Çağdaş Felsefe Dersi

Felsefe Bölümü, IV. Sınıf, DEÜ Edebiyat Fakültesi 2019/20  Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dersi

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri: 10 Şubat 2020 - 21 Mayıs 2020.

Ana Sayfa

Kodu

FEL 4004 / 8. Dönem zorunlu dersi / Ulusal Kredi: 4 / AKTS: 8

For English click here please

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Metin BAL

 

Yazışma Adresi

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat, Felsefe Bölümü Koridoru, oda no: 328, Tınaztepe Yerleşkesi, PK: 35260,

Buca - İzmir, Türkiye.

Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93, E-Posta: balmetin@gmail.com ,

Web: www.metinbal.net /Görüşme gün ve saatleri: balmetin@gmail.com adresime mesaj yazarak randevu alabilirsiniz.

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı modernizm döneminin felsefi teorilerini oluşturan derinlik modellerini incelemektir.

 

     

Başlangıç dersi:

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ, Metin Bal. (Keyifli okumalar)

 

"Benim Tutkum ya da Bir Ziyaretçinin Yaşam Tarzı İcadı Çabası", Metin Bal.

 

 

 

 

1. Hafta

10 Şubat

"Modernizm - Derinlik Modelleri - ve Sanat", Metin Bal.

 

 

 

 

2. Hafta

17 Şubat

3. Hafta

24 Şubat

"Modernizm - Derinlik Modelleri - ve Sanat", Metin Bal.

Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. / Eagleton, Terry (2014a) Tanrı'nın Ölümü ve Kültür, çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap.

Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

Baudrillard, Jean (2003)Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu-Bayı Yayınları.

 

 

 

 

4. Hafta

2 Mart

5. Hafta

9 Mart

Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci (Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi), Çev. Sedat Ümran, İstanbul: Birey Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (2012) Böyle Dedi Zerdüşt, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

 

 

 

6. Hafta

16 Mart

7. Hafta

23 Mart

Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci (Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi), Çev. Sedat Ümran, İstanbul: Birey Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (2012) Böyle Dedi Zerdüşt, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

 

 

 

8. Hafta

30 Mart

Rawls, John (1971) A Theory of Justice , Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rawls, John (2018) Bir Adalet Teorisi, çev. Vedat Ahsen Coşar, Ankara: Phoenix Yayınevi. 

Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement, E. Kelly (ed.), Cambridge, MA: Harvard University Press. (Türkçe çevirisi yok)

 

 

 

 

9. Hafta

6 Nisan

Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci (Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi), Çev. Sedat Ümran, İstanbul: Birey Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (2012) Böyle Dedi Zerdüşt, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

 

 

 

10. Hafta

13 Nisan

Habermas, Jürgen (1981) The Theory of Communicative Action. Vol. I: Reason and the Rationalization of Society, T. McCarthy (trans.). Boston: Beacon.

Habermas, Jürgen (2001) İletişimsel Eylem Kuramı, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Kabalcı.

Habermas, Jürgen (1987) The Theory of Communicative Action. Vol. II: Lifeworld and System, T. McCarthy (trans.). Boston: Beacon.

Habermas, Jürgen (2001) İletişimsel Eylem Kuramı, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Kabalcı.

 

 

 

 

11. Hafta

20 Nisan

Albert Camus’nün Sisifos Söyleni Denemesinde ve Veba Romanında İntihar Sorunu, Tutkulu Mücadele ve Varoluş.

● Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Camus, Albert (1975) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O'Brien, London: Penguin Books.

Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O'Brien, London: Penguin Books.

● Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

 

 

 

 

12. Hafta

27 Nisan

Taylor, Charles (1989) Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Taylor, Charles (2012) Benliğin Kaynakları: Modern Kimliğin İnşası, çev. Selma Aygül Baş, Bilal Baş, İstanbul: Küre Yayınları.

 

 

 

 

13. Hafta

4 Mayıs

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

 

 

 

 

14. Hafta

11 Mayıs

Dönem Sonu Dersi

Baudrillard, Jean (2003)Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu-Bayı Yayınları.

Fanon, Franz (2020) Yeryüzünün Lanetlileri, çev. Şen Süer, İstanbul: Versus Kitap.

Žižek, Slavoj & Badiou, Alain (2009) Felsefe ve Güncellik, Bir Tartışma, çev. Özgür Aktok, İstanbul: Encore.

 

     
 

*********     *********      *********       *********      *********       *********

 
     
 

► "Çağdaş Düşüncenin Bir Haritasını Çıkarmaya Yönelik Bir Girişim Ya da Foucault'nun "Özneler ne pahasına kendi kendilerinin hakikati hakkında konuşabilirler?" Sorusu", Metin Bal.

► Walter Benjamin: "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı", ss. 50-86. Bu metin için bkz. Benjamin, Walter (1992) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

► Freud, Sigmund (1998) Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları, çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

Freud, Sigmund (2017) Arzu, Dürtü ve Çatışmaları Açığa Çıkarma, çev. Atilla Ertelen, İstanbul: Erasmus Yayınları.

 

Freud, Sigmund (2018) Uygarlık, Din ve Toplum, Grup Psikolojisi. Bir Yanılsamanın Geleceği, Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları ve Diğer Çalışmalar, çev. Selçuk Budak, İstanbul: Öteki Yayınevi.

 

Jung, Carl Gustav (2014) Gökte Görülen Cisimler Üzerine Modern Bir Mit, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

 

“Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, ss. 146-173. Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

 

 

 

 

 

1-) “Varoluşçuluk ve Hümanizm” (1946) Yazısında Sartre’ın Varoluşçuluk Savunması, Metin Bal

2-) Sartre, Jean-Paul (2010)Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev.Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.[Sartre, Jean-Paul (1956) Being and Nothingness, tr. by Hazel E. Barnes, New York: Routledge.]

3-) Sartre, Jean-Paul (2009) Bulantı, çev. Selâhattin Hilâv, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1965) Nausea, tr. by Robert Baldick, London: Penguin.

4-) Jean-Paul Sartre, "Şeytan ve Yüce Tanrı", ss. 459-676.

Sartre, Jean Paul (2009) Toplu Oyunlar, Gizli Oturum, Mezarsız Ölüler, Sinekler, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Saygılı Yosma, çev. Işık M. Noyan, İstanbul: İthaki Yayınları.

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

VARLIĞIN ARAŞTIRMASINA GİRİŞ,  s.17

 1-) Fenomen Fikri, s. 19

2-) Varlık Fenomeni ve Fenomenin Varlığı, s. 23

3-) “Düşünüm-Öncesi” Cogito ve “Percipere”nin Varlığı, s. 25

4-) “Percipi”nin Varlığı, s. 33

5-) Ontolojik Kanıt, s. 36.

6-) Kendinde Varlık, s. 39

 

Birinci Kısım: HİÇLİK SORUNU, s. 47.

 BİRİNCİ BÖLÜM: OLUMSUZLAMANIN KÖKENİ, s. 49

 1-) Sorgulama, s. 49.

2-) Olumsuzlamalar (Les Négations), s. 52

3-) Hiçliğin Diyalektik Kavranışı, s. 60

4-) Hiçliğin Fenomenolojik Kavranışı, s. 65

5-) Hiçliğin Kökeni, s. 71

 

İKİNCİ BÖLÜM: KENDİNİ ALDATMA, s. 100 

1-) Kendini Aldatma ve Yalan, s. 100

2-) Kendini Aldatma Davranışları, s. 109

3-) Kendini Aldatmadaki “İnanma”, s. 125.

 

İkinci kısım: KENDİ-İÇİN-VARLIK, s. 131 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: KENDİ-İÇİNİN DOLAYSIZ YAPILARI, s. 133 

1-) Kendine-Mevcut Olma (La Présence â soi), s. 133

2-) Kendi-İçinin Olgusallığı (Facticité), s. 140

3-) Kendi-İçin ve Değerin Varlığı, s. 146

4-) Kendi-İçin ve Mümkün Olanların Varlığı, s. 159

5-) Ben (Moi) ve Kendilik Devresi (Circuit de L’ipséité), s. 168

 

İKİNCİ BÖLÜM: ZAMANSALLIK, s. 172

1-) Üç Zamansal Boyutun Fenomenolojisi, s. 172

2-)Zamansallığın Ontolojisi, s. 200

3-) Kökensel Zamansallık ve Psişik Zamansallık: Düşünüm, s. 223.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AŞKINLIK, s. 248

 1-) Kendi-İçin ve Kendinde Arasındaki İlişki Türü Olarak Bilgi, s. 249

2-) Olumsuzlama Olarak Belirlemeye Dair, s. 258

3-) Nitelik ve Nicelik, Gizilgüçlülük (Potentialité), Kullanılabilirlik (Ustensilité), s. 265

4-) Dünyanın Zamanı, s. 287

5-) Bilgi, s. 301

 

Üçüncü Kısım: BAŞKASI-İÇİN, s. 305 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞKASININ VAROLUŞU, s. 307

 1-) Sorun, s. 307

2-) Tekbencilik Engeli, s. 309

3-) Husserl, Hegel, Heidegger, s. 320

4-) Bakış, s. 344

 

İKİNCİ BÖLÜM: BEDEN, s. 402

1-) Kendi-İçin-Varlık Olarak Beden: Olgusallık, s. 405

2-) Başkası-İçin-Beden, s. 405

3-)Bedenin Üçüncü Ontolojik Boyutu, s. 457

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BAŞKASI İLE SOMUT İLİŞKİLER, s. 467

 1-) Başkasına Yönelik İlk Tavır: Aşk, Dil, Mazoşizm, s. 470

2-) Başkasına Yönelik İkinci Tavır: İlgisizlik, Arzu, Nefret, Sadizm, s. 488

3-) “Birlikte-Varlık” (Mitsein) ve “Biz”, s. 526

 

Dördüncü Kısım: SAHİP OLMAK, YAPMAK VE OLMAK (AVOIR, FAIRE ET ÊTRE), s. 547

 

BİRİNCİ BÖLÜM: OLMAK VE YAPMAK: ÖZGÜRLÜK, s. 551

 1-) Eylemin İlk Koşulu Özgürlüktür, s. 551

2-) Özgürlük ve Olgusallık: Durum, s. 606

3-) Özgürlük ve Sorumluluk, s. 687

 

İKİNCİ BÖLÜM: YAPMAK VE SAHİP OLMAK, s. 692 

1-) Varoluşsal Psikanaliz, s. 692

2-) Yapmak ve Sahip Olmak: Sahiplenme, S. 712

3-) Varlığın Açınlayıcısı Olarak Niceliğe Dair, s. 741

 

SONUÇ, s. 759 

1-) Kendinde ve Kendi-İçin: Metafizik Yaklaşımlar, s. 761

2-) Ahlaki Açılımlar, s. 770.

*****  *****  *****  *****  *****  *****

 

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

14 Mart - 15 Mart Felsefe Seminerleri

Heidegger, Hümanizm Üzerine

Heidegger, Metafizik Nedir?

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Jean-Paul (1953) Existential Psychoanalysis, tr. and with an introduction by Hazel E. Barnes, New York: Philosophical Library. (Bu kitap Sartre'ın Varlık ve Hiçlik yapıtının içinde yer alan iki ayrı yazıdan oluşur.  Birinci Bölüm'ün "Kötü İnanç" başlıklı İkinci Kısmı ve Dördüncü Bölümün İkinci Kısmının ilk altbaşlığı olan "Varoluşsal Psikanaliz" (692-712) bölümü.)

Sartre, Jean-Paul (1966) Existentialism and Humanism, translation and introduction by Philip Mairet, London: Methuen & Co. LTD.

Sartre, Jean-Paul (2001) What is Literature?, tr. by Bernard Frechman, with an introduction by David Caute, London and New York: Routledge.

Sartre, Jean-Paul (2010) The Imaginary, A Phenomenological Psychology of the Imagination, with introduction by Arlette Eelkaim-Sartre and Jonathan Webber, London: Routledge.

Sartre, Jean Paul (2006) İmgelem, Çev. Alp Tümertekin, İstanbul: İthaki Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1961) Çağımızın Gerçekleri, çev. Sabahattin Eyuboğu-Vedat Günyol, İstanbul: Çan Yayını.

Sartre, Jean-Paul (2010) Sözcükler, çev. Selahattin Hilav, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1965) Two Plays: The Respectable Prostitute & Lucifer and The Lord, tr. by Kitty Black with an introduction by Geoffrey Brereton, Middlesex: Penguin.

Gizli Oturum, [Fr. Huis Clos, No Exit, Çıkış Yok] (1944)

Sartre, Jean-Paul (2010) İş İşten Geçti  [1947], çev. Zübeyir Bensan, İstanbul: Varlık Yayınları.

 
     
 

1. McLellan, David (2012) İdeoloji, çev. Barış Yıldırım, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

2.1. “Komünist Manifesto”,  Karl Marx & Friedrich Engels, çev. Nail Satlıgan. Bu metin için bkz. ss. 19-51, Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar (2010) çev. Nail Satlıgan, Tektaş Ağaoğlu, Şükrü Alpagut, İstanbul: Yordam Kitap. İngilizce çeviri için bkz. Marx, Karl &Engels, Frederick (1970) Manifesto of the Communist Party, Peking: Foreign Languages Press.

 

     
 

2.2. Engels, Friedrich (2004) Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, çev. Sol Yayınları Yayın Kurulu. Ankara: Sol Yayınları. Bu yazıda yararlanılan İngilizce çeviri kaynak için bkz. Engels, Frederick (1908) Socialism Utopian and Scientific, tr. by Edward Aveling, With a Special Introduction (1892) by the Author [Engels]. Chicago: Charles H.Kerr Company.

 
 

 

 

 

FELSEFE KONFERANSI. Konu: Platon'un Symposion Diyaloğu ya da Sokrates'in Bildiği Tek Şey: Aşk Felsefesi. Konuşmacı: Metin Bal.

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü, Edebiyat Fakültesi B Blok, 360 nolu sınıf. Tarih: 10 Mart 2017 Cuma. Saat: 10:00 - 12:00.

 

 

 

 

 

2. "Bilinçdışı Felsefesi, Psikoloji ve Psikanaliz", Metin Bal.

2.1. "Psikanaliz: İnsanın Kendini Beğenmişliğine ya da Sözde Dünya Barışına Üçüncü Darbe", Bilinçaltından Bilinçdışına", Dil Sürçmeleri ve Nevrotik Durum (anksiyete nevrozu, evirme histerisi ve takıntılı nevroz)

2.1. Ruhçözümlemesine Giriş  Konferansları, Freud, Sigmund (1998) çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

2.2. “Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, ss. 146-173. Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

2.3. Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis 1958-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, London: Routledge. Bu kitabın içeriği: 1. Şey’e Giriş, 2. Yüceltim Problemi, 3. Mutluluk Paradoksu, 4. Trajedinin Özü: Sophokles’in Antigone’si Üzerine Bir Yorum, 5. Psikanalitik Deneyimin Trajik Boyutu.

 

     
 

Varlık ve Zaman, Martin Heidegger.

 

"Heidegger Düşüncesinin Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Heidegger Dictionary yapıtından) Derleyen ve çeviren Metin Bal, ss. 255-306. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 16. Kitap, Bahar 2012, Çizgi Kitabevi, Konya. ISBN: 978-9944-5093-5-0.

 

Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Prof. Dr. Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

 

3.4. Vaysse, Jean-Marie, "Heidegger ve Alman İdealizmi", Çev. Metin Bal, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı: 2, Mayıs-Ağustos 2008, ss. 258-274.

3.5. "Avrupa ve Alman Felsefesi", Martin Heidegger, ss. 348-358. Ömer Albayrak ve Tayfun Salcı. Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

3.6.Varlık ve Zaman, Heidegger, Martin.

3.7. "Dünya Resimleri Çağı", Martin Heidegger, Bu yazı için bkz. ss. 65-102, Heidegger, Martin (2001) Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, derleyen ve çeviren Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.

3.8. "Düşünmeye Çağıran Nedir?", Martin Heidegger, ss. 69-80. Aydoğan, Ahmet (der.) (2009) Düşüncenin Çağrısı, Kant, Schopenhauer, Heidegger, derleyen ve çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

3.9. "Geç Heidegger Felsefesinde Kökensel Düşünme", S. L. Bartky, ss.289-306. İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

3.10. "Varlık ve Düşünme", Martin Heidegger, ss. 241-258.İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

3.14. "Varlık'ın kakikati" ve "Hiçlik" sorusu bağlamında Heidegger'in Metafizik Nedir?  yapıtı.

3.15. Heidegger  (2009) Metafizik Nedir? (Was Ist Metaphysik?) çev. Yusuf Örnek, Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu.

3.16. "Teknolojinin Hüküm Sürdüğü Dünyada İnsanın Kaderi: Yurtsuzluk, Gelassenheit." Martin Heidegger. ss. 35-49. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

3.17. "Yurdun ve Yurtsuzluğun Anlamı, Heidegger'de Heimat Düşüncesi", W. McNeill. ss.53-97. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

3.18. "Yoksullaşan Düşünce: Heimat. Heidegger'den Gadamer'e Değişen Heimat", Kai Hammermeister. 101-120. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

3.19. Feinmann,  José Pablo (2009) Heidegger'in Gölgesi, üstad bu kez konuşmak zorunda. Çünkü masada bir tabanca duruyor. İspanyolca aslından çev. A. Cengiz Büker, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

3.20. Bourdieu, Pierre (2005) The Political Ontology of Martin Heidegger, tr. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press.

 

     
 

"Yemeklik Sanata Karşı Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna'sı", Metin Bal. Aeneas Sanat ve Felsefe Günleri, 7-9 Nisan 2017, Altınoluk, Aeneas Butik Otel.

 
 

 

 

 

"Hümanizm Üzerine Bir Mektup", Heidegger, Martin. Bkz. ss.37-95. Hümanizmin Özü, Derleyen: Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık.

Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

"Metafiziğin onto-teo-lojik inşası”, Heidegger, Martin. Bkz. Heidegger ve Teoloji, derleyen: Ahmet Demirhan. İnsan Yayınları.

"Müthos Yoluyla Düşünmeye Heidegger'le Başlamak", Metin Bal.

"Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015, Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

"Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama", Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

 
     
 

"Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017, Saat: 15:00-17:00. DEÜ Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. (Video kaydı için tıklayınız lütfen.)

Foucault, Michel (2016) Doğruyu Söylemek, çev. Kerem Eksen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: 1-) “Georg Simmel-Modernitenin İlk Sosyoloğu”, David Frisby, çev. Elçin Gen. İçinde: ss. 9-51. 2-) “Modern Kültürde Çatışma” (1918), George Simmel, çev. Tanıl Bora, ss. 55-81. 3-) “Metropol ve Tinsel Hayat”, [“Die Grossstädte und das Geistesleben”], Georg Simmel, çev. Nazile Kalaycı. İçinde: ss. 83-100. 4-) Moda Felsefesi.

Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları. "Birinci Bölüm, Goethe'nin Faust'u: Gelişmenin Trajedisi", ss. 61-124, "İkinci Bölüm: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Marx, Modernizm ve Modernleşme", ss. 125-180, "Üçüncü Bölüm, Baudelaire: Sokaklarda Modernizm", "Dördüncü Bölüm. Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi", ss. 233-382, "Beşinci Bölüm: Simgeler Ormanında: New York'ta Modernizm Üzerine Notlar", ss. 383-463.

Gay, Peter (2017) Modernizm, Sapkınlığın Cazibesi, Baudelaire'den Beckett'e ve Ötesine, çev. Sibel Erduman, İstanbul: Everest Yay.

 
     
 

Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık.

1. Institute für Sozial Forschung’un Kuruluşu ve Frankfurt’taki İlk Yılları, ss.21-68.

2. Eleştirel Teorinin Kökenleri ve Oluşumu, ss.69-130.

3. Kültür Eleştirisine Psikanalizin Katılması, ss.131-168.

4. Enstitünün Otorite Konusundaki İlk Çalışmaları, ss. 169-210.

5. Enstitünün Nazizm’i İrdeleme Çalışmaları, ss. 211-250.

6. Estetik Kuram ve Kitle Kültürüne Yönelik Eleştiri, ss. 251-316.

7. Enstitünün 1940’larda Yaptığı Ampirik Araştırmalar, ss. 317-364.

8. Bir Tarih Felsefesi Arayışı: Aydınlanmanın Eleştirilmesi, ss. 365-406.

9. Sonsöz 407-434.

 
     
 

4. Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

4. (Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O’Brien, London: Penguin Books.

İngilizce çevirinin tam baskısı için bkz. Camus, Albert (1975) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O' Brien, London: Penguin Books.)

 

     
 

********     ********      ********       ********      ********       ********      ********      ********

 

     
 

"Aşkınsallık Kavramı Üzerine", Theodor W. Adorno, ss. 56-85. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"İki Yüzüncü Ölüm Yıldönümünde: Kant ve Kantçılık", Karl-Otto Apel-Manfred Baum-Paul Guyer-Kaan Ökten, E. Efe Çakmak,   ss. 477-508.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

 

 

 

 

"Kant ve Ornitorenk", Umberto Eco, ss. 121-152. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Beğeni, Yücelik ve Deha: Doğa ve Sanat Estetiği", Eva Schaper, ss. 154-179. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

 

 

 

 

"Kant ve Aydınlanma", Birgit Recki, ss. 192-213. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant'ın Ahlak Felsefesinin İzlekleri", John Rawls, ss. 241-275.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

 

 

 

 

 

"Kant ve Saf Aklın Eleştirisi/Kants Kritik der reinen Vernunft", Manfred Baum, ss. 31-55. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant'ın Ödevler Sistemi", Paul Guyer, ss. 277-338. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 
     
 

"Kant'ın Siyaset Felsefesi Üzerine Notlar", Hanna Arendt, ss. 340-379. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"İki Yüzyıl Sonrasından Geriye Bakışın Kazanımlarıyla Kant'ın Ebedi Barış İlkesi", Jürgen Habermas, ss. 381-417.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

     

 

"Güncel Bir Kant Dönüşümünün Temel Perspektifi Olarak Aşkınsal-Pragmatik Düşünüm", Karl-Otto Apel, ss. 434-475.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

Wood, Allen W. (2009) Kant, Ankara: Dost Kitabevi. 1. Hayatı ve Eserleri, ss. 21-46. 2. Sentetik A Priori Bilgisi, ss. 47- 71.

3. Mümkün Tecrübenin İlkeleri, ss. 72- 90. 4. Bilginin Sınırları ve Aklın İdeaları, ss. 91-113.

5. Transandantal Diyalektik, ss. 114- 143. 6. Tarih Felsefesi, ss. 144-164.

7. Etik Kuramı, ss. 165-191.

8. Beğeni Kuramı, ss. 192-213.

9. Siyaset ve Din, ss. 214-233.

 

 

     
 

İyiye Rağmen Güzel Anlayışını Kant Felsefesi ve Goethe'nin Faust Yapıtını Karşılaştırarak Yorumlayınız?

 

 

 

 

 

Heidegger, Martin (1997) Phenomenological Interpretation of Kant's Critique of Pure Reason, tr. by Parvis Emad and Kenneth Maly, Bloomington  & Indianapolis: Indiana University Press.

 

 

 

 

 

Adorno, Theodor W. (2001) Problems of Moral Philosophy, ed. by Thomas Schröder, tr. by Rodney Livingstone, Stanford: Stanford Univesity Press.

 

 

 

 

 

Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği,  Felsefi Fragmanlar, çev. Nihat Ülner - Elif Öztarhan Karadoğan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. İÇİNDEKİLER: ●Aydınlanma Kavramı, 19. ●Arasöz I ●Juliette Ya da Aydınlanma ve Ahlak, 115.● Kültür Endüstrisi, Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma, 162.● Antisemitizmin Öğeleri, Aydınlanmanın Sınırları, 223. ● Notlar ve Taslaklar, s. 274. ● Çok Bilgili Olmaya Karşı, 274. ● İki Dünya, 277. ● İdea'nın Egemenliğe Dönüşmesi, 278. ● Hayaletler Kuramı Üzerine, 282. ● Quand Même [Yine de], 285. ● Hayvan Psikolojisi, 287. ● Voltaire'e Övgü, 288 ● Sınıflandırma, 290 ● Çığ, 291  ● İletişim Yoluyla Tecrit, 293 ● Tarih Felsefesinin Eleştirisi Üzerine, 295 ● İnsanlığın Anıtları, 299 ● Bir Suçlu Kuramından, 300 ● Le Prix du Progrès [İlerlemenin Bedeli], 305 ● Yersiz Korku, 307 ● Bedene İlgi, 308 ● Kitle Toplumu, 314 ● Çelişkiler, 316 ● İşaretlenmiş, 320 ● Felsefe ve İşbölümü, 323 ● Düşünce, 326 ● İnsan ve Hayvan, 327  ● Propaganda, 340 ● Aptallığın Oluşumu Üzerine, 342 ● Kitle Kültürü Şeması, 345.

 

     

Modernizm ve Postmodernizmi Kültür Biçimleri Olarak Anlama Denemesi,

Fredric Jameson Stereoskopik Düşünme ve Derinlik Modelleri.

1.) Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115.

3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258.

7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film. ss. 357-404.

Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.

Bu kitabın kısa bir özeti niteliğinde olan makale: "Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı", Fredric Jameson, Bkz. ss. 59-116, Postmodernizm, Derleyen: Necmi Zeka, İstanbul: Kıyı Yayınları.

13. "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

 

     

 

1.) Snow, Charles Percy (2010) İki Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

Lee, Richard E. & Wallerstein, Immanuel (2007) İki Kültürü Aşmak, Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri İle Beşeri Bilimler Ayrılığı, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayıncılık.

2.)“Otoritenin Kuruluşu: Modern Dünyada Bilimin Yükselişi”, Boris Stremlin, ss. 17-49.

3.)  “Tepki ve Direniş: Doğa Bilimleri ve Beşeri Bilimler, 1789-1945”, Eric Mielants, ss. 50-76.

4.)  “Sosyal Bilimler ve Alternatif Disiplin Modelleri”, Mauro Di Meglio, ss. 77-98.

5.)  “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Kültüre Dönüş”, Biray Kolluoğlu Kırlı & Deniz Yükseker, ss.165-185.

6.)  “ “Kültür Savaşları” ve “Bilim Savaşları” ”, Richard E. Lee, ss. 244-261.

7.) "Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, July/Temmuz 2015, 8(2) ss. 49-86, ISSN 1309-1328. İçindekiler: i.) Kültürün Metafizik ve Antropolojik Tanımları, ii.) "İki Kültür"ün Anlamı, iii.) İki Kültür Çatışmasının Kısa Tarihi, iv.) İki Kültür Çatışmasının İnsani Sonuçları, v.) İki Kültür Çatışmasının Bir Çözümü Olarak Üçüncü Kültür, vi.) Sonuç.

7.1.) Coşar, Yakup (2014, derleme) Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik, H. Arendt, R. Dworkin, J. Habermas, J. Galtung, M. L. King, J. Rawls, H. Saner, H. D. Thoreau,  çev. ve önsöz Yakup Coşar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 1. Devlete Karşı İtaatsizlik Görevi Üzerine, Thoreau. 2. Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı, Rawls. 3. Sivil İtaatsizlik, Arendt. 4. Sivil İtaatsizlik. Demokratik Hukuk Devletinin Denektaşı, Almanya'da Otoriter Legalizm Karşıtlığı, Habermas. 5.  Sivil İtaatsizliğin Etiği ve Pragmatiği, Dworkin. 6. Demokrasilerde Direnme Sorumluluğu Üzerine, Saner. 7. Diktatörlük Dönemlerinde Kişisel Sorumluluk, Arendt. 8. Birmingham Cezaevi'nden Mektup, King. 9. Gandhi ve Alternatif Hareket Teoride Satyagraha: Normlar, Galtung.

Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: 1."Goethe'nin Faust'u: Gelişmenin Trajedesi", 2. "Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Marx, Modernizm ve Modernleşme", 3. "Baudelaire: Sokaklarda Modernizm", 4. "Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi", "Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi", 5. "Simgeler Ormanında: New York'ta Modernizm Üzerine Notlar".

Touraine, Alain (2018) Modernliğin Eleştirisi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Taylor, Charles (2011) Modernliğin Sıkıntıları, çev. Uğur Canbilen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Modernizmin "Kültür"ü

Baudelaire’in “Modern Hayatın Ressamı” Yazısında Modernizm ve flâneur, Metin Bal.

“The Man of the Crowd”, Edgar Allan Poe. ss. 269-276. Poe, Edgar Allan (2009) The Collected Tales and Poems of Edgar Allan Poe, Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited." (Kalabalıkların Adamı", Edgar Allan Poe, İçinde: Poe, Edgar Allan (2002) Bütün Hikayeleri, çev. Dost Körpe, İstanbul: İthaki. ss. 299-306.)

"Modern Hayatın Ressamı", ss.89-141. İçinde: Baudelaire, Charles (2003) Modern Hayatın Ressamı, çev. Ali Berktay, İstanbul: İletişim Yayınları.

Baudelaire, Charles (2019) Paris Sıkıntısı, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Jacobs, Jane (2017) Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı, çev. Bülent Doğan, İstanbul: Metis Yayınları.

 

8.)  Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: 1-) “Georg Simmel-Modernitenin İlk Sosyoloğu”, David Frisby, çev. Elçin Gen. İçinde: ss. 9-51. 2-) “Modern Kültürde Çatışma” (1918), George Simmel, çev. Tanıl Bora, ss. 55-81. 3-) “Metropol ve Tinsel Hayat”, [“Die Grossstädte und das Geistesleben”], Georg Simmel, çev. Nazile Kalaycı. İçinde: ss. 83-100. 4-) “Moda Felsefesi”, Georg Simmel, çev. Tanıl Bora. İçinde: ss. 101-132.

"Modernizmin Temelleri, Sanat ve Düşünce Dünyasındaki Tanımı", Metin Bal.

"Modernizme Giden Yolda Aydınlanmanın Sınırları", Metin Bal. Kaynak kitap: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. / Eagleton, Terry (2014a) Tanrı'nın Ölümü ve Kültür, çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap.

"İdealistler", ss. 44-94, Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. "Romantikler", ss. 95-118, Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. "Kültür Krizi Ya da Dinin Hortlaması Olarak Kültür", Metin Bal. "Modernist Düşüncenin Temellerinden Biri Olarak Tanrı'nın Ölümü", Metin Bal. "Siyasetin Bir Alternatifi Olarak Kültürden Siyasete Bağlanan Kültüre Modernizm ve Postmodernizm", Metin Bal.

Modernizm, İnsan Varoluşu ve Kent Yaşamı.

Modernizme Bir Giriş. Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.

Simmel, Georg (2009) Bireysellik ve Kültür, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.

Baudrillard, Jean (2015) İlahi Sol, çev. Oğuz Adanır, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

9-) Lefebvre, Henri (2011) Introduction to Modernity, Twelve Preludes September 1959-May 1961, tr. by John Moore, London: Verso. 1. On Irony, Maieutic and History 2. Oedipus 3. The Metamorphoses of the Devil 4. On the Theme of the New Life 5. The Message of the Crucified Sun 6. A Letter 7. Notes on the New Town 8. A Vision 9. Nature and Nature Conquered 10. Renewal,  Youth, Repetition 11. What is Modernity? 12. Towards a New Romanticism?

Lefebvre, Henri (2013) Gündelik Hayatın Eleştirisi-I, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lefebvre, Henri (2013) Gündelik Hayatın Eleştirisi-II, Gündelik Hayat Sosyolojisinin Temelleri, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lefebvre, Henri (2015) Gündelik Hayatın Eleştirisi-III, Moderniteden Modernizme (Gündelik Hayatın Meta-Felsefesi), çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

10-) Lukács ve Modernizm

Lunn, Eugene (2010) Marksizm ve Modernizm, Lukács, Brecht, Benjamin ve Adorno Üzerine Tarihsel Bir İnceleme, çev. Yavuz Alogan, Ankara: Dipnot Yayınları.

GELENEKLER, 1. Karl Marx'ın Düşüncesinde Sanat ve Toplum, II. Karşılaştırmalı Perspektiften Modernizm. LUKÁCS VE BRECHT, III. Gerçekçilik ve Modernizm Üzerine Bir Tartışma, IV. Marksist Estetiğe Giden Yollar, V. Stalinizm, Nazizm ve Tarih. BENJAMİN VE ADORNO, VI. Avangard ve Kültür Endüstrisi, VII. Benjamin ve Adorno Düşüncelerinin Gelişimi, VIII. Marksizmin Daha Çok Revizyonu, IX. Modernist Alternatifler.

11.) Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık. İçindekiler: 6.bölüm: “Estetik Kuram ve Kitle Kültürüne Yönelik Eleştiri”, ss. 251-315.

"Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates. Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine", Metin Bal. ss. 131-144. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları. Sayı: 24. Kitap-Bahar 2016: PLATON. ISBN: 9786059706643, sayfa sayısı: 576. Konya: Çizgi Kitabevi. Sayı editörü: Arş. Gör. Birdal Akar. The Philosopher's Index.

Calinescu, Matei (2013) Modernliğin Beş Yüzyü, Modernizm, Avangard, Dekadans, Kitsch, Postmodernizm, çev. Sabri Gürses, İstanbul: Küre Yayınları.

Butler, Christopher (2013) Modernizm,  Çev. Nursu Örge, Ankara: Dost Kitabevi.  "I. Modernist Eser", "II. Modernist Akımlar ve Kültürel Gelenek", "III. Modernist Sanatçı", "IV. Modernizm ve Siyaset".

Bürger, Peter (2014) Avangard Kuramı, çev. Erol Özbek, İstanbul: İletişim Yayıncılık.

 
 

12.) "Postmoderni Tanımlamak (1986)", Jean-Francois Lyotard. çev. Metin Bal, Afşar Timuçin'e Armağan, Editörler: Çetin Veysal & Zehragül Aşkın, 2010, Etik Yayınları, İstanbul. ss. 453-456.

12.1.) Postmodern Durum, Bilgi Üzerine Bir Durum, Lyotard, J. F. (2000)  çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları.

Sarup, Madan (2019) Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Eleştirel Bir Giriş, çev. Aldülbaki Güçlü, Ankara: Pharmakon Yayınevi.

12.2.) Kearney, Richard (1988) The Wake of Imagination, Toward a postmodern culture, London: Routledge. “Part III: Postmodern Narratives, Chapter Seven: The Parodic Imagination”, ss. 251-298. “Chapter Eight: Postmodern Culture: Apocalypse Now?”, ss. 299-345. “Appendix, Some additional remarks on postmodern art, architecture and music”, ss. 346-358. “Conclusion, After Imagination”, ss. 359-397.

12.3.) Rancière, Jacques (2009) Aesthetics and Its Discontents, tr. by Steven Corcoran, Cambridge: Polity Press. “Lyotard and the Aesthetics of the Sublime: a Counter-reading of Kant”, ss. 88-131.

 

 

Modernizmin Derinlik Modellerinden Biri Olan Yaşam Felsefesinde Biçim ve Yaşam Arasındaki Çatışmanın İki Görünümü: Empresyonizm ve Ekspresyonizm

 

Barasch, Moshe (1998) Modern Theories of Art, 2, From Impressionism to Kandinsky, New York: New York University Press.

1-) Impressionism (The Crises of Realism), 2-) Empathy, 3-) Discovering the Primitive, 4-) Abstract Art.

 

Van Gogh, Vincent (2010) Theo'ya Mektuplar, Çev. Pınar Kür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

"İdeoloji" Kavramının Felsefi Temelleri

Eagleton, Terry (2011) İdeoloji, çev. Muttalip Özcan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Eagleton, Terry (2015) Eleştiri ve İdeoloji, Marksist Edebiyat Teorisi Üzerine Bir Çalışma, çev. Savaş Kılıç, İstanbul: İletişim Yayınları.

Thompson, John B. (2013) İdeoloji ve Modern Kültür, Kitle İletişimi Çağında Eleştirel Toplum Kuramı, çev. İdil Çetin, Ankara: Dipnot Yayınları.

 

Schopenhauer'in Duyuüstü Dünya ve Din Eleştirisi

Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2009) The Horrors and Absurdities of Religion, tr. by R. J. Hollingdale, London: Penguin Books.

 

Baudrillard ve Toplumsalın Sonu

Kaynak kitap: Baudrillard, Jean (2006) Sessiz Yığınların Gölgesinde, Toplumsalın Sonu, çev. Oğuz Adanır, Ankara: DoğuBatı.

 

Modernliğin Bir Özelliği Olarak Avangard

Calinescu, Matei (2013) Modernliğin Beş Yüzyü, Modernizm, Avangard, Dekadans, Kitsch, Postmodernizm, çev. Sabri Gürses, İstanbul: Küre Yayınları.

 

Eski ve Yeni Zaman Anlayışı

Babür, Saffet (1996, derleme) Zaman Kavramı, Aristoteles / Augustinus / Heidegger, çev. Saffet Babür, Ankara: İmge Kitabevi.

"Aristoteles Fizik", ss.8-41; "Augustinus, Confessiones / İtiraflar", ss. 42-55; "Martin Heidegger, Der Begriff der Zeit / Zaman Kavramı" , ss. 56-103.

 

Ana Sayfa

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss. 29-32.

“Dördüncü Bölüm, Kültür Krizi”, ss. 159-196, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“4. The Crisis of Culture”, ss. 123-150. İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

“Altıncı Bölüm, Modernizm ve Sonrası”, ss. 224-263, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“6. Modernism and After”, ss. 174-208,  İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

“Birinci Bölüm, Aydınlanma’nın Sınırları”, ss. 15-68. İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“1. The Limits of Enlightenment”, ss. 1-43, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

“Üçüncü Bölüm, Romantikler”, ss. 130-158, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“3. Romantics”, ss. 95-118, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

"Modernizmin Temellerinden Biri Olarak "Tanrı'nın Ölümü" Düşüncesi", Metin Bal.

"Hakiki anlamda ilk ateist düşünür olarak Schopenhauer", Metin Bal.

“Beşinci Bölüm, Tanrı’nın Ölümü”, ss. 197-223, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“5. The Death of God”, ss. 151-173, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

“8. Socio-theology after comte”, ss. 221-266, Wernick, Andrew (2001) Auguste Comte and The Religion of Humanity: The Post-Theistic Program of French Social Theory, New York: Cambridge University Press.

“Politikanın Önemi ve Çöküşü”,ss. 22-24, “Direnmeden Hiperuyumluluğa”, ss. 40-44, “Kitle ve Terörizm”, ss. 45-51,  “… Ya da Toplumsalın Sonu”, ss. 55-63. İçinde: Baudrillard, Jean (2006) Sessiz Yığınların Gölgesinde, Toplumsalın Sonu, çev. Oğuz Adanır, Ankara: DoğuBatı.

Baudrillard, Jean (1983) In The Shadow of The Silent Majorities, … Or The End of The Social, And Other Essays, tr. by Paul Foss, Paul Patton and John Johnston, New York: Semiotext(e).

Mulhern, Francis (2000) Culture/Metaculture, London: Routledge. Part I: Kulturkritik, Part II: Cultural Studies. Part III: Metaculture and Society.

“Bazı Toplumlar Niçin Felaket Getiren Kararlar Alırlar?”, Jared Diamond, ss.43-58. Brockman, John (2012) Kültür, Önde Gelen Bilim İnsanları, Toplum, Sanat, İktidar ve Teknolojiyi Tartışıyor, çev. Ferhat İyidoğan, İstanbul: Alfa.

“Sanat ve İnsan Gerçeği”, Denis Dutton, ss. 59-73, Brockman, John (2012) Kültür, Önde Gelen Bilim İnsanları, Toplum, Sanat, İktidar ve Teknolojiyi Tartışıyor, çev. Ferhat İyidoğan, İstanbul: Alfa.

“Büyük Kültür Teorisi”, Brian Eno, ss. 74-85, Brockman, John (2012) Kültür, Önde Gelen Bilim İnsanları, Toplum, Sanat, İktidar ve Teknolojiyi Tartışıyor, çev. Ferhat İyidoğan, İstanbul: Alfa.

“Bizler Tanrılar Gibiyiz ve Bu Konuda İyi Olmak Zorundayız”, Steward Brand, ss. 86-100. Brockman, John (2012) Kültür, Önde Gelen Bilim İnsanları, Toplum, Sanat, İktidar ve Teknolojiyi Tartışıyor, çev. Ferhat İyidoğan, İstanbul: Alfa.

“Günlük Yaşam ve Kültürel Kuramın Kökenleri”, ss.55-58. “Günlük Yaşam ve Aşağıdan Kültür”, ss.59-66. Roberts, John (2013) Gündelik Hayatın Felsefesi, Devrimci Praksis ve Kültürel Kuramın Kaderi, çev. Emre Can Ercan, İstanbul: Doruk Yayıncılık.

Brockman, John (2011) Üçüncü Kültür, Bilimsel Devrimin Ötesi, çev. Yelda Türedi, İstanbul: Alfa.

Bennett, Tony (2005) Formalism and Marxism, London: Routledge.

 

McLuhan, Marshall & Fiore, Quentin (1996) The Medium is the Massage, London: Penguin Books.

Baudrillard, Jean (2003)Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu-Bayı Yayınları.

Caydırmaya Karşı Platon'un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi, Metin Bal. Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=XC2Zm6hdMjI

 

Baudrillard, Jean (2012) Karnaval ve Yamyam, çev. Oğuz Adanır, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Debord, Guy (2010) Gösteri Toplumu ve Yorumlar, Çev. Ayşen Ekmekçi & Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İçindekiler: Tamamlanmış Ayrılık, Gösteri olarak meta, Görünüşteki birlik ve bölünme, Özne ve temsil olarak proletarya, Zaman ve tarih, Gösteri Zamanı, Toprağın düzenlenmesi, Kültürde yadsıma ve tüketim, Maddileşmiş ideoloji.

Braudel, Fernand (2014) Uygarlıkların Grameri, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi.

"Postmoderniteye Giriş: Bir Dönüm Noktası Olarak Nietzsche", Jürgen Habermas, ss. 131-152. Bkz. Küçük, Mehmet (Derleme) (1993) Modernite Versus postmodernite, Ankara: Vadi Yayınları.

Biricik Modernite, Şimdinin Ontolojisi Üzerine İnceleme, Jameson, Fredric (2004)  çev. Sami Oğuz, Ankara, Epos Yayınları.

Anderson, Perry (1999) The Origins of Postmodernity, London: Verso.

Anderson, Perry (2011) Postmodernitenin Kökenleri, çev. Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayıncılık. İçindekiler: 1.Filizlenmeler, 2. Billurlaşma, 3. Tespit, 4. Etkiler.

Raskin, Marcus& Chomsky, Noam, vd. (2012) Bilim ve Postmodernizm Tartışmaları, çev. Sevinç Altınçekiç, Taylan Doğan, İstanbul: bgst Yayınları.

Sürrealist Manifestolar,

Postmodern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, Best, Steven - Kellner, Douglas (1998) çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ward, Glenn (2014) Postmodernizmi Anlamak, çev. Tufan Göbekçin, İstanbul: Optimist.

Sokal, Alan (2011) Şakanın Ardından, Postmodernizmin Bilimsel Felsefi ve Kültürel Eleştirisi, Çev. Gülsima Eryılmaz, İstanbul: Alfa Yayınları.

Slavoj, Zizek (2005) Gıdıklanan Özne, çev. Şamil Can, Ankara: Epos Yayınları.

 
 

Ana Sayfa