DERSIN ADI

Çağdaş Felsefe Teorileri/Contemporary Theories of Philosophy/Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri:                                                                                                                                                 for English click here please

KODU

Sosyoloji Bölümü, İkinci Öğretim, Edebiyat Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi/ Lisans Programı 3. Sınıf Dersi / Kodu: FEL 3005 / Türü: Zorunlu /  Güz: 5. dönem /

Ulusal Kredi: 4    AKTS: 4.

ÖGRETIM ÜYESI

Prof. Dr. Metin BAL   / Haftalık Ders Programı için tıklayınız lütfen.

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyeleri Binası, Oda no: 328. Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net,

Görüşme Gün ve Saatleri: Çarşamba 13:00-13:45, Perşembe: 13:00-13:45.

for English click here please

DERSIN AMACI

Çağdaş felsefe teorilerini incelemektir.

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI

KAZANILAN BILGI

Güz Dönemi Çağdaş Felsefe Teorileri dersinin konusu Sartre'ın Varlık ve Hiçlik kitabında geliştirdiği varoluşçu teoridir. Çağdaş felsefenin durumu Sartre'ın yapıtları yoluyla incelenecektir. Victor Hugo'nun Sefiller romanı Sartre'ın düşüncelerinden yola çıkılarak yorumlanacaktır.

ÖGRETIM METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

ÖGRETME MATERYALI

Kaynak kitaplar

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                 ESER                                                                                               

 

Ders kitapları:

Sartre, Jean-Paul (2018) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki.

Hugo, Victor (2016) Sefiller, I. ve II. Cilt -, Çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Sartre, Jean Paul (2010) Varoluşçuluk, çev. Asım Bezirci, İstanbul: Say Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (2008) Edebiyat Nedir?, çev. Bertan Onaran, İstanbul: Can Yayınları./Sartre, Jean-Paul (2001a) What is Literature?, tr. by Bernard Frechman, with an introduction by David Caute, London and New York: Routledge.

Sartre, Jean-Paul (1965) Nausea, tr. by Robert Baldick, London: Penguin.

Sartre, Jean-Paul (2009) Bulantı, çev. Selâhattin Hilâv, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean Paul (2009) Toplu Oyunlar, Gizli Oturum, Mezarsız Ölüler, Sinekler, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Saygılı Yosma, çev. Işık M. Noyan, İstanbul: İthaki Yayınları.

Sartre, Çıkış Yok [Fr. Huis Clos, No Exit, Gizli Oturum] (1944) ss. 2-46.

Sartre, Jean-Paul (1965) Gizli Oturum, çev. Bertan Onaran, İstanbul: De Yayınevi.

Sartre, Jean-Paul (2010) İş İşten Geçti, çev. Zübeyir Bensan, İstanbul: Varlık Yayınları.

 Jean-Paul Sartre, "Şeytan ve Yüce Tanrı", ss. 459-676. Toplu Oyunlar, Gizli Oturum, Mezarsız Ölüler, Sinekler, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Saygılı Yosma, çev. Işık M. Noyan, İstanbul: İthaki Yayınları.

 

 

 

 

Başlangıç Dersi

I. Hafta -

27 Eylül 2019 Cuma

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ (Keyifli okumalar Metin BAL

Felsefeye İlgi Formu ya da Felsefeyi anlayabilmenin eğlenceli bir klavuzunu oluşturmaya katkı.

 

► Sartre, Jean-Paul (2018) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki.

 

VARLIĞIN ARAŞTIRMASINA GİRİŞ,  s.17

 1-) Fenomen Fikri, s. 19

 

 

 

 

2. Hafta, 4 Ekim 2019 Cuma

2-) Varlık Fenomeni ve Fenomenin Varlığı, s. 23

3-) “Düşünüm-Öncesi” Cogito ve “Percipere”nin Varlığı, s. 25

4-) “Percipi”nin Varlığı, s. 33

5-) Ontolojik Kanıt, s. 36.

6-) Kendinde Varlık, s. 39

 Birinci Kısım: HİÇLİK SORUNU, s. 47.

 BİRİNCİ BÖLÜM: OLUMSUZLAMANIN KÖKENİ, s. 49

 1-) Sorgulama, s. 49.

 

 

 

 

. 3. Hafta, 11 Ekim 2019 Cuma

2-) Olumsuzlamalar (Les Négations), s. 52

3-) Hiçliğin Diyalektik Kavranışı, s. 60

4-) Hiçliğin Fenomenolojik Kavranışı, s. 65

5-) Hiçliğin Kökeni, s. 71

 

 

 

 

4. Hafta, 18 Ekim 2019 Cuma

İKİNCİ BÖLÜM: KENDİNİ ALDATMA, s. 100 

1-) Kendini Aldatma ve Yalan, s. 100

2-) Kendini Aldatma Davranışları, s. 109

3-) Kendini Aldatmadaki “İnanma”, s. 125.

 İkinci kısım: KENDİ-İÇİN-VARLIK, s. 131 

BİRİNCİ BÖLÜM: KENDİ-İÇİNİN DOLAYSIZ YAPILARI, s. 133 

1-) Kendine-Mevcut Olma (La Présence â soi), s. 133

2-) Kendi-İçinin Olgusallığı (Facticité), s. 140

 

 

 

 

5. Hafta, 25 Ekim 2019 Cuma

3-) Kendi-İçin ve Değerin Varlığı, s. 146

4-) Kendi-İçin ve Mümkün Olanların Varlığı, s. 159

5-) Ben (Moi) ve Kendilik Devresi (Circuit de L’ipséité), s. 168 

İKİNCİ BÖLÜM: ZAMANSALLIK, s. 172

1-) Üç Zamansal Boyutun Fenomenolojisi, s. 172

 

 

 

 

6. Hafta, 1 Kasım 2019 Cuma

SARTRE PANELİ

Jean-Paul Sartre, Varoluşçu Felsefe ve Sanat Paneli. I.Oturum: 1-) Gülsu ÇİVRİL: Sartre'ın Fenomenolojisinde Ben Olmak Ne demektir? 2-) Alican TURAL: Sartre'a Göre İmgelem 3-) Metin BAL: Varlık ve Hiçlik’te Sartre’ın Varoluşçu Felsefesi. II.Oturum: 1-) Merve SUNAY: Bir Aydın Olarak Sartre’la Aydınlar Üzerine 2-) Orkun TÜFENK: Sartre'ın Baudelaire Üzerinde Uyguladığı Varoluşsal Psikanaliz 3-) Nermin URGANCI: Sanat Yapıtlarıyla Sartre’ın Estetik Teorisi 4-) Bulut YAVUZ: Sartre’ın Bağlı Sanat Teorisi Üzerine. Fransız Kültür Merkezi, Tarih: 1 Kasım 2019 Cuma Günü, Saat: 18:00 - 21:00, Fransız Kültür Merkezi'nin Adresi: Cumhuriyet Bulvarı, No: 152. PK: 35220, Alsancak/KONAK - İZMİR

 

 

 

 

7. Hafta, 8 Kasım 2019 Cuma

2-)Zamansallığın Ontolojisi, s. 200

3-) Kökensel Zamansallık ve Psişik Zamansallık: Düşünüm, s. 223.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AŞKINLIK, s. 248

 1-) Kendi-İçin ve Kendinde Arasındaki İlişki Türü Olarak Bilgi, s. 249

 

 

 

 

8. Hafta, 15 Kasım 2019 Cuma

18. Dünya Felsefe Günü

18. Dünya Felsefe Günü Konferansı, 22 Kasım 2019 Cuma. Eleştiri ve Özgürlük Felsefesi. Victor Hugo'nun Sefiller Romanının Felsefi Bir Yorumu, Konuşmacı: Metin BAL.

 

 

 

 

9. Hafta, 22 Kasım 2019 Cuma

2-) Olumsuzlama Olarak Belirlemeye Dair, s. 258

3-) Nitelik ve Nicelik, Gizilgüçlülük (Potentialité), Kullanılabilirlik (Ustensilité), s. 265

4-) Dünyanın Zamanı, s. 287

5-) Bilgi, s. 301

 

 

 

 

10. Hafta, 29 Kasım 2019 Cuma

Üçüncü Kısım: BAŞKASI-İÇİN, s. 305 

BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞKASININ VAROLUŞU, s. 307

 1-) Sorun, s. 307

2-) Tekbencilik Engeli, s. 309

3-) Husserl, Hegel, Heidegger, s. 320

 

 

 

 

11. Hafta, 6 Aralık 2019 Cuma

4-) Bakış, s. 344

 

 

 

 

12. Hafta, 13 Aralık 2019 Cuma

İKİNCİ BÖLÜM: BEDEN, s. 402

1-) Kendi-İçin-Varlık Olarak Beden: Olgusallık, s. 405

2-) Başkası-İçin-Beden, s. 405

3-)Bedenin Üçüncü Ontolojik Boyutu, s. 457

 

13. Hafta, 20 Aralık 2019 Cuma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BAŞKASI İLE SOMUT İLİŞKİLER, s. 467

 1-) Başkasına Yönelik İlk Tavır: Aşk, Dil, Mazoşizm, s. 470

2-) Başkasına Yönelik İkinci Tavır: İlgisizlik, Arzu, Nefret, Sadizm, s. 488

3-) “Birlikte-Varlık” (Mitsein) ve “Biz”, s. 526

 

 

 

 

14. Hafta,

27 Aralık 2019 Cuma

 

Dönem Sonu Dersi

 

 

Dördüncü Kısım: SAHİP OLMAK, YAPMAK VE OLMAK (AVOIR, FAIRE ET ÊTRE), s. 547

 BİRİNCİ BÖLÜM: OLMAK VE YAPMAK: ÖZGÜRLÜK, s. 551

 1-) Eylemin İlk Koşulu Özgürlüktür, s. 551

2-) Özgürlük ve Olgusallık: Durum, s. 606

3-) Özgürlük ve Sorumluluk, s. 687

 İKİNCİ BÖLÜM: YAPMAK VE SAHİP OLMAK, s. 692 

1-) Varoluşsal Psikanaliz, s. 692

2-) Yapmak ve Sahip Olmak: Sahiplenme, S. 712

3-) Varlığın Açınlayıcısı Olarak Niceliğe Dair, s. 741

 

 

 

 

*********************   

*********************    *********************      *********************

 

 

 

 

 

20. yy.'da ve 21. yy.'da ortaya çıkmış etkili felsefe teorilerinin incelenmesi. 2017/18 güz döneminde üzerinde yoğunlaşılacak konu 20. yy.'da ortaya çıkan ve 21. yy.'da gelişimini sürdüren "postmodernizm"dir. Fredric Jameson'ın yapıtları yoluyla "postmodernizm" anlaşılmaya çalışılacaktır. Üzerinde durulacak yapıt Jameson'ın Postmodernizm Ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı adlı kitabıdır.

 

Modern felsefenin derinleştirilmesi demek olan modernizmin derinlik kuramları olarak göstergebilim, yapısalcılık, varoluşçuluk, diyalektik felsefe, hermeneutik, psikanaliz ve fenomenolojinin kurucu düşünürlerinin temel görüşleri ve postyapısalcılık ve postmodernizmin felsefi temelleri.

 

Ders kitabı: 1-) Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115. 3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258. 7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film. ss. 357-404. Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.

 

 

 

 

 

1-) 1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115.

1. Ek malzeme: "Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, July/Temmuz 2015, 8(2) ss. 49-86, ISSN 1309-1328. DOAJ: Directory of Open Access Journals, EBSCOhost,  ISSN 1309-1328.

 

 

 

 

 

2. Ek malzeme: "Çağdaş Düşüncenin Bir Haritasını Çıkarmaya Yönelik Bir Girişim Ya da Foucault'nun "Özneler ne pahasına kendi kendilerinin hakikati hakkında konuşabilirler?" Sorusu", Metin Bal.

3. Ek malzeme: "Terry Eagleton'ın Kültür ve Tanrı'nın Ölümü Yapıtı Üzerine Eleştirel Bir Yorum", Metin Bal.

 

 

 

 

 

2-) 1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115.

Ek malzeme: " "Aydınlanma Nedir?" Sorusuna Yanıt (1784)", Kant., ss. 213-221. Kant, Immanuel (1984) Seçilmiş Yazılar, çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

 

 

 

 

3-) 3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

 

 

 

 

 

4-) 3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

 

 

 

 

 

5-) 5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258.

7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

 

 

 

 

 

8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film.

 

 

 

 

 

Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.

Jameson ve Postmodernizm Hakkında Genel Bir Değerlendirme

 

 

 

 

 

Debord, Guy (1983) The Society of the Spectacle, tr. by Ken Knabb, London: Rebel Press.

Baudrillard, Jean (2008) Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır,  Ankara: Doğu Batı Yayınları.

     

 

***********

***********    ***********    ***********    ***********    ***********

     

 

 

Brecht, Bertolt [1929] Mezbahaların Kutsal Johanna'sı/ Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Bu tiyatro oyununu okumak için bkz.: ss. 7-107. Brecht, Bertolt (1999) Mezbahaların Kutsal Johanna'sı, çev. Yılmaz Onay; Kuraldışı ve Kural, Ana (1933), Ana (1938), çev. Ayşe Selen, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

"Bertolt Brecht’in Epik Tiyatro Kuramının Felsefi Bir Yorumu", Metin Bal.  Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Devrim ve Felsefe sayısı, Yıl: 2009, Sayı: 4. Alef Yayınları, İstanbul. ss. 127 - 147.

 

 

 

 

Hermeneutik

(Yorum-Bilgisi)

Dilthey, Wilhelm (1999) Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, Paradigma Yayıncılık.

 

 

 

 

Fenomenoloji ve Husserl

1-) Husserl, Edmund (1994) Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe, Çev. Ayça Sabuncuoğlu & Önay Sözer, İstanbul: AFA Yayınları.

2-)Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, Husserl, Edmund (1995)  çev. Tomris Mengüşoğlu, Yapı Kredi Yayınları.

3-) "Fenomenoloji", Edmund Husserl'in Encyclopaedia Britannica için 1927'de kaleme aldığı yazı. Çeviren Aydın Gelmez. ss. 29-47. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. (İngilizce orijinal metin için tıklayınız. “Phenomenology”, Edmund Husserl, Article for the Encyclopedia Britannica (1927) in Mc. Peter and Elliston, A. (ed. 1981) Husserl’s Shorter Works, revised translation by Richard E. Palmer Cormick, Notre Dame: University of Notre Dame Press. ss. 21-35.) (Ya da bu yazının daha eski bir Türkçe çevirisi için bkz. Oluşum Defteri dergisi, ss. 23-28. Encyclopedia Britannica 'nın 1939 Baskısından çeviren Önay Sözer.)

 

 

 

 

Yaşam Felsefesi ve Bergson

Bergson, Henri (2011) Metafiziğe Giriş, derleyen ve çeviren Atakan Altınörs, İstanbul: Paradigma Yayınları.

"Metafiziğe Giriş, 1903", Bergson, Çev.  Atakan Altınörs, ss. 39-90.

[Henri Begrson'un Metafiziğe Giriş kitabının Türkçe'de tavsiye etmediğim çevirileri için bkz.  çev. Barış Karacasu, 1998, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Bu yapıtın İngilizce çevirisi için tıklayınız: An Introduction to Metaphysics. (ya da metnin tavsiye etmediğim başka bir Türkçe çevirisi için bkz: "Metafiziğe Giriş", Henri Bergson, çev. Ahmet Aydoğan, Bu metin için bkz. Henri Bergson, Gabriel Marcel, René Guénon, Metafizik Nedir, Derleme kitap, 2001, İstanbul: Birey Yayınları. ss. 23-47. Metindeki anlaşılması güç kavramlar için tıklayınız: Sözlükçe)]

 

 

 

 

"Düşünceden yoksun bir çağ"

ve

 "Varlık Sorusu"na Dönüş

 

1. "Heidegger Düşüncesinin Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Heidegger Dictionary yapıtından) Derleyen ve çeviren Metin Bal, ss. 255-306. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 16. Kitap, Bahar 2012, Çizgi Kitabevi, Konya. ISBN: 978-9944-5093-5-0.

2. "Müthos Yoluyla Düşünmeye Heidegger'le Başlamak", Metin Bal.

2.1 "Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015,Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

3. "Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama", Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

 

 

 

 

Hegel ve Marx'ın

20'nci Yüzyıla Mirasları

 

1. "Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss. 29-32.

1.1."Hegel'in Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Hegel Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 52-63.

1.3. Kılıçaslan, Eyüp Ali (2015) Hegel Tartışmaları, Ankara: Bibliotech Yayınları.

İçindekiler: Hegel'de "Tanrı'nın Kendisi Öldü" ya da Hegel'in Nihilizmi Üzerine, ss. 9-50.

"Halkın Afyonu", "İnsanın Hayalgücünün Ürünü", "Devletin Amaçları İçin Araç", "Sınıfsal Baskı ve Toplumsal Kontrol Aracı" Olarak Din Üzerine.ss. 51-100.

Feuerbach Üzerine Tezler'de İdealizm.ss. 101-144.

Hegel'in Tin Kavramı Kant'ın Aşkınsal Ben'i mi? Hegel'in Kantçılaştırılmasına Yanıt. ss. 145-155.

Sonuç, ss. 157-162.

2."Ütopyanın Siyaset Felsefesi Tarihinde Evrimi", Metin Bal, Ethos: Felsefe ve toplumsal bilimlerde diyaloglar/Dialogues in Philosophy and Social Sciences,  Sayı: 3 (1) Ocak 2010, ISSN 1309 - 1328. (Philosophers Index)

2.1. “Komünist Manifesto”,  Karl Marx & Friedrich Engels, çev. Nail Satlıgan. Bu metin için bkz. ss. 19-51, Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar (2010) çev. Nail Satlıgan, Tektaş Ağaoğlu, Olcay Göçmen, Şükrü Alpagut, İstanbul: Yordam Kitap. İngilizce çeviri için bkz. Marx, Karl &Engels, Frederick (1970) Manifesto of the Communist Party, Peking: Foreign Languages Press.

 

2.2. Lukács, Georg (2006) Aklın Yıkımı I, çev. Ayşen Tekşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınları.

ÖNSÖZ: Bir Görüngü Olarak Usdışıcılık, ss.9-39. I. BÖLÜM: Almanya'nın Tarihsel Gelişiminin Bazı Özellikleri. ss. 41-94. II. BÖLÜM: İki Devrim Arasındaki Dönemde Usdışıcılığın Kuruluşu (1789-1848).ss.95-129. 1. Çağdaş Usdışıcılık Tarihi Üzerine Temel Giriş Değinmeleri. 2. Usdışıcılığın İlk Bildirisi: Schelling'in "Entellektüel Sezgisi", ss. 129-155. 3. Schelling'in Daha Sonraki Felsefesi,ss. 155-194.  4. Schopenhauer,ss.  ss.194-247. 5. Kierkegaard, ss. 247-302. III. BÖLÜM: Emperyalist Dönemde Usdışıcılığın Kurucusu Olarak Nietzsche. ss.303-394.

 

2.3. Lukács, Georg (2006) Aklın Yıkımı II, çev. Ayşen Tekşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınları.

IV. BÖLÜM, EMPERYALİST ALMANYA'DA DİRİMSELCİLİK, 1. Dirimselciliğin Özü ve İşlevi, ss.9- 23, 2. Emperyalist Dirimselciliğin Kurucusu Olarak Dilthey, ss. 23- 47,  3. Savaş Öncesi Dönemde Dirimselcilik (Simmel), ss. 48- 65, 4. Savaş ve Savaş Sonrası Dönem (Spengler), ss.65-81, 5. Dirimselci "Göreli İstikrar" Felsefesi (Scheler), ss. 81-95, 6. Asalaksal Öznelciliğin Büyük Perhiz Çarşambası (Heidegger, Jaspers), ss. 95- 130, 7. Faşizm Öncesi ve Faşist Dirimselcilik (Klages, Jünger, Baeumler, Boehm, Krieck, Rosenberg), ss. 130-148, V. BÖLÜM, YENİ HEGELCİLİK,ss.149-184., VI. BÖLÜM, EMPERYALİST DÖNEMİN ALMAN TOPLUMBİLİMİ,1.Toplumbilimin Kökenleri, ss.185-187, 2. Alman Toplumbiliminin Başlangıcı (Schmoller, Wagner ve Diğerleri), ss. 188-201, 3. Ferdinand Toennies ve Yeni Alman Toplumbilimi (Max Weber), ss. 202-220, 5. Liberal Toplumbilimin Acizliği (Alfred Weber, Mannheim), ss. 221-242, 6. Faşizm Öncesi ve Faşist Toplumbilim (Spann, Freyer, Carl Schmitt), ss. 242-264, VII.BÖLÜM, SOSYAL DARWİNCİLİK, IRK KURAMI VE FAŞİZM, 1. On sekizinci Yüzyılda Irk Kuramının Başlangıçları, ss. 265-267, 2. Gobineau'nun Irk Kuramı Savı, ss. 267-280, 3. Sosyal Darwincilik (Gumplowicz, Ratzenhofer, Woltmann), ss. 280-296, 4. Çağdaş Irkçılığın Kurucusu H.S. Chamberlain, ss. 296-314, 5. Alman Emperyalist Felsefesinin Demagojik Sentezi Olarak "Nasyonal-Sosyalist Felsefe", ss. 315-359, SONSOZ, Savaş Sonrası Usdışıcılık Üzerine, ss. 361-449.

     

 

Yapısalcılık

ve

 Postyapısalcılık

3. Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık, Foucault, Michel (1999) çev. Ali Utku/Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yayıncılık.

 

 

 

 

Benjamin - Heidegger

ve

Teknoloji 

Walter Benjamin ve Heidegger'in Teknoloji hakkındaki görüşlerinin karşılaştırılması.

4. Walter Benjamin: "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı", ss. 50-86. Bu metin için bkz. Benjamin, Walter (1992) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

     
 

 

VİZE SINAVI

     
 

Heidegger'den sonra ontoloji ve metafizik

Adorno, Theodor W. (2004) Negative Dialectics, tr. by E. B. Ashton, Routledge: New York.

Part I: "Relation to Ontology", Part II: Negative Dialectics, Concept and Categories, Part III: "Models": 1. Freedom, 2. World Spirit and Natural History, 3. Meditations on Metaphysics.

     

 

 

Yapısöküm

 

 

 

5. "Différance", Derrida, Jacques (1999) Çev. Önay Sözer, Bkz. Toplumbilim Dergisi, Sayı 10, Ağustos, İstanbul: Kardeşler Matbaası. ss.49-61.

"Yapısalcı Anlamdan Yapısökümcü İze: Jacques Derrida", Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2004: II. Sayı, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul / 2007. ss.51-62.

"Kelime Kelime İstanbul Projesi"nin Açılış Konuşması, Avrupa Birliği Konseyi İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı. Proje Yönetmeni: Hüseyin Arda (heykeltıraş ve concept sanatçısı), 19 Haziran 2010,  Saat: 18:30 - 21:30, İmrahar Cd. Mevkii Sütlüce 3445, Bu konuşmayı okumak için tıklayınız: "Kelime Heykellerden Bir Labirent: Kelime Kelime İstanbul Projesi Açılış Konuşması. 19 Haziran 2010, İstanbul.", Bibliotech Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 12, Yıl: 4, Ağustos Eylül Ekim, Dosya Konusu: "Ayıp Şeyler: Cinsellik",  ss. 78-81.

     

 

Absürd felsefe

6. "Mallermé: İntihar Şiiri", Jean Paul Sartre. Çev. Sema Sökmen & Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 69-72.

Absürd felsefeye giriş: Camus'ye göre "absürd" ve felsefi bir sorun olarak "intihar".

6.1. Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

"Albert Camus - Saçma Bir Çağda Anlam Arayışı", Annemarie Pieper, Bkz. ss.211-234.  20. Yüzyıl Filozofları, Fleischer Margot (2004) çev. Akın Kanat, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

"Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), ISSN: 2148-5322. ss. 53-68.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

     

 

15. Dünya Felsefe Günü

"Çağdaş Düşünce Dünyasında Aklın Yıkımına Karşı Lukács'ın Eleştirisi", Metin Bal.

     

 

Freud ve Psikanaliz

 

 

 

 

7. "Bilinçdışı Felsefesi, Psikoloji ve Psikanaliz", Metin Bal.

7.1. "Psikanaliz: İnsanın Kendini Beğenmişliğine ya da Sözde Dünya Barışına Üçüncü Darbe", Bilinçaltından Bilinçdışına", Dil Sürçmeleri ve Nevrotik Durum (anksiyete nevrozu, evirme histerisi ve takıntılı nevroz)

Freud, Sigmund (1998) Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları, çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

Düşlerin Yorumu, I ve II. Cilt. Freud, Sigmund.

Freud, Sigmund (1999) Uygarlığın Huzursuzluğu, çev. Haluk Barışcan, İstanbul: Metis Yayınları.

Freud, Sigmund (1962) Civilization and It’s Discontents, tr. and edited by James Strachey, New York: W.W. Norton Company.

7.2. “Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, ss. 146-173. Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

7.3. Freud, Sigmund (2014) Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, çev. Hasan Can, Ankara: Tutku Yayınevi.

7.4. Freud, Sigmund (2001) The Psychopathology of Everyday Life, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. VI (1901), tr. from the German under the general editorship of James Strachey, in Collaboration with Anna Freud, assisted by Alix Strachey and Alan Tyson, London: Vintage Books.

7.5. Freud, Sigmund (2015) Cinsellik Üzerine, çev. Dr. Emre Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

7.6. Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis 1958-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, London: Routledge. Bu kitabın içeriği: 1. Şey’e Giriş, 2. Yüceltim Problemi, 3. Mutluluk Paradoksu, 4. Trajedinin Özü: Sophokles’in Antigone’si Üzerine Bir Yorum, 5.Psikanalitik Deneyimin Trajik Boyutu.

7.7. "Terapatik Olana Felsefi Açıdan Bakış", Ado Huygens, Çev. Metin Bal. ss. 61-63. Bibliotech Dergisi, sayı: 13.

7.8. "Psikoloji ve Psikanalizin Bulanık Rolleri", Mark Frezzo, ss. 99-114, Lee, Richard E. & Wallerstein, Immanuel (2007) İki Kültürü Aşmak, Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri İle Beşeri Bilimler Ayrılığı, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayıncılık.

 

 

 

 

Biçimcilik

Todorov, Tzvetan (2010) Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerinin Metinleri, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, İstanbul: YKY.

Todorov, Tzvetan (1987) Literature and Its Theorists, A Personal View of Twentieth Century Criticism, tr. by Catherine Porter, London: Routledge & Kegan Paul.

     

 

Frankfurt Okulu

Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün Tarihi. Jay, Martin (2005) çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Belge Yayınları.

"Frankfurt Okulu’nun “Otorite” Sorgulaması Üzerine Bir Deneme", Metin Bal.

Platon (2006) Kriton, Ödev Üzerine -Ahlaka Dair, çeviri ve yorum Filiz Öktem ve Candan Türkkan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Chomsky, Noam (2011) Entelektüellerin Sorumluluğu, söyleşi: Michael Albert, çev. Nuri Ersoy, İstanbul: bgst Yayınları.

Coşar, Yakup (2014, derleme) Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik, H. Arendt, R. Dworkin, J. Habermas, J. Galtung, M. L. King, J. Rawls, H. Saner, H. D. Thoreau,  çev. ve önsöz Yakup Coşar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 1. Devlete Karşı İtaatsizlik Görevi Üzerine, Thoreau. 2. Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı, Rawls. 3. Sivil İtaatsizlik, Arendt. 4. Sivil İtaatsizlik. Demokratik Hukuk Devletinin Denektaşı, Almanya'da Otoriter Legalizm Karşıtlığı, Habermas. 5.  Sivil İtaatsizliğin Etiği ve Pragmatiği, Dworkin. 6. Demokrasilerde Direnme Sorumluluğu Üzerine, Saner. 7. Diktatörlük Dönemlerinde Kişisel Sorumluluk, Arendt. 8. Birmingham Cezaevi'nden Mektup, King. 9. Gandhi ve Alternatif Hareket Teoride Satyagraha: Normlar, Galtung.

Marcuse, Herbert (1997) Tek Boyutlu İnsan, İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi Üzerine İncelemeler, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Horkheimer, Max (2010) Akıl Tutulması   önsöz ve çev. Orhan Koçak, İstanbul: Metis Yayınları.

Adorno, Theodor W.  (2007) Minima Moralia çev. Orhan Koçak & Ahmet Doğukan, İstanbul: Metis Yayınları.

Adorno, Theodor W. (2012) Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max, (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği, çev. Nihat Ülner ve Elif Öztarhan Karadoğan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. “Kültür Endüstrisi, Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma” ss. 162-222.

Adorno, Theodor W. (2012) Ahlak Felsefesinin Sorunları, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.

Adorno, Theodor W. (2011) Otoritaryen Kişilik Üstüne, Niteliksel İdeoloji İncelemeleri, çev. Doğan Şahiner, İstanbul: Say Yayınları.

Arendt, Hannah (2014) Geçmişle Gelecek Arasında, Siyasi Düşünce Konulu Sekiz Deneme, Çev. Bahadır Sina Şener - Onur Eylül Kara, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: Önsöz: Geçmiş ve Gelecek Arasındaki Yarık, 1. Gelenek ve Modern Çağ, 2. Tarih Kavramı: Antik ve Modern, 3. Otorite Nedir?, 4. Özgürlük Nedir?, 5. Eğitimdeki Kriz, 6. Kültür Krizi: Toplumsal ve Siyasal Anlamı, 7. Hakikat ve Siyaset, 8. Uzayın Fethi ve İnsanın İtibarı.

Lunn, Eugene (2010) Marksizm ve Modernizm, Lukács, Brecht, Benjamin ve Adorno Üzerine Tarihsel Bir İnceleme, Çev. Yavuz Alogan, Ankara: Dipnot Yayınları.

Frankfurt Okulu, Bottomore, Tom (1997) çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları.

Holz, Hans Heinz (2012) Frankfurt Okulu Eleştirisi, çev. Olcay Geridönmez, Z. Ece Kaya, Mehmet Çallı.

Gülenç, Kurtul (2015) Frankfurt Okulu. Eleştiri, Toplum ve Bilim, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

“Gelenek, İletişim ve Toplumsal Yeniden Üretim Üzerine”, Prof. Dr. Claude MANGION, (Malta Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı, Malta), Çevirenler Araş. Gör. Eylem YILDIZER ve Doç. Dr. Metin BAL. ss. 153-167. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 25, Bahar 2015,  ISSN: 1303-4251. Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa-Türkiye. (Bu metin Malta Üniversitesi ve DEÜ felsefe bölümleri arasında gerçekleştirilen Erasmus Programı Öğretim Üyesi Hareketliliği kapsamında 20 Mart 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte sunulmak üzere Prof. Dr. Claude Mangion tarafından hazırlanmıştır.)

 

 

 

   

"Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017 Cuma, Saat: 15:00-17:00. DEÜ, Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. İzmir-Buca. (video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.)

     

 

Sartre ve

Bağlılık Felsefesi

 

Sartre, Jean-Paul (2001) What is Literature?, tr. by Bernard Frechman, with an introduction by David Caute, London and New York: Routledge.

Sartre, Jean-Paul (2010) The Imaginary, A Phenomenological Psychology of the Imagination, with introduction by Arlette Eelkaim-Sartre and Jonathan Webber, London: Routledge.

"Varoluşçuluk ve Hümanizm", Sartre. Sartre'ın bu Konferans metni Türkçe'ye rastgele ve keyfi bir başlıklandırmayla Asım Bezirci ve sonra Ahmet Aydoğan tarafından çevrilmiştir. Bu çevirilerde felsefi teknik terimler göz ardı edilmiştir. Ders esnasında Sartre'ın bu metni teknik terimler dikkate alınarak incelenecektir.

Sartre, Jean-Paul (2009) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1997) Yaşamöyküleri, Baudelaire, çev. Bertan Onaran, şiir çev. Sait Maden, İstanbul: Payel Yayınevi.

Mallermé: İntihar Şiiri", Jean Paul Sartre. Çev. Sema Sökmen & Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 69-72.

"Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre'ın Sanat Anlayışı" (Jean-Paul Sartre's Conception of Art Based on the Phenomenological Ontology), Hazırlayan: Sema SÖKMEN, Tez Danışmanı: Metin BAL, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Aydın-2013. 182 sayfa.

Sartre, Jean-Paul (1996)  Özgürlük Yolları I: Akıl Çağı, çev. Gülseren Devrim,  İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul  (2009) Bulantı, çev. Selahattin Hilav, İstanbul: Can Yayınları.

"Sartre - Saçmalıkla Özgürlüğün Arasında", Peter Kampits, ss. 235-260 ,20. Yüzyıl Filozofları, Fleischer Margot (2004) çev. Akın Kanat, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

Karl Jaspers ve Varoluşçuluk:

Peach, Filiz "İnsan Sonluluğu: İnsanlığın Temel Bir Sorusu", çev. Ayşe İclal Küçükkırca. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı: 5, Kasım 2009. ss. 97 - 105.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

 

Wittgenstein: Tractatus ve Felsefi Soruşturmalar

Dil, Doğruluk, Mantık, Alfred Jules Ayer, 1998, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul: Metis Yayınları.

Analitik Felsefe, Rossi, Jean-Gérard (2001) çev. Atakan Altınörs, İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

İÇİNDEKİLER: Birinci Bölüm, 1.Yeni Mantık, 2.Russel'ın Belirli Betimlemeler Teorisi, 3.Analiz ve Mantıksal Atomculuk, 4.Wittgenstein'ın Tractatus Logico-philosophicus'u, 5.Mantıkçı Pozitivizm ve Metafizik Eleştirisi, İkinci Bölüm, 1.Wittgenstein: Dil Oyunları ve Hayat Formları

2.Ryle: Kavramsal Analiz, 3.Strawson: Sözcüklerin Mantığından Betimleyici Metafiziğe, 4.Austin: Söz Edimleri Teorisine Doğru

Üçüncü Bölüm, 1.Mantık Felsefesine Doğru, 2. Quine: Niceleme ve Ontoloji, 3.Kripke: Formel Semantik ve Ontoloji

Roberts, Julian (1992) The Logic of Reflection, German Philosophy in the Twentieth Century, New Haven and London: Yale University Press.

Delacampagne, Christian (2012) 20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Debord, Guy (2010) Gösteri Toplumu ve Yorumlar, Çev. Ayşen Ekmekçi & Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İçindekiler: Tamamlanmış Ayrılık, Gösteri olarak meta, Görünüşteki birlik ve bölünme, Özne ve temsil olarak proletarya, Zaman ve tarih, Gösteri Zamanı, Toprağın düzenlenmesi, Kültürde yadsıma ve tüketim, Maddileşmiş ideoloji.

Foucault, Michel (2014) Doğruyu Söylemek, çev. Kerem Eksen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Altuğ, Taylan (2006) Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, Ankara: Ebabil Yayıncılık.

"Aklın Doğal Bir Yanılsaması Olarak Metafizik" ss.11-34.

"Mantıkçı Pozitivism'de Metafiziğe Karşı Tavır" ss.35-44.

"Dilin Sınırları ve Metafizik" ss.45-62.

" 'Doğrulanabilirlik' ve Metafizik Empirist Anlam Ölçütünün Konumu" ss. 63-82.

"Sentaks Sorunu Olarak Metafizik" ss.83-102.

Beauvoir, Simone de (2009) Mandarinler, çev. İlkay Kurdak, Ankara: İmge Kitabevi.

Ollmann, Bertell (2006)Diyalektiğin Dansı, Marx’ın Yönteminde Adımlar,  Çev. Cenk Saraçoğlu, Yayınevi adı: Yordam Kitapları.

Bergson, Henri (2007)Madde ve Bellek, Beden Tin İlişkisi Üzerine Deneme,  , çev.Işık Ergüden, Ankara: Dost Yayınevi.

Deleuze, Gilles (2005) Bergsonculuk,  Çev. Hakan Yüceler, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

O’Hear, Anthony  (1999) (der.) German Philosophy Since Kant [Kant’tan İtibaren Alman Felsefesi], Royal Institute of Philosophy Lectures (Cambridge: Cambridge University Press)

Bochenski, J.M (1997) Çağdaş Avrupa Felsefesi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Margot, Fleischer (2004) 20. Yüzyıl Filozofları,  çev. Akın Kanat, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

Everdell, William R.(2007) İlk Modernler, yirminci yüzyıl düşüncesinin kökenlerine ilişkin profiller, çev. Hülya Kocaoluk, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.

Descamps, Christian (2015) Fransa'da Felsefenin Kırk Yılı, Sartre'dan Deleuze'e Tekil Düşünce, çev. Ender Keskin, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

"Edmund Husserl-Transandantal Olgular: Kanıt ve Sorumluluk" , Wolfhart Henckmann. Bkz. ss. 125. 147, 20. Yüzyıl Filozofları, Fleischer Margot (2004) çev. Akın Kanat, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

Megill, Allan (1998) Aşırılığın Peygamberleri, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, çev. Tuncay Birkan,  Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

1900'den Günümüze Büyük Düşünürler, Birinci Cilt: Lenin, Gramschi, Bloch, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Poulantzas, Editör: Çetin Veysal, İstanbul: Etik Yayınları.2009.

1900'den Günümüze Büyük Düşünürler, İkinci Cilt: Max Weber, Louis Althusser, Malinowski, Mihail M. Bahtin, Editör: Çetin Veysal, İstanbul: Etik Yayınları.2010.

Copleston, Frederick (2003) A History of Philosophy, 19th and 20th century french philosophy, London-New York: Continuum.

 

Başlangıç dersi: "Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

 

1-) Plato (1924) Euthyphro,  tr. into English with Analyses and Introduction by B. Jowett. in Five Volumes, Vol. II. London: Lowe & Brydone, Printers, LTD. pp. 65-93.

(Platon (2011) Euthyphron, çev. Güvenç Şar, İstanbul: Kabalcı Yayınları.)

2-) David Berman, "Schopenhauer, Nietzsche ve Ateizm", çev. Metin Bal. (David Berman, “Schopenhauer, Nietzsche, and Atheism”, İçinde: Encyclopedia of Psychology and Religion. ss. 823-825. Leeming, David A., Madden, Kathryn & Marian, Stanton (ed. 2010) Encyclopedia of Psychology and Religion, New York: Springer.)

3-) Hill, R. Kevin (2005) Nietzsche's Critiques, The Kantian Foundation of his Thought, Oxford: Clerendon Press.

4-) Ray, Matthew Alun (2003) Subjectivity and Irreligion. Atheism and Agnosticism in Kant, Schopenhauer and Nietzsche, Aldershot: Ashgate Publishing Limited.

5-) Pippin, Robert B. (2010) Nietzsche, Psychology & First Philosophy, Chicago: The University of Chicago.

Psychology as "the Queen of the Sciences" / What is a Gay Science? / Modernity as a Psychological Problem / "The Deed is Everything (Das Tun ist alles) / The Psychological Problem of Self-Deception / How to Overcome Oneself: On the Nietzschean Ideal.

6-) Schopenhauer, Arthur (2009) İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, çev. Levent Özşar, İstanbul: Biblos Kitabevi.

7-) Schopenhauer, Arthur (2009) The Horrors and Absurdities of Religion, tr. by R. J. Hollingdale, London: Penguin Books.

(Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.)

8-) Schopenhauer, Arthur (2015) İdeal ve Gerçek, İdealizmin ve Gerçekçiliğin Kısa Tarihi, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

9-) Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları. İçindekiler: Hayat: ıstırap ve sefalet; Yaşama iradesinin tasdiki ve inkarı; Hayatın boşluğu öğretisi üzerine; İntihar üzerine.

10-) Schopenhauer, Arthur (2014) Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Şule Yayınları.

11-) Schopenhauer, Arthur (2008) Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

 

Nietzsche'nin Güç İstenci'nde insanın durumunun yapısal momentlerinin analizi

"Nihilizm"in Tanımlanmasında Nietzsche'nin "Tanrı Öldü" Sözünün Anlamı

“Nietzsche’nin “Tanrı Öldü” Sözü”nün Düşünce Tarihindeki Öneminin Heidegger Tarafından Bir Yorumu", Metin Bal.

 

12-) Nietzsche’nin "Tanrı Öldü" Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Heidegger, Martin. Çev. Levent Özşar. Bursa: Asa Kitabevi.

13-)"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

"Gerçekten Düşünme" ve "yinelenen boş bildirim"den kaçınmak için hazırlayıcı kavramlar: Hiç, Özgürlük, Varlığın Tarihi, Aletheia ve Hakikat, Ev(sizlik) ve Tekinsiz, İnsan ve Antropoloji, Ontoloji ve Fundamental Ontoloji, Tanrı ve Teoloji.

14-) Nietzsche, Friedrich (2006) Eğitimci Olarak Schopenhauer, çev. Cemal Atila, İstanbul: Say Yayınları.

15-) Nietzsche, Friedrich (1968) The Will To Power, A New Translation by Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale, edited, with Commentary, by Walter Kaufmann with Facsimilies of the Original Manuscript, New York: Vintage Books, A Division of Random House.

(Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, çev. Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.)

16-) Heidegger, Martin (1991) Nietzsche, Vol. I: The Will to Power as Art, Vol. II: The Eternal Recurrence of the Same, tr. by David Farrell Krell, New York: Harper & Row.

17-) Nietzsche, Friedrich (2011) Şen Bilim (Ana Metin 1), çev. Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

17.1.-) Nietzsche, Friedrich (2011) Şen Bilim (Şiirler), çev. Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

18-) Heidegger, Martin (2001) Nietzsche’nin “Tanrı Öldü!” Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Çev: Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.

19-) Nietzsche, Friedrich (2005) Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, İstanbul: Say Yayınları.

20-) Nietzsche, Friedrich, (2007), İyinin ve Kötünün Ötesinde, Bir Gelecek Felsefesini Açış, Çev: Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

21-) Nietzsche, Friedrich (1988) Die Geburt der Tragödie, Unzeitgemässe Betrachtungen, I-IV, Nachgelassane Schriften, 1870-1873, Kritische Studienausgabe Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

21.1.-) Nietzsche, Friedrich (2013) Tragedyanın Doğuşu, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: TİB, Kültür Yayınları.

21.2.-)  Nietzsche, Friedrich (1995) The Birth of Tragedy, tr. by Clifton P. Fadiman, New York: Dover Publications, INC.

21.3.-) Nietzsche, Friedrich (2011) Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu, Çev. İsmet Zeki Eyuboğlu, İstanbul: Say Yayınları.

21.4.-) Daniels, Paul Raimond (2013) Nietzsche and The Birth of Tragedy, Durham: Acumen Publishing Limited.

25-) Nietzsche, Friedrich (1998) On the Genealogy of Morality, tr., with Notes, by Maudemarie Clark and Alan J. Swensen, Introduction by Maudemarie Clark, Indianapolis: Hackett Publishing Company.

25.1-) Nietzsche, Friedrich (2015) Ahlakın Soykütüğü Üzerine, çev. Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

26-) Nietzsche, Friedrich (2008) Twilight of Idols or How to Philosophize with a Hammer, tr. with an introduction and Notes by Duncan Large, Oxford: Oxford University Press.

26.1-) Nietzsche, Friedrich (2005) Putların Batışı Ya da Çekiçle Nasıl Felsefe Yapılır, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: İthaki Yayınları.

27-) Nietzsche, Friedrich (2004) İnsanca, Pek İnsanca, 2, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: İthaki Yayınları.

28-) Nietzsche, Friedrich (1995) Deccal, Hristiyanlığa Lanet, çev. Oruç Aruoba, İstanbul: Hil Yayın.

29-) Nietzsche, Friedrich (2003) Also sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keinen, Nachwort von Josef Simon, Stuttgart: Philipp Reclam jun.

29.1.-) Nietzsche, Friedrich (2004) Zerdüşt Böyle Diyordu, çev. Osman Derinsu, İstanbul: Varlık Yayınları.

29.2.-) Nietzsche, Friedrich (1997) Thus Spake Zarathustra, tr. by Thomas Common, Introduction by Nicholas Davey, Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited.

30-) Nietzsche, Friedrich (2013) Gezgin ile Gölgesi, çev. Murat Batmankaya, İstanbul: Say Yayınları.

31-) Nietzsche, Friedrich (2009) Ecce Homo, How To Become What You Are, tr. with an Introduction and Notes by Duncan Duncan Large, Oxford: Oxford University Press

31.1-) Nietzsche, Friedrich (2005) Ecce Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur, Çev: İsmet Zeki Eyuboğlu, İstanbul: Say Yayınları.

.32-) Nietzsche, Friedrich (2005) Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Yararsızlığı Üzerine, çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Say Yayınları.

33-) Nietzsche, Friedrich (2003) Tan Kızıllığı, Ahlaksal Önyargılar Üzerine Düşünceler, Bütün Yapıtları 4, çev. Özden Saatçi, İstanbul: Say Yayınları.

34-) Nietzsche, Friedrich (2006) Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe, Çev. Gürsel Aytaç, İstanbul: Say Yayınları.

35-) Nietzsche, Friedrich (2010) Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine, çev. Gürsel Aytaç, İstanbul: Say Yayınları.

36-) Nietzsche, Friedrich (2002) Wagner Olayı, Bir Müzisyen Sorunu. Nietzsche Wagner'e Karşı, Bir Ruhbilimcinin Yazıları, çev. M. Osman Toklu, İstanbul: Say Yayınları.

37-) Kaufmann, Walter (2000, edited) Basic Writings of Nietzsche, tr. by Walter Kaufmann, New York: The Modern Library.

Contents: The Birth of Tragedy. / Seventy-Five Aphorisms from Five Volumes. / Beyond Good and Evil. / On the Geneology of Morals. / The Case of Wagner. / Ecce Homo.

38-) Kaufmann, Walter (edited, 1976) The Portable Nietzsche, Selected and Translated with an Introduction, Prefaces, and Notes by Walter Kaufmann, New York: Penguin Books. Contents: Letters / Thus Spoke Zarathustra / Twilight of The Idols / The Antichrist / Nietzsche Contra Wagner.

39-) Bataille, Georges (2000) Nietzsche Üzerine, çev. Mukadder Yakupoğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

40-) Derrida, Jacques (2007) Nietzschelerin Şöleni, derleme ve çeviri: Ali Utku-Mukadder Erkan, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

41-) Deleuze, Gilles (2010) Nietzsche, çev. İlke Karadağ, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

42-) Figal, Günter (2001) Nietzsche, Eine Philosophische Einführung, Stuttgart: Philipp Reclam jun.

43-) Pippin, Robert (2012) Introductions to Nietzsche, Cambridge: Cambridge University Press.

44-) Pearson, Keith-Ansell (2011) Kusursuz Nihilist, çev. Cem Soydemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

45-) Cogito, 2016, Sayı 25, Nietzsche: Kayıp Bir Kıta. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

 

"Deleuze'ün Nietzsche'si: Düşünce, Güç İstenci ve Ebedi Dönüş", Ronald Bogue, çev. Dilek Hattatoğlu, Bkz.ss.97-106. Toplumbilim, Gilles Deleuze özel sayısı, Sayı:5, Kasım 1996, Bağlam Yay. İstanbul

Nietzsche Üzerine, Şans İstenci. Bataille, George, (2000) Çev. Mukadder Yakupoğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

İç Deney, Bataille, George, Yapı Kredi Yayınları.

Yazınsal Uzam, Blanchot, Maurice, Yapı Kredi Yayınları.

Nietzschelerin Şöleni, Derrida, Jacques (2007) derleyen ve çeviren Ali Utku - Mukadder Erkan, İstanbul: Otonom Yayıncılı.

Nietzsche Ağladığında, Irvin D. Yalom, 2010, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Eleştirel Teori, Habermas ve Frankfurt Okulu, Geuss, Raymond,

Frankfurt Okulu, Kökeni ve Önemi. Slater Phil (1998) çev. Ahmet Özden, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Marcuse, Herbert (1998) Eros ve Uygarlık, çev. Aziz Yardımlı,  İstanbul: İdea Yayınevi.

Marcuse, Herbert (1998) Karşıdevrim ve İsyan, çev. Gürol Koca-Volkan Ersoy,  İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Heidegger ve Nazizm, Derleyen: Ahmet Demirhan, Vadi Yayınları.

Biricik Modernite, Şimdinin Ontolojisi Üzerine İnceleme, Jameson, Fredric (2004)  çev. Sami Oğuz, Ankara, Epos Yayınları.

Başaran, Melih (2004) Gıyabında, Yerineler, İstanbul: Paradigma Yayınları.

Odyan, Yervant (2013) Yoldaş Pançuni, Mizahi Roman, resimleyen Aleksandr Saruhan, çev. Sirvant Malhasyan, İstanbul: Aras Yayıncılık.

Huhn, Tom (2004), The Cambridge Companion to Adorno, Cambridge: Cambridge University Press.

 1. Negative Dialectic as Fate. Adorno and Hegel.

 2. Adorno’s Kant-Freud Interpretation. Joel Whitebook, 51-78.

 3. Adorno-Marx. Materialism. Simon Jarvis, 79-100

 4. Leaving Home: on Adorno and Heidegger. Samir Gandesha, 101-128.

 5. Is Experience Stil in Crisis? Reflections on a Frankfurt School Lament. Martin Jay, 129-147.

 6. Mephistoteles in Hollywood. Adorno, Mann and Schoenberg, 148-180.

 7. Right Listening and New Type of Human Being, Robert Hullot-Kentor, 181-197.

 8. Authenticity an Failure in Adorno’s Aesthetics of Music, Max Paddison, 198-221.

 9. Dissonant Works and The Listening Public, Lydia Goehr, 222-247.

 10. Adorno, Heidegger and the Meaning of Music, Andrew Bowie, 248-278.

 11. The Critical Theory of Society as Reflective Sociology, Stefan Müller Doohm, 279-302.

 12. Geneology of Critique Two Forms of Ethical Questioning of Morality, Christoph Menke, 302-327.

 13. Adorno’s Negative Moral Philosophy, Gerhard Schweppenhäuser, 328-353.

 14. Adorno’s Social Lyric, and Literary Criticism Today. Poetics, Aesthetics, Modernity, Robert Kaufman, 354-375.

 15. Adorno’s Tom Sawyer Opera Singspiel, Rolf Tiedemann, 376-394.

Benjamin, Andrew (ed.) (2006) Walter Benjamin and Art, London: Continuum.

Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık.

1. Institute für Sozial Forschung’un Kuruluşu ve Frankfurt’taki İlk Yılları, ss.21-68.

2. Eleştirel Teorinin Kökenleri ve Oluşumu, ss.69-130.

3. Kültür Eleştirisine Psikanalizin Katılması, ss.131-168.

4. Enstitünün Otorite Konusundaki İlk Çalışmaları, ss. 169-210.

5. Enstitünün Nazizm’i İrdeleme Çalışmaları, ss. 211-250.

6. Estetik Kuram ve Kitle Kültürüne Yönelik Eleştiri, ss. 251-316.

7. Enstitünün 1940’larda Yaptığı Ampirik Araştırmalar, ss. 317-364.

8. Bir Tarih Felsefesi Arayışı: Aydınlanmanın Eleştirilmesi, ss. 365-406.

9. Sonsöz 407-434.

YAPILACAK SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

Ana Sayfa

for English click here please