Dersin Adı

Terapötik Felsefe / Psikoloji Bölümü  Dersin Kodu: PSI 30263. Sınıf II. Dönem Dersi /Seçimlik Ders / Ulusal Kredi: AKTS: 5

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri: 2020 Ekim - 2021 Ocak.

Ana Sayfa

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Metin BAL

For English please click here!

Yazışma Adresi

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,Tınaztepe Yerleşkesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası (Eski PDÖ Binası), 3. Kat, oda no: 328

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net  /

Görüşme gün ve saatleri: balmetin@gmail.com adresime mesaj yazarak randevu alabilirsiniz.

 

 

 

 

Başlangıç Kitabı

İlk Ders

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL (Tıklayarak indirip okuyabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Keyifli okumalar.)

 

► Not: Felsefe etkinliklerimizi takip etmek ve katılmak için Café-Philo Düşünce Dostları Grubumuza üye olabilirsiniz. Üyelik için balmetin@gmail adresine tel no, ad soyadınız ve katılım isteğinizi bildirmeniz yeterlidir. Şimdiden eğlenceli & düşündürücü paylaşımlar diliyorum.

 

     
 

Geliştirmeye çalıştığım "Terapötik Felsefe" disiplinini tanıtacak bu dersimizde ontik olan, yaşamsal olan şey dayanak noktası alınır ve fenomenolojik bir tutumla düşünce tarihindeki birtakım düşünürlerin genel olarak "duygu durumu", özel olarak ise "acı" duyumu hakkındaki yaklaşımları araştırılır. Terapötik Felsefe olarak adlandırdığım bu yeni disiplinin başka faaliyetlerle karıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Terapötik Felsefe örneğin kesinlikle şunlarla karıştırılmamalıdır: Felsefi terapi, felsefe terapisi, varoluş terapisi, yaşam koçluğu, yaşam okulu, philo-terapi, vb. Terapötik Felsefe tedavi, gösteriş, çıkar ve para amaçlı bu gibi uğraşlarla karıştırılmamalıdır. Terapötik Felsefe'de "insan"ın daha doğrusu bir kimsenin farklı hallerdeki ruh/zihin (Türkçe: "tın"/ "tınlığ": canlı varolan / Gr. psyche, nous / Lat. anima, intellectus /İbranice "nefes": canlı varolan/ İbranice: ruah / İng. spirit, mind / Arp. Dimağ / Fars. can / Alm. Geist, Gemüt) durumlarının duyumsanması ve öncelikle ve sonul olarak anlaşılması için ve mümkünse tedaviye dönük çalışanlar için düşünsel araçlar sağlayacak şekilde teorik yaklaşımlar izlenir.  Terapötik Felsefe araştırması "pathos", "acı", "deneyim", "umut", "umutsuzluk", "sağlık", "psyche", "oreksis"(arzu), harmonia (uyum), "tedavi", "delilik", "düğüm", "çözümsüzlük", "çıkmaz", "korku", "ölüm", "diyalog", "doğa", "hakikat" vb. kavramların düşünce tarihindeki izi sürülerek desteklenir.

 

Dersin Amacı

"Terapi" sözcüğü Grekçe'de (terapeia) "iyileştirmek, tedavi etmek" anlamına gelir ve "iyileştirme amacıyla", başka bir deyişle, terapötik olarak ilgilenilmesi gereken bir çeşit "acı duyumu"nun var olduğuna işaret eder. Terapötik yaklaşım acı duyumunun kaynağı olarak görülebilecek bir belirtiden hareket eder. Terapötik yaklaşım psikoterapi ile karıştırılmamalıdır. Psikoterapi psişik (ruhsal/zihinsel) açıdan sağlıksız kimselerin psişik (ruh/zihin) sağlığını yeniden kazandırmaya çalışır ya da kişisel gelişim amaçlı olarak uygulanabilir. Ancak terapötik felsefe psişik (ruh ve akıl) sağlığı yerinde olan kimselerin düşünsel ve duygusal tutumları tarafından duyumsanan acıların betimlenmesi, tanınması ve mümkünse iyileştirilmesini konu edinir.

Terapötik Felsefe dersinin temel amacı “ruh”/"psişik varolan" denilen şeyde bir “bozukluk” olarak saptanabilecek belirtilerden yola çıkarak onu tedavi etmeyi amaçlayan “psikoterapi”den farklı olarak, bir “psikoterapistin” psişik varolana (ruh/zihin”) yaklaşımını çok boyutlu kılacak şekilde “ruh ve zihini"/"psişik varolan" denilen şeyi anlamaya yarayacak araçları, yöntemleri ve kuramları felsefi, düşünsel boyutuyla sergilemeye ve çözümlemeye çalışmaktır. Psişik varolan hakkındaki incelemelerin bir bilimin konusunu oluşturup oluşturmayacağı tartışması felsefe tarihinde on dokuzuncu yüzyıl boyunca pozitivistler ve metafizikçiler arasında şiddetli tartışmalara konu edildi. Nihayet bir tıp bilimcisi olan Sigmund Freud tarafından geliştirilen ruh çözümleme konusundaki psikolojik kuram ve yöntemler bir bütün olarak “psişik varolan” araştırmasını bir bilimin güvenilir yoluna sokarak, yine Freud tarafından adlandırılan “psikanaliz”i oluşturdu. Böyle bir araştırmayı kolaylaştıracak en derinlikli malzemenin felsefe alanında bulunduğunu itiraf eden Freud, felsefe konusunda daha derin bir donanıma sahip olmayışından hep rahatsızlık duymuştur. İşte Terapötik Felsefe olarak adlandırılan bu dersin amacı kendi konularını daha derinlikli olarak anlayabilmeleri için psikoloji öğrencilerini konuyla ilgili felsefi kavram, kuram ve yöntemler bakımından donatmaktır.

Ondokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl boyunca pozitivizmin olumsuz eleştirilerine maruz kalan, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözülmesi ve daha önemli olarak "anlaşılması" hakkındaki tekniklerin genel adı olan “psikoterapi”, bu işini yürütürken uygulayabileceği yöntemler tartışmasında kendisine bir yol çizmekte tehlikeye düşmüştür. Felsefi olarak bakıldığında bunun temel nedeni “varlık” kavramının göz ardı ediliyor olmasıdır. Psişik özellik her şeyden önce varolmayla ilgili bir konudur. Psişik varolandaki sorun öncelikle ontolojik yönden dikkate alınmalıdır. Psişik varolanın varlığı ve onun nasıl meydana geliyor olduğu ontolojik bakımdan incelenmelidir. "İnsan" nedir? O nasıl varolur? "İnsan" hakkındaki anlayış hangi dönüşümlerden geçerek bugüne gelmiştir? Biz bugün bunların ne kadarının farkındayız? Ontolojik soruyu ön plana koyarak "insan"a yaklaşan düşünür Martin Heidegger olmuştur.

Dersimiz bu nedenle psikoloji bilimi içinde uygulanan bir terapi değil, "psişik varolan"ı anlamaya çalışan bir kimseye felsefi bakımdan  onu anlamaya dönük olarak "psişik varolan"ı çözümleyebilmenin araçlarını sunmaktır. Bu araçların en başında “söz” hakkındaki inceleme gelir. “Dil”e dönüş felsefesi olarak tanımlanan yirminci yüzyıl felsefesi  “psişik varolan"ı çözümleyen bilimsel çalışmaları derinleştirme konusunda yoğun bir kaynak ortaya koymuştur.

"Psişik varolan"ı anlamaya dönük derinlik modelleri - özellikle "gerçeklik bireylerden oluşur" mottosuyla Nominalizm, "sonsuz olan sonlu olan içindedir" mottosuyla Romantisizm, “olgulara dönelim” mottosuyla Fenomenoloji, “birey tüketilemezdir ve ona yaklaşım yöntemi “anlama” olmalıdır” mottosuyla Felsefi Hermeneutik (yorum-bilgisi), “varoluş özden önce gelir” mottosuyla Varoluşçuluk, “şeyler bulundukları zaman ve mekana göre varolur” mottosuyla Empresyonizm, “imgeler sonsuz biçimlerde yeniden üretilebilmekle tüketime sunulabilen geniş bir meta alanı oluştururlar” mottosunda özetlenebilen bir teşhisle Sürrealizm ve “varolmayı insanın psişik (ruh/zihin) durumu belirler” mottosuyla Ekspresyonizm - tarafından çok yönlü olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Terapötik Felsefe dersi psişik varolan üzerinde çalışan bir kimseye entelektüel yönden olgulara farklı perspektiflerden bakabilme, yorumlama ve derin bir anlama yeteneği kazandırır.

Terapötik Felsefe'nin içeriklerinden yalnızca birini oluşturan Daseinanaliz çalışmaları dünyanın çeşitli ülkelerinde  enstitüler, dernekler ve merkezler  – örneğin Avusturya Daseinanaliz Enstitüsü (http://www.daseinsanalyse.at/index1.html), İsviçre Daseinanalitik Psikoterapi Derneği (http://www.daseinsanalyse.com/sfdp/verband.html), Belçika Daseinanaliz Merkezi (http://www.daseinsanalyse.be/), Brezilya Daseinanaliz Derneği (http://www.daseinsanalyse.org/) - tarafından geliştirilerek sürdürülmektedir.

 

   

For English please click here!

Hafta

Ders Planı ve İçeriği

 

TPS 3026 /

   

GİRİŞ DERSİ

"FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL

(Burayı tıklayarak indirebilirsiniz. Keyifli okmalar diliyoum.)

 
     

BAŞLANGIÇ

KİTAP: Psikosomatik Varolanı Terapötik Düşünmeye Başlangıç, Metin Bal.

İÇİNDEKİLER:

"1. Psikosomatik Varolanın Bakımı ya da Danışmanın Ev Ödevleri", Metin Bal.

a) Videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=X0g55H1ent0

b) II. Bölüm'ü izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=6w8WSN6-DTs

"2. Psikosomatik Varolanın Bakımı Nasıl Yapılır? ya da Danışmanın Ev Ödevleri Hakkındaki Yaklaşımlar", Metin Bal.

"3. Psikosomatik Varolanın Peşinde Av Olan Danışman ya da Danışmanın Hataları", Metin Bal.

"4. Danışmanın Bir Bilim Olarak Psikoloji Hakkındaki Yeni Eğitimi", Metin Bal.

 

KAYNAKÇA:

 

Yalom, Irvin D. (2019) Bugünü Yaşama Arzusu, Schopenhauer Tedavisi, çev. Zeliha Babayiğit, Ankara: Pegasus Yayınları.

► "Schopenhauer’in Ateist Varoluş Felsefesi" / Schopenhauer’s Atheistic Philosophy of Existence", Metin Bal, ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, Dosya Konusu: Sanatı Felsefeyle Düşünmek. Güz 2021, Yıl: 17, Sayı: 35, Baskı tarihi: Aralık 2021. ISBN: 978-605-196-722-6. Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay, Sayı Editörü: Dr. Öğretim Üyesi Şule Gece. Çizgi Kitabevi: Konya. Tarandığı Index: The Philosophers's Index. ss. 445-462. ● Videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=zCHMPPbyeSg

Fromm, Erich (2019) Olma Sanatı – Oto Analiz, Öz Farkındalık ve Meditasyon Üzerine, İstanbul: Say Yayınları.

Maté, Gabor (2022) Dağınık Zihinler, çev. Engin Süren, İstanbul: Hep Kitap.

Suzuki, Daisetz Teitaro (2012) Çin Felsefesi Tarihi, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Suzuki, D. T. (2019) Koan, Zen'le Yaşamak, çev. Suat Ertüzün, İstanbul: Satori Yayınevi.

Suzuki, D. T. (2017) Zen ve Haiku, hazırlayan ve çev. A Cengiz Büker, İstanbul: Okyanus Yayıncılık.

 

“Psikoloji ve Psikanalizin Bulanık Rolleri”, [PBR] Mark Frezzo, ss. 99-114. Lee, Richard E. & Wallerstein, Immanuel (2007) İki Kültürü Aşmak, Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri İle Beşeri Bilimler Ayrılığı, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Boring, Edwin Garrigues (1929) (1950) A History of Experimental Psychology, ikinci basım, New York: Appleton-Century-Crofts.

Egan, Gerard (2014) Danışma Becerileri Üzerine Alıştırmalar: Danışmanlık Süreci: Sorunları Yönetici ve Fırsat Geliştirici Bir Yaklaşım, çev. Müzeyyen Baturay, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Acar, Nilüfer Volkan (2018) İnsan İlişkileri, İletişim, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık ve Eğitim Danışmanlık TİC. LTD. STİ.

Whirter, J. Jeffries Mc & Acar, Nilüfer Voltan (1985) Çocukla İletişim: Öğretme, Destekleme ve Çocuk Yetiştirme Sanatı, Ankara: Nüve Matbaası.

Postman, Neil (1995) Çocukluğun Yok Oluşu, çev. Kemal İnal, Ankara: İmge Kitabevi.

Schneider, Kirk J. & Krug, Orah T. (2015) Varoluşçu Hümanistik Terapi, Psikoterapi Kuramları Dizisi - 6, çev. Gonca Akkaya, İstanbul: Okuyan Us.

Deurzen, Emmy Van & Arnold-Baker, Claire (2017) İnsan Meselelerine Varoluşçu Bakışlar, Terapi Uygulama El Kitabı, çev. Ferhat Jak İçöz, İstanbul: Aletheia Kitap.

Bayraktar, Fulya (2014) Bağlanma Hürriyeti, Bir Gabriel Marcel Okuması, Ankara: Aktif Düşünce Yayıncılık.

Buber, Martin (1964) Between Man & Man, introduction by Professor Gregor Smith, Translated and introduced by Ronald Gregor Smith, The Fontana Library.

Buber, Martin (2017) Ben ve Sen, çev. İnci Palsay, İstanbul: Kopernik Kitap.

Buber, Martin (2000) Tanrı Tutulması, çev. Abdüllatif Tüzel, Ankara: Lotus Yayınevi.

Buber, Martin (2020) Ben ve Sen, çev. İnci Palsay, İstanbul: Kopernik Kitap.

Buber, Martin (1964) Between Man & Man, introduction by Professor Gregor Smith, Translated and introduced by Ronald Gregor Smith, The Fontana Library.

Buber, Martin (2017) Ben ve Sen, çev. İnci Palsay, İstanbul: Kopernik Kitap.

Buber, Martin (2000) Tanrı Tutulması, çev. Abdüllatif Tüzel, Ankara: Lotus Yayınevi.

Ega, Gerard (2014) Danışma Becerileri Üzerine Alıştırmalar: Danışmanlık Süreci: Sorunları Yönetici ve Fırsat Geliştirici Bir Yaklaşım, çev. Müzeyyen Baturay, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Acar, Nilüfer Volkan (2018) İnsan İlişkileri, İletişim, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık ve Eğitim Danışmanlık TİC. LTD. STİ.

Freud, Sigmund (1957) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, cilt 14 (1914-1916), Londra: Hogarth.

 

"Oyundan Kopuş, Düşler ve Sanatla Geri Dönüş. Bir Freud Yorumu &  Sanatın Kaynağı: Sigmund Freud'un Yaratıcı Yazarlık ve Gündüz Düşleri Üzerine Felsefi Bir İnceleme", Prof. Dr. Metin Bal. Online 2. Café-Philo  Etkinliği. Tarih:13 Mart 2023 Pazartesi Günü, Saat: 21:30 - 22:30 Video: https://youtu.be/zYmBej-U4CI   (ss. 143 - 153. Freud, Sigmund (2013) On Freud’s “Creative Writers and Day-Dreaming”, ed. By Ethel Spector Person, Peter Fonagy and Servulo Augusto Figueira, International Psychoanalytical Association. London: Karnac Books Ltd.)

 

Laozi (2020) Tao Te Ching, çev. Sonya Özbey, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Lao Tzu (2020) Tao Te Ching, Yol'a ve Yol'un Gücüne Dair, Ursula K. Le Guin Yorumuyla, çev. Bülent Somay, Ezgi Keskinsoy, İstanbul: Metis Yayınları.

Butler, Judith (2015) Savaş Terapileri, Hangi Hayatların Yası Tutulur? çev. Şeyda Öztürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Boring, Edwin Garrigues (1929) (1950) A History of Experimental Psychology, ikinci basım, New York: Appleton-Century-Crofts.

Lee, Richard E. & Wallerstein, Immanuel (2007) İki Kültürü Aşmak, Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri İle Beşeri Bilimler Ayrılığı, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Fromm, Erich (2019) Olma Sanatı – Oto Analiz, Öz Farkındalık ve Meditasyon Üzerine, İstanbul: Say Yayınları.

 
     
 

► Robinson, Daniel N. (2020) Psikolojinin Felsefi Tarihi, çev. Deniz Uludağ, Ankara: Doğu Batı.

Hume, David (2019) İnsanın Anlama Yetisi Üzerine, çev. Selmin Evrim, Lucien Lévy-Bruhl'ün Girişi İle,  Ankara: Fol Kitap.

 
     

1. Hafta

 

&

2. Hafta,

Terapötik Felsefe'nin tanımı, konusu ve kaynaklarıyla birlikte kısa bir tarihçesinin oluşturulması:

 

1-) "Terapötik Varolana Felsefi Açıdan Bakış", Ado Huygens, Belçika Dasein-analiz Merkezi Başkanı. Çeviren Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 10 Yıl: 5, Kasım/Aralık  2009, Ankara. ss. 61-63.

1.1.-) "A brief history of philosophical Therapy", ss. 39-49. Chapter Three.  Robertson, Donald (2010) The Philosophy of Cognitive-Behavioural Therapy (CBT) Stoic Philosophy as Rational and Cognitive Psychotherapy, London: Karnac Books Ltd.

1.2.-) "Stoic Philosophy and Psychology", ss. 51-72. Chapter Four. Robertson, Donald (2010) The Philosophy of Cognitive-Behavioural Therapy (CBT) Stoic Philosophy as Rational and Cognitive Psychotherapy, London: Karnac Books Ltd.

Eski dünyadan günümüze "terapötik felsefe": "pathos", "deneyim" ve"Analiz" kavramları.

 
     

 

"Bedeni Yiyen Kimse Ruha Dokunamaz: Phythagoras'tan Darwin'e Veganizm Felsefesi ve Veganlık", Metin Bal.

 
     

3. Hafta

“David Hume’un İzlenim (Impression) ve Düşünce (Idea) Terimleri Arasındaki Bağlantıların Psikoloji Bilimine Katkıları Metin Bal.

 

 

 

 

4. Hafta

Hazza Açılan Kapı, Haz Etiği ya da Haz İçin İnsani Bir Geçit (The Ethics of Pleasure or A Human Gate To The Pleasure) by Metin Bal. (Kitap, yayınlanacak)

Aristippos, Kirene Düşüncesi ya da Haz Etiği

Peterson, Jordan B. (2018) 12 Rules For Life, An Antidote to Chaos, Foreword by Norman Doidge, Illustrations by Ethan Van Sciver, London: Allen Lane- Penguin Books.

 
     

 5. Hafta,

 

2-) "Varolanın Varlığını Konu Edinen Bilim Olan “Felsefe” Nosyonunu Kavramaya Dönük Bir Girişim Olarak Martin Heidegger’in  “Nedir Bu Felsefe?” (1955) Sorusu", Metin Bal.

Scheler, Max (2015) İnsanın Kosmostaki Yeri, çev. Harun Tepe, Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

 
     

6. Hafta,

 

3-) Psişik Varolanın Önyargılardan ve Dogmatizmden Arındırılmış Bir Şekilde Anlaşılması İmkanı Olarak Eleştiri Felsefesi. İnsan zihnini sürekli meşgul eden sorular alanı: Metafizik.

"Eleştiri Düşüncesi, Kant'ın Eleştiri Felsefesi'ne Giriş", Edward Caird. Çev. Metin Bal, ss. 1-41. [Caird, Edward (1909) The Critical Philosophy of Immanuel Kant (Immanuel Kant’ın Eleştirel Felsefesi), in two volumes, vol. I., Glasgow: James Maclehose and Sons.] Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı: 30/2018: ss. 253-279. ISSN: 1303-4251. Yayıncı: Uludağ Üniversitesi. ORCID: 0000-0003-3448-3736. http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/36417/411256

 

4.-) Felsefi Hermeneutik ve Dilthey'ın Psişik Varolanı "Anlama" Yöntemine Bir Giriş Olarak Immanuel Kant'ın "Deneyim" Terimi ve "Transandantal Felsefe".

4.1.-) " “Anlama”nın Bireyi, Tikel Varolanı Bilme Yöntemi Olarak Dilthey Tarafından Geliştirilmesi", Metin Bal.

Dilthey, Wilhelm (2011) Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Notos Kitap.

"Yorum, Anlama ve Sanat Üzerine: Gadamer", Metin Bal, Afşar Timuçin'e Armağan, Editörler: Çetin Veysal & Zehragül Aşkın, 2010, Etik Yayınları, İstanbul. ss. 183-196.

 

ÖDEV: Empati kurma denemesi olarak Brecht'in Mezbahaların Kutsal Johanna'sı oyunundaki karakterlerin psişik durumlarını çözümleyiniz.

 

4.2.) Brecht, Bertolt [1929] Mezbahaların Kutsal Johanna'sı/ Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Bu tiyatro oyununu okumak için bkz.: ss. 7-107. Brecht, Bertolt (1999) Mezbahaların Kutsal Johanna'sı, çev. Yılmaz Onay; Kuraldışı ve Kural, Ana (1933), Ana (1938), çev. Ayşe Selen, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları. (Brecht, Bertolt (1967) “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” [1929], ss. 665-790. Gesammelte Werke, Band 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag)

Etkinlik: "Yemeklik Sanata Karşı Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna'sı", Metin Bal. Aeneas Sanat ve Felsefe Günleri, 7-9 Nisan 2017, Altınoluk, Aeneas Butik Otel.

 
     

 7. Hafta,

5-) Mağara Alegorisi & Gerçeğin Peşinde Platon ve Realizm ya da Gerçek ve Gölge Teması

"Platon’un “mağara alegorisi” psişik varolanı anlamaya çalışan bir kimseye nasıl yardımcı olabilir?", Metin Bal.

"Gündelik Yaşamın En Sık Kullanılan Ancak Bir Deneyim Alanı Olarak Üzerine Düşünülmeyen Şeyler Ya da Deneyimlenmeyenin Bir Duygunun İhmalini Ortaya Çıkaran Deneyimi Bağlamında Platon’un Symposion Diyaloğu Üzerine Bir Yorum", Metin Bal.

"Eğitime Felsefeyle Yaklaşmak: Platon’un Mağaralıları, Kopuş Filmi, Gatto ve Kitle İmha Silahı Olarak Eğitim ve Crusoe Ne Yaptı?" Metin Bal, 2018. (A Philosophical Approach To Education: Plato’s Cave Dwellers, The Film Detachment, Instruction as a Weapon of Mass Destruction and What is done by Crusoe?) Özne. Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları. 29. Kitap, Güz 2018, (Baskı tarihi: Aralık 2018), ss. 223-243. ISBN: 978-605-196-230-6. Çizgi Kitabevi Yayınları. Konya. Sayı editörü: H. N. Erkızan.

"Baudrillard’a Göre Postmodern Sanat ve Simülakr ya da Gerçeğin Yerini Alan Gölge"/"Postmodern Art For Baudrillard and Simulacr or Reality Replaced with the Shadow", Metin Bal. felsefelogos dergisi / dosya konusu: Psikanaliz ve Felsefe. Yıl: 21, Sayı: 66, 2017/3. ss. 153-174. İstanbul: Fesatoder Yayınları. Listelendiği indeksler: EBSCOhost, The Philosopher's Index.

"Charlie Kaufman’ın Synecdoche, New York Filminin Felsefi Bir Değerlendirilmesi, Postmodern Dönemde İnsanın Durumu ve Çıkış Yolları" / "A Philosophical Evaluation of Charlie Kaufman’s Film Synecdoche, New York, The Situation of Human Being in Postmodern Era and The Ways Out." Metin Bal. felsefelogos dergisi 2018/4, Aralık. Sayı: 71, ss. 7-21. ISSN: 1309-9175.  EBSCOhost, The Philosopher's Index. İstanbul.

 

Chamisso, Adelbert von (2004) Peter Schlemihl’in Garip Öyküsü, çev. Necati Aça, Ankara: Dost Kitabevi.

“The Shadow” (1847) “ss. 383-395. Andersen, Hans Christian (2006) The Complete Fairy Tales, London: Wordsworth Editions.

Stevenson, Robert Louis (2019) Dr. Jekyll ile Bay Hyde, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: İthaki Yayınları. / Stevenson, Robert Louis (2017) Dr. Jekyll ve Mr. Hyde ve Diğer Fantastik Öyküler, çev. Duygu Akın, İstanbul: Can Yayınları.

The Invisible Man, H.G.Wells.

Baudrillard, Jean (2008) Simulakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Palahniuk, Chuck (2016) Dövüş Kulübü, çev. Elif Özsayar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

"Platon'da "diyalog" ve "anestetik düşünce" kavramı.

"Deneyimlenmeyenin deneyimi Bağlamında Platon ve Edmund Burke"

Burke, Edmund  (2008) Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. Barış Gümüşbaş, Ankara: BilgeSu.

 

6.) Bireyi, Tikel Varolanı Bilmeye Bir Hazırlık Olarak Tümeller Sorunu:

6.1.-) "Adcılık, Gerçekçilik,  Kavramcılık" (Nominalism, Realism, Conceptualism) Maurice De Wulf, Çev. Metin Bal.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 10-16.

6.2.-) “Nominalist Devrim ve Modernitenin Kökeni”, Gillespie, Michael Allen, Çev. Metin Bal ve Fatma Erkek. Bkz. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 74-87.

 
     

8. Hafta,VİZE Sınavı

8. Hafta, VİZE Sınavı

 
     

9. Hafta

 

7.-) "İki-Kültür Uçurumu"na Karşı "Diyalog" ve "Kültürel Sohbet" Yardımıyla Oluşturulacak Bir "Üçüncü Kültür" Yoluyla "Doğa"yı ve "İnsan Yaşamı"nı Anlama Çabası: C. P Snow ve Richard Rorty.

7.1.-) "Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, July/Temmuz 2015, 8(2) ss. 49-86, ISSN 1309-1328. İçindekiler: i.) Kültürün Metafizik ve Antropolojik Tanımları, ii.) "İki Kültür"ün Anlamı, iii.) İki Kültür Çatışmasının Kısa Tarihi, iv.) İki Kültür Çatışmasının İnsani Sonuçları, v.) İki Kültür Çatışmasının Bir Çözümü Olarak Üçüncü Kültür, vi.) Sonuç.

"İki kültürün birbiriyle diyaloğa girme zorunluluğu duyduğu alan olarak psikoloji": Sigmund Koch. 

 
     
 

8-) Sonlu İçindeki Sonsuz Arayışı: Romantisizm

8.1.-) "Hölderlin ve Novalis", Charles Larmore.Çev. Metin Bal, Bibliotech Dergisi, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6. (Eylül - Ekim - Kasım), 2008. Ankara.  ss.75-86.

Hölderlin (1965) Hyperion veya Yunanistan'da Bir Yalnız I, II, çev. Melahat Togar, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Psişik varolana dokunmanın en zengin araçları şairler tarafından üretilir. Bu nedenle şiir okuması ve şiir araştırması terapötik felsefenin önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir.

 
     
 

9.-) Fenomenoloji, Hegel ve Edmund Husserl - Hermeneutik Fenomenoloji ve Martin Heidegger - Fenomenolojik ontoloji ve Jean-Paul Sartre.

Piaget, Jean (2016) Çocuğun Gözüyle Dünya, çev. İsmail Yerguz, Ankara: Dost Kitabevi.

Franz Brentano'nun Edim-Psikolojisi'nde (Aktpsychologie) "Bir Nesnenin Yönelimsel Varolmayışı/Namevcudiyeti"  (Die intentionale Inexistenz eines Objektes) ve "Yönelimsellik" (Intentionalität)

Husserl, Edmund (1994) Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe, Çev. Ayça Sabuncuoğlu & Önay Sözer, İstanbul: AFA Yayınları.

Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, Husserl, Edmund (1995)  çev. Tomris Mengüşoğlu, Yapı Kredi Yayınları.

9.1.-) "Fenomenoloji", Edmund Husserl'in Encyclopaedia Britannica için 1927'de kaleme aldığı yazı. Çeviren Aydın Gelmez. ss. 29-47. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. (İngilizce orijinal metin için tıklayınız. “Phenomenology”, Edmund Husserl, Article for the Encyclopedia Britannica (1927) in Mc. Peter and Elliston, A. (ed. 1981) Husserl’s Shorter Works, revised translation by Richard E. Palmer Cormick, Notre Dame: University of Notre Dame Press. ss. 21-35.) (Ya da bu yazının daha eski bir Türkçe çevirisi için bkz. Oluşum Defteri dergisi, ss. 23-28. Encyclopedia Britannica 'nın 1939 Baskısından çeviren Önay Sözer.)

"Hegel, Husserl ve Epistemolojik Fenomenoloji Üzerine", Tom Rockmore, ss. 145-158, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul.

 

 

"Modern Dönemde Psişik Varolanın ya da Faust'un Dönüşümü", Metin Bal.

Goethe, Johann Wolfgang (2013) Faust, çev. İclal Cankorel, Ankara: Doğu Batı Yayınları. (Goethe, Johann Wolfgang (2014) Faust, Der Tragödie Erster Teil, Stuttgart:Reclam., Goethe, Johann Wolfgang (2012) Faust, Der Tragödie Zweiter Teil, Stuttgart: Reclam.)Modern felsefede "doğa aynası" olarak zihin: Descartes, Locke ve Kant.

 
     

10. Hafta

10-) "Bilinçdışı Felsefesi ve Psikoloji", Metin Bal.

10.1.-) "Bilinçdışı zihinsel süreçlerin deneyiminin çözümlenmesi ve Freud", Metin Bal.

● Freud, Sigmund (1998) Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları, çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi. / Freud, Sigmund (2007) Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Biographisches Nachwort von Peter Gay, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

● Lacan (2008) The Ethics of Psychoanalysis, 1959-1960, The Seminar of Jacques Lacan: Book VII. Edited by Jacques-Alain Miller. Translated with notes by Dennis Porter, London: Routledge.

Lacan, Jacques (2019) Yine / Hâlâ, Seminer 20. Kitap 1972-1973, Hazırlayan Jacques-Alain Miller, çev. Murat Erşen, İstanbul: Metis Yayınları.

Fink, Bruce (2017) Lacan'da Aşk, VIII. Seminer Aktarım Üstüne Bir İnceleme, çev. Elif Okan Gezmiş & Zeynep Oğuz, İstanbul: Kolektif Kitap.

 

Jentsch, Ernest (2019) Tekinsizliğin Psikolojisi Üzerine, Sigmund Freud, Tekinsizlik Üzerine / On the Psychology of the Uncanny,  çev. Hakan Şahin, İstanbul: Laputa Kitap.

Kristeva, Julia (2007) Ruhun Yeni Hastalıkları, çev. Nilgün Tutal, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 
     

11. Hafta

11-) Nihilizm'e Karşı Nietzsche'nin Terapötik Öğretisi. Acı ve sıkıntı olarak insan varoluşu: Nietzsche'nin Zamana Aykırı Düşünceler'i.

Nietzsche, W. F. (2004) Zerdüşt Böyle Diyordu, Herkesin ve Kimsenin Kitabı, çev. Osman Derinsu, İstanbul: Varlık Yayınları.

11.1.-) "Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

Pippin, Robert B. (2010) Nietzsche, Psychology & First Philosophy, Chicago: The University of Chicago.

Psychology as "the Queen of the Sciences" / What is a Gay Science? / Modernity as a Psychological Problem / "The Deed is Everything (Das Tun ist alles) / The Psychological Problem of Self-Deception / How to Overcome Oneself: On the Nietzschean Ideal.

Spengler, Oswald (2020) Düşünceler, çev. Gencu Akın, İstanbul: Kapra Yayıncılık.

"Acı ve Acı Çekmenin Düşünceli ve Duyarlı Kimseler İçin Kaçınılmazlığı'nın Dostoyevski'nin Suç ve Ceza Romanı Yoluyla Çözümlenmesi.", Metin Bal.

 
     

12. Hafta

12. "Heidegger ve Günlük Hayat Deneyimini Anlama ve Çözümlemenin Yöntemi Olarak Fenomenoloji", Metin Bal.

12. 1.-) Heidegger, Martin (1988) The Basic Problems of Phenomenology, Indianapolis: Indiana University Press.

12.2.-) "Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015, Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

 

Schneider, Kirk J. & Krug, Orah T. (2015) Varoluşçu Hümanistik Terapi, Psikoterapi Kuramları Dizisi - 6, çev. Gonca Akkaya, İstanbul: Okuyan Us.

Göka, Erol (1997) Varoluşun Psikiyatrisi,  Ankara: Vadi Yayınları.

 
     

13. Hafta

12.3.-) "Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (e-ISSN: 2148-5322), Sayı 6 (2016), DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.42118, indeks bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”, ss. 145-157.

"Van Gogh'un Resminden Bakan Nedir?", Metin Bal.

Gogh, Vincent Van (2004) Theo'ya Mektuplar, çev. Pınar Kür, İstanbul: YKY.

Düşüncenin terapisi ve terapötik düşüncenin günümüzdeki durumu (Wittgenstein ve felsefeye özgü acı. Bloch ve umutsuzluk acısı. Heidegger ve düşünceden yoksunluğun ve düşünce adına yeni bir başlangıcın acısı)

12.4.-) Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

12.5.-) 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

12.6.-) Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

12.7.-) "Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

 
     

14. Hafta

13-) Fenomenolojik Psikoloji ya da Fenomenolojik Ontoloji Yoluyla Psişik Varolanın Hiçlik ve Varolma Arasında Salınımı: Jean-Paul Sartre.

“Existentialism and Humanism”,  ss. 23-56. Sartre, Jean-Paul (1966) Existentialism and Humanism, translation and introduction by Philip Mairet, London: Methuen & Co. LTD.

"Ozan insan girişiminin toptan başarısızlığa uğrayacağından emindir ve kişisel yenilgisiyle, insanlığın genel yenilgisini ortaya koymak üzere, kendi öz yaşamında bozguna uğrayacak biçimde davranmaktadır."

13.1.-) Sartre, Jean-Paul (2001) The Psychology of The Imagination [Fr. L'Imaginaire], London: Routledge. Introduction by Mary Warnock.

13.2.-) Sartre Jean-Paul (2008) İş İşten Geçti, çev. Zübeyir Bensan, İstanbul: Varlık Yayınları.

Adler, Alfred (2018) Bireysel Psikoloji, çev. Ali Kılıçoğlu, İstanbul: Say Yayınları.

Ribot, Théodule Armand (2016) Dikkat Psikolojisi, çev. Burak Erdoğdu, İstanbul: Aramis Yayınevi.

 
     

ÖDEV

Sartre'ın İş İşten Geçti senaryo romanını ya da Camu'nün Yanlışlık adlı tiyatro oyununu özetleyerek bu yapıtlardaki varoluşçu özellikleri ortaya koyunuz.

 
     
 

14-) ● Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları. (Camus, Albert (1975) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O' Brien, London: Penguin Books.)

● 1951. Camus, Albert (2000) Başkaldıran İnsan, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

14.1.) "A Metaphysical Rebellion, Camus and Psychotherapy", James Belassie. ss. 98-104. Bazzuno, Manu & Webb, Julie (2016) Therapy and the counter-tradition, The Edge of Philosophy, London: Routledge.

ÖDEV: Albert Camus'nün Yanlış Anlama (Türkçe'ye Yanlışlık olarak çevrilmiş olan) oyununu ya da Jean-Paul Sartre'ın İş İşten Geçti senaryo romanını okuyunuz. Okuduğunuz yapıtta baskın rol oynayan karakterlerin değer dünyalarını ortaya koyunuz ve onların dünya görüşlerinin birbirinden nasıl ayrıldığını, bu karakterlerin yaşamlarını hangi temel düşünceler doğrultusunda sürdürdüklerini belirleyiniz.

 
     

15. Hafta

İntihar Felsefesi (Philosophy of Suicide), Felsefi Bir Sorun Olarak İntihar (Suicide As A Philosophical Question)

 
     

 

15-) 20. yy'ın ikinci yarısında ve 21. yy başında psişik varolan olarak insanın düşünce dünyasının haritalandırılması:

Fredric Jameson & Michel Foucault.

15.1.) Foucault, Michel (2002) Kliniğin Doğuşu, Tıbbi Algının Arkeolojisi, çev. Şule Ünsaldı, Ankara: Epos Yayınları.

15.2.) "Foucault'nun "Özneler ne pahasına kendi kendilerinin hakikati hakkında konuşabilirler?" Sorusu", Metin Bal.

 
     

16. Hafta

16-) İmgeye Dönüşen Evren ve “İnsan”: Postmodernizm

"Postmodernizm, Simülakr, Tatile Gönderilmiş Gerçek", Metin Bal.

Videosunu izlemek için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=dxuOPivouHQ

Makale formatında okumak için tıklayınız lütfen

http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Postmodernizm_Simulacr_Shadow_Metin_Bal/metin_bal_Baudrillarda_gore_postmodern_sanat.pdf

 

16.1.) Caydırmaya Karşı Platon'un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi, Metin Bal. Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=XC2Zm6hdMjI

Makale formatında okumak için tıklayınız lütfen: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/440330

 
     

ÖDEV

Chuck Palakniuk'un Dövüş Kulübü adlı romanında ifade edilen postmodern döneme özgü psişik varolanın özelliklerini belirleyiniz.

ANA SAYFA

 

 

 

ANA SAYFA

EK YARDIMCI FAALİYETLER

Kısa vadeli faaliyetler:

1-) Düşünürün konuyla ilgili temel eserine hakimiyet amacıyla bir sunum.

2-) Konunun birincil ve ikincil eserleriyle ilgili arşiv çalışması.

3-) Düşünürle ilgili biyografik çalışma.

4-) Konunun birincil eserleriyle ilgili kronolojik liste çalışması.

5-) Konunun teknik terimleriyle ilgili haftalık periyodik sözlük çalışması.

6-) Felsefe Bölümü dışındaki bölüm hocalarına konuyla ilgili danışılarak görüş ve önerilerine başvurulması.

Uzun vadeli faaliyetler:

7-) Lingua franca (İngilizce) ile/ya da uzmanlık alanı dilinin edinilmesi

8-) Konuyla ilgili olarak felsefe tarihinde geriye ve ileriye dönük okumalar.

 
   

For English please click here!

 

Yararlanılacak Kaynaklar

 

 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

 

 

Platon'un Phaidon, Symposion, Timaios ve Phaidros diyalogları.

 
 

Platon (2012) Phaidon, Ruh Üzerine, Yunancadan çeviren Nazile Kalaycı, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

 
 

Platon (2007) Symposion, Yunancadan çeviren: Eyüp Çoraklı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 
 

Descartes, René (2014) Ruhun Tutkuları, çev. Murat Erşen, İstanbul: Say Yayınları.

 
 

Burke, Edmund  (2008) Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. Barış Gümüşbaş, Ankara: BilgeSu

 
 

Brentano, Franz (2009) Psychology From an Empirical Standpoint, tr. by Antos C. Rancurello, D. B. Terrell and Linda L. McAlister, London: Routledge.

 
 

"Kant'ın Temel Kavramları II", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos/Eylül 2014, Sayı: 20, Yıl: 7. ss. 74-88.

 
 

Sosyal pratik olarak "hakikat": Dewey.

T. S. Eliot'ın yapıtlarında "toplumsal bilinçdışı".

Gean Jenet, Cesare Pavese ve Hamsun'un yolculuğu ve anlaşılmayan psişik süreçler.

Çeşitli edebiyat ve başka sanat türlerinin yapıtlarında terapötik düşünme tarzının izi sürülecektir. Örneğin  Argenson'un oturduğu kanepede hep tek başına oturup tatlı düşlere dalan Rameau'nun yeğeninin düşünce dolu yakınmalarını ya da  bir Budist'in "acı"ya dönük tutumunu ya da duyduğu acılardan kurtulmak için en mükemmel haliyle yapılacak en iyi şeyi yapmak üzere kanepesine oturan Cesare Pavese’nin düşüncesini ya da Kafka’nın ölümden daha derin bir uyku olarak betimlediği yazma eyleminin acısına ya da ölümcül açlığın ne demek olduğunu anlatan Knut Hamsun’un ölüm yolculuğunu inceleyeceğiz.

 
 

"Heidegger's Reading of Aristotle's Concept of Pathos", Marjolein Oele (2012) Philosophy, Paper 18.

 
 

Knuuttila, Simo & Sihvola, Juha (2014) Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind, Philosophical Psychology from Plato to Kant, New York: Springer.

 
 

Teo, Thomas (2005) The Critique of Psychology, From Kant to Postcolonial Theory, New York: Springer Science+Business Media.

 
 

Olivier, Bert (2009) Philosophy and Psychoanalytic Theory, Oxford: Peter Lang.

 
 

Jacobsen, Bo (2007) Invitation to Existential Psychology, A Psychology fort he Unique Human Being and Its Applications in Therapy, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

 
 

Loewenthal, Del (2011) Post-Existentialism and the Psychological Therapies, Toward a Theraphy Without Foundations, London: Karnac Books Ltd.

 
 

Derrida, Jacques (2012) Platon'un Eczanesi, çeviren: Zeynep Direk, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

 
 

Aristoteles (2000) Ruh Üzerine, çev. Doç. Dr. Zeki Özcan, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. (Not: Tricot'un Fransızca çevirisinden yapılan bu çevirinin Yunanca orijinal yapıtla ya da daha güvenilir çevirilerle karşılaştırılarak okunmasını öneririm.)

 
 

Jameson, Fredric (2008) Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capitalism, London: Verso.

 
 

 

 
 

Charrier, Jean Paul (2013) Bilinçdışı ve İnsan, çev. Hüseyin Portakal, İstanbul: Cem Yayınevi.

 
 

Fenichel, Otto (1974) Nevrozların Psikoanalitik Teorisi, çev. Selçuk Tuncer, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Tura, Saffet Murat (2005) Günümüzde Psikoterapi, İstanbul: Metis Yayınları.

 

 

 

 

 

Kişisel Gelişim Kitapları, Enerji Avcılarının, Zaman Parçalayıcıların ve Ruh Emicilerin Sülfürleri: Kültür turisti simülakrlar. Metafizik intihar için çok satanlar. Son moda rahatlatıcı masaj medyası. Kitleyi uyuşturmanın yolları.  Bencillerin kendilerini sahneledikleri gösteri galerileri. Bencillerin kendi gösterilerini segiledikleri sahne. Yaşamın tadının asalakları, enerji avcıları. Doğu düşünme tarzının yağmalanması. Psişik ve tensel varolanın emperyal sömürüsü. Çağdaş Prokrüstiyan korsan yatağı. Nihilist bataklığın yeni sülfür salgıları. Semitik cehennem zebanileri. Yeni dünyanın canavaları:

Adler, Alfred (2017) Yaşamın Anlam ve Amacı, çev. Kâmuran Şipal, İstanbul: Say Yayınları.

Maté, Gabor (2021) Vücudunuz Hayır Diyorsa, çev. Defne Orhun, İstanbul: İletişim Yayınları.

Osborne, Richard & Loon, Borin Van (2001) Introducing Eastern Philosophy, Cambridge: Icon Books.

Osho (2021) Boş Kayık, Hiçlikle Karşılaşmalar / Çarpışmalar, Chuang Tzu Öyküleri Üzerine Yorumlar, çev. Işıl Ölmez,  İstanbul: Butik Yayıncılık.

Osho (2019) Yaşam Aşkı Nietzsche ve Zerdüşt Üzerine Düşünceler, çev. Funda Sezer, İstanbul: Omega Yayınları.

Ruben, Walter (2004) Eski Metinlere Göre Budizm (Budacılığın Diyalektik Yorumu) hazırlayan Lütfü Bozkurt, İstanbul: Okyanus Yayıncılık.

Sankrityayan, Rahul & Chattopadhyaya, Debiprosat & Balaramamoorty, Y. & Sharma, Ram Bilas & Anand, Mulk Raj (1998) Budizm ve Felsefe, çev. Sibel Özbudun, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Shell, G. Richard & Moussa, Mario (2008) İnsanların Aklına Girme Sanatı, Fikirlerinizi Kabul Ettirmek İçin Stratejik İkna Yöntemlerini Nasıl Kullanırsınız, çev. Bülent Toksöz, İstanbul: Koridor Yayıncılı.

Siegel, Daniel J. & Bryson, Tina Payne (2020) Dramsız Disiplin, Kaosu Yatıştırmak ve Çocuğunuzun Gelişen Beynini Güçlendirmek İçin Bütün Beyin Yaklaşımı, çev. Bahar Çetiner, İstanbul: Pegasus Yay.

Tolle, Eckhart (2020) Var Olmanın Gücü, çev. Handan Ünlü Haktanır, İstanbul: Diyojen Yayıncılık.

Williams, Mark & Teasdale, John & Segal, Zindel & Zinn, Jon Kabat (2020) İyi Hissetme Sanatı, Kronik Mutsuzlukla Baş Etme Rehberi, çev. Handan Ünlü Haktanır, İstanbul: Diyojen.

Zinn, Jon Kabat (2009) Neredeysen Orada Ol, Şimdide Kalmanın Yolları, Meditasyon Rehberi, çev. Hüseyin Göksu, İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

Zinn, Jon Kabat (2021) Mindfullness’ın İyileştirici Gücü, Zihnin ve Bedenin Bilgeliğini Kullanarak Stres, Acı ve Hastalıklarla Yüzleşme Cesareti, çev. Feray Tarımtay Altun & Gökçe Demirci, İstanbul: Diyojen Yayıncılık.

Frankl, Viktor E. (2014) Hayatın Anlamı ve Psikoterapi, çev. Veysel Atayman, İstanbul: Say Yayınları.

"Bir Otobiyografi Denemesi", "Hayatın Anlamı ve Değerine Dair", "Bilim ve Anlam İhtiyacı", Logoterapi Üzerine",

Frankl, Viktor E. (2017) İnsanın Anlam Arayışı, çev. Selçuk Budak, İstanbul: Okuyan Us.

(Victor Emil Frankl (26 Mart 1905 – 2 Eylül 1997) Search For Meaning (1946) Kitabın orijinal adı: Trotzdem Ja Zum Leben Sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. 1959’da bu kitap başka bir adla yayınlanır: From Death-Camp to Existentialism)

*****************************                              *****************************                                      *****************************

 

 

 

 

 

Craib, Ian (2011) Psikanaliz Nedir? Psikanaliz Okulları ve Psikoterapi Üzerine Eleştirel Bir Giriş, çev. Ali Kılıçoğlu, İstanbul: Say Yayınları.

 
 

Gillot, Pascale (2009) Althusser ve Psikanaliz, çev. Nami Başer, İstanbul: Epos Yayınları.

 
 

Mussenbrock, Andreas (2013) Felsefeyle Terapi, Felsefe Yoluyla Kişisel Gelişim, Çeviren: Nafer Ermiş, İstanbul: Büyülüdağ Yayınları.

 
 

Hadot, Pierre (2012) Yaşam İçin Felsefe, çev. Kağan Kahveci, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

 
 

Maslow, Abraham (2013) İnsan Olmanın Psikolojisi, çev. Okhan Gündüz, İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

 
 

Hutter, Horst & Friedland, Eli (2013) Nietzsche's Therapeutic Teaching, For Individuals and Culture, London: Bloomsbury.

 
 

Owen, Ian Rory (2006) Psychoterapy and Phenomenology, on Freud, Husserl and Heidegger, New York: iUniverse, Inc.

 
 

Bloch, Ernst (2012) Umut İlkesi II, çev. Tanıl Bora, İstanbul: İletişim Yayınları.

 
 

Bloch, Ernst (2010) İzler, çev. Suzan Geridönmez, İstanbul: İletişim Yayınları.

 
 

"Mandarin Anesteziye Karşı Adorno'nun Özdeşsizlik Estetiği", Daimon'unun Peşinde Bir Düşünür: Hasan Ünal Nalbantoğlu Anma Etkinliği, 4 Mart 2011, Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası 5.Kat Mavi Salon. İstanbul.

 
 

Mazza, Nicholas (2014) Şiir Terapi, Teori ve Pratik, çev. Ersun Çıplak, İstanbul: Okyanus.

 
 

Rushdie, Salman (2011) Doğu, Batı, Çev. Begüm Kovulmaz, İstanbul: Can Yayınları.

 
 

Naipaul, V.S. (2006) Taklitçiler, çev. Ali Cevat Akkoyunlu, İstanbul: Turkuvaz Kitap, Merkez Kitapçılık Yayıncılık San.ve Tic.A.Ş.

 
 

Naipaul, V.S. (1998) Taklitçiler, çev.  Selma Yeşilbağ, Redaksiyon: Osman Yener, İstanbul: İletişim Yayınları.

 
 

Adorno, Theodor W. (2011) Sahicilik Jargonu, Alman İdeolojisi Üzerine 1962-1964, Almancadan Çeviren: Şeyda Öztürk,İstanbul: Metis Yayıncılık.

 
 

Özlü, Tezer (2006) Yaşamın Ucuna Yolculuk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 
 

Knut Hamsun (1934)The Road Leads On I-II, tr. by Eugene Gay-Tifft, New York: McCann Inc.

 
 

 Pavese, Cesare (2000)Yaşama Uğraşı, Günlük (1935-1950), Çev. Cevat Çapan, İstanbul: Can Yayınları.

 
 

Terry Eagleton,(1998) Azizler ve Alimler, çev. Osman Akınhay, 2. basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Eagleton, Terry (2016) İyimser Olmayan Umut, çev. Emine Ayhan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

ANA SAYFA

“Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

Sousa, Ronald de (2019) Aşk, çev. Fahri Öz, Ankara: Dost.

ANA SAYFA

 

Jung, C. G. (2016) Kırmızı Kitap, Liber Novus, Psikoloji Tarihinin En Çok Merak Edilen Yayımlanmamış Eseri: C. G. Jung'un 1914 ile 1930 yılları arasında üzerinde çalıştığı mahrem notlar.  çev. Okhan Gündüz. Yayına hazırlayan: Sonu Shamdasani, İstanbul: Kaknüs Psikkoloji.

Jung, C. G. (2015)  Jung: Psikoterapi Pratiği, çev. Sami Türk, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Jung, Carl Gustav (2019) Psikolojide Tipler, çev. Nur Nirven, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Jung, Carl Gustav (2017) Psikoloji ve Din, çev. Raziye Karabey, İstanbul: Okyanus Yayıncılık.

Jung, Carl Gustav (2018) İnsan Ruhuna Yöneliş, Bilinçaltı ve İşlevsel Yapısı, çev. Engin Büyükinal, İstanbul: Say Yayınları.

Jung, Carl Gustav (2020) Psikiyatri Araştırmaları, çev. İsmail Hakkı Yılmaz, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Huskinson, Lucy (2021) Nietzsche ve Jung, Karşıtların Birliğinde Bütünlüklü Benlik, çev. Mehmet Çetin, İstanbul: Say Yayınları.

 
 

Brooks, Peter & Woloch, Alex (2000) The Place of Psychoanalysis in Contemporary Culture. Whose Freud?, New Haven and London: Yale University Press.

 
 

Sigmund Koch, "Psychological Science versus the Science-Humanism Antinomy: Intimations of a Significant Science of Man", American Psychologist 16: 629-639.

 
 

Kafka, Franz (2012) Hunger Artist and Other Stories, tr. by Joyce Crick and Ritchie Robertson, Oxford Uni.Press.

 
 

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal. Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss.29-32.

 
 

Boethius (2006) Felsefenin Tesellisi, çev. Çiğdem Dürüşken, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 
 

Maupassant (2012) Ölümden Acı, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

 
 

Hölderlin (1990) Hyperion veya Yunanistanda Bir Yalnız I, çev. Melahat Togar, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 
 

Hölderlin (1990) Hyperion veya Yunanistanda Bir Yalnız II, çev. Melahat Togar, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 
 

Sartre, Jean-Paul (2010) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki.

Sartre, Jean-Paul (1953) Existential Psychoanalysis, tr. and with an introduction by Hazel E. Barnes, New York: Philosophical Library. (Bu kitap Sartre'ın Varlık ve Hiçlik yapıtının içinde yer alan iki ayrı yazıdan oluşur.  Birinci Bölüm'ün "Kötü İnanç" başlıklı İkinci Kısmı ve Dördüncü Bölümün İkinci Kısmının ilk altbaşlığı olan "Varoluşsal Psikanaliz" bölümü.)

"Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre'ın Sanat Anlayışı" (Jean-Paul Sartre's Conception of Art Based on the Phenomenological Ontology), Hazırlayan: Sema SÖKMEN, Tez Danışmanı: Metin BAL, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Aydın-2013. 182 sayfa.

 
 

Foucault, Michel (2001) Yapısalcılık ve Postyapısalcılık, çev. Ümit Umaç - Ali Utku, İstanbul: Birey Yayıncılık.

Foucault, Michel (2015) Öznenin Yorumbilgisi, Collège de France Derleri 1981-1982, çev. Ferda Keskin, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 
 

Freud, Sigmund (1996) Uygarlığın Huzursuzluğu, çev. Haluk Barışcan, İstanbul: Metis Yayınları.

Rorty, Richard (2006) Felsefe ve Doğanın Aynası, çev. Funda Günsoy Kaya, İstanbul: Paradigma Yayınları.

Snow, Charles Percy (2010) İki Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

Lee, Richard E. & Wallerstein, Immanuel (2007) İki Kültürü Aşmak, Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri İle Beşeri Bilimler Ayrılığı, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayıncılık.

 

 

Frankl, E. Viktor (2008) Man's Search for Meaning, The Classic Tribute to Hope From the Holocaust, Part one tr. by Ilse Lasch, Preface by Harold S. Kushner, London: Rider.

Frankl, E. Viktor (2016) İnsanın Anlam Arayışı, çev. Selçuk Budak,İstanbul: Okuyan Us.

 

 

Novak, Michael (1970) The Experience of Nothingness, New York, Evanston, and London: Harper&Row Publishers.

 
 

Cole, K.C. (2001) The Hole in The Universe, How Scientists Peered over the Edge of Emptiness and Found Everything, New York, San Diego, London: Harcourt, INC.

 
 

Boal, Augusto (2008) Arzu Gökkuşağı: Boal'ın Tiyatro ve Terapi Metodu, çev. Sinem Yılancı/Ece Aydın/ Fırat Güllü, İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

 
 

Dewey, John (2007) Deneyim ve Eğitim, çev. Sinan Akıllı, Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim.

 
 

Dewey, John (1987) Özgürlük ve Kültür, çev. Vedat Günyol, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 
 

Dewey, John/James William/ Peirce, Charles S. (2008) Pragmatizm, Pratik Bir Felsefe, çev. ve der. Sara Çelik, İstanbul: Doruk Yayınları.

 
 

Zabala, Santiago (2009) Dinin Geleceği & Richard Rorty ve Gianni Vattimo, çev. Rahmi G. Öğdül, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 
 

Wetzels, Walter D. (edited) (1971) Myth and Reason, A Symposium, Texas: The University of Texas Press.

 
 

Diderot, Denis (1986) Jacques The Fatalist And His Master, tr. by Michael Henry with an Introduction and Notes by Martin Hall, London: Penguin Books.

 
 

Almond, Ian (2012) İbni Arabi ve Derrida: Tasavvuf ve Yapısöküm, çev. Kadir Filiz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 
 

Molière (2013) İnsandan Kaçan, çev. Bedrettin Tuncel, İstanbul: İş Bankası Yayınları.

 
 

Molière  (2008) Misanthrope, Tartuffe and Other Plays, tr. by Maya Slater, Oxford: Oxford Uni.Press.

 
 

Molière  (2006) Cimri, çev. Sabahattin Eyüboğlu, İstanbul: İş Bankası Yayınları.

 
 

Daumal, René (1971) Mount Analogue, An Authentic Narrative, tr. and introduction by Roger Shattuck with a postface by Véra Daumal, San Francisco: City Lights Bookstore.

 
 

Schultz, Duane P & Schultz, Sydney Ellen (2007) Modern Psikoloji Tarihi, çev. Yasemin Aslay, İstanbul: Kaknüs Yay.

Derrida, Jacques (1994) Göstergebilim ve Gramatoloji, AFA Felsefe Yazıları Ansiklopedisi, çev. Tülin Akşin, İstanbul: AFA Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1953) Existential Psychoanalysis, İng. çev. ve Giriş Hazel E. Barnes, New York: Philosophical Library.

Foucault, Michel (2001) Yapısalcılık ve Postyapısalcılık, çev. Ümit Umaç - Ali Utku, İstanbul: Birey Yayıncılık.

Nietzsche’nin "Tanrı Öldü" Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Heidegger, Martin. Çev. Levent Özşar. Bursa: Asa Kitabevi.

“Phenomenology”, Edmund Husserl, Article for the Encyclopedia Britannica (1927) in Mc. Peter and Elliston, A. (ed. 1981) Husserl’s Shorter Works, revised translation by Richard E. Palmer Cormick, Notre Dame: University of Notre Dame Press. ss. 21-35.)

“Metafiziğin onto-teo-lojik inşası”, Heidegger, Martin. Bkz. Heidegger ve Teoloji, derleyen: Ahmet Demirhan. İnsan Yayınları.

Heidegger  (2009) Metafizik Nedir? (Was Ist Metaphysik?) çev. Yusuf Örnek, Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu.

 

 

Martin Heidegger

Von Martin Heidegger vorgeschlagene Schriften, in der von ihm empfohlenen Reihenfolge:

 1. Was heisst Denken
  (Niemeyer, Tübingen 1954; wobei die Erörterung der griechischen Texte übergangen werden kann).

 2. Der Satz vom Grund
  (Neske, Pfullingen 1957, 1971; weil auf diesem Wege eine Abhebung gegen die Kausalität des naturwissenschaftlichen Denkens erzielt werden kann).

 3. Gelassenheit
  (Neske, Pfullingen 1959; mit dem Feldweggespräch).

 4. Wegmarken
  (Klostermann, Frankfurt 1967).

 5. Nietzsche
  (Neske, Pfullingen 1961, 2. Aufl., Bd. I)

Vom Daseinsanalytischen Institut vorgeschlagen:

 • Sein und Zeit
  (1927; 8. Aufl. Niemeyer, Tübingen 1957).

 • Über den Humanismus
  (Klostermann, Frankfurt 1947).

 • Zollikoner Seminare
  (Klostermann, Frankfurt 1987).

Ludwig Binswanger

 1. Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins
  (Niehans, Zürich 1953).

 2. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze
  (Bd. I: Zur phänomenologischen Anthropologie, Francke, Bern 1947 und Bd. II: Zur Problematik der psychiatrischen Forschung und zum Problem der Psychiatrie, Francke, Bern 1955)

 3. Schizophrenie
  (Neske, Pfullingen 1957).

Wolfgang Blankenburg

 1. Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit
  (Enke, Stuttgart 1971).

Medard Boss

 1. Einführung in die psychosomatische Medizin
  (Huber, Bern 1954).

 2. Der Traum und seine Auslegung
  (Kindler, München 1953).

 3. Es träumte mir vergangene Nacht
  (Huber, Bern, Stuttgart 1975).

 4. Grundriss der Medizin und der Psychologie
  (Huber, Bern, Stuttgart 1975).

M. Boss, G. Condrau, A. Hicklin

 1. Leiben und Leben. Beiträge zur Psychosomatik und Psychotherapie
  (Benteli, Bern 1977).

Gion Condrau

 1. "Ich bin, ich weiss nicht wer". Philosophische und psychotherapeutische Gedanken zu einer modernen Sinn- und Lebensforschung anhand eines mittelalterlichen Spruches (Wolfbach Verlag, Zürich 2003).

 2. Der Mensch und sein Tod - certa moriendi condicio (Benziger, Zürich 1984; 2. Aufl. Kreuz Verlag, Stuttgart 1991).

 3. Sigmund Freud und Martin Heidegger. Daseinsanalytische Neurosenlehre und Psychotherapie (Huber, Bern, Stuttgart 1992).

 4. Daseinsanalyse. Philosophische und anthropologische Grundlagen (2. überarb. Aufl., Röll Verlag, Dettelbach 1998).

Alois Hicklin

 1. Begegnung und Beziehung
  (Benteli, Bern 1982)

 2. Das menschliche Gesicht der Angst
  (Kreuz, Stuttgart 1989).

Holger Helting

 1. Einführung in die philosophischen Dimensionen der psychotherapeutischen Daseinsanalyse
  (Shaker, Aachen 1999).

For English please click here!

 

18. Muschg, Adolf (2006) Edebiyat Terapi Olabilir mi? çev. Ahmet San, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.

 
 

19. Marinoff, Lou (2012) Prozac'ı Bırak Platon'a Bak, Felsefe Terapisi, çev. Ezgi Başer, İstanbul: Profil Yayıncılık.

 
 

20. Sharma, Robin (2012) Ferrarisini Satan Bilge, çev. Filiz Gülerkaya, İstanbul: Pegasus Yayınları.

 
 

21. Spitzer, Manfred / Maher, Brendan A. (1998) Felsefe ve Psikopatoloji, çev. Özgür Karaçam, İstanbul: Gendaş A.Ş.

 

ANA SAYFA

22. Davids, T.W. Rhys (2007) Eski Hindistan'da Budizm, çeviren Murat İnceayan, İstanbul: Okyanus Yayıncılık.

ANA SAYFA

 

23. Göka, Erol (2008) Felsefe ile Psikiyatri, İstanbul: Pedam Yayıncılık.

 
 

24. Vernon, Mark (2010) Zamane Platon, "Modern Yaşam İçin Antik Bir Klavuz", çev. Gül Korkmaz, İstanbul: Sel Yayıncılık.

 
 

25. Botton, Alain de (2010) Proust Yaşamımızı Nasıl Değiştirebilir, çev. Banu Tellioğlu, İstanbul: Sel Yayıncılık.

 
 

26. Botton, Alain de (2007)  Öp ve Anlat, çev. Çiğdem Akpınar, İstanbul: Sel Yayıncılık.

 
 

27. Botton, Alain de (2011) Felsefenin Tesellisi, çev. Banu Tellioğlu Altuğ, İstanbul: Sel Yayıncılık.

 
 

28. Vernon, Mark (2011) Mutluluk İçin Felsefe, çev. Elçin Karadoğan, İstanbul: Sel Yayıncılık.

 
 

29. Salecl, Renata (2013) Kaygı Üzerine, çev. Barış Engin Aksoy,İstanbul: Metis Yayınları.

 
 

Eleştirel Psikoloji: http://www.elestirelpsikoloji.org/eleps/eleps.html

 

ANA SAYFA

For English please click here!

ANA SAYFA