DERS ADI

Estetik ve Sanat Kuramları I    /   DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı TezliYüksek Lisans Programı Dersi       

                                                                                                                                                                                 For English click here please

KODU

FEL  5033 / Türü: Seçmeli / Dönemi:  2018/19 Güz (I. Dönem) / Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri: 24 Eylül 2018 - 31 Aralık 2018.

KREDISI

Ulusal Kredi: 3  AKTS: 10 / Bu dersin devamı olan II. dönem dersi Estetik ve Sanat Kuramları II - FEL 5036 - dersi için tıklayınız lütfen.

ÖGRETIM ÜYESİ

Doç. Dr. Metin BAL

ADRES

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası, Oda No: 328, 

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net , Görüşme Gün ve Saatleri:  Pazartesi 13:00 - 13:45 - Salı: 13:00-13:45

Ana Sayfa

 

DERSİN AMACI

2018/19 Güz Dönemi'nde üzerinde yoğunlaşılacak konu  "Modernizm" ve "Postmodernizm"dir. Çağdaş filozof Fredric Jameson'ın Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı kitabı yoluyla postmodern döneme özgü felsefenin özelliklerini tespit ederek bu dönemin bir düşünce haritasını ortaya çıkarmaya çalışmaktır.

KAZANILAN BILGI

Postmodernizmin felsefe bakımından anlamı.

METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

MATERYAL

Jameson'ın "postmodernizm" ile ilgili kitapları ve makaleleri.

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLAN VE IÇERIGI

HAFTA

Numara Sırasıyla Haftalık Konular ve Literatür                                                                                   

   
 

Her türlü felsefe dersine başlangıç dersi: "FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin Bal

   

1. Hafta,

25 Eylül 2018

 

Ders kitapları:

Video: "Van Gogh, Orwell, Ajar ve Seddavi'de Yoksulluğun Felsefesi", Metin Bal,  17. Dünya Felsefe Günü Konferansı, 23 Kasım 2018, DEÜ, İzmir. https://www.youtube.com/watch?v=JZh0WNR_ZFE

A-) Modernizm ve Postmodernizm, Metin Bal.

B-) Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

 

A-) Modernizm ve Postmodernizm, Metin Bal.

İÇİNDEKİLER:

1-) Modernizm Nedir?

2-)"Çağdaş Düşüncenin Bir Haritasını Çıkarmaya Yönelik Bir Girişim Ya da Foucault'nun "Özneler ne pahasına kendi kendilerinin hakikati hakkında konuşabilirler?" Sorusu", Metin Bal. (Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık, Foucault, Michel (1999) çev. Ali Utku/Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yayıncılık.)

3-) "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin BalMavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135. DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.70857Indeks Bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi  e-ISSN: 2148-5322

4-) "Baudrillard’a Göre Postmodern Sanat ve Simülakr ya da Gerçeğin Yerini Alan Gölge"/"Postmodern Art For Baudrillard and Simulacr or Reality Replaced with the Shadow"Metin Balfelsefelogosdergisi / dosya konusu: Psikanaliz ve Felsefe. Yıl: 21, Sayı: 66, 2017/3. ss. 153-174. İstanbul: Fesatoder Yayınları. Listelendiği indeksler: EBSCOhost, The Philosopher's Index.

5-) "Charlie Kaufman’ın Synecdoche, New York Filminin Felsefi Bir Değerlendirilmesi, Postmodern Dönemde İnsanın Durumu ve Çıkış Yolları" / "A Philosophical Evaluation of Charlie Kaufman’s Film Synecdoche, New York, The Situation of Human Being in Postmodern Era and The Ways Out." Metin Bal. felsefelogos dergisi 2018/4, Aralık. Sayı: 71, ss. 7-21. ISSN: 1309-9175.  EBSCOhost, The Philosopher's Index. İstanbul.

 

 

2. Hafta,

2 Ekim 2018

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115. 3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258. 7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film. ss. 357-404. Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.

 

 

3. Hafta

9 Ekim 2018

M.B. Jameson, Fredric (2016) Jameson Jameson’ı Anlatıyor, Kültürel Marksizm Üzerine Söyleşiler. Yayına hazırlayan, Ian Buchanan, çev. Şeyda Öztürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

 

4. Hafta,

16 Ekim 2018

 1. Bölüm: KÜLTÜR, ss. 27-98.

   

5. Hafta

23 Ekim 2018

6. Hafta,

30 Ekim 2018

Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: 1-) “Georg Simmel-Modernitenin İlk Sosyoloğu”, David Frisby, çev. Elçin Gen. İçinde: ss. 9-51. 2-) “Modern Kültürde Çatışma” (1918), George Simmel, çev. Tanıl Bora, ss. 55-81. 3-) “Metropol ve Tinsel Hayat”, [“Die Grossstädte und das Geistesleben”], Georg Simmel, çev. Nazile Kalaycı. İçinde: ss. 83-100. 4-) Moda Felsefesi.

   

7. Hafta,

6 Kasım

Vize Sunumu: Merve SUNAY: Edgar Allan Poe'nun "Sifenks" Öyküsünün Baudelaire'in Modern Hayatın Ressamı ve  Modernizm Açısından Bir Yorumu. 6 Kasım 2018 Salı.

Vize Sunumu: Yasemin HEDİYE: Expresyonizm, Godard ve Filmleri Yoluyla Modernizmi Anlamak. Jean-Luc Godard, Nefret (1963), Hayatını Yaşamak (1962), Serseri Aşıklar (1960)

 

 

8. Hafta,

13 Kasım Cuma

Vize Sunumu: Erhan AYHAN: Jean Genet'nin Üç Oyununun (Balkon, Hizmetçiler, Paravanlar) Modernizm Açısından Karşılaştırmalı Bir Yorumu.

Vize Sunumu: Berçem ŞEN: Breton'un Sürrealizm Tanımı ve Sartre'ın Giacometti Yorumu İle Modernizmi Anlamak. Andre Breton (2009) Sürrealist Manifestolar, çev. Artemin Günebakanlı, Ayşe Güngör, Yeşim Seber, İstanbul:çev. Altıkırkbeş Yay. Sartre'ın Estetik Üzerine Denemeler.

   

9. Hafta, 20 Kasım 2018

Vize Sunumu:  Velat EDİŞ: Hayao Miyazaki Sinemasının Varoluşçuluk Açısından Bir Yorumu

Vize Sunumu: Gizem BEKMEZCİ: Dostoyevski'nin Karamazov  Kardeşleri'nin Modernizm Açısından Bir Yorumu

 

 

10. Hafta

27 Kasım 2018

2. Bölüm: İDEOLOJİ. ss. 99-115.

3. Bölüm: VİDEO ss. 117-152.

4. Bölüm: MİMARİ, ss. 153 - 193.

5. Bölüm: TÜMCELER, ss. 195 - 224.

Bölüm 1: İçkinlik ve Yeni Tarihselcilik, ss. 259-303.

7. Bölüm: KURAM. Bölüm

8. Bölüm: EKONOMİ, ss. 355 - 381.

   

11. Hafta,

4 Aralık 2018

Vize Sunumu: Aysun YILDIRIM: Aldous Huxley'in Ses Sese Karşı Romanının Modernizm Açısından Bir Yorumu

Huxley, Aldous (2018) Ses Sese Karşı, çev. Mina Urgan, İstanbul: İletişim Yayınları. Bu yapıt bir düşün romanıdır. Huxley 20 kişinin yaşam portresini anlatmaktadır.

Beethoven String Quartet in A Minor, Op. 132, No: 15.

Annie İçin: Tanrım! Şükürler olsun!  Kriz / Tehlike, geçti. / ve marazi hastalık / bitti sonunda  - / Yaşama denilen ateşli hastalık / Sonunda yenik düştü. Edgar Allan Poe/ For Annie: Thank Heaven! the crisis/ The danger, is past,/And the lingering illness/Is over at last-/And the fever called "Living"/Is conquered at last. Edgar Allan Poe.

 

Vize Sunumu: Semavi MERT ACAR: George Simmel'in Paranın Felsefesi Kitabının Modernizm Açısından Bir Yorumu

 

 

12. Hafta,

11 Aralık 2018

 

M.B. SONUÇ: İkincil Bakışlar.

ss. 407-478. Bölüm 1: Modern ve Postmodern Arasındaki Gelecekteki Karşılaşmalar İçin Prolegemena, ss. 407 - 413. Bölüm 2: Bir Modern Kuramına Doğru Notlar, ss. 413 - 427. Bölüm 3: Postmodernizmin Kültürel Şeyleştirmesi ve "Rahatlatıcı Etkisi", ss. 427 - 433. Bölüm 4: Gruplar ve Temsil: ss. 433 - 448. Bölüm 5: Ütopya Kaygısı, ss. 448 - 459. Bölüm 6: Farklılığın İdeolojisi, ss. 459 - 478.

M.B. SONUÇ

SONUÇ: İkincil Bakışlar.

Bölüm 7: Postmodernin Demografileri, ss. 478 - 488. Bölüm 8: Uzamsal Tarih Yazımları, ss. 488 - 503. Bölüm 9: Dekadans, Fundamentalizm ve İleri Teknoloji, ss. 503 - 521. Bölüm 10: Kuramsal Söylemin Üretilmesi, ss. 521 - 530. Bölüm 11: Bir Bütünlüğü Nasıl Haritalandırmalı, ss. 531 - 554.

 

 

13. Hafta,

18 Aralık 2018

Final Sunumu: Merve SUNAY: 1. Bölüm: KÜLTÜR, ss. 27-98.

Final Sunumu: Yasemin HEDİYE: 2. Bölüm: İDEOLOJİ. ss. 99-115.

 

6. Bölüm: UZAM, Ütopyanın sonunu izleyen ütopyacılık, ss. 225-259.

9. Bölüm: FİLM, ss. 381-405.

 

 

14. Hafta,

25 Aralık 2018

Final Sunumu: Berçem ŞEN: 4. Bölüm: MİMARİ, ss. 153 - 193.

Bilgin, İhsan (2017) Mimarın Soluğu, Peter Zumthor Mimarlığı Üzerine Denemeler, İstanbul: Metis Yayınları.

 

Final Sunumu:  Velat EDİŞ: 5. Bölüm: TÜMCELER,

Modernizm ve Postmodernizm Hakkında Genel Değerlendirme

   

15. Hafta,

Ders başlangıç saati: 12:00

8 Ocak 2018

Final Sunumu: Gizem BEKMEZCİ:6. Bölüm: UZAM, Ütopyanın sonunu izleyen ütopyacılık, ss. 225-259.

Kern, Stephen (2013) Zaman ve Uzam Kültürü, çev. Ali Selman, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Final Sunumu: Semavi MERT ACAR: 8. Bölüm: EKONOMİ, ss. 355 - 381.

Mandel, Ernst (2008) Geç Kapitalizm, çev. Candan Badem, İstanbul: Versus Kitap.

Sartre, Jean Paul (2009) Toplu Oyunlar, Gizli Oturum, Mezarsız Ölüler, Sinekler, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Saygılı Yosma, çev. Işık M. Noyan, İstanbul: İthaki Yayınları.

   

8 Ocak 2018

Dönem Sonu Dersi

Final Sunumu: Erhan AYHAN: 3. Bölüm: VİDEO, ss. 117-152.

"Görüntü oluşturma" ne demektir? Görüntünün malzemesi nedir? Görüntü işlemlerden geçirilmiş bir şeydir. Bu işlemler nelerdir? Çekim, kaydetme, tekrar, birleştirme, yansıtma, düzenleme, montaj, vb. Dünya hakkındaki bilgimiz bugün daha çok görüntüler üzerinden gerçekleşir.

İlk video çalışması: Lumiere Kardeşler'in Arrival of a Train (1895)

Video art sanat türü televizyon izleyicisine bir eleştiri olarak ortaya çıkmış, sonradan bir sanat türüne evrilmiştir.

Video art'ın öncüsü Nam June Paik (1932-2006) Reclining Buda (1994), Nam June Paik, Tv Çello Konseri (1974), Nam June Paik, The More the Better (1988)

David Hall (1934-2014) Tv Kesintileri (1971)

Marina Abramovic (1946- ): "Ben bir nesneyim ve yan masada gördüğünüz 72 adet objeyi kullanarak bedenime istediğinizi yapabilirsiniz." Ritim 0 (1973-1974), 4 Performances (1975-1976),  Art must be beautiful, artist must be beautiful (1975)

 

İprişoğlu, Zehra (1992) Tiyatroda Yeni Arayışlar, İstanbul: Düzlem Yayınları.

Candan, Ayşın (2013) Öncü Tiyatro ve Dijital Çağda Gösterimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Şeyben, B. Yasemin (2016) Tiyatro ve Multimedya, İstanbul: Habitus Yayınevi.

 

Final Sunumu: Aysun YILDIRIM: 9. Bölüm: FİLM, ss. 381-405.

David Lynch (1946- ) Blue Velvet (1986)

Jonathan Demme (1944-2017) Something Wild (1986)

Bilim kurgu yazarı Philip Kindred Dick (1928-1982)  Time Out of Joint [Çığrından Çıkmış Zaman] (1959)

   

ANA SAYFA

DERSİN ALTYAPISINI OLUŞTURAN KONULAR:

Postmodernizm konusuyla ilgili okuma listesi:

Andersen, Hans Christian (2006) The Complete Fairy Tales, London: Wordsworth Editions.

Andersen, Hans Christian (2016) Andersen Masalları, çev. Murat Alpar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ballard, J. G. (2014) Çarpışma, çev. Nurgül Deveci, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Baudrillard, Jean (2005) The Conspiracy of Art, Manifestos, Interviews, Essays, ed. by Sylvère Lotringer, tr. by Ames Hodges. New York: Semiotext(e).

Baudrillard, Jean (2008) Simulakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Baudrillard, Jean (2010) Sanat Komplosu, Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik, çev. Elçin Gen – Işık Ergüden, İstanbul: İletişim Yayınları.

Benjamin, Walter (2010) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Berlin: Suhrkamp Verlag.

Borges, Jorge Luis (1995) Alçaklığın Evrensel Tarihi. Çev. Zeynep Çağlayan, İstanbul: Telos.

Chamisso, Adelbert von (2004) Peter Schlemihl’ın Garip Öyküsü, çev. Necati Aça, Ankara: Dost Kitabevi.

arry, Alfred (2015) Patafizikçi Doktor Faustroll’un Davranış ve Görüşleri, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayınları.

Kraus, Chris (2004) Video Green: Los Angeles, or the Triumph of Nothingness, New York: Semiotext(e).

McLuhan, Marshall and Fiore, Quentin (2001) The Medium is the Massage, An Inventory of Effects (1967), Berkeley: Gingko Press.

Nietzsche, Friedrich (2015) Ahlakın Soykütüğü, çev. Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

Platon (1988) Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi.

   

 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

 

"Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 2016, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.ss. 167-212. "YARGI VE ESTETİK" yazısının içeriği: I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefi Bir Soruşturmaya Hazırlık, II. Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi, III. Estetik Deneyimi ve Beğeni Yargısını Ortaya Çıkaran Kaynaklar, IV.  Edmund Burke ve "Beğeni Yargısı" Araştırmasının Felsefi Başlangıcı, V.Kant'a Göre Estetik ve Beğeni Yargısı.

"Kant'ın Temel Kavramları III", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 66-83.

"Aristoteles'in Poietika'sının Sanat Felsefesine Katkısı", Metin Bal.

Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Açılış Konuşması: Aristoteles Okumaları – II - Poietika – Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ, Tarih: 6 Mayıs 2016, Saat: 14:00 – 15:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi, Ömer Köse Konferans Salonu, Buca-İzmir. Video kaydı için tıklayınız lütfen: I. Bölüm, II. Bölüm.

"Felsefi Dayanaklarıyla Ortaçağ'da Sanat", Metin Bal, felsefelogos dergisi, dosya konusu: Anarşizm, Yıl: 2015/3, Sayı: 58, İstanbul: Akademi Matbaacılık. ISSN: 1309-9175. (EBSCOhost ve The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir), ss. 149-173.

1-) Filozoflar Tarafından Sanatın Felsefi Bir Konu Haline Getirilmesi, 2-) Alexander Baumgarten ve "Estetik" Teriminin Modern Felsefede Yeni Bir Anlam Kazanması, 3-) Estetiğin Öğeleri, 4-) Edmund Burke'de Yüce ve Güzel Kavramlarının Kaynağı.

Burke, Edmund (2008) Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. Barış Gümüşbaş, Ankara: BilgeSu. Dersime katılanların bu çeviri kitabı okurken orjinaliyle (Burke, Edmund (MDCCLXIV-1764) A Philosophical Enquiry into the Origin of the Sublime and Beautiful, London: R. and J. Dodsley.) karşılaştırmalarını öneririm.

4.1.) Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısının Yaşamsal Önemi Bağlamında Edmund Burke'ün Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma Yapıtı, Metin Bal.

4.2.) "Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı"/"Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables" Metin Bal, Sayı 16, Cilt 8/2. Aralık 2018. (VIII/2 (2018) ss. 101-114. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities (MJH), ISSN: 2146-4812. Tarandığı indexler: Tübitak ULAKBİM, ASOS, Index Copernicus International. DOİ: 10.13114/MJH.2018.412

   
 

"Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017 Cuma, Saat: 15:00-17:00. DEÜ, Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. İzmir-Buca. (video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.)

   

 

"Lukács'ın Sanatın Gerçekliği Yansıtmadaki Rolü Hakkındaki Görüşü", Metin Bal.

Lukács, Georg (1999) Estetik, I, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınları.

I. Bölüm, Günlük Yaşamda Yansıtmanın Sorunları, s. 35.

II. Bölüm, Bilgi Alanındaki Yansıtmanın İnsanbiçimcilikten Uzaklaşması, s. 76.

1.) Antikçağda İnsanbiçimcilikten Uzaklaşmaya Yönelik Eğilimlerin Anlamı ve Sınırları, s. 76.

2.) İnsanbiçimcilikten Uzaklaşma Eğiliminin Yeniçağdaki Çelişkili Tırmanışı, s. 96.

III. Bölüm, Sanatın Günlük Yaşamdan Çözülmesine İlişkin Ön Sorunlar, s. 129.

IV. Bölüm,  Mimesis'in (Öykünmenin) Sorunları I, s. 169., Estetik Yansıtmanın Doğuşu, s. 169. 1-) Mimesis'in Genel Sorunları, s. 169,

2.) Büyü ve Öykünme, s. 195., 3.) Estetik Kategorilerin Büyüsel Mimesis'den Kendiliğinden Doğması, ss. 228-260.

Lukács, Georg  (1992) Estetik II, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınevi.

V. Bölüm, Mimesis'in Sorunları II, Sanatın Dünya Yaratmasına Giden Yol, s. 15, 1.) Eski Taş Çağı Mağara Resimlerinin Dünya Yaratmaktan Uzak Oluşu, s. 18., 2.) Sanat Yapıtlarının Dünya Yaratmasının Koşulları, s. 44.

VI. Bölüm, Mimesis'in Sorunları III., Özneyi Estetik Yansıtmaya Götüren Yol, s. 87., 1.) Estetik Öznelliğin Önsorunları, s. 87., 2.) Dışlaşma ve Dışlaşmanın Özneye Geri Dönüşü, s. 103.,3.) Tikel Bireyden İnsan Türünün Özbilincine, s. 121.

VII. Bölüm, Mimesis'in Sorunları IV., Sanat Yapıtının Kendine Özgü Dünyası, s. 171., 1.) Estetik Alanın Sürekliliği ve Kesikliliği (Genel Olarak Yapıt, Tür, Sanat), s. 171., 2.) Bağdaşık Ortam, Günlük İnsan ve Nesneleşmeye Yönelik İnsan, s. 193., 3.) Bağdaşık Ortam ve Estetik Alanının Çokçuluğu, s. 221.

VIII. Bölüm, Mimesis'in Sorunları V., Sanatın Tapıncakçılıktan Arındırıcı İşlevi, s. 253., 1.) İnsanın Doğal Çevresi (Uzam ve Zaman), s. 258.

2.) Nesneye İlişkin Belirsizlik, ss. 280-303.

Lukács, Georg (1988) Estetik III, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınevi., IX. Bölüm, Estetiğin Genel Kategorisi Olarak Katharsis, s. 11.

X. Bölüm, Kendiiçin Var Olan Bir Olgu Niteliğiyle Sanat Yapıtı, s. 47.

XI. Bölüm, Estetik Mimesis'in Olağandışı Sorunları, s. 79, 1.) Müzik, s. 79., 2.) Hoşa Giden'in Sorunlar Çevresi, ss. 147-201.

“Tarihsel Materyalizm”in ve “Diyalektik Materyalizm”in Felsefe Tarihindeki Yeri ve Önemi, Metin Bal.

Yararlanılacak temel yapıtlar:

Marx, Karl (with Friedrich Engels) (1998) The German Ideology, including Theses on Feuerbach and Introduction to the Critique of Political Economy, New York: Prometheus Books.

Marx, Karl & Engels, Friedrich (2013) Alman İdeolojisi, çev. Tonguç Ok ve Olcay Geridönmez, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

Marx, Karl (2011) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. Sevim Belli, Ankara: Sol Yayınları.

 

EK YARDIMCI FAALİYETLER

Kısa vadeli faaliyetler:

1-) Düşünürün konuyla ilgili temel eserine hakimiyet amacıyla bir sunum.

2-) Konunun birincil ve ikincil eserleriyle ilgili arşiv çalışması.

3-) Düşünürle ilgili biyografik çalışma.

4-) Konunun birincil eserleriyle ilgili kronolojik liste çalışması.

5-) Konunun teknik terimleriyle ilgili haftalık periyodik sözlük çalışması.

6-) Felsefe Bölümü dışındaki bölüm hocalarına konuyla ilgili danışılarak görüş ve önerilerine başvurulması.

Uzun vadeli faaliyetler:

7-) Lingua franca (İngilizce) ile/ya da uzmanlık alanı dilinin edinilmesi

8-) Konuyla ilgili olarak felsefe tarihinde geriye ve ileriye dönük okumalar.

 

Yararlanılacak birincil ve ikincil kaynak yapıtlar listesi için tıklayınız lütfen

   
 

Bu dersin devamı olan II. dönem dersi Estetik ve Sanat Kuramları II dersi için tıklayınız lütfen

   

SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır       /  Ana Sayfa /  For English Click Here Please