DERSIN ADI

18. Yüzyılda Felsefe / Felsefe Bölümü / Kod: FEL 303 / Türü: Zorunlu / Dönemi: V. / Güz

KREDISI

Ulusal Kredi:  3      AKTS: 6.

ÖGRETIM ÜYESİ

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

 

DERSIN AMACI

18. yüzyıl felsefesini İngiliz, Fransız ve Alman Aydınlanma ve Aydınlanma karşıtı düşünürlerin görüşleriyle incelemek. "18'inci yüzyılda, zihinsel bir yapıt iki yönlü bir edimdi, çünkü toplumsal değişimlerin temelini oluşturacak düşünleri yaratıyor ve yazarını tehlikeye atıyordu. ve ele alınan kitap hangisi olursa olsun, bu edim hep aynı biçimde belirleniyordu: Özgürleştirici bir edimdi bu." Sartre.

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

 

HAFTALIK DERS PLANI VE IÇERIGI

Hafta

Numara Sırasıyla Konu ve Literatür

 
     
  İNGİLİZ AYDINLANMASI  

1

Berkeley (1685 - 1753)

1-) "Berkeley", ss.11-64. Copleston, Frederick (1998) Felsefe Tarihi Cilt 5 Çağdaş Felsefe, Bölüm b, Berkeley & Hume, Çeviren Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi. (ss.202-257. Copleston, Frederick (2003) A History of Philosophy, Vol. 5, British Philosophy, Hobbes to Hume, Continuum: London.)

Berkeley, George (1984) Hylas ve Philonous Arasında Üç Konuşma, Çev. K. Sahir Sel, İstanbul: Sosyal Yayınlar.

 
2 "Geçiş Dönemi: İdealizm ve Skeptisizm, 1. Berkeley, 2. Hume." Hegel, Çev. Metin Bal ve Onur Kuzgun. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 73-75.  
     

3

"John Locke", ss. 75-148. Copleston, Frederick (1998) Felsefe Tarihi Cilt 5 Çağdaş Felsefe Bölüm a, Hobbes & Locke, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 

     
4 2. "David Hume", ss. 67-157. Copleston, Frederick (1998) Felsefe Tarihi Cilt 5 Çağdaş Felsefe, Bölüm b, Berkeley & Hume, Çeviren Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi. (İngilizce orijinal metin için bkz. ss. 258-353, Copleston, Frederick (2003) A History of Philosophy, Vol. 5, British Philosophy, Hobbes to Hume, Continuum: London.)  
     
5 "Adam Smith", ss. 159-164.Copleston, Frederick (1998) Felsefe Tarihi Cilt 5 Çağdaş Felsefe, Bölüm b, Berkeley & Hume, Çeviren Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 

     
6 FRANSIZ AYDINLANMASI

3-) Copleston, Frederick (2004) Felsefe Tarihi Cilt 7 Modern Felsefe Fransız Aydınlanmasından Kant'a Bölüm 1 Aydınlanma, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 
  Ansiklopedistler  
     
  Rousseau  
   

 

  4-) Denis Diderot (2006) Rameau'nun Yeğeni, çev. Adnan Cemgil, İstanbul: Engin Yayıncılık.  
       Diderot, Dennis (1986) Jacques The Fatalist, tr. by Michael Henry with an Introduction and Notes by Martin Hall, London: Penguin Books.  
  Montesquieu  
 

 

 
 

Voltaire

 

 

 

 
7-8-9

ALMAN AYDINLANMASI

 

  Büyük Frederick  
     
  Lessing

Lessing, Gotthold Ephraim (2011) İnsan Soyunun Eğitimi, Aydınlanma, Din ve Eğitim, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

 
     
  5-) Kant, Immanuel (1983) Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten könne, çev. Ioanna Kuçuradi - Yusuf Örnek, Ankara: METEKSAN.

 

  "Kant'ın Temel Kavramları", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 68-82.  
  "Kant'ın Temel Kavramları II", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos/Eylül 2014, Sayı: 20, Yıl: 7. ss. 74-88.  
10-11 AYDINLANMADAN KOPUŞ:  ss. 172-188, Copleston, Frederick (2004) Felsefe Tarihi Cilt 7 Modern Felsefe Fransız Aydınlanmasından Kant'a Bölüm 1 Aydınlanma, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.  
     
  Hamann,  
     
  Herder,  
 

 

 
  Jacobi,  
     

12-13-14

Sistematik Felsefenin Başlangıcı: FICHTE  
 

ss. 11-103. Copleston, Frederick (1996) Felsefe Tarihi Cilt VII Çağdaş Felsefe Fichte'den Nietzsche'ye Bölüm 1a Alman İdealizmi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 
 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

 
1-) Copleston, Frederick (1998) Felsefe Tarihi Cilt 5 Çağdaş Felsefe, Bölüm b, Berkeley & Hume, Çeviren Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
Copleston, Frederick (2003) A History of Philosophy, Vol. 5, British Philosophy, Hobbes to Hume, Continuum: London.
2-) Copleston, Frederick (2004) Felsefe Tarihi Cilt 7 Modern Felsefe Fransız Aydınlanmasından Kant'a Bölüm 1 Aydınlanma, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
3-) Denis Diderot (2006) Rameau'nun Yeğeni, çev. Adnan Cemgil, İstanbul: Engin Yayıncılık.
4-) Kant, Immanuel (1983) Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten könne, çev. Ioanna Kuçuradi - Yusuf Örnek, Ankara: METEKSAN.
"Kant'ın Temel Kavramları", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 68-82.

Cassirer, Ernst (1978) The Problem of Knowledge, Philosophy, Science, and History since Hegel, tr. by William H. Woglom, M.D., and Charles W. Hendel, with a Preface by Charles W. Hendel, New Haven: Yale University Press.

Pascal, Blaise (1996) Düşünceler, Çev. Metin Karabaşoğlu, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Berkeley (1935) Beşeri Bilginin Prensipleri Hakkında Bir Eser ve Hylas İle Filonos Arasında Üç Konuşma, Çev.  Mehmed Saffet Engin, İstanbul: Devlet Basımevi.

Kant, Arı Usun Eleştirisi

Aydınlanma Filozofları - Locke, Hume ve Berkeley - Gerald Hanratty, çev. Tuncay İmamoğlu & Celal Büyük, 2002, İstanbul: Anka Yayınları.

Altuğ, Taylan (2006) Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, Ankara: Ebabil Yayıncılık.

Bilginin Temelleri, Arda Denkel

Cevizci, Ahmet (2007) Aydınlanma Felsefesi Tarihi, Bursa: Asa Kitabevi.

Cevizci, Ahmet (2009) Felsefe Tarihi, Thales'ten Baudrillard'a, İstanbul: Say Yayınları.
 

SINAVLAR : Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

     
 

Ana Sayfa