Dersin Adı:

Sanatta Modernizm ve Postmodernizm

SANATTA MODERNİZM VE POSTMODERNİZM dersi -

2021- 2022 BAHAR Dönemi

Kodu: FEL 6022 / Felsefe Doktora Programı Dersi

Derslerin başlangıç, bitiş tarihleri: Şubat 2024 -   Haziran 2024.

TÜRÜ

Seçmeli / 2020-2021 yılı. Dönem: II. Dönem (Bahar Dönemi)

KREDISI

Ulusal Kredi:  3  AKTS: 10

ÖGRETIM ÜYESI

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası, oda no: 328.  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net /

Görüşme gün ve saatleri:

DERSIN AMACI

Kant'ın Yargı Yetisinin Eleştirisi (1790) ve çağdaş dünyanın düşünce dünyasına etkileri incelenecektir.

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI          

KAZANILAN BILGI

Modernizm sanat anlayışı Kant'tan hareketle Schopenhauer ve Nietzsche'nin düşüncelerinde öğrenilecektir.

ÖGRETIM METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

ÖGRETME MATERYALI

Sanat felsefesiyle ilgili filozofların temel eserleri

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

   
   
   

HAFTA

KONU                                                                                                                           

 

 

 

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL (Tıklayarak indirip okuyabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Keyifli okumalar.)

 
     
  Yakalanan Zaman, Marcel Proust

Peter Schlemihl'ın Olağanüstü Öyküsü, Adelbert von Chamisso

Simülakrlar ve Simülasyon, Jean Baudrillard

 
     
 

Giriş Dersi:

● Caygill, Howard (1995)  A Kant Dictionary, Oxford: Blackwell.

Kant, Immanuel (2006) Yargı Yetisinin Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 

 

 

Heidegger, Martin (2001) Nietzsche’nin “Tanrı Öldü!” Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Çev: Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.

 

● Nietzsche, Friedrich (2020) Ecce Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur, çev. Nazlıcan İldeş, Ankara: Doğu Batı Yayınları. (Kötü çeviri: Nietzsche, Friedrich (2005) Ecce Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur, Çev: İsmet Zeki Eyuboğlu, İstanbul: Say Yayınları.)

● Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, çev. Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2003) Şen Bilim  (1882) (Tam Metin Çeviri) çev. Levent Özşar, Bursa: ASA Kitabevi.

● Nietzsche, Friedrich (2011)  Ahlakın Soykütüğü & Bir Polemik (1887) çev. Zeynep Alangoya, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

● Nietzsche, Friedrich (2017) Böyle Dedi Zerdüşt, Herkesin ve Hiç Kimsenin Kitabı, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2005) Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, İstanbul: Say Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2010) Putların Alacakaranlığı, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2019) Gelecekteki Felsefe, çev. Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul: Fol Kitap.

 

● Schopenhauer, Arthur (2020) İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, çev. Abdullah Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. from the German by E. F. J. Payne, in two volumes Vol. I, New York: Dover Publication.

● Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. from the German by E. F. J. Payne, in two volumes Vol. II, New York: Dover Publication.

Schopenhauer, Arthur (2020) Yeterli Temel İlkesinin Dörtlü Kökü Üzerine, çev. A. Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

Dönem Sonu Dersi: Kant, Schopenhauer, Nietzsche Bağlantısı ve Heidegger'e Açılan Yollar.

 
     

Başlangıç noktası

1., 2. Haftalar

1-) Schopenhauer’in Profan Düşüncesiyle Hayata Dönüş ve Varoluşun Farkına Varılması. İstenç ve Tasarımlama Olarak Dünya, Hayatın Anlamı, Din Üzerine

Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

 

 

 

 

3. Hafta

3 Mart

2-)  Nietzsche’nin Güç İstenci’nde ve Böyle Dedi Zerdüşt'te Antinihilizm ve Varoluşa Açılan Düşünce Yolları.

Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci (Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi), Çev. Sedat Ümran, İstanbul: Birey Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (2012) Böyle Dedi Zerdüşt, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

     

7.  Hafta,

7. Nisan

3-) Albert Camus’nün Sisifos Söyleni Denemesinde ve Veba Romanında İntihar Sorunu, Tutkulu Mücadele ve Varoluş.

Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O’Brien, London: Penguin Books.

(Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.)

Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

 
     

VİZE SUNUMLARI

8. Hafta

9. Hafta,

 

 

 
     

10. Hafta,

Heidegger'in Fundamental Ontolojisi ve Hermeneutik Fenomenolojisi. Dilthey'ın Hermeneutiği

 
     

 11. Hafta,

Heidegger'in Varoluşçuluğu, Anti-reprezentasyonal Sanat Anlayışı

 
     

12. Hafta,

Memleketimizin insanlarının varoluş durumu: Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam Romanı ve Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar Romanı

 
     

13. Hafta

Albert Camus'nün Sisifos Söyleni Denemesi ve Başkaldıran İnsan Denemesi

 
     

14. Hafta,

 

FİNAL SUNUMLARI

DÖNEM SONU

DERS GÜNÜ

 

 

     
     

 

ANA SAYFA

 
 

 

 

 

Sartre, Jean-Paul (1966) Existentialism and Humanism, translation and introduction by Philip Mairet, London: Methuen & Co. LTD.

“Varoluşçuluk ve Hümanizm” (1946) Yazısında Sartre’ın Varoluşçuluk Savunması, Metin Bal

Sartre, Jean-Paul (2009) Bulantı, çev. Selâhattin Hilâv, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1965) Nausea, tr. by Robert Baldick, London: Penguin.

Jean-Paul Sartre, "Şeytan ve Yüce Tanrı", ss. 459-676.

"İyi Bir İnsan Nasıl Olunur? Sorusuna Sartre'ın Sanat Anlayışından Bir Cevap Denemesi", Metin Bal. 13:00-15:00.  8. İzmir Felsefe Günleri, 17 Mayıs 2019, Doğruyu Kim Söyle: İyi, Güzel, Adil Olana Kim Karar Verir?, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Benal Nevzat Salonu. Kıbrıs Şehitleri Cd. Alsancak. Video kaydı için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=VJAe5TZEFBQ

 

Sartre, Jean Paul (2009) Toplu Oyunlar, Gizli Oturum, Mezarsız Ölüler, Sinekler, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Saygılı Yosma, çev. Işık M. Noyan, İstanbul: İthaki Yayınları.

 

VARLIĞIN ARAŞTIRMASINA GİRİŞ,  s.17

 1-) Fenomen Fikri, s. 19

2-) Varlık Fenomeni ve Fenomenin Varlığı, s. 23

3-) “Düşünüm-Öncesi” Cogito ve “Percipere”nin Varlığı, s. 25

4-) “Percipi”nin Varlığı, s. 33

5-) Ontolojik Kanıt, s. 36.

6-) Kendinde Varlık, s. 39

 

Birinci Kısım: HİÇLİK SORUNU, s. 47.

 BİRİNCİ BÖLÜM: OLUMSUZLAMANIN KÖKENİ, s. 49

 1-) Sorgulama, s. 49.

2-) Olumsuzlamalar (Les Négations), s. 52

3-) Hiçliğin Diyalektik Kavranışı, s. 60

4-) Hiçliğin Fenomenolojik Kavranışı, s. 65

5-) Hiçliğin Kökeni, s. 71

 

İKİNCİ BÖLÜM: KENDİNİ ALDATMA, s. 100 

1-) Kendini Aldatma ve Yalan, s. 100

2-) Kendini Aldatma Davranışları, s. 109

3-) Kendini Aldatmadaki “İnanma”, s. 125.

 

İkinci kısım: KENDİ-İÇİN-VARLIK, s. 131 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: KENDİ-İÇİNİN DOLAYSIZ YAPILARI, s. 133 

1-) Kendine-Mevcut Olma (La Présence â soi), s. 133

2-) Kendi-İçinin Olgusallığı (Facticité), s. 140

3-) Kendi-İçin ve Değerin Varlığı, s. 146

4-) Kendi-İçin ve Mümkün Olanların Varlığı, s. 159

5-) Ben (Moi) ve Kendilik Devresi (Circuit de L’ipséité), s. 168

 

İKİNCİ BÖLÜM: ZAMANSALLIK, s. 172

1-) Üç Zamansal Boyutun Fenomenolojisi, s. 172

2-)Zamansallığın Ontolojisi, s. 200

3-) Kökensel Zamansallık ve Psişik Zamansallık: Düşünüm, s. 223.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AŞKINLIK, s. 248

 1-) Kendi-İçin ve Kendinde Arasındaki İlişki Türü Olarak Bilgi, s. 249

2-) Olumsuzlama Olarak Belirlemeye Dair, s. 258

3-) Nitelik ve Nicelik, Gizilgüçlülük (Potentialité), Kullanılabilirlik (Ustensilité), s. 265

4-) Dünyanın Zamanı, s. 287

5-) Bilgi, s. 301

 

Üçüncü Kısım: BAŞKASI-İÇİN, s. 305 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞKASININ VAROLUŞU, s. 307

 1-) Sorun, s. 307

2-) Tekbencilik Engeli, s. 309

3-) Husserl, Hegel, Heidegger, s. 320

4-) Bakış, s. 344

 

İKİNCİ BÖLÜM: BEDEN, s. 402

1-) Kendi-İçin-Varlık Olarak Beden: Olgusallık, s. 405

2-) Başkası-İçin-Beden, s. 405

3-)Bedenin Üçüncü Ontolojik Boyutu, s. 457

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BAŞKASI İLE SOMUT İLİŞKİLER, s. 467

 1-) Başkasına Yönelik İlk Tavır: Aşk, Dil, Mazoşizm, s. 470

2-) Başkasına Yönelik İkinci Tavır: İlgisizlik, Arzu, Nefret, Sadizm, s. 488

3-) “Birlikte-Varlık” (Mitsein) ve “Biz”, s. 526

 

Dördüncü Kısım: SAHİP OLMAK, YAPMAK VE OLMAK (AVOIR, FAIRE ET ÊTRE), s. 547

 

BİRİNCİ BÖLÜM: OLMAK VE YAPMAK: ÖZGÜRLÜK, s. 551

 1-) Eylemin İlk Koşulu Özgürlüktür, s. 551

2-) Özgürlük ve Olgusallık: Durum, s. 606

3-) Özgürlük ve Sorumluluk, s. 687

 

İKİNCİ BÖLÜM: YAPMAK VE SAHİP OLMAK, s. 692 

1-) Varoluşsal Psikanaliz, s. 692

2-) Yapmak ve Sahip Olmak: Sahiplenme, S. 712

3-) Varlığın Açınlayıcısı Olarak Niceliğe Dair, s. 741

 

SONUÇ, s. 759 

1-) Kendinde ve Kendi-İçin: Metafizik Yaklaşımlar, s. 761

2-) Ahlaki Açılımlar, s. 770.

*****  *****  *****  *****  *****  *****

 

 

 

 

 

28 Mart, 6. Hafta

Sartre, Jean-Paul (2010)Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev.Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları. [Sartre, Jean-Paul (1956) Being and Nothingness, tr. by Hazel E. Barnes, New York: Routledge.]

 

 

 

 

   

 

     
     
   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Sartre, Jean-Paul (1953) Existential Psychoanalysis, tr. and with an introduction by Hazel E. Barnes, New York: Philosophical Library. (Bu kitap Sartre'ın Varlık ve Hiçlik yapıtının içinde yer alan iki ayrı yazıdan oluşur.  Birinci Bölüm'ün "Kötü İnanç" başlıklı İkinci Kısmı ve Dördüncü Bölümün İkinci Kısmının ilk altbaşlığı olan "Varoluşsal Psikanaliz" (692-712) bölümü.)

Sartre, Jean-Paul (1966) Existentialism and Humanism, translation and introduction by Philip Mairet, London: Methuen & Co. LTD.

Sartre, Jean-Paul (2001) What is Literature?, tr. by Bernard Frechman, with an introduction by David Caute, London and New York: Routledge.

Sartre, Jean-Paul (2010) The Imaginary, A Phenomenological Psychology of the Imagination, with introduction by Arlette Eelkaim-Sartre and Jonathan Webber, London: Routledge.

Sartre, Jean Paul (2006) İmgelem, Çev. Alp Tümertekin, İstanbul: İthaki Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1961) Çağımızın Gerçekleri, çev. Sabahattin Eyuboğu-Vedat Günyol, İstanbul: Çan Yayını.

Sartre, Jean-Paul (2010) Sözcükler, çev. Selahattin Hilav, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1965) Two Plays: The Respectable Prostitute & Lucifer and The Lord, tr. by Kitty Black with an introduction by Geoffrey Brereton, Middlesex: Penguin.

Gizli Oturum, [Fr. Huis Clos, No Exit, Çıkış Yok] (1944)

 Sartre, Jean-Paul (2010) İş İşten Geçti  [1947], çev. Zübeyir Bensan, İstanbul: Varlık Yayınları.

 

 
     

GİRİŞ DERSİ

"Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017, Saat: 15:00-17:00. DEÜ Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. (Video kaydı için tıklayınız lütfen.)

"Van Gogh, Orwell, Ajar ve Seddavi'de Yoksulluğun Felsefesi", Metin Bal,  17. Dünya Felsefe Günü Konferansı, 23 Kasım 2018, DEÜ, İzmir. https://www.youtube.com/watch?v=JZh0WNR_ZFE

 
     

 

Jameson'a göre "postmodernizm"in ne olduğuna dair bir açıklama.

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

 
     

1. Hafta,

Jamason, Fredric (2016) Jameson Jameson’ı Anlatıyor, Kültürel Marksizm Üzerine Söyleşiler. Yayına hazırlayan, Ian Buchanan, çev. Şeyda Öztürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 
     

2. Hafta,

Jameson, Fredric (2015) Diyalektiğin Birleştirici Güçleri, çev. Bülent Doğan, İstanbul: Ithaki Yayınları.

 
     

3. Hafta,

FELSEFE KONFERANSI. Konu: Platon'un Symposion Diyaloğu ya da Sokrates'in Bildiği Tek Şey: Aşk Felsefesi. Konuşmacı: Metin Bal.

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü, Edebiyat Fakültesi B Blok, 360 nolu sınıf. Tarih: 10 Mart 2017 Cuma. Saat: 10:00 - 12:00.

 
     

4. Hafta,

Brecht, Bertolt. (2005). Tiyatro İçin Küçük Organon, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları. ("Küçük Organon'a Ekler")

 
     

5. Hafta,

Jameson, Fredric (2013) Brecht ve Yöntem, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul: Habitus Yayıncılık.

 Brecht, Bertolt (1967) “Die heilige Johanna der Schlachthöfe[1929], ss. 665-790. Gesammelte Werke, Band 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

 
     

6. Hafta,

Brecht, Bertolt [1929] Mezbahaların Kutsal Johanna'sı/ Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Bu tiyatro oyununu okumak için bkz.: ss. 7-107. Brecht, Bertolt (1999) Mezbahaların Kutsal Johanna'sı, çev. Yılmaz Onay; Kuraldışı ve Kural, Ana (1933), Ana (1938), çev. Ayşe Selen, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

 

 

 

 

7. Hafta,

"Yemeklik Sanata Karşı Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna'sı Oyunu", Metin Bal

 

     

 

8. Hafta,

Lukács, Georg (2014) Roman Kuramı, çev. Cem Soydemir, İstanbul: Metis Yayınları.

Lukács, György (2014) Tarih ve Sınıf Bilinci, çev. Yılmaz Öner, İstanbul: Belge Yayınları.

İçindekiler: TARİH VE SINIF BİLİNCİ, s. 55. Nedir Ortodoks Marksizm?, s. 69, Marksist Olarak Rosa Luxemburg, s. 115. Sınıf Bilinci, ss. 145-205. ŞEYLEŞME VE PROLETARYANIN BİLİNCİ, s. 205.

I. Altbölüm, Şeyleşme Fenomeni, s. 206. II. Altbölüm, Burjuva Düşüncesinde Antinomiler, s. 251. III. Altbölüm, Proletaryanın Bakış Açısı, I. ve II. Bölümler, ss. 318-358. III. IV. V. ve VI. Bölümler, ss. 358-420.

 
     

9. Hafta,

Freud, Sigmund (1998) Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları, çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

“Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Alfred I. Tauber. V. Bölüm”, Zoraki Filozof Freud [Freud: The Reluctant Philosopher] Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

 
     

10. Hafta,

Baudelaire, Charles (2003) Modern Hayatın Ressamı, çev. Ali Berktay, İstanbul: İletişim Yayınları.

Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

İçindekiler: 1-) “Georg Simmel-Modernitenin İlk Sosyoloğu”, David Frisby, çev. Elçin Gen. İçinde: ss. 9-51. 2-) “Modern Kültürde Çatışma” (1918), George Simmel, çev. Tanıl Bora, ss. 55-81. 3-) “Metropol ve Tinsel Hayat”, [“Die Grossstädte und das Geistesleben”], Georg Simmel, çev. Nazile Kalaycı. İçinde: ss. 83-100. 4-).

Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları. "Birinci Bölüm, Goethe'nin Faust'u: Gelişmenin Trajedisi", ss. 61-124, "İkinci Bölüm: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Marx, Modernizm ve Modernleşme", ss. 125-180, "Üçüncü Bölüm, Baudelaire: Sokaklarda Modernizm", "Dördüncü Bölüm. Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi", ss. 233-382, "Beşinci Bölüm: Simgeler Ormanında: New York'ta Modernizm Üzerine Notlar", ss. 383-463.

 
     

11. Hafta,

12. Hafta,

13. Hafta,

1-) Debord, Guy (1983) The Society of the Spectacle, tr. by Ken Knabb, London: Rebel Press.

2-) Baudrillard, Jean (2008) Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır,  Ankara: Doğu Batı Yayınları.

1.) Jamason, Fredric (2016) Jameson Jameson’ı Anlatıyor, Kültürel Marksizm Üzerine Söyleşiler. Yayına hazırlayan, Ian Buchanan, çev. Şeyda Öztürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

2-) Jameson, Fredric (2009) Ütopya Denen Arzu, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Metis Yayıncılık.

3-) Jameson, Fredric (2015) Diyalektiğin Birleştirici Güçleri, çev. Bülent Doğan, İstanbul: Ithaki Yayınları.

4-) Jameson, Fredric (1992) Signatures of the Visible. New York: Routledge. 1.“Reification and Utopia in Mass Culture”, ss. 9-34. 2.“Class and Allegory in Contemporary Mass Culture: Dog Day Afternoon as a Political Film”, ss. 35-54. 5. “Historicism in the Shining”, ss. 82-98. 6. “Allegorizing Hitchcock”, ss. 99-127. 7. “On Magic Realism in Film”, ss. 128-154.

5-) Jameson, Fredric The Geopolitical Aesthetics, Cinema and Space in the World System (1992) (Jeopolitik Estetik: Dünya Sistemi İçinde Sinema ve Uzam)

 
     

 

Jameson, Fredric (2009) Ütopya Denen Arzu, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Jameson, Fredric (2015) Diyalektiğin Birleştirici Güçleri, çev. Bülent Doğan, İstanbul: Ithaki Yayınları.

 
     

 

14. Hafta,

Lukács, Georg  (1999) Estetik I, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınevi.

Lukács, Georg  (1992) Estetik II, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınevi.

Lukács, Georg (1988) Estetik III, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınevi.

 
     

 

Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis 1958-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, London: Routledge. Bu kitabın içeriği: 1. Şey’e Giriş, 2. Yüceltim Problemi, 3. Mutluluk Paradoksu, 4. Trajedinin Özü: Sophokles’in Antigone’si Üzerine Bir Yorum, 5.Psikanalitik Deneyimin Trajik Boyutu.

 
     

DÖNEM SONU DERSİ

Foucault, Michel (1999) Bilginin Arkeolojisi, çev. Veli Urhan, İstanbul: Birey Yayıncılık.

 

Foucault, Michel (2016) Doğruyu Söylemek, çev. Kerem Eksen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 
     
     
 

******     ******     ******     ******     ******     ******     ******     ******     ******

 
     
     

 

Temel Terimler ve

Sorular

Dersin katılımcısının sürekli olarak göz önünde tutması beklenilen terimler:

İyi, En Yüksek İyi, Yüce, Haz/Hazsızlık, Ben, Ben Düşünüyorum, Birlik, Deneyim, Doğa, Duygu, Düşünme, Düşünümsel Yargı, Erek, Gemüt, İmgelem, Kültür, Özgürlük, Psikoloji, Tamalgı, Tasarımlama, Yargı, Yaşam.

Dersin katılımcısının dersin dönemi boyunca dikkat etmesinde fayda görülen sorular:

1-) Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Kant'ın Eleştiri Felsefesi'ndeki Yeri Nasıl Konumlandırılabilir?

2-) Kant'ın Beğeni Yargısıyla İlgili Görüşleri Kopernik'in Astronomi Alanında Gerçekleştirdiği Devrime Hangi Yönleriyle Benzetilebilir?

 

     

 

Kant, Immanuel (1995) Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi/Grundlegung zur Metephysik der Sitten [1785], çev. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu: Ankara.

Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (1785), Önsöz. ss.1-7. Birinci Bölüm: Ahlakın Sıradan Akıl Bilgisinden Felsefi Olanına Geçiş, ss. 8-21. İkinci Bölüm: Yaygın Ahlaksal Dünya Bilgeliğinden Ahlakın Metafiziğine Geçiş, ss. 22-63. Üçüncü Bölüm: Ahlakın Metafiziğinden Saf Pratik Aklın Eleştirisine Geçiş, ss. 64-83.

 

 

 

 

 

Kant, Immanuel (1994) Pratik Aklın Eleştirisi/Kritik der praktischen Vernunft, [1788] çevirenler: İoanna Kuçuradi, Ülker Gökberk ve Füsun Akatlı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Pratik Aklın Eleştirisi (1780), s.2. Önsöz, ss. 3- 15, Giriş: Pratik Aklın Bir Eleştirisinin Düşüncesi Üzerine, ss. 16-18. 

Birinci Kısım: Saf Pratik Aklın Öğeler Öğretisi, s. 21.

Birinci Kitap: Saf Pratik Aklın Analitiği, s. 21.

Birinci Bölüm: Saf Pratik Aklın İlkeleri Üzerine, s. 21.

 

 

 

 

 

I. Saf Pratik Aklın İlkelerinin Türetimi Üzerine, ss. 48-56, II. Saf Aklın Pratik Kullanılışındaki, Sırf Teorik Kullanılışında Olanaksız Genişleme Yetkisi Üzerine, ss. 57-64,

İkinci Bölüm: Saf Pratik Aklın Bir Nesnesi Kavramı Üzerine, ss. 64-75.

Saf Pratik Yargıgücünün Aldığı Model Üzerine, ss. 75-79,

Üçüncü Bölüm: Saf Pratik Aklın Güdüleri Üzerine, ss. 79-98.

 

 

 

 

 

Saf Pratik Aklın Analitiğinin Eleştirel Aydınlatılması, ss. 98-116. 

İkinci Kitap: Saf Pratik Aklın Dialektiği, ss. 117,

Birinci Bölüm: Genel Olarak Saf Pratik Aklın Bir Dialektiği Üzerine, ss. 117-120.

İkinci Bölüm: En Yüksek İyinin Belirlenmesinde Saf Aklın Dialektiği Üzerine, ss. 120-123, I. Pratik Aklın Antinomisi, ss. 123-124, II. Pratik Aklın Antinomisinin Eleştiriyle Ortadan Kaldırılması, ss. 124-130.

 

 

 

 

 

 III. Saf Pratik Aklın Teorik Akılla Bağındaki Önceliği Üzerine, ss. 130-132, IV. Saf Pratik Aklın Bir Koyutu Olarak Ruhun Ölümsüzlüğü, ss. 132-134, V. Saf Pratik Aklın Bir Koyutu Olarak Tanrının Varlığı, ss. 134-143, VI. Genel Olarak Saf Pratik Aklın Koyutları Üzerine, ss. 143-145. VII. Saf Aklın, Bilgisini Teorik Bilgi Olarak Aynı Zamanda Genişletmeden, Pratik Bakımdan Bir Genişlemesi Nasıl Düşünülebilir?, ss. 145-153, VIII. Saf Aklın Bir Gereksiniminden Dolayı [Bir Şeyi] Doğru Diye Kabul Etme Üzerine, ss. 153-158, IX. İnsanın Bilgi Yetilerinin, İnsanın Pratik Belirlenimine Bilgece Oranlanması Üzerine, ss. 158-160.

İkinci Kısım: Saf Pratik Aklın Metod Öğretisi, ss. 161-174, Sonsöz: ss. 174-176.

 

 

 

 

 

1. Hafta,

GİRİŞ Dersi

 

 

 

Kant'ın Yargı Yetisinin Eleştirisi'ne Hazırlık Dersi:

"Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 2016, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.ss. 167-212. "YARGI VE ESTETİK" yazısının içeriği: I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefi Bir Soruşturmaya Hazırlık, II. Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi, III. Estetik Deneyimi ve Beğeni Yargısını Ortaya Çıkaran Kaynaklar, IV.  Edmund Burke ve "Beğeni Yargısı" Araştırmasının Felsefi Başlangıcı, V.Kant'a Göre Estetik ve Beğeni Yargısı.

"Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Kant'ın Felsefesindeki Yeri", Metin Bal, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, Yıl: 2008. Sayı: 19, ss.83-103. (çevrimiçi okumak için tıklayınız)

 

     

2. Hafta

KONFERANS:

 

2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?

&

Daseinanaliz ve Sanat

Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Prof. Dr. Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

 
 

 

 

3. Hafta

 

Kant'ın terminolojisinde "Gemüt", "Erek" ve "Doğa".

 

3. Hafta

 

 

 

 

Yargı Yetisinin Eleştirisi [1790], Birinci Bölüm, Estetik Yargı Yetisinin Eleştirisi,

Birinci Kesim, Estetik Yargı Yetisinin Analitiği, Birinci Kitap, Güzelin Analitiği, Beğeni Yargısının Niteliğine Göre Birinci Kıpısı,

§ 1, Beğeni Yargısı Estetiktir -  § 2, Beğeni Yargısını Belirleyen Hoşlanma Bütünüyle Çıkarsızdır, ss. 54-56.

§ 3, Hoş Olandan Hoşlanma Çıkar İle Bağlıdır, ss. 56-57.

§ 4, İyiden Hoşlanma Çıkar İle Bağlıdır, ss. 57-60.

§ 5, Değişik Türlerdeki Üç Hoşlanmanın Karşılaştırması, ss. 60-62.

 

 

 

 

4. Hafta

 

Kant'ın terminolojisinde "Kavram", "İde" ve "Haz/hazsızlık".

 

 

4. Hafta

 

Beğeni Yargısının Niceliğine Göre İkinci Kıpısı,

§ 6, Güzel, Kavramlar Olmaksızın, Bir Evrensel Hoşlanmanın Nesnesi Olarak Tasarımlanandır. ss. 62-63.

§ 7, Güzelin Yukarıdaki Özellik Yoluyla Hoş ve İyi İle Karşılaştırması, ss. 63-65.

§ 8, Hoşlanmanın Evrenselliği Bir Beğeni Yargısında Yalnızca Öznel Olarak Temsil Edilir. ss. 65-68.

§ 9, Beğeni  Beğeni Yargısında Haz Duygusu Nesnenin Yargılanmasını Önceler mi Yoksa Arkasından mı Gelir Sorusunun Araştırması. ss. 68-72.

 

 

 

 

5. Hafta

 

Beğeni Yargılarının Onlarda İrdelemeye Alınan Ereklerin İlişkisine Göre Üçüncü Kıpısı

§ 10, Genel Olarak Ereksellik Üzerine, ss. 72-73.

§ 11, Beğeni Yargısı Bir Nesnenin Ereksellik Biçiminden (Ya Da Tasarım Türünden) Başka Hiçbirşeyi Temel Almaz, ss. 73-74.

§ 12, Beğeni Yargısı A Priori Zeminlere Dayanır, ss. 74-75.

§ 13, Arı Beğeni Yargısı Çekicilikten ve Heyecandan Bağımsızdır, ss. 75-76.

§ 14, Örnekler Yoluyla Durulaştırma, ss. 76-80.

§ 15, Beğeni Yargısı Eksiksizlik Kavramından Bütünüyle Bağımsızdır, ss. 80-83.

§ 16, Bir Nesneyi Belirli Bir Kavramın Koşulu Altında Güzel Olarak Bildiren Beğeni Yargısı Arı Değildir, ss. 83-86.

§ 17, Güzellik İdeali, ss. 86-91.

Güzelin Bu Üçüncü Kıpıdan Çıkan Açıklaması, ss. 91.

 

 

 

 

6. Hafta

Nesneden Hoşlanmanın Kipliğine Göre Beğeni Yargısının Dördüncü Kıpısı,

§ 18, Beğeni Yargısının Kipliliğinin Ne Olduğu, ss. 92-93.

§ 19, Beğeni Yargısına Yüklediğimiz Öznel Zorunluk Koşulludur, s. 93.

§ 20, Bir Beğeni Yargısının İleri Sürdüğü Zorunluk Koşulu Bir "Ortak" Duyunun İdeasıdır.ss. 93-94.

§ 21, Bir "Ortak" Duyu Varsayımının Zemini Var Mıdır?", ss. 94-95.

§ 22, Bir Beğeni Yargısında Düşünülen Evrensel Onayın Zorunluğu Bir Öznel Zorunluktur Ki, Bir Ortak Duyu Varsayımı Altında Nesnel Olarak Tasarımlanır, ss. 95-96.

 

Analitiğin Birinci Kesimine Genel Not, ss. 96-100.

 

İkinci Kitap, Yücenin Analitiği

§ 23, Güzeli Yargılama Yetisinden Yüceyi Yargılama Yetisine Geçiş, ss. 101-104.

§ 24, Yücenin Duygusunun Bir Araştırmasının Bölümlenişi, ss. 104-105.

 
     

7. Hafta

VİZE HAFTASI

 
     

8 Hafta,

Kant'ın "Nedensellik", "Erekler Krallığı", "Koşullu", "Mutlak", "Diyalektik" Terimleri.

 
     

9. Hafta

 

A -) Matematiksel Yüce Üzerine. 

§ 25 Yüce Adının Açıklaması ss. 105- 109.

§ 26 Doğa Şeylerinin Büyüklüğünün Yücenin İdeası İçin Gerekli Olan Hesaplanması Üzerine, ss. 109-116.

§ 27 Yücenin Yargılanmasında Hoşlanmanın Niteliği Üzerine, ss. 116-120.

B-) Doğadaki Dinamik-Yüce Üzerine, § 28, Bir Güç Olarak Doğa, ss. 120-125.

§ 29 Doğanın Yüceliğine İlişkin Yargının Kipliği Üzerine. ss. 125-127.

 

     
     
     

10. Hafta

Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Eleştiri Felsefesine Katkısı ve Güzel ve İyi Arasındaki İlişki, Metin Bal. 28 Nisan 2016 Perşembe. Etkinlik: Felsefe ve Sanat Sempozyumu, Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu, Balabanağa Mh., Kimyager Derviş Paşa Sk. No: 16. Beyazıt - İstanbul.

 
     

11. Hafta

"Kant Estetiğinde Etik Dönüş", Metin Bal. 28-29-30 Nisan 2016. Kant Sempozyumu, Doğru, İyi, Güzel, MSGSÜ,  Fındıklı Yerleşkesi, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Meclis-i Mebusan Cd. No: 24,  34427, İSTANBUL.

 
     

12. Hafta

İZMİR FELSEFE GÜNLERİ

 

     

Final Sunumu

13. Hafta

● Estetik Olarak Derin-Düşünen Yargının Açımlanması Üzerine Genel Not, ss. 128-143.

§ 30 Doğanın Nesneleri Üzerine Estetik Yargıların Tümdengelimi Doğada Yüce Dediğimiz Şey Üzerine Değil, Yalnızca Güzel Üzerine Yönelmelidir.

§ 31 Beğeni Yargısının Tümdengeliminin Yöntemi Üzerine, ss. 144-146.

§32 Beğeni Yargısının Birinci Özgünlüğü. ss. 146-148.

§ 33 Beğeni Yargısının İkinci Özgünlüğü, ss. 149-150.

§ 34 Beğeninin Bir Nesnel İlkesi Olanaklı Değildir, ss. 151-152.

§ 35 Beğeni İlkesi Genelde Yargı Yetisinin Öznel İlkesidir, ss. 152-153.

§ 36 Beğeni Yargısının Bir Tümdengelimi Sorunu Üzerine, ss. 153-155.

§ 37 Bir Beğeni Yargısında Bir Nesne Üzerine Aslında A Priori Ne İleri Sürülür?, ss. 155.

§ 38 Beğeni Yargısının Tümdengelimi, s. 156.

Not ss. 156-157.

§ 39 Bir Duyumun İletilebilirliği Üzerine, ss. 158-159.

§ 40, Bir Tür Sensus Communis Olarak Beğeni Üzerine, ss. 160-163.

§ 41 Güzeldeki Görgül Çıkar Üzerine.  ss. 163-165.

§ 42 Güzeldeki Entelektüel İlgi Üzerine, ss. 166-171.

§ 43 Genel Olarak Sanat Üzerine, ss. 171-173.

§ 44 Güzel Sanat Üzerine, ss. 173-175.

§ 45 Güzel Sanat Aynı Zamanda Doğa Olarak Göründüğü Ölçüde Bir Sanattır, ss. 175-176.

§ 46 Güzel Sanat Dehanın Sanatıdır, ss. 176-177.

§ 47 Dehanın Yukarıdaki Açıklamasının Durulaştırılması ve Doğrulanması, ss. 178-180.

§ 48 Dehanın Beğeni İle İlişkisi Üzerine. ss. 181- 183.

§49 Anlığın Dehayı Oluşturan Yetileri Üzerine, ss. 183-190.

§ 50 Güzel Sanat Ürününde Beğeninin Deha İle Birleşmesi Üzerine, ss. 190-191.

§ 51 Güzel Sanatların Bölümlenişi, ss. 192-198.

§ 52 Güzel Sanatların Bir ve Aynı Üründe Birleşmesi Üzerine, ss. 198-199.

§ 53 Güzel Sanatların Estetik Değerlerinin Birbirleri İle Karşılaştırması, ss. 199 - 204.

§ 54 Not , ss. 204-211.

 
     

14. Hafta

İKİNCİ KESİM

 

Estetik Yargı Yetisinin Diyalektiği

 

§ 55, ss. 212-213.

§ 56 Beğeni Antinomisinin Tasarımı, ss. 213-214.

§ 57, Beğeni Antinomisinin Çözümü, ss. 214-217.

Not I, ss. 217-220.

Not II, ss. 220-222.

§ 58 Estetik Yargı Yetisinin Biricik İlkesi Olarak Sanatın Olduğu Gibi Doğanın da Erekselliğinin İdealizmi Üzerine. ss. 223 - 228.

§59 Törelliğin Simgesi Olarak Güzellik Üzerine,  ss. 228-232

§60 Ek: Beğeni Yöntemi Öğretisi Üzerine, ss. 232-234.

 

İKİNCİ BÖLÜM,

 

Teleolojik Yargı Yetisinin Eleştirisi:

 

§ 61 Doğanın Nesnel Erekselliği Üzerine, ss. 237-239.

 

Birinci Altbölüm

 

Teleolojik Yargı Yetisinin Analitiği.

 

§ 62, Salt Biçimsel Olan Nesnel Erekselliğin Özdeksel Olandan Ayrımı Üzerine, ss. 240-245.

§ 63 Doğanın İç Erekselliğinden Ayrı Olarak Göreli Erekselliği Üzerine, ss. 245-249.

§ 64 Şeylerin Doğa Erekleri Olarak Kendilerine Özgü Karakterleri Üzerine, ss. 249-252.

§ 65  Şeyler, Doğa Erekleri Olarak, Örgütlü Varlıklardır, ss. 252-256.

§ 66 Örgütlü Varlıklarda İç Erekselliği Yargılamanın İlkesi Üzerine, ss. 257-258.

§ 67 Genelde Doğanın Erekler Dizgesi Olarak Teleolojik Yargılanmasının İlkesi Üzerine, ss. 258-262.

§ 68 Doğa Biliminin İç İlkesi Olarak Teleolojinin İlkesi Üzerine, ss. 263-266.

 

İkinci Altbölüm

Teleolojik Yargı Yetisinin Diyalektiği

 

§ 69 Yargı Yetisinin Bir Antinomisi Nedir?, ss. 267-268.

§ 70 Bu Antinominin Tasarımı, ss. 268-271.

§ 71 Yukarıdaki Antinominin Çözümü İçin Hazırlık, ss. 271-272.

§ 72 Doğanın Erekselliği Üzerine Çeşitli Dizgeler Hakkında, ss. 272-275.

§ 73 Yukarıdaki Dizgelerden Hiç Biri Öne Sürdüğünü Vermez, ss. 275-279.

§ 74 Bir Doğa Uygulayımı Kavramını İnakçı Olarak Ele Almanın Olanaksızlığının Nedeni Bir Doğa Ereğinin Açıklanamazlığıdır, ss. 279-282.

§ 75 Doğanın Nesnel Bir Erekselliği Kavramı Derin-Düşünen Yargı Yetisi İçin Usun Eleştirel Bir İlkesidir, ss. 282-286.

§ 76 Not, ss. 286-290.

§ 77 İnsan Anlağının Bizim İçin Doğa Ereğinin Kavramını Olanaklı Kılan Özgünlüğü Üzerine, ss. 290-297.

 
     

15. Hafta

 

§ 78 Özdeğin Evrensel Düzeneğinin İlkesinin Doğanın Uygulayımındaki Teleolojik İlke İle Birleşmesi Üzerine, ss. 297-303.

 

Ek.

Teleolojik Yargı Yetisinin Yöntem Öğretisi

 

§ 79 Teleolojinin Doğa Öğretisine Ait Olarak Ele Alınıp Alınmayacağı Üzerine, ss. 304-305.

§ 80 Bir Şeyin Doğa Ereği Olarak Açıklamasında Düzenek İlkesinin Teleolojik İlkelere Zorunlu Altgüdümü Üzerine, ss. 305-310.

§ 81 Düzeneğin Bir Doğa Ereğinin Doğa Ürünü Olarak Açıklamasında  Teleolojik İlke İle Bağlanması Üzerine, ss. 310-314.

§ 82  Örgütlü Varlıkların Dış İlişkilerinde Teleolojik Dizge Üzerine, ss. 314-320.

§ 83 Bir Teleolojik Dizge Olarak Doğanın Son Ereği Üzerine, ss. 320-325.

§ 84  Bir Dünyanın Varoluşunun Son Ereği, E. D. Yaratılışın Kendisi Üzerine, ss. 325-328.

§ 85 Ruhbilimsel-Tanrıbilim Üzerine, ss. 328-335.

§ 86 Törel-Tanrıbilim Üzerine, ss. 335-339.

Not, s. 339.

§ 87 Tanrının Varoluşunun Ahlaksal Tanıtlaması Üzerine, ss. 341-348.

§ 88 Ahlaksal Tanıtlamanın Geçerliğinin Sınırlanması, ss. 348-354.

Not, ss. 354-356.

§ 89 Ahlaksal Uslamlamanın Yararı Üzerine, ss. 356-358.

§ 90  Tanrının Varoluşunun Teleolojik Bir Tanıtlamasına İnanmanın Türü Üzerine, ss. 358-365.

§ 91 Kılgısal Bir İnanç Yoluyla İnanmanın Türü Üzerine, ss. 365-374.

 
     

14. Hafta

 

Genel Değerlendirme

Teleoloji Üzerine Genel Not, ss. 375-387.

FİNAL HAFTASI

 

 

 

 

 

Modernizmin kökeni

 
 

Derinlik modelleri

 
 

Freud,  bilinçdışı ve sanat

 

 

Fenomenoloji ve sanat 

 

 

Biçimcilik, Göstergebilim ve sanat

 

 

Öz ve varoluş ayırımında sanat

 
 

Gerçeküstücülük ve imgenin metalaşması

 

 

Modernizmden Postmodernizme geçiş

 

 

Postmodernizmin tanımı ve özellikleri

"Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

 

 

Üslubun reddi ve metalaşmanın doruğu

 
 

Brecht ve sanatın dönüşümü 

"Bertolt Brecht’in Epik Tiyatro Kuramının Felsefi Bir Yorumu", Metin Bal, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Devrim ve Felsefe sayısı, Yıl: 2009, Sayı: 4. Alef Yayınları, İstanbul. ss. 127 - 147.

 
 

Heidegger ve sibernetik-futuroloji çağında sanat

 
 

Heidegger’in "estetik"i reddi ve sanat anlayışı. Heidegger üstündeki Van Gogh, Cezanne, Klee ve Rilke etkisi.

 

 

Adorno ve otantiklik

 

 

Benjamin, Walter (2007) Estetize Edilmiş Yaşam, Sanat'tan Savaş ve Siyasete Alman Faşizminin Kuramları, Derleyen ve Sunan: Ünsal Oskay, İstanbul: Derin Yayınları.

 

 

Benjamin, Walter (1992) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

 

 

Lyotard Postmodern Durum ve "Postmoderni Tanımlamak"

 
 

Rancière, Jacques (2009) Aesthetics and Its Discontents, tr. by Steven Corcoran, Cambridge: Polity Press. “Lyotard and the Aesthetics of the Sublime: a Counter-reading of Kant”, ss. 88-131.

 
 

Derrida ve Resimde Hakikat

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

   
 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

   
 

Açılış Konuşması, Doç. Dr. Metin BAL: Aristoteles Okumaları – II - Poietika – Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ, Tarih: 6 Mayıs 2016, Saat: 14:00 – 15:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi, Ömer Köse Konferans Salonu, Buca-İzmir. Video kaydı için tıklayınız lütfen: I. Bölüm, II. Bölüm.

   

 

1. Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık, Foucault, Michel (1999) çev. Ali Utku/Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yayıncılık.

   

 

1.1. "Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, July/Temmuz 2015, 8(2) ss. 49-86, ISSN 1309-1328. İçindekiler: i.) Kültürün Metafizik ve Antropolojik Tanımları, ii.) "İki Kültür"ün Anlamı, iii.) İki Kültür Çatışmasının Kısa Tarihi, iv.) İki Kültür Çatışmasının İnsani Sonuçları, v.) İki Kültür Çatışmasının Bir Çözümü Olarak Üçüncü Kültür, vi.) Sonuç.

1.2. "Hakiki Anlamda İlk Ateist Düşünür Olarak Schopenhauer", Metin Bal.

2. “Beşinci Bölüm, Tanrı’nın Ölümü, ss. 197-223, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (5. The Death of God”, ss. 151-173, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

3.Altıncı Bölüm, Modernizm ve Sonrası”, ss. 224-263, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. ("6. Modernism and After”, ss. 174-208,  İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.)

 

4.) Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler:

1-) “Georg Simmel-Modernitenin İlk Sosyoloğu” [SMS] , David Frisby, çev. Elçin Gen. İçinde: ss. 9-51.

2-) “Modern Kültürde Çatışma” [MKÇ] (1918), George Simmel, çev. Tanıl Bora, ss. 55-81.

3-) “Metropol ve Tinsel Hayat” [MTH], [“Die Grossstädte und das Geistesleben”], Georg Simmel, çev. Nazile Kalaycı. İçinde: ss. 83-100.

4-) “Moda Felsefesi”, Georg Simmel, çev. Tanıl Bora. İçinde: ss. 101-132.

Simmel, Georg (2009) Bireysellik ve Kültür, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.

 

5-) Lefebvre, Henri (2011) Introduction to Modernity, Twelve Preludes September 1959-May 1961, tr. by John Moore, London: Verso. 1. On Irony, Maieutic and History 2. Oedipus 3. The Metamorphoses of the Devil 4. On the Theme of the New Life 5. The Message of the Crucified Sun 6. A Letter 7. Notes on the New Town 8. A Vision 9. Nature and Nature Conquered 10. Renewal,  Youth, Repetition 11. What is Modernity? 12. Towards a New Romanticism?

Lefebvre, Henri (2013) Gündelik Hayatın Eleştirisi-I, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lefebvre, Henri (2013) Gündelik Hayatın Eleştirisi-II, Gündelik Hayat Sosyolojisinin Temelleri, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lefebvre, Henri (2015) Gündelik Hayatın Eleştirisi-III, Moderniteden Modernizme (Gündelik Hayatın Meta-Felsefesi), çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

 

6.) Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler:

1."Goethe'nin Faust'u: Gelişmenin Trajedesi",

2. "Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Marx, Modernizm ve Modernleşme",

 

3. "Baudelaire: Sokaklarda Modernizm", 4. "Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi", "Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi",

5. "Simgeler Ormanında: New York'ta Modernizm Üzerine Notlar".

 

Değerli okuyucu, Berman'ın Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi kitabının 2013 Türkçe baskısındaki daktilo hatalarına dikkat ediniz lütfen: 18. sayfanın sondan 2. satırında "gerde" değil, doğrusu: "geride". 21 sayfanın sondan 5. satırında "Leonard" değil, doğrusu: "Lionel". 29. sayfanın sondan 14. satırındaki "ve"lerden biri fazla. 78. sayfanın baştan 6. satırında "metaın" değil, doğrusu: "metanın". 85. sayfanın sondan 7. satırında "hakında" değil, doğrusu: "hakkında". 88. sayfanın sondan 9. satırında "şekide" değil, doğrusu: "şekilde". 91. sayfanın baştan 5. satırında "literütünü" değil, doğrusu "literatürünü". 115. sayfanın sondan 7. satırında "pespektif" değil, doğrusu"perspektif".124. sayfanın baştan 8. satırında "sandıkçe" değil, doğrusu "sandıkça". 139. sayfanın 9. dipnotunun sondan ikinci satırında "insanlığn" değil, doğrusu "insanlığın". 154. sayfanın sondan ikinci paragrafının 3. satırında "hale" değil, doğrusu "hala". 187. sayfanın 7. dipnotunun sondan 3. satırında "od" değil, doğrusu "of". 200. sayfanın sondan 5. satırında "etmişir" değil, doğrusu "etmiştir". 200. sayfanın sondan 6. satırında "plandığı" değil, doğrusu "planladığı". 217. sayfanın dipnotunun 1. satırında "elbete" değil, doğrusu "elbette". 247. sayfanın sondan 4. satırında "kahramanmız" değil, doğrusu "kahramanımız". 259. sayfanın baştan 2. satırında "gerilik" değil, doğrusu "gericilik". 259. sayfanın baştan üçüncü satırında "azgelişmişlğin" değil, doğrusu "azgelişmişliğin". 260. sayfanın sondan 9. satırında "açığı" değil, doğrusu "açtığı". 277. sayfanın sondan 5. satırında "nasıl" değil, doğrusu "asıl". 277. sayfanın 17. dipnotunun baştan 5. satırında "çalışmasından" değil, doğrusu "çalışmasında". 290. sayfanın sondan 7. satırında "ayrdedilebilen" değil, doğrusu "ayırdedilebilen". 295. sayfanın 29. dipnotunun son satırında "ardından" değil, doğrusu "ardında". 320. sayfanın baştan 13. satırında "otoriteyi" değil, doğrusu "otoriteye". 331. sayfanın 45. dipnotunun ilk satırında "arasından" değil, doğrusu "arasında". 349. sayfanın baştan 16. satırında "kaşfedilmiştir" değil, doğrusu "keşfedilmiştir". 376. sayfanın baştan 10. satırında "zorlandıklarnda" değil, doğrusu "zorlandıklarında". 377. sayfanın sondan 2. satırında " "ulusallık"la" değil doğrusu " "ulusallık"a". 401. sayfanın ilk paragrafının sondan ikinci satırında "Dönenimizin" değil, doğrusu "dönemimizin". 453. sayfanın baştan 4. satırında "geliştirelen" değil, doğrusu "geliştirilen". 470. sayfanın ilk paragrafının sondan 4. satırında "büyün" değil, doğrusu "bütün". 471. sayfanın ilk paragrafının sondan 4. satırında "düşündüklerinin" değil, doğrusu "düşünmelerinin". 471. sayfanın ilk paragrafının sondan 3. satırında "olduklarının" değil, doğrusu "olmalarının". 471. sayfanın ilk paragrafının sondan 2. satırında "kapıldıklarının" değil, doğrusu "kapılmalarının". 473. sayfanın ilk paragrafının son satırı "yaşabilsinler" değil, doğrusu "yaşayabilsinler".

 

Butler, Christopher (2013) Modernizm, çev. Nursu Örge, Ankara: Dost. İçindekiler: 1.modernist eser, 2. modernist akımlar ve kültürel gelenek, 3. modernist sanatçı, 4. modernizm ve siyaset.

 

7. ) "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

 

7.1.) Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115.

 

3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

 

5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258.

7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

 

8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film. ss. 357-404.

 

Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.

 

************            ************                  ************                   ************

Snow, Charles Percy (2010) İki Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

Lee, Richard E. & Wallerstein, Immanuel (2007) İki Kültürü Aşmak, Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri İle Beşeri Bilimler Ayrılığı, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Dördüncü Bölüm, Kültür Krizi”, ss. 159-196, İçinde: Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap. (“4. The Crisis of Culture”, ss. 123-150. İçinde: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.).

Politikanın Önemi ve Çöküşü”,ss. 22-24, “Direnmeden Hiperuyumluluğa”, ss. 40-44, “Kitle ve Terörizm”, ss. 45-51,  “… Ya da Toplumsalın Sonu”, ss. 55-63. İçinde: Baudrillard, Jean (2006) Sessiz Yığınların Gölgesinde, Toplumsalın Sonu, çev. Oğuz Adanır, Ankara: DoğuBatı.

Baudrillard, Jean (1983) In The Shadow of The Silent Majorities, … Or The End of The Social, And Other Essays, tr. by Paul Foss, Paul Patton and John Johnston, New York: Semiotext(e).

“8. Socio-theology after comte”, ss. 221-266, Wernick, Andrew (2001) Auguste Comte and The Religion of Humanity: The Post-Theistic Program of French Social Theory, New York: Cambridge University Press.

Mulhern, Francis (2000) Culture/Metaculture, London: Routledge. Part I: Kulturkritik, Part II: Cultural Studies. Part III: Metaculture and Society.

Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık. İçindekiler: 6. bölüm: “Estetik Kuram ve Kitle Kültürüne Yönelik Eleştiri”, ss. 251-315.

Kültür Endüstrisi, Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma”, ss. 162-222, Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği, Felsefi Fragmanlar, çev. Nihat Ülner-Elif Öztarhan Karadoğan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Taylor, Charles (2011) Modernliğin Sıkıntıları, çev. Uğur Canbilen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Anderson, Perry, “Modernlik ve Devrim”, çev. Ali Türker Erdağı, içinde: Toplumbilim, Temmuz, Sayı 11, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000.

Anderson, Perry (1999) The Origins of Postmodernity, London: Verso.

Anderson, Perry (2011) Postmodernitenin Kökenleri, çev. Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayıncılık. İçindekiler: 1.Filizlenmeler, 2. Billurlaşma, 3. Tespit, 4. Etkiler.

"Çokkültürcülük, ya da Çokuluslu Kapitalizmin Kültürel Mantığı", Slavoj Zizek, ss. 53-94. İçinde: Artun, Ali (Derleme, 2013) Çağdaş Sanat ve Kültüralizm, Kimlik ve Estetik, çev. Tuncay Birkan-Nursu Örge-Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

"Sanat ve Kültürel Dönemeç: Özerk Sanatın ve Dava Sanatının Sonu mu?", Irmgard Emmelhainz, ss. 171-189. İçinde: Artun, Ali (Derleme, 2013) Çağdaş Sanat ve Kültüralizm, Kimlik ve Estetik, çev. Tuncay Birkan-Nursu Örge-Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

BAUDRILLARD, Jean, Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2008.

BEST, Steven & KELLNER, Douglas, Postmodern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998.

BAUMAN, Zygmunt, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000.

BUCHANAN, Ian, (Ed.), Jameson on Jameson, Concersations on Cultural Marxism, London: Duke University Press, 2007.

BURKE, Seán, The Death and Return of the Author, Edinburgh Uni. Press, 1998.

Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısının Yaşamsal Önemi Bağlamında Edmund Burke'ün Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma Yapıtı, Metin Bal.

"Hamann, Herder ve Schiller’in Estetik Bütüncülüğü", Daniel O. Dahlstrom, Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss.

Schopenhauer, Arthur (2009) The Horrors and Absurdities of Religion, tr. by R. J. Hollingdale, London: Penguin Books.

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

CHIMISSO, Cristina, Gaston Bachelard, Critic of Science and the Imagination, New York: Routledge, 2001.

DOWLING, C. William, Jameson, Althusser, Marx, An Introduction to The Political Unconscious, New York: Cornell University Press, 1984.

ENGELS, Friedrich, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, çev. Sol Yayınları Yayın Kurulu, Ankara: Sol Yayınları, 2004.

EVERDELL, William R., İlk Modernler, Yirminci Yüzyıl Düşüncesinin Kökenlerine İlişkin Profiller, Çev. Hülya Kocaoluk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.

FOUCAULT, Michel, Yapısalcılık ve Postyapısalcılık, çev. Ümit Umaç&Ali Utku, İstanbul: Birey Yayıncılık, 2001.

FREUD, Sigmund, Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları, Çev. Dr. Emre Kapkın – Ayşe Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi, 1998.

FREUD, Sigmund, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Biographisches Nachwort von Peter Gay, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2007.

GAZO, Ernest Wolf, “Postmodernizm Aydınlanmayı Eleştiriyor”,  çev. Yurdanur Salman. İçinde: ss. 35-40, Kuram Kitap Dizisi 7, İstanbul: Kur Yayıncılık, Ocak 1995.

HEIDEGGER, Martin, Heidegger ve Teoloji, derleyen ve çev. Ahmet Demirhan, İstanbul: İnsan Yayınları, 2002.

JAMESON, Fredric, The Prison-house of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism, New Jersey: Princeton University Press, 1974.

JAMESON, Fredric, The Political Unconscious, Narrative as Socially Symbolic Act, New York: Cornell University Press, 1983.

JAMESON, Fredric, The Ideologies of Theory, Essays 1971-1986, Vol.2:The Syntax of History, Minneaopolis: University of Minnesota Press, 1989.

JAMESON, Fredric & Miyoshi, Masao, (Ed.). The Cultures of Globalization, London: Duke University Press, 1998.

JAMESON, Fredric, A Singular Modernity, Essay on the Ontology of the Present, London: Verso, 2002.

JAMESON, Fredric, Dil Hapishanesi, Yapısalcılığın ve Rus Biçimciliğinin Eleştirel Öyküsü, Çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: YKY, 2003.

JAMESON, Fredric, Biricik Modernite, Şimdinin Ontolojisi Üzerine İnceleme, çev. Sami Oğuz, Ankara: Epos Yayınları, 2004.

JAMESON, Fredric, Marksizm ve Biçim, Yirminci Yüzyılda Diyalektik Yazın Kuramları, Çev. Mehmet H. Doğan. İstanbul: YKY, 2006.

JAMESON, Fredric, Late Marxism, Adorno or the Persistence of the Dialectic, London: Verso, 2007.

JAMESON, Fredric, Archaelogies of the Future, The Desire Called Utopia and Other Science Fictions, London: Verso, 2007a.

JAMESON, Fredric, Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capitalism, London: Verso, 2008.

JAMESON, Fredric, Ütopya Denen Arzu, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Metis Yayıncılık, 2009.

JAMESON, Fredric, Siyasal Bilinçdışı, çev. Mesut Varlık & Yavuz Alogan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011.

JENCKS, Charles & Kropf, Karl, (ed.) Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, London: Academy Editions, 1997.

JARRY, Alfred, Exploits & Opinions of Dr. Faustroll, Pataphysician, tr. by Simon Watson Taylor, Boston: Exact Change, 1996.

KOÇAK, Orhan ve BİRKAN, Tuncay (derleme) Fredric Jameson, Modernizm İdeolojisi, Edebiyat Yazıları, çev. Kemal Atakay, Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları, 2008.

LYOTARD, J. F., Postmodern Durum, Bilgi Üzerine Bir Durum, çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları, 2000.

MANSFIELD, Nick, Öznellik, Freud’dan Haraway’e Kendilik Kuramları, Çev. H. Çetinkaya - R. Durmaz, İzmir: ARA-lık Yayınları, 2006.

ROBERTS, Adam, Fredric Jameson, London: Routledge, 2000.

ROSENAU, Pauline Marie, Post-modernizm ve Toplum Bilimleri, çev. Tuncay Birkan, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2004.

SAUSSURE, Ferdinand de, Course in General Linguistics, ed. By Charles Bally and Albert Secheyaye In collaboration with Albert Riedlinger, tr. with and introduction and notes by Wade Baskin, New York: McGraw-Hill Book Company, 1959.

SPRINKER, Michael, (Ed.), Ghostly Demarcations, A Symposium on Jacques Derrida’s Specters of Marx, Jacques Derrida, Terry Eagleton, Fredric Jameson, Antionio Negri et al, London: Verso, 2008.

TODOROV, Tzvetan, Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerinin Metinleri, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, İstanbul: YKY, 2010

WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosophical Investigations, tr. by G. E. M. Anscombe, New York: Macmillan Publishing Co., 1968.

WITTGENSTEIN, Ludwig, Felsefi Soruşturmalar, Çev. Deniz Kanıt, İstanbul: Küyerel Yayınları, 1998.

ZEKA, Necmi, (Der.) Jameson, Lyotard, Habermas, Postmodernizm, çev. Gülengül Naliş, Dumrul Sabuncuoğlu, Deniz Erksan. İstanbul: Kıyı Yayınları, 1994.

 

Gethmann-Siefert Annemarie(1995) Einführung in die Ästhetik, München: Wilhelm Fink Verlag

 

Grassi, Ernesto (1962) Die Theorie des Schönen In der Antike, Köln: Verlag M DuMont Schauberg

 

Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

 

"Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 2016, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. ss. 167-212.  Makalenin içeriği: I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefe Bir Soruşturmaya Hazırlık, II. Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi (Devlet'in IV. Kitabının Bir Yorumu), III. Estetik Deneyimi ve "Beğeni Yargısı"nı Ortaya Çıkaran Kaynaklar, IV. Edmund Burke ve "Beğeni Yargısı" Araştırmasının Felsefi Başlangıcı, V. Kant'a Göre Estetik ve Beğeni Yargısı.

 

Burke, Edmund (2008) Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. M. Barış Gümüşbaş, BilgeSu Yayıncılık: Ankara.

 

Berlin, Isaiah (2004)   Romantikliğin Kökleri, Güzel Sanatlar Üzerine, hazırlayan: Henry Hardy, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Cheney, Sheldon (1958)Expressionism in Art, Revised Edition with 210 illustrations, New York: Liveright Publishing Corporation.

 

Crowther, Paul (1996) Critical Aesthetics and Postmodernism, Oxford: Clarendon Press.

 

Faden, Gerhard (1986) Der Schein der Kunst, Zu Heideggers Kritik der Ästhetik, Würzburg: Verlag Dr. Johannes Königshausen und Dr. Thomas Neumann.

 

Osborne, Harold (1970) Aesthetics and Art Theory, An Historical Introduction, E.P. Dutton, New York.

 

Oskay, Ünsal (1985) Estetik ve Politika, Ernst Bloch, Georg Lukasc, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Fredric Jameson., Derleyen Ünsal Oskay, İstanbul: Eleştiri Yayınları.

 

Hegel G. W. F. (1975) Aesthetics, Lectures on Fine Art , tr. by T.M.Knox, Vol.I, Oxford: The Clarendon Press.

 

Löwith, Karl (1995) Martin Heidegger and European Nihilism, editor Richard Wolin, New York: Columbia University Press

 

Lukacs, Georg (1979) Goethe and His Age, tr by Robert Anchor, London:  Merlin Press.

 

İslam Estetiğine Giriş, Oliver Leaman, çev. Nuh Yılmaz, İstanbul: Küre Yayınları, 2010.

   

YAPILACAK SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

   

 

               

Ana Sayfa