DERSIN ADI

Estetik ve Sanat Kuramları II (Bahar Dönemi) / DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı TezliYüksek Lisans Programı Dersi

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri:

DERSIN KODU

FEL 5036 / Türü: Seçmeli / II. Dönem (Bahar Dönemi) / for English please click here   /                  ANA SAYFA

DERSIN KREDISI

Ulusal Kredi: 3   AKTS: 5

BÖLÜM

Felsefe

ÖGRETIM ÜYESI

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net, Görüşme gün ve saatleri:

DERSIN AMACI, ÖGRENIM HEDEFI, ÖGRENIM METODU, ÖGRETME VE ÖGRENME MATERYALI

AMACI

2016/17 Bahar Dönemi'nde Estetik ve Sanat Kuramları II dersimizde

ÖGRENIM HEDEFLERI          

KAZANILAN BILGI

Postmodernizm ya da çağdaş teorinin ne olduğuyla ilgili felsefi temeller hakkında kapsamlı bilgi. Aristoteles ve Brecht'in tiyatro kuramları incelenip, sonunda Grotowsky'nin "yoksul tiyatro" anlayışı sanat felsefesi bakımından açıklanacaktır.

ÖGRETIM METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

ÖGRETME MATERYALI

Sanat felsefesiyle ilgili filozofların temel eserleri

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

 

For English Click Here

HAFTA

KONU                                                                                                                           

     
 

"FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL

 
     

GİRİŞ DERSİ

Bu dersimizde "modernizm" ve "postmodernizm" hakkında açıklama yapan düşünürlerin çeşitli yapıtları incelenecektir.

Jameson'a göre "postmodernizm"in ne olduğuna dair bir açıklama.

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

 
     

1. Hafta,

&

2. Hafta,

1.) Jamason, Fredric (2016) Jameson Jameson’ı Anlatıyor, Kültürel Marksizm Üzerine Söyleşiler. Yayına hazırlayan, Ian Buchanan, çev. Şeyda Öztürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

2-) Jameson, Fredric (2009) Ütopya Denen Arzu, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Metis Yayıncılık.

3-) Jameson, Fredric (2015) Diyalektiğin Birleştirici Güçleri, çev. Bülent Doğan, İstanbul: Ithaki Yayınları.

4-) Jameson, Fredric (1992) Signatures of the Visible. New York: Routledge. 1.“Reification and Utopia in Mass Culture”, ss. 9-34. 2.“Class and Allegory in Contemporary Mass Culture: Dog Day Afternoon as a Political Film”, ss. 35-54. 5. “Historicism in the Shining”, ss. 82-98. 6. “Allegorizing Hitchcock”, ss. 99-127. 7. “On Magic Realism in Film”, ss. 128-154.

5-) Jameson, Fredric The Geopolitical Aesthetics, Cinema and Space in the World System (1992) (Jeopolitik Estetik: Dünya Sistemi İçinde Sinema ve Uzam)

 
     

3. Hafta,

   
     

4. Hafta,

Jameson, Fredric (2015) Diyalektiğin Birleştirici Güçleri, çev. Bülent Doğan, İstanbul: Ithaki Yayınları.

 
     

5. Hafta,

(Brecht, Bertolt [1929] Mezbahaların Kutsal Johanna'sı/ Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Bu tiyatro oyununu okumak için bkz.: ss. 7-107. Brecht, Bertolt (1999) Mezbahaların Kutsal Johanna'sı, çev. Yılmaz Onay; Kuraldışı ve Kural, Ana (1933), Ana (1938), çev. Ayşe Selen, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.)

 

 

 

 

6. Hafta,

Jameson, Fredric (2013) Brecht ve Yöntem, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul: Habitus Yayıncılık.

Brecht, Bertolt (1967) “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” [1929], ss. 665-790. Gesammelte Werke, Band 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

 

     

7. Hafta,

Etkinlik: Yemeklik Sanata Karşı Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna'sı, Metin Bal.

 
     

8. Hafta,

Foucault, Michel (2016) Doğruyu Söylemek, çev. Kerem Eksen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

 

 

 

 

8. Hafta,

Foucault, Michel (1999) Bilginin Arkeolojisi, çev. Veli Urhan, İstanbul: Birey Yayıncılık.

 

 
     

 

9. Hafta,

Engels Friedrich & Marx, Karl (2013) Alman İdeolojisi, çev. Tonguç Ok & Olcay Geridönmez. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

 

 

 

 

9. Hafta,

Bloch, Ernst (2013) Umut İlkesi - I. Cilt. çev. Tanıl Bora. İstanbul: İletişim Yayınları.

 
     

 

Jameson, Fredric (2009) Ütopya Denen Arzu, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Metis Yayıncılık.

 
     
 

10. Hafta,

 

Baudelaire, Charles (2003) Modern Hayatın Ressamı, çev. Ali Berktay, İstanbul: İletişim Yayınları.

Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

İçindekiler: 1-) “Georg Simmel-Modernitenin İlk Sosyoloğu”, David Frisby, çev. Elçin Gen. İçinde: ss. 9-51. 2-) “Modern Kültürde Çatışma” (1918), George Simmel, çev. Tanıl Bora, ss. 55-81. 3-) “Metropol ve Tinsel Hayat”, [“Die Grossstädte und das Geistesleben”], Georg Simmel, çev. Nazile Kalaycı. İçinde: ss. 83-100. 4-) Moda Felsefesi..

 
     

 

10. Hafta,

 

Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları. "Birinci Bölüm, Goethe'nin Faust'u: Gelişmenin Trajedisi", ss. 61-124, "İkinci Bölüm: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Marx, Modernizm ve Modernleşme", ss. 125-180, "Üçüncü Bölüm, Baudelaire: Sokaklarda Modernizm", "Dördüncü Bölüm. Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi", ss. 233-382, "Beşinci Bölüm: Simgeler Ormanında: New York'ta Modernizm Üzerine Notlar", ss. 383-463.

 
     

 

 

Lyotard, J. F. (2000) Postmodern Durum, Bilgi Üzerine Bir Durum, çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları.

 
     

 

11. Hafta,

 

Freud, Sigmund (1998) Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları, çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

“Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Alfred I. Tauber. “V. Bölüm”, Zoraki Filozof Freud [Freud: The Reluctant Philosopher] Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

 
     

 

Adorno (2015) Ahlak Felsefesinin Sorunları, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.

 
     

 

12. Hafta,

Debord, Guy (2010) Gösteri Toplumu ve Yorumlar, Çev. Ayşen Ekmekçi & Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Debord, Guy, (1983) The Society of the Spectacle, tr. by Ken Knabb, London: Rebel Press.

 

 

 

 

12. Hafta,

 

 

 

 

Lukács, György (2014) Tarih ve Sınıf Bilinci, çev. Yılmaz Öner, İstanbul: Belge Yayınları.

İçindekiler: TARİH VE SINIF BİLİNCİ, s. 55. Nedir Ortodoks Marksizm?, s. 69, Marksist Olarak Rosa Luxemburg, s. 115. Sınıf Bilinci, ss. 145-205. ŞEYLEŞME VE PROLETARYANIN BİLİNCİ, s. 205.

I. Altbölüm, Şeyleşme Fenomeni, s. 206. II. Altbölüm, Burjuva Düşüncesinde Antinomiler, s. 251. III. Altbölüm, Proletaryanın Bakış Açısı, I. ve II. Bölümler, ss. 318-358. III. IV. V. ve VI. Bölümler, ss. 358-420.

Lukács, Georg (2014) Roman Kuramı, çev. Cem Soydemir, İstanbul: Metis Yayınları.

 

 

 

 

 

13. Hafta,

Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis 1958-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, London: Routledge. Bu kitabın içeriği: 1. Şey’e Giriş, 2. Yüceltim Problemi, 3. Mutluluk Paradoksu, 4. Trajedinin Özü: Sophokles’in Antigone’si Üzerine Bir Yorum, 5.Psikanalitik Deneyimin Trajik Boyutu.

Lacan, Jacques (2014) Psikanalizin Dört Temel Kavramı, çev. Nilüfer Erdem. İstanbul: Metis Yayınları.

Badiou, Alain & Roudinesco, Elizabeth (2016) Dün Bugün Jacques Lacan, çev. Akın Terzi. İstanbul: Metis Yayınları.

 
     

13. Hafta,

Baudrillard, Jean (2008) Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır,  Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 
     

14. Hafta,

Arendt, Hannah (2014) Geçmişle Gelecek Arasında, çev. Bahadır Sina Şener, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

 

 

 

14. Hafta,

 

DÖNEM SONU DERSİ

Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık.

Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği,  Felsefi Fragmanlar, çev. Nihat Ülner - Elif Öztarhan Karadoğan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 
     
     
 

******     ******     ******     ******     ******     ******     ******     ******     ******

 
     
 

"Sartre'ın Varoluşçu Felsefesi ve Sanat Teorisi", Metin Bal. Konuşmanın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=5v4TJP1ET-w&feature=youtu.be

Sartre, Jean-Paul (2008) Edebiyat Nedir?, çev. Bertan Onaran, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (2001) What is Literature?, tr. by Bernard Frechman, with an introduction by David Caute, London and New York: Routledge.

 

Jameson, Fredric (1992) Signatures of the Visible. New York: Routledge.

1.“Reification and Utopia in Mass Culture”, ss. 9-34. 2.“Class and Allegory in Contemporary Mass Culture: Dog Day Afternoon as a Political Film”, ss. 35-54.  5. “Historicism in the Shining”, ss. 82-98.

6. “Allegorizing Hitchcock”, ss. 99-127. 7. “On Magic Realism in Film”, ss. 128-154.

 
     

GİRİŞ DERSİ

2015/16 Bahar Dönemi'nde Estetik ve Sanat Kuramları II dersimizde Kant'ın Yargı Yetisinin Eleştirisi adlı yapıtı incelenecektir. Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Kant'ın eleştirel felsefesi için önemi ve sonraki düşünce tarihinde oynadığı rol ayrıntılı olarak incelenecektir.

Yargı Yetisinin Eleştirisi yapıtının Kant'ın eleştiri felsefesindeki rolü.

 

Kant'ın Eleştisi Felsefesi ve Kant Sözlüğü, Hazırlayan ve Çeviren Metin Bal.

"Kant'ın Temel Kavramları", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 68-82.

"Kant'ın Temel Kavramları II", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos/Eylül 2014, Sayı: 20, Yıl: 7. ss. 74-88.

"Kant'ın Temel Kavramları III", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 66-83.

5-)"Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Kant'ın Felsefesindeki Yeri", Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, Yıl: 2008. Sayı: 19, ss. 83-103. (çevrimiçi okumak için tıklayınız)

6-)Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Eleştiri Felsefesine Katkısı ve Güzel ve İyi Arasındaki İlişki, Metin Bal. 28 Nisan 2016 Perşembe. Etkinlik: Felsefe ve Sanat Sempozyumu, Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu, Balabanağa Mh., Kimyager Derviş Paşa Sk. No: 16. Beyazıt - İstanbul. (Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen)

7-) "Kant Estetiğinde Etik Dönüş", Metin Bal. 28-29-30 Nisan 2016. Kant Sempozyumu, Doğru, İyi, Güzel, MSGSÜ,  Fındıklı Yerleşkesi, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Meclis-i Mebusan Cd. No: 24,  34427, İSTANBUL. (Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen).

 

Kant estetiğinin temel terimleri: "Akıl, Anlama Yetisi, Ben, Ben Düşünüyorum, Birlik, Deneyim, Doğa, Duygu, Düşünme, Düşünümsel Yargı, Eleştiri Felsefesi, Gemüt, Haz, İmge, İmgelem, Kültür, Otonomi, Özgürlük, Psikoloji, Tamalgı, Yargı, Yaşam, Yüce."

 
     

1. Hafta,

Kant'ın Yargı Yetisinin Eleştirisi eserinin detaylı bir çözümlenmesi:

Kant, Immanuel (2006) Yargı Yetisinin Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Önsöz, ss. 13-17.

Giriş, I. Felsefenin Bölümlenmesi Üzerine, ss. 18-21. II. Genel Olarak Felsefenin Alanı Üzerine, ss. 21-24. III. Felsefenin İki Bölümünü Bir Bütüne Birleştirmenin Bir Aracı Olarak Yargı Yetisinin Eleştirisi, ss. 24-27.

 

IV. Bir a priori Yasama Yetisi Olarak Yargı Yetisinin Üzerine, ss. 28-30.  V. Doğanın Biçimsel Erekselliği İlkesi Yargı Yetisinin Bir Aşkınsal İlkesidir. ss. 30-36.  VI. Haz Duygusunun Doğanın Erekselliği Kavramı İle Birleşmesi Üzerine SS. 36-39. VII. Doğanın Erekselliğinin Estetik Tasarımı Üzerine, ss. 39-43. VIIII. Doğanın Erekselliğinin Mantıksal Tasarımı Üzerine, ss. 43-46. IX. Anlağın ve Usun Yasamalarının Yargı Yetisi Yoluyla Bağlanması Üzerine. ss. 46- 49.

 

Yargı Yetisinin Eleştirisi,

Birinci Bölüm,

Estetik Yargı Yetisinin Eleştirisi,

Birinci Kesim,

Estetik Yargı Yetisinin Analitiği,

Birinci Kitap,

Güzelin Analitiği,

Beğeni Yargısının Niteliğine Göre Birinci Kıpısı,

 

§ 1, Beğeni Yargısı Estetiktir -  § 2, Beğeni Yargısını Belirleyen Hoşlanma Bütünüyle Çıkarsızdır, ss. 54-56.

§ 3, Hoş Olandan Hoşlanma Çıkar İle Bağlıdır, ss. 56-57.

§ 4, İyiden Hoşlanma Çıkar İle Bağlıdır, ss. 57-60.

§ 5, Değişik Türlerdeki Üç Hoşlanmanın Karşılaştırması, ss. 60-62.

 

 

Beğeni Yargısının Niceliğine Göre İkinci Kıpısı,

§ 6, Güzel, Kavramlar Olmaksızın, Bir Evrensel Hoşlanmanın Nesnesi Olarak Tasarımlanandır. ss. 62-63.

§ 7, Güzelin Yukarıdaki Özellik Yoluyla Hoş ve İyi İle Karşılaştırması, ss. 63-65.

§ 8, Hoşlanmanın Evrenselliği Bir Beğeni Yargısında Yalnızca Öznel Olarak Temsil Edilir. ss. 65-68.

§ 9, Beğeni  Beğeni Yargısında Haz Duygusu Nesnenin Yargılanmasını Önceler mi Yoksa Arkasından mı Gelir Sorusunun Araştırması. ss. 68-72.

 

Beğeni Yargılarının Onlarda İrdelemeye Alınan Ereklerin İlişkisine Göre Üçüncü Kıpısı

§ 10, Genel Olarak Ereksellik Üzerine, ss. 72-73.

§ 11, Beğeni Yargısı Bir Nesnenin Ereksellik Biçiminden ( Ya Da Tasarım Türünden) Başka Hiçbirşeyi Temel Almaz, ss. 73-74.

§ 12, Beğeni Yargısı A Priori Zeminlere Dayanır, ss. 74-75.

§ 13, Arı Beğeni Yargısı Çekicilikten ve Heyecandan Bağımsızdır, ss. 75-76.

§ 14, Örnekler Yoluyla Durulaştırma, ss. 76-80.

§ 15, Beğeni Yargısı Eksiksizlik Kavramından Bütünüyle Bağımsızdır, ss. 80-83.

§ 16, Bir Nesneyi Belirli Bir Kavramın Koşulu Altında Güzel Olarak Bildiren Beğeni Yargısı Arı Değildir, ss. 83-86.

§ 17, Güzellik İdeali, ss. 86-91.

Güzelin Bu Üçüncü Kıpıdan Çıkan Açıklaması, ss. 91.

 

Nesneden Hoşlanmanın Kipliğine Göre Beğeni Yargısının Dördüncü Kıpısı,

§ 18, Beğeni Yargısının Kipliliğinin Ne Olduğu, ss. 92-93.

§ 19, Beğeni Yargısına Yüklediğimiz Öznel Zorunluk Koşulludur, s. 93.

§ 20, Bir Beğeni Yargısının İleri Sürdüğü Zorunluk Koşulu Bir "Ortak" Duyunun İdeasıdır.ss. 93-94.

§ 21, Bir "Ortak" Duyu Varsayımının Zemini Var Mıdır?", ss. 94-95.

§ 22, Bir Beğeni Yargısında Düşünülen Evrensel Onayın Zorunluğu Bir Öznel Zorunluktur Ki, Bir Ortak Duyu Varsayımı Altında Nesnel Olarak Tasarımlanır, ss. 95-96.

 

Analitiğin Birinci Kesimine Genel Not, ss. 96-100.

 

İkinci Kitap, Yücenin Analitiği

§ 23, Güzeli Yargılama Yetisinden Yüceyi Yargılama Yetisine Geçiş, ss. 101-104.

§ 24, Yücenin Duygusunun Bir Araştırmasının Bölümlenişi, ss. 104-105.

 

A -) Matematiksel Yüce Üzerine. 

§ 25 Yüce Adının Açıklaması ss. 105- 109.

§ 26 Doğa Şeylerinin Büyüklüğünün Yücenin İdeası İçin Gerekli Olan Hesaplanması Üzerine, ss. 109-116.

§ 27 Yücenin Yargılanmasında Hoşlanmanın Niteliği Üzerine, ss. 116-120.

B-) Doğadaki Dinamik-Yüce Üzerine, § 28, Bir Güç Olarak Doğa, ss. 120-125.

 

§ 29 Doğanın Yüceliğine İlişkin Yargının Kipliği Üzerine. ss. 125-127.

● Estetik Olarak Derin-Düşünen Yargının Açımlanması Üzerine Genel Not, ss. 128-143.

§ 30 Doğanın Nesneleri Üzerine Estetik Yargıların Tümdengelimi Doğada Yüce Dediğimiz Şey Üzerine Değil, Yalnızca Güzel Üzerine Yönelmelidir.

§ 31 Beğeni Yargısının Tümdengeliminin Yöntemi Üzerine, ss. 144-146.

 

 

§ 32 Beğeni Yargısının Birinci Özgünlüğü. ss. 146-148.

§ 33 Beğeni Yargısının İkinci Özgünlüğü, ss. 149-150.

§ 34 Beğeninin Bir Nesnel İlkesi Olanaklı Değildir, ss. 151-152.

§ 35 Beğeni İlkesi Genelde Yargı Yetisinin Öznel İlkesidir, ss. 152-153.

§ 36 Beğeni Yargısının Bir Tümdengelimi Sorunu Üzerine, ss. 153-155.

§ 37 Bir Beğeni Yargısında Bir Nesne Üzerine Aslında A Priori Ne İleri Sürülür?, s. 155.

§ 38 Beğeni Yargısının Tümdengelimi, s. 38.

Not ss. 156-157.

§ 39 Bir Duyumun İletilebilirliği Üzerine, s. 158-159.

§ 40, Bir Tür Sensus Communis Olarak Beğeni Üzerine, ss. 160-163.

§ 41 Güzeldeki Görgül Çıkar Üzerine.  ss. 163-165.

 

§ 42 Güzeldeki Entelektüel İlgi Üzerine, ss. 166-171.

§ 43 Genel Olarak Sanat Üzerine, ss. 171-173.

§ 44 Güzel Sanat Üzerine, ss. 173-175.

§ 45  Güzel Sanat Aynı Zamanda Doğa Olarak Göründüğü Ölçüde Bir Sanattır, ss. 175-176.

§ 46 Güzel Sanat Dehanın Sanatıdır, ss. 176-177.

§ 47 Dehanın Yukarıdaki Açıklamasının Durulaştırılması ve Doğrulanması, ss. 178-180.

§ 48 Dehanın Beğeni İle İlişkisi Üzerine. ss. 181- 183.

 

§49 Anlığın Dehayı Oluşturan Yetileri Üzerine, ss. 183-190.

§ 50 Güzel Sanat Ürününde Beğeninin Deha İle Birleşmesi Üzerine, ss. 190-191.

§ 51 Güzel Sanatların Bölümlenişi, ss. 192-198.

§ 52 Güzel Sanatların Bir ve Aynı Üründe Birleşmesi Üzerine, ss. 198-199.

§ 53 Güzel Sanatların Estetik Değerlerinin Birbirleri İle Karşılaştırması, ss. 199 - 204.

§ 54 Not , ss. 204-211.

 

 

İKİNCİ KESİM

 

Estetik Yargı Yetisinin Diyalektiği

 

§ 55, ss. 212-213.

§ 56 Beğeni Antinomisinin Tasarımı, ss. 213-214.

§ 57, Beğeni Antinomisinin Çözümü, ss. 214-217.

Not I, ss. 217-220.

Not II, ss. 220-222.

§ 58 Estetik Yargı Yetisinin Biricik İlkesi Olarak Sanatın Olduğu Gibi Doğanın da Erekselliğinin İdealizmi Üzerine. ss. 223 - 228.

§ 59 Törelliğin Simgesi Olarak Güzellik Üzerine,  ss. 228-232

 

 

Kant'ın "Nedensellik", "Erekler Krallığı", "Koşullu", "Mutlak", "Diyalektik" Terimleri.

 

 

§ 60 Ek: Beğeni Yöntemi Öğretisi Üzerine, ss. 232-234.

 

İKİNCİ BÖLÜM,

Teleolojik Yargı Yetisinin Eleştirisi:

§ 61 Doğanın Nesnel Erekselliği Üzerine, ss. 237-239.

 

Birinci Altbölüm

Teleolojik Yargı Yetisinin Analitiği.

§ 62, Salt Biçimsel Olan Nesnel Erekselliğin Özdeksel Olandan Ayrımı Üzerine, ss. 240-245.

§ 63 Doğanın İç Erekselliğinden Ayrı Olarak Göreli Erekselliği Üzerine, ss. 245-249.

§ 64 Şeylerin Doğa Erekleri Olarak Kendilerine Özgü Karakterleri Üzerine, ss. 249-252.

 

§ 65  Şeyler, Doğa Erekleri Olarak, Örgütlü Varlıklardır, ss. 252-256.

§ 66 Örgütlü Varlıklarda İç Erekselliği Yargılamanın İlkesi Üzerine, ss. 257-258.

§ 67 Genelde Doğanın Erekler Dizgesi Olarak Teleolojik Yargılanmasının İlkesi Üzerine, ss. 258-262.

§ 68 Doğa Biliminin İç İlkesi Olarak Teleolojinin İlkesi Üzerine, ss. 263-266.

 

İkinci Altbölüm

Teleolojik Yargı Yetisinin Diyalektiği

 

§ 69 Yargı Yetisinin Bir Antinomisi Nedir?, ss. 267-268.

§ 70 Bu Antinominin Tasarımı, ss. 268-271.

§ 71 Yukarıdaki Antinominin Çözümü İçin Hazırlık, ss. 271-272.

 

§ 72 Doğanın Erekselliği Üzerine Çeşitli Dizgeler Hakkında, ss. 272-275.

§ 73 Yukarıdaki Dizgelerden Hiç Biri Öne Sürdüğünü Vermez, ss. 275-279.

§ 74 Bir Doğa Uygulayımı Kavramını İnakçı Olarak Ele Almanın Olanaksızlığının Nedeni Bir Doğa Ereğinin Açıklanamazlığıdır, ss. 279-282.

§ 75 Doğanın Nesnel Bir Erekselliği Kavramı Derin-Düşünen Yargı Yetisi İçin Usun Eleştirel Bir İlkesidir, ss. 282-286.

§ 76 Not, ss. 286-290.

 

§ 77 İnsan Anlağının Bizim İçin Doğa Ereğinin Kavramını Olanaklı Kılan Özgünlüğü Üzerine, ss. 290-297.

§ 78 Özdeğin Evrensel Düzeneğinin İlkesinin Doğanın Uygulayımındaki Teleolojik İlke İle Birleşmesi Üzerine, ss. 297-303.

 

Ek.

Teleolojik Yargı Yetisinin Yöntem Öğretisi

 

§ 79 Teleolojinin Doğa Öğretisine Ait Olarak Ele Alınıp Alınmayacağı Üzerine, ss. 304-305.

§ 80 Bir Şeyin Doğa Ereği Olarak Açıklamasında Düzenek İlkesinin Teleolojik İlkelere Zorunlu Altgüdümü Üzerine, ss. 305-310.

 

§ 81 Düzeneğin Bir Doğa Ereğinin Doğa Ürünü Olarak Açıklamasında  Teleolojik İlke İle Bağlanması Üzerine, ss. 310-314.

§ 82  Örgütlü Varlıkların Dış İlişkilerinde Teleolojik Dizge Üzerine, ss. 314-320.

§ 83 Bir Teleolojik Dizge Olarak Doğanın Son Ereği Üzerine, ss. 320-325.

§ 84  Bir Dünyanın Varoluşunun Son Ereği, E.D. Yaratılışın Kendisi Üzerine, ss. 325-328.

§ 85 Ruhbilimsel-Tanrıbilim Üzerine, ss. 328-335.

§ 86 Törel-Tanrıbilim Üzerine, ss. 335-339.

Not, s. 339.

 

§ 87 Tanrının Varoluşunun Ahlaksal Tanıtlaması Üzerine, ss. 341-348.

§ 88 Ahlaksal Tanıtlamanın Geçerliğinin Sınırlanması, ss. 348-354.

Not, ss. 354-356.

§ 89 Ahlaksal Uslamlamanın Yararı Üzerine, ss. 356-358.

§ 90  Tanrının Varoluşunun Teleolojik Bir Tanıtlamasına İnanmanın Türü Üzerine, ss. 358-365.

§ 91 Kılgısal Bir İnanç Yoluyla İnanmanın Türü Üzerine, ss. 365-374.

 

Teleoloji Üzerine Genel Not, ss. 375-387.

 

 

"Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 2016, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.ss. 167-212. "YARGI VE ESTETİK" yazısının içeriği: I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefi Bir Soruşturmaya Hazırlık, II. Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi, III. Estetik Deneyimi ve Beğeni Yargısını Ortaya Çıkaran Kaynaklar, IV.  Edmund Burke ve "Beğeni Yargısı" Araştırmasının Felsefi Başlangıcı, V.Kant'a Göre Estetik ve Beğeni Yargısı.

 

 

 

 

     
 

 

 
     
 

Heidegger, Martin (1997) Kant and the Problem of Metaphysics, tr. by Richard Taft, Indianapolis: Indiana University Press.

Heidegger, Martin (1997) Phenomenological Interpretation of Kant's Critique of Pure Reason, tr. by Parvis Emad and Kenneth Maly, Indianapolis: Indiana University Press.

 
     
 

Kearney, Richard (1988) The Wake of Imagination, Toward a postmodern culture, London: Routledge. “Part II: Modern Narratives, Chapter Four: The Transcendental Imagination, 1. The Copernican Revolution, 2. Transitional movements: Renaissance mysticism, Cartesianism, Empiricism, 3. Kant and the transcendental imagination, 4. Kant’s aesthetic, 5. From beauty to the sublime, 6. German idealism: Fichte and Schelling, 7. Romanticism, 8. Conclusion: the imagination in retreat, Appendix: Heidegger’s interpretation of the Kantian imagination”, ss. 155-195.

 
     
 

"Hamann, Herder ve Schiller’in Estetik Bütüncülüğü", ["The Aesthetic Holism of Hamann, Herder, and Schiller"], Daniel O. Dahlstrom, Çev. Metin Bal.Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 56-65.

Frank, Manfred (2004) The Philosophical Foundations of Early German Romanticism, tr. by Elizabeth Millán-Zaibert, Albany: State University of New York Press.

Bowie, Andrew (1997) From Romanticism to Critical Theory, The Philosophy of German Literary Theory, New York: Routledge.

Wayne, Michael (2014) Red Kant: Aesthetics, Marxism and the Third Critique, London: Bloomsbury. 1. Disinterring Kant, 2. Kant's First Critique and the Problem of Reification, 3. The Aesthetic, the Beautiful and Praxis, 4. The Aesthetic and Class Interests, 5. The Sublime in Kant's Philosophical Architecture, 6. Labour, the Aesthetic Nature, 7. On Marxism and Metaphor, 8. In the Laboratory of Kant's Aesthetics. 

 

 

Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısının Yaşamsal Önemi Bağlamında Edmund Burke'ün Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma Yapıtı, Metin Bal.

"Alman İdealizmi ve Sanatlar", Andrew Bowie.Çev. Metin Bal,  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 7,  Bahar 2009, (Şubat - Mart-Nisan)Ankara. ss. 61-72.

"Hölderlin ve Novalis", Charles Larmore.Çev. Metin Bal, Bibliotech Dergisi, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6. (Eylül - Ekim - Kasım), 2008. Ankara.  ss.75-86.

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss. 29-32.

Hegel’in ‘Sanat’, ‘Güzellik’ ve ‘Estetik’ Kavramları, Michael Inwood, Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 17-19.

"Bir Alman İdealizmi Sistemi İçin En Eski Program", Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 51-53.

"Hegel ve Sanatın 'Sonu'''  Stephen Houlgate, Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 599-623.

"Hegel'de Sanatın Sonu Ne Anlama Gelir?", Metin Bal, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007- I. Sayı, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ss. 17-26.

"Hegel Estetiğinin Çağdaş Önemi", Dieter Henrich, Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 589-598.

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

"Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015,Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

"Müthos Yoluyla Düşünmeye Heidegger'le Başlamak", Metin Bal, Us Atölyesi Dergisi, Sayı: 23. yayınlanacak, ss.

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

 

 

"Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre'ın Sanat Anlayışı" (Jean-Paul Sartre's Conception of Art Based on the Phenomenological Ontology), Hazırlayan: Sema SÖKMEN, Tez Danışmanı: Metin BAL, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Aydın-2013. 182 sayfa.

"Sartre'ın Varoluşçu Felsefesi ve Sanat Teorisi", Metin Bal. Konuşmanın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=5v4TJP1ET-w&feature=youtu.be

 
 

“Tarihsel Materyalizm”in ve “Diyalektik Materyalizm”in Felsefe Tarihindeki Yeri ve Önemi, Metin Bal.

Yararlanılacak temel yapıtlar:

Marx, Karl (with Friedrich Engels) (1998) The German Ideology, including Theses on Feuerbach and Introduction to the Critique of Political Economy, New York: Prometheus Books.

Marx, Karl & Engels, Friedrich (2013) Alman İdeolojisi, çev. Tonguç Ok ve Olcay Geridönmez, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

Marx, Karl (2011) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. Sevim Belli, Ankara: Sol Yayınları.

 
 

"Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

 
 

Rancière, Jacques (2009) Aesthetics and Its Discontents, tr. by Steven Corcoran, Cambridge: Polity Press. “Lyotard and the Aesthetics of the Sublime: a Counter-reading of Kant”, ss. 88-131.

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

 

 

EK YARDIMCI FAALİYETLER

Kısa vadeli faaliyetler:

1-) Düşünürün konuyla ilgili temel eserine hakimiyet amacıyla bir sunum.

2-) Konunun birincil ve ikincil eserleriyle ilgili arşiv çalışması.

3-) Düşünürle ilgili biyografik çalışma.

4-) Konunun birincil eserleriyle ilgili kronolojik liste çalışması.

5-) Konunun teknik terimleriyle ilgili haftalık periyodik sözlük çalışması.

6-) Felsefe Bölümü dışındaki bölüm hocalarına konuyla ilgili danışılarak görüş ve önerilerine başvurulması.

Uzun vadeli faaliyetler:

7-) Lingua franca (İngilizce) ile/ya da uzmanlık alanı dilinin edinilmesi

8-) Konuyla ilgili olarak felsefe tarihinde geriye ve ileriye dönük okumalar.

   

 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

 

Aristoteles (2003) Poetika (Şiir Sanatı Üstüne) , çev. Samih Rıfat, İstanbul: K Kitaplığı 25.

 

Zammito, John H. (1992) The Genesis of Kant's Critique of Judgment, Chicago:The University of Chicago Press.

 

Kearney, Richard (2003) The Wake of Imagination, Toward a Postmodern Culture, London: Routledge.

 

Freydberg, Bernard (2005) Imagination in Kant's Critique of Practical Reason, Bloomington: Indiana University Press.

 

Bates, Jennifer Ann (2004) Hegel's Theory of Imagination, Albany: State University of New York Press.

 

Berlin, Isaiah (2004)   Romantikliğin Kökleri, Güzel Sanatlar Üzerine, hazırlayan: Henry Hardy, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Cheney, Sheldon (1958)Expressionism in Art, Revised Edition with 210 illustrations, New York: Liveright Publishing Corporation.

 

Crowther, Paul (1996) Critical Aesthetics and Postmodernism, Oxford: Clarendon Press.

 

Faden, Gerhard (1986) Der Schein der Kunst, Zu Heideggers Kritik der Ästhetik, Würzburg: Verlag Dr. Johannes Königshausen und Dr. Thomas Neumann.

 

Osborne, Harold (1970) Aesthetics and Art Theory, An Historical Introduction, E.P. Dutton, New York.

 

Oskay, Ünsal (1985) Estetik ve Politika, Ernst Bloch, Georg Lukasc, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Fredric Jameson, der. Ünsal Oskay, İstanbul: Eleştiri Yayınları.

 

"Kant'ın Temel Kavramları", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 68-82.

 

Hegel G. W. F. (1975) Aesthetics, Lectures on Fine Art , tr. by T.M.Knox, Vol.I, Oxford: The Clarendon Press.

."Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal. Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss.29-32.

 

Lukács, Georg (1979) Goethe and His Age, tr by Robert Anchor, London:  Merlin Press.

Lukács, Georg (2014) Roman Kuramı, çev. Cem Soydemir, İstanbul: Metis Yayınları.

 

Freud, Sigmund (1999) Sanat ve Edebiyat, çev. Emre Kapkın - Ayşen Tekşen kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

Breton, André (2009) Sürrealist Manifestolar, çev. Yeşim Seber Kafa, Artemis Günebakanlı, Ayşe Güngör, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.

 

Baudrillard, Jean (2010) Sanat Komplosu, çev.Elçin Gen ve Işık Ergüden, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Klee, Paul (2002) Modern Sanat Üzerine,  çev. Rahmi G. Öğdül, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.

 

Deleuze, Gilles (1989) Cinema I  The Movement-Image- Cinema II The Time-Image, tr. by Hugh Tomlinson and Robert Galeta, Minneapolis: University of Minnesota Press.

 

Bürger, Peter (2000) Ursprung des Postmodernen Denkens, Göttingen: Hubert&Co.

 

Sauvagnargues, Anne (2010) Deleuze ve Sanat, çev. Nurten Sarıca, Ankara:De Ki Basım Yayım.

   

SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

For English

Click Here

   

ANA SAYFA

For English Click Here