DERSIN ADI

Yabancı Dilde Felsefi Metin Okuma I / 2011 Güz Dönemi                    ana sayfa

KODU

FEL 235 / Türü: Seçmeli / Dönemi: 3

KREDISI

Ulusal Kredi:  2        AKTS: 3

BÖLÜM

Felsefe / 2'nci sınıf.

ÖGRETIM ÜYESI

Prof. Dr. Metin BAL

ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

DERSIN AMACI

İngilizce dilinde felsefe metinleri okumak, temel felsefi kavramların İngiliz dilindeki karşılıklarını çözümlemek, böylece öğrencinin yabancı dilde doğru anlama ve doğru çeviri yapabilme yeteneğini geliştirmek.

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                           

   

1., 2., 3. weeks

"The Cosmological Period", Wilhelm Windelband, A History of Philosophy, Vol. I. Greek, Roman and Medieval, New York: Harper & Brothers, Publishers. ss. 27-47,
   

4., 5. Weeks

"Main Currents in Philosophy", Olaf Hansen, ss. 399-417, Encyclopedia of Nineteenth-Century Thought, ed. by Gregory Claeys, Routledge, London, 2006.
   
6. 7. weeks

"Myth, Poetry and Philosophy", Karsten Friis Johansen, tr. by Henrik Rosenmeier, London: Routledge. ss.11-19

   
8., 9., 10., Reading texts by Plato:  Protagoras, Plato
   

11.,12.,13.,14.. weeks

"Kant, Immanuel (1725-1804)", David Rose. ss.349-354. Encyclopedia of Nineteenth-Century Thought, ed. by Gregory Claeys, Routledge, London, 2006.

   

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

   
1 Plato, Seventh Letter
2 Plato, Protagoras
3 Claeys, Gregory (2005) (ed.) Encyclopedia of Nineteenth-Century Philosophy, New York: Routledge.
4 Routledge Encyclopedia of Philosophy (1998) Routledge Company: New York
5 Singh, Aakash & Mohapatra, Rimina (2008) (ed.) Reading Hegel, The Introductions, Melbourne: re.press
6

Blackburn, Simon (1999) Think, A Compelling Introduction to Philosophy, New York: Oxford University Press. (Contents: Knowledge, Mind, Free Will, The Self, God, Reasoning, The World, What to Do)

7

Andersen, Hans Christian (2006) The Complete Fairy Tales, London: Wordsworth Editions.
   

SINAVLAR

yer: , saat:

ana sayfa