Çağdaş Felsefe Dersi

Felsefe Bölümü, IV. Sınıf, DEÜ Edebiyat Fakültesi 2021/22  Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dersi

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri:  27 Şubat 2023 Pazartesi - 8 Haziran 2023 Perşembe

Ana Sayfa

Kodu

FEL 4004 / 8. Dönem zorunlu dersi / Ulusal Kredi: 4 / AKTS: 8

For English click here please

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Metin BAL

 

Yazışma Adresi

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat, Felsefe Bölümü Koridoru, oda no: 328, Tınaztepe Yerleşkesi, PK: 35260,

Buca - İzmir, Türkiye.

Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93, E-Posta: balmetin@gmail.com ,

Web: www.metinbal.net / Görüşme gün ve saatleri: balmetin@gmail.com adresime mesaj yazarak randevu alabilirsiniz.

 

► Not: Felsefe etkinliklerimizi takip etmek ve katılmak için Café-Philo Düşünce Dostları Grubumuza üye olabilirsiniz. Üyelik için balmetin@gmail adresine tel no, ad soyadınız ve katılım isteğinizi bildirmeniz yeterlidir. Şimdiden eğlenceli & düşündürücü paylaşımlar diliyorum.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Martin Heidegger'in Varlık ve Zaman (1927) yapıtını ve bu yapıtın 21'inci yüzyılın düşünce dünyasına etkileridir.

 

     

Başlangıç dersi:

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ, Metin Bal. (Keyifli okumalar)

► Öykü Kitap: Benim Tutkum: Algea ve Bruce'un Varoluş Dayanışması: Aşk Üzerine Bir Diyalog, Metin Bal. https://www.perseusyayinevi.com/kitap/algea-ve-bruceun-varolus-dayanismasi/

 

 

 

 

Ders Kitapları

Ders kitabımız: Martin Heidegger'in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki. Prof. Dr. Metin Bal.

Heidegger, Martin (2018) Varlık ve Zaman, çev. Kaan Ökten, İstanbul: Alfa. /    Heidegger, Martin (2004) Varlık ve Zaman /Sein und Zeit, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi. / Heidegger, Martin (1962) Being and Time, tr. by John Macquarrie & Edward Robinson, New York and Evanston: Harper & Row Publishers. /

Rilke, Rainer Maria (2013) Duino Ağıtları, çev. Nazar Tüysüzoğlu, İstanbul: Notos Kitap Yayınevi.

 

Sanat Yapıtının Kökeni Nedir? Martin Heidegger'in Düşünmesi Yoluyla,  Prof. Dr. Metin Bal. Sanat & Hayat Günleri. Tarih: 10 Mart 2023 Cuma Günü, Saat: 17.00 - 18.30 Yer: BonVivant, Cumhuriyet Bulvarı No: 268 Alsancak, Konak 35220 - İzmir.  Sosyal Sorumluluk Projesi Karma Sergi: Carpe Urbem (Şehrin Tadını Çıkar) I: Kent ve Yaşam. Sergide yapıtları yer alan sanatçılarCan Yeşiloğlu, Eda İlbeyci, Emre Evcimen, Funda Alkan, Leyla Pekmen, Volkan Dinçer. Küratör: Dr. İpek Yeğinsü (Kadir Has Üniversitesi, İstanbul. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi) Etkinlikten elde edilen gelir 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi'nden etkilenen öğrencilerin eğitimi için sevk edildi.

Video kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=O7QTOBg36_s

 
     
     

 

Giriş

Varlığın Anlamına İlişkin Sorunun Açımlanması

Birinci Bölüm

Varlık Sorusunun Zorunluluk, Yapı ve Önceliği

§ 1. Varlığa İlişkin Sorunun Belirtik Bir Yinelenişinin Zorunluğu 20

§ 2. Varlığa İlişkin Sorunun Biçimsel Yapısı 23

§ 3. Varlık Sorusunun Varlıkbilimsel Önceliği 28

§ 4. Varlık Sorusunun Varlıksal Önceliği 32

 

İkinci Bölüm

Varlık Sorusunun Geliştirilmesinde Çifte Görev Araştırma Yöntemi ve Anahtarları

§ 5. Genelde Varlığın Anlamının Bir Yorumu İçin Çevrenin Ortaya Serilmesi Olarak Dasein’ın Varlıkbilimsel Analitiği 38

§ 6. Varlıkbilimin Tarihini Yoketme Görevi 44

§ 7 Fenomenolojik Araştırma Yöntemi 54

A.    Fenomen Kavramı 55

B.     Logos Kavramı 60

C.     Fenomenolojinin Ön-Kavramı 63

§ 8. İncelemenin Anahatları 70

 

Birinci Anabölüm

Dasein’ın Zamansallık AçısındanYorumu ve Varlığa İlişkin Sorunun Aşkınsal Çevreni Olarak Zamanın Açımlanması

 

Birinci Kesim

Dasein’ın Hazırlayıcı Temel Çözümlenmesi 72

Birinci Bölüm

Dasein’ın Bir Hazırlık Çözümlemesi Görevinin Açımlanması

§ 9. Dasein’ın Analitiğinin Teması 73

 

§ 10. Dasein’ın Analitiğinin İnsanbilim, Psikoloji ve Biyolojiye Karşı Sınırlanması 78

§ 11. Varoluşsal Analitik ve İlkel Dasein’ın Yorumu. Bir “Doğal Dünya-Kavramı”nı Kazanmanın Güçlüğü 85

 

İkinci Bölüm

Dasein’ın Temel Yapısı Olarak Genelde Dünyadaki-Varlık

§ 12. Dünyadaki-Varlığın Genel Olarak İçinde-Varlığa Yönelimden Ön Taslağı 88

§ 13. İçinde-Varlığın Temellendirilmiş Bir Kipte Örneklendirilmesi. Dünyayı-Bilme 97

 

Üçüncü Bölüm

Dünyanın Dünyasallığı

§ 14. Genel Olarak Dünyanın Dünyasallığı Düşüncesi 102

A.    Genelde Çevreselliğin ve Dünyasallığın Çözümlemesi

§ 15. Çevrede Karşılaşılan Varolan-Şeyin Varlığı 107

§ 16. Çevrenin Kendini Dünya-İçinde Varolan Şeylerde Duyuran Dünya-Karakteri 114

§ 17 Gönderme ve İmler 120

§ 18 İlgililik ve İmlemlilik; Dünyanın Dünyasallığı 129

 

B.     Dünyasallık Çözümlemesinin Dünyanın Descartes’taki Yorumuna Karşı Öne Çıkarılması 137

 

§ 19. “Dünya”nın Res Extensa Olarak Belirlenimi 138

§ 20. “Dünya”nın Varlıkbilimsel Belirleniminin Temelleri 141

§ 21. Dünyanın Kartezyen Varlıkbiliminin Hermeneutik Tartışması 145

 

C.     Çevrenin Çevreliği ve Dasein’ın Uzaysallığı 154

 

§ 22. Dünya-İçinde Elaltında-Bulunmanın Uzaysallığı 154

§ 23. Dasein’ın Uzaysallığı 158

§ 24. Uzay ve Dasein’ın Uzaysallığı 166

 

Dördüncü Bölüm

Birlikte-Olma ve Kendi-Olma Olarak Dünyadaki-Varlık. “İnsan” 171

 

§ 25. Dasein’ın “Kim”ine İlişkin Varoluşsal Soruya Yaklaşım 172

§ 26. Başkalarının Birlikte-Dasein’ı ve Gündelik Birlikte-Varlık 176

§ 27. Gündelik Kendi-Olma ve İnsan 188

 

Beşinci Bölüm

Genel Olarak İçinde-Varlık

 

§ 28. İçinde-Varlığı Tematik Olarak Çözümleme Görevi 195

A.    “Orası”nın Varoluşsal Yapılanışı 199

§ 29. Ruhsal-Durum Olarak “Dasein” 199

§ 30. Ruhsal Durumun Bir Kipi Olarak Korku 208

§ 31. Anlama Olarak “Dasein” 212

§ 32. Anlama ve Yorumlama 219

§ 33. Yorumlamanın Türevsel Kipi Olarak Önesürüm 227

§ 34. “Dasein” ve Söylem. Dil 236

B.     “Orası”nın Gündelik Varlığı ve Dasein’ın Düşmesi 224

§ 35. Boş Konuşma 245

§ 36. Merak 249

§ 37. İkircim 253

§ 38. Düşme ve Fırlatılmışlık 256

 

Altıncı Bölüm

Dasein’ın Varlığı Olarak Kaygı

§ 39. Dasein’ın Yapı-Bütününün Kökensel Bütünlüğüne İlişkin Soru 264

§ 40. Dasein’ın Ayırdedici Bir Açığa Serilmişliği Olarak Temel Endişe Ruhsal-Durumu 269

§ 41. Kaygı Olarak Dasein’ın Varlığı 278

§ 42. Dasein’ın Kaygı Olarak Varoluşsal Yorumunun Dasein’ın Ön-Varlıkbilimsel Öz-Yorumlanmasından Doğrulanışı 286

§ 43. Dasein, Dünyasallık ve Realite 291

a)      Varlık Sorunu Olarak Realite ve “Dış Dünya”nın Tanıtlanabilirliği 293

b)     Varlıkbilimsel Sorun Olarak Realite 302

c)      Realite ve Kaygı 305

§ 44. Dasein, Açığa-Serilmişlik ve Gerçeklik 307

a)      Geleneksel Gerçeklik Kavramı ve Varlıkbilimsel Temelleri 309

b)     Kökensel Gerçeklik Fenomeni ve Geleneksel Gerçeklik-Kavramının Türevselliği 316

c)      Gerçekliğin Varlık-Türü ve Gerçeklik-Varsayımı 326

 

İkinci Kesim

Dasein ve Zamansallık

§ 45. Dasein’ın Hazırlayıcı Temel-Çözümlemesinin Sonucu ve Bir Görev Olarak Bu Varolan Şeyin Kökensel Varoluşsal Bir Yorumu 332

 

Birinci Bölüm

Dasein’ın Olanaklı Bütün-Varlığı ve Ölüme Doğru Varlık

§ 46. Dasein Karakterindeki Bütün-Varlığın Varlıkbilimsel Bir Ayrımsanışının ve Belirleniminin Görünürdeki Olanaksızlığı 339

§ 47. Başkalarının Ölümünün Deneyimlenebilirliği ve Bir Bütün Dasein Ayrımsama-Olanağı 341

§ 48. Dışarda-Duran, Son ve Bütünlük 346

§ 49. Ölümün Varoluşsal Çözümlemelerinin Fenomenin Olanaklı Başka Yorumlarına Karşı Sınırlanması 353

§ 50. Ölümün Varoluşsal-Varlıkbilimsel Yapısının Ön-Taslağı 358

§ 51. Ölüme-Doğru-Varlık ve Dasein’ın Gündelikliği 362

§ 52. Gündelik Sona-Doğru-Varlık ve Ölümün Tüm Varoluşsal Kavramı 366

§ 53. Asıllığı İçindeki Bir Ölüme-Doğru-Varlığın Varoluşsal Tasarı 372

 

İkinci Bölüm

Dasein’ın Bir Asıl “Olabilme”ye Tanıklığı ve Kararlılık

§ 54. Asıl Varolma-İlgili Bir Olanağa Tanıklık Sorunu 382

§ 55. Duyuncun Varoluşsal-Varlıkbilimsel Temelleri 386

§ 56. Duyuncun Çağrı-Karakteri 389

§ 57. Kaygının Çağrısı Olarak Duyunç 391

§ 58. Başvurmayı Anlama ve Kabahat 399

§ 59. Duyuncun Varoluşsal Yorumu ve Kaba Duyunç-Yorumlaması 411

§ 60. Duyuncun Tanıklık Etiği Asıl “Olabilme”nin Varoluşsal Yapısı 419

Üçüncü Bölüm

Dasein’ın Asıl Bütün- “Olabilme”si ve Kaygının Varlıkbilimsel Anlamı Olarak Zamansallık

§ 61. Dasein’ın Asıl Bütün-Varlığından Zamansallığın Fenomenal Ortaya Serilişine Yöntemsel Adımın Bir Ön-Taslağı 429

§ 62. Önceleyici Kararlılık Olarak Dasein’ın Varolma-İlgili Asıl Bütün-Olabilmesi 493

§ 63. Kaygının Varlık-Anlamının Bir Yorumu İçin Kazanılmış Hermeneuytik Konum ve Genel Olarak Varoluşsal Analitiğin Yöntemsel Karakteri 441

§ 64. Kaygı ve Kendilik 449

§ 65.  Kaygının Varlıkbilimsel Anlamı Olarak Zamansallık 458

§ 66. Dasein’ın Zamansallığı ve Varoluşsal Çözümlemenin Kökensel Bir Yinelemesi İçin Ondan Kaynaklanan Görevler 468

 

Dördüncü Bölüm

Zamansallık ve Gündeliklik

§ 67. Dasein’ın Varoluşsal Yapılanışının Temel İçeriği ve Bunun Zamansal Yorumunun Ön-Taslağı 473

§ 68. Genel Olarak Açığa Serilmişliğin Zamansallığı 475

a)      Anlamanın Zamansallığı 475

b)     Ruhsalo-Durumun Zamansallığı 481

c)      Düşmenin Zamansallığı

d)     Söylemin Zamansallığı 493

§ 69. Dünyadaki-Varlığın Zamansallığı ve Dünyanın Aşkınlığı Sorunu 495

a)      Sağgörülü Tasanın Zamansallığı 497

b)     Sağgörülü Tasanın Dünya-İçinde Elde Bulunan Şeylerin Kuramsal Açığa Çıkarılışına Doğru Değişkisinin Zamansal Anlamı 504

c)      Zamansal Bir Sorun Olarak Dünyanın Aşkınlığı 514

§ 70. Dasein’a Özgü Uzaysallığıın Zamansallığı 517

§ 71. Dasein’ın Gündelikliğinin Zamansal Anlamı 521

 

Beşinci Bölüm

Zamansallık ve Tarihsellik

§ 72. Tarih Sorusunun Varoluşsal-Varlıkbilimsel Açımlaması 525

§ 73. Kaba Tarih Anlayışı ve Dasein’ın Tarihsel Olayları 532

§ 74. Tarihselliğin Temel Yapılanışı 538

§ 75. Dasein’ın Tarihselliği ve Dünya-Tarihi 545

§ 76. Tarih Biliminin Dasein’ın Tarihselliğindeki Varoluşsal Kökeni 551

§ 77. Tarihsellik Sorusunun Önceki Açımlamasının Wilhelm Dilthey’ın Araştırması ve Kont Yorck’un Düşünceleri İle Bağlantısı 558

 

Altıncı Bölüm

Kaba Zaman-Kavramının Kökeni Olarak Zamansallık ve Zaman-İçindelik

§ 78. Dasein’ın Önceki Zamansal Çözümlemesinin Eksikliği 568

§ 79. Dasein’ın Zamansallığı ve Zaman ile Tasa 571

§ 80. Tasa Edilen Zaman ve Zaman-İçindelik 578

§ 81. Zaman-İçindelik ve Kaba Zaman-Kavramının Doğuşu 590

§ 82. Zamansallık, Dasein ve Dünya-Zamanının Varoluşsal-Varlıkbilimsel Bağlantısının Hegel’in Zaman ve Tin Arasındaki Bağıntıyı Alışı İle Karşılaştırılması 600

a)      Hegel’in Zaman Kavramı 601

b)     Hegel’in Zaman ve Tin Arasındaki Bağıntı Üzerine Yorumu 606

§ 83. Dasein’ın Varoluşsal-Zamansal Analitiği ve Genel Olarak Varlığın Anlamına İlişkin Temel-Varlıkbilimsel Soru 610.

 

 

DÖNEM SONU

FİNAL SINAVI

 

 

 

 

İlk Ders

 

● Nietzsche, Friedrich (2020) Ecce Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur, çev. Nazlıcan İldeş, Ankara: Doğu Batı Yayınları. (Kötü çeviri: Nietzsche, Friedrich (2005) Ecce Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur, Çev: İsmet Zeki Eyuboğlu, İstanbul: Say Yayınları.) (Nietzsche, Friedrich (2009) Ecce Homo, tr by Duncan Large, Oxford: Oxford University Press.)

 

 

 

 

2. Hafta,

● Nietzsche, Friedrich (2006) Eğitimci Olarak Schopenhauer, Çağa Aykırı Düşünceler III, çev. Cemal Atila, İstanbul: Say Yayınları.

 

 

 

 

 

● Caygill, Howard (1995)  A Kant Dictionary, Oxford: Blackwell.

Kant, Immanuel (2006) Yargı Yetisinin Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 

● Nietzsche, Friedrich (2006) Eğitimci Olarak Schopenhauer, Çağa Aykırı Düşünceler III, çev. Cemal Atila, İstanbul: Say Yayınları.

 

Heidegger, Martin (2001) Nietzsche’nin “Tanrı Öldü!” Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Çev: Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.

 

● Nietzsche, Friedrich (2020) Ecce Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur, çev. Nazlıcan İldeş, Ankara: Doğu Batı Yayınları. (Kötü çeviri: Nietzsche, Friedrich (2005) Ecce Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur, Çev: İsmet Zeki Eyuboğlu, İstanbul: Say Yayınları.) (Nietzsche, Friedrich (2009) Ecce Homo, tr by Duncan Large, Oxford: Oxford University Press.)

 

● Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, çev. Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayınları.

 

● Nietzsche, Friedrich (2003) Şen Bilim  (1882) (Tam Metin Çeviri) çev. Levent Özşar, Bursa: ASA Kitabevi.

● Nietzsche, Friedrich (2011)  Ahlakın Soykütüğü & Bir Polemik (1887) çev. Zeynep Alangoya, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

● Nietzsche, Friedrich (2005) Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, İstanbul: Say Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2011) Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, İstanbul: Say Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2013) Tragedyanın Doğuşu, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2010) Putların Batışı, Ya da Çekiçle Nasıl Felsefe Yapılır, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: İthaki.

● Nietzsche, Friedrich (2003) Tan Kızıllığı, Ahlaksal Önyargılar Üzerine Düşünceler, çev. Özden Saatçi, İstanbul: Say Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2016) İyi ve Kötünün Ötesinde, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2013) Gezgin ile Gölgesi, çev. Murat Batmankaya, İstanbul: Say Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2019) Gelecekteki Felsefe, çev. Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul: Fol Kitap.

● Nietzsche, Friedrich (2009) Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Yararsızlığı Üzerine, Çağa Aykırı Düşünceler II, (1874) çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Say Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2007) İnsanca, Pek İnsanca 1, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: İthaki.

● Nietzsche, Friedrich (2004) İnsanca, Pek İnsanca 2, Karışık Kanılar ve Özdeyişler, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: İthaki.

● Nietzsche, Friedrich (2012) Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine, Altı Resmi Konferans, çev. Gürsel Aytaç, İstanbul: Say Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2002) Wagner Olayı, Bir Müzisyen Sorunu, Nietzsche Wagner'e Karşı, Bir Ruhbilimcinin Yazıları, çev. M. Osman Toklu, İstanbul: Say Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2015) Richard Wagner Bayreuth'ta, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2020) Deccal, Hıristiyanlığa Övgü, çev. R. Gözde Türker, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2011) Dionysos Dithyrambosları, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2017) Böyle Dedi Zerdüşt, Herkesin ve Hiç Kimsenin Kitabı, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

● Groethuysen, Bernard (1944) Nietzsche ve Alman Felsefi Düşünüşü'ne Giriş, çev. Hamdi Ragıp Atademir, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

● Schopenhauer, Arthur (2020) İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, çev. Abdullah Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. from the German by E. F. J. Payne, in two volumes Vol. I, New York: Dover Publication.

● Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. from the German by E. F. J. Payne, in two volumes Vol. II, New York: Dover Publication.

Schopenhauer, Arthur (2020) Yeterli Temel İlkesinin Dörtlü Kökü Üzerine, çev. A. Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Schopenhauer, Arthur (2021) Doğadaki İsteme Üzerine, Yazarın Felsefesinin Ortaya Çıkışından Bu Yana Empirik Bilimlerden Aldığı Doğrulamalara Dair Bir Tartışma, [Über den Willen in der Natur] çev. A. Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

Dönem Sonu Dersi: Kant, Schopenhauer, Nietzsche Bağlantısı ve Heidegger'e Açılan Yollar.

 
     
     

1. Hafta

"Modernizm - Derinlik Modelleri - ve Sanat", Metin Bal.

 

 

 

 

2. Hafta

 

3. Hafta

 

"Modernizm - Derinlik Modelleri - ve Sanat", Metin Bal.

Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. / Eagleton, Terry (2014a) Tanrı'nın Ölümü ve Kültür, çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap.

Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

Spengler, Oswald (1973) İnsan ve Teknik, çev. Dr. Kâmil Turan, Ankara: Töre – Devlet Yayınevi.

Tally Jr., Robert T. (2021) Fredric Jameson, Diyalektik Eleştiri Projesi, çev Emel Aras, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Baudrillard, Jean (2003)Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu-Bayı Yayınları.

Ferudi, Frank (2914) Nereye Gitti Bu Entelektüeller, 21. Yüzyılda Philistinizmle Yüzleşmek, çev. A. Erkan Koca, Ankara: Atıf  Yayınları.

"Yaşam Bağı ve Eylem Gücünün Artırılışı İçin Felsefi Bir Katkı 3.: Chamisso'nun Peter Schlemihl'ın Olağanüstü Öyküsü Masalı Kitabının Felsefi Bir İncelemesi," Prof. Dr. Metin Bal.

Video kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=UxzpRQMXZQQ

Açılış Konuşması: Eda İlan.

Video kaydı:   https://www.youtube.com/watch?v=JL6aMpf-akg

Selamlama Konuşması, Turuncu Fen Lisesi  Turuncu Anadolu Lisesi Müdür Vekili: Tuğba Yıldız.

Tiyatro Oyunu: Gölgelerin Sesi,  Video kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=BVNrV_xjVNc

Tiyatro Yönetmeni & Drama Öğretmeni: Uğur Cünday.

Dans Öğretmeni & Kareografi Sorumlusu: Berkay Atakav.

Görsel Sanatlar Öğretmeni: Şükran Balcı.

Edebiyat Zümre Öğretmenleri: Ozan Özgür Akıncı & Arzu Çakan.

Gölgelerin Sesi Tiyatro Oyununun Oyuncuları & Ekibi: Sultan Koşar, Gülce Yıldız, Ceren Tekin, Ekinsu Tuncer, Yunus Emre Özpulat, Armir Bahat Kızıl, Elif Azra Yavuz, Sude Şentürk, Irmak Coşkuner, Rümeysa Şıpa, Nesrin Aydın, Sarya Aydın, Tuana Bodur, İsa Can Büyükbayram.

Özel Turuncu Eğitim Kurumları Kurucusu: Çetin Turan.

Turuncu Koleji Felsefe Günleri Periyodik Etkinlik Dizisi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Felsefi Kitap İncelemesi.

Etkinlik Konusu: “Adelbert von Chamisso’nun Peter Schlemihl’ın Olağanüstü Öyküsü masalı kitabının incelemesi”,

Tarih: 15.12.2022, Saat: 14:00 – 16:30,

Yer: Kemal Sunal Sahnesi, Turuncu Eğitim Kurumları, Turuncu Koleji, Torbalı Mah. İzmir - Aydın Asfaltı No:2, Torbalı – İZMİR.

 

 

 

 

4. Hafta

 

5. Hafta

 

Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci (Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi), Çev. Sedat Ümran, İstanbul: Birey Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (2012) Böyle Dedi Zerdüşt, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

 

 

 

6. Hafta

 

7. Hafta

 

Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci (Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi), Çev. Sedat Ümran, İstanbul: Birey Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (2012) Böyle Dedi Zerdüşt, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

 

 

 

8. Hafta

 

Rawls, John (1971) A Theory of Justice , Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rawls, John (2018) Bir Adalet Teorisi, çev. Vedat Ahsen Coşar, Ankara: Phoenix Yayınevi. 

Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement, E. Kelly (ed.), Cambridge, MA: Harvard University Press. (Türkçe çevirisi yok)

 

 

 

 

9. Hafta

 

Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci (Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi), Çev. Sedat Ümran, İstanbul: Birey Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (2012) Böyle Dedi Zerdüşt, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

 

 

 

10. Hafta

 

Habermas, Jürgen (1981) The Theory of Communicative Action. Vol. I: Reason and the Rationalization of Society, T. McCarthy (trans.). Boston: Beacon.

Habermas, Jürgen (2001) İletişimsel Eylem Kuramı, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Kabalcı.

Habermas, Jürgen (1987) The Theory of Communicative Action. Vol. II: Lifeworld and System, T. McCarthy (trans.). Boston: Beacon.

Habermas, Jürgen (2001) İletişimsel Eylem Kuramı, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Kabalcı.

 

 

 

 

11. Hafta

 

Albert Camus’nün Sisifos Söyleni Denemesinde ve Veba Romanında İntihar Sorunu, Tutkulu Mücadele ve Varoluş.

● Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Camus, Albert (1975) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O'Brien, London: Penguin Books.

Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O'Brien, London: Penguin Books.

● Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

 

 

 

 

12. Hafta

 

Taylor, Charles (1989) Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Taylor, Charles (2012) Benliğin Kaynakları: Modern Kimliğin İnşası, çev. Selma Aygül Baş, Bilal Baş, İstanbul: Küre Yayınları.

 

 

 

 

13. Hafta

 

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

 

 

 

 

14. Hafta

 

Dönem Sonu Dersi

Baudrillard, Jean (2003)Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu-Bayı Yayınları.

Fanon, Franz (2020) Yeryüzünün Lanetlileri, çev. Şen Süer, İstanbul: Versus Kitap.

Žižek, Slavoj & Badiou, Alain (2009) Felsefe ve Güncellik, Bir Tartışma, çev. Özgür Aktok, İstanbul: Encore.

Badiou, Alain (2019) Deleuze, Varlığın Uğultusu, çev. Murat Erşen, İstanbul: MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları.

 

     
 

*********     *********      *********       *********      *********       *********

 
     
 

► "Çağdaş Düşüncenin Bir Haritasını Çıkarmaya Yönelik Bir Girişim Ya da Foucault'nun "Özneler ne pahasına kendi kendilerinin hakikati hakkında konuşabilirler?" Sorusu", Metin Bal.

► Walter Benjamin: "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı", ss. 50-86. Bu metin için bkz. Benjamin, Walter (1992) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

► Freud, Sigmund (1998) Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları, çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

Freud, Sigmund (2017) Arzu, Dürtü ve Çatışmaları Açığa Çıkarma, çev. Atilla Ertelen, İstanbul: Erasmus Yayınları.

 

Freud, Sigmund (2018) Uygarlık, Din ve Toplum, Grup Psikolojisi. Bir Yanılsamanın Geleceği, Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları ve Diğer Çalışmalar, çev. Selçuk Budak, İstanbul: Öteki Yayınevi.

 

Jung, Carl Gustav (2014) Gökte Görülen Cisimler Üzerine Modern Bir Mit, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

 

“Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, ss. 146-173. Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

 

 

 

 

 

1-) “Varoluşçuluk ve Hümanizm” (1946) Yazısında Sartre’ın Varoluşçuluk Savunması, Metin Bal

2-) Sartre, Jean-Paul (2010)Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev.Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.[Sartre, Jean-Paul (1956) Being and Nothingness, tr. by Hazel E. Barnes, New York: Routledge.]

3-) Sartre, Jean-Paul (2009) Bulantı, çev. Selâhattin Hilâv, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1965) Nausea, tr. by Robert Baldick, London: Penguin.

4-) Jean-Paul Sartre, "Şeytan ve Yüce Tanrı", ss. 459-676.

Sartre, Jean Paul (2009) Toplu Oyunlar, Gizli Oturum, Mezarsız Ölüler, Sinekler, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Saygılı Yosma, çev. Işık M. Noyan, İstanbul: İthaki Yayınları.

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

VARLIĞIN ARAŞTIRMASINA GİRİŞ,  s.17

 1-) Fenomen Fikri, s. 19

2-) Varlık Fenomeni ve Fenomenin Varlığı, s. 23

3-) “Düşünüm-Öncesi” Cogito ve “Percipere”nin Varlığı, s. 25

4-) “Percipi”nin Varlığı, s. 33

5-) Ontolojik Kanıt, s. 36.

6-) Kendinde Varlık, s. 39

 

Birinci Kısım: HİÇLİK SORUNU, s. 47.

 BİRİNCİ BÖLÜM: OLUMSUZLAMANIN KÖKENİ, s. 49

 1-) Sorgulama, s. 49.

2-) Olumsuzlamalar (Les Négations), s. 52

3-) Hiçliğin Diyalektik Kavranışı, s. 60

4-) Hiçliğin Fenomenolojik Kavranışı, s. 65

5-) Hiçliğin Kökeni, s. 71

 

İKİNCİ BÖLÜM: KENDİNİ ALDATMA, s. 100 

1-) Kendini Aldatma ve Yalan, s. 100

2-) Kendini Aldatma Davranışları, s. 109

3-) Kendini Aldatmadaki “İnanma”, s. 125.

 

İkinci kısım: KENDİ-İÇİN-VARLIK, s. 131 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: KENDİ-İÇİNİN DOLAYSIZ YAPILARI, s. 133 

1-) Kendine-Mevcut Olma (La Présence â soi), s. 133

2-) Kendi-İçinin Olgusallığı (Facticité), s. 140

3-) Kendi-İçin ve Değerin Varlığı, s. 146

4-) Kendi-İçin ve Mümkün Olanların Varlığı, s. 159

5-) Ben (Moi) ve Kendilik Devresi (Circuit de L’ipséité), s. 168

 

İKİNCİ BÖLÜM: ZAMANSALLIK, s. 172

1-) Üç Zamansal Boyutun Fenomenolojisi, s. 172

2-)Zamansallığın Ontolojisi, s. 200

3-) Kökensel Zamansallık ve Psişik Zamansallık: Düşünüm, s. 223.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AŞKINLIK, s. 248

 1-) Kendi-İçin ve Kendinde Arasındaki İlişki Türü Olarak Bilgi, s. 249

2-) Olumsuzlama Olarak Belirlemeye Dair, s. 258

3-) Nitelik ve Nicelik, Gizilgüçlülük (Potentialité), Kullanılabilirlik (Ustensilité), s. 265

4-) Dünyanın Zamanı, s. 287

5-) Bilgi, s. 301

 

Üçüncü Kısım: BAŞKASI-İÇİN, s. 305 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞKASININ VAROLUŞU, s. 307

 1-) Sorun, s. 307

2-) Tekbencilik Engeli, s. 309

3-) Husserl, Hegel, Heidegger, s. 320

4-) Bakış, s. 344

 

İKİNCİ BÖLÜM: BEDEN, s. 402

1-) Kendi-İçin-Varlık Olarak Beden: Olgusallık, s. 405

2-) Başkası-İçin-Beden, s. 405

3-)Bedenin Üçüncü Ontolojik Boyutu, s. 457

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BAŞKASI İLE SOMUT İLİŞKİLER, s. 467

 1-) Başkasına Yönelik İlk Tavır: Aşk, Dil, Mazoşizm, s. 470

2-) Başkasına Yönelik İkinci Tavır: İlgisizlik, Arzu, Nefret, Sadizm, s. 488

3-) “Birlikte-Varlık” (Mitsein) ve “Biz”, s. 526

 

Dördüncü Kısım: SAHİP OLMAK, YAPMAK VE OLMAK (AVOIR, FAIRE ET ÊTRE), s. 547

 

BİRİNCİ BÖLÜM: OLMAK VE YAPMAK: ÖZGÜRLÜK, s. 551

 1-) Eylemin İlk Koşulu Özgürlüktür, s. 551

2-) Özgürlük ve Olgusallık: Durum, s. 606

3-) Özgürlük ve Sorumluluk, s. 687

 

İKİNCİ BÖLÜM: YAPMAK VE SAHİP OLMAK, s. 692 

1-) Varoluşsal Psikanaliz, s. 692

2-) Yapmak ve Sahip Olmak: Sahiplenme, S. 712

3-) Varlığın Açınlayıcısı Olarak Niceliğe Dair, s. 741

 

SONUÇ, s. 759 

1-) Kendinde ve Kendi-İçin: Metafizik Yaklaşımlar, s. 761

2-) Ahlaki Açılımlar, s. 770.

*****  *****  *****  *****  *****  *****

 

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

14 Mart - 15 Mart Felsefe Seminerleri

Heidegger, Hümanizm Üzerine

Heidegger, Metafizik Nedir?

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi

 

 

 

 

 

Sartre, Jean-Paul (1953) Existential Psychoanalysis, tr. and with an introduction by Hazel E. Barnes, New York: Philosophical Library. (Bu kitap Sartre'ın Varlık ve Hiçlik yapıtının içinde yer alan iki ayrı yazıdan oluşur.  Birinci Bölüm'ün "Kötü İnanç" başlıklı İkinci Kısmı ve Dördüncü Bölümün İkinci Kısmının ilk altbaşlığı olan "Varoluşsal Psikanaliz" (692-712) bölümü.)

Sartre, Jean-Paul (1966) Existentialism and Humanism, translation and introduction by Philip Mairet, London: Methuen & Co. LTD.

Sartre, Jean-Paul (2001) What is Literature?, tr. by Bernard Frechman, with an introduction by David Caute, London and New York: Routledge.

Sartre, Jean-Paul (2010) The Imaginary, A Phenomenological Psychology of the Imagination, with introduction by Arlette Eelkaim-Sartre and Jonathan Webber, London: Routledge.

Sartre, Jean Paul (2006) İmgelem, Çev. Alp Tümertekin, İstanbul: İthaki Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1961) Çağımızın Gerçekleri, çev. Sabahattin Eyuboğu-Vedat Günyol, İstanbul: Çan Yayını.

Sartre, Jean-Paul (2010) Sözcükler, çev. Selahattin Hilav, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1965) Two Plays: The Respectable Prostitute & Lucifer and The Lord, tr. by Kitty Black with an introduction by Geoffrey Brereton, Middlesex: Penguin.

Gizli Oturum, [Fr. Huis Clos, No Exit, Çıkış Yok] (1944)

Sartre, Jean-Paul (2010) İş İşten Geçti  [1947], çev. Zübeyir Bensan, İstanbul: Varlık Yayınları.

 
     
 

1. McLellan, David (2012) İdeoloji, çev. Barış Yıldırım, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

2.1. “Komünist Manifesto”,  Karl Marx & Friedrich Engels, çev. Nail Satlıgan. Bu metin için bkz. ss. 19-51, Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar (2010) çev. Nail Satlıgan, Tektaş Ağaoğlu, Şükrü Alpagut, İstanbul: Yordam Kitap. İngilizce çeviri için bkz. Marx, Karl &Engels, Frederick (1970) Manifesto of the Communist Party, Peking: Foreign Languages Press.

 

     
 

2.2. Engels, Friedrich (2004) Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, çev. Sol Yayınları Yayın Kurulu. Ankara: Sol Yayınları. Bu yazıda yararlanılan İngilizce çeviri kaynak için bkz. Engels, Frederick (1908) Socialism Utopian and Scientific, tr. by Edward Aveling, With a Special Introduction (1892) by the Author [Engels]. Chicago: Charles H.Kerr Company.

 
 

 

 

 

FELSEFE KONFERANSI. Konu: Platon'un Symposion Diyaloğu ya da Sokrates'in Bildiği Tek Şey: Aşk Felsefesi. Konuşmacı: Metin Bal.

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü, Edebiyat Fakültesi B Blok, 360 nolu sınıf. Tarih: 10 Mart 2017 Cuma. Saat: 10:00 - 12:00.

 

 

 

 

 

2. "Bilinçdışı Felsefesi, Psikoloji ve Psikanaliz", Metin Bal.

2.1. "Psikanaliz: İnsanın Kendini Beğenmişliğine ya da Sözde Dünya Barışına Üçüncü Darbe", Bilinçaltından Bilinçdışına", Dil Sürçmeleri ve Nevrotik Durum (anksiyete nevrozu, evirme histerisi ve takıntılı nevroz)

2.1. Ruhçözümlemesine Giriş  Konferansları, Freud, Sigmund (1998) çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

2.2. “Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, ss. 146-173. Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

2.3. Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis 1958-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, London: Routledge. Bu kitabın içeriği: 1. Şey’e Giriş, 2. Yüceltim Problemi, 3. Mutluluk Paradoksu, 4. Trajedinin Özü: Sophokles’in Antigone’si Üzerine Bir Yorum, 5. Psikanalitik Deneyimin Trajik Boyutu.

 

     
 

Varlık ve Zaman, Martin Heidegger.

 

"Heidegger Düşüncesinin Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Heidegger Dictionary yapıtından) Derleyen ve çeviren Metin Bal, ss. 255-306. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 16. Kitap, Bahar 2012, Çizgi Kitabevi, Konya. ISBN: 978-9944-5093-5-0.

 

Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Prof. Dr. Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

 

3.4. Vaysse, Jean-Marie, "Heidegger ve Alman İdealizmi", Çev. Metin Bal, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı: 2, Mayıs-Ağustos 2008, ss. 258-274.

3.5. "Avrupa ve Alman Felsefesi", Martin Heidegger, ss. 348-358. Ömer Albayrak ve Tayfun Salcı. Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

3.6.Varlık ve Zaman, Heidegger, Martin.

3.7. "Dünya Resimleri Çağı", Martin Heidegger, Bu yazı için bkz. ss. 65-102, Heidegger, Martin (2001) Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, derleyen ve çeviren Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.

3.8. "Düşünmeye Çağıran Nedir?", Martin Heidegger, ss. 69-80. Aydoğan, Ahmet (der.) (2009) Düşüncenin Çağrısı, Kant, Schopenhauer, Heidegger, derleyen ve çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

3.9. "Geç Heidegger Felsefesinde Kökensel Düşünme", S. L. Bartky, ss.289-306. İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

3.10. "Varlık ve Düşünme", Martin Heidegger, ss. 241-258.İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

3.14. "Varlık'ın kakikati" ve "Hiçlik" sorusu bağlamında Heidegger'in Metafizik Nedir?  yapıtı.

3.15. Heidegger  (2009) Metafizik Nedir? (Was Ist Metaphysik?) çev. Yusuf Örnek, Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu.

Heidegger, Martin (2020) Düşünmek Ne Demektir? çev. İlhan Turan, İstanbul: Dergâh Yayınları.

3.16. "Teknolojinin Hüküm Sürdüğü Dünyada İnsanın Kaderi: Yurtsuzluk, Gelassenheit." Martin Heidegger. ss. 35-49. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

3.17. "Yurdun ve Yurtsuzluğun Anlamı, Heidegger'de Heimat Düşüncesi", W. McNeill. ss.53-97. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

3.18. "Yoksullaşan Düşünce: Heimat. Heidegger'den Gadamer'e Değişen Heimat", Kai Hammermeister. 101-120. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

3.19. Feinmann,  José Pablo (2009) Heidegger'in Gölgesi, üstad bu kez konuşmak zorunda. Çünkü masada bir tabanca duruyor. İspanyolca aslından çev. A. Cengiz Büker, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

3.20. Bourdieu, Pierre (2005) The Political Ontology of Martin Heidegger, tr. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press.

 

     
 

"Yemeklik Sanata Karşı Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna'sı", Metin Bal. Aeneas Sanat ve Felsefe Günleri, 7-9 Nisan 2017, Altınoluk, Aeneas Butik Otel.

 
 

 

 

 

"Hümanizm Üzerine Bir Mektup", Heidegger, Martin. Bkz. ss.37-95. Hümanizmin Özü, Derleyen: Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık.

Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

"Metafiziğin onto-teo-lojik inşası”, Heidegger, Martin. Bkz. Heidegger ve Teoloji, derleyen: Ahmet Demirhan. İnsan Yayınları.

"Müthos Yoluyla Düşünmeye Heidegger'le Başlamak", Metin Bal.

"Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015, Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

"Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama", Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

 
     
 

"Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017, Saat: 15:00-17:00. DEÜ Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. (Video kaydı için tıklayınız lütfen.)

Foucault, Michel (2016) Doğruyu Söylemek, çev. Kerem Eksen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: 1-) “Georg Simmel-Modernitenin İlk Sosyoloğu”, David Frisby, çev. Elçin Gen. İçinde: ss. 9-51. 2-) “Modern Kültürde Çatışma” (1918), George Simmel, çev. Tanıl Bora, ss. 55-81. 3-) “Metropol ve Tinsel Hayat”, [“Die Grossstädte und das Geistesleben”], Georg Simmel, çev. Nazile Kalaycı. İçinde: ss. 83-100. 4-) Moda Felsefesi.

Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları. "Birinci Bölüm, Goethe'nin Faust'u: Gelişmenin Trajedisi", ss. 61-124, "İkinci Bölüm: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Marx, Modernizm ve Modernleşme", ss. 125-180, "Üçüncü Bölüm, Baudelaire: Sokaklarda Modernizm", "Dördüncü Bölüm. Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi", ss. 233-382, "Beşinci Bölüm: Simgeler Ormanında: New York'ta Modernizm Üzerine Notlar", ss. 383-463.

Gay, Peter (2017) Modernizm, Sapkınlığın Cazibesi, Baudelaire'den Beckett'e ve Ötesine, çev. Sibel Erduman, İstanbul: Everest Yay.

 
     
 

Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık.

1. Institute für Sozial Forschung’un Kuruluşu ve Frankfurt’taki İlk Yılları, ss.21-68.

2. Eleştirel Teorinin Kökenleri ve Oluşumu, ss.69-130.

3. Kültür Eleştirisine Psikanalizin Katılması, ss.131-168.

4. Enstitünün Otorite Konusundaki İlk Çalışmaları, ss. 169-210.

5. Enstitünün Nazizm’i İrdeleme Çalışmaları, ss. 211-250.

6. Estetik Kuram ve Kitle Kültürüne Yönelik Eleştiri, ss. 251-316.

7. Enstitünün 1940’larda Yaptığı Ampirik Araştırmalar, ss. 317-364.

8. Bir Tarih Felsefesi Arayışı: Aydınlanmanın Eleştirilmesi, ss. 365-406.

9. Sonsöz 407-434.

 
     
 

4. Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

4. (Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O’Brien, London: Penguin Books.

İngilizce çevirinin tam baskısı için bkz. Camus, Albert (1975) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O' Brien, London: Penguin Books.)

 

     
 

********     ********      ********       ********      ********       ********      ********      ********

 

     
 

"Aşkınsallık Kavramı Üzerine", Theodor W. Adorno, ss. 56-85. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"İki Yüzüncü Ölüm Yıldönümünde: Kant ve Kantçılık", Karl-Otto Apel-Manfred Baum-Paul Guyer-Kaan Ökten, E. Efe Çakmak,   ss. 477-508.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

 

 

 

 

"Kant ve Ornitorenk", Umberto Eco, ss. 121-152. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Beğeni, Yücelik ve Deha: Doğa ve Sanat Estetiği", Eva Schaper, ss. 154-179. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

 

 

 

 

"Kant ve Aydınlanma", Birgit Recki, ss. 192-213. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant'ın Ahlak Felsefesinin İzlekleri", John Rawls, ss. 241-275.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

 

 

 

 

 

"Kant ve Saf Aklın Eleştirisi/Kants Kritik der reinen Vernunft", Manfred Baum, ss. 31-55. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant'ın Ödevler Sistemi", Paul Guyer, ss. 277-338. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 
     
 

"Kant'ın Siyaset Felsefesi Üzerine Notlar", Hanna Arendt, ss. 340-379. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"İki Yüzyıl Sonrasından Geriye Bakışın Kazanımlarıyla Kant'ın Ebedi Barış İlkesi", Jürgen Habermas, ss. 381-417.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

     

 

"Güncel Bir Kant Dönüşümünün Temel Perspektifi Olarak Aşkınsal-Pragmatik Düşünüm", Karl-Otto Apel, ss. 434-475.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

Wood, Allen W. (2009) Kant, Ankara: Dost Kitabevi. 1. Hayatı ve Eserleri, ss. 21-46. 2. Sentetik A Priori Bilgisi, ss. 47- 71.

3. Mümkün Tecrübenin İlkeleri, ss. 72- 90. 4. Bilginin Sınırları ve Aklın İdeaları, ss. 91-113.

5. Transandantal Diyalektik, ss. 114- 143. 6. Tarih Felsefesi, ss. 144-164.

7. Etik Kuramı, ss. 165-191.

8. Beğeni Kuramı, ss. 192-213.

9. Siyaset ve Din, ss. 214-233.

 

 

     
 

İyiye Rağmen Güzel Anlayışını Kant Felsefesi ve Goethe'nin Faust Yapıtını Karşılaştırarak Yorumlayınız?

 

 

 

 

 

Heidegger, Martin (1997) Phenomenological Interpretation of Kant's Critique of Pure Reason, tr. by Parvis Emad and Kenneth Maly, Bloomington  & Indianapolis: Indiana University Press.

 

 

 

 

 

Adorno, Theodor W. (2001) Problems of Moral Philosophy, ed. by Thomas Schröder, tr. by Rodney Livingstone, Stanford: Stanford Univesity Press.

 

 

 

 

 

Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği,  Felsefi Fragmanlar, çev. Nihat Ülner - Elif Öztarhan Karadoğan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. İÇİNDEKİLER: ●Aydınlanma Kavramı, 19. ●Arasöz I ●Juliette Ya da Aydınlanma ve Ahlak, 115.● Kültür Endüstrisi, Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma, 162.● Antisemitizmin Öğeleri, Aydınlanmanın Sınırları, 223. ● Notlar ve Taslaklar, s. 274. ● Çok Bilgili Olmaya Karşı, 274. ● İki Dünya, 277. ● İdea'nın Egemenliğe Dönüşmesi, 278. ● Hayaletler Kuramı Üzerine, 282. ● Quand Même [Yine de], 285. ● Hayvan Psikolojisi, 287. ● Voltaire'e Övgü, 288 ● Sınıflandırma, 290 ● Çığ, 291  ● İletişim Yoluyla Tecrit, 293 ● Tarih Felsefesinin Eleştirisi Üzerine, 295 ● İnsanlığın Anıtları, 299 ● Bir Suçlu Kuramından, 300 ● Le Prix du Progrès [İlerlemenin Bedeli], 305 ● Yersiz Korku, 307 ● Bedene İlgi, 308 ● Kitle Toplumu, 314 ● Çelişkiler, 316 ● İşaretlenmiş, 320 ● Felsefe ve İşbölümü, 323 ● Düşünce, 326 ● İnsan ve Hayvan, 327  ● Propaganda, 340 ● Aptallığın Oluşumu Üzerine, 342 ● Kitle Kültürü Şeması, 345.

 

     

Modernizm ve Postmodernizmi Kültür Biçimleri Olarak Anlama Denemesi,

Fredric Jameson Stereoskopik Düşünme ve Derinlik Modelleri.

1.) Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115.

3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258.

7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film. ss. 357-404.

Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.

Bu kitabın kısa bir özeti niteliğinde olan makale: "Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı", Fredric Jameson, Bkz. ss. 59-116, Postmodernizm, Derleyen: Necmi Zeka, İstanbul: Kıyı Yayınları.

13. "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

 

     

 

1.) Snow, Charles Percy (2010) İki Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

Lee, Richard E. & Wallerstein, Immanuel (2007) İki Kültürü Aşmak, Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri İle Beşeri Bilimler Ayrılığı, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayıncılık.

2.)“Otoritenin Kuruluşu: Modern Dünyada Bilimin Yükselişi”, Boris Stremlin, ss. 17-49.

3.)  “Tepki ve Direniş: Doğa Bilimleri ve Beşeri Bilimler, 1789-1945”, Eric Mielants, ss. 50-76.

4.)  “Sosyal Bilimler ve Alternatif Disiplin Modelleri”, Mauro Di Meglio, ss. 77-98.

5.)  “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Kültüre Dönüş”, Biray Kolluoğlu Kırlı & Deniz Yükseker, ss.165-185.

6.)  “ “Kültür Savaşları” ve “Bilim Savaşları” ”, Richard E. Lee, ss. 244-261.

7.) "Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, July/Temmuz 2015, 8(2) ss. 49-86, ISSN 1309-1328. İçindekiler: i.) Kültürün Metafizik ve Antropolojik Tanımları, ii.) "İki Kültür"ün Anlamı, iii.) İki Kültür Çatışmasının Kısa Tarihi, iv.) İki Kültür Çatışmasının İnsani Sonuçları, v.) İki Kültür Çatışmasının Bir Çözümü Olarak Üçüncü Kültür, vi.) Sonuç.

7.1.) Coşar, Yakup (2014, derleme) Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik, H. Arendt, R. Dworkin, J. Habermas, J. Galtung, M. L. King, J. Rawls, H. Saner, H. D. Thoreau,  çev. ve önsöz Yakup Coşar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 1. Devlete Karşı İtaatsizlik Görevi Üzerine, Thoreau. 2. Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı, Rawls. 3. Sivil İtaatsizlik, Arendt. 4. Sivil İtaatsizlik. Demokratik Hukuk Devletinin Denektaşı, Almanya'da Otoriter Legalizm Karşıtlığı, Habermas. 5.  Sivil İtaatsizliğin Etiği ve Pragmatiği, Dworkin. 6. Demokrasilerde Direnme Sorumluluğu Üzerine, Saner. 7. Diktatörlük Dönemlerinde Kişisel Sorumluluk, Arendt. 8. Birmingham Cezaevi'nden Mektup, King. 9. Gandhi ve Alternatif Hareket Teoride Satyagraha: Normlar, Galtung.

Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: 1."Goethe'nin Faust'u: Gelişmenin Trajedesi", 2. "Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Marx, Modernizm ve Modernleşme", 3. "Baudelaire: Sokaklarda Modernizm", 4. "Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi", "Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi", 5. "Simgeler Ormanında: New York'ta Modernizm Üzerine Notlar".

Touraine, Alain (2018) Modernliğin Eleştirisi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Taylor, Charles (2011) Modernliğin Sıkıntıları, çev. Uğur Canbilen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Modernizmin "Kültür"ü

Baudelaire’in “Modern Hayatın Ressamı” Yazısında Modernizm ve flâneur, Metin Bal.

“The Man of the Crowd”, Edgar Allan Poe. ss. 269-276. Poe, Edgar Allan (2009) The Collected Tales and Poems of Edgar Allan Poe, Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited." (Kalabalıkların Adamı", Edgar Allan Poe, İçinde: Poe, Edgar Allan (2002) Bütün Hikayeleri, çev. Dost Körpe, İstanbul: İthaki. ss. 299-306.)

"Modern Hayatın Ressamı", ss.89-141. İçinde: Baudelaire, Charles (2003) Modern Hayatın Ressamı, çev. Ali Berktay, İstanbul: İletişim Yayınları.

Baudelaire, Charles (2019) Paris Sıkıntısı, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Jacobs, Jane (2017) Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı, çev. Bülent Doğan, İstanbul: Metis Yayınları.

 

8.)  Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: 1-) “Georg Simmel-Modernitenin İlk Sosyoloğu”, David Frisby, çev. Elçin Gen. İçinde: ss. 9-51. 2-) “Modern Kültürde Çatışma” (1918), George Simmel, çev. Tanıl Bora, ss. 55-81. 3-) “Metropol ve Tinsel Hayat”, [“Die Grossstädte und das Geistesleben”], Georg Simmel, çev. Nazile Kalaycı. İçinde: ss. 83-100. 4-) “Moda Felsefesi”, Georg Simmel, çev. Tanıl Bora. İçinde: ss. 101-132.

"Modernizmin Temelleri, Sanat ve Düşünce Dünyasındaki Tanımı", Metin Bal.

"Modernizme Giden Yolda Aydınlanmanın Sınırları", Metin Bal. Kaynak kitap: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. / Eagleton, Terry (2014a) Tanrı'nın Ölümü ve Kültür, çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap.

"İdealistler", ss. 44-94, Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. "Romantikler", ss. 95-118, Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. "Kültür Krizi Ya da Dinin Hortlaması Olarak Kültür", Metin Bal. "Modernist Düşüncenin Temellerinden Biri Olarak Tanrı'nın Ölümü", Metin Bal. "Siyasetin Bir Alternatifi Olarak Kültürden Siyasete Bağlanan Kültüre Modernizm ve Postmodernizm", Metin Bal.

Modernizm, İnsan Varoluşu ve Kent Yaşamı.

Modernizme Bir Giriş. Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.

Simmel, Georg (2009) Bireysellik ve Kültür, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.

Baudrillard, Jean (2015) İlahi Sol, çev. Oğuz Adanır, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

9-) Lefebvre, Henri (2011) Introduction to Modernity, Twelve Preludes September 1959-May 1961, tr. by John Moore, London: Verso. 1. On Irony, Maieutic and History 2. Oedipus 3. The Metamorphoses of the Devil 4. On the Theme of the New Life 5. The Message of the Crucified Sun 6. A Letter 7. Notes on the New Town 8. A Vision 9. Nature and Nature Conquered 10. Renewal,  Youth, Repetition 11. What is Modernity? 12. Towards a New Romanticism?

Lefebvre, Henri (2013) Gündelik Hayatın Eleştirisi-I, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lefebvre, Henri (2013) Gündelik Hayatın Eleştirisi-II, Gündelik Hayat Sosyolojisinin Temelleri, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lefebvre, Henri (2015) Gündelik Hayatın Eleştirisi-III, Moderniteden Modernizme (Gündelik Hayatın Meta-Felsefesi), çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

10-) Lukács ve Modernizm

Lunn, Eugene (2010) Marksizm ve Modernizm, Lukács, Brecht, Benjamin ve Adorno Üzerine Tarihsel Bir İnceleme, çev. Yavuz Alogan, Ankara: Dipnot Yayınları.

GELENEKLER, 1. Karl Marx'ın Düşüncesinde Sanat ve Toplum, II. Karşılaştırmalı Perspektiften Modernizm. LUKÁCS VE BRECHT, III. Gerçekçilik ve Modernizm Üzerine Bir Tartışma, IV. Marksist Estetiğe Giden Yollar, V. Stalinizm, Nazizm ve Tarih. BENJAMİN VE ADORNO, VI. Avangard ve Kültür Endüstrisi, VII. Benjamin ve Adorno Düşüncelerinin Gelişimi, VIII. Marksizmin Daha Çok Revizyonu, IX. Modernist Alternatifler.

11.) Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık. İçindekiler: 6.bölüm: “Estetik Kuram ve Kitle Kültürüne Yönelik Eleştiri”, ss. 251-315.

"Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates. Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine", Metin Bal. ss. 131-144. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları. Sayı: 24. Kitap-Bahar 2016: PLATON. ISBN: 9786059706643, sayfa sayısı: 576. Konya: Çizgi Kitabevi. Sayı editörü: Arş. Gör. Birdal Akar. The Philosopher's Index.

Calinescu, Matei (2013) Modernliğin Beş Yüzyü, Modernizm, Avangard, Dekadans, Kitsch, Postmodernizm, çev. Sabri Gürses, İstanbul: Küre Yayınları.

Butler, Christopher (2013) Modernizm,  Çev. Nursu Örge, Ankara: Dost Kitabevi.  "I. Modernist Eser", "II. Modernist Akımlar ve Kültürel Gelenek", "III. Modernist Sanatçı", "IV. Modernizm ve Siyaset".

Bürger, Peter (2014) Avangard Kuramı, çev. Erol Özbek, İstanbul: İletişim Yayıncılık.

 
 

12.) "Postmoderni Tanımlamak (1986)", Jean-Francois Lyotard. çev. Metin Bal, Afşar Timuçin'e Armağan, Editörler: Çetin Veysal & Zehragül Aşkın, 2010, Etik Yayınları, İstanbul. ss. 453-456.

12.1.) Postmodern Durum, Bilgi Üzerine Bir Durum, Lyotard, J. F. (2000)  çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları.

Sarup, Madan (2019) Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Eleştirel Bir Giriş, çev. Aldülbaki Güçlü, Ankara: Pharmakon Yayınevi.

12.2.) Kearney, Richard (1988) The Wake of Imagination, Toward a postmodern culture, London: Routledge. “Part III: Postmodern Narratives, Chapter Seven: The Parodic Imagination”, ss. 251-298. “Chapter Eight: Postmodern Culture: Apocalypse Now?”, ss. 299-345. “Appendix, Some additional remarks on postmodern art, architecture and music”, ss. 346-358. “Conclusion, After Imagination”, ss. 359-397.

12.3.) Rancière, Jacques (2009) Aesthetics and Its Discontents, tr. by Steven Corcoran, Cambridge: Polity Press. “Lyotard and the Aesthetics of the Sublime: a Counter-reading of Kant”, ss. 88-131.

 

 

Modernizmin Derinlik Modellerinden Biri Olan Yaşam Felsefesinde Biçim ve Yaşam Arasındaki Çatışmanın İki Görünümü: Empresyonizm ve Ekspresyonizm

 

Barasch, Moshe (1998) Modern Theories of Art, 2, From Impressionism to Kandinsky, New York: New York University Press.

1-) Impressionism (The Crises of Realism), 2-) Empathy, 3-) Discovering the Primitive, 4-) Abstract Art.

 

Van Gogh, Vincent (2010) Theo'ya Mektuplar, Çev. Pınar Kür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

"İdeoloji" Kavramının Felsefi Temelleri

Eagleton, Terry (2011) İdeoloji, çev. Muttalip Özcan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Eagleton, Terry (2015) Eleştiri ve İdeoloji, Marksist Edebiyat Teorisi Üzerine Bir Çalışma, çev. Savaş Kılıç, İstanbul: İletişim Yayınları.

Thompson, John B. (2013) İdeoloji ve Modern Kültür, Kitle İletişimi Çağında Eleştirel Toplum Kuramı, çev. İdil Çetin, Ankara: Dipnot Yayınları.

 

Schopenhauer'in Duyuüstü Dünya ve Din Eleştirisi

Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2009) The Horrors and Absurdities of Religion, tr. by R. J. Hollingdale, London: Penguin Books.

 

Baudrillard ve Toplumsalın Sonu

Kaynak kitap: Baudrillard, Jean (2006) Sessiz Yığınların Gölgesinde, Toplumsalın Sonu, çev. Oğuz Adanır, Ankara: DoğuBatı.

 

Modernliğin Bir Özelliği Olarak Avangard

Calinescu, Matei (2013) Modernliğin Beş Yüzyü, Modernizm, Avangard, Dekadans, Kitsch, Postmodernizm, çev. Sabri Gürses, İstanbul: Küre Yayınları.

 

Eski ve Yeni Zaman Anlayışı

Babür, Saffet (1996, derleme) Zaman Kavramı, Aristoteles / Augustinus / Heidegger, çev. Saffet Babür, Ankara: İmge Kitabevi.

"Aristoteles Fizik", ss.8-41; "Augustinus, Confessiones / İtiraflar", ss. 42-55; "Martin Heidegger, Der Begriff der Zeit / Zaman Kavramı" , ss. 56-103.

 

Ana Sayfa

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss. 29-32.

“Dördüncü Bölüm, Kültür Krizi”, ss. 159-196, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“4. The Crisis of Culture”, ss. 123-150. İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

“Altıncı Bölüm, Modernizm ve Sonrası”, ss. 224-263, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“6. Modernism and After”, ss. 174-208,  İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

“Birinci Bölüm, Aydınlanma’nın Sınırları”, ss. 15-68. İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“1. The Limits of Enlightenment”, ss. 1-43, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

“Üçüncü Bölüm, Romantikler”, ss. 130-158, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“3. Romantics”, ss. 95-118, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

"Modernizmin Temellerinden Biri Olarak "Tanrı'nın Ölümü" Düşüncesi", Metin Bal.

"Hakiki anlamda ilk ateist düşünür olarak Schopenhauer", Metin Bal.

“Beşinci Bölüm, Tanrı’nın Ölümü”, ss. 197-223, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“5. The Death of God”, ss. 151-173, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

“8. Socio-theology after comte”, ss. 221-266, Wernick, Andrew (2001) Auguste Comte and The Religion of Humanity: The Post-Theistic Program of French Social Theory, New York: Cambridge University Press.

“Politikanın Önemi ve Çöküşü”,ss. 22-24, “Direnmeden Hiperuyumluluğa”, ss. 40-44, “Kitle ve Terörizm”, ss. 45-51,  “… Ya da Toplumsalın Sonu”, ss. 55-63. İçinde: Baudrillard, Jean (2006) Sessiz Yığınların Gölgesinde, Toplumsalın Sonu, çev. Oğuz Adanır, Ankara: DoğuBatı.

Baudrillard, Jean (1983) In The Shadow of The Silent Majorities, … Or The End of The Social, And Other Essays, tr. by Paul Foss, Paul Patton and John Johnston, New York: Semiotext(e).

Mulhern, Francis (2000) Culture/Metaculture, London: Routledge. Part I: Kulturkritik, Part II: Cultural Studies. Part III: Metaculture and Society.

“Bazı Toplumlar Niçin Felaket Getiren Kararlar Alırlar?”, Jared Diamond, ss.43-58. Brockman, John (2012) Kültür, Önde Gelen Bilim İnsanları, Toplum, Sanat, İktidar ve Teknolojiyi Tartışıyor, çev. Ferhat İyidoğan, İstanbul: Alfa.

“Sanat ve İnsan Gerçeği”, Denis Dutton, ss. 59-73, Brockman, John (2012) Kültür, Önde Gelen Bilim İnsanları, Toplum, Sanat, İktidar ve Teknolojiyi Tartışıyor, çev. Ferhat İyidoğan, İstanbul: Alfa.

“Büyük Kültür Teorisi”, Brian Eno, ss. 74-85, Brockman, John (2012) Kültür, Önde Gelen Bilim İnsanları, Toplum, Sanat, İktidar ve Teknolojiyi Tartışıyor, çev. Ferhat İyidoğan, İstanbul: Alfa.

“Bizler Tanrılar Gibiyiz ve Bu Konuda İyi Olmak Zorundayız”, Steward Brand, ss. 86-100. Brockman, John (2012) Kültür, Önde Gelen Bilim İnsanları, Toplum, Sanat, İktidar ve Teknolojiyi Tartışıyor, çev. Ferhat İyidoğan, İstanbul: Alfa.

“Günlük Yaşam ve Kültürel Kuramın Kökenleri”, ss.55-58. “Günlük Yaşam ve Aşağıdan Kültür”, ss.59-66. Roberts, John (2013) Gündelik Hayatın Felsefesi, Devrimci Praksis ve Kültürel Kuramın Kaderi, çev. Emre Can Ercan, İstanbul: Doruk Yayıncılık.

Brockman, John (2011) Üçüncü Kültür, Bilimsel Devrimin Ötesi, çev. Yelda Türedi, İstanbul: Alfa.

Bennett, Tony (2005) Formalism and Marxism, London: Routledge.

 

McLuhan, Marshall & Fiore, Quentin (1996) The Medium is the Massage, London: Penguin Books.

Baudrillard, Jean (2003)Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu-Bayı Yayınları.

Caydırmaya Karşı Platon'un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi, Metin Bal. Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=XC2Zm6hdMjI

 

Baudrillard, Jean (2012) Karnaval ve Yamyam, çev. Oğuz Adanır, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Debord, Guy (2010) Gösteri Toplumu ve Yorumlar, Çev. Ayşen Ekmekçi & Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İçindekiler: Tamamlanmış Ayrılık, Gösteri olarak meta, Görünüşteki birlik ve bölünme, Özne ve temsil olarak proletarya, Zaman ve tarih, Gösteri Zamanı, Toprağın düzenlenmesi, Kültürde yadsıma ve tüketim, Maddileşmiş ideoloji.

Braudel, Fernand (2014) Uygarlıkların Grameri, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi.

"Postmoderniteye Giriş: Bir Dönüm Noktası Olarak Nietzsche", Jürgen Habermas, ss. 131-152. Bkz. Küçük, Mehmet (Derleme) (1993) Modernite Versus postmodernite, Ankara: Vadi Yayınları.

Biricik Modernite, Şimdinin Ontolojisi Üzerine İnceleme, Jameson, Fredric (2004)  çev. Sami Oğuz, Ankara, Epos Yayınları.

Wiener, Norbert (1982) Sibernetik, çev. İbrahim Keskin, İstanbul: Say Kitap Pazarlama.

Vester, Frederic (1998) Sibernetik Toplum, Yeni Bir "Hayatta Kalabilme" Modeli, İstanbul: Arıtan Yayınevi.

Anderson, Perry (1999) The Origins of Postmodernity, London: Verso.

Anderson, Perry (2011) Postmodernitenin Kökenleri, çev. Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayıncılık. İçindekiler: 1.Filizlenmeler, 2. Billurlaşma, 3. Tespit, 4. Etkiler.

Keyes, Ralph (2019) Hakikat Sonrası Çağ, Günümüz Dünyasında Yalancılık ve Aldatma, çev. Deniz Özçetin, İzmir: Tudem Yayın Grubu.

Raskin, Marcus& Chomsky, Noam, vd. (2012) Bilim ve Postmodernizm Tartışmaları, çev. Sevinç Altınçekiç, Taylan Doğan, İstanbul: bgst Yayınları.

Sürrealist Manifestolar,

Postmodern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, Best, Steven - Kellner, Douglas (1998) çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ward, Glenn (2014) Postmodernizmi Anlamak, çev. Tufan Göbekçin, İstanbul: Optimist.

Sokal, Alan (2011) Şakanın Ardından, Postmodernizmin Bilimsel Felsefi ve Kültürel Eleştirisi, Çev. Gülsima Eryılmaz, İstanbul: Alfa Yayınları.

Slavoj, Zizek (2005) Gıdıklanan Özne, çev. Şamil Can, Ankara: Epos Yayınları.

Haraway, J. Donna (2020) Tıpkı Bir Yaprak Gibi / How Like a Leaf, söyleşi: Thyrza Nichols Goodeve, çev. Aksu Bora, İstanbul: İletişim Yayınları.

 
 

Ana Sayfa