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı", Bilinen intihar nedenleri hangileridir? "bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getiren anne, önce 3 çocuğunu 3. kattan attı. Ardından kendisi de atlayan anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı." https://www.sondakika.com/haber/haber-cinnet-getiren-anne-once-3-evladini-sonra-da-14300423/

622-) "Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı" "23 yaşındaki Damla A. akşam saatlerinde bir yıllık eşi Mehmet A. ile evde tartışmaya başladı." "Tartışmanın ardından eşinin yanından ayrılarak başka bir odaya giden bir çocuk annesi kadın, evde bulunan tabancayla intihar etti. Silah sesi üzerine odaya giren Mehmet A., eşini yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı." https://www.sondakika.com/haber/haber-bir-cocuk-annesi-kadin-esiyle-tartistiktan-sonra-14294423/

621-) "Kanser hastası eşini kravatla boğup intihar eden emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın", "Sabaha karşı Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'nde yaşayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım (70), bir süredir hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan eşinin odasına girdi." "Mehmet Yıldırım, eşi Hamiyet Yıldırım'ı (74) kravatıyla boğduktan sonra oğlunu telefonla aradı. Yıldırım, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedikten sonra tabancasını alıp, başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polis ve 112 Acil Servise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamiyet Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yıldırım ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yıldırım da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti." "Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına intihar notu bıraktığı da ortaya çıktı. Yıldırım'ın "Oğluma telefon ediniz" diyerek çocuklarının telefon numarasını yazdığı notta, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım." ifadelerini kullandığı öğrenildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-kanser-hastasi-esini-kravatla-bogup-intihar-etti-14288260/

620-) "30 yaşındaki asistan doktor, ilaç içerek hayatına son verdi" "Bornova'nın Kazımdirik Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, dün gece saatlerinden bu yana Asistan Doktor Ali Kemal Yıldız'dan (30) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek konuyu polis ekiplerine bildirdi." "İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Yıldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ali Kemal Yıldız'ın anestezik ilaç içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi." "Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Yıldız'ın, 2016 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni dereceyle bitirdiği öğrenildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-asistan-doktor-ilac-icerek-hayatina-son-verdi-14281969/

619-) "Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi" "H.U.'nun eşi ve küçük çocuğu sabah saatlerinde bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren H.U., o sırada evde bulunan kızı Z.U.'yu boğarak öldürdü. Evi yakmak isteyen H.U.'nun bileklerini de keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-kizini-bogarak-oldurdu-bileklerini-keserek-intihar-14282360/

618-) "Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cani kocanın cinayet planını Whatsapp yazışmaları ortaya çıkardı", "Tekirdağ'da ayrı yaşadığı eşini ormanlık alanda öldürüp, cinayete intihar süsü veren Yunus Hamarat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Bu süreçte ortadan kaybolan cani kocanın insan kaçakçılarının yardımıyla Karadağ'a kaçtığı öğrenilirken, şahsın WhatsApp yazışmaları ise cinayeti aydınlattı. Eşinin kardeşine mesaj atan Hamarat'ın "Ablanı öldürmeye götürüyorum" yazdığı ortaya çıktı." https://www.sondakika.com/haber/haber-esini-oldurup-intihar-susu-verdi-cani-kocanin-14280754/

617-) "İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni", "13 yıldır garajda güvenlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki Ömer Babahanoğlu, kısa bir süre önce kanserden eşini kaybetmesi nedeniyle izne çıktı." " İlk iş gününde gece vardiyasına gelen Babahanoğlu, sabaha karşı "Yusuf A.'yı arayın, eşimin gömüldüğü yere gömün beni" notunu bıraktıktan sonra tabancayla kendini başından vurdu. Olayın ardından vardiya değişimine gelen Özkan G. (41), nöbet kulübesine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi."  "Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Babahanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatarak adamın bıraktığı notu incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babahanoğlu'nun kısa bir süre önce kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybettiği bilgisine ulaştı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-istanbul-da-iett-garaji-nda-feci-olay-esimin-14271802/

616-) "Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı", "cezaevinden yeni çıkan genç, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, genç adam amcasıyla aynı kaderi paylaştı." "Sokaktaki esnafın çığlıkları duyması üzerine alev topuna dönen genç yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-uzerine-benzin-dokup-kendini-atese-veren-genc-14255008/

615-) "Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti", "Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle 23 yaşındaki kızı Meryem Aksak ile tartıştı."  "Öznur Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile 1 ve 2 yaşlarındaki torunlarına ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın öldüğü belirlendi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-ankara-da-bir-kadin-kizi-ve-2-14251072/

614-) "Kötü kokulardan şüphelenen ev sahibi, kiracısını doğal gaz borusuna asılı halde buldu! Evi uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı", "Kağıthane'de bir binada kiracı olarak yaşayan 57 yaşındaki Burhan Aydın'dan 3 gün boyunca haber alınamadı. Aydın'ın oturduğu daireden kötü kokuların gelmesi üzerine durumdan şüphelenen ev sahibi, bahçe kapısından içeriye girdi. Kiracısını çamaşır ipiyle doğalgaz borusuna asılı halde bulan ev sahibi durumu ekiplere haber verdi. Evde yapılan inceleme kiracının evi hint keneviri tarlasına çevirdiği görüldü. Önceden Hollanda'da yaşayan şahsın, cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde de duruluyor." "Defalarca vurmasına rağmen kapının açılmaması ve kötü kokular gelmesi üzerine ev sahibi, bahçe kapısından içeriye girdi. Kiracısının çamaşır ipiyle doğalgaz borusuna asılı halde olduğunu görünce neye uğradığını şaşıran adam polis ekiplerine ihbarda bulundu."  "İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine içeride inceleme yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisat kurularak seraya çevrilen evin salonunda 376 adet kök Hint keneviri ele geçirdi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-istanbul-da-supheli-olum-hint-keneviri-yetistiren-14250190/

613-) "İzmir'de İntihar Girişimi: Tüpün hortumunu kesip çakmak çaktı",  "İzmir'de tartıştığı eşi tarafından terk edilen ve bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Barış A., evde yalnız olduğu sırada mutfak tüpünün hortumunu kesti; ardından çakmak çaktı. Tüpten sızan gazın alev almasıyla evde büyük bir patlama meydana geldi." "Patlamanın etkisiyle dairedeki camların patladığı, demir korkulukların ise yerinden fırladığı görüldü." İntihar olaylarında, çevrede bulunan kimselerin de can güvenliği tehlikede midir? Bİr kimsenin intiharla ölümünün görünmeyen sonucu herkesin ölümü müdür? "Evdeki patlamanın etkisiyle savrulan camlar ve demirler, o sırada sokakta bulunan aynı aileye mensup Çağlar Ç., Rüzgar Ç., Ada Ç. ve Elisa Ç.'ye isabet etti. Yaralılar kendi imkanlarıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, sağlık ekiplerinin müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen Barış A. da sağlık ekipleri tarafından ambulansla aynı hastaneye gönderildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi." "Öte yandan patlama sesini duyan mahalle sakinlerinden Ziver Karataş, büyük bir patlama meydana geldiğini söyledi. Karataş, "Barış isimli arkadaşımız öğrendiğimiz kadarıyla ailesiyle sorunlar yaşamış ve bu olayı bilerek yapmış. Depresyondaydı sanırım. Kendisiyle birlikte 5 kişi yaralandı. Büyük bir patlama oldu. Camlardaki demir korumalar bile patlamanın şiddetine dayanamadı. Mahalledeki herkes de sesi duydu" açıklamasında bulundu." https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106281044831823-izmirde-intihar-girisimi/

612-) "Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, yaşamını yitirdi" İŞKUR Genel Müdürlüğü binasında bugün meydana gelen olayda, İŞKUR Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Mukadder C, bilinmeyen bir nedenle binanın 16'ncı katındaki terastan atladı."  "Aynı binanın giriş katı üzerindeki diğer terasa düşen Mukaddder C'yi gören çalışanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mukadder C'nin öldüğü belirlendi. Mukadder C'nin iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Polisin incelemesinin ardından Mukaddder C'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı." https://www.sondakika.com/haber/haber-calistigi-kurumun-terasinda-atlayan-sube-muduru-14233976/

611-) "Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi", "İstanbul Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile piknik yapan 15 yaşlarındaki Elif, arkadaşlarının ileri sürdüğü iddialara göre uçurumdan atladı. Ekipler, uçurumun kenarından genç kızın cansız bedenini çıkardı. Genç kızın arkadaşı ifadesinde, "Sevgilisinden ayrıldığını bilmiyordum. 'Ben ondan ayrı yaşayamam' deyip atladı. Kafası güzeldi" ifadelerini kullandı." "Akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada bir süre eğlenen gençlerin iddiasına göre, Elif Ç. sevgilisinden ayrıldığı için uçurum kenarına giderek uçurumdan atladı." "Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler uçurumdan düşen Elif Ç.'nin cansız bedeninin bulunduğu kayalık alandan çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu genç kızın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor." "Elif Ç.'nin arkadaşı, "Biz buraya oturmak için geldik. Ondan sonra Elif dedi ki, 'Ben onsuz yaşayamam' dedi. Kafası güzeldi sonra kendini aşağı attı. Biz sevgilisinden ayrıldığından haberdar değildik" ifadesini kullandı. Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü."   https://www.sondakika.com/haber/haber-ucurumundan-atladigi-one-surulen-genc-kizin-14228232/

610-) "Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı", "4 katlı bir apartmanda yaşanan olay, hem mahalle sakinlerini hem ilçe halkını büyük üzüntüye uğrattı. Her sabah olduğu gibi oğlunu uyandırmaya giden Y. G., oğlu K. G.'ı ranzaya asılı vaziyette buldu."  "Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede K. G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede ise gencin annesinin eşarbıyla kendisini ranzaya astığını belirledi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-17-yasindaki-genc-annesinin-esarbiyla-asili-halde-14223780/

609-) "200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu", İnsan nasıl aranır, nasıl bulunur? İnsan arayışı bir anlamın bulunuşuyla tamamlanmış olur mu? "Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıkıp kayıplara karışan ve yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından aranan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan'ın cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Beyhan'ın bir ağaca kendisini astığı belirtildi." "ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, dün akşam saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı. Beyhan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi." "Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışma yürüttü. Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan tarama yaparken, çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Ormanlık alanda geniş çaplı arama yapan ekipler, sabah saatlerinde Hüseyin Beyhan'ın cansız bedenine ulaştı. Beyhan'ın, evine 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, bir ağaca kendisini iple asarak canına son verdiği belirtildi. Beyhan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-200-kisilik-ekip-tarafindan-aranan-adamin-cansiz-14219424/

608-) "31 yaşındaki genç karikatüristin cansız bedeni, otel odasında başına poşet geçirilmiş halde bulundu", "bir otelin görevlileri iddiaya göre, 603 numaralı odada kalan ve bir süre kendisinden haber alınamayan Okan Nasuhoğlu'nun odasını kontrol etti. Görevliler genç karikatüristin yanında bir düzenekle hareketsiz şekilde durduğunu fark etti." "polise ihbarda bulunan otel çalışanları ambulans çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nasuhoğlu'nun öldüğünü tutanak altına aldı. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarında ilginç bulgulara ulaşıldı."  "Okan Nasuhoğlu'nun başına poşet geçirildiği, boğaz bölümünden poşetin bantla bağlandığı belirlendi. Ayrıca bir ucu poşetin içinde bulunan bir hortumun diğer ucunun ise helyum gazı tankına bağlı olduğu görüldü. Nasuhoğlu'nun tankı açıp helyum gazıyla intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor."  https://www.sondakika.com/haber/haber-31-yasindaki-genc-karikaturistin-cansiz-bedeni-14219218/

607-) "Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti", "Suriye görevinden evine yeni dönen Astsubay Başçavuş Armağan B., sabah saatlerinde beylik tabancasını kafasına dayayarak ateşledi." "Armağan B., intihar girişiminin ardından kanlar içinde yere yığılırken, eşinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri geldi." https://www.sondakika.com/haber/haber-gorevden-yeni-donmustu-beylik-tabancasiyla-14217316/

606-) "Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı", "yürüyüşe çıkan bir kişi sulama kanalında, bir gencin çırpındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen dalgıç polisler kanala girip genci çıkardı. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce sudan çıkartılan cesedin, Ahmet B. Ş.'ye (17) ait olduğu belirlendi." "Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ahmet B. Ş.'nin, bulunduğu yerden yaklaşık 300 metre geride köprü yanında kıyafetlerinin olduğu görüldü." "Polis gençten geriye kalan terlik, cep telefonu ve parasını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında gencin cep telefonunu inceleyen polis, gencin, "Kıyafetlerimi, eşyalarımı, cep telefonumu almayın intihar ettim" notu bıraktığını belirledi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-sulama-kanalina-atlayip-intihar-eden-gencten-14216672/

605-) "Üst geçitte intihar girişiminde bulunan adamı, son anda bekçi kurtardı", "Gece saat 00.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle Küçükçekmece metrobüs üst geçidine çıkarak intihara kalkıştı." "Bu sırada devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine müzakereci polis ve itfaiye ekiplerini çağırırken, bir yandan da intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. İntihara kalkışan kişinin bir anlık dalgınlığından yararlanan bir bekçi üst geçide çıkan kişiyi düşmekten son anda kurtardı." https://www.sondakika.com/haber/haber-ust-gecitte-intihar-girisiminde-bulunan-adami-14216374/

604-) "30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı", "Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ceneviz Kalesi'nde yaşanan olayda, genç kız girdiği bunalım sonrasında 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı. Acilen hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtildi." "Ceneviz Kalesi mevkiinde bir genç kızın falezlere atlaması sonucu korku dolu anlar yaşandı. 19 yaşındaki R.Ş. adlı genç kız girdiği bunalımın ardından Ceneviz kalesi mevkiine gitti. Burada bir süre denize bakan genç kız, bir anda kendisini denize bıraktı." "Kayalıkların üzerinden atlayan genç kız, falezlerin üzerine düşerek ağır yaralandı. Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrasında bulunduğu yerden kurtarılan genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-30-metre-yukseklikteki-falezlerden-atladi-genc-14215455/

603-) "18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti",  "Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki Osman Demir, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti. Gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken soruşturma başlatan polis olay yerinde inceleme yaptı. Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi." "Galata Kulesi'nin seyir terasına çıkıp bir süre etrafı izleyen 18 yaşındaki Osman Demir iddiaya göre bir anda kendini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen Demir'i görenler hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi." "Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Demir'e uzun süre kalp masajı yaptı. Hayata döndürülemeyen Osman Demir daha sonra ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı." "Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kule'den atlayıp hayatını kaybeden Osman Demir'in ailesinin bugün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-galata-kulesi-nden-atlayarak-intihar-etti-14215388/

602-) "Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti", "bir binada sabah saat 10.00 sıralarında çıkan yangında Arzu Rahman Güney hayatını kaybetti, oğlu Kerem Güney yaralandı. Ağır yaralandığı belirtilen çocuk Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından çevrede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı." "Yangının ardından çalışmalara başlayan polis, yangını koca Mehmet Güney'in çıkardığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, kocanın peşine düştü. Ancak Mehmet Güney de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Güney'in cansız bedeni, deniz polisi tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. https://www.sondakika.com/haber/haber-evini-atese-vererek-karisini-oldurdu-oglunu-agir-14215267/

601-) "Antalya'da korkunç olay! Annesinin hareketsiz bulduğu genç kız zehri içerek intihar etti iddiası", "18 yaşındaki Duygu D. isimli genç kızın ölümü büyük üzüntü yarattı.annesinin odasında hareketsiz yatarken bulduğu Duygu D. (18), hastanede yaşamını yitirdi. Duygu'nun fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi." İnsanlara yakından bakarsanız hayata yükledikleri anlamla birlikte hareketsiz yatarken görebilirsiniz. "Serik'te oturan Duygu D., dün öğle saatlerinde odasına giren annesi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Serada çalışırken feryatları duyan baba da hemen eve koştu. Duygu D. ailesi tarafından Serik'teki özel hastaneye götürüldü." https://www.sondakika.com/haber/haber-antalya-da-korkunc-olay-annesinin-hareketsiz-14213379/

600-) "14 yaşındaki çocuk intihara kalkıştı, ipin kopmasıyla ölümden döndü", "Zara ilçesi Iğdır köyünde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan 14 yaşındaki M.Ö. isimli genç, söğüt ağacına kendini asarak ölmek istedi. Kendisini astığı ip kopunca yere düştü." Bedensel canlılığı devam eden bir kimse "hayati tehlikeyi atlatmış" sayılıyor. "Durumu fark edenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köy sağlık kuruluşlarına uzak olduğu için Sivas'tan ambulans helikopter havalandı. Helikopterle alınan genç Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne yetiştirildi. Gencin hayatı tehlikeyi atlattığı belirtildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-14-yasindaki-cocuk-intihara-kalkisti-ipin-14213416/

599-) "Şaşkına düşüren olay! Eşini göremediği için çıktığı çatıdan kendi indi, nöbeti arkadaşına devretti", "Malatya'da Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne sığınan eşinin kendine gösterilmesini talep eden kişi, para dolu çanta ile çıktığı binanın çatısından polis ve itfaiye ekiplerine kiremit yağdırdı. İkna edilerek aşağı indirilen kişi, eşinin gösterilmemesi halinde aşağı atlaması için arkadaşını binanın çatısına çıkardı. Diğer şahıs da daha sonra aşağı indi." "kısa bir süre önce eşi Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne sığınan bir kişi, kurumun bulunduğu Kardeşlik Sokak'taki inşaat halinde olan 4 katlı bir binanın çatısına içerisinde para dolu çanta ile çıkarak eşinin kendine gösterilmesini istedi." "Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipleri gören şahıs, çok sayıda kiremidi polis ve itfaiye ekiplerinin üzerine fırlattı." "Çantadan çıkardığı paraları ekiplere göstererek "Gelin size para vereyim" diye seslenen şahıs, yaklaşık 1,5 saat kaldığı çatıda polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında eşinin gösterilmesi şartıyla aşağı inmeyi kabul etti." "Şahıs, eşinin gösterilmemesi halinde ise aşağı atlaması için arkadaşını binanın çatısına çıkardı. Arkadaşının çatıya çıkmasıyla birlikte aşağı inen şahıs, polis ekipleri eşliğinde gittiği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'nde eşini görmeye çalıştı. Bu sırada ekipler tarafından sakinleştirilen şahıs, çatıda bulunan arkadaşına aşağı inmesini söyledi. Diğer şahsın da aşağıya inmesiyle birlikte polis ekipleriyle bir süre görüşen iki arkadaş, bindikleri özel bir araçla bölgeden ayrılarak uzaklaştı." https://www.sondakika.com/haber/haber-saskina-dusuren-olay-esini-goremedigi-icin-14212628/

598-) "Emniyet’i sarsan mektup", Polis memuru Muhammed Arslan'ın intihar mektubu: "Canım ailem. Vefakar anam. Asker Babam, Can kardeşim. Biliyorsunuz ki peygamber ocağında darp edildim küfür tehdit ve hakarete mağruz kaldım. Adalet kapısını yüzüme kapattılar, sürgüne gönderildim. Ana din kültürü öğretmenliğini bırakıp, baba mesleğini seçtiğim gün bana oğlum gitme demiştin de ben senin gönlünü edip ikna edip gitmiştim polisliğe. Sen haklıydın ana her şeyimi söküp aldılar. Canım anam sakın hiç üzülmeyesin, ağlamayasın senin oğlun vatanına ve milletine asla ihanet etmedi. Alnınız açık  başınız dik olsun. Tarafıma yapılan onca baskı zulüm mobbing ve psikolojik işkenceden sonra dayanamayıp hayatıma son veriyorum. Ağabeyim seni yalnız bıraktığım için özür dilerim :( Anam senin içinde hiç sönmeyecek bir yangın bırakıp gittiğim için özür dilerim. Babam sen metanetlisin anneme destek olasın. Tüm meslektaşlarıma ve ölümüme sebep olan kişi dahil tüm silah arkadaşlarıma hakkımı helal ediyorum. vasiyetimdir tüm mal varlığım şehit gazi aileleri ve Haluk Levent'in derneklerine paylaştırılsın. Allah'a emanet olun sizi sonsuza kadar seveceğim." "CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Gaziantep’te görev yapan bir polis memurunun arkasında intihar mektubu bırakarak ortadan kaybolduğunu açıkladı. Nizip İlçe Emniyet Müdürü ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Bakan; müdürün, polis memuruna ulaşamadıklarını ve iddiayı doğrulayamadıklarını ya da yalanlayamadıklarını ilettiğini söyledi." "Son 1 ayda polis intiharlarının 20'ye yükselmesi Türkiye’nin gündemine otururken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni bir intihar iddiası daha ortaya koydu. CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu." https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/emniyeti-sarsan-mektup-6494223/

597-) "Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti", "Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Demireller Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki E.Y., trenin geldiği esnada raylara geçerek hareketsiz bir şekilde bekledi. Duramayan tren kadına çarptı."  "Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti."  https://www.sondakika.com/haber/haber-adeta-olumu-bekledi-raylarda-hareketsizce-duran-14211248/

596-) "Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi", İntihar edenlerin psikolojik sorunları olduğu düşünülür. Psikolojik sorunlu biri "ruhsal hasta" olarak değerlendirilir. Ruhun nasıl olduğunu saptamak için onun ne olarak anlaşıldığına bakılmalıdır. Ruhun düşünce dışında bir şey olduğunu sanmak intiharın temel nedeni olamaz mı? Düşünceden başka bir şey olarak anlaşılan ruhun ilaçlara ve hava yastıklarına düşebileceği ve bunun da bir şans olduğuna inanılıyor. Ruh düşünceler değilse psikologlar neden konuşuyorlar? Danışanda elle tutulur olan, belirtilerin arandığı yer nedir? Ruhla ilgilendiğini söyleyen bir kimsede onun adına kalan nedir? Bu sorular düşüncelere götürecektir. "Denizli'de psikolojik problemleri olduğu ortaya çıkan bir genç oturduğu binanın dördüncü katındaki balkondan dışarıya sarktı. Yarı çıplak halde balkondan aşağı atlamaya kalkan genci gören vatandaşlar ekiplere bildirdi. Balkonun aşağısına hava yatağıyla önlem alan ekipler bir yandan da genci ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara olumsuz cevap veren genç, etraftaki kalabalığın meraklı bakışları arasında kendisini boşluğa bıraktı. Şans eseri hava yatağına düşen gencin durumunun iyi olduğu belirtildi." "Yarı çıplak halde balkondan dışarıya sarkan Arif K'yı fark eden vatandaşlar, bir taraftan onu ikna etmeye çalışırken; diğer taraftan ise yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, şahsın düşebileceği noktada hava yatağıyla önlem aldı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-kendisini-4-uncu-katin-balkonundan-bosluga-14210747/

595-) "Dawson's Creek'in senaristi Heidi Ferrer, koronavirüsü atlatamayınca intihar etti", "WB dizisi "Dawson's Creek" ve ABC's "Wasteland'ın senaristi olan Hollywood senaristi Heidi Ferrer, bir yıl süren Kovid-19 mücadelesinden sonra intihar ederek yaşamına son verdi." "Heidi, hastalığın kendisini nasıl darmadağın ettiğini ve iyileşme sürecinin yaşanabilecek en zor şey olduğunu anlattığı bir blog yazmıştı."  "Heidi, bloğunda hayatının en karanlık anlarını yaşadığını ve kocasına iyileşmediği takdirde, bu şekilde yaşamak istemediğini söylediğini yazdı."  "Heidi'nin, iyileşme süreci çok yavaş ilerledi. Ölümünden kısa bir süre önce yatağa mahkum oldu." "52 yaşında olan Heidi, üniversite mezunu olmamasına rağmen birçok dizi ve film senaristliği yaptı." https://www.sondakika.com/fotogaleri/dawson-s-creek-in-senaristi-heidi-ferrer/

594-) "Bursa'da okul içinde eşini öldüren koca öfkeden kendini de bıçakladı", "barışmak için eşinin temizlik görevi yaptığı okula gitti. Tartışma sırasında öfkelenen Doğan elindeki bıçakla karısı Bircan Doğan'ı boğazından ve karın boşluğundan bıçaklamaya başladı." Bircan Doğan'ın eşiyle fotoğrafını profilde paylaştığı sosyal medya hesabında "mutlu anılar biriktiriyoruz." mesajı yazılı.  https://www.sondakika.com/haber/haber-bursa-da-lisede-kadin-cinayeti-esini-calistigi-14207443/

593-) "Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada", "Gaziantep'te psikolojik sorunlar yaşadığı ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir şahıs arabasında intihar etmeye kalkışmıştı. O sırada kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde pompalı tüfekli şahsın "Beni öldürün" diye feryat ettiği, kendisini ikna etmeye çalışan esnafı vurduğu, sonrasında da intihara kalkışıp vazgeçtiği anlar yer alıyor." https://www.sondakika.com/haber/haber-kendisini-intihardan-vazgecirmeye-calisan-esnafi-14207427/

592-) "Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi", "Şişli'de uyuşturucu madde aldığı belirtilen 30 yaşındaki genç, üst geçitten aşağı sarkmaya başladı. Çevredekiler durumu fark etmeleri üzerine genci aşağı atlamaması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadılar. Yol trafiğe kapatılırken, o sırada genç kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken, intihar anları ise anbean görüntülendi." "Üst geçitte şekilden şekle giren genci vatandaşlar fark ederek ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalara yanıt vermeyen gencin atlayacağını anlayan vatandaşlar, yolu trafiğe kesti. O esnada genç kendini üstgeçitten aşağıya bıraktı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-uyusturucu-etkisindeki-genc-ust-gecitten-asagi-14201193/

591-) "4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu", "Adana'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan 30 yaşındaki genç adam, ilkokul bahçesindeki ağaca asılı bir halde bulundu. Cansız bedeni çürümeye yüz tutmuş gencin uyuşturucu kullandığı ve psikolojik problemleri olduğu da öğrenildi." "Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda meydana gelen olayda, sabah saatlerinde okula gelen güvenlik görevlisi, kötü bir kokunun yayıldığını hissedip, bahçede arama yaptı. Okul binasının arka kısmına gelen güvenlik görevlisi, bir genci ağaca asılı halde buldu." "Polisin yaptığı çalışma sonucu cansız bedenin, geçen cuma günü evden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan Hüseyin D.'ye (30) ait olduğunu saptadı. Ayrıca cebinden yüzde 51 engelli olduğuna dair sağlık raporu çıkan Hüseyin D.'nin, sol bacağının protez olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen Hüseyin D.'nin, uyuşturucu kullanmak ve gasp suçlarından kaydı olduğu öğrenildi." "Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ağaçtan indirilen Hüseyin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı." https://www.sondakika.com/haber/haber-4-gundur-kayipti-genc-adamin-cansiz-bedeni-okul-14201135/

590-) "Genç kız AVM terasından ölüme atladı!" "alışveriş merkezinde Rabiya G. isimli genç kız, alışveriş merkezi içerisinde bir süre dolaştıktan sonra terasa çıktı. Daha sonra genç kız ikinci kattaki terastan kendisini boşluğa bırakarak beton zemine düştü."   "Genç kızın atladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alışveriş merkezine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan genç kız, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabiya G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." "Öte yandan, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini izleyen yetkililer, genç kızın alışveriş merkezinin içerisinde bir süre dolaştığını, elindeki telefonla sürekli olarak mesajlaşma halinde olduğunu gördü. Daha sonra ise genç kızın, terasa çıkarak aşağıya atlamadan önce kameraya bakarak gülümsediği ve el salladığı ortaya çıktı." "Genç kızın yaşamına son vermeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı vedası yürek burktu. Rabiya G. bıraktığı mesajında, "Çok uzun bir hayat yaşamadım fakat çok hatam oldu. Bugün bu hataların hepsini kendimce düzeltiyorum. Şu zamana kadar bana kötülüğü dokunan pek kimse olmadı. Fakat aksine benim bir sürü insana kötülüğüm oldu. Kırdım, üzdüm, yalan söyledim, kızdırdım, hayal kırıklığına uğrattım ama yemin ederim her şey için çok üzgünüm. Umarım beni affedebilirsiniz. Çünkü ben kendimi affedemiyorum ve acınası hayatıma son veriyorum. Lütfen sağlıcakla kalın" ifadelerine yer verdi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-genc-kiz-avm-terasindan-olume-atladi-son-mesaji-14197925/

589-) "Yaya üst geçidine çıkıp oturan genç kadın ortalığı birbirine kattı! Uzun süre peşinden koşan bekçiler zor anlar yaşadı", Neyi bekliyor? Beklenti ve umutlar insanı şimdiden öldürüyor mu? Hayat beklentileri kabul ediyor mu? Umutsuzluğu beklentisizliği kötü kılan nedir? "Antalya'da gece geç saatlerde üst geçide çıkıp beton kolona oturan genç kadın, çevredekilere bağırmaya başladı. Kadının durumundan endişelenen çevredekiler olayı yetkililere bildirirken, yanında olan bir erkek ise kadını sakinleştirmeye çalıştı. Genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen bekçileri görünce bu kez kaçmaya çalıştı. Araçların hızla geçtiği caddede koşmaya başlayan kadın, trafiği ve kendi canını tehlikeye attı. Uzun süren kovalamacının ardından genç kadın yakalandı." Bekleyen kimse kovalanır. Umutla bekleyen insanları hayat boyunca kovalayan şey nedir? Şeylerin orada öylece durması rahatsızlık uyandırırken insanı orada öylece durduran umuttan, beklentiden neden rahatsızlık duyulmuyor? "yaya üst geçidinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, üst geçidin beton kolonlarına çıkarak oturdu. Kadını görenler endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi." İhbarla beraber olay yerine bekçilerle birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst geçitte oturduğu yerden çevredekilere bağırmaya başlayan kadını, yanında bulunan bir erkek sakinleştirmeye çalıştı." "Üst geçidin beton kolonlarında oturan kadın, bekçilerin üst geçide çıktığını görünce koşarak indi. Bekçilerden kaçan kadın, trafiğin yoğun aktığı Mevlana üst geçidinde koşmaya başladı. Bekçilere yakalanmamak için cadde üzerinde koşan kadın, demir bariyerleri de aşarak karşı şeride geçti." https://www.sondakika.com/haber/haber-yaya-ust-gecidine-cikan-kadin-bekcilerden-kacarken-14196072/

588-) "Çocuklarını göremediği için intihar etti! O anlar anbean kamerada", "edinilen bilgiye göre Can M. ikiz çocukları hasta olduğu ve göremediği için bunalıma girdi."  İntihara karşı hangi güvenlik önlemleri alınabilir? "Eşinden ayrı olan genç, yaklaşık bir yıldır çocuklarını göremediğinden pazar yerinde intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, şahsın pazar yerinin tepesinden atlamasına karşı branda açarken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı." "Atlamaması için yaklaşık bir saat ikna edilmeye çalışılsa da Can M.'nin atlama anı anbean kaydedildi. Can M. Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şahsın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-cocuklarini-goremedigi-icin-intihar-etti-o-anlar-14194051/

587-) "Elindeki bıçakla metronun altına yatan vatandaş ortalığı birbirine kattı", "Bursa'da bir kişi, elindeki bıçakla metronun altına yatarak yarım saat boyunca doğu hattındaki toplu ulaşımı kilitledi. Polis ekiplerinin ikna çabalarının sonucu etkisiz hale getirilen vatandaş trenin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı." "iddiaya göre, 53 yaşındaki A.D. psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek metro raylarına atladı." "Burada uzun süre direnen A.D. daha sonra zorunlu olarak duran metronun altına elindeki bıçakla girerek direnmeye devam etti. Yaşanan olay nedeniyle, toplu ulaşımın doğu hattı kilitlendi." "Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süre ikna çabalarına karşılık vermeyen A.D. sonrasında ikna olduğu sırada raylarda bayılarak yere düştü. Polis ve sağlık ekipleri tarafından metronun altından çıkartılan A.D. olay yerindeki ilk tedavisini ardından ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-bursa-metrosunda-korku-dolu-anlar-sehrin-metro-14191466/

586-) "Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı",  Yaşanmamış bir hayat nasıl helal olur?  "3 çocuk babası adam, kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karıştı. Uzun süre haber alınamayan şahsın cansız bedeni ise boş arazideki bir ağaçta asılı olarak bulundu." "Boş bir arazide bulunan ağaca kendini asarak yaşamına son veren Erven'i gören kardeşleri, asılı olduğu ipi çakmak ile yakarak indirdikten sonra caddeye kadar sırtlarında taşıdı." "Erven'in cansız bedeni Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve burada yapılan işlemlerin ardından ise Kayabaşı mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan, Murat Erven'in 2 aydır işsiz olduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-kardesinden-helallik-isteyerek-kayiplara-karisan-14189566/

585-) "Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı",  "Avcılar'da Suriyeli Hüseyin İbrahim, beraber yaşadığı Iraklı kadını kıskançlık sebebiyle dövdü. Komşuların ihbarının ardından balkona çıkıp intihara kalkışan adam, kapının kırılması ile ekipler tarafından gözaltına alındı." "İbrahim, balkona çıkarak, demir korkuluklardan bir bacağını sarkıttı. Bunun üzerine Avcılar İtfaiyesi'nden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırdı. İçeri giren polis, eli kan içinde olan Suriye uyruklu Hüseyin İbrahim'i gözaltına aldı. İbrahim'in dövdüğü 3 çocuk annesi Iraklı Sara Sami Al Nasran da kurtarıldı." "Al Nasran, birlikte yaşadığı İbrahim'in kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kendisini dövdüğünü söyledi. Hüseyin İbrahim'in elindeki kesiğin ise, balkon camına yumruk atmasıyla oluştuğu belirlendi. Al Nasran ifadesi alınmak üzere 3 çocuğu ile birlikte Avcılar Polis Merkezi Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü." https://www.sondakika.com/haber/haber-kiskancliktan-gozu-donen-adam-sevgilisini-14188976/

584-) "Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi", "sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binanın önünden geçen vatandaşlar, içeride erkek bir şahsın iple asılı halde olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi." "Olay yeri inceleme ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Eren Özmen (38) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özmen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-kocaeli-de-intihar-vakasi-sehrin-gobeginde-14188627/

583-) "20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı",  "Beyoğlu Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, kuleyi gezmek için en üst katına çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur, bir süre sonra seyir terasından aşağıya atladı." "Metrelerce yükseklikten yere çakılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı." "genç kızın aşağıya atladığı anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst katta dolaşan genç kız ardından seyir terasına geçiyor. Genç kız ardından korkulukların üstüne çıkarak kendini aşağıya bırakıyor. Vatandaşlar ise şoke oluyor."  https://www.sondakika.com/haber/haber-20-yasindaki-genc-kiz-galata-kulesi-nden-14186096/

582-) "Polis, tüfekle intihar etmek isteyen adamın hayatını kurtardı", Hayatı ne kurtarır? "Akşam saatlerinde İbrahimce Mahallesi'nde bulunan Edremit Kabristanı'nda N. S. isimli kişinin tüfekle intihar etmek girişimi ihbarı üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi." "Polis, maddi imkansızlık ve sağlık nedenleriyle intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirebilmek için yoğun mücadele verdi. Zaman zaman tüfeği çenesinin altına koyan kişi güvenlik ekipleri ve olayı görenleri yüreklerini ağza getirirken, büyük korkuya neden oldu. Polis bir yandan başarı ile yaşlı adamı arkadan görünmeden ablukaya aldı." Daha önce onun üzerine atlayıp yaşamdan almak isteyen şey neydi? "Önden ise ekipler, kişinin dikkatini başka yöne çekti. Arkadan bunu fırsat bilen bir polis memuru, intihar etmek isteyen yaşlı adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Polisin hayat kurtaran hamlesi saniye saniye kameraya böyle yansıdı. Ekiplerin kontrolünde tüfeğin fişeğinin ağzında olduğu görüldü. Yaşlı adam Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor."  https://www.sondakika.com/haber/haber-polis-tufekle-intihar-etmek-isteyen-adamin-14185767/

581-) "Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı", "Adana'da bir sitede aynı anda intihar girişimi, araç alım-satım pazarlığı ve doğum günü kutlaması gerçekleşti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonucu kimse şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntüleri yayınlayan site sakini Bekir Demir olayı, "Çocuklar burada doğum günü partisi yaparken arkadaşım da bir araç getirmişti pazarlık yapıyordu. Sonra yukarıdan bir ses geldi ve adamın birinin aşağıya atlamasını gördüm" ifadeleri ile anlattı." "Sitede oturan Bekir Demir ise aynı anda yaşanan olaylar silsilesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip Adana ağzıyla anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Bekir Demir'in, "Bir kişi intihar etmeye kalkışırken adamlar burada araba pazarlığı yapıyor, şu tarafta da çocuklar doğum günü partisi yapıyor" diye konuşması, oto galerici İsmail Kuşçu'nun ise "Bak hele onun derdi ney" diye sorması yer aldı." "Video sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken Bekir Demir, yaşanan olayları şu şekilde anlattı:"Dün enteresan bir durumla karşılaştık. Çocuklar burada doğum günü partisi yaparken arkadaşım da bir araç getirmişti pazarlık yapıyordu. Sonra yukarıdan bir ses geldi ve adamın birinin aşağıya atlamasını gördüm. Şaşırdık, tuhafımıza gitti. Biz de oradaki krizi soğukkanlılıkla yönetmeye çalıştık. Allah'a şükür o intihar etmek isteyen kişi atlamadı" dedi." "Araba pazarlığı sırasında intihara kalkışan kişinin düşmemesini dilediklerini kaydeden Demir, "İsmail araba pazarlığındayken hatta intihara kalkışan kişi üzerine düşse araba hasarlı olur falan diyerek espri yaptılar. İtfaiye, polis ve ambulans geldi. Arkada çocuk sesleri vardı" dedi." "Araç alım-satım pazarlığı yapan İsmail Kuşçu ise, "Ben burada pazarlık yaparken çocuklar orada doğum günü kutluyordu. Bekir'in video çektiğini görünce baktım ki adam intihar ediyor. O sırada 'Bak hele o neyin derdinde' dedim. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Öyle bir anı yaşadık, güzel bir gündü. Eğer insanları güldürebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-adana-dan-trajikomik-olay-orgusu-intihar-arac-14184328/

580-) "Ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra intihar etti.", "Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 62 yaşındaki Fikret Özdemir, ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra kendini asarak intihar etti." "ailesiyle birlikte yaşadığı evde meydana geldi. Sabah ailesiyle birlikte kahvaltı yaptığı öğrenilen Özdemir, daha sonra evinde kendini asarak intihar etti. Özdemir’in asılı halde cansız bedenini bulan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı. Sedaş’tan emekli olduğu öğrenilen Özdemir’in cansız bedeni otopsi için İlçe Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı."   http://www.ozgurbolu.com/haber/29603/ailesiyle-kahvalti-yaptiktan-sonra-intihar-etti

579-) "Kavga etmekten sıkılan kadın 1. kattan aşağı attı", İntihar girişimi başarısız olanlar, bunun ardından şikayetçi oluyorlar mı? Kimden ya da neyden şikayetçi olunabilir? "İddiaya göre, Hülya ve Mahmut S., Elazığ'dan Adana'daki akrabalarının yanına geldi. Burada çift geçim sıkıntısı nedeniyle kavga etti."  "Kavgadan bunalan Hülya S. birinci kattan atladı. Yere düşerek yaralanan kadın çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı" "Hastanede kadının alınan ifadesinde, kendisini kimsenin atmadığını, kocasından şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan Mahmut S. ise serbest bırakıldı. https://www.sondakika.com/haber/haber-kavga-etmekten-sikilan-kadin-1-kattan-asagi-atti-14183564/

578-) "Ailesi her yerde onu arıyordu! Koruda, ağaca asılı halde bulundu", Hayatın anlamının boşa çıktığını düşünmek psikolojik bir sorun mudur? Hayatın bir anlamdan yoksun olmadığı düşüncesi bir hastalık mıdır? İlaçlar yoluyla hayatın anlamının boşa çıkması engellenebilir mi? Hayatın en az bir defa boşa çıkmış anlamlarıyla hayatını sürdürenler için şimdiden kayıp başvurusunda bulunulması erken alınmış bir önlem mi olacaktır? "Seyrantepe Korusu'nda 40 yaşındaki bir adam sabah saatlerinde ağaca asılmış halde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemelerin ardından adamın psikolojik problemleri olduğu ve ilaçlarını kullanmadığı, ailesinin ise emniyete kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi." "sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, koruda bir şahsın ağaca asılmış halde hareketsiz durduğunu gördü. Korkunç manzarayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsı ipten alarak yere indirdi." "Yapılan çalışmalar sonucunda 1 hafta içerisinde başvurulan kayıp ihbarlarına bakan polis ekipleri, şahsın 40 yaşındaki Onur Atabey, olduğunu tespit etti. Durumu ailesine haber veren polis ekipleri, ölen şahsı kardeşi Dursun Atabey'e teşhis ettirdi." "Şahsın aynı kişi olduğunun teyit edilmesi üzerine çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, Onur Atabey'in psikolojik sorunları olduğunu, 1 haftadır ilaçlarını kullanmadığını ve ailesinin dün kendisi hakkında Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğinde kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-ailesi-her-yerde-onu-ariyordu-koruda-agaca-14183571/

577-) "Cinnet getirdi! Önce karısını öldürdü, sonra intihar etti", "Samsun'da cinnet getiren bir adam karısını öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine de sıkarak intihar etti. Bu esnada bahçede oyun oynayan çiftin çocukları ise silah seslerini duymalarının ardından eve koştular. Feci manzarayla karşılaşan çocuklar, üst katta yaşayan büyüklerine haber verdi. Karı-kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi." "Tepecik Mahallesi Muhtarı Osman Kocabıçak olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Mustafa komşumuz olur. Arkadaşımız önce eşini vurduktan sonra kendisini vurarak intihar etmiş. Mustafa arkadaşımızın zaten psikolojik sorunları vardı. daha önce yaşadıklarının da etkisi var bunda. Daha önce kardeşinin bir tanesi kamyon kazasında hayatını kaybetti. Diğer kardeşi de 1-2 sene önce trafik kazasında vefat etti. Ondan sonra da psikolojik sorunlar yaşıyordu. Şimdi de söyle bir olay gerçekleşti. Üzgünüz" dedi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-cinnet-getirdi-once-karisini-oldurdu-sonra-14182535/

576-) "İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti", "bir dönem Milan ve Benevento takımlarının gençlik akademilerinde top koşturduktan sonra futbolu bırakan Etiyopya kökenli İtalyan oyuncu Seid Visin, sürekli ırkçı tacize maruz kaldığı gerekçesiyle yaşamına son verdi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 20 yaşındaki Visin, ülkenin güneyindeki Nocera Inferiore'deki evinde dün ölü bulundu." "Visin'in sosyal medya hesaplarında bulunan mektupta, "Nereye gidersem gideyim, insanların şüpheci, ön yargılı ve ağırlığını bir kaya parçası gibi üzerimde hissediyorum. Ben göçmen değilim. Herkesin beni sevdiğini hatırlayın. Bir iş buldum ama ayrılmak zorunda kaldım çünkü çoğu yaşlılar olmak üzere pek çok insan benim onlara hizmet etmemi istemedi. Pek çok (beyaz) İtalyan genç iş bulamadığı için beni suçladılar. Bu benim içimde bir şeyleri değiştirdi ve siyahi olmaktan utanır hale geldim." ifadeleri yer aldı."    https://www.sondakika.com/haber/haber-italya-yi-ayaga-kaldiran-olum-genc-futbolcu-14181336/

575-) "Pendik'te 60 Yaşında Kadın İntihar etti",  "6 katlı binanın oturduğu 4. katının balkonundan atlayarak." Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Çalışır (60) isimli kadın bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Çalışır, 6 katlı binanın dördüncü katındaki evinin balkonundan atladı. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Çalışır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Pendik Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı. Çalışır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı" https://www.turkuazgazetesi.net/haber/6919800/pendikte-60-yasinda-kadin-intihar-etti

574-) "İzmir Karabağlar’da 59 yaşındaki adam not bırakarak intihar etti!", "İzmir’in Karabağlar ilçesinde saat 19.30 sıralarında alınan bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 59 yaşındaki Nuri Ç. isimli adam evde kimsenin olmadığı sırada tabancayla göğsüne ateş etti."  "Nuri Ç.’nin olaydan 1 saat önce, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Ölümümden kimse sorumlu değil artık dayanacak gücüm kalmadı, kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin benim sonum böyleymiş” ifadelerini kullandığı görüldü." https://www.egehaber.com/izmir-karabaglarda-59-yasindaki-adam-not-birakarak-intihar-etti-388635/

573-) "Denizli'de alacak-verecek nedeniyle tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren zanlı, intihar etti",  "alacak-verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Rıza Karaman'ı sokak ortasında av tüfeğiyle vurup yaralayan çiftçi Murat Tün, aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan Karaman da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi." "17.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Murat Tün, iddiaya göre borç- alacak nedeniyle arasında husumet bulunan tüccar Ali Rıza Karaman ile Denizli Bulvarı üzerinde karşılaştı. Burada Tün ile Karaman arasında tartışma çıktı." "Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tün otomobilinde bulunan av tüfeği ile Karaman'a üzerine ateş açtı. Karaman vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Tün ise olayın ardından silahını başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-denizli-de-tartistigi-kisiyi-tufekle-olduren-zanli-14179649/

572-) "Mezarlıkta 5 kişinin cinsel istismarına uğradıktan sonra görüntüleri internete sızan küçük kız intihar etti", "Belçika'nın Ghent şehrinde 14 yaşındaki bir kız, arkadaşı ile buluşmak için Westerbegraafplaats mezarlığına gitti. Mezarlığa gelen arkadaşı ve yanında götürdüğü dört kişi kıza cinsel istismarda bulunup videoya çekti. Görüntülerin internet üzerinden yayınlanmasından sonra talihsiz kız intihar etti." "Kız intihar ettikten sonra yaşadığı istismarı anlattığı bir arkadaşı olayı aileye aktardı." https://www.sondakika.com/fotogaleri/mezarlikta-5-kisinin-cinsel-istismarina/

571-) "Camdan atlamak üzereyken yakınları tarafından böyle kurtarıldı", "Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 3'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı sarkan şahıs, düşmek üzereyken yakınları tarafından yakalanarak ölümün kıyısından döndü. O anlar kameralarca kaydedildi." "Pencereye tutunan şahsı gören vatandaşlar, şahsın düşmesine karşı önlem amaçlı olarak battaniye açtı. Kimliği belirsiz şahıs, düşmek üzereyken evdeki yakınları tarafından kollarından yakalanarak içeri çekildi. Şahsın kurtarılması ile birlikte aşağıda korku dolu gözlerle bekleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı." https://www.sondakika.com/haber/haber-olumun-kiyisindan-dondu-pencereden-asagi-sarkan-14174836/

570-) "Hırsızlık şüphelisi yakalanacağını anlayınca intihar girişiminde bulundu", Bir kimse daha büyük bir acıdan kaçmak için intihar edebilir. Çoğunluk acıdan korktuğu için yaşamaya devam etmeyi tercih ediyor. "binaya girerek çatı katına çıkan K., manyetik kartla kapıyı açarak içeri girdi. Şüpheli, bir süre içeride dolaşarak çalacak bir şeyler aradı. Çatı katından gelen sesleri duyan bir bina sakini durumu polise bildirdi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen ekipleri fark eden Alican K., yakalanmamak için pencere çıktı." "K.’nın ‘İntihar edeceğini’ söylemesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.  Bazı mahalle sakinleri dışarı, bazı mahalle sakinleri de balkona çıkarak olan biteni meraklı gözlerle izledi. Polis çevredekileri uzaklaştırarak, güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açtı. Müzakereci iki polis memuru da çatı katına çıkarak Alican K.’yı ikna etmeye çalıştı." "Tüm bunlar yaşanırken evin kedisi olduğu öğrenilen kedi, K.’nın bulunduğu noktada camı yarım şekilde açık olan, pencereye sıkıştı. Yaşanan hareketlilikten dolayı pencereden kaçmaya çalıştığı sırada sıkışan kedi saatlerce kurtulmayı bekledi.  Bir yandan da aşağıda yaşanan hareketliliği şaşkın gözlerle izledi." https://www.eminhaber.org/hirsizlik-suphelisi-yakalanacagini-anlayinca-intihar-girisiminde-bulundu.html

569-) "Üniversite öğrencisi not bırakıp intihar etti", "Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi Muhammed Ali S. (23), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde, iple balkon kapısında asılı bulundu. Cenazesi morga kaldırılan Muhammed A.S.'nin, dijital bir oyun üretimi içerisinde olduğu, intihar etmeden önce 'başaramadım' yazılı bir not bıraktığı öğrenildi." "Olay, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi 300'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 4'üncü Sınıf Öğrencisi Muhammed A.S., balkon kapısına asılı bulundu. Sabah saatlerinde uyandığında Muhammed Ali S.'nin cansız bedeniyle karşılaşan ev arkadaşı E.K,, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Muhammed Ali S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammed Ali S.'nin cansız bedeni, polis ekipleri ile savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Muhammed Ali S.'nin, uzun zamandır dijital bir oyun üretme içerisinde olduğu, intihar etmeden önce ise 'başaramadım' yazılı bir not bıraktığı öğrenildi." https://www.memurlar.net/haber/970043/universite-ogrencisi-not-birakip-intihar-etti.html

568-) "Esnaf Ardı Ardına İntihar Ediyor! Önce Mersin'de Murat Gümüş Şimdi İzmir'de Kahvehane İşletmecisi İntihar Etti!" "Koronavirüs tedbirlerinin ise düşüncesiz ve yararsız bir şekilde alınması vatandaşı bunalıma soku. Sadece 2 saat içerisinde ardı ardına intihar haberi geldi." "CHP'li Gökhan Zeybek Twitter hesabından "Mersin'in Mut ilçesinde “Ben ölünce mezara mı geleceksiniz? Kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” diyerek intihar eden kokoreççi Murat Gümüş gibi yoksun ve çaresiz bıraktığınız milyonların derdine derman olamayacaksanız işgal ettiğiniz o koltukları derhal terkedin!" diye yazdı." "İlk olarak Mersin’in Mut ilçesinde kokoreççilik yapan ve 10 Nisan’da Facebook hesabına "Ben ölünce mezara mı geleceksiniz kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum" yazan Murat Gümüş, intihar etti." "Murat Gümüş'ün 2 hafta önce de arabasını satışa çıkardığı, 3 gün önce de "Oğlum bitmiş beni affet" yazdığı görüldü. Bu gönderilerden sonra intihar ettiği ortaya çıkan Murat Gümüş kahretti."  https://www.ilan365.net/esnaf-ardi-ardina-intihar-ediyor-once-mersinde-murat-gumus-simdi-izmirde-kahvehane-isletmecisi-intihar-etti

567-) "Sağlık çalışanı mektup bırakıp, enjektörle ilaç alarak intihar etti", "Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Ömer Ç. (23), ek iş olarak çalıştığı iş hanı içindeki bıçak bileme atölyesinde kendi damarına enjektörle ilaç verip, yaşamına son verdi."  İntihar mektubu: "Bu olaydan kimse sorumlu değildir. Kendi özgür hür irademle yapmış olduğum bir şeydir. Bunu yapmadan önce çok düşündüm hatta daha önce de yapmak istedim ama yapamadım. Şimdi görüyorum ki ben bu hayatı yaşamayı beceremedim. Nereye elimi atsam kuruttum. Aileme ve çevremdeki herkese zarar verdim. Evet isteyerek yapmadım belki hiçbir şeyi ama hep zararım dokundu çevremdeki herkese. Bu yüzden artık bu şekilde yaşamak istemiyorum... Bu güne kadar hep bir umudum vardı bir şeyleri düzeltebilmek için ama olmuyo her şey tersine gidiyor. Anne, baba sakın üzülmeyin olur mu. Sümeyra, Yiğit Ege sizde üzülmeyin. Benim yapamadıklarımı siz yapın. Annem ve babamı hep mutlu edin. Onlar hep bizim için çabaladılar. Onlar da bizim daha iyi bir hayat şartları altında büyümemizi istedi. Sakın bana kızmayın. Hepinizi çok seviyorum... İlyas abi, İlknur abla siz de hep destek olmaya çalıştınız ama ben bunu hak edecek bir şey yapmadım. Özür dilerim. YORULDUM." https://www.cnnturk.com/turkiye/saglik-calisani-mektup-birakip-enjektorle-ilac-alarak-intihar-etti

566-) "Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş", "Antalya'da kardeşini telefonla arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' ifadelerini kullanan 55 yaşındaki Azime A., yakınları tarafından ormanlık alanda asılı halde bulundu. Üç çocuk annesi kadının yakınları olay yerinden gözyaşlarına hakim olamazken, Isparta'da doktor olarak görev yapan kızı ise güçlükle sakinleştirildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-ormanda-asili-bulunan-kadin-kardesini-arayarak-14173613/

565-)  "Ankara'da esnaflık yapan yurttaş, borçları nedeniyle yaşamına son verdi", Borcun bedeli kişinin yaşamı mıdır? Hayat bir hesap işi midir? Bir kimse hayata alacaklı ya da borçlu geldiğini neden düşünür? "Medikal ürün satışı yaptığı dükkanında yaşamına son veren Kurucu’nun intihar etmeden günler önce çevresindekilere çok borcu olduğunu dile getirdiği öğrenildi." https://www.birgun.net/haber/ankara-da-esnaflik-yapan-yurttas-borclari-nedeniyle-yasamina-son-verdi-346714

564-) "Günlerdir aranıyordu! 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu", Ağaca asılı bir cesetle karşılaşmak günlük hayatın bir parçası haline geldi. İnsan hava almak için nereye gider? Hava almaya çıkmış bir kimse dönmediğinde diğerleri onu nasıl arar? Bir insan nasıl aranır? İnsan arayışında bulunan ve bulunmayan nedir? "20 yaşındaki Ali Ermutlu isimli genç, hava almak için 22 Mayıs tarihinde evinden dışarıya çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine, AFAD, jandarma ekipleri ve belde halkının yer aldığı yaklaşık 300 kişilik ekip harekete geçmişti. Ali Ermutlu'nun bulunabilmesi için aynı zamanda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında görevli Sürme isimli iz takip köpeği de getirilmişti." "Belde civarında bulunan dağlık alanlarda ve dere yataklarında aranan Ali Ermutlu'ya bir türlü ulaşılamamıştı. Dokuz gün boyunca her yerde aranan Ermutlu, beldenin yaklaşık 9 kilometre ilerisindeki ormanlık alanda bir çoban tarafından ağaca asılı olarak ölü bulundu. Ali Ermutlu'nun cansız bedenini bir ağaçta asılı halde gören çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ali Ermutlu'nun cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı." https://www.sondakika.com/haber/haber-gunlerdir-araniyordu-20-yasindaki-ali-agaca-14167060/

563-) "İşsiz bir genç Erdoğan ve AKP'yi eleştirdikten sonra yaşamına son verdi", "Antalya'da 24 yaşındaki İhsan B. isimli genç "AKP hükümeti ve RTE benden aldığınız gençliğimin hesabını soracağım" notu bırakarak yaşamına son verdi." "İhsan B. yayımladığı mesajında "Bir de son olarak belki bu dünyada hakkımı, gençliğimi alamadım ama diğer tarafta iki elim yakanızda olacak AKP hükümeti ve RTE. Benden ve benim gibi milyonlarca gençten aldığınız umudumuzu elbet geri alacağız. Burada değilse bile başka yerde" ifadelerini kullandı." "İş bulamayınca dün apartmanın 5'inci katından atlayıp canına kıydı."   https://www.evrensel.net/haber/433754/issiz-bir-genc-erdogan-ve-akpyi-elestirdikten-sonra-yasamina-son-verdi

562-) "Kahreden haber! Tabancayla kendini kalbinden vuran genç kurtarılamadı", "su tesisatçılığı yaptığı öğrenilen S.A. isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerine evinde intihar etti." "Silahı kalbine doğru ateşlediği aktarılan genç, arkadaşı tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.A. acil serviste yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı."    https://www.sondakika.com/haber/haber-tabancayla-kalbinden-kendini-vurdu-14166548/

561-) "Köprüden atlayacakken, vatandaşlar tarafından son anda yakalandı", "günde binlerce aracın geçtiği ana yolun üzerinde bulunan kavşağın korkuluklarına çıkan genç, vatandaşlar tarafından son anda fark edilerek olası bir faciadan dönüldü." "Tam atlayacağı sırada ana yolda giden sürücüler araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapatırken, köprü üzerinde bulunan vatandaşlar da atlamak isteyen şahsı son anda kollarından tutarak yukarıya çekti"  https://www.sondakika.com/haber/haber-kopruden-atlayacakken-vatandaslar-tarafindan-son-14164525/

560-) "24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti", Başkalarını korudukları esnada kendilerini öldürenler de vardır: "Amasra Kaymakamlığı girişinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yıllık polis memuru Necati D, nöbetçi kulübesinde tabancasını başına dayayıp ateşledi." "Silah sesini duyan kaymakamlık görevlileri, sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Necati D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necati D'nin cansız bedeni, morga götürüldü."  https://www.sondakika.com/haber/haber-24-yillik-polis-memuru-nobetci-kulubesinde-14163477/

559-) "Zeytinlik alanda kendini asarak yaşamına son verdi",  "Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin ağacını asılı halde bir kişi bulundu. Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi" Kalabalıkların tanıklığında intihar girişiminde bulunmak ile kalabalıklardan uzakta intihar girişiminde bulunmak arasındaki fark nedir? "Kimlik tespitinde isminin Nihat Benli olduğu öğrenilen şahsın kendine ait motosikletle zeytinlik alana geldiği ve iple kendini zeytin ağacına astığı belirtildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-zeytinlik-alanda-kendini-asarak-yasamina-son-verdi-14159898/

558-) "İntihardan vazgeçen vatandaş sarktığı çatıdan yukarı tırmanamadı, imdadına iki öğretmen yetişti" "Abdullah Y., iddiaya göre binanın çatısından kendisini sarkıtıp, intihara kalkıştı. Ardından vazgeçip, tırmanarak geri çıkmak istedi." "Ancak başarılı olamadı. Bu sırada yoldan geçerken durumu fark eden öğretmen Orhan Dereli ve meslektaşı Mustafa Bilgin, koşarak binanın çatısına çıktı. Ardından da Abdullah Y.'nin kolundan tutup, çekip kurtardı." https://www.sondakika.com/haber/haber-5-katli-binanin-catisindan-sarkip-intihara-14158552/

558-) "Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti", "saat 09.30 sıralarında Hasan Ateşli, kardeşi İbrahim Ateşli'nin evine gitti. Ağabey- kardeş arasında balkonda, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı." "Tartışma sırasında Hasan Ateşli, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla kardeşi İbrahim'i vurdu. İbrahim Ateşli kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Ateşli bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti." "Silah seslerini duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan ve İbrahim Ateşli kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. İki kardeşin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi." "Olay yerine gelen Hasan Ateşli'nin eşi S.A. ise sinir krizi geçirdi."    https://www.sondakika.com/haber/haber-kavga-sirasinda-gozu-dondu-once-kardesini-14156962/

557-) "Annesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odayı ateşe veren genç, feci şekilde can verdi", "Kuyulu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mustafa D, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne Fatma D. evi terk edip, komşularına gitti." "Evde yalnız kalan Mustafa D, kendini kilitlediği odayı ateşe verdi. Evden duman çıktığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, eve giren polis, Mustafa D'nin ağır yaralı halde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-annesiyle-tartisip-kendisini-kilitledigi-odayi-14122019/

556-) "Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!", "İzmir'de yaşayan Kadir Barış isimli adam, koronavirüs belirtileri üzerine gittiği hastanede test yaptırmak istedi. İlk testi negatif çıkan Barış, şikayetleri üzerine bir kez daha test yaptırdı. 2 testi de negatif çıkan Barış'ın, bir süre süre sonra 3. testi pozitife döndü. Test sonuçlarıyla psikolojisinin bozulduğunu iddia eden adam, intihar etmeyi düşündüğünü söyledi." "Yaşadıklarını anlatan Barış, "Evdeki süreçte ağrıdan duramadım. Psikolojim bozuldu. 2 kez intihar etmeyi düşündüm. Allah'a 'Canımı al' diye yalvardım. Birisi etlerimi çekiyor gibiydi. Öksürmekten artık ağzımdan kan geliyordu. Bu virüs bitmeden evden çok çıkmayı da düşünmüyorum" dedi." https://www.sondakika.com/haber/haber-koronavirus-testi-bir-3-kez-negatif-2-kez-14120948/

555-) "25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu", "Aile yakınları ile birlikte evinin kapısı kırılarak girilen adreste ekipler Yıldız'ın cansız bedenini salonda avize demirine asılı halde buldu. Tahir Yıldız'ın evde tek başına olduğu ve tam kapanma öncesi eşi ve çocuğunu memleketi Muş'a gittikleri öğrenildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-esenler-de-bir-kisi-evde-boynundan-asili-halde-14120818/

554-) "RİCHARD SUMNER Richard Sumner şizofreniden mustarip bir sanatçıydı ve 4 kez intihar teşebbüsünde bulunmuştu. En sonunda bir ormana gitti ve kendisini bir ağaca kelepçeleyip anahtarı da ulaşamayacağı bir yere attı. 3 yıl kimseden habersiz ağaçta asılı kaldı! Sumner'ın kemiklerini ormanda köpeği ile dolaşan bir kadın buldu. Bu olay da belki de en uzun ve acılı intihar olarak kayıtlara geçti." https://www.ensonhaber.com/galeri/dunyanin-en-ilginc-olumleri

553-) "CANLI YAYINDA İNTİHAR Christine Chubbuck canlı yayında intihar eden ilk haber sunucusu. 15 Temmuz 1974'te, canlı yayın başladıktan sekiz dakika sonra genç sunucu "Kanal 40'ın en güncel haberleri ekrana getirme politikası olarak bir tane daha izleyeceksiniz: bir intihar girişimi." Dedi ve belindeki silahı kafasına dayıyarak tetiği çekti." "Christine'in odasının ergenlik çağında bir kızın odası gibi döşenmiş olduğu gazetelerde yazar. Ailesinin onun intihar eğiliminden haberdar olduğu ancak işini kaybetmemesi için kimseye söylemedikleri ortaya çıkar. Otuzuncu yaş gününde hala bakire olduğu için işarkadaşlarına sızlandığı ve hiçbir zaman ikili ilişkilere uyum sağlayamadığı intiharının sebepleri arasında gösterilmektedir."  https://www.ensonhaber.com/galeri/dunyanin-en-ilginc-olumleri

552-) "Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti", "Antalya'da 52 yaşındaki Nuray A. ile 30 yaşındaki Melis D.'nin, evde pencere ve camları folyo ile kaplayarak, yatak odasında mangalda kömür yakarak intihar ettikleri öğrenildi. Öte yandan anne ve kızının, intiharın ardından yakınlarına bıraktıkları notta, söz konusu olayın medyaya yansımasını istemedikleri ortaya çıktı." "Kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattıktan sonra yatak odasında mangalda kömür yaktıkları belirtilen anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-camlari-folyo-ile-kaplayip-mangal-komuru-yakan-14114748/

551-) "Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü", Hayatın anlamı olduğunu düşünenler ikiye ayrılır cesetler ve ceset bulucular. "Sabah saat 08.30 sıralarında çevredekilerin ihbarı ile Abdurrahmangazi Mahallesi'nin içerisinden geçen su kanalındaki köprünün demir korkuluklarında ipe asılmış bir ceset bulundu." "Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede gencin boynunun kırık olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaparken, 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın üzerinden kimlik çıkmadı." "Çevre sakinleri, "Biz seslerini duyunca dışarıya çıktık. Polis memuru bizi götürüp baktık ama o kişiyi tanımıyoruz. Bu mahallede de oturmuyor" dedi. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor." https://www.sondakika.com/haber/haber-kopruye-asili-halde-bulunan-erkek-cesedi-14111307/

550-) "Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı", Daha büyük acıdan kaçmak için gösterilen davranışlar intihara benziyor. "Çatıda çıkan yangında mahsur kalan bir kişi, alevlerin hızla sarmasıyla birlikte ne yapacağını bilemeyerek kendini aşağı bıraktı. Talihsiz adam yaralanarak hastaneye kaldırılırken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-bagcilar-da-binanin-catisinda-yangin-1-14094402/

549-) "5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı", "ailevi nedenlerden dolayı intihar etmek isteyen T.Y. isimli erkek şahıs kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen ve yıkımı beklenen 5 katlı bir binanın çatısına çıktı." "itfaiye ekipleri de şahısın bulunduğu yerin altına branda açtı. Çatıya çıkan polis ekipleri şahsı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak, tüm çabalara rağmen ikana olmayan şahıs, brandanın tersi yönüne koşarak aşağıya atladı."   https://www.sondakika.com/haber/haber-avcilar-da-bir-kisi-5-katli-binadan-atladi-14090192/

548-) "Kızını boğup intihar eden iş insanı, korkunç sona bu videoyu çekerek gitmiş", "iş insanı Cüneyt Yılmaz, 22 Nisan'da 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü. 6 sayfalık bir mektup yazan Yılmaz, ardından intihar etti." https://www.sondakika.com/haber/haber-kizini-bogup-intihar-eden-is-insaninin-olmeden-14089147/  "Polis evde yaptığı aramada, masa üzerinde 6 sayfalık bir mektup buldu. Cüneyt Yılmaz’ın mektupta kendisini aldattığını öne sürdüğü eşinin yaşanan olaydan sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi." https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-3-temel-faktor-harekatin-basari-sifreleri Çektiği videodan: "Anne baba merhaba... Eee yok yani... Ben böyle bi şeyin yaşandığına yüzde bir milyon eminim. Hiçbir şeyim şüphem yok aklımda. Yani kaç seferdir karşıma alıyorum, konuşuyorum, anlat diyorum. Yok... Bir şekilde saklıyor. Ama her şey ortada, zaten göreceksiniz her şeyi ortaya dökülecek göreceksiniz. Artık diyorum yani böyle şeyim yok... Ne artık ona karşı ne inancım var, ne bir şeyim var. Hiç bir şeyim yok." "Bu artık bu zıvanadan çıkmış. Hani bir şeyi bitirdiğini falan da şey değilim, yani böyle bir şey falan yapmıyor. Konu hala devam ediyor. Bilmiyorum yani ben bununla... Ha bu yürümeyecek...Tamam ama şey de istemiyorum artık... Yani bunları kafamda düşünmek taşınmak, böyle tartmak da istemiyorum. Çünkü gerçekten artık çok yoruldum. He Zeynep'i bırakmayacağım ona. Zeynep'i ona bırakmayacağım. O haketmiyor, onu haketmiyor...." "Bırakın o artık kendi vicdan azabı ile yaşasın. O vicdan azabı zaten ona yeter. Tamam mı... Yani onun ölümü onun için bir kurtuluş. Ha onu yaşatmayacağım ona... Onu ona yaşatmayacağım. Ben kızımı da alıp gidiyorum. Haklarınızı bana helal edin. Benden yana hakkım geçtiyse size, katbekat helal olsun. Baba hakkını sen çok helal et. Çünkü ilgilenemedim son zamanlarda seninle... Yani kafam inanılmaz dolu... Hiç bir şey yapasım yok. Yani böyle hiç bir şeyim..."  https://www.sondakika.com/haber/haber-kizini-bogup-intihar-eden-is-insaninin-olmeden-14089147/

547-) "Koronavirüs bunalımına giren 1 çocuk babası canına kıydı", "koronavirüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçen ve psikolojik sorunlar yaşayan 37 yaşındaki bir çocuk babası Samet Konak, 4. kattaki evinin camından atladı." Hayatın bir anlamının olmaması insanın varoluşundaki kesintisiz iç kanamadır:  "İç kanama geçirdiği tespit edilen Samet Konak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti." https://www.sondakika.com/haber/haber-korona-virus-bunalimina-girip-canina-kiydi-14087587/

546-) "Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti", Yaşamın derinde yatan anlamsızlığı intihar girişimi için her şeyi kendisine bir neden olarak alır fakat bunun bir vakasında, neden, bu anlamsızlığın tezahür ettiği kişide aranır ve kesin olarak bulunduğuna inanılır. "balıkçılık yapan Hamza Eroğlu evinde bulunduğu sırada yan taraftaki bir iş yerinde bulunanların yüksek sesle konuşmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine aşağı inerek sohbet edenlere evinde uyumaya çalıştığını yüksek sesle konuşmamaları uyarısında bulundu." "Çıkan uyarı tartışmaya daha sonrada kavgaya dönüşünce, Eroğlu tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. 1'i kadın, 1'i polis memur ile 4 kişi yaralayan zanlı daha sonra tüfekle intihar eti. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi" "tartışma nedeniyle kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 1'i kadın, 4 kişi çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yaralılardan durumu ağır olan Kenan Toprak adlı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı." https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-haberi-yuksek-sesle-konusma-cinneti-2-olu-3-yarali-14086511/

545-) "Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti",  "50 yaşındaki Caner Ünal geçtiğimiz günlerde sahip olduğu daireyi satarak parasını da kripto paraya yatırdı. Olay günü sabah saatlerinde cadde üzerindeki iş yerine gelen Ünal, bilgisayarının başına oturarak borsaya bakmaya başladı."  "Büyük zarar ettiğini gören Ünal, ruhsatsız tabancasını çıkararak başına başına tek el ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ünal'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-kripto-parada-her-seyini-kaybeden-emlakci-intihar-14085166/

544-) "Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi", "hamile olan 20 yaşındaki H.G.K. adlı kadın, resmi nikahı olmadığı kocası Ş.B.G. (23) ile birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı"  "Tartışmanın büyümesi üzerine sinir krizi geçiren H.G.K, eline aldığı bıçağı karnına batırarak hem bebeğini hem de kendini öldürmeye çalıştı. H.G.K.'nin yaralandığını gören Ş.B.G., durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi" "Hastanede tedavi altına alınan kadın ve bebeğinin durumun iyi olduğu, yaralı H.G.K.'nin daha önce de birlikte yaşadığı Ş.B.G. ile tartışarak kolunu kestiği iddia edildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-karnina-bicak-saplayarak-bebegini-ve-kendini-14080803/

543-) "Evinde karantinadaki polis tabancayla vurulmuş halde bulundu", İzolasyon hayatın anlamını düşündürecek daha çok imkan yaratır: "geçici süreyle pandemi ekiplerine dahil edilen polis memuru Ozan Gökçe'nin (30) koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ozan Gökçe evinde karantinaya alındı." Bir kimsenin kendisini öldürebileceği imkanı ciddiye alınmaz ve bu konuda kişinin kendisi de açık bir düşünceye sahip değildir. Bir gün bu kimse intihar eylemini gerçekleştirdiğinde, onun cesediyle karşılaşanlar bu kimsenin kendisinden ve onun eyleminden çok başkalarını düşünürler. İşte başkalarının güvenliğinden sorumlu bir kimsenin kendi hayatına son vermesi, kendi güvenliği üzerinde durmamış olması büyük bir düş kırıklığı yaratır.  "Bir süredir evinde karantinada bulunan Gökçe'den bugün telefonla haber alamayan mesai arkadaşları durumu ilgili mercilere bildirdi. Bunun üzerine evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren polis ekipleri beylik tabancasıyla kafasından vurulmuş halde Ozan Gökçe'nin cesediyle karşılaştı." "Bekar ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen genç polisin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Nevşehir'e gönderileceği bildirildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-3-sayfa-evinde-karantinadaki-polis-olu-bulundu-14079721/

542-) "Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti", "68 yaşındaki Budist keşiş Thammakorn Wangpreecha 15 Nisan'da Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu eyaletindeki Wat Phu Hin tapınağında ölü bulundu." "Wangpreecha'nın giyotinle intihar etmesi şaşkınlıkla karşılanırken keşişe yakın kişiler onun bunu beş yılı aşkın süredir planlandığı söyledi." "Taylandlı keşiş, "daha yüksek ruhsal bir varlık" olarak reenkarne olacağı umuduyla, Buda için kendini adadı. Budizm'de 'erdemlilik' olarak bilinen bir inanca göre keşiş, bu akılalmaz yöntemin ona öbür dünyada iyi şans getireceğine inanıyordu." "Thammakorn'un cesedini bulan yeğeni amcasının bunu neden yaptığını anlatan bir mektup bulduğunu; bu mektupta, başını kesmenin Buda'yı övme yolu olduğu belirtiğini, sonraki yaşamda daha yüksek bir ruhsal varlık olarak başını ve ruhunu adadığını ifade ettiğini söyledi." "Keşişin ölümünün ardından, 300'den fazla kişi tapınağa geldi. Keşişin cesedi bir tabutun içine konulurken, kafası bir kavanoza yerleştirildi. 11 yıl tapınağa hizmet eden keşiş iddialara göre daha önce diğer rahiplere keşişliği terk edeceğini söylemiş, ancak giyotinden onlara bahsetmemiş." "Ulusal Budizm Ofisi yaptıkları açıklamada, bu tür uygulamaların dinde teşvik edilmediği, bunun adanmışlık değil intihar olduğu, yerel yönetimlerin de bu çağrıya uymaları istendi." https://www.sondakika.com/haber/haber-5-yildir-bunu-planliyormus-buda-ya-kendini-14077280/

541-) "Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı",  "bunalıma giren genç kız, istinat duvarı üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerindeki herkes genç kızı ikna etmeye çalışırken, mesai bitimi eve gitmekte olan yüzbaşı genç kızı tek hamle ile kurtararak aşağıya indirdi."  "Genç kızın olay yerine gelen annesini de sakinleştiren kahraman yüzbaşı, intihar etmek isteyen genç kızı, "Ben jandarmayım, her zaman sizin yanınızdayız. Bizim için çok değerlisiniz. Benim de kızlarım var. Müsaade et konuşalım, sana yardımcı olabilirim" diyerek sakinleştirdi. İkna olan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü."  https://www.sondakika.com/haber/haber-kahraman-yuzbasi-intihara-kalkisan-genc-kizi-14073656/

540-) "Tek cümlelik not bırakıp sırra kadem basan 8'inci sınıf öğrencisi Efe her yerde aranıyor", İnsan ne zaman büyür? Süregiden mevcut yaşam ve anlam dünyasını terk etmesi o kimsenin büyümesi midir? "Didim Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Efe İ.K., iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarında "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde not yazdıktan sonra evden ayrıldı. Notu gören anne Fatma K., oğlunu sokak sokak aradı." https://www.sondakika.com/haber/haber-kendi-basimin-caresine-bakarim-diye-not-birakan-14072030/

539-) " "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı" "Saat 09.15 sıralarında Konya merkez Selçuklu ilçesinde bulunan kültürpark yaya üst geçidinde meydana gelen olayda, üs geçidin korkuluklarında genç kızı fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi." "Olay yerine gelen polis, lise öğrencisi S.N.A.'yı ikna etmeye çalıştığı sırada, genç kız kendisini boşluğa bıraktı. Son anda polisler tarafından kolundan tutularak yukarıya çekilen genç kız yeniden hayata tutundu. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlarda S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı." "Gözyaşlarını tutamadığı görülen genç kızın, "Başka çarem yok. Tek çarem ölüm" gibi sözler söylediği öğrenildi. Genç kız kontrol amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. https://www.sondakika.com/haber/haber-baska-carem-yok-diyen-lise-ogrencisi-ust-gecide-14065381/

538-) "İntihara kalkışan ağabeyini son anda ipi keserek kurtardı", "Bekar olan Mustafa Ö.'nün, 2 ay içinde ağabeyi, dedesi ve kuzeninin hayatını kaybetmesi nedeniyle bunalıma girdiği öne sürüldü." "Mustafa Ö. (35) evlerinin yakınındaki bahçede kendisini iple ağaca asarak, intihar girişiminde bulundu. Bu sırada bahçede olan kız kardeşi, Mustafa Ö.'nün ağaçta asılı olduğunu fark edip, hemen müdahale etti."  https://www.sondakika.com/haber/haber-intihara-kalkisan-agabeyini-ipi-keserek-kurtardi-14056862/

537-) "3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm", "Çok fazla harcama yaptığı için çiftçi eşi Cabbar Cice ile sürekli tartıştığı öne sürülen Selma Cice, evinde, çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'un (4) boğazlarını bıçakla kestikten sonra kendi bileklerini de keserek, intihar girişiminde bulundu."  "Gürültü üzerine eve koşan komşular, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti ve Cabbar Cice'ye haber verdi. Düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp, evine geldi. Cice, evine girdiğinde 3 çocuğunu boğazları kesilmiş, eşini ise bilekleri kesilmiş olarak kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Selma Cice'yi ağır yaralı olarak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Anneleri tarafından öldürülen Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut Cice'nin cenazeleri ise yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi." "Yoğun bakımda tedavi gören Selma Cice, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından polise verdiği ilk ifadede, "Hayatımda hiç mutlu bir gün yaşamadım. Tüm yaşantım, zorluk ve rezillik içinde geçti. İntihar etmeyi uzun zamandır düşünüyordum; fakat geri kalan çocuklarım rezil olmasın diye onları öldürdüm" dedi." "Savunmasında eşinin ve ailesinin kendisine şiddet uyguladıklarını, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Selma Cice, 'Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Çok ağır bir durum. Bir anda çocuklarımı öldürmem normal değil. Yaşadıklarımın ve psikolojimin kurbanıyım. Çok kötü durumdayım' dedi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-3-cocugunu-olduren-anne-yasadiklarimin-ve-14052464/

536-) "Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi", "Polis, şahsı yakalamak için uyarıda bulundu. Uyarıya olumlu yanıt vermeyen şüpheli şahıs, elindeki tüfeği önce polise doğrulttu sonra kendisini vurdu." https://www.sondakika.com/haber/haber-polisten-kacamayacagini-anlayinca-kendini-vurdu-14050069/

535-) "3 kez intihara kalkıştığı nehirde cansız bedeni bulundu", "Menderes Nehri'ne daha önce intihar etmek amacıyla 3 kez geldiği ve yakınları tarafından ikna edilerek evine geri döndüğü belirtilen Durmuş C. için AFAD ile İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri de bu bölgede çalışma yaptı." "Ekipler, daha önce intihar girişiminde bulunduğu bölgeye 2 kilometre mesafede nehirde Durmuş C.'nin cansız bedenine ulaştı. Kaybolduktan 7 gün sonra cenazesi bulunan Durmuş C.'nin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Durmuş C.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-3-kez-intihar-girisiminde-bulundugu-nehirde-cansiz-14045120/

534-) "Arabanın önüne atlayan şahıs, 'Ben daha ölmedim mi' dedi, başka bir otomobilin önüne daha atladı", "Kaza anında olay yerinde olan Hüsamettin Ay, "Psikolojik sorunları olduğunu düşündüğümüz genç kardeşimiz, önce karşı istikamette seyir halinde olan aracın önüne atladı. O esnada şoför arkadaşımız kaçabilmek için sağa- sola gitti. Ona rağmen hafiften çarptı. Çarpma sonrası aracını sağ tarafa çekti. Daha sonra refüje oturdu ve aracın önüne atlayan arkadaşı teselli ettiler. Çocuk, bir anda 'Ben hala ölmedim mi' diye ayağa kalktı ve koşarak diğer şeritten gelen aracın önüne atladı. Çarpmanın etkisi ile çocuk havalandı ve yere düştü. Daha sonrasında ambulans geldi. Bile bile seyir halindeki araçların önüne attı kendini. Şaşılacak bir durum." dedi." https://www.sondakika.com/haber/haber-otomobilin-onune-atlayan-kisi-ben-daha-olmedim-mi-14040825/

523-) "Depresyonla mücadele eden sosyal medya fenomeni intihar etti", "Seyahatleri sırasında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile kısa sürede fenomen olan Avustralyalı Lee Macmillan, yaşadığı depresyon sorunu ile baş edemeyince geçen hafta intihar ederek yaşamına son verdi." "Çift, ilişkileri boyunca sürekli farklı ülkelere seyahat edip çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşt."ı  https://www.sondakika.com/fotogaleri/depresyonla-mucadele-eden-sosyal-medya-fenomeni/

522-) "11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var", İntihar girişimi nedeni: "6 Şubat 2010'da meydana elinde benzin bidonuyla gelen Cemalettin Alış (39), etrafa "Beni yaktılar, dışarı çıkacak yüzüm kalmadı. 1 milyon TL dolandırıldım. Benim olmayan borçlar yüzünden icralarda sürünüyorum yardım edin" diyerek bağırdıktan sonra..." İntihar girişimi şekli: "elindeki belgeleri gösterirken, bir anda çakmağı çakarak, alevler içerisinde kalmıştı". "Montu, kazağı, atleti tutuşan Alış, etrafa koşarak üzerindekileri çıkartmaya çalışmıştı. Yanan elbiselerini çıkarmayı başaran Alış'ın yüzünde ve vücudunda ciddi yanıklar oluşmuştu. Benzin bidonunu tekrar eline alan Alış, kendini bir daha yakmakla tehdit ederken, bir anda kendinden geçerek yere düşmüştü." "Olayın üzerinden 11 yıl geçmesinin ardından Alış, Samsun'a gelerek önceki cezalarını yatmak için adli mercilere teslim oldu. Korona virüsü salgını nedeniyle cezaevinden çıkan Alış, aşığı olduğu Samsunspor'un renkleriyle süslediği kokoreç tezgahını açtı ve çalışmaya başladı. Uzun bir süre tedavi gördükten sonra psikolojik sorunlarını aşan Alış, kırmızı-beyaz ile donattığı tezgahında ateşe yaklaşıp, yakamasa da çoğunluğunu Samsunspor taraftarlarının oluşturduğu müşterilerine hizmet veriyor. Ocağın başında usta kokoreçleri pişirirken, Alış ise müşterilere servis yapıyor. Kendisini yakmasının ardından ateşe yaklaşamadığını ve olayın yaşandığı Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan geçemediğini ifade eden Alış" "Yaşanan olayın ardından zamanla birlikte toparlandım. Allah bana bu kudreti ve sağlığı verdi. Rabb'ime bin şükür olsun. O kendimi ateşe verdiğim fotoğrafları görünce gözlerim doluyor. Bakamıyorum. O anı hatırladığımda aklıma ailem geliyor. Zor ama toparlanmak çok güzel. O günden beri mücadeleyi hiç bırakmadım. Eşim ve sevdiklerim çok büyük destek verdi. Zor bir süreçten geçtim. Allah kimsenin başına vermesin. Kimse benim yaşadığım o duruma gelmesin" dedi.  "Kendisini yaktığı Cumhuriyet Meydanı'ndan geçemediğini dile getiren Cemalettin Alış, "Ben aslında o olayı unutmak istiyorum. Bu olayla ilgili çok şeyler var. İnandığımız ve güvendiğimiz insanlar bizim inancımızı ve güvencemizi kırarak başımıza böyle bir olay geldi." İntihar girişiminin ne zaman olacağından kişinin kendisinin haberi yoktur: "Benim hiç yapmayacağım bir olaydı. Nasıl oldu, bir anda yaşandı ben de anlamadım." Sonraki süreç her ne olursa olsun bir tedavi, iyileşme sürecidir: "Ondan sonraki süreçte büyük bir tedavi gördüm." "Psikolojik destek de aldım. Olayın ardından Samsun'dan gittim. Unutmak istedim. Hafıza kaybı yaşadım. Büyük sıkıntılar yaşadım. Gurbette geçen yılların ardından tekrar memlekete döndüm. Unutmak istiyorum ama bir türlü unutamıyorum. Bunca yıl geçmesine rağmen olayın yaşandığı Cumhuriyet Meydanı'ndan geçemiyorum. Aklıma geliyor. Allah hiç kimseye bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Belki çok büyük sıkıntı çeken insanlar da var ama kimse bu duruma düşmesin" diye konuştu" "Yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen mücadele etmeyi bırakmayarak ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde yaşadıklarını belirten ve zora düşen gençlere kendi hayatından örnekler veren Alış, şunları söyledi: "Şu anda kokoreççi tezgahım var. Kömürü filan yakarken ellerimde bir yanma hissi hissediyorum. Kendimi hemen geri çekiyorum. Belki de o yaşanan olayın psikolojik etkisi olabilir. Evde yemek yapacağım zaman ya da çay demleyeceğim zaman ocağı yakarken de etkisini hissediyorum. O günkü gibi canımın acıdığını hissediyorum. Gençler, sabırlı olmalı ve ailelerinin sözünden çıkmamalı. Kendilerini geliştirecek şeylerle uğraşsınlar. İş yok diye bir anda psikolojilerini bozmasınlar. İşi kendileri üretmeye çalışsınlar. İlla ki bir şeyler ortaya çıkar. Kimsenin kendisine zarar vermesini istemiyorum. Benim yaşadığım olay o anda birden yaşanan bir olaydı. O esnadaki ruh haliyle bu yaşandı. Ben şu anda ailemle mutlu bir hayat yaşıyorum. O olayın ardından bir tane daha kızım oldu. Şu anda 5 yaşında. 2 kızım ve eşimle birlikte mutlu bir aile tablomuz var. Allah, mutluğumuzu bozmasın, kimsenin yuvasını dağıtmasın, zor durumlara düşürmesin." " "Uzun yıllardır Samsunspor'a büyük bir sevgi besleyen Alış, şu anda çalıştırdığı tezgahında da bezinden, örtüsüne ve yeleğine kadar her şeyi Samsunspor'un ismi ya da renkleriyle süslüyor."  https://www.sondakika.com/haber/haber-o-dehset-fotograf-taki-kisi-konustu-atese-14023806/

521-) "Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi", İkna edilemez bir nokta: "Ramazan M. polislerin ikna çabasına rağmen tabancasıyla başına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Silivri ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından Ramazan M'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor." https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-silivri-de-intihar-polisin-ikna-cabalarina-ragmen-14019399/

520-) "Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış" "kahveci Nuri Çengeloğlu ekonomik sıkıntılara dayanamayarak intihar etti. Dün akşam 20.00 sıralarında göğsüne tabancayla ateş eden Çengeloğlu tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı." "Pandemi nedeniyle kahvehanesini kapatmak zorunda kalan, borçları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığı öğrenilen Çengeloğlu'nun intiharından önce sosyal medyada "Ölümümden kimse sorumlu değil, artık dayanacak gücüm kalmadı kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin. Benim sonum böyleymiş" yazdığı ortaya çıktı." Çengeloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan bazıları: - Bir zamanlar toplantı yapılacak mekan olarak ricada bulunduğunuz kahvehaneler ölmek üzere. Bütün parti yöneticileri hepinize yazıklar olsun. - Bir Suriyeli kadar olamadık, hastanesi bedava, ilacı bedava. Bizim Bağkur borcumuz var diye her şey muayene ilaç parayla yeter be kardeşim dayanacak güç kalmadı. - Devlet yetkililerine seslenmek istiyorum. Kahveci esnafı kötü insan değil. Ekmeğimizi kuruş kuruş toplayan insanlarız. Neden bizleri küçük düşürdünüz."  https://www.sondakika.com/haber/haber-sosyal-medyada-not-birakip-intihar-eden-esnaf-14019409/

519-) "Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu", Ölümcül zarardan sonra kişi hayatta tutulmaya çalışılıyor: "Elif Pınar Ö. barışma teklifini kabul etmeyerek evin kapısını açmak istemedi. Bahadır M., kız arkadaşının barışma teklifini kabul etmemesi üzerine yanında bulunan silahla kendisini karnından vurdu. Silah sesini duyan Elif Ö., kapıyı açtığında Bahadır M.'nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü." "İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahadır M. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bahadır M.' nin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi." https://www.sondakika.com/haber/haber-barismak-icin-gittigi-kiz-arkadasi-kapiyi-14018833/

518-) "Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden genç, silahı kaptığı gibi intihar etti", "Henüz belirlenemeyen bir sebeple Yusuf Yıldırım, piknik yaptıkları sırada yanında bulunan kuzeni A.Y.'nin tabancısını alarak çevreye rastgele ateş açtı. Ardından aynı silahla intihar etti." Sağlık ve güvenlik görevlileri yurttaşların canlı halinden çok ölü halleriyle ilgileniyorlar: "Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Yusuf Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı"  https://www.sondakika.com/haber/haber-arkadaslariyla-piknik-yapmaya-giden-genc-silahi-14010574/

517-) "Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı", "iddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve ilaç tedavisi gören Mesut Şak eşinin evde olmadığı ve oğlunun uyuduğu sırada evinin garajına kendini iple astı." "Eve dönen eşi Hatice Şak eşini görünce bağırmaya başladı. Annesinin sesini duyunca panikleyen ve dışarı çıkan Gökhan Şak, eline aldığı baltayla ipi keserek babasını yere indirdi." "Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mesut Şak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Şak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor." https://www.sondakika.com/haber/haber-eve-donen-kadin-karsisinda-kendini-asarak-canina-13999840/

516-) "Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı", "Bayram T.'nin yakınları ise kendilerinden haber alamadığını belirtip, nerede olduklarını bilmediklerini söyledi. Daha sonra binanın 4'üncü katındaki teras dairesinin boş olduğunu, burada olabileceklerini düşünen yakınları, en üst kata çıkarak, kapıyı açmaya çalıştı." "Kapının kilitli olduğunu fark eden yakınları, açmak için çaba sarf ettiği sırada dairede bulunan genç sevgililer Bayram T. ve Büşra D., iddiaya göre el ele tutuşup, atladı. Ağır yaralanan iki gencin yerde hareketsiz yattığını gören her iki gencin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İki genç, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının farklı yerlerinde kırıklar olan ve tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı." https://www.sondakika.com/haber/haber-evlenmelerine-izin-verilmeyen-gencler-4-katli-evin-13999040/

515-) "Erdoğan’ın koruma polisi yaşamına son verdi: Cenazeme hiçbir rütbeli gelmesin." "Polis memurunun bıraktığı mektupta "Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım" ifadeleri yer aldı."

"Evinde yaklaşık 4 aydır yalnız oturan koruma polisinin yanında silahla bulunduğu aktarılırken, M.A.B.’nin bir de mektup bıraktığı anlaşıldı.  28 yaşındaki M.A.B.’nin bıraktığı mektupta ise polis merkezinde baskı gördüğü satırları kaleme aldığı görüldü. M.A.B’nin bulunan mektubunda şu ifadelere yer veriliyordu: “Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet C.B. ve A.Ö. bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme M. Y. komiserim hariç hiçbir rütbenin gelmesini istemiyorum.” Polisin olayla ilgili soruşturmaya devam ettiği öğrenildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken BirGün’ün olayı teyit etmek için başvurduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı konu hakkında bilgi vermedi."   https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-koruma-polisi-yasamina-son-verdi-cenazeme-hicbir-rutbeli-gelmesin-337742 

514-) "İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti", "Tunç da önce arkadaşını ikna etmeye çalıştı ancak sürekli kumar borcundan dolayı arayanlar oldu ve arkadaşı intihar etmekte kararlı olduğu için kendisi de yalnız yaşayıp kimsesi olmadığından arkadaşıyla birlikte intihara karar verdi. Bu nedenle iki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca, daha sonra gece Çatalan Köprüsüne gittiler. Burada bir süre demir korkuluklara tutunan arkadaşlardan Örcün elini bağladı. Daha sonra da iki arkadaş birlikte göle atlayarak ölmeye karar verdi."  "Ancak Örcün göle atlarken Tunç son anda bundan vazgeçti. Örcün bir süre suyun yüzeyinde dursa da daha sonra kayboldu. Tunç, bunun üzerine korkup polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine su altı polisleri geldi ancak Örcün bir türlü bulunamadı. O günden sonra polisler hem dalarak hem de gölün altını teknolojik olarak takip ederek yaptıkları aramada Örcün'ü bir türlü bulamadı." "Tunç ise Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp "intihara teşvikten" adliyeye sevk edildi. Tunç, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tunç, arkadaşının kumar borcundan dolayı, kendisinin de kimsesi olmadığı için yalnızlıktan bıktığından ölmek istediğini belirterek, "Ben son anda vazgeçtim ancak arkadaşım göle atladı. Onu kurtarmak için ben yardım istedim. Ancak yardım gelene kadar arkadaşım gölde kayboldu. Ben de atlayacaktım ama onu suyun yüzeyinde batmadığını görünce ölmediğini düşünerek ben ölmeyeceksem niye atlayacağım diye vazgeçtim. Ancak arkadaşım sonra kayboldu. Hala da bulunamadı. Ben ondan gelecek mutlu haberleri bekliyorum. Her gün haber izliyorum ama ondan bir haber yok" dedi."  "Ölmem diye vazgeçtim ben. Benim de sıkıntılarım var. Şu evde yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur, tek başına?"  https://www.sondakika.com/haber/haber-intihara-karar-veren-iki-arkadastan-biri-gole-13987993/

513-) "11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan atlayarak intihar etti", "16 katlı bir sitede meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 11 yaşındaki Ömer G. isimli çocuk son kattaki evlerinin camından site bahçesine atladı" "Acılar içinde kıvranan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile evine yakın özel hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis geniş çaplı araştırmaya başlarken ailesi uzun süre hastane önünde gözyaşı döktü" "Öte yandan, çocuğun bilgisayar oyunlarıyla çokça vakit geçirdiği ileri sürülürken, polisin çocuğun odasında geniş çaplı inceleme yaparak delil ve bulgu elde ettiği konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi" https://www.sondakika.com/haber/haber-11-yasindaki-cocuk-16-nci-kattan-atlayarak-13987444/

512-) "Üç gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, av tüfeğiyle mezarlıkta intihar etti", "3 gün önce nişanlısından ayrılan 17 yaşındaki A.C., babasının görev yaptığı mezarlığa geldi. Mezarlığa geldikten sonra babasına ait av tüfeğini alıp, tuvalete giden genç kız, tüfeği karnına ateşleyerek kanlar içinde yere yığıldı." "İncirliova Asri Mezarlığı'nda yaşanan intihar olayı sağlık ve polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak 17 yaşındaki A.C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, genç kızın 3 ay önce nişanlandığı, 3 gün önce de nişanlısından ayrıldığı öğrenildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-uc-gun-once-nisanlisindan-ayrilan-genc-kiz-av-13987057/

511-) "Ekonomik nedenler yüzünden 1,5 yaşındaki çocuğunu yakınına bırakıp intihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı", "İstanbul Zeytinburnu'nda henüz 1,5 yaşlarında bir çocukları bulunan genç anne ve babanın çocuklarını yakınına bırakarak intihar ettiği bildirildi. İntiharın ekonomik sebepler olduğu öğrenilirken iktidara tepki yağdı. Çocuğa komşuları sahip çıkarken anne ve baba toprağa verilmek üzere memleketleri Batman'a uğurlandı." "Elvan Demir, dün akşam saatlerinde ablasına uğrayarak, eşi Enver Demir'in rahatsız olduğunu, bu nedenle hastaneye gideceklerini söyleyerek 1,5 yaşındaki kızını emanet etti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerine rağmen kız kardeşinden haber alamayan ve telefonlarına cevap alamayan ablası, ağlamaya başlayan çocuğu da yanına alarak kardeşinin evine gitti. Ancak kapı açılmadı. Çocuğu komşulara bırakarak arayışını sürdüren aile, ev sahibinden aldıkları anahtarla eve girdiklerinde çifti ölü halde buldu."  "Türkiye’deki sarsıcı gerçekleri ortaya koyan acı olayın basında yer bulmasının ardından siyasilerden ve yurttaşlardan iktidara tepki yağdı." https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomik-nedenler-yuzunden-15-yasindaki-cocugunu-yakinina-birakip-intihar-eden-ciftin-ardindan-akpye-tepki-yagdi-1813133

510-) "10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi", "Yusuf T. 10 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini attı."  "Gencin yerde kanlar içinde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yusuf T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf T. kurtarılamadı." https://www.sondakika.com/haber/haber-10-katli-binanin-catisindan-atlayan-14-yasindaki-13984387/

509-) "Apartman boşluğuna düşüp yaşamını kaybeden kadının, "Beni affet kızım" yazılı bir not bıraktığı ortaya çıktı" "23 yaşındaki Sevcan Demir bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi Kenan D. ile tartıştı. Tartışma sesleri üzerine eve polis gitti. Eve gelen ekibe kapıyı açan kadın "Biraz alkol aldık, herhangi bir sıkıntı yok" diyerek gönderdi." "Polisin ayrılmasından yaklaşık 1 saat sonrasında aynı adresten yüksekten düşme ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri ağır yaralanan Demir'i hastaneye kaldırdı. Demir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan polis ekipleri Demir'in el yazısı olduğunu düşünülen bir not kağıdı buldu. Demir'in küçük kızına, "Kızım beni affet" diyerek not bıraktığı görüldü."  "Olay sonrası polis ekipleri evde olduğu belirtilen Kenan D.'yi gözaltına aldı. Kenan D.'nin ilk ifadesinde başka bir kadınla evli olduğu ve olay günü Demir için tuttuğu eve gelerek ayrılmak istediğini bu yüzdende tartışma çıktığı aşağı hava almak için indiği esnada bağırış ve düşme sesiyle olaydan haberdar olduğunu anlattı." "Kenan D. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor."  https://www.sondakika.com/haber/haber-apartman-bosluguna-dusup-yasamini-kaybeden-13983503/

508-) "Sevdiği kız konuşma talebini reddedince kendini çenesinden vurdu", "17 yaşındaki M.Y.P., aracıyla sevdiği kızın evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Konuşma talebi reddedilen genç sinirlenip aracında bulunan av tüfeği ile havaya ateş açmaya başladı." "Sinirlerine hakim olmayan M.Y.P. daha sonra çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etmek istedi. Görgü tanıklarının ihbarı sonrası kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı genci ilk önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı."  "M.Y.P.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı." https://www.sondakika.com/haber/haber-sevdigi-kiz-konusma-talebini-reddedince-kendini-13983147/

507-) "Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti", "karayolunda seyir etmekte olan 28 AAJ 914 plakalı minibüs sürücüsü Ersin Kermen, trafik ışıklarında bekleyen 16 ES 088, 55 KG 884, 55 GS 077 plakalı 3 otomobile ve 55 BBZ 16 plakalı kamyona çarptı. 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kaldırıma savrulan minibüsten hafif yaralı olarak çıkan 31 yaşındaki Ersin Kermen, yanında bulunan pompalı tüfekle etrafa ateş açtı." "Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri silahlı şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Polise de silah doğrultan Ersin Kermen, polisin tüm ikna çalışmalarına rağmen pompalı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti" "Ersin Kermen'in kaza masraflarını maddi olarak karşılayamayacağını belirttikten sonra intihar ettiği öne sürüldü." "Kazaya karışan araç sürücülerinde ve çevredeki vatandaşlarda yaralanan olmazken, yaşanan olayda Ersin Kermen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası bölgeyi abluka altına alarak olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Ersin Kermen'in cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı."  https://www.sondakika.com/haber/haber-samsun-ordu-karayolunda-dehset-anlari-13981341/

506-) "Uyumadan önce çok sayıda enerji içeceği içen 15 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu",   "Tamer Arslan'ı yakınları uyandırmak için odasına girdi. Arslan'ı uyandırmaya çalışan ailesi, tepki vermediğini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi."  "Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Tamer Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından 15 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp'a kaldırılırken, gencin uyumadan önce yüksek miktarda enerji içeceği içtiği iddia edildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-uyumadan-once-cok-sayida-enerji-icecegi-icen-15-13981552/

505-) "80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı", intihar şekli: "evin bahçesindeki merdiven demirine iple kendini asarak..." tahmini intihar nedeni: "yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ç." İnsanın hayatı ona atfettiği anlamda sona ermiştir. Diğerleri bu anlamı değil cesedi bulurlar. "Ahmet Ç'den uzun süre haber alamayan komşuları, şüphelenerek saat 15.00 sıralarında evine gitti. Komşuları eve girdiğinde Ahmet Ç'nin cansız bedeni buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Ahmet Ç'nin cansız bedeni, Aydın ADÜ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı."  İnsan hayatı kendi arzusuyla devam ettirdiğini anladığı yaştan itibaren hayatı kendi arzusuyla da sonlandırabileceğinin farkındadır fakat gerçekte böyle olduğunu her zaman düşünmez.   https://www.sondakika.com/haber/haber-80-yasindaki-adam-yalniz-yasadigi-evinde-kendini-13978863/

504-) " "İntiharı düşündüm" diyen Meghan'ın oğlunun ten rengiyle ilgili pes dedirten itiraf: Unvan vermek istemediler", "İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk oldu. İlk bebeklerinin cilt renginin koyu olmasının sorun yarattığını söyleyen Markle, "Bebeğimin prens olmasını istemediler" dedi. Bir ara intiharı düşündüğünü söyleyen Markle, sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi." "Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Meghan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuştu. Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtti." "Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate'i ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, "Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı." açıklamasında bulundu" "Öte yandan düğün günü ile ilgili de konuşan Meghan, "Sanki bedenimin dışından çıkıp izlemişim gibi bir durumdu. İkimiz de düğün gününün öncesinde bu günün ikimizin olmadığını anlamıştık" dedi. Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum." ifadesini kullandı." "Prens Harry ise kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirdi" "Babası Prens Charles'ın kendisinin telefonunu açmadığını ifade eden Harry, "Babaannem Kraliçe Elizabeth ile bugüne kadar 3 kez telefonda konuştuk, babamla da 2 kez konuştuk ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı." diye konuştu." "Harry, ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk kez duyurarak, "İlk bebeğimiz erkekti, şimdi de bir kızımız olacak." açıklamasında bulundu. Çift, geçen ay ikinci çocuklarını bekledikleri haberini kamuoyuyla paylaşmıştı." https://www.sondakika.com/haber/haber-meghan-markle-den-dikkat-ceken-itiraf-cocugum-13976305/

503-) "Uyuşturucunun etkisi altındaki genç, seyir halindeki otomobilin önüne atladı", Anestezizasyon durumunda acı yok fakat hayatın anlamı kristalize oluyor. Düşünsel sıçrama bedensel sıçramaya kolayca varıyor: "Dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Caddesi üzerinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Doğukan Ş. caddeye çıkarak koşturmaya başladı" "Bir süre sonra Nizam K. idaresindeki otomobilin önüne atlayan Doğukan Ş., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü Nizam K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğukan Ş. sağlık ekiplerinin olay yerindeki, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı" Henüz intihar girişiminde bulunmamış olsalar bile herkesin durumu ciddiyetini sürekli olarak korur: "Tedavi altına alınan Doğukan Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü Nizam K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı" https://www.sondakika.com/haber/haber-uyusturucunun-etkisi-altindaki-genc-seyir-13976411/

502-) "Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı", "psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve oturduğu apartmanın 7'nci katındaki dairesinin penceresi ve balkonundan eşyaları bahçeye atan Ünal O., bu kez intihara kalkıştı." "Ünal O., polis ekipleri olay yerinden ayrıldıktan 1,5- 2 saat sonra yeniden balkona çıktı. İhbar üzerine bölgeye yeniden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sadece iç çamaşırı kalacak şekilde soyunan Ünal O., balkondan aşağıdakilere el hareketleri yapmaya başladı. Daha sonra içeri giren Ünal O. bu kez de bir odanın penceresine çıktı." "Kendisini aşağı atmaya kalkışan Ünal O.'yu kapıyı kırıp içeri giren polis ve itfaiye ekipleri engelledi. Pencereden içeri çekilen Ünal O.'yu gözaltına alan polis, içeride kıyafetlerini giydirdi. Daha sonra itfaiye ve sağlık ekipleri eşliğinde aşağı indirilen Ünal O., ambulansa bindirilerek, polis nezaretinde hastaneye götürüldü."  https://www.sondakika.com/haber/haber-eline-geceni-balkondan-atti-2-13973892/

501-) "Gurbetçi, fındık bahçesinde benzinle kendini yaktı",  "Almanya'da yaşayan ve bir süre önce memleketi Akçaabat ilçesine bağı Demirciler Mahallesi'ne gelen Ahmet E. (66), tekrar Almanya'ya dönmek için özel bir hastanede Kovid-19 testi yaptırdı." "Yaptırdığı testin ardından evine giden ve tekrar dışarı çıkarak akaryakıt istasyonuna giden Ahmet E., bidonla benzin aldı. Bindiği taksiden evine gitmeden fındık bahçesinde inen şahıs, üzerine benzin dökerek, ateşe verdi. Yaşamına feci şekilde son veren Ahmet E.'yi gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet E.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı." "Öte yandan, Ahmet E.'nin yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenilirken, yarın sabah da uçakla tekrar Almanya'ya gideceği öğrenildi."  https://www.sondakika.com/haber/haber-findik-bahcesinde-benzin-dokerek-kendini-yakti-13952892/

500-) "Polis memurunun eşi tabanca ile intihar etti", "Şafak E.'nin bir süre önce yüzünde siğilce çıktığı buna morali bozulduğu iddia edildi." "Şafak E.'nin yüzünde bir süre önce yüzünde siğilceye benzer bir lekenin çıktığı, Genç kadının doktora gittiği Önceki günlerde hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi."  https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/02/06/polis-memurunu-esi-tabanca-ile-intihar-etti "45 yaşındaki Şafak E., yüzünde çıkan ve uzun süredir tedavi gördüğü yaranın geçmemesi üzerine bunalıma girdi. Ev hanımı Şafak E, bugün evdeki tabancayı ateşleyerek intihar etti." https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102061043748087-yuzunde-cikan-yaranin-iyilesmemesi-uzerine-bunalima-giren-iki-cocuk-annesi-kadin-tabancayla-intihar/

499-) "Sevgililer Günü'nde eşi barışmayınca 'elveda' yazıp, intihar etti" "Ali Ö.'nün eşi, iddiaya göre şiddeti geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğunu da yanına alıp, bir süre önce kocasını terk etti. Eşi ile barışmaya çalışan Ali Ö., başarılı olamadı. Bugün Sevgililer Günü nedeniyle eşine mesaj atan Ali Ö., yeniden reddedildi. Ali Ö., eşi ile arasında geçen mesajlaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ali Ö. paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Benim canımı, çocuklarımı alanlar Allah onlara da aynısını yaşatsın. Bana kendi eşim iftiralar attı. Dayanamıyorum, kimseye derdimi anlatamıyorum. 7 yıllık evliyim, daha bir tokat vurmadım. Benim tek kötü sözüm yaptığı hareketlere söylediği sözlere cevap vermekti. Bu evden annesinin evine kaçınca benim hakkımda çok ağır kelimeler yaydılar insanlara kendilerini haklı göstermek için. Beni seven insanlar benden nefret etti. Dayanamıyorum yaşadıklarıma. Çocuklarım yanımda olmadan bu kadar dayanabildim. Elveda herkese." Sosyal medyadan yayınladığı mesajın ardından Ali Ö., av tüfeğiyle kendisini başından vurarak yaşamına son verdi. Silah sesini duyan mahalleli, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi." http://www.gazetevatan.com/sevgililer-gunu-nde-esi-barismayinca-elveda-yazip-intihar-etti-1373394-yasam/

498-) "Hayvanları ölünce, intihar etti!" "muhtar başından vurulmuş halde bulundu. Kendi silahı da yanı başında olan Fatih Güllü'nün intihar ettiği belirlenirken, muhtarın 1.5 milyon lira kredi çekip büyükbaş hayvan aldığı ancak hayvanlardan çoğu hastalandığı için psikolojisinin bozulduğu, bu nedenle de intihar ettiği tahmin ediliyor."  https://www.kanal46.com/asayis/hayvanlari-olunce-intihar-etti-h86394.html

497-) "Yaşamına son veren Doktor Mustafa Yalçın, mektubunda mobbinge (yıldırmaya) maruz kaldığını yazmış", "Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sağlık ve sosyal hizmet alanında kadına yönelik şiddete ilişkin yapılan anket çalışmasının sonuçlarını duyurmuştu. Araştırma, kadın sağlık çalışanlarında psikolojik şiddettin ve mobbingin çok yüksek oranda yaşandığını gözler önüne serdi. Araştırmaya katılan 617 kadın sağlıkçı, yüzde 81’i psikolojik, yüzde 37'si ekonomik, yüzde 43’ü fiziksel ve yüzde 26'sı cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti. Veriler ayrıca, sağlık emekçisi kadınların yüzde 80'inin mobbinge, yüzde 35'inin ise dijital şiddete maruz kaldığını ortaya koydu." https://www.evrensel.net/haber/426209/yasamina-son-veren-doktor-mustafa-yalcin-mektubunda-mobbinge-maruz-kaldigini-yazmis

496-) "Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı", "Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir fabrikada müdür olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki İbrahim Ç, saat 08.00 sıralarında, odasında çelik konstrüksiyona bağlanmış kablo ile asılı halde buldu"  https://www.sondakika.com/haber/haber-fabrika-muduru-intihar-etti-13947315/

495-) "Gördüğü şiddeti kaldıramayıp balkondan atlayan kadın gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı: Bacağımı ısırıp etimi kopardı, artık dayanamadım" "Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan Fatma Bebek (20) koca şiddetine dayanamayarak 1045 Sokak'taki evinin 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Fatma Bebek, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi." "Fatma Bebek, kocasının kendisinden 11 yaş büyük olduğunu belirterek, "Beni 15 yaşında kaçırdı. O zaman ben çok küçüktüm buna kandım. 16 yaşında anne oldum. Ama bana bir gün gün yüzünü göstermedi. Beni 5 yıldır odunla, kemerle, süpürgenin sapıyla dövdü. Benim hayatımı mahvetti. Çocuklarımı da dövüyordu. Bir gün olsun güzel bir gün geçirmedik. Bugüne kadar kimseye söylemedim ama artık dayaktan şiddetten bıkmıştım" dedi." "Eşim bana 'sağlık ocağına gidelim' dedi ben de tamam dedim. Eşim, ev içerisinde çok fazla bağırdığı için ve bana karşı şiddet uyguladığı için küçük kızım çok korkuyordu. Çocuğum bana sarıldı bırakmadı, ben de eşime dedim ki çocuğu susturayım öyle gidelim. O sırada çocuğu kucağımdan alıp koltuğa fırlattı, ben de bırak kızımı dedim. Kızımı bırakıp benim saçımdan çekti, kolumu ısırdı ve boğazımı sıktı o an nefes alamadım. Bir eliyle boğazımı sıkıp bir yandan da darbediyordu. Tam nefesim kesilecekken üst kattaki eltim geldi ve onu üzerimden alıp odanın dışına çıkardı daha sonra kapıyı kilitledi." "Eşinin mutfağa gidip bıçak aldığını, 'kapıyı açın onu öldüreceğim' diye bağırdığını söyleyen Fatma Bebek, "Eltim, 'elindeki bıçağı bırak kapıyı öyle açarım' dedi, o da bıraktı. Sakinleşmiş numarası yaptı, eltim kapıyı açınca eşim üzerime doğru atlayıp beni dövmeye başladı ve bacağımı ısırıp etimi kopardı. Ben imdat diye çığlık atıyordum ama o hala darbetmeye devam ediyordu. Bu olayları defalarca yaşadım, beni kemerle, odunla ve süpürge sapıyla da dövdü, zaten onun yüzünden bu haldeyim. Darp edilirken kaynanam geldi onu üzerimden alıp dışarıya çıkardı. Daha sonra polis geldi şikayet edecektim, o sırada kaynanam pencereden çıktı ve 'şikayetçi olursan sana bir şey yapar' dedi. Ben de sinirlendim tamam şikayetçi olmayacağım dedim" şeklinde konuştu." "Bebek, şiddete dayanacak gücü kalmadığı için intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, "Çatıya çıkıp koşarak kendimi aşağıya attım, çünkü artık şiddete dayanacak gücüm kalmadı. Beni kaçırdı, 15 yaşında evlendim 16 yaşında anne oldum. Uyuşturucu bağımlısı olduğu için, beni sağlık ocağına götürüyor ve üzerime ilaç yazdırıyordu. Daha sonra o ilaçları daha yüksek fiyata satıp o parayla da uyuşturucu alıyor" diye konuştu."   https://www.sondakika.com/haber/haber-15-inde-evlendi-16-sinda-anne-oldu-20-sinde-koca-13946165/

494-) "1 yıldır işsiz müzisyen geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdi", "Kafe-Bar çalışanları Dayanışması, Pandemi yasakları kapsamında mekanların kapalı olması