DERSIN ADI

VARLIK FELSEFESİ (Ontoloji) /  Güz Dönemi                    Ana Sayfa  / 

For English click here please

KODU

FEL 2001 / 3. dönem zorunlu dersi /  Ulusal Kredi:  4        AKTS: 8  /

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri:

BÖLÜM

Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans Programı zorunlu 2'nci sınıf dersi

ÖGRETIM ÜYESI

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası, oda no: 328. 

Tınaztepe Yerleşkesi, PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411,

Fax: ++ 90 (232) 453 90 93, E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

Görüşme Gün ve Saatleri: balmetin@gmail.com adresime yazarak randevu alabilirsiniz.

 

► Not: Felsefe etkinliklerimizi takip etmek ve katılmak için Café-Philo Düşünce Dostları Grubumuza üye olabilirsiniz. Üyelik için balmetin@gmail adresine tel no, ad soyadınız ve katılım isteğinizi bildirmeniz yeterlidir. Şimdiden eğlenceli & düşündürücü paylaşımlar diliyorum.

DERSIN AMACI

çeşitli filozofların varlık anlayışları ve yorumları.

ÖGRENIM HEDEFLERI          

KAZANILAN BILGI

Filozofların "varlık" hakkındaki teorileri.

ÖGRETIM METODU:

Teorik anlatıma dayalı ders.

ÖGRETME MATERYALI

Varlık felsefesiyle ilgili filozofların temel yapıtları.

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

DERSİN İŞLENİŞ TARZI

Ders, dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından, önceden planlanmış konular hakkında, ilgili yayın ve çalışmalardan destek alınarak yürütülür.

HAFTA

KONU                                                                                                                           

 

Ders kitabımız:

 

   

GİRİŞ DERSİ

I. Hafta

 

 

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ, Metin Bal. (Keyifli okumalar)

 

"Benim Tutkum ya da Bir Ziyaretçinin Yaşam Tarzı İcadı Çabası", Metin Bal.

 

Günlük hayattan hareketle felsefenin ve felsefe yapmanın ne demek olduğu sorularıyla varlığı kavramaya dönük düşünme nasıl mümkün olabilir? Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

Nedir Bu Felsefe? (1955) Martin Heidegger, Konuşmacı Metin Bal (Bölüm 1. Keyifli izlemeler): https://www.youtube.com/watch?v=kIWFsIqFPeM

Nedir Bu Felsefe? (1955) Martin Heidegger, Konuşmacı Metin Bal (Bölüm 2. Keyifli izlemeler):  https://www.youtube.com/watch?v=e6bYE5ZLfxc

   

for English click here please

 

 

 

1.Hafta

 

 

 

 

1. "Ontoloji", Alwin Diemer. Bkz. Özlem, Doğan (2001) (Derleme ve Çeviri) Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. ss.97-134.

1.1. "Metafizik", Fritz Heinemann. Bkz. Özlem, Doğan (2001) (Derleme ve Çeviri) Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. ss.137-162.

1.2.1. Jaspers, Karl (2018) Felsefe Konuşmaları, Felsefeye Giriş, çev. Abdurrahman Aliy, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

1.2.2. "Varlığın Temeli Hakkında Sorgulayan Söyleme Olarak Felsefe", Metin Bal. "Avrupa ve Alman Felsefesi", Martin Heidegger, çev. Ömer Albayrak & Tayfun Salcı, içinde: ss. 348-358. Derleyenler Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (2007) Avrupa'nın Krizi, Ankara: Dost Kitabevi. [Europe and German Philosophy”, Martin Heidegger, tr. by Andrew Haas, The New York Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy VI (2006): 331-340.]

1.3. "Varlık ve Varolan İlişkisi Bağlamında Grimm Kardeşler'in "Tavşan ve Kirpi" Masalı".

1.3.1. "Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015, Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

1.4. "Varolmaktan Çok Sahip Olmak İle İlgili Modern İnsan İçin Grimm Kardeşler'in "Balıkçı ve Eşi" Masalı", Metin Bal. Bu masallar için bkz. Grimm, Jocob & Grimm, Wilhelm (2009) The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm, with illustrations by Arthur Rackham, Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited.

1.5. Varlık'ın Tarihi Ne Anlama Gelir?

● Hegel, George W. F. (2018) Felsefe Tarihi (1. Cilt), çev. Doğan Barış Kılınç, Ankara: Notabene Yayınları.

● Hegel, George W. F. (2019) Felsefe Tarihi, 2. Cilt / Platon'dan Ortaçağ Felsefesine, Çev. Doğan Barış Kılınç, Ankara: Notabene Yayınları.

● Hegel, Georg W. F. (2021) Felsefe Tarihi, 3. Cilt /  Ortaçağ Felsefesi ve Modern Felsefe, Çev. Doğan Barış Kılınç, editör, Ersin Vedat Elgür, İstanbul: NotaBene Yayınları.

● Russell, Bertrand (2018) Batı Felsefe Tarihi, 1. Cilt, İlk Çağ Felsefesi, İstanbul: Alfa.

● Russell, Bertrand (2017) Batı Felsefe Tarihi, 2. Cilt, Katolik Felsefesi, İstanbul: Alfa.

● Russell, Bertrand (2018) Batı Felsefe Tarihi, 3. Cilt, Modern Felsefe, İstanbul: Alfa.

● Lange, Friedrich Albert (2016) Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi, I - II, çev. Prof. Dr. Ahmet Arslan, Bursa: Sentez Yayıncılık. ("I. Cilt: Başlangıçtan Kant'a Kadar", "2. Cilt: Kant'tan Bu Yana")

● Eco, Umberto  & Fedrica, Riccardo (2021) Felsefe Tarihi 1, Antik Yunan, çev. Leyla Tonguç Basmacı, İstanbul: Alfa.

● Eco, Umberto  & Fedrica, Riccardo (2020) Felsefe Tarihi 2, Hellenizmden Augustinus'a, çev. Leyla Tonguç Basmacı, İstanbul: Alfa.

● Eco, Umberto  & Fedrica, Riccardo (2021) Felsefe Tarihi 3, Aostalı Anselmus'tan Pomponazzi'ye, çev. Leyla Tonguç Basmacı, İstanbul: Alfa.

 2. Hafta

 

Antik Yunan Evren Anlayışı:

2. "Grek Mitolojisinde Evren Açıklaması, İnsanın Ortaya Çıkışı ve Zincire Vurulmuş Prometheus", Metin Bal.

► 44. Café-Philo, Düşünce Paylaşımı Felsefe Topluluğu Yüz Yüze & Online Etkinliği: "Tanrı İnancının Kaynağı. Caydırılmışlığa Karşı Eylem Gücünü Artıran Aparat Olarak Odysseia Destanı Ne Söyler? ", Prof. Dr. Metin Bal. 30 Nisan 2023 Pazar, 18.30 - 22.30, Aksak Lounge, Can Yücel Sk. No: 10 Alsancak, Konak / İzmir.

Video kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=DIzsaTjWy40

 

► Makale: "Homeros'un Odysseia Destanının Felsefi Önemi: Tanrı İnancının Kaynağı ve Sorgulanması", Metin Bal. Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Mitoloji Özel Sayısı, 816 syf. Özel Sayı: 46, Yıl: 27, Sayı: 318-319-320. ss. 607 - 628. Haziran, Temmuz, Ağustos 2023. ISSN 1301-210X ISBN: 978-625-8162-78-3 Ankara. Özel sayı editörü: Uğur Polat.

Makaleyi okumak için tıklayınız lütfen: http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Odysseia_Tanri_ve_insanin_anlami_metin_bal/Homeros_Odysseia_Tanri_inanci_Metin_Bal.pdf

 

 

2.1. Whitehead, Alfred North (1978)  Process and Reality, An Essay in Cosmology, New York: The Free Press.

Koestler, Arthur (2013) Uyurgezerler, İnsanın Değişen Evren Görüşünün Bir Tarihi, çev. Ekrem Berkay Ersöz, Ankara: Phoenix Yayınevi.

2.2. Hesiodos (2010) Tanrıların Doğuşu (Kozmogonia) ss.7-43 ve İşler ve Günler, ss. 47-77. çev. Furkan Akderin, İstanbul: Sosyal Yayınlar.

2.3. Aiskhylos, Zincire Vurulmuş Prometheus, çev. Azra Erhat ve Sabahattin Eyuboğlu.

3. Thomson, George (1997) İlk Filozoflar, Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi.

Piaget, Jean (2016) Çocuğun Gözüyle Dünya, çev. İsmail Yerguz, Ankara: Dost Kitabevi.

Frazer, James G. (2004) Altın Dal I, Dinin ve Folklorun Kökleri, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi.

Frazer, James G. (2012) Altın Dal II, Dinin ve Folklorun Kökleri, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi.

Feuerbach, Ludwig (2018) Tanrıların Doğuşu, Klasik, İbrani ve Hıristiyan Antikçağ Kaynaklarına Göre, çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Say Yayınları.

Engels, Friedrich (2019) Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, çev. Erkin Özalp, İstanbul: Yordam Kitap.

Marx, Karl & Engels, Friedrich (2019) Din Üzerine, çev. Murat Belge, Ankara: Fol.

Marx, Karl & Engels, Friedrich (2018) Alman İdeolojisi, çev. Olcay Geridönmez, Tonguç Ok, İstanbul: Kor Yayınevi.

3. Hafta

 

3.1. "Varlık'a Giden Yolda Dil, Düşünme ve Eylem. Köleliğin Gelişimi", Metin Bal.

3.2. "Ayinden Destana ve Sonrasında Bilgelik ve Felsefeye Geçiş", Metin Bal.

 

3.3. "Epik ya da Destan Yazı Türü", Metin Bal.

3.4.  Aristoteles (2013) Atinalıların Devleti, çev. Ari Çokona, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

4."Homeros Filozof Olarak", "Dünyanın Doğuşu ve Biçimi Üzerine Eski Öğretiler", "Eski Özlü Sözler Ahlakı", Kranz, Walter (1984) Antik Felsefe. çev. Suad Y. Baydur, İstanbul: Sosyal Yayınları.

Kingsley, Peter (2007) Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi, çev. Onur Atalay, İstanbul: Etkileşim Yayınları.

Kitto, H. D. F. (1986) The Greeks, Harmondsworth: Penguin Books Ltd.

Kitto, H. D. F. (2017) Yunanlar, çev. Ayşegül Yurdaçalış, İstanbul:  ALFA.

   

4. Hafta

4.1. "Varlık’ı Konu Edinen Bilim Olarak “Felsefe” Nosyonu", Metin Bal.

4.2. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995) Lectures on the History of Philosophy, Greek Philosophy to Plato, Vol. I, tr. by E.S. Haldane, introduction by Frederick C. Beiser, London: University of Nebraska Press.

"Felsefe Tarihi Nosyonu", ("Notion of the History of Philosophy"), ss.7-10. Hegel.

"Çin Felsefesi", ss. 119-125.

"Hint Felsefesi", ss. 125-147.

Suzuki, Daisetz Teitaro (2012) Çin Felsefesi Tarihi, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Suzuki, D. T. (2019) Koan, Zen'le Yaşamak, çev. Suat Ertüzün, İstanbul: Satori Yayınevi.

Suzuki, D. T. (2017) Zen ve Haiku, hazırlayan ve çev. A Cengiz Büker, İstanbul: Okyanus Yayıncılık.

 

"I. Bölüm Grek Felsefesi", ss.149-487. "Yedi Bilge", ss. 156-164.Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995) Lectures on the History of Philosophy, Vol. I, tr. by E.S. Haldane, introduction by Frederick C. Beiser, London: University of Nebraska Press.

 

Nietzsche, Friedrich Wilhelm (2018) Platon - Öncesi Filozoflar, çev. Nur Nirven, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

 

 

 

Thales'ten Sokrates'e

5. Hafta

 

 

 

4.2. Detienne, Marcel (2012) Arkaik Yunan'da Hakikatin Efendileri, çev. Adem Beyaz,İstanbul: Pinhan. İçindekiler: "Hakikat ve Toplum", "Şairin Hafızası", "Denizin İhtiyarı", "Sözdeki Müphemlik", "Sekülerleşme Süreci", "Seçim: Aletheia mı Apate mi?", "Müphemlik ve Çelişki".

4.2.1. "Bilgelik ve Bilgeler", Metin Bal.

Platon (2019) Protagoras, çev. ve hazırlayan Özgüç Orhan, sunuş Benjamin Jowett, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

 

"Helenlerde Bilgelik Sevgisi", Emin Türk Eliçin, ss. yirmisekiz-otuzaltı. Eylem, Aylık Düşün ve Eylem Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1. Mart 1964.

   

6. Hafta,

 

 

 

4.3. "Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes", Metin Bal.

"Milet'li Filozoflar": Thales, Kranz, Walter (1984) Antik Felsefe. çev. Suad Y. Baydur, İstanbul: Sosyal Yayınları.

"Anaximendros'a Göre "Aition" ", Metin Bal.

"Anaximandros", Kranz, Walter (1984) Antik Felsefe.

"Anaximander", ss.303-307. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Erster Band, 1971, Verlag Philipp Reclam jun.Leipzig.

"Anaximenes", "Pythagoras ve Eski Pythagorascılar", "Ksenophanes". ss.1-56. Kranz, Walter (1984) Antik Felsefe.

4.3.1. "Ksenofanes ve Monoteizm", Metin Bal.

   

7. Hafta

8. Hafta

4.4. Herakleitos'un ve Parmenides'in Varlık Hakkındaki Görüşleri, Metin Bal.

4.4.2. Heraklitos,"Logos" ve Antik Dünya. "Efesli Heraklitos", John Burnet, Çev. Metin Bal, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 40: Antik Dünya Bilgeliği, Şubat-Mart-Nisan 2007, Doğu Batı Yayınları, Ankara, ss. 61-90.  (Heraklitos'un bütün fragmanlarını kapsamaktadır)

4.4.3. "Herakleitos'a Bir Bakış", (Herakleitos Üzerine Dersler, Heidegger, Eugen Fink ) Virgül, Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Mart 2007, Sayı 105, Pusula Yayıncılık, İstanbul. ss. 58-60. (Çevirideki yanlışlarla ilgili olarak okuyucuya Not)

4.4.4. "Parmenides" ve "ölüm"ün Yokluğu.

4.4.5. Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

   

9. Hafta

VİZE Sınavı

   

10. Hafta

 

 

.4.5. "Empedokles"

4.6."X. Kitap: Epikuros" (MÖ 341-270), Laertius, Diogenes (2003) Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, çev. Candan Şentuna, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

4. 7. Marx, Karl Heinrich (2013) Demokritos ile Epikouros'un Doğa Felsefelerindeki Ayırım, çev. Saffet Babür, Ankara: BilgeSu. /  [Marx, Karl (2009) Demokritos İle Epikuros'un Doğa Felsefeleri, çev. Hüseyin Demirhan, Ankara: Sol Yayınları.]

 

 

 

Antisthenes & Diogenes (2020) Kinik Felsefe Fragmanları, çev. ve derleyen Cengiz Çevik, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

   

11. Hafta

5. Platon'un diyaloglarında varlık görüşü:

5.1.  "Eğitime Felsefeyle Yaklaşmak: Platon’un Mağaralıları, Kopuş Filmi, Gatto ve Kitle İmha Silahı Olarak Eğitim ve Crusoe Ne Yaptı?" Metin Bal, 2018. (A Philosophical Approach To Education: Plato’s Cave Dwellers, The Film Detachment, Instruction as a Weapon of Mass Destruction and What is done by Crusoe?) Özne. Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları. 29. Kitap, Güz 2018, (Baskı tarihi: Aralık 2018), ss. 223-243. ISBN: 978-605-196-230-6. Çizgi Kitabevi Yayınları. Konya. Sayı editörü: H. N. Erkızan.

● Saramago, José (2019) Mağara, çev. Sıla Okur, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

Farouki, Nayla (2009) İdea Nedir?, çev. Atakan Altınörs, İstanbul: Say Yayınları.

5.2. "The Philosophy of Plato", ss.1-117. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995) Lectures on the History of Philosophy, Plato and Platonists, tr. by E.S. Haldane and Frances H. Simson, Vol. 2, London: University of Nebraska Press.

Platon (2020) Sokrates'in Savunması, çev. Irini Karaca, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

Plato (1999) The Republic, tr. by Benjamin Jowett, New York: Barnes & Noble Books.

Plato (1997) Republic, tr. by John Llewelyn Davies and David James Vaughan with an Introduction by Stephen Watt, London: Wordsworth Editions Limited.

● Platon (2016) Devlet, çev. Hüseyin Demirhan, İstanbul: Islık Yayınları. / [Platon (2018) Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu – M. Ali Cimcoz, İstanbul: TİB Kültür Yay.]

► Platon (2018) Menon, çev. Özlem Bayoğlu, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

► Platon (2019) Protagoras, çev. ve hazırlayan Özgüç Orhan, sunuş Benjamin Jowett, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

[Plato (2009) Protagoras, tr. with and Introduction and Notes by C. C. W. Taylor, Oxford: Oxford University Press.]

Badiou, Alain (2015) Platon'un Devleti. Bir Önsöz, On altı bölüm ve bir Sonsöz'den oluşan diyalog. Çev. Savaş Kılıç & Nihan Özyıldırım, İstanbul: Metis Yayınları.

Blackburn, Simon (2014) Devlet ve Platon, çev. Merve Yüksel, Müzeyyen Baturay, Ankara: Versus Kitap.

5.3. Heidegger, Martin (2013) The Essence of Truth, On Plato’s Cave Allegory and Theaetetus, tr. by Ted Sadler, London: Bloomsbury.

5.4. "Aydınlıktan Kim Korkar? Platon'un "Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır." Sözü Üzerine" (Platon'un Devlet kitabının VII. Bölüm'ündeki Mağara alegorisinin ontoloji, bilimler ve eğitim açısından bir yorumu), Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Yıl: 6. Mayıs-Haziran 2013, ss. 73-77.

5.5. Konferans: "Phaidros’ta İletişim ve Felsefi Yolculuk Arasındaki İlişki Üzerine", ["On the Relationship between Communication and the Philosophical Journey in the Phaedrus"] Prof. Dr. Claude MANGION. Metni çeviren Metin Bal. Konferansta ardıl çeviri yapan tercümanlar: Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet BÜYÜKTUNCAY – Araştırma Görevlisi M.A. Olcay ŞENER. 25 Ekim 2017 Çarşamba, Saat: 14:00-16:00, Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, B Blok, DEÜ Tınaztepe Kampüsü, Buca, İZMİR.

12. Hafta

 

 

 

********************************************************************************************

5.6.) ► Sokrates ya da Bir Kimse Arayışı: Felsefe yapmaya Sokrates’in “öldürülme” olayından başlayabilirsiniz. Sokrates’in kendisine açılan davadan, Sokrates’in ölümle cezalandırılmasına, idam edilmesine kadar Sokrates’in başından geçen olaylarla ilgili olarak Platon’un yazmış olduğu 7 adet diyalog mevcuttur. Sokrates’i düşüncelerinizle öldürebilir misiniz? Sokrates’i nerede bulabilirsiniz? Bununla ilgili olarak şu kitapları okumalıyız: Sokrates’in kendisine neden dava açılmış olduğuyla ilgili olarak  Euthyphron diyaloğu. Sokrates’in mahkemede yargılanmadan önceki olayları anlatan Euthyphron’un bittiği noktadan devam eden Theaitetos diyaloğu. Theaitetos’un bittiği yerden devam eden Sofist diyaloğu. Sofist’in bittiği yerden devam eden Devlet Adamı diyaloğu. Devlet Adamı’nında sonra, Sokrates’in mahkemede davasının görülmesi ve Sokrates’in verdiği savunmayı anlatan Sokrates’in Savunması diyaloğu. Sokrates’in kendisine verilen ölüm cezasının infaz edileceği günü beklediği hapishane hücresindeki mahkumiyet olaylarını anlatan Kriton diyaloğu. Son olarak Sokrates’in idam olayını ve sonrasını anlatan Phaidon diyaloğu.

 

1-) Platon (2011) Euthyphron. Çev. Güvenç Şar. İstanbul: Kabalcı Yayınları.

►"Dindarlık ve Dinsizlik Üzerine Felsefi İlk Tartışma Olarak Platon’un Euthyphron Diyaloğu", Prof. Dr. Metin Bal XV. Dünya Felsefe Günü Hakkında Bir Söyleşi.Tarih: 18 Kasım 2016 Cuma, Saat: 10:30, Yer:  Edebiyat Fakültesi, B 360, Tınaztepe Kampüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, İzmir. (Konferansın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen.)

Tanrı Felsefeye Nasıl Girer? Sorusuna Cevaplar Olarak Platon’un Euthyphron Diyaloğu ve Heidegger’in Ontoteoloji Eleştirisi/ Plato's Euthyphro and Heidegger's Critique of Ontotheology as Answers to the Question of 'How Does God Enter into Philosophy', Prof. Dr. Metin Bal. Felsefi Düşün, Akademik Felsefe Dergisi. Sayı: 8. Yıl: Nisan 2017. İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Dosya Konusu: Heidegger. Sayı Editörü: Kaan H. Ökten. Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi. ISSN: 2148-0958. The Philosopher's Index, Tübitak Ulakbim, EBSCO Humanities International Index veri tabanları tarafından taranmakta ve listelenmektedir. ss. 17-46.

 

2-) Platon (2016) Theaitetos, çev. Birdal Akar, Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

SÖYLEŞİ: 8. Platon Okumaları: Theaitetos Diyaloğu. Episteme Nedir, Ne Değildir?,  Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi  Vedi TEMİZKAN, Tarih: 6 Aralık 2019 Cuma, Saat: 15:00 – 17:00, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Kampüsü, Edebiyat Fakültesi, B Blok. Platon-Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Koordinatörü, Prof. Dr. Metin BAL.

 

3-) Plato (1921) Theaetetus & Sophist, tr. by H.N. Fowler, London: William Heinemann. The Loeb Classical Library. Heidegger, Martin (1997) Plato’s Sophist, tr.by. Richard Rojcewicz and André Schuwer, Bloomington and Indianapplis: Indiana University Press.

"Platon’un “Varlık” Görüşünde Sofist Diyaloğunun Yeri", Metin Bal.

Copleston, Frederick ( 1998) Felsefe Tarihi, Cilt I, Yunan ve Roman Felsefesi , Bölüm 1 b, Platon. Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi. ss. 22-83. (Platon (1991) Sofist, çev. Ö.N.C., İstanbul: Ara Yayıncılık.)

 

4-) Platon (2018) Devlet Adamı, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

 

5-) Platon (2019) Sokrates'in Savunması, çev. Ari Çokona, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

6-) Platon (2006) Kriton, Ödev Üzerine -Ahlaka Dair, çeviri ve yorum Filiz Öktem ve Candan Türkkan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. / Plato (1914) Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, with an English translation by Harold North Fowler, introduction by W.R. Lamb, London: Harvard University Press.

"Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates. Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine", Prof. Dr. Metin Bal. ss. 131-144. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları. Sayı: 24. Kitap-Bahar 2016: PLATON. ISBN: 9786059706643, sayfa sayısı: 576. Konya: Çizgi Kitabevi. Sayı editörü: Arş. Gör. Birdal Akar. The Philosopher's Index.

 

7-) Platon (2012) Phaidon, Ruh Üzerine. Çev. Nazile Kalaycı, İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Platon Okumaları – III -  Konuşmacı öğretim üyesi: Prof. Dr. Nazile KALAYCI, Platon’un Phaidon Diyaloğu - Ruh Üzerine, Tarih: 4 Aralık 2015, Saat: 14:00 – 16:30, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi. Video: I. Bölüm için tıklayınız, Video: II. Bölüm için tıklayınız lütfen.

********************************************************************************************

 

 

 

Platon (2019) Yasalar, çev. Candan Şentuna & Saffet Babür, Ankara: Pharmakon Yayınevi.

 

5.10. Platon (2014) Parmenides, Çev. Saffet Babür, İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.

[Platon'un Parmenides diyaloğunda "varlık" sorusu. Platon (2011) Parmenides, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea.]

 

5.11. Platon'un Timaios diyaloğunda "varlık".

Platon (2001) Timaios, çev. Erol Güney ve Lütfi Ay, İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Eflâtun (1943) Timaios, çev. Erol Güney ve Lütfi Ay, İstanbul: Maarif Matbaası.

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi. Platon Okumaları – I - Platon’un Timaios Diyaloğu, Doç. Dr. Cengiz İskender ÖZKAN. Tarih: 5 Haziran 2015; Saat: 14:00 – 16:30. Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen: I. Bölüm, II. Bölüm , https://www.youtube.com/watch?v=zMx_gQp6E_w

 

Drosdek, Andreas (2015) İş'te Platon, İş Dünyasına Filozofça Öneriler, çev. Ceyda Aydın, İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

5.12. "Techne", "Dialektika", "eidos" ve "hyle" kavramları. Metin Bal.

 

Platon (2016) Kratylos, Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler, 1. Cilt, çev. Erman Gören, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Gören, Erman (2016) Kratylos'a Yorumlar, Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilgisel Bir İnceleme, 2. Cilt, İstanbul: Dergâh Yayınları.

 

Platon (2015) Kratylos, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

Platon (2020) Timaios, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

Platon (2019) Küçük Hippias, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

Platon (2016) Büyük Hippias & Theages, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

Platon (2019) Kritias & Kharmides, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

Platon (2013) Hipparkhos & Kleitophon & Rakipler, çev. Furkan Akderin, Say Yayınları.

Platon (2011) Meneksenos, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

Platon (2010) Alkibiades I - II, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

Platon (2019) Philebos, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

   

 

Koyré, Alexandre (2020) Platon Okumaya Giriş, Descartes Üzerine Konuşmalar, çev. Kurtuluş Dinçer, Ankara: Pharmakon Yayınevi.

Havelock, Eric Alfred (2015) Platon, Filozof Şaire Karşı, çev. Adem Beyaz, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Hare, R. M. (2002) Platon, Düşüncenin Ustaları, çev. Işık Şimşek - Bediz Yılmaz, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Descombes, Vincent (2020) Platonculuk, çev. Murat Erşen, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

13. Hafta,

 

For English click here

 

6.Aristoteles'in varlık anlayışı:

6.1. "The Philosophy of Aristotle", ss.117-231.Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995) Lectures on the History of Philosophy, Plato and Platonists, tr. by E.S. Haldane and Frances H. Simson, Vol. 2, London: University of Nebraska Press.

6.2. "Aristoteles’e Göre “Ousia”, “Doğa”, “Telos”, “energeia”, “entelekhia”, “Techne”, “Pathos” & Ousia’nın Substance’a, Entelekhia’nın Aktüalite’ye, İlk Devindirici/Düşünce’nin Tanrı’ya İndirgenmesi", Metin Bal.

6.3. "Aristoteles'e Göre Felsefi Bir Tutumla Dünyaya Bakmak ve Filozofun Varoluş Durumu", Metin Bal.

6.4. Aristoteles'in "aitia" (neden), "ousia", "hüpokeimenon", "kategoriai", "sümpatheia", "dünamis"/"energeia", "entelekheia", "genesis"/"phthora"/"aphthartos" ve "phainomenon" kavramları.

6.4.1. "Psükhe".

6.5. Aristotle (2002) Metaphysics, tr. by Joe Sachs, Santa Fe, New Mexico: Green Lion Press.

6.5.1. Metafizik , "I. Kitap", 6.5.7. Aristoteles, Metafizik "VII. Kitap", 6.5.12. Metafizik, "XII. Kitap"

6.5.2. Aristoteles Okumaları – III -   Uykuda Varlık: Aristoteles Metafiziğinde Güçten Gücüllüğe Geçiş, Dr. Hakan YÜCEFER, Tarih: 2 Mart 2017 Perşembe, Saat: 14:00 – 15:30, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi B Blok, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir.

 

6.6. Aristotle (2014) Nicomachean Ethics, tr. and ed. by Roger Crisp, Cambridge: Cambridge University Press. (Aristoteles, Nikomakhos'a Ethik:)

6.7. Aristoteles (1996), Kategoriler, çev. Saffet Babür, Ankara: İmge Kitabevi.

6.8. Babür, Saffet (1996, derleme) Zaman Kavramı, Aristoteles / Augustinus / Heidegger, çev. Saffet Babür, Ankara: İmge Kitabevi. "Aristoteles Fizik", ss.8-41; "Augustinus, Confessiones / İtiraflar", ss. 42-55; "Martin Heidegger, Der Begriff der Zeit / Zaman Kavramı" , ss. 56-103.

 

 

6.9. "Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı", Ioanna Kuçuradi. Bu metin için bkz. Özne, 11-12. Kitap, Güz 2009-Bahar 2010, Adana: Ayyıldız Yayınları. ss. 26-30.

6.10. Copleston, Frederick (1997) Aristoteles, Felsefe Tarihi, Cilt I, Yunan ve Roma Felsefesi, Bölüm 2a, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea.

6.11. Martin Heidegger, "Aristoteles'in Temel Kavramları", Çev. Saffet Babür. bkz. ss. 181-201.  Cogito Yapı Kredi Yayınları-Üç aylık düşünce dergisi-Sayı:77/Yaz2014, Aristoteles. Bu sayının Editörü: Kaan H. Ökten.

6.12. Heidegger, Martin (2010) Aristoteles, Metafizik 0-1-3, Gücün Neliği ve Gerçekliği, çev. Saffet Babür, Ankara: BilgeSu.

/ Heidegger, Martin (1990) Aristotle's Metaphysics Θ 1-3, On the Essence and Actuality of Force, tr. by Walter Brogan and Peter Warnek, Indianapolis: Indiana University Press.

6.13.Heidegger, Martin (2001) Phenomenological Interpretations of Aristotle, Initiation into Phenomenological Research, tr. by Richard Rojcewicz, Indianapolis: Indiana University Press.

   
 

► "19. Bölüm: Aristoteles'in Metafiziği, 20. Bölüm. Aristoteles'in Etiği, 21. Bölüm, Aristoteles'in Politikası, 22. Bölüm, Aristoteles'in Mantığı, 23. Bölüm, Aristoteles'in Fiziği", ss. 296 - 378. İçinde: Russell, Bertrand (2018) Batı Felsefesi Tarihi, 1. Cilt, İlk Çağ Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları.

► "V. Bölüm. Aristoteles: Felsefeyi Yürüyerek Anlatan Filozof", İçinde: Dürüşken, Çiğdem (2021) Antikçağ Felsefesi, Homeros'tan Augustinus'a Bir Düşünce Serüveni, İstanbul: Alfa Yayınları.

   

 

 

 

6.14. Aristoteles, Nikomakhos'a Ethik: I. ve VI. Bölümler.

6.15. "Aristoteles'te Düşünme-Varlık İlişkisi ve Nesnellik", Betül Çotuksöken, ss. 43-46.Bu metin için bkz. Özne, 11-12. Kitap, Güz 2009-Bahar 2010, Adana: Ayyıldız Yayınları.

6.16. "Aristoteles'te Phantasia Üzerine", Esra Çağrı, ss. 69-73. Bu metin için bkz. Özne, 11-12. Kitap, Güz 2009-Bahar 2010, Adana: Ayyıldız Yayınları.

 

6.17. "Aristoteles'e Göre Retorik", Metin Bal. Özne Kitap : 11. & 12. Kitap, Güz 2009 & Bahar 2010, özel sayı konusu:  Aristoteles ve Felsefesi. Ayyıldız Basım Yayın, Ankara. ss. 183-192.

 

6.18. Schopenhauer, Arthur (2012) Eristik Diyalektik, Haklı Çıkma Sanatı, çev. Ülkü Hıncal, İstanbul: Sel Yayıncılık.

6.19. Catalano, Joseph S. (2000) Thinking Matter, Consciousness from Aristotle to Putnam and Sartre, New York: Routledge.

Thraks, Dionysios (2017) Gramer Sanatı, çev. Eyüp Çoraklı, İstanbul: ALFA.

   

14. Hafta

DÖNEM SONU DERSİ

7. Plotinus'un "varlık" öğretisi: "Roma'da Yeni-Platonculuğun Kurucusu Plotinus ve Öğretisi", Metin Bal, Romalılar II, Doğu Batı Düşünce Dergisi.

 

Epiktetos (2019) Enkheiridion, çev. C. Cengiz Çevik, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Epiktetos (2013) Düşünceler ve Sohbetler, çev. Cemal Süer, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Cicero (2018) Yükümlülükler Üzerine, çev. C. Cengiz Çevik, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Cicero (2020) Dostluk Üzerine, çev. C. Cengiz Çevik, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Cicero (2019) Yaşlı Cato veya Yaşlılık Üzerine, çev. C. Cengiz Çevik, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Seneca, Lucius Annaeus (2017) Bilgenin Sarsılmazlığı, çev. Elif Burcu Özkan, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Plutarkhos (2017) Demosthenes – Cicero – Paralel Hayatlar – çev. İo Çokona, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Lucretius (2011) Evrenin Yapısı, çev. Turgut Uyar - Tomris Uyar, İstanbul: Norgunk Yayıncılık.

Brun, Jean (2018) Stoa Felsefesi, çev. Medar Atıcı, İstanbul: İletişim Yayınları.

7.1.Cicero (2012) De Natura Deorum, Tanrıların Doğası,  çev. Çiğdem Menzilcioğlu, İstanbul: Kabalcı Yay.

7.2.Derrida, Jacques & Vattimo, Gianni (2011) Din, Çev. Durdu Kundakçı, Mehmet Emin Özcan, Ankara: Dost Kitabevi.

 

7.3." “Hiçlik” ve “Yaratma” Kavramlarının Kaynakları ve Düşünce Tarihindeki Başlangıcı", Metin Bal.

7.4. "Ortaçağda Hiçlik, Yaratma ve Sanat", Doç. Dr. Metin Bal, Etkinliğin adı: Ortaçağ Filmleri, DESEM, 4-8 Mayıs 2015. Oturum Başlığı: Ortaçağda Felsefe ve Sanat.

 

 

 

 

 

8. Southern, R. W. (1953) The Making of the Middle Ages, New Haven: Yale University Press.

8.1. Libera, Alain de (2005) Ortaçağ Felsefesi, çev. Ayşe Meral, İstanbul:Litera Yayıncılık.

8.2. Jeauneau, Édouard (2006) Ortaçağ Felsefesi, Çev. Betül Çotuksöken, İstanbul: İletişim Yayınları.

8.2. Arendt, Hannah (1996) Love and Saint Augustine, edited and with an Interpretive Essay by Joanna Vecchiarelli Scott and Judith Chelius Stark, Chicago: The University of Chicago Press.Part 1. Love as Craving, Part II. Creator and Creature.

8.1. "Augustinus'un Varlık Anlayışı, Tanrı, Yaratım, Zaman, Günah ve Kurtuluş", Metin Bal.

Augustinus (2010) Confessiones - İtiraflar, çev. Çiğdem Dürüşken, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

"Kötülük Sorununun İki Tarafı malum privationis (yoksunluk kaynaklı kötülük) ve malum defectus (kusur kaynaklı kötülük)", Metin Bal.

"Hiçlikten Yaratım", Wolfson, Harry Austryn, “Creation of The World”, Chapter V, “I. Creation Ex Nihilo, I. Historical Background” , ss.  355-359. Wolfson, Harry Austryn (1976) The Philosophy of Kalam, Cambridge: Harward University Press.

Feuerbach, Ludwig (2012) Klasik, İbrani ve Hıristiyan Antikçağ Kaynaklarına Göre Tanrıların Doğuşu, çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Say.

8.2.Augustinus’ta Zaman ve Yaratım”, Simo Knuuttila. Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 67-73.

8.3. Camus, Albert (2007) Christian Metaphysics and Neoplatonism, tr. with an introduction by Ronald D. Srigley, Columbia: University of Missouri Press. "Evangelical Christianity", "Gnosis", "Mystic Reason", "Augustin".

"Aurelius Augustinus (354-430)" Bu metin için bkz. Metinlerle Ortaçağda Felsefe, derleyenler ve çevirmenler: Betül Çotuksöken & Saffet Babür, 1993, İstanbul: Kabancı Yayınevi. ss. 47-116.

"Sanctus (Saint) Augustinus'un Felsefesi ve Teolojisi", Bertrand Russell. Batı Felsefesi Tarihi, Ortaçağ, Çev. Muammer Sencer, 1994, İstanbul: Say Yayınları. ss. 65-80.

Sartre: "Ortaçağ papazının bilinci yazının ölüsü üzerinde çiçek açmaktadır."

Copleston, Frederick (2011) A History of Philosophy, Vol. 2, Medieval Philosophy, London: Continuum International Publishing Group.

 

 
 

9. "Adcılık, Gerçekçilik,  Kavramcılık", Maurice De Wulf, (Nominalism, Realism, Conceptualism): nuda intellecta ve subsistentia. çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 10-16.

10. Nominalist Devrim ve Modernitenin Kökeni, Çev. Metin Bal ve Fatma Erkek. Bu yazı için bkz. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 74-87.

10.1. "Abelardus ve Ockham'da Varlık ve Dil", Metin Bal.

   
   
 

Williams, Paul & Tribe, Anthony & Wynne, Alexander (2012) Buddhist Thought, A Complete Introduction to the Indian Tradition, London: Routledge.

   
 

Bloch, Ernst (2013) Hıristiyanlıktaki Ateizm, çev.  Veysel Atayman, İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.

Boer, Roland (2020) Dinin Eleştirisi, Marksizm ve Teoloji Üzerine II, çev. Deniz Ali Gür, İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.

 

 

Rönesans, Metafizik ve

Yeni Kozmoloji

Bacon, Francis (2019) Novum Organum, çev. Talip Kabadayı, Ankara: Bilgesu.

Bacon, Francis (2020) The Advancement of Learning, İstanbul: Karbon Kitaplar.

Bacon, Francis (2019) Denemeler, çev. Akşit Göktürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bacon, Francis (2020) Denemeler, çev. Akşit Göktürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bacon, Francis (2020) New Atlantis, İstanbul: Karbon Kitaplar.

Bacon, Francis (2020) Valerius Terminus: Of The Interpretation of Nature, İstanbul: Karbon Kitaplar.

Newton, Isaac (2016) Kutsal Kitabın Yorumu, Danyal'ın Kehanetleri ve Aziz John'un Mahşeri Üzerine, çev. Emre Alagöz, Ankara: Panama Yayıncılık.

Galilei, Galileo (2019) İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog, çev. Reşit Aşçıoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

   

 

 

ANA SAYFA

Descartes (Larvatus Prodeo) Yöntem Üzerine Konuşma ve Meditastonlar’da Varlık Felsefesi: Ben, Düşünme, Doğal Işık, Töz, Düşünce Kipleri, arketip, Tanrı, Doğuştan İde.

Descartes (2014) Yöntem Üzerine Konuşma, çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı.

Descartes, "İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar (1641)", ss.79-156. Bkz. Descartes, René (1998) Anlığın Yönetimi İçin Kurallar & İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Descartes, René (2014) Ruhun Tutkuları, çev. Murat Erşen, İstanbul: Say Yayınları.

   

 

Pascal ve "Yürek", “Bölüm Bir, Pascal”, ss. 74-94, İçinde: Copleston, Frederick (1996) Felsefe Tarihi Cilt IV, Çağdaş Felsefe, Bölüm c, Leibniz, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 

Pascal, Blaise (2005) Düşünceler, Çev. İ. Z. Eyuboğlu, İstanbul: Say Yayınları.

 

 

 

Locke'un İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme'sinde "Varlık",  Deneyim, Soyutlama, Doğuştan Ide'nin ("idea Innata") eleştirilmesi, Düşünce, Duyum ve Refleksiyon, Nitelikler ve bir "sayıltı" olarak Töz.

Locke, John (2004) İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

"Locke" ss.75-148. Felsefe Tarihi Cilt 5 Çağdaş Felsefe, Bölüm a: Hobbes & Locke, Copleston, Frederick, (1998) çev. Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınevi.

Locke, John (1993) Political Writings, Edited and with an Intdoruction by David Wootton, New York: Penguin Books.

"Locke ve Felsefenin Metafizikten Uzaklaşması" ss. 21-50.  Hanratty, Gerald (2002) Aydınlanma Filozofları, Locke, Hume ve Berkeley, çev. Tuncay İmamoğlu-Celal Büyük, İstanbul: Anka Yayınları.

Didier, Jean (2009) John Locke, çev. Atakan Altınörs, İstanbul: Paradigma Yayınları.

Bouillon, Hardy (1998) John Locke, çev. Ali İbrahim Savaş, Ankara: Liberte Yayınları.

Dunn, John (2008) Düşüncenin Ustaları, Locke, çev. Fatoş Dilber, İstanbul: Altın Kitapları Yayınevi.

   
 

► ► "Rousseau, Voltaire ve 1755 Lizbon Depremi", Yazar: Mustafa Bayka. ss. 27-31. İçinde: Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, Kasım 1999, Cilt 32, Sayı: 191, İletişim Yayınları, İstanbul.

► Pdf formatında okumak için tıklayınız lütfen: "Rousseau, Voltaire ve 1755 Lizbon Depremi", Yazar: Mustafa Bayka.

   

 

Spinoza'nın Varlık Anlayışı: Tek Töz, "anlık ve doğa bütünü birliği", Panteizm (tümtanrıcılık), Sonsal Nedenselliğin İptali, Natura naturans (doğalaşan doğa), Natura naturata (doğalaşmış doğa), Deneyim, yaşam ilkesi [institutum], "belirsiz iyilik", saf haz, nesnel öz, öznel öz, ansal körlük, zorunlu, olanaklı, olanaksız, doğanın kökeni, "bütün varlık".

"İnsan Anlığının İyileştirilmesi ve Onu Şeylerin Gerçek Bilgisine En İyi Götüren Yol Üzerine İnceleme (1621-2/1677)" Spinoza, Benedicte, ss. 57-89.  Bu metin için bkz. Descartes Söylem, Spinoza İnceleme, Leibniz Monadoloji, (1998) çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınları.

"3. Benedict Spinoza", Hegel. ss. 151-165, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lectures On the History of Philosophy, Vol.III, Medieval and Modern Philosophy, tr. by R.F.Brown and J.M. Stewart, University of California Press, Oxford, 1990.

Spinoza, Felsefe Tarihi, Cilt IV Çağdaş Felsefe Bölüm b, Frederick Copleston (1996), çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Deleuze Gilles (1988) Spinoza: Pratik Felsefe, Çev. Metin Bal (Spinoza: Practical Philosophy, Gilles Deleuze, translation and preface by Robert Hurley, City Lights Books, San Francisco, 1988. Bu çeviriyi okumak için lütfen tıklayınız.)

   

 

Berkeley'in varlık anlayışı: İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine Bir Deneme, Hylas ve Philonous Arasında Üç Diyalog.

Berkeley, George (1996) İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, çev. Halil Turan, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

"İdealizm ve Skeptisizm: Berkeley", Hegel, Felsefe Tarihi III. Cilt. Çev. Metin Bal & Onur Kuzgun, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 73-75.

   

Leibniz

Leibniz'in (1646- 1716) Monadoloji'nde (1714) "varlık"

   

David Hume

David Hume (1711 - 1776)

Hume, David (2009) İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme (1739) çev. Ergün Baylan, Ankara: BilgeSU Yayıncılık.

   
 

"Kant", ss. 423-478. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995) Lectures on the History of Philosophy, Medieval and Modern Philosophy, tr. by E.S. Haldane and Frances H. Simson, Vol. 3, London: University of Nebraska Press.

"Eleştiri Düşüncesi, Kant'ın Eleştiri Felsefesi'ne Giriş", Edward Caird. Çev. Metin Bal, ss. 1-41. [İçinde: Caird, Edward (1909) The Critical Philosophy of Immanuel Kant (Immanuel Kant’ın Eleştirel Felsefesi), in two volumes, vol. I., Glasgow: James Maclehose and Sons.]Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı: 30/2018: ss. 253-279. ISSN: 1303-4251. Yayıncı: Uludağ Üniversitesi. ORCID: 0000-0003-3448-3736. http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/36417/411256

 

Hartmann, Nicolai (2021) Fichte, Kantçılar ve Kant Karşıtları, çev. Saygın Günenç, Ankara: Fol.

   

 

Hegel, G. W. F. (2014) Nürnberg Yazıları, Felsefi Propedeutik, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea.

Kılıçaslan, Eyüp Ali (2015) Hegel Tartışmaları, Ankara: Bibliotech Yayınları.

İçindekiler: Hegel'de "Tanrı'nın Kendisi Öldü" ya da Hegel'in Nihilizmi Üzerine, ss. 9-50.

"Halkın Afyonu", "İnsanın Hayalgücünün Ürünü", "Devletin Amaçları İçin Araç", "Sınıfsal Baskı ve Toplumsal Kontrol Aracı" Olarak Din Üzerine.ss. 51-100.

Feuerbach Üzerine Tezler'de İdealizm.ss. 101-144.

Hegel'in Tin Kavramı Kant'ın Aşkınsal Ben'i mi? Hegel'in Kantçılaştırılmasına Yanıt. ss. 145-155.

Sonuç, ss. 157-162.

"Hegel'in Geist Kavramı", Robert R. Williams, Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 525-544.

Hegel: Mantık Bilimi: "Bilim Ne ile Başlamalıdır?"

 

 

 

“Tarihsel Materyalizm”in ve “Diyalektik Materyalizm”in Felsefe Tarihindeki Yeri ve Önemi, Metin Bal.

Yararlanılacak temel yapıtlar:

Marx, Karl (with Friedrich Engels) (1998) The German Ideology, including Theses on Feuerbach and Introduction to the Critique of Political Economy, New York: Prometheus Books.

Marx, Karl & Engels, Friedrich (2013) Alman İdeolojisi, çev. Tonguç Ok ve Olcay Geridönmez, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

Marx, Karl (2011) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. Sevim Belli, Ankara: Sol Yayınları.

   

"İnsan"dan Hareketle "Ontoloji":

"İnsan"ın "Bir Varolan" Olarak Anlaşılmasının Başlangıcı. İlk Modernist, İlk avandgard ya da "Yaşam Felsefesi"nin Başlangıcı: Schopenhauer

► "İnsan"dan Hareketle "Ontoloji": "İnsan"ın "Bir Varolan" Olarak Anlaşılmasının Başlangıcı. İlk Modernist, İlk avandgard ya da "Yaşam Felsefesi"nin Başlangıcı: Schopenhauer.

Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. from the German by E. F. J. Payne, in two volumes Vol. I, New York: Dover Publication.

Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. from the German by E. F. J. Payne, in two volumes Vol. II, New York: Dover Publication.

[Schopenhauer, Arthur (2009) İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, çev. Levent Özşar, Bursa: Biblos Kitabevi. (Okuyucuya not:Kitabın adı yanlış çevrilmiş.)]

Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (2012) Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine (Altı Resmi Konferans),  çev. Gürsel Aytaç, İstanbul: Say Yayınları.

Nietzsche, Friedrich 2006) Eğitimci Olarak Schopenhauer, çev. Cemal Atila, İstanbul: Say Yayınları.

 

 

ANA SAYFA

Nietzsche'nin "varlık" anlayışı: Güç İstenci.

Copleston, Frederick (1998) Felsefe Tarihi, Cilt VII, Çağdaş Felsefe. Fichte'den Nietzsche'ye Bölüm 2, Nihilizm ve Materyalizm, Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Nietzsche. çev. Deniz Canefe, İstanbul: İdea Yayınevi.

Lenin, V.I. (1993) Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Gerici Bir Felsefe Üzerine Eleştirel Notlar, Ankara: Sol Yayınları.

 

"Metafiziğe Giriş", Henri Bergson, çev. Ahmet Aydoğan, Bu metin için bkz. Henri Bergson, Gabriel Marcel, René Guénon, Metafizik Nedir, Derleme kitap, 2001, İstanbul: Birey Yayınları. ss. 23-47.

Bergson, Henri (2020) Creative Evolution, tr. by Arthur Mitchell, New York: Dover Publications.

Bergson, Henri (2018) Yaratıcı Tekâmül, çev. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Bergson, Henri (2017) Ahlâkın ve Dinin İki Kaynağı, çev. M. Mukadder Yakupoğlu, Ankara: Doğu Batı.

Bergson, Henri (2019) Düşünmek ve Olmak, çev. Elif Yıldırım, İstanbul: Roman Oda Yayınları.

"Ontolojik Muamma", Gabriel Marcel, çev. Ahmet Aydoğan, Bu metin için bkz. Henri Bergson, Gabriel Marcel, René Guénon, Metafizik Nedir, Derleme kitap, 2001, İstanbul: Birey Yayınları. ss.51-90.

 

 

Lukács, György (1982) Hegel's False and His Genuine Ontology, tr. by David Fernbach, London: Merlin Press.

   
 

"Doğu Metafiziği", René Guénon, çev. Mustafa Tahralı, Bu metin için bkz. Henri Bergson, Gabriel Marcel, René Guénon, Metafizik Nedir, Derleme kitap, 2001, İstanbul: Birey Yayınları. ss. 95-119.

   

 

James, William (2021) Hakikatin Anlamı, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

 

 

Martin Heidegger'in varlık anlayışı ve geleneksel varlık felsefesini eleştirisi: Varlık ve Zaman "I'nci Bölüm", Nedir Bu Felsefe?Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Heidegger, Martin. Çev. Levent Özşar. Bursa: Asa Ktb.“Metafiziğin onto-teo-lojik inşası”, Heidegger, Martin. Bkz. Heidegger ve Teoloji, derleyen: Ahmet Demirhan. İnsan Yayınları.

"Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama", Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

 

Hawking, Stephen (2006) Zamanın Daha Kısa Tarihi, çev. Selma Öğünç, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

 

“ “Ortak” Bir Dile Doğru Yolda Olmak mı? Heidegger’in Japon Bir Ziyaretçi İle Diyaloğu” (“On The Way to a “Common” Language? Heidegger’s Dialogue with a Japenese Visitor”), Zhang Wei. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, Sayı: 21 Yıl: 2013, ss. 159-175.

   
 

Sartre, Jean-Paul (2009) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

● "Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre'ın Sanat Anlayışı" (Jean-Paul Sartre's Conception of Art Based on the Phenomenological Ontology), Hazırlayan: Sema SÖKMEN, Tez Danışmanı: Metin BAL, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Aydın-2013. 182 sayfa.

"Sartre’ın Varoluşçu Felsefesi ve Dava Edebiyatı Teorisi" / "Sartre’s Existentialist Philosophy and Theory of Committed Literature", Metin Bal. Felsefe Arkivi Dergisi, Sanat ve Felsefe özel sayısı. / Themed Issue on Art and Philosophy / Archives of Philosophy / Archives de Philosophie/ Archiv für Philosophie, Sayı: 50, Yıl: 2019, ss. 17-29. Yaz dönemi. Uluslararası hakemli dergi. ULAKBİM ve ASOS Index tarafından taranmaktadır. DOİ: 10.26650/arcp2019-589759 , İstanbul University Press, İstanbul. ISSN: 0378-2816 , E-ISSN: 2667-7644 , Orcid: M.B.0000-0003-3448-3736.

● “İyi Bir Kimse Nasıl Olunur?” Sorusuna Sartre’ın Hümanist Ateist Varoluşçu Şeytan ve Yüce Tanrı Oyunu Bağlamında Felsefi Bir Cevap Girişimi, Metin Bal. /  An Attempt For a Philosophical Answer to the Question “What Makes a Good Man?” in Context of Sartre’s Humanist Atheist Existentialist Play The Devil and The Good Lord. 2020. ss. 195 - 222. Doğu Batı Düşünce Dergisi. Varoluşçuluk II sayısı. Yıl: 23, Sayı: 93.

   
 

Adorno, Theodor W. (2004) Negative Dialectics, tr. by E. B. Ashton, Routledge: New York.

Part I: "Relation to Ontology", Part II: Negative Dialectics, Concept and Categories, Part III: "Models": 1. Freedom, 2. World Spirit and Natural History, 3. Meditations on Metaphysics.

   
 

Meillassoux, Quentin (2020) Sonluluğun Sonrası, çev. Kağan Kahveci, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

 

FOR ENGLISH click here please

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

   

ANA SAYFA

Kranz, Walter (1984) Antik Felsefe. çev. Suad Y. Baydur, İstanbu: Sosyal Yayınları.

İçindekiler:
Kısım I
I. Homeros Filozof Olarak, II. Dünyanın Doğuşu ve Biçimi Üzerine Eski Öğretiler
III. Eski Özlü Sözler Ahlakı, IV. Milet'li Filozoflar (Thales, Anaximandros, Anaximenes, Tanınmayan Bir Eski İyonyalının Kosmologiasından) V. Pythagoras ve Eski Pythagorasçılar
VI. Ksenophanes, VII. Herakleitos, VIII. Parmenides ve Öğrencileri, IX. Empedokles
X. Sonraki Pythagorasçılar
Kısım II
XI. Anaksagoras, XII. İyonya Felsefesini Yenileyenler, XIII. Atomistler,
XIV. Bilimsel İyonya Hekimliği, XV. Sofistlik,
XVI. Trajedi Yol Gösterici ve Felsefenin Ardılı Olarak
Ek: Sokrates'ten Önceki Felsefenin Geçe-gelişi

 

Hesiod (1991) The Works and Days, Theogony, The Shield of Herakles, tr. by Richmond Lattimore, The University of Michigan Press.

 

Aiskhylos: Zincire Vurulmuş Prometheus, çev. Azra Erhat, S. Eyuboğlu, İş Bank.Kültür Yay. İstanbul, 2000. (ya da Aiskhülos, Zincire Vurulmuş Prometheus, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 2009.

Homeros: İlyada ve Odysseia; Kaos ve Kozmoz, Orexis ve Harmonia, Philosophos ve Sophos.

 

Laertios, Diogenes (2010) Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, Çev. Candan Şentuna, İstanbul: YKY.

 

Honer, Stanley M. & Hunt, Thomas C. (1996) Felsefeye Çağrı, Çeviren: Hasan Ünder, Ankara: İmge Kitabevi.

 

Heidegger, Martin (1958) The Question of Being, translated and with an introduction by William Kluback and, Jean T.Wilde, NCUP, Inc

 

Heidegger, Martin (1997) Plato’s Sophist, tr.by.Richard Rojcewicz and André Schuwer, Bloomington and Indianapplis: Indiana University Press.

 

Platon (1991) Sofist, çev. Ömer Naci Soykan, İstanbul: Ara Yayıncılık.

 

Platon, Mektuplar (2010) çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

 

Aristoteles,(1998) Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınevi, Klasik Metinler.

 

Çakmak, Cengiz (editör) (2008) Teoman Duralı'ya Armağan, Festschrift in Honor of Teoman Duralı, İstanbul: Dergah Yayınları.

 

Heidegger,Martin (1968) What is Called Thinking?  with an int. by J. Glenn Gray, New York: Harper & Row, Publishers 

 

Heidegger, Martin (1996) Wegmarken, Gesamtausgabe, I.Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Band 9, Frankfurt Am Main: Vittorio Klostermann

 

Heidegger, Martin (1953) Sein und Zeit, Tübingen: Max Nieyemer Verlag.  

 

Heidegger, Martin (1983)  Band 40. Einführung in die Metaphysik,Gesamtausgabe, II.Abteilung:Vorlesungen 1923-1944, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann GmbH

 

Prof. Dr.  Çüçen, A. Kadir & Zafer,  Melek Zeynep & Esenyel, Adnan (Derleme) (2009) Varlık Felsefesi,  Bursa: Ezgi Kitabevi.

 

Durant, Will (2009) Felsefenin Öyküsü, çev. Ender Gürol, İstanbul: İz Yayıncılık.

 

Bronowski, J. & Mazlish, B. (2012) Leonardo'dan Hegel'e Batı Düşünce Tarihi, çev. Elvan Özkavruk Adanır, İstanbul: Say.

ana sayfa

For English click here please