DERS ADI

Estetik ve Sanat Kuramları I   / 2020 - 2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi /   DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Dersi       

                                                                                                                                                                                

For English click here please

KODU

FEL  5033 / Türü: Seçmeli / Dönemi:  2020/21 Güz (I. Dönem) /

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri: 5 Ekim 2020 - 25 Ocak 2021

KREDISI

Ulusal Kredi: 3  AKTS: 10 / Bu dersin devamı olan II. dönem dersi Estetik ve Sanat Kuramları II - FEL 5036 - dersi için tıklayınız lütfen.

ÖGRETIM ÜYESİ

Prof. Dr. Metin BAL

ADRES

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası, Oda No: 328, 

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net ,

Görüşme Gün ve Saatleri:  balmetin@gmail.com adresine mesaj yazarak randevu alabilirsiniz.

Ana Sayfa

 

DERSİN AMACI

2020/21 Güz Dönemi'nde üzerinde yoğunlaşılacak başyapıtı İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya (1819) kitabıdır: Schopenhauer, Arthur (2020) İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, çev. Abdullah Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

KAZANILAN BILGI

İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya kitabının modernist felsefe, anti-hilist tavır ve genel olarak düşünce tarihindeki önemi.

METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

MATERYAL

Schopenhauer, Arthur (2020) İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, çev. Abdullah Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

► Vize ve Final başarı puanları derse kayıtlı öğrencilerin yapacakları sunumları dikkate alınarak belirlenir. Dersin izlenecek haftalık ajandası dönemin ilk iki haftasında belirlenir ve dönem boyunca bu ajanda takip edilir. Sunum günü derse katılamayacak öğrenci, sunum tarihinden en az bir hafta önce dersin sorumlu öğretim üyesine durumunu bildirir. Sunum günü derse katılmayan öğrenci bunun gerekçesini geçerli kanıtlarla (rapor, vb.) bildirmelidir.

Dersi alan öğrencilerin sunumlarını hazırlamak için yararlanacakları kılavuz için tıklayınız lütfen: Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?, Metin Bal.

DERS PLAN VE IÇERIGI

HAFTA

Numara Sırasıyla Haftalık Konular ve Literatür                                                                                   

   
 

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ, Metin Bal. (Keyifli okumalar)

 

"Benim Tutkum ya da Bir Ziyaretçinin Yaşam Tarzı İcadı Çabası", Metin Bal.

 

 

1. Hafta, 2. Hafta,

Schopenhauer'e Giriş: Hume, David (2019) İnsanın Anlama Yetisi Üzerine, çev. Selmin Evrim, Lucien Lévy-Bruhl'ün Girişi İle, Ankara: Fol Kitap.

Hume, David (2009) İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme (1739) çev. Ergün Baylan, Ankara: BilgeSU Yayıncılık.

 

 

3. Hafta, 4. Hafta,

5. Hafta

Nietzsche, Friedrich (2003) Şen Bilim, "la gaya scienza", çev. Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.

Nietzsche, Friedrich (2011)  Ahlakın Soykütüğü, çev. Zeynep Alangoya, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 

 

 

Schopenhauer, Arthur (2020) İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, çev. Abdullah Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. from the German by E. F. J. Payne, in two volumes Vol. I, New York: Dover Publication.

Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. from the German by E. F. J. Payne, in two volumes Vol. II, New York: Dover Publication.

Müller, F. Max, Paul Deussen (2020) Upanişadlar, İnsalığın İlk Felsefi Metinleri, çev. Suat Ertüzün, İstanbul: Okyanus Yayıncılık.

Schopenhauer, Arthur (2020) Merhamet, çev. Zekâi Kocatürk, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2020) The Art of Literature, çev. T. Bailey Saunders, İstanbul: Karbon Kitaplar.

Schopenhauer, Arthur (2020) On Human Nature, çev. T. Bailey Saunders, İstanbul: Karbon Kitaplar.

Schopenhauer, Arthur (2020) Religion: A Dialogue, çev. T. Bailey Saunders, İstanbul: Karbon Kitaplar.

 

 

 

Vize Sunumları:

8. Hafta: 7 Aralık 2020:  1. Nurcan ETİK, ss. 69-119.

8. Hafta: 7 Aralık 2020: ss. 119 - 189.

 

10. Hafta: 21 Aralık 2020: Metin BAL, Hume, David (2019) İnsanın Anlama Yetisi Üzerine, çev. Selmin Evrim, Lucien Lévy-Bruhl'ün Girişi İle, Ankara: Fol Kitap.

 

11. Hafta, 28 Aralık 2020: Fırat ŞEREN: ss. 191-265.

 

11. Hafta: 4 Ocak 2021: Tevfik Gurur YILDIRIM: ss. 265-341.

12. Hafta: 4 Ocak 2021, 5. Aysun YILDIRIM: ss. 341-422.

   
 

Final Sunumları:

12. Hafta: 11 Ocak 2021: 1. Nurcan ETİK, ss. 502-536.

 

13. Hafta: 18 Ocak 2021: 3. Fırat ŞEREN: ss. 567-606.

 

14. Hafta: 25 Ocak 2021, Vize Sunumu: Dilara Gülsüm ÇAMLIBEL: ss. 422-502.

14. Hafta: 25 Ocak 2021: Tevfik Gurur YILDIRIM: ss. 606-653.

 

15. Hafta: 1 Şubat 2021: Aysun YILDIRIM: ss. 653-690.

15.  Hafta: 1 Şubat 2021: Dilara Gülsüm ÇAMLIBEL: ss. 690-732.

 

EK DERSLER:

 

12 Mart 2021 Cuma: İrade ve Tasarımlama Olarak Dünya kitabının tek düşüncesini keşif çabası.

 

 

 

 

****       ****        ****       ****        ****        ****        ****       ****         ****      ****

   
 

Heidegger, Martin (2018) Varlık ve Zaman, çev. Kaan Ökten, İstanbul: Alfa. /    Heidegger, Martin (2004) Varlık ve Zaman /Sein und Zeit, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi. / Heidegger, Martin (1962) Being and Time, tr. by John Macquarrie & Edward Robinson, New York and Evanston: Harper & Row Publishers. /

 

Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

 

Heidegger, Martin (2002) Was heisst Denken?, Gesamtausgabe Band 8, Vittorio Klostermann: Frankfurt am Main./“Most thought-provoking in our thought-provoking time is that we are still not thinking.” s. 6, Heidegger, Martin (2004) What is Called Thinking, tr. by J. Glenn Gray, New York: Harper Perennial.

 

Heidegger, Martin (2013) Hümanizm Üzerine / Über den Humanismus, çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

 

Heidegger  (2009) Metafizik Nedir? (Was Ist Metaphysik?) çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

   
 

Heidegger, Martin (2018) Varlık ve Zaman, çev. Kaan Ökten, İstanbul: Alfa. /    Heidegger, Martin (2004) Varlık ve Zaman /Sein und Zeit, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi. / Heidegger, Martin (1962) Being and Time, tr. by John Macquarrie & Edward Robinson, New York and Evanston: Harper & Row Publishers.

Giriş

Varlığın Anlamına İlişkin Sorunun Açımlanması

Birinci Bölüm

Varlık Sorusunun Zorunluluk, Yapı ve Önceliği

§ 1. Varlığa İlişkin Sorunun Belirtik Bir Yinelenişinin Zorunluğu 20

§ 2. Varlığa İlişkin Sorunun Biçimsel Yapısı 23

§ 3. Varlık Sorusunun Varlıkbilimsel Önceliği 28

§ 4. Varlık Sorusunun Varlıksal Önceliği 32

 

İkinci Bölüm

Varlık Sorusunun Geliştirilmesinde Çifte Görev Araştırma Yöntemi ve Anahtarları

§ 5. Genelde Varlığın Anlamının Bir Yorumu İçin Çevrenin Ortaya Serilmesi Olarak Dasein’ın Varlıkbilimsel Analitiği 38

§ 6. Varlıkbilimin Tarihini Yoketme Görevi 44

§ 7 Fenomenolojik Araştırma Yöntemi 54

A.    Fenomen Kavramı 55

B.     Logos Kavramı 60

C.     Fenomenolojinin Ön-Kavramı 63

§ 8. İncelemenin Anahatları 70

 

Birinci Anabölüm

Dasein’ın Zamansallık AçısındanYorumu ve Varlığa İlişkin Sorunun Aşkınsal Çevreni Olarak Zamanın Açımlanması

 

Birinci Kesim

Dasein’ın Hazırlayıcı Temel Çözümlenmesi 72

Birinci Bölüm

Dasein’ın Bir Hazırlık Çözümlemesi Görevinin Açımlanması

§ 9. Dasein’ın Analitiğinin Teması 73

 

§ 10. Dasein’ın Analitiğinin İnsanbilim, Psikoloji ve Biyolojiye Karşı Sınırlanması 78

§ 11. Varoluşsal Analitik ve İlkel Dasein’ın Yorumu. Bir “Doğal Dünya-Kavramı”nı Kazanmanın Güçlüğü 85

 

İkinci Bölüm

Dasein’ın Temel Yapısı Olarak Genelde Dünyadaki-Varlık

§ 12. Dünyadaki-Varlığın Genel Olarak İçinde-Varlığa Yönelimden Ön Taslağı 88

§ 13. İçinde-Varlığın Temellendirilmiş Bir Kipte Örneklendirilmesi. Dünyayı-Bilme 97

 

Üçüncü Bölüm

Dünyanın Dünyasallığı

§ 14. Genel Olarak Dünyanın Dünyasallığı Düşüncesi 102

A.    Genelde Çevreselliğin ve Dünyasallığın Çözümlemesi

§ 15. Çevrede Karşılaşılan Varolan-Şeyin Varlığı 107

§ 16. Çevrenin Kendini Dünya-İçinde Varolan Şeylerde Duyuran Dünya-Karakteri 114

§ 17 Gönderme ve İmler 120

§ 18 İlgililik ve İmlemlilik; Dünyanın Dünyasallığı 129

 

B.     Dünyasallık Çözümlemesinin Dünyanın Descartes’taki Yorumuna Karşı Öne Çıkarılması 137

 

§ 19. “Dünya”nın Res Extensa Olarak Belirlenimi 138

§ 20. “Dünya”nın Varlıkbilimsel Belirleniminin Temelleri 141

§ 21. Dünyanın Kartezyen Varlıkbiliminin Hermeneutik Tartışması 145

 

C.     Çevrenin Çevreliği ve Dasein’ın Uzaysallığı 154

 

§ 22. Dünya-İçinde Elaltında-Bulunmanın Uzaysallığı 154

§ 23. Dasein’ın Uzaysallığı 158

§ 24. Uzay ve Dasein’ın Uzaysallığı 166

 

Dördüncü Bölüm

Birlikte-Olma ve Kendi-Olma Olarak Dünyadaki-Varlık. “İnsan” 171

 

§ 25. Dasein’ın “Kim”ine İlişkin Varoluşsal Soruya Yaklaşım 172

§ 26. Başkalarının Birlikte-Dasein’ı ve Gündelik Birlikte-Varlık 176

§ 27. Gündelik Kendi-Olma ve İnsan 188

 

Beşinci Bölüm

Genel Olarak İçinde-Varlık

 

§ 28. İçinde-Varlığı Tematik Olarak Çözümleme Görevi 195

A.    “Orası”nın Varoluşsal Yapılanışı 199

§ 29. Ruhsal-Durum Olarak “Dasein” 199

§ 30. Ruhsal Durumun Bir Kipi Olarak Korku 208

§ 31. Anlama Olarak “Dasein” 212

§ 32. Anlama ve Yorumlama 219

§ 33. Yorumlamanın Türevsel Kipi Olarak Önesürüm 227

§ 34. “Dasein” ve Söylem. Dil 236

B.     “Orası”nın Gündelik Varlığı ve Dasein’ın Düşmesi 224

§ 35. Boş Konuşma 245

§ 36. Merak 249

§ 37. İkircim 253

§ 38. Düşme ve Fırlatılmışlık 256

 

Altıncı Bölüm

Dasein’ın Varlığı Olarak Kaygı

§ 39. Dasein’ın Yapı-Bütününün Kökensel Bütünlüğüne İlişkin Soru 264

§ 40. Dasein’ın Ayırdedici Bir Açığa Serilmişliği Olarak Temel Endişe Ruhsal-Durumu 269

§ 41. Kaygı Olarak Dasein’ın Varlığı 278

§ 42. Dasein’ın Kaygı Olarak Varoluşsal Yorumunun Dasein’ın Ön-Varlıkbilimsel Öz-Yorumlanmasından Doğrulanışı 286

§ 43. Dasein, Dünyasallık ve Realite 291

a)      Varlık Sorunu Olarak Realite ve “Dış Dünya”nın Tanıtlanabilirliği 293

b)     Varlıkbilimsel Sorun Olarak Realite 302

c)      Realite ve Kaygı 305

§ 44. Dasein, Açığa-Serilmişlik ve Gerçeklik 307

a)      Geleneksel Gerçeklik Kavramı ve Varlıkbilimsel Temelleri 309

b)     Kökensel Gerçeklik Fenomeni ve Geleneksel Gerçeklik-Kavramının Türevselliği 316

c)      Gerçekliğin Varlık-Türü ve Gerçeklik-Varsayımı 326

 

İkinci Kesim

Dasein ve Zamansallık

§ 45. Dasein’ın Hazırlayıcı Temel-Çözümlemesinin Sonucu ve Bir Görev Olarak Bu Varolan Şeyin Kökensel Varoluşsal Bir Yorumu 332

 

Birinci Bölüm

Dasein’ın Olanaklı Bütün-Varlığı ve Ölüme Doğru Varlık

§ 46. Dasein Karakterindeki Bütün-Varlığın Varlıkbilimsel Bir Ayrımsanışının ve Belirleniminin Görünürdeki Olanaksızlığı 339

§ 47. Başkalarının Ölümünün Deneyimlenebilirliği ve Bir Bütün Dasein Ayrımsama-Olanağı 341

§ 48. Dışarda-Duran, Son ve Bütünlük 346

§ 49. Ölümün Varoluşsal Çözümlemelerinin Fenomenin Olanaklı Başka Yorumlarına Karşı Sınırlanması 353

§ 50. Ölümün Varoluşsal-Varlıkbilimsel Yapısının Ön-Taslağı 358

§ 51. Ölüme-Doğru-Varlık ve Dasein’ın Gündelikliği 362

§ 52. Gündelik Sona-Doğru-Varlık ve Ölümün Tüm Varoluşsal Kavramı 366

§ 53. Asıllığı İçindeki Bir  Ölüme-Doğru-Varlığın Varoluşsal Tasarı 372

 

İkinci Bölüm

Dasein’ın Bir Asıl “Olabilme”ye Tanıklığı ve Kararlılık

§ 54. Asıl Varolma-İlgili Bir Olanağa Tanıklık Sorunu 382

§ 55. Duyuncun Varoluşsal-Varlıkbilimsel Temelleri 386

§ 56. Duyuncun Çağrı-Karakteri 389

§ 57. Kaygının Çağrısı Olarak Duyunç 391

§ 58. Başvurmayı Anlama ve Kabahat 399

§ 59. Duyuncun Varoluşsal Yorumu ve Kaba Duyunç-Yorumlaması 411

§ 60. Duyuncun Tanıklık Etiği Asıl “Olabilme”nin Varoluşsal Yapısı 419

Üçüncü Bölüm

Dasein’ın Asıl Bütün- “Olabilme”si ve Kaygının Varlıkbilimsel Anlamı Olarak Zamansallık

§ 61. Dasein’ın Asıl Bütün-Varlığından Zamansallığın Fenomenal Ortaya Serilişine Yöntemsel Adımın Bir Ön-Taslağı 429

§ 62. Önceleyici Kararlılık Olarak Dasein’ın Varolma-İlgili Asıl Bütün-Olabilmesi 493

§ 63. Kaygının Varlık-Anlamının Bir Yorumu İçin Kazanılmış Hermeneuytik Konum ve Genel Olarak Varoluşsal Analitiğin Yöntemsel Karakteri 441

§ 64. Kaygı ve Kendilik 449

§ 65.  Kaygının Varlıkbilimsel Anlamı Olarak Zamansallık 458

§ 66. Dasein’ın Zamansallığı ve Varoluşsal Çözümlemenin Kökensel Bir Yinelemesi İçin Ondan Kaynaklanan Görevler 468

 

Dördüncü Bölüm

Zamansallık ve Gündeliklik

§ 67. Dasein’ın Varoluşsal Yapılanışının Temel İçeriği ve Bunun Zamansal Yorumunun Ön-Taslağı 473

§ 68. Genel Olarak Açığa Serilmişliğin Zamansallığı 475

a)      Anlamanın Zamansallığı 475

b)     Ruhsalo-Durumun Zamansallığı 481

c)      Düşmenin Zamansallığı

d)     Söylemin Zamansallığı 493

§ 69. Dünyadaki-Varlığın Zamansallığı ve Dünyanın Aşkınlığı Sorunu 495

a)      Sağgörülü Tasanın Zamansallığı 497

b)     Sağgörülü Tasanın Dünya-İçinde Elde Bulunan Şeylerin Kuramsal Açığa Çıkarılışına Doğru Değişkisinin Zamansal Anlamı 504

c)      Zamansal Bir Sorun Olarak Dünyanın Aşkınlığı 514

§ 70. Dasein’a Özgü Uzaysallığıın Zamansallığı 517

§ 71. Dasein’ın Gündelikliğinin Zamansal Anlamı 521

 

Beşinci Bölüm

Zamansallık ve Tarihsellik

§ 72. Tarih Sorusunun Varoluşsal-Varlıkbilimsel Açımlaması 525

§ 73. Kaba Tarih Anlayışı ve Dasein’ın Tarihsel Olayları 532

§ 74. Tarihselliğin Temel Yapılanışı 538

§ 75. Dasein’ın Tarihselliği ve Dünya-Tarihi 545

§ 76. Tarih Biliminin Dasein’ın Tarihselliğindeki Varoluşsal Kökeni 551

§ 77. Tarihsellik Sorusunun Önceki Açımlamasının Wilhelm Dilthey’ın Araştırması ve Kont Yorck’un Düşünceleri İle Bağlantısı 558

 

Altıncı Bölüm

Kaba Zaman-Kavramının Kökeni Olarak Zamansallık ve Zaman-İçindelik

§ 78. Dasein’ın Önceki Zamansal Çözümlemesinin Eksikliği 568

§ 79. Dasein’ın Zamansallığı ve Zaman ile Tasa 571

§ 80. Tasa Edilen Zaman ve Zaman-İçindelik 578

§ 81. Zaman-İçindelik ve Kaba Zaman-Kavramının Doğuşu 590

§ 82. Zamansallık, Dasein ve Dünya-Zamanının Varoluşsal-Varlıkbilimsel Bağlantısının Hegel’in Zaman ve Tin Arasındaki Bağıntıyı Alışı İle Karşılaştırılması 600

a)      Hegel’in Zaman Kavramı 601

b)     Hegel’in Zaman ve Tin Arasındaki Bağıntı Üzerine Yorumu 606

§ 83. Dasein’ın Varoluşsal-Zamansal Analitiği ve Genel Olarak Varlığın Anlamına İlişkin Temel-Varlıkbilimsel Soru 610

 

   
   
   

1. Hafta,

 

 

Ders kitapları:

A-) Modernizm ve Postmodernizm, Metin Bal.

B-) Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

 

A-) Modernizm ve Postmodernizm, Metin Bal.

İÇİNDEKİLER:

1-) Modernizm Nedir?

2-)"Çağdaş Düşüncenin Bir Haritasını Çıkarmaya Yönelik Bir Girişim Ya da Foucault'nun "Özneler ne pahasına kendi kendilerinin hakikati hakkında konuşabilirler?" Sorusu", Metin Bal. (Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık, Foucault, Michel (1999) çev. Ali Utku/Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yayıncılık.)

3-) "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin BalMavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135. DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.70857Indeks Bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi  e-ISSN: 2148-5322

4-) "Baudrillard’a Göre Postmodern Sanat ve Simülakr ya da Gerçeğin Yerini Alan Gölge"/"Postmodern Art For Baudrillard and Simulacr or Reality Replaced with the Shadow"Metin Balfelsefelogosdergisi / dosya konusu: Psikanaliz ve Felsefe. Yıl: 21, Sayı: 66, 2017/3. ss. 153-174. İstanbul: Fesatoder Yayınları. Listelendiği indeksler: EBSCOhost, The Philosopher's Index.

5-) "Charlie Kaufman’ın Synecdoche, New York Filminin Felsefi Bir Değerlendirilmesi, Postmodern Dönemde İnsanın Durumu ve Çıkış Yolları" / "A Philosophical Evaluation of Charlie Kaufman’s Film Synecdoche, New York, The Situation of Human Being in Postmodern Era and The Ways Out." Metin Bal. felsefelogos dergisi 2018/4, Aralık. Sayı: 71, ss. 7-21. ISSN: 1309-9175.  EBSCOhost, The Philosopher's Index. İstanbul.

 

 

2. Hafta,

 

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115. 3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258. 7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film. ss. 357-404. Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.

 

 

3. Hafta,

 

M.B. Jameson, Fredric (2016) Jameson Jameson’ı Anlatıyor, Kültürel Marksizm Üzerine Söyleşiler. Yayına hazırlayan, Ian Buchanan, çev. Şeyda Öztürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

 

4. Hafta,

 1. Bölüm: KÜLTÜR, ss. 27-98.

   

5. Hafta

 

6. Hafta,

 

Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: 1-) “Georg Simmel-Modernitenin İlk Sosyoloğu”, David Frisby, çev. Elçin Gen. İçinde: ss. 9-51. 2-) “Modern Kültürde Çatışma” (1918), George Simmel, çev. Tanıl Bora, ss. 55-81. 3-) “Metropol ve Tinsel Hayat”, [“Die Grossstädte und das Geistesleben”], Georg Simmel, çev. Nazile Kalaycı. İçinde: ss. 83-100. 4-) Moda Felsefesi.

   

7. Hafta,

Andre Breton (2009) Sürrealist Manifestolar, çev. Artemin Günebakanlı, Ayşe Güngör, Yeşim Seber, İstanbul:çev. Altıkırkbeş Yay. Sartre'ın Estetik Üzerine Denemeler.

 

 

8. Hafta,

 

9. Hafta,

10. Hafta

2. Bölüm: İDEOLOJİ. ss. 99-115.

3. Bölüm: VİDEO ss. 117-152.

4. Bölüm: MİMARİ, ss. 153 - 193.

5. Bölüm: TÜMCELER, ss. 195 - 224.

Bölüm 1: İçkinlik ve Yeni Tarihselcilik, ss. 259-303.

7. Bölüm: KURAM. Bölüm

8. Bölüm: EKONOMİ, ss. 355 - 381.

   

11. Hafta,

 

Aldous Huxley'in Ses Sese Karşı Romanının Modernizm Açısından Bir Yorumu

Huxley, Aldous (2018) Ses Sese Karşı, çev. Mina Urgan, İstanbul: İletişim Yayınları. Bu yapıt bir düşün romanıdır. Huxley 20 kişinin yaşam portresini anlatmaktadır.

Beethoven String Quartet in A Minor, Op. 132, No: 15.

Annie İçin: Tanrım! Şükürler olsun!  Kriz / Tehlike, geçti. / ve marazi hastalık / bitti sonunda  - / Yaşama denilen ateşli hastalık / Sonunda yenik düştü. Edgar Allan Poe/ For Annie: Thank Heaven! the crisis/ The danger, is past,/And the lingering illness/Is over at last-/And the fever called "Living"/Is conquered at last. Edgar Allan Poe.

 

 

12. Hafta,

11 Aralık 2018

 

SONUÇ: İkincil Bakışlar.

ss. 407-478. Bölüm 1: Modern ve Postmodern Arasındaki Gelecekteki Karşılaşmalar İçin Prolegemena, ss. 407 - 413. Bölüm 2: Bir Modern Kuramına Doğru Notlar, ss. 413 - 427. Bölüm 3: Postmodernizmin Kültürel Şeyleştirmesi ve "Rahatlatıcı Etkisi", ss. 427 - 433. Bölüm 4: Gruplar ve Temsil: ss. 433 - 448. Bölüm 5: Ütopya Kaygısı, ss. 448 - 459. Bölüm 6: Farklılığın İdeolojisi, ss. 459 - 478.

 

SONUÇ: İkincil Bakışlar.

Bölüm 7: Postmodernin Demografileri, ss. 478 - 488. Bölüm 8: Uzamsal Tarih Yazımları, ss. 488 - 503. Bölüm 9: Dekadans, Fundamentalizm ve İleri Teknoloji, ss. 503 - 521. Bölüm 10: Kuramsal Söylemin Üretilmesi, ss. 521 - 530. Bölüm 11: Bir Bütünlüğü Nasıl Haritalandırmalı, ss. 531 - 554.

 

 

13. Hafta,

1. Bölüm: KÜLTÜR, ss. 27-98.

2. Bölüm: İDEOLOJİ. ss. 99-115.

 

6. Bölüm: UZAM, Ütopyanın sonunu izleyen ütopyacılık, ss. 225-259.

9. Bölüm: FİLM, ss. 381-405.

 

 

14. Hafta,

25 Aralık 2018

4. Bölüm: MİMARİ, ss. 153 - 193.

Bilgin, İhsan (2017) Mimarın Soluğu, Peter Zumthor Mimarlığı Üzerine Denemeler, İstanbul: Metis Yayınları.

 

5. Bölüm: TÜMCELER,

Modernizm ve Postmodernizm Hakkında Genel Değerlendirme

   

15. Hafta,

Bölüm: UZAM, Ütopyanın sonunu izleyen ütopyacılık, ss. 225-259.

Kern, Stephen (2013) Zaman ve Uzam Kültürü, çev. Ali Selman, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

8. Bölüm: EKONOMİ, ss. 355 - 381.

Mandel, Ernst (2008) Geç Kapitalizm, çev. Candan Badem, İstanbul: Versus Kitap.

Sartre, Jean Paul (2009) Toplu Oyunlar, Gizli Oturum, Mezarsız Ölüler, Sinekler, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Saygılı Yosma, çev. Işık M. Noyan, İstanbul: İthaki Yayınları.

   

Dönem Sonu Dersi

3. Bölüm: VİDEO, ss. 117-152.

"Görüntü oluşturma" ne demektir? Görüntünün malzemesi nedir? Görüntü işlemlerden geçirilmiş bir şeydir. Bu işlemler nelerdir? Çekim, kaydetme, tekrar, birleştirme, yansıtma, düzenleme, montaj, vb. Dünya hakkındaki bilgimiz bugün daha çok görüntüler üzerinden gerçekleşir.

İlk video çalışması: Lumiere Kardeşler'in Arrival of a Train (1895)

Video art sanat türü televizyon izleyicisine bir eleştiri olarak ortaya çıkmış, sonradan bir sanat türüne evrilmiştir.

Video art'ın öncüsü Nam June Paik (1932-2006) Reclining Buda (1994), Nam June Paik, Tv Çello Konseri (1974), Nam June Paik, The More the Better (1988)

David Hall (1934-2014) Tv Kesintileri (1971)

Marina Abramovic (1946- ): "Ben bir nesneyim ve yan masada gördüğünüz 72 adet objeyi kullanarak bedenime istediğinizi yapabilirsiniz." Ritim 0 (1973-1974), 4 Performances (1975-1976),  Art must be beautiful, artist must be beautiful (1975)

 

İprişoğlu, Zehra (1992) Tiyatroda Yeni Arayışlar, İstanbul: Düzlem Yayınları.

Candan, Ayşın (2013) Öncü Tiyatro ve Dijital Çağda Gösterimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Şeyben, B. Yasemin (2016) Tiyatro ve Multimedya, İstanbul: Habitus Yayınevi.

 

9. Bölüm: FİLM, ss. 381-405.

David Lynch (1946- ) Blue Velvet (1986)

Jonathan Demme (1944-2017) Something Wild (1986)

Bilim kurgu yazarı Philip Kindred Dick (1928-1982)  Time Out of Joint [Çığrından Çıkmış Zaman] (1959)

   

ANA SAYFA

DERSİN ALTYAPISINI OLUŞTURAN KONULAR:

Postmodernizm konusuyla ilgili okuma listesi:

Andersen, Hans Christian (2006) The Complete Fairy Tales, London: Wordsworth Editions.

Andersen, Hans Christian (2016) Andersen Masalları, çev. Murat Alpar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ballard, J. G. (2014) Çarpışma, çev. Nurgül Deveci, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Baudrillard, Jean (2005) The Conspiracy of Art, Manifestos, Interviews, Essays, ed. by Sylvère Lotringer, tr. by Ames Hodges. New York: Semiotext(e).

Baudrillard, Jean (2008) Simulakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Baudrillard, Jean (2010) Sanat Komplosu, Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik, çev. Elçin Gen – Işık Ergüden, İstanbul: İletişim Yayınları.

Benjamin, Walter (2010) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Berlin: Suhrkamp Verlag.

Borges, Jorge Luis (1995) Alçaklığın Evrensel Tarihi. Çev. Zeynep Çağlayan, İstanbul: Telos.

Chamisso, Adelbert von (2004) Peter Schlemihl’ın Garip Öyküsü, çev. Necati Aça, Ankara: Dost Kitabevi.

arry, Alfred (2015) Patafizikçi Doktor Faustroll’un Davranış ve Görüşleri, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayınları.

Kraus, Chris (2004) Video Green: Los Angeles, or the Triumph of Nothingness, New York: Semiotext(e).

McLuhan, Marshall and Fiore, Quentin (2001) The Medium is the Massage, An Inventory of Effects (1967), Berkeley: Gingko Press.

Nietzsche, Friedrich (1974) The Gay Science, with a Prelude in Rhymes and Appendix of Songs, translated with Commentary by Walter Kaufmann, New York: Vintage Books.

Platon (2016) Devlet, çev. Hüseyin Demirhan, İstanbul: Islık Yayınları.

   

 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

 

"Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 2016, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.ss. 167-212. "YARGI VE ESTETİK" yazısının içeriği: I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefi Bir Soruşturmaya Hazırlık, II. Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi, III. Estetik Deneyimi ve Beğeni Yargısını Ortaya Çıkaran Kaynaklar, IV.  Edmund Burke ve "Beğeni Yargısı" Araştırmasının Felsefi Başlangıcı, V.Kant'a Göre Estetik ve Beğeni Yargısı.

"Kant'ın Temel Kavramları III", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 66-83.

"Aristoteles'in Poietika'sının Sanat Felsefesine Katkısı", Metin Bal.

Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Açılış Konuşması: Aristoteles Okumaları – II - Poietika – Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ, Tarih: 6 Mayıs 2016, Saat: 14:00 – 15:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi, Ömer Köse Konferans Salonu, Buca-İzmir. Video kaydı için tıklayınız lütfen: I. Bölüm, II. Bölüm.

"Felsefi Dayanaklarıyla Ortaçağ'da Sanat", Metin Bal, felsefelogos dergisi, dosya konusu: Anarşizm, Yıl: 2015/3, Sayı: 58, İstanbul: Akademi Matbaacılık. ISSN: 1309-9175. (EBSCOhost ve The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir), ss. 149-173.

1-) Filozoflar Tarafından Sanatın Felsefi Bir Konu Haline Getirilmesi, 2-) Alexander Baumgarten ve "Estetik" Teriminin Modern Felsefede Yeni Bir Anlam Kazanması, 3-) Estetiğin Öğeleri, 4-) Edmund Burke'de Yüce ve Güzel Kavramlarının Kaynağı.

Burke, Edmund (2008) Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. Barış Gümüşbaş, Ankara: BilgeSu. Dersime katılanların bu çeviri kitabı okurken orjinaliyle (Burke, Edmund (MDCCLXIV-1764) A Philosophical Enquiry into the Origin of the Sublime and Beautiful, London: R. and J. Dodsley.) karşılaştırmalarını öneririm.

4.1.) Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısının Yaşamsal Önemi Bağlamında Edmund Burke'ün Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma Yapıtı, Metin Bal.

4.2.) "Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı"/"Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables" Metin Bal, Sayı 16, Cilt 8/2. Aralık 2018. (VIII/2 (2018) ss. 101-114. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities (MJH), ISSN: 2146-4812. Tarandığı indexler: Tübitak ULAKBİM, ASOS, Index Copernicus International. DOİ: 10.13114/MJH.2018.412

   
 

"Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017 Cuma, Saat: 15:00-17:00. DEÜ, Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. İzmir-Buca. (video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.)

   

 

"Lukács'ın Sanatın Gerçekliği Yansıtmadaki Rolü Hakkındaki Görüşü", Metin Bal.

Lukács, Georg (1999) Estetik, I, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınları.

I. Bölüm, Günlük Yaşamda Yansıtmanın Sorunları, s. 35.

II. Bölüm, Bilgi Alanındaki Yansıtmanın İnsanbiçimcilikten Uzaklaşması, s. 76.

1.) Antikçağda İnsanbiçimcilikten Uzaklaşmaya Yönelik Eğilimlerin Anlamı ve Sınırları, s. 76.

2.) İnsanbiçimcilikten Uzaklaşma Eğiliminin Yeniçağdaki Çelişkili Tırmanışı, s. 96.

III. Bölüm, Sanatın Günlük Yaşamdan Çözülmesine İlişkin Ön Sorunlar, s. 129.

IV. Bölüm,  Mimesis'in (Öykünmenin) Sorunları I, s. 169., Estetik Yansıtmanın Doğuşu, s. 169. 1-) Mimesis'in Genel Sorunları, s. 169,

2.) Büyü ve Öykünme, s. 195., 3.) Estetik Kategorilerin Büyüsel Mimesis'den Kendiliğinden Doğması, ss. 228-260.

Lukács, Georg  (1992) Estetik II, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınevi.

V. Bölüm, Mimesis'in Sorunları II, Sanatın Dünya Yaratmasına Giden Yol, s. 15, 1.) Eski Taş Çağı Mağara Resimlerinin Dünya Yaratmaktan Uzak Oluşu, s. 18., 2.) Sanat Yapıtlarının Dünya Yaratmasının Koşulları, s. 44.

VI. Bölüm, Mimesis'in Sorunları III., Özneyi Estetik Yansıtmaya Götüren Yol, s. 87., 1.) Estetik Öznelliğin Önsorunları, s. 87., 2.) Dışlaşma ve Dışlaşmanın Özneye Geri Dönüşü, s. 103.,3.) Tikel Bireyden İnsan Türünün Özbilincine, s. 121.

VII. Bölüm, Mimesis'in Sorunları IV., Sanat Yapıtının Kendine Özgü Dünyası, s. 171., 1.) Estetik Alanın Sürekliliği ve Kesikliliği (Genel Olarak Yapıt, Tür, Sanat), s. 171., 2.) Bağdaşık Ortam, Günlük İnsan ve Nesneleşmeye Yönelik İnsan, s. 193., 3.) Bağdaşık Ortam ve Estetik Alanının Çokçuluğu, s. 221.

VIII. Bölüm, Mimesis'in Sorunları V., Sanatın Tapıncakçılıktan Arındırıcı İşlevi, s. 253., 1.) İnsanın Doğal Çevresi (Uzam ve Zaman), s. 258.

2.) Nesneye İlişkin Belirsizlik, ss. 280-303.

Lukács, Georg (1988) Estetik III, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınevi., IX. Bölüm, Estetiğin Genel Kategorisi Olarak Katharsis, s. 11.

X. Bölüm, Kendiiçin Var Olan Bir Olgu Niteliğiyle Sanat Yapıtı, s. 47.

XI. Bölüm, Estetik Mimesis'in Olağandışı Sorunları, s. 79, 1.) Müzik, s. 79., 2.) Hoşa Giden'in Sorunlar Çevresi, ss. 147-201.

“Tarihsel Materyalizm”in ve “Diyalektik Materyalizm”in Felsefe Tarihindeki Yeri ve Önemi, Metin Bal.

Yararlanılacak temel yapıtlar:

Marx, Karl (with Friedrich Engels) (1998) The German Ideology, including Theses on Feuerbach and Introduction to the Critique of Political Economy, New York: Prometheus Books.

Marx, Karl & Engels, Friedrich (2013) Alman İdeolojisi, çev. Tonguç Ok ve Olcay Geridönmez, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

Marx, Karl (2011) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. Sevim Belli, Ankara: Sol Yayınları.

 

EK YARDIMCI FAALİYETLER

Kısa vadeli faaliyetler:

1-) Düşünürün konuyla ilgili temel eserine hakimiyet amacıyla bir sunum.

2-) Konunun birincil ve ikincil eserleriyle ilgili arşiv çalışması.

3-) Düşünürle ilgili biyografik çalışma.

4-) Konunun birincil eserleriyle ilgili kronolojik liste çalışması.

5-) Konunun teknik terimleriyle ilgili haftalık periyodik sözlük çalışması.

6-) Felsefe Bölümü dışındaki bölüm hocalarına konuyla ilgili danışılarak görüş ve önerilerine başvurulması.

Uzun vadeli faaliyetler:

7-) Lingua franca (İngilizce) ile/ya da uzmanlık alanı dilinin edinilmesi

8-) Konuyla ilgili olarak felsefe tarihinde geriye ve ileriye dönük okumalar.

 

Yararlanılacak birincil ve ikincil kaynak yapıtlar listesi için tıklayınız lütfen

   
 

Bu dersin devamı olan II. dönem dersi Estetik ve Sanat Kuramları II dersi için tıklayınız lütfen

   

SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır       /  Ana Sayfa /  For English Click Here Please