DERSIN ADI

Mitostan Logosa                           /                                           For English click here :   From Mythos to Logos

KODU

FEL 2130 / Seçmeli/ IV. Dönem,  Bahar Dönemi dersi  / Felsefe Lisans 2. sınıf. /Ulusal Kredi: 3 AKTS: 4

ÖGRETIM ÜYESI

Doç. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

 

 

Ana Sayfa 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampüsü,

Öğretim Üyeleri Binası, Kat: 3, Felsefe Bölümü, Oda no: 328, PK: 35370, Buca/İZMİR.

Tel: ++ 90 (232) 41 2 79 03  - Oda dahili no: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

balmetin@gmail.com, Web: www.metinbal.net, Görüşme gün ve saatleri: Pazartesi: 15:45-16:30, Salı: 15:45-16:30.

DERSIN AMACI

Mitolojnin temel eserlerini incelemek ve mitolojinin filozoflar için anlamını araştırmak, Sokrates öncesi düşünürler tarafından öne sürülen kozmoloji anlayışlarını tartışmak, geniş bir kültürel çerçevede mitolojinin felsefi düşüncenin gelişimine katkısını incelemek, rasyonel felsefi düşüncenin ilkelerinin köklerini mitolojik metinlerde keşfetmek. 2015/16 eğitim öğretim yılı bahar döneminde vereceğim Mitostan Logos'a dersimin konusu "insanın dönüşümü olarak mitos" olacaktır.

ÖGRENIM HEDEFLERI          

KAZANILAN BILGI

Çeşitli mitolojik yapıtların düşünce tarihi ile olan ilişkisi.

 

 

ÖGRETME MATERYALI

Mitolojiyle ilgili birincil ve ikincil yapıtlar.

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

   

HAFTA

KONU                                                                                                                           

   
 

Grek Mitolojisinde Kozmogoni and Theogoni: Hesiodos'un Kozmogoni ve Theogoni'si

 

Grek mitolojisinde insan

 

İnsan Bilgisi ve İlahi Bilgi

 

Mitoloji ve Erdeme Çağrı 

 

Tragedyanın Mitolojideki Yeri ve Aiskhylos'un Zincire Vurulmuş Prometheus'u

 

Homeros'un İlyada'sı

 

Odysseia'nın Yolculuğu. Homeros'un Odysseia'sı

 

Antigone ve Kreon Arasındaki Çatışma. Sofokles'in Antigone'si

 

Odipus'un Yazgısı:

Sofokles (2002) Kral Oidipus, Eski Yunan Tragedyaları 3, çev. Güngör Dilmen, İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

Sophokles (2016) Oidipus Kolonos’ta, çev. Ari Çokona, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

Euripides'in Bakkhalar tragedyası. Euripides, (2003) Bakkhalar, Çev. Sabahattin Eyuboğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Euripides (2017) İphigenia Aulis'te, çev. Ari Çokona, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

Foucault, Michel (2014) Doğruyu Söylemek, çev. Kerem Eksen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

 

1. Hafta, 23 Şubat 2016 Salı

2. Hafta, 1 Mart 2016 Salı

Platon'un Devlet'inde Mitolojinin Kullanımı

Platon (2007) Symposion, Çev. Eyüp Çoraklı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

   
 

Cicero (2012) Tanrıların Doğası, Çev. Çiğdem Menzilcioğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 

Ovidius Naso, Publius (1994) Dönüşümler, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

 

2. Hafta

4 Mart 2016 Cuma

KONFERANS:

Daseinanaliz ve Psikoterapi

Konferans: Daseinanaliz ve Psikoterapi (Daseinanalysis and Psychotherapy)

Prof. Dr. Ado HUYGENS,

Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN

Tarih: 04 Mart 2016,

Saat: 10:00 – 12:30,

Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

 

 

2. Hafta

4 Mart 2016 Cuma

KONFERANS:

Daseinanaliz ve Sanat

Konferans: Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art)

Prof. Dr. Ado HUYGENS,

Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN

Tarih: 04 Mart 2016,

Saat: 14:30 – 16:30

Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

   
3. Hafta, 8 Mart Marlowe, Christopher (1999) Doktor Faustus, çev. İrfan Şahinbaş, İstanbul: Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd Şti.
   

 

4. Hafta 15 Mart

 "Faust'un Dönüşümü ya da İyiye Rağmen Güzel Anlayışı", Metin Bal.

Goethe, Johann Wolfgang (2013) Faust, çev. İclal Cankorel, Ankara: Doğu Batı Yayınları. (Goethe, Johann Wolfgang (2014) Faust, Der Tragödie Erster Teil, Stuttgart:Reclam., Goethe, Johann Wolfgang (2012) Faust, Der Tragödie Zweiter Teil, Stuttgart: Reclam.)

Lukács, George (2011) Goethe ve Çağı, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Moretti, Franco (2005) Modern Epik, Goethe'den Garcia Márquez'e Dünya Sistemi,  çev. Nurçin İleri - Mehmet Murat Şahin, İstanbul: Agora Kitaplığı. İçindekiler: 1. Faust ve On Dokuzuncu Yüzyıl, 2. Nibelungların Yüzüğü, 3. Ulysses ve Yirminci Yüzyıl, 4. Bilinç Akışı - Bir Tekniğin Evrimi, 5. Yüzyıllık Yalnızlık.

 

İbrani ve Hıristiyan Kaynaklara Göre Tanrıların Doğuşu: Feuerbach

 

Nietzsche'nin  Dionysos ve Apollon Görüşü

5. Hafta, 22 Mart -

6. Hafta, 29 Mart

Brüder Grimm (2001) Kinder – und Hausmärchen, Band 2, Stuttgart: Philipp Reclam Jun. / Grimm, Jocob & Grimm, Wilhelm (2009) The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm, with illustrations by Arthur Rackham, Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited.

► "Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015, Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Prof. Dr. Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

 

 

7. ve 8. Hafta

5 Nisan - 12 Nisan

VİZE Sınavı

 

 

9. ve 10. Hafta

19 Nisan - 26 Nisan

Grek Mitolojisinin Psikanalitik Yorumu: Freud

 

 

11.

3 Mayıs

Baum, L. Frank (2013) Oz Büyücüsü, çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Baum, L. Frank (1900) The Wonderful Wizard of Oz, New York: Geo. M. Hill Co.

Baum, L. Frank (1901) Maymuncuk: Bir Elektirik Perisi Masalı. (Alt başlığı: Elektiriğin Gizemleri ve Ona Hayran Olanların İyimserliği Üzerine Kurulmuş. Erkek Çocuklar İçin Yazılmıştır, Fakat Onu Diğerleri Okuyabilir.)

Baum, L. Frank (1901) An Electrical Fairy Tale, Illustrations by F. Y. Cory, Indianapolis: The Bowen-Merrill Company Publishers.

► "Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (e-ISSN: 2148-5322), Sayı 6 (2016), DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.42118, indeks bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”, ss. 145-157.

 

 

12. 13. ve 14. Hafta

10 Mayıs, 17 Mayıs - 24 Mayıs

Camus'nun Sisifos Miti

Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O’Brien, London: Penguin Books.

   

 

"Bertolt Brecht'in Epik Tiyatrosunda Mitoloji", Metin Bal.

Brecht, Sofokles'in Antigonesi oyunu

 

 

 

"Sartre'ın Fenomenolojik Ontoloji Anlayışında Mitoloji", Metin Bal.

Sartre'ın Sinekler oyunu.

 

 

  Borges, Jorge Luis (2015) Düşsel Varlıklar Kitabı, çev. Celal Üster, James Woodall'un Önsözüyle, İstanbul: İletişim Yayıncılık.
   
 

Mitoloji ve Aydınlanmanın Diyalektiği

Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği,  Felsefi Fragmanlar, çev. Nihat Ülner - Elif Öztarhan Karadoğan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. İÇİNDEKİLER: ●Aydınlanma Kavramı, 19. ●Arasöz I ●Juliette Ya da Aydınlanma ve Ahlak, 115.● Kültür Endüstrisi, Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma, 162.● Antisemitizmin Öğeleri, Aydınlanmanın Sınırları, 223. ● Notlar ve Taslaklar, s. 274. ● Çok Bilgili Olmaya Karşı, 274. ● İki Dünya, 277. ● İdea'nın Egemenliğe Dönüşmesi, 278. ● Hayaletler Kuramı Üzerine, 282. ● Quand Même [Yine de], 285. ● Hayvan Psikolojisi, 287. ● Voltaire'e Övgü, 288 ● Sınıflandırma, 290 ● Çığ, 291  ● İletişim Yoluyla Tecrit, 293 ● Tarih Felsefesinin Eleştirisi Üzerine, 295 ● İnsanlığın Anıtları, 299 ● Bir Suçlu Kuramından, 300 ● Le Prix du Progrès [İlerlemenin Bedeli], 305 ● Yersiz Korku, 307 ● Bedene İlgi, 308 ● Kitle Toplumu, 314 ● Çelişkiler, 316 ● İşaretlenmiş, 320 ● Felsefe ve İşbölümü, 323 ● Düşünce, 326 ● İnsan ve Hayvan, 327  ● Propaganda, 340 ● Aptallığın Oluşumu Üzerine, 342 ● Kitle Kültürü Şeması, 345.

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

 

Vernant, Jean-Pierre (1994) The Origins of Greek Thought, Ithaca: Cornell University Press.

The Historical Background, Mycenaean Royalty, The Crisis of Sovereignty

The Spiritual Universe of the Polis, The Crisis of the City, The Structure of the Human Cosmos

Cosmogonies and Myths of Sovereignty, The New Image of the World

 

Thomson, George: İlk Filozoflar, Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi, 1997.

 

Vernant, Jean-Pierre - Naquet, Pierre Vidal (2012) Eski Yunan'da Mit ve Tragedya, çev. Sevgi Tamgüç-Reşat Fuat Çam, İstanbul: Kabalcı.

 

Latacz, Joachim (2006) Antik Yunan Tragedyaları, çev. Yılmaz Onay, İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

 

Thomson, George (2004) Tragedyanın Kökeni, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

Feuerbach, Ludwig (2012) Klasik, İbrani ve Hıristiyan Antikçağ Kaynaklarına Göre, Tanrıların Doğuşu, Çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Say Yayınları.

ANA SAYFA

 

Kranz, Walter (1984) Antik Felsefe. çev. Suad Y. Baydur, İstanbu: Sosyal Yayınları.

İçindekiler:
Kısım I
I. Homeros Filozof Olarak, II. Dünyanın Doğuşu ve Biçimi Üzerine Eski Öğretiler
III. Eski Özlü Sözler Ahlakı, IV. Milet'li Filozoflar (Thales, Anaximandros, Anaximenes, Tanınmayan Bir Eski İyonyalının Kosmologiasından) V. Pythagoras ve Eski Pythagorasçılar
VI. Ksenophanes, VII. Herakleitos, VIII. Parmenides ve Öğrencileri, IX. Empedokles
X. Sonraki Pythagorasçılar
Kısım II
XI. Anaksagoras, XII. İyonya Felsefesini Yenileyenler, XIII. Atomistler,
XIV. Bilimsel İyonya Hekimliği, XV. Sofistlik,
XVI. Trajedi Yol Gösterici ve Felsefenin Ardılı Olarak
Ek: Sokrates'ten Önceki Felsefenin Geçe-gelişi

 

Hesiod (1991) The Works and Days, Theogony, The Shield of Herakles, tr. by Richmond Lattimore, The University of Michigan Press.

 

Vergilius (1998) Aeneis, Çeviren Türkan Uzel, Ankara: Öteki.

 

Zizek, Slajov-Gunjevic, Boris (2012) Acı Çeken Tanrı, Kıyameti Tersyüz Etmek, çev. Arda Çiltepe, İstanbul: Sel Yayıncılık.

 

Barnes, J. (1982), The Presocratic Philosophers (2nd edn.; London: Routledge & Kegan Paul).

--- (1987), Early Greek Philosophy (Harmondsworth: Penguin).

Burnet, J. (1930), Early Greek Philosophy (4th edn.; London: Black).

Cartledge, Paul (1998), Democritus and Atomistic Politics (London: Phoenix).

Cherniss, H. (1935), Aristotle's criticism of Presocratic Philosophy (Baltimore: Johns Hopkins Press).

Curd, P. and Graham, D. W. (eds.) (2008), The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy (Oxford: Oxford University Press).

Diels, H. and Kranz, W. (eds.) (1951-2), Die Fragmente der Vorsokratiker 3 vols. (6th edn., Berlin: Weidmann).

Graham, D. W. (2006), Explaining the Cosmos : the Ionian Tradition of Scientific Philosophy (Princeton: Princeton University Press).

Gregory, A. (2001), Eureka! The Birth of Science (Cambridge: Icon).

Hussey, E. (1972), The Presocratics (London: Duckworth).

Kahn, C. H. (ed.), (1979), The Art and Thought of Heraclitus : an edition of the fragments with translation and commentary (Cambridge: Cambridge University Press).

--- (2001), Pythagoras and the Pythagoreans (Indianapolis: Hackett).

Lloyd, G. E. R.  (1979), Magic, Reason and Experience: Studies in the Origin and Development of Greek Science (Cambridge: Cambridge University Press).

Long, A. A. (ed.), (1999), The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press).

McKirahan, R. D. (1994), Philosophy Before Socrates (Indianapolis: Hackett).

Mourelatos, A. P. D. (1974), The Pre-Socratics: a Collection of Critical Essays (New York: Anchor Press).

Taylor, C. C. W. (1997), Routledge History of Philosophy, Vol. I: From the Beginning to Plato (London and New York: Routledge).

West, M. L. (1971), Early Greek Philosophy and the Orient (Oxford: Clarendon Press).

Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi. 528 sayfa. 1. baskı.

Taşdelen, Vefa - Taştan, Zeki - Eyim, Ahmet - Erzen, Melih - Rızvanoğlu, Eren (derleme, 2015) Felsefe Edebiyat Sempozyumu, (29-30 Nisan 2015, Van) Bildiri Kitabı, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları.

Moran, Berna (2004) Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayıncılık.

   

SINAVLAR

yer: , saat:

 

ana sayfa