Dersin Adı

Kadın Sorununu Saptamanın Felsefi Araçları I / Güz Dönemi

 

Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Dersi

Dersin Kodu

 

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin AKTS Kredisi

8

Haftalık Ders Saati

(Kuramsal)

3

Dersin Verildiği Yıl

 

Dersin Verildiği Yarıyıl

GÜZ Dönemi

Dersin Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Metin BAL

Dersin Amacı

Kadın sorununu saptamada yardımcı olacak felsefi araçları öğrenmek

 

Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci,

1.     Kadın sorununun felsefi kavramlarını saptar.

2.     Kadın sorununun felsefi sorularını kavrar.

3.     Kadın sorununun düşünce temelini kavrar.

4.     Kadın sorununun saptanması hakkındaki felsefi yaklaşımları kavrar.

Dersin İçeriği

 

Kadın Sorununu Saptamanın Felsefi Araçları I ve II derslerimizin içeriği, kadın konusundaki mevcut soruların ve henüz fark edilmemiş ya da yeni soruların saptanmasında yardımcı olacak felsefi araçların edinilmesine yardımcı olacak filozofların düşüncelerinin gözden geçirilmesi ve araştırılmasıdır. 

 

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

(16 haftalık)

HAFTA

KONULAR

Kapsam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL (Tıklayarak indirip okuyabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Keyifli okumalar.)

1

Düşünmek ne demektir?

2

Varlık sorusu

3

Felsefenin Grek Başlangıcı

4

Ortaçağda insan düşüncesi

5

Rösenans ve doğaya dönüş

6

Descartes ve İnsan Öznesi

7

Aydınlanma ve Özgürlük

8

VİZE

9

Romantisizm ve Duygu

10

Marx ve İnsanı İnsan Yapan Özellik: Sanatsal Üretim

11

Modernizm ve anti-realizm

12

Nietzsche ve nihilizm.

13

Bilinç ve bilinçdışı karşıtlığı.

14

Varoluşçuluk

15

Postmodernizm ve Caydırılmış İnsan

16

FİNAL

Ders Kitabı/

Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar

Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

Thomson, George (1997) İlk Filozoflar, Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi.

Platon (2007) Symposion, Çev. Eyüp Çoraklı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Platon (2018) Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu – M. Ali Cimcoz, İstanbul: TİB Kültür Yay.

Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Aristotle (2002) Metaphysics, tr. by Joe Sachs, Santa Fe, New Mexico: Green Lion Press.

Aristotle (2014) Nicomachean Ethics, tr. and ed. by Roger Crisp, Cambridge: Cambridge University Press.

Descartes, René (1998) Anlığın Yönetimi İçin Kurallar & İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Kant, Immanuel (2006) Yargı Yetisinin Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi

Nietzsche, Friedrich (2017) Böyle Dedi Zerdüşt, herkesin ve hiç kimsenin kitabı, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Brecht, Bertolt. (2005). Tiyatro İçin Küçük Organon, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları.

Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

Heidegger, Martin (2004) What is Called Thinking, tr. by J. Glenn Gray, New York: Harper Perennial.

Sartre, Jean Paul (2010) Varoluşçuluk, çev. Asım Bezirci, İstanbul: Say Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (2010) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev.Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

Baudrillard, Jean (2008) Simulakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.    ANA SAYFA