DERS ADI

Sanat Felsefesi                                                                                                      Ana Sayfa

KODU

FEL 2002 /Dersin Bölümü: Felsefe, Sınıfı: II. Türü: Zorunlu / Dönemi: 4. / Bahar / Ulusal Kredi: 4  AKTS: 8.

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 8 Haziran 2023 Perşembe

ÖGRETIM ÜYESİ

Prof. Dr. Metin BAL

ADRES

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası, oda no: 328. Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir Türkiye, Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - ,

Fax: ++ 90 (232) 453 90 93, E-Posta: balmetin@gmail.com ,

Web: www.metinbal.net

Görüşme gün ve saatleri: balmetin@gmail.com adresine mesaj yazarak randevu alabilirsiniz.

 

► Not: Felsefe etkinliklerimizi takip etmek ve katılmak için Café-Philo Düşünce Dostları Grubumuza üye olabilirsiniz.

Üyelik için balmetin@gmail adresine tel no, ad soyadınız ve katılım isteğinizi bildirmeniz yeterlidir. Şimdiden eğlenceli & düşündürücü paylaşımlar diliyorum.

Dionysos, Aizonai, Kütahya, Turkey.

Found now.

Excavation is in progress.

Kazı devam ediyor...

   

 

 

DERSİN AMACI

sanat felsefesinin temel kuramları ve gelişimini günümüze dek izlemek

KAZANILAN BILGI

Çeşitli filozofların sanat felsefesi ve estetik hakkındaki teorileri

METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

MATERYAL

Sanat felsefesiyle ilgili filozofların temel eserleri

ÖLÇME VE DEG.

Öğrencinin dersteki başarısı yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLAN VE IÇERIGI

HAFTA

Numara Sırasıyla Konu ve Literatür                                                                                                              

 

 

Başlangıç Dersi:

1. Hafta

 

 

Sanat Nedir? Cevap denemesi için videoyu izleyiniz: https://www.youtube.com/watch?v=djAjTGzxd2Y

 

Üstteki videoyu Aşağıdakisorular & sözcükler ışığı ve karanlığı içinde tekrar düşünün lütfen:

Sanat İçinde Yaşam ya da Olduğu Gibi Yaşam, Prof. Dr. Metin Bal. 24 Eylül 2023, Çeşme İzmir Türkiye. Yaşam nerededir? Olduğu gibi Yaşam nedir? İnsan nerede Yaşar? İnsan nerede ölür? Ölüm nerede yaşar? Ölmek üzere olduğunuzu nerede görürsünüz? İnsan nasıl fark eder? İnsanlar birbirinden nasıl ayrılır? İnsan neyle aşağıda kalır? Yaşamı yukarıda gören nedir? İnsan nerede uyur? Nerede uyanır? Sanat İçinde uyandım. Sabahlar nasıl olur? Dağınık mı gördünüz? İnsan neyle toplanır? İnsan neyle çoğalır? Bu az değil mi? Neden bir tane daha olmasın? Daha fazla mı dağıtmak gerek? Sanat Yapıtında ne olur? Güzellik nerede? Öykü nerede görünür? Yaşam kesitleri izlenimlerdir. Yaşamın nerede akar? Yaşam akışı ya da Sanat Yapıtı.

 

► Sanatçının sanat düşünürü Prof. Dr. Metin Bal'ın sorularına cevapları, ses kaydını dinleyuiniz lütfen (Bu sözcüklerin üzerine tıklayuınız.)

 

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL (Tıklayarak indirip okuyabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Keyifli okumalar.)

 

Sanat Felsefesi Ya da Estetik Bilimine Başlangıç, Giriş Dersi videosu: https://www.youtube.com/watch?v=QyJ-gl0FAco

 

"Oyundan Kopuş, Düşler ve Sanatla Geri Dönüş. Bir Freud Yorumu &  Sanatın Kaynağı: Sigmund Freud'un Yaratıcı Yazarlık ve Gündüz Düşleri Üzerine Felsefi Bir İnceleme", Prof. Dr. Metin Bal. Online 2. Café-Philo  Etkinliği. Tarih:13 Mart 2023 Pazartesi Günü, Saat: 21:30 - 22:30 Video: https://youtu.be/zYmBej-U4CI   (ss. 143 - 153. Freud, Sigmund (2013) On Freud’s “Creative Writers and Day-Dreaming”, ed. By Ethel Spector Person, Peter Fonagy and Servulo Augusto Figueira, International Psychoanalytical Association. London: Karnac Books Ltd.)

"Filozoflar Tarafından Sanatın Felsefi Bir Konu Haline Getirilmesi", Prof. Dr. Metin Bal.

 

► Öykü Kitap: Benim Tutkum: Algea ve Bruce'un Varoluş Dayanışması: Aşk Üzerine Bir Diyalog, Metin Bal. https://www.perseusyayinevi.com/kitap/algea-ve-bruceun-varolus-dayanismasi/

   

:

1-) Platon (2011) Ion, Şiir Üzerine, Yunancadan Çeviren: Nihal Petek Boyacı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

● Platon (2014) Phaidros ya da Güzellik Üzerine, çev. Birdal Akar, Ankara: BilgeSu.

 

2-) ● Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Borges, Jorge Luis (2010) AlefEl Aleph, Çev. Tomris Uyar, Fatih Özgüven, Fatma Akerson, Peral Bayaz Charum. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Nietzsche, Friedrich (2003) Şen Bilim  (1882) (Tam Metin Çeviri) çev. Levent Özşar, Bursa: ASA Kitabevi.

Nietzsche, Friedrich (2005) Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, İstanbul: Say Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (2010) Putların Alacakaranlığı, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (2019) Gelecekteki Felsefe, çev. Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul: Fol Kitap.

 

 

 

1. Sanat Felsefesine Giriş:

 

Filozoflar Tarafından Sanatın Felsefi Bir Konu Haline Getirilmesi

İlk dersin amacı: "İnsan yaşamının temel motivasyon kaynaklarından biri olan "güzellik" çabası ve arayışında sanatın rolü nedir?", "Sanat insan duyarlılığını ve anlayışını inceltmede nasıl yardımcı olabilir?" ve "Dünya bir sanat yapıtı olarak nasıl deneyimlenebilir?" sorularından yola çıkarak sanat felsefesinin temel terimlerini ve akımlarını gözden geçirmek.

 

1. Negri, Antonio (2013) Sanat ve Çokluk, Sanat Üzerine Dokuz Mektup, çev. Serkan Sönmezgil, İstanbul: MonoKL Yayınları.

 

1.1. Kısaca Sanat Felsefesi, R. G. Collingwood, Çev. Talip Kabadayı, BilgeSU Yayınevi Ankara, 2011.

"Sanat Felsefesine Bir Giriş Olarak Collingwood'un Kısaca Sanat Felsefesi Yapıtı", Metin Bal.

 

 

1. Hafta,

 

 

2. Estetik ve Sanat Felsefesi Tarihçesi

2.1. Shiner, Larry (2001) The Invention of Art,  A Cultural History, Chicago: The University of Chicago Press. Bu eserin felsefi teknik terimlerde birtakım hatalar yapılarak gerçekleştirilmiş Türkçe çevirisi için bkz. Shiner, Larry (2004) Sanatın İcadı, Bir Kültür Tarihi, çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

2.1.1. Minor, Vernon Hyde (2020) Sanat Tarihinin Tarihi, çev. Cem Soydemir, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY)

 

2.1.2. "Sanatın Başlangıcı", ss. 30-65, Fischer, Ernst (2012) Sanatın Gerekliliği, John Berger'in önsözüyle, çev. Cevat Çapan, İstanbul: Sözcükler Yayınları.

 

"Estetik Deneyim", ss. 13-32, Bolla, Peter de, (2006) Sanat ve Estetik, Çev. Kubilay Koş, İstanbul:Ayrıntı Yayınları.

 

2.2. Sanat Tarihi ve Eleştirisinin Kökenleri. Ackerman, James S. (2001) Origins, Imitations, Conventions. Representation in the Visual Arts, Massachusetts Institute of Technology.

2. Hafta,

2.3.  "Şarkıların Şarkısı" ("Song of Songs", ss. 605-611, Good News Bible, Today’s English Version, New York: American Bible Society.1992.)

   

3. Hafta,

 

 

 

 

3. Platon'un Sanat Görüşü:

 

"Eğitime Felsefeyle Yaklaşmak: Platon’un Mağaralıları, Kopuş Filmi, Gatto ve Kitle İmha Silahı Olarak Eğitim ve Crusoe Ne Yaptı?" Metin Bal, 2018. (A Philosophical Approach To Education: Plato’s Cave Dwellers, The Film Detachment, Instruction as a Weapon of Mass Destruction and What is done by Crusoe?) Özne. Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları. 29. Kitap, Güz 2018, (Baskı tarihi: Aralık 2018), ss. 223-243. ISBN: 978-605-196-230-6. Çizgi Kitabevi Yayınları. Konya. Sayı editörü: H. N. Erkızan.

 

Platon'un Symposion diyaloğuna göre günlük hayatta deneyimlenen ancak deneyimlenmediği düşünülen, günlük hayatın tam ortasında deneyimleniyor olmasına rağmen ihmal edilen duygu nedir? Bir varolan olarak bu duygunun belirtileri, belirlenimleri, bu konudaki saptamalar nelerdir?

3.1. "Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 2016, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.ss. 167-212. "YARGI VE ESTETİK" yazısının içeriği: I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefi Bir Soruşturmaya Hazırlık, II. Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi, III. Estetik Deneyimi ve Beğeni Yargısını Ortaya Çıkaran Kaynaklar, IV.  Edmund Burke ve "Beğeni Yargısı" Araştırmasının Felsefi Başlangıcı, V.Kant'a Göre Estetik ve Beğeni Yargısı.

3.2. Platon (2011) Ion, Şiir Üzerine, Yunancadan Çeviren: Nihal Petek Boyacı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

3.2.1. Platon Okumaları VII. Ion Diyaloğu, Şiir Üzerine Platon. Yrd. Doç. Dr. Nihal PETEK BOYACI, 22 Aralık 2017 Cuma, 14:00-15:30, Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi B Blok, Tınaztepe Yerleşkesi, Dokuz Eylül Üniversitesi.

3.3. (Platon: İon (Şiir Üstüne), Çev. Tacettin Ünlü, ss. 263-275. İçinde: Platon (1993) Diyaloglar, İstanbul: Remzi Kitabevi.)

3.4. Platon (2007) Symposion, Çev. Eyüp Çoraklı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

3.5. Platon (2012) Phaidon, Ruh Üzerine, Yunancadan Çeviren: Nazile Kalaycı, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

3.6. Platon (2014) Phaidros ya da Güzellik Üzerine, çev. Birdal Akar, Ankara: BilgeSu.

3.6.1. "Phaidros’ta İletişim ve Felsefi Yolculuk Arasındaki İlişki Üzerine [On the Relationship between Communication and the Philosophical Journey in the Phaedrus] Prof. Dr. Claude Mangion, Malta Üniversitesi Bölüm Başkanı, Çev. Metin Bal, 25 Ekim 2017 Çarşamba, Saat: 14:00-16:00, Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, B Blok, DEÜ Tınaztepe Kampüsü, Buca, İZMİR. Etkinlik videosunu izlemek için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=RQ5Cg6VyDBY

● Platon (2016) Devlet, çev. Hüseyin Demirhan, İstanbul: Islık Yayınları.

3.7. "Plato's Philosophy of Art", Collingwood. ss. 155-183. Collingwood, R. G. (1964) Essays in the Philosophy of Art, edited, with an Introduction by Alan Donagan, Bloomington: Indiana University Press.

3.8. "Temsil ve Görüntü", ss. 19-31, Farago, France (2006) Sanat, Çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı.

3.9. "Eikon'dan Simulakr'a", Metin Bal.

3.10. "Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi (Devlet'in IV. Kitabının Bir Yorumu)", Metin Bal.

Şölen ve Phaidon Diyalogları Bağlamında Platon'a Göre Pathos, Psükhe (Ruh), Düzen ve Güzellik" Metin Bal.

3.11. "Sanat", Bölüm 9, Copleston, Frederick (1998) Felsefe Tarihi, Cilt I, Yunan ve Roma Felsefesi, Bölüm 1b, Platon, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi. ss.128-137./ (ss. 257-262, Copleston, Frederick (2006) A History of Philosophy, Greece and Rome, Vol. I. London: Continuum.)

3.12. "II. Plato", ss. 36-70, Wood, Robert E. (1999) Placing Aesthetics, Reflections on the Philosophic Tradition, Ohio: Ohio University Press.

3.13. "Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates. Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine", Metin Bal. ss. 131-144. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları. Sayı: 24. Kitap-Bahar 2016: PLATON. ISBN: 9786059706643, sayfa sayısı: 576. Konya: Çizgi Kitabevi. Sayı editörü: Arş. Gör. Birdal Akar. The Philosopher's Index.

● Doorly, Patrick (2019) Sanatta Hakikat, Niteliğin Dönüşü, çev. Aydın Çavdar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

 

Sanat Felsefesi dersi ödevi:

 Okuduğunuz bir şiir, roman ya da tiyatro oyunu yapıtında etkilendiğiniz, hayranlık duyduğunuz bir benzetme ya da betimlemeyi, bu benzetme ya da betimlemenin geçtiği kısmı yazarak aktarınız. Bu aktardığınız kısım eğer bir şiirse, o betimlemenin geçtiği dörtlüğü yazınız. Eğer bir roman ise, o cümlenin geçtiği paragrafı aktarınız. Aktardığınız betimlemenin sayfa numarasını, kitabın adını, basım yılını, yayınevi adını ve eğer çeviri kitap ise çevirmen adını da yazınız. Bunun ardından bu benzetme ya da betimlemenin sizin için neden etkileyici olduğunu kısaca açıklayınız.

 

 

4. Hafta,

 

4. Aristoteles'in Sanat Anlayışında Tragedia ve Komedia: Aristoteles'in Poietika yapıtı.

d.v. 4.1. Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

d.v. 4.2. Jorge Luis Borges, "Averroes'in [Ibn Rüşd'ün]Arayışı", çev. Tomris Uyar, ss. 85-94. İçinde: Borges, Jorge Luis (2010) Alef, El Aleph,  Çev. Tomris Uyar, Fatih Özgüven, Fatma Akerson, Peral Bayaz Charum. İstanbul: İletişim Yayınları.

4.2.1. "Aristoteles’in Poietika’sına Bir Giriş Olarak Borges’in “Ibn-i Rüşd’ün Arayışı” Öyküsü", Metin Bal.

4.2.2. Aristoteles Okumaları – II - Poietika – Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ, Tarih: 6 Mayıs 2016, Saat: 14:00 – 15:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi, Ömer Köse Konferans Salonu, Buca-İzmir. Video kaydı için tıklayınız lütfen: I. Bölüm, II. Bölüm.

4.3. "Aristoteles'e Göre Retorik", Metin Bal. Özne Kitap : 11. & 12. Kitap, Güz 2009 & Bahar 2010, özel sayı konusu:  Aristoteles ve Felsefesi. Ayyıldız Basım Yayın, Ankara. ss. 183-192.

4.4. "İnsan Sevgisi Uyandıran Trajedik Etki ve Orpheus'un Sisyphos'u Durduran Şarkısı", Metin Bal.

 

 

5. Hafta

 

 

 

 

 

 

4.4.1. "Şiirin Betimlemeleri Işığında Sanatın Şeyler Hakkındaki Duyarlılığı Dönüştürücü Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma", Metin Bal.

4.4.2. "Şiir İçin Küçük Organon" ("A Short Organum For The Poetry"), Metin Bal.

4.5. Aikhülos (2010) Oresteia: Agememnon, Adak Sunucular, Eumenidler, çev. Yılmaz Onay, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

● Aiskhülos (2012) Tebai’ye Karşı Yediler, çev. Yılmaz Onay, Ankara: Mitos Boyut Yayınları.

 

4.6. "Sophokles'in Oidipus Üçlemesi Bağlamında Thebai Kentinin Trajedik Önemi", Metin Bal.

3-)  4.6.1. Sofokles (2002) Kral Oidipus, Eski Yunan Tragedyaları 3, çev. Güngör Dilmen, İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

4-) 4.6.2. Sophokles (2016) Oidipus Kolonos’ta, çev. Ari Çokona, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

5-)  Sophokles (2011)Antigone , çev. Ayşe Selen, İstanbul: Mitos Boyut Yay.

 

4.7. Euripides'in Bakkhalar tragedyası. Euripides, (2003) Bakkhalar, Çev. Sabahattin Eyuboğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

4.7.1. Euripides (2017) İphigenia Aulis'te, çev. Ari Çokona, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Film: Yorgos Lanthimos (1973 - ) Kutsal Bir Geyiğin Ölümü (2017)

 

"Iphigenia Aulis’te Tragedyasının Çağdaş Bir Yorumu Olarak Kutsal Bir Geyiğin Ölümü Filminin Felsefi Anlamı" / "The Philosophical Meaning of The Killing of a Sacred Deer as a Contemporary Interpretation of Tragedy Iphigenia at Aulis", Metin Bal, 2021. PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, International Indexed & Refereed, DOI Number: http://dx.doi.org/10.46872/pj.399 , ISSN: 2717-7386 , 2021 Volume 6, Issue 15, ss. 491-508.  Okumak için bkz.:  https://pearsonjournal.com/index.php/pub/article/view/252/245

 

d.v. 4.8. "Aiskhylos'tan Sonra", ss. 362 - 387 ve "Acıma ve Korku", ss. 3878-400. İçinde: Thomson, George (2004) Tragedyanın Kökeni, Aiskhylos ve Atina, Çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınları.

   
 

Horatius (1931) Ode’ler – Epod’lar – Hicviyeler – Nameler, çev. Yakup Kadri Bf., İstanbul: Devlet Matbaası.

 

 

 

Foucault, Michel (2014) Doğruyu Söylemek, çev. Kerem Eksen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

4. 9. Steiner, George (2011) Tragedyanın Ölümü, çev. Burç İdem Dinçel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

4.10. Eagleton, Terry (2012) Tatlı Şiddet, Trajik Kavramı [Sweet Violence The Idea of the Tragic], çev. Kutlu Tunca, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

4. 11. Lecoq, Jacques (2015) Şiirsel Beden, Yaratıcı Tiyatro Eğitimi, çev. Mine Çerçi, Ankara: NotaBene Yayınları.

 

4.12. "III. Aristotle", ss. 72-94, Wood, Robert E. (1999) Placing Aesthetics, Reflections on the Philosophic Tradition, Ohio: Ohio University Press.

   

 

5. "Plotinus ve ideal (gerçek) dünyanın fenomenal (yaşayan) dünya ile teması olarak sanat". Metin Bal.

 

5.1. "Roma'da Yeni-Platonculuğun Kurucusu Plotinus ve Öğretisi", Metin Bal, Romalılar II, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı:50, 2009 Ağustos-Eylül-Ekim, Doğu Batı Yayınları, Ankara. ss. 87-98.

 

d.v. 5.2. "Plotinus ve Geç Roma İmparatorluğu: Estetiğe Yön Veren Mistik", ss. 56-74.  Farago, France (2006) Sanat, Çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı.

 

5.3. "IV. Plotinus and The Latin Middle Ages", ss. 96-115. Wood, Robert E. (1999) Placing Aesthetics, Reflections on the Philosophic Tradition, Ohio: Ohio University Press.

   
 

Horatius (2016) Ars Poetica – Şiir Sanatı , çev. C. Cengiz Çevik, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 
   

6. Hafta,

 

 

► 6. "Felsefi Dayanaklarıyla Ortaçağ'da Sanat", Metin Bal, felsefelogos dergisi, dosya konusu: Anarşizm, Yıl: 2015/3, Sayı: 58, İstanbul: Akademi Matbaacılık. ISSN: 1309-9175. (EBSCOhost ve The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir), ss. 149-173.

Video: Rönesans'ta Sanata Hazırlık Olarak Ortaçağda Estetik ve Sanat Felsefesi, Prof. Dr. Metin Bal:  https://www.youtube.com/watch?v=UD-uUpbR_VI

6.1. Augustinus (2010) Cofessiones, İtiraflar, Latinceden çeviren Çiğdem Dürüşken, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

6.2. Jaspers, Karl (1962) Plato and Augustine, ed. by Hannah Arendt, tr. by Ralph Manheim, New York: A Harvest Book.

6.3. Camus, Albert (2007) Christian Metaphysics and Neoplatonism, tr. with an introduction by Ronald D. Srigley, Columbia: University of Missouri Press. "Evangelical Christianity", "Gnosis", "Mystic Reason", "Augustin".

6.4. Arendt, Hannah (1996) Love and Saint Augustine, edited and with an Interpretive Essay by Joanna Vecchiarelli Scott and Judith Chelius Stark, Chicago: The University of Chicago Press.Part 1. Love as Craving, Part II. Creator and Creature.

6.5. Gilson, Etienne (2005) Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, çev. Şamil Öçal, İstanbul: Açılım Kitap.

6.6. Tuncay, Murat (2014) Ortaçağ Tiyatrosu ve İki Oyun “Nuh Tufanı” Mucize Oyunu & “İnsanoğlu”, İbret Oyunu, İstanbul: Mitos Boyut.

6.7. Manguel, Alberto (2004) Okumanın Tarihi, İngilizceden çeviren: Füsun Elioğlu, İstanbul: YKY.

6.8. Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap.

6.9. Eco, Umberto (1999) Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, çev. Kemal Atakay, İstanbul: Can Yayınları./

Eco, Umberto (2002) Art and Beauty in the Middle Ages, tr. by Hugh Bredin, New Haven: Yale University Press.

6.10. Goff, Jacques Le (1994) Ortaçağda Entelektüeller, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

6.11. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1971) Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Dritter Band, Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun.

(Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995) Lectures on the History of Philosophy, Medieval and Modern Philosophy, tr. by E. S. Haldane and Frances H. Simson, Vol. 3, London: University of Nebraska Press.)

6.12. Goethe, Johann Wolfgang (2014) Yarat Ey Sanatçı, Şiirler, Roma Ağıtları, Ahkilleus (Almanca-Türkçe) Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

6. 13. Akyürek, Engin (1994) Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 

6.14. Panofsky, Erwin (2013) Perspektif Simgesel Bir Biçim, çev. Yeşim Tükel, İstanbul: Metis Yayınları.

 

6.15. Panofsky, Erwin (2014) İkonoloji Araştırmaları, Rönesans Sanatında İnsancıl Temalar, çev. Orhan Düz, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

  "Felsefi Dayanaklarıyla Orta Çağda Sanat", Prof. Dr. Metin Bal. 2 Kasım 2023 Perşembe. Nif Dağı, Kaynaklar, Buca, İzmir, Türkiye. Lecture: "Art in the Middle Age With Its Philosophical Foundations."

Video kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=f1XOG1M2LDk&t=9s

7. Hafta

VİZE HAFTASI

 

 

8. Hafta

 

Rönesans Sanatı ve Felsefi Dayanakları:

 

6-) Film: Carol Reed, Acı ve İlham (1965)

► Rönesans: Michelangelo'nun Yaşamı ve Yapıtları

 

"Felsefi Dayanaklarıyla Rönesans Sanatı ve Yüksek Rönesans Ressamı Raffaello Sanzio da Urbino'nun Stanze di Raffaello Camera della Segnatura Doğu Duvarındaki Atina Okulu Fresk Tablosu'nun Anakronik, Eklektik İkonalatr Sanatında Felsefi Bir Yorumu", Konuşmacı: Prof. Dr. Metin Bal. Düzenleyen: Multidisipliner Entelektüel Grubu. VII. Söyleşi. Koordinatör: Prof. Dr. Arif Çımrın.  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İş ve Meslek Hastalıkları Birimi, Balçova, İzmir. 6 Ocak 2020 Pazartesi, 18:30 - 21:00.

Bloch, Ernst (2010) Rönesans Felsefesi, çev. Hüseyin Portakal, İstanbul: Cem Yayınevi.

Russ, Jacqueline (2014) Avrupa Düşüncesinin Serüveni, Antik Çağlardan Günümüze Batı Düşüncesi, çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı Yay.

Rabelais (2018) Pantagruel, çev. Nurullah Yıldız, illüstrasyonlar: Gustave Dore, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Burke, Peter (2000) Rönesans, çev. Özkan Akpınar, İstanbul: Babil Yayınları.

Mirandola, Giovanni Pico Della (2017) İnsanın Değeri Üzerine Söylev, çev. Dilek Boz & Celal Abbas Nas, Ankara: Herdem Kitap.

D’Elia, Una (2009) Painting in the Renaissance, Hove: Crabtree Publishing Company.

Burckhardt, Jacob (2021) İtalya'da Rönesans Kültürü, çev. Bekir Sıtkı Baykal, İstanbul: Okuyan Us.

Panofsky, Erwin (2014) İkonoloji Araştırmaları, Rönesans Sanatında İnsancıl Temalar, çev. Orhan Düz, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

● Pirim, Nurettin (2005, Derleme) Rönesansın Serüveni, editör: Nurettin Pirim. çev. Ömer Madra, Kemal Atakay, Betül Çotuksöken, Bilge Karasu, Tarık Günersel, Fatih Özgüven, Güven Turan, Ömür Akyüz, Sevin Okyay, Arda Denkel, Tülin Öztürk, Sinem Gürsoy Çakmak, Zafer Aracagök, Enis Batur, Ahmet Cemal, Cemal Süreya, Mehmet Ergüven, Levent Uysal, Aysun Babacan, Hilal Sürsal, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

● Vasari, Giorgio (2013) Sanatçıların Hayat Hikayeleri, çev. Elif Gökteke, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Williams, Robert (2017) Raphael and The Redefinition of Art in Renaissance Italy, Cambridge: Cambridge University Press.

Wolk-Simon, Linda (2006) Raphael at the Metropolitan, The Colonna Altarpiece, New Haven: Yale University Press.

Hulme, Thomas Ernest (1999) Hümanizm, Din ve Sanat Üzerine Düşünceler, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık.

 

 

 

 

7. "Modern Felsefede Estetik ve Sanat Anlayışı, Descartes, Baumgarten ve Burke", Metin Bal.

7.1. Alexander Baumgarten ve “Estetik” Teriminin Modern Felsefede Yeni Bir Anlam Kazanması: “özgür sanatlar teorisi, aşağı bilgi öğretisi, güzeli düşünme sanatı, aklın ‘analog’unun sanatı”.

 

7.2. Descartes, Rene (2014) Ruhun Tutkuları, çev. Murat Erşen, İstanbul: Say Yayıncılık.

Voltaire (2019) Sadık veya Kader - Bir Doğu Masalı - çev. Berna Günen, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

7.3. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısının Yaşamsal Önemi Bağlamında Edmund Burke'ün Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma Yapıtı, Metin Bal.

9. Hafta,

 

7-) d.v. 7.4. ● Burke, Edmund  (2008) Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. Barış Gümüşbaş, Ankara: BilgeSu.

Burke, Edmund (2016) Fransa'daki Devrim Üzerine Düşünceler, çev. Okan Arslan, Ankara: Kadim Yayınları.

Levin, Yuval (2014) The Great Debate, Edmund Burke, Thomas Paine and the Birth of Right and Left, New York: Basic Books.

 

7.4.1. White, Stephen K. (2013) Edmund Burke: Modernite, Politika ve Estetik, çev. Mihriban Şenses, İstanbul: Paradigma.

 

7.4.2. King, Jerry P. (2012) Matematik Sanatı, çev. Nermin Arık, Ankara: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu.

 

Hutcheson, Francis (2020) Güzellik ve Erdem İdelerimizin Kökeni Üzerine Bir Soruşturma, çev. Merve Menekşe Özer & Adnan Akdağ, İstanbul: Say Yayınları.

 

7.5. "The Tragical History of Doctor Faustus", Christopher Marlowe, pp. 259-339. Marlowe, Christopher (1969) The Complete Plays, Dido, Queen of Carthage, Tamburlaine The Great, Doctor Faustus, The Jew of Malta, Edward the Second, The Massacra At Paris, ed. with an Introduction by J. B. Steane, London: Penguin Books.

7.6. "Shakespeare'in Tragedya Anlayışı", Metin Bal.

7.6.1. Modern Tragedya: Shakespeare, William (2010) Macbeth, Çev. Bülent Bozkurt, İstanbul: Remzi Kitabevi.

7.6.2. Shakespeare, William (2011) Hamlet, Çev. Bülent Bozkurt, İstanbul: Remzi Kitabevi.

7. 6.3. Modern hayat ve onun çıplak hakikati: Shakespeare, William (2012) Kral Lear, çev. Can Doğan, İstanbul: Mitos-Boyut.

Shakespeare, William (2009) The Tragedy of King Lear, edited by Barbara A. Mowat and Payl Werstine, New York: Simon & Schuster Paperbacks.

   

 

8. "Sanat Felsefesi" ya da "Güzel Sanatlar Felsefesi" Nedir? = d.v. s.1. Hegel, F. Georg Wilhelm (1994) Estetetik, Güzel Sanatlar Üzerine Dersler, çev. T. A.-Hakkı Hünler, Cilt I, İstanbul: Payel Yayınevi.

8.1. Sanat Felsefesi'nde Kopernik Devrimi'nin Anlamı Nedir? = d.v. ss.24-25.Arı Usun Eleştirisi, Kant, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul, 1993.

8.2. Modern Sanat Neden Floransa'da ve Opera İle Başlar? = ss. 7-13. Nietzsche, F., (2005), Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, İstanbul: SayYayınları.

 

 

 

8.3. "Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. Makalenin içeriği: I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefi Bir Soruşturmaya Hazırlık, II. Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi (Devlet'in IV. Kitabının Bir Yorumu), III. Estetik Deneyimi ve "Beğeni Yargısı"nı Ortaya Çıkaran Kaynaklar, IV. Edmund Burke ve "Beğeni Yargısı" Araştırmasının Felsefi Başlangıcı, V. Kant'a Göre Estetik ve Beğeni Yargısı. Bu yazı için bkz.  İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, 251 sayfa. Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 1. Baskı, Ocak 2016, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. ss. 167-212. ISBN: 978-975-08-3543-8.

8.3.1."Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı"/"Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables" Metin Bal, Sayı 16, Cilt 8/2. Aralık 2018. (VIII/2 (2018) ss. 101-114. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities (MJH), ISSN: 2146-4812. Tarandığı indexler: Tübitak ULAKBİM, ASOS, Index Copernicus International. DOİ: 10.13114/MJH.2018.412

Metin Bal'ın Yüksek Lisans Tezi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Ankara  Tez Adı: Kant's Dichotomous Philosophy in the Critique of the Power of Judgement.1999 - 18 Nisan 2002.

   

10. Hafta

 

 

8.4. Kant’ta "estetik" ve "sanat felsefesi" ayırımı: Yargı Yetisinin Eleştirisi

8.5. ● Kant, Immanuel (2006) Yargı Yetisinin Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

8.5.1. Kant, Immanuel (2010) Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine Gözlemler, çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Hil Yayın.

8.6. "Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Kant'ın Felsefesindeki Yeri", Metin Bal, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, Yıl: 2008. Sayı: 19, ss.83-103. (çevrimiçi okumak için tıklayınız)

 

8.6.1. “V. Kant”, ss. 117-157. Wood, Robert E. (1999) Placing Aesthetics, Reflections on the Philosophic Tradition, Ohio: Ohio University Press.

 

8.7. "Eleştiri Düşüncesi, Kant'ın Eleştiri Felsefesi'ne Giriş", Edward Caird. Çev. Metin Bal, ss. 1-41. [İçinde: Caird, Edward (1909) The Critical Philosophy of Immanuel Kant (Immanuel Kant’ın Eleştirel Felsefesi), in two volumes, vol. I., Glasgow: James Maclehose and Sons.] yayınlanacak. İçinde: Aysevener, Kubilay (2015, Derleme) İngiliz İdealizmi, ss.

 

d.v. 8.8. "Kant'ın Temel Kavramları", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 68-82.

 

8.9. "Kant'ın Temel Kavramları II", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos/Eylül 2014, Sayı: 20, Yıl: 7. ss. 74-88.

 

8.10. "Kant'ın Temel Kavramları III", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 66-83.

 

 

 

8.11. Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Eleştiri Felsefesine Katkısı ve Güzel ve İyi Arasındaki İlişki, Metin Bal. 28 Nisan 2016 Perşembe. Etkinlik: Felsefe ve Sanat Sempozyumu, Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu, Balabanağa Mh., Kimyager Derviş Paşa Sk. No: 16. Beyazıt - İstanbul. (Video kaydı için tıklayınız)

8.12. "Kant Estetiğinde Etik Dönüş", Metin Bal. 28-29-30 Nisan 2016. Kant Sempozyumu, Doğru, İyi, Güzel, MSGSÜ,  Fındıklı Yerleşkesi, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Meclis-i Mebusan Cd. No: 24,  34427, İSTANBUL. (Video kaydı için tıklayınız)

Lyotard, Jean - François (2014) Coşku, Tarihin Kantçı Kritiği, çev. Emine Sarıkartal, İstanbul: İthaki Yayınları.

Derrida, Jacques & Descombes, Vincent  & Kortian, Garbis & Lacoue - Labarthe, Philippe  & Lyotard, Jean - François & Nancy, Jean-Luc (2015) Yargılama Fakültesi, çev. N. Başer, M. Başaran, E. Sarıkartal,  İstanbul: İthaki Yayınları.

 

 

 

8.13. Wieland, Christoph Martin (1982) Abderalılar, Eşeğin Gölgesi Davası, Çev. Vural Ülkü, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

 

8.14. Fielding, Henry (2008) Tom Jones, edited by John Bender and Simon Stern, with an Introduction by John Bender, New York: Oxford University Press. (Fielding, Henry (2015) Tom Jones, Cilt: 1, çev. Mina Urgan, çevirenin ve Linsa Bree'nin önsözleri, Nicholas Hudson'un Sonsözüyle, İstanbul: İletişim Yayıncılık. / Fielding, Henry (2015) Tom Jones, Cilt: 2, çev. Mina Urgan, Dorothy Van Ghent'in Önsözü ve William Empson'ın Sonsözüyle, İstanbul: İletişim Yayıncılık.)

 

8. 15. "Faust'un Dönüşümü ya da İyiye Rağmen Güzel Anlayışı", Metin Bal.

8.15.1. Goethe, Johann Wolfgang (2013) Faust, çev. İclal Cankorel, Ankara: Doğu Batı Yayınları. (Goethe, Johann Wolfgang (2014) Faust, Der Tragödie Erster Teil, Stuttgart:Reclam., Goethe, Johann Wolfgang (2012) Faust, Der Tragödie Zweiter Teil, Stuttgart: Reclam.)

8.15.2. Lukács, George (2010) Goethe ve Çağı, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Sel Yayıncılık.

8.15.3 Moretti, Franco (2005) Modern Epik, Goethe'den Garcia Márquez'e Dünya Sistemi,  çev. Nurçin İleri - Mehmet Murat Şahin, İstanbul: Agora Kitaplığı. İçindekiler: 1. Faust ve On Dokuzuncu Yüzyıl, 2. Nibelungların Yüzüğü, 3. Ulysses ve Yirminci Yüzyıl, 4. Bilinç Akışı - Bir Tekniğin Evrimi, 5. Yüzyıllık Yalnızlık.

   

11. Hafta,

 

9. "Hamann, Herder ve Schiller’in Estetik Bütüncülüğü", ["The Aesthetic Holism of Hamann, Herder, and Schiller"], Daniel O. Dahlstrom, Çev. Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 56-65.

 

9.1. Bowie, Andrew (2003) Aesthetics and Subjectivity, From Kant to Nietzsche, Manchester: Manchester University Press.

 

9.1.1. "Modern Yozlaşma ve Romantik Kurtuluş: Rousseau ve Schiller", Metin Bal, Felsefelogos, Yıl 9, Sayı 33-34, Eylül 2007, İstanbul: Bulut Yayınevi. ss. 95-106. (Philosophers Index)

 

9.1.2. Kearney, Richard (1988) The Wake of Imagination, Toward a postmodern culture, London: Routledge. “Part II: Modern Narratives, Chapter Four: The Transcendental Imagination, 1. The Copernican Revolution, 2. Transitional movements: Renaissance mysticism, Cartesianism, Empiricism, 3. Kant and the transcendental imagination, 4. Kant’s aesthetic, 5. From beauty to the sublime, 6. German idealism: Fichte and Schelling, 7. Romanticism, 8. Conclusion: the imagination in retreat, Appendix: Heidegger’s interpretation of the Kantian imagination”, ss. 155-195.

 

9.3. Mary Wollstonecraft ve Adaletin Güzelliği

Wollstonecraft, Mary (2009) Letters Written in Sweden, Norway and Denmark, edited with an Introduction and Notes by  Tone Brekke and Jon Mee, Oxford: Oxford University Press.

9.4. Flaubert, Gustave (2008) A Sentimental Education,  The Story of a Young Man, tr. with an Introduction and Notes by Douglas Parmée,Oxford: Oxford University Press.

   

12. Hafta,

 

 

10. Romantisist sanat anlayışı:

10.1. "Hyperion Romanında Hölderlin'in Romantik Aşk Anlayışının Platon'un Symposion Diyaloğu Işığında Felsefi Bir Değerlendirilmesi / A Philosophical Evaluation of Hölderlin's Romanticist Understanding of Love in The Hyperion in The Light of Plato's Symposion. Prof. Dr. Metin BAL. ORCID No: 0000-0003-3448-3736, Vol 5/ Issue 21 / pp: 1-14, Published Date: 15.10.2020.  SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL SSDjournal Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed, Uluslararası hakemli, endeksli e-dergi niteliğinde yılda bir defa yayınlanmaktadır.  http://www.ssdjournal.org, Tarandığı Indexler: Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF), ResearchBible (Academic Resource Index), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific World Index (SCIWIN), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, Society of Economics and Development, General Impact Factor, OCLC WorldCat, Cosmos Impact Factor, I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF).Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY, Makaleye ulaşmak için tıklayınız lütfen:  https://www.ssdjournal.org/Makaleler/1163052335_1_5-21.ID256.%20Bal._1-14.pdf

10.2. "Hölderlin ve Novalis", Charles Larmore.Çev. Metin Bal, Bibliotech Dergisi, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6. (Eylül - Ekim - Kasım), 2008. Ankara.  ss.75-86.

8-) Hölderlin, Friedrich (2017) Hyperion, Yunanistan’da Bir Münzevi, çev. Gürsel Aytaç, Ankara: Doğu Batı.

10.3. Hölderlin (1965) Hyperion veya Yunanistan'da Bir Yalnız I, II, çev. Melahat Togar, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

10.4. Hölderlin, Friedrich (2000) Empedokles, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Cumhuriyet Dünya Klasikleri.

Hölderlin, Friedrich (2012) Şiir ve Tragedya Kuramı, çev. Mehmet Barış Albayrak, İstanbul: Notos Kitap Yayınevi.

Zweig, Stefan (2014) Kendileriyle Savaşanlar, Hölderlin-Kleist-Nietzsche, çev. Nafer Ermiş, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Kıratlıoğlu, Süha Rami (2014, derleme) Rilke'nin Duino Ağıtları, Hölderlin'in Kasideleri, Heidegger'in Şiire Şerhi, çev. Süha Rami Kıratlıoğlu, İstanbul: Ekslibris Yayıncılık.

10.5. Novalis (2014) Heinrich von Ofterdingen, Çev. İclal Cankorel, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

10.6. Novalis (2014) Fragmanlar, çev. Gürsel Aytaç, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

10.7. "Hyazinth ile Rosenblütchen'in Öyküsü", Novalis, çeviren Leman Toykan.

10.8. Brinkman, Klaus (edited) (2007) German Idealism, Critical Concepts in Philosophy, Vol.II., Routledge: London and New York.

"Philosophical Foundations of Early Romanticism", Manfred Frank, ss. 185-202.

"Three Ends of The Absolute. Schelling on inhibition, Hölderlin on separation, and Novalis on destiny", David Farrell Krell. ss. 203-227.

"Hölderlin on Judgment and Being. A Study in the history of the origins of idealism", Dieter Henrich. ss. 228-248.

10.9. Heine, Heinrich (2014) Romantizm Okulu, çev. Ömer B. Albayrak, İstanbul: YKY. İçindekiler: Köpek Dişli Dionysos./Birinci Kitap/İkinci Kitap/Üçüncü Kitap/ Ek/ Romantizm /Don Quijote'ya Giriş.

10.10. Lacoue-Labarthe, P. & Nancy, Jean-Luc (2015) Alman Romantizmi Edebiyat Kuramı Edebî Mutlak, çev. Sevgican Toy Teysseyre, İstanbul: İnsan Yayınları.

 

 

 

11. Hegel’in Estetik anlayışı. Beethoven, Mozart, Schubert ve Haydn

● Hegel, Georg Wilhelm F. (1994) Estetik, Güzel Sanat Üzerine Dersler, Cilt I, çev. T.A. & Hakkı Hünler, İstanbul: Payel Yayınevi.

Hegel, Georg, Wilhelm F. (2015) Estetik, Güzel Sanat Üzerine Dersler, Cilt II, çev. T.A. & Hakkı Hünler, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

11.2. Hegel’in ‘Sanat’, ‘Güzellik’ ve ‘Estetik’ Kavramları, Michael Inwood, Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 17-19.

 

 

11.3. "Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss. 29-32.

 

11.4. "Hegel'in Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Hegel Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 52-63.

 

11.5. Hegel’in ‘Sanat’, ‘Güzellik’ ve ‘Estetik’ Kavramları, Michael Inwood, Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 17-19.

11.6. "Bir Alman İdealizmi Sistemi İçin En Eski Program", Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 51-53.

11.7. "Hegel ve Sanatın 'Sonu'''  Stephen Houlgate, Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 599-623.

11.8. "Hegel'de Sanatın Sonu Ne Anlama Gelir?", Metin Bal, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007- I. Sayı, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ss. 17-26.

11.9. "Hegel Estetiğinin Çağdaş Önemi", Dieter Henrich, Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 589-598.

 

11.10. "VI. Hegel", ss. 159-186. Wood, Robert E. (1999) Placing Aesthetics, Reflections on the Philosophic Tradition, Ohio: Ohio University Press.

 

 

 

11.11. Schelling’in Sanat Felsefesi

 

11.12. "Alman İdealizmi ve Sanatlar", Andrew Bowie.Çev. Metin Bal,  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 7,  Bahar 2009, (Şubat - Mart-Nisan)Ankara. ss. 61-72.

 

11.13. "Sokratik İroni, Devlet'in I'nci Kitabının Bir Yorumu", Metin Bal.

 

11.14. "Hegel, Romantisizm ve İroni", Michel Inwood, A Hegel Dictionary, çev. Metin Bal.

 

Flaccus, Louis William (2011) Sanatçılar ve Düşünürler, Maeterlinck, Wagner, Rodin, Hegel, Tolstoy, Nietzsche, çev. Orhan Düz, İstanbul: Kapı Yayınları.

   
 

12. Schopenhauer, Arthur (2020) İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, çev. Abdullah Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. from the German by E. F. J. Payne, in two volumes Vol. I, New York: Dover Publication.

● Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. from the German by E. F. J. Payne, in two volumes Vol. II, New York: Dover Publication.

12.1. Schopenhauer, Arthur (2020) Yeterli Temel İlkesinin Dörtlü Kökü Üzerine, çev. A. Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

12.2. Schopenhauer, Arthur (2013) Güzelin Metafiziği, Sanatta ve Edebiyatta Güzelin Sırları, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

12.3. Schopenhauer, Arthur (2009) The Horrors and Absurdities of Religion, tr. by R. J. Hollingdale, London: Penguin Books.

► "Schopenhauer’in Ateist Varoluş Felsefesi" / Schopenhauer’s Atheistic Philosophy of Existence", Metin Bal, ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, Dosya Konusu: Sanatı Felsefeyle Düşünmek. Güz 2021, Yıl: 17, Sayı: 35, Baskı tarihi: Aralık 2021. ISBN: 978-605-196-722-6. Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay, Sayı Editörü: Dr. Öğretim Üyesi Şule Gece. Çizgi Kitabevi: Konya. Tarandığı Index: The Philosophers's Index. ss. 445-462. ● Videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=zCHMPPbyeSg

12.4. "VII. Schopenhauer", ss.187-202. Wood, Robert E. (1999) Placing Aesthetics, Reflections on the Philosophic Tradition, Ohio: Ohio University Press.

 

 

13. Hafta,

 

14. Nietzsche, Friedrich, Güç İstenci. Wagner ve Bizet, Carmen.

9-) 14.1. Nietzsche, Friedrich (2005) Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, İstanbul: SayYayınları.

14.2. Nietzsche, Friedrich (2013) Tragedyanın Doğuşu, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: TİB, Kültür Yayınları.

14.3. Nietzsche, Friedrich (2011) Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu, Çev. İsmet Zeki Eyuboğlu, İstanbul: Say Yayınları.

14.4. Nietzsche, Friedrich (2017) Böyle Dedi Zerdüşt, herkesin ve hiç kimsenin kitabı, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

14.5. "Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

14.6. "VIII. Nietzsche", ss. 203-229. Wood, Robert E. (1999) Placing Aesthetics, Reflections on the Philosophic Tradition, Ohio: Ohio University Press.

● Özcan, Hüseyin Deniz & Tüfenk, Orkun (2020) İçkinlik Etiği, Nietzsche ve Spinoza, İstanbul: Otonom Yayıncılık

   
 

Sigmund Freud’a Göre Yaratıcı Yazarlar ve Gündüz-Düşleri

   
 

Modernizm ve Sanat: Video: "Van Gogh, Orwell, Ajar ve Seddavi'de Yoksulluğun Felsefesi", Metin Bal,  17. Dünya Felsefe Günü Konferansı, 23 Kasım 2018, DEÜ, İzmir.

 

►Kısa öyküler: "Raşomon", ss. 11-18., "Cehennem Tablosu", ss. 43-83. "Çalılıklar Arasında", ss. 146-158, "Mendil", 28-38.  Akutagava, Ryunosuke (2010) Raşomon ve Diğer Öyküler, çev. ve der. Oğuz Baykara, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

"Alternatif Öznel Anlatı: Roshomon." ss. 264-65.

 

Ben Prof. Dr. Metin BAL, bir öğretim üyesi olarak öğrenmeye ve öğretmeye çalıştığım şey şudur:

Nasıl Filozof Olunur? Savunma Hakkı Kimde Saklıdır? Adalet Arayışı, Prof. Dr. Metin Bal.

24 Ekim 2023 Salı. Nif Dağı, Kaynaklar, Buca, İzmir, Türkiye

 

Bu sorumun cevabını ararken bana kayıtsızlığın (Grekçe "akrasia"'nın) ihtişamını yaşatan ilham kaynağım: Akira Kurosawa’nın Rashomon (Raşömon, 1950) Filminin Bana Göre Felsefi Anlamı Nedir?

 

Video kaydı için tıklayınız lütfen: http://www.metinbal.net/Film_Philosophy_Film_Felsefesi/Savunma%20Hakki%20Kimde%20Nasil%20Sakli%20Kalir%20Metin%20Bal.mp4

 

Raşömon filmi ile ilgili benim gördüğüm içerik: Bebekliğe, Çağrıya Geri Dönelim. Felsefeyi ya da Felsefeci Değil Filozof Olmayı Öğrenmeye ve Öğretmeye çabalıyorum. Yaşam Nasıl Savunulur? Çaresizlik Nedir? Mahkemeden mahkemeye koşan Sokrates. Ayakta Acı Çekmek Nedir? Sadece Canlıların Değil Ölülerin de Tanıklığına Kim, Nasıl Başvurur? Ya da Tarafların Savunma Hakkı Kimde Saklıdır? Fal Neden Bakılır? Ruh Neden Çağrılır? Bir Filozofu Anlamak İçin Ne Yapmak Gerekir? Bir Kişinin Filozof Olduğunu Adalet Hakkındaki Düşüncesine Bakarak Anlayabilirsiniz.

#rashomon #akirakurosawa #filozofolmak #çağrı #felsefe #yaşamnasılsavunulur #savunma #savunmahakkı #ruhçağırma #tanıklık #hermeneutik #yorumfelsefesi #insanıunutmak #sinefil #sinema #sanatfilmi #mahkeme #adalet #sanatfelsefesi #sanatyapıtı #workofart #izmirsanat #izmirfelsefe #bebek #yetişkinler #koruma #yaşamısavunmak #ilgilenmek #ayaktaacıçekenler #pygmalioneffect

   
 

13. Marx ve Engels'in edebiyat ve sanat hakkındaki görüşleri:

13.1."Sartre'ın Marksist Estetik Kurama Katkıları ve Marksist Bir Sanat Yapıtı Olarak Seremoni Filmi", Metin BAL, Bu konfrerans metni editörlüğünü yapmış olduğum felsefelogos dergisinin dosya konusu “Marksist Estetik” olan 59’uncu sayısında yayımlanmıştır. Bu yazı için bkz.:  felsefelogos/Marksist Estetik, Yıl: 19, sayı: 59, Sayı editörü: Metin Bal, 2015, İstanbul: Akademi Matbaacılık. ISSN: 1309-9175. ss. 95-111.

► Sartre'ın varoluşçuluk ve sanat hakkındaki düşünceleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız lütfen: "Sartre’ın Varoluşçu Felsefesi ve Dava Edebiyatı Teorisi" / "Sartre’s Existentialist Philosophy and Theory of Committed Literature", Metin Bal. Felsefe Arkivi Dergisi, Sanat ve Felsefe özel sayısı. / Themed Issue on Art and Philosophy / Archives of Philosophy / Archives de Philosophie/ Archiv für Philosophie, Sayı: 50, Yıl: 2019, ss. 17-29. Yaz dönemi. Uluslararası hakemli dergi. ULAKBİM ve ASOS Index tarafından taranmaktadır. DOİ: 10.26650/arcp2019-589759 , İstanbul University Press, İstanbul. ISSN: 0378-2816 , E-ISSN: 2667-7644 , Orcid: M.B.0000-0003-3448-3736.

13.2. Sartre, Jean Paul (2009) Toplu Oyunlar, Gizli Oturum, Mezarsız Ölüler, Sinekler, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Saygılı Yosma, çev. Işık M. Noyan, İstanbul: İthaki Yayınları.

Jean-Paul Sartre, "Şeytan ve Yüce Tanrı", ss. 459-676.

Sartre, Jean-Paul (1984) Yazınsal Denemeler, çev. Bertan Onaran, İstanbul: Payel Yayınları.

 

13.3. Rose, Margaret A. (2015) Marx’ın Kayıp Estetiği, Karl Marx ve Görsel Sanatlar, çev. Aydın Çavdar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

13.4. Eagleton, Terry (2012) Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi, çev. Utku Özmakas, İstanbul: İletişim Yayınları.

Baxandall, Lee & Morawski, Stefan (1974) Karl Marx and Frederick Engels on Literature and Art, New York: International General.

 

Wayne, Michael (2014) Red Kant: Aesthetics, Marxism and the Third Critique, London: Bloomsbury. 1. Disinterring Kant, 2. Kant's First Critique and the Problem of Reification, 3. The Aesthetic, the Beautiful and Praxis, 4. The Aesthetic and Class Interests, 5. The Sublime in Kant's Philosophical Architecture, 6. Labour, the Aesthetic Nature, 7. On Marxism and Metaphor, 8. In the Laboratory of Kant's Aesthetics.

 

13.4. Çernışevskiy, N.G. (2012) Sanatın Gerçeklikle Estetik İlişkileri, çev. Arif Berberoğlu, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

 

13.5. Lukács, Georg  (1999) Estetik I, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınevi.

13.6. Lukács, Georg  (1992) Estetik II, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınevi.

13.7. Lukács, Georg (1988) Estetik III, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Payel Yayınevi.

13.8. Lukács, Georg (2014) Roman Kuramı, çev. Cem Soydemir, İstanbul: Metis Yayınları. İÇİNDEKİLER: I. Büyük Epik Edebiyat Biçimleri, 1. Bütünlüklü Uygarlıklar, ss. 39-48, 2. Bir Biçemler Tarihi Felsefesinin Sorunları, ss. 49-63, 3. Epik Roman, ss. 64-76, 4.Romanın İçsel Biçimi, ss. 77-89, 5.Romanın Tarihsel-Felsefi Koşullanması ve Bunun Anlamı, ss. 90-98. II.Roman Biçiminin Bir Tipolojisine Doğru, 1. Soyut İdealizm, ss. 101-115, 2. Düş Kırıklığı Romantizmi, ss. 116-133, 3.Bir Sentez Denemesi Olarak Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları, ss. 134-144, 4. Tolstoy ve Toplumsal Hayat Biçimlerinin Ötesine Geçme Girişimleri, ss. 145-153.

Kundera, Milan (2019) Roman Sanatı, çev. Aysel Bora, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

13.9. Lukács, Georg (1964) Essays of Thomas Mann, tr.by Stanley Mitchell, London: Merlin Press.

13.10. Lukács, György (2014) Tarih ve Sınıf Bilinci, Çeviri/açıklama Yılmaz Öner, İstanbul: Belge Yayınları.

13.11. Lukács, György (1982) Hegel's False and His Genuine Ontology, tr. by David Fernbach, London: Merlin Press.

13.12.Lukács, Georg (1980) Essays on Realism, edited and introduced by Rodney Livingstone tr. by David Fernbach, Cambridge: The MIT Press.

13.13. Lukács, György (2013) Nietzsche, Emperyalist İrrasyonalizmin Kurucusu, çev. Vural Yıldırım, Ankara: Epos Yayınları.

13.14. Feenberg, Andrew (2014) The Philosophy of Marx, Lukács and the Frankfurt School, London: Verso.

13.15. Kadarkay, Arpad (1995, edited) The Lukács Reader, Oxford: Blackwell.

13.16. Arato, Andrew and Breines, Paul (1979) The Young Lukács and The Origins of Western Marxism, New York: The Seabury Press.

13.17. Goldman, Lucien (1980) Lukács and Heidegger, Towards a New Philosophy, tr. by William Q. Boelhower, London: Routledge.

13.18. Baldocchino, John (1996) Post-Marxist Marxism: Questioning the Answer, Difference and Realism After Lukács and Adorno, Aldershot: Avebury.

 

 

 

Proust, Marcel (2019) Kayıp Zamanın İzinde, I. Cilt, Swann'ların Tarafı; Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde; Guermantes Tarafı, çev. Roza Hakmen, İstanbul: YKY.

Proust, Marcel (2019) Kayıp Zamanın İzinde, II. Cilt, Sodom ve Gomorra; Mahpus; Albertine Kayıp; Yakalanan Zaman; çev. Roza Hakmen, İstanbul: YKY.

Proust, Marcel (2017) Okuma Üzerine, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Notos Kitap Yayınevi.

Proust, Marcel (2017) Aşk Karşılıklı İşkencedir, Aforizmalar, çev. Gözde Karalök, İstanbul: Aylak Adam.

Beckett, Samuel (2019) Proust, çev. Orhan Koçak, İstanbul: Metis Yayınları.

Benjamin, Walter (2017) Proust & Brecht, çev. Cemal Topçu, İstanbul: SUB Yayınları.

Deleuze, Gilles (2016) Proust ve Göstergeler, çev. Ayşe Meral, İstanbul: ALFA.

 

 

 

14. Hafta

 

►Brockett, Oscar G. & Hildy, Franklin J. (2017) Tiyatro Tarihi, çev. Tufan Göbekçi, İstanbul: Mitos Boyut.

Wiles, David & Dymkowski, Christine (2019) Tiyatro Tarihi, çev. Süha Sertabiboğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Stanislavski, Konstantin (2012) Bir Aktör Hazırlanıyor, Oyunculuğa Hazırlık Dersleri, çev. Tansu Akgün, yayına hazırlayan Grigori Vladimiroviç Kristi, İstanbul: Mitos Boyut.

Whyman, Rose (2012) Oyunculukta Stanislavski Sistemi, Modern Performans Alanındaki Mirası ve Etkisi, çev. Hakan Gür, Ankara: Dost Kitabevi.

Üstündağ, Tülay (2018) Yaratıcı Drama Öğretmeninin Günlüğü, Ankara: Pegem Akademi.

Chekhov, Michael (2014) Oyuncuya Oyunculuk Tekniği Üzerine. Yenilenmiş ve Genişletilmiş Metin. Önsöz: Simon Callow, Türkiye Baskısına Sunuş: Ulrich Meyer-Horsch. Çev. Burcu Halaçoğlu, İstanbul: Mitos-Boyut.

13.19.  Brecht’in Epik Tiyatro Teorisi ve Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi Oyununun Felsefi Bir Yorumu, Metin Bal.

13.19.1. "Brecht’in Epik Tiyatro Teorisi ve Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi Oyununun Felsefi Bir Yorumu"/ "A Philosophical Interpretation of Brecht’s Theory of Epic Theatre and The Play The Resistible Rise of Arturo Ui", Metin Bal. 2018.  DOI: 10.20981/kaygi.480527 ,  Kaygı, 31/2018: 321-347.  ORCID: 0000-0003-3448-3736 Tarandığı indexler: TR Dizin, Index Islamicus, Sobiad, Google Scholar, The Philosopher's Index. ISSN 1303-4251 e-ISSN 2645-8950

13.20. Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna'sı, Metin Bal. 15 Ağustos 2017, İzmir, Şirince, Kayser Dağı, Nesin Matematik Köyü, No: 4, Robert Langlands Salonu. Saat: 14:00-16:00. (Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.)

13.19. Bertolt Brecht'in Epik Tiyatro Anlayışı:

10-) Brecht, Bertolt. (2005). Tiyatro İçin Küçük Organon, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları. ("Küçük Organon'a Ekler").

Arturo Ui’nin Yükselişi”, Bertolt Brecht, ss. 89-195. Brecht, Bertolt (2000) Bütün Oyunları, Cilt 9, Puntila Ağa ve Uşağı Matti, çev. Yılmaz Onay. Arturo Ui’nin Yükselişi, çev. Özdemir Nutku. Simone Machard’ın Düşleri, çev. Özdemir Nutku, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

13. 22.Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui”, Bertolt Brecht. ss. 1719-1839. Brecht, Bertolt (1967) Gesammelte Werke, Band 4, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Bertolt Brecht'in Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi Oyunu. Felsefe Oyuncuları tiyatro ekibi. Genel sanat yönetmeni: Metin Bal. Tiyatro Oyunu Yönetmen: Erhan Ayhan. Gösterimler: Birinci gösteri: 22 Haziran 2018 Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Bornova, İzmir. İkinci gösteri: 1 Temmuz 2018 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul. Üçüncü gösteri: 6 Temmuz 2018, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbakır.

13.23. Benjamin, Walter (2014) Epik Tiyatro Üzerine Üç Metin, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Agora Kitaplığı. İçindekiler: Epik Tiyatronun Kuramına İlişkin İncelemeler / Epik Tiyatro Nedir? - Brecht Üzerine Bir İnceleme / Epik Tiyatro Nedir?.

13.24. Jameson, Fredric (2013) Brecht ve Yöntem, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul: Habitus Yayıncılık.

13.25. "Bertolt Brecht’in Epik Tiyatro Kuramının Felsefi Bir Yorumu", Metin BAL, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Devrim ve Felsefe sayısı, Yıl: 2009, Sayı: 4. Alef Yayınları, İstanbul. ss. 127 - 147.

13.26. "Yemeklik Sanata Karşı Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna'sı", Metin Bal. Aeneas Sanat ve Felsefe Günleri, 7-9 Nisan 2017, Altınoluk, Aeneas Butik Otel.

"Brecht'in Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi Oyunumuzun Üç Ayrı Kentte Gösterimi ve Dokuz Günlük Sanat Yolculuğumuzun Öğrettikleri", Metin Bal. s.11, Tiyatro Gazetesi, Ağustos 2018 - Sayı 89, ISSN 1307-9816.

   
 

Strauss, Claude Lévi (2020) Bakmak, Dinlemek, Okumak, çev. Ömer B. Albayrak, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

   
 

Todorov, Tzvetan (2016, der.) Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerinin Metinleri, Roman Jakobson'un Önsözüyle, çev. Mehmet Rifat - Sema Rifat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Todorov, Tzvetan (2011) Edebiyat Kavramı ve Öteki Denemeler, çev. Necmettin Sevil, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Todorov, Tzvetan (2014)  Poetikaya Giriş, çev. Kaya Şahin, İstanbul: Metis Yayınları.

Todorov, Tzvetan (2008) Ortak Hayat, çev. Mehmet Emin Özcan, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Todorov, Tzvetan (2016) Ya Sanat Ya Hayat, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Sel Yayıncılık.

   
 

15. "Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015,Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

"Müthos Yoluyla Düşünmeye Heidegger'le Başlamak", Metin Bal. Us Atölyesi Dergisi, Sayı: 23.

 

►Martin Heidegger, Sanat Yapıtının Kökeni.

Sanat Yapıtının Kökeni Nedir? Martin Heidegger'in Düşünmesi Yoluyla,  Prof. Dr. Metin Bal. Sanat & Hayat Günleri. Tarih: 10 Mart 2023 Cuma Günü, Saat: 17.00 - 18.30 Yer: BonVivant, Cumhuriyet Bulvarı No: 268 Alsancak, Konak 35220 - İzmir.  Sosyal Sorumluluk Projesi Karma Sergi: Carpe Urbem (Şehrin Tadını Çıkar) I: Kent ve Yaşam. Sergide yapıtları yer alan sanatçılarCan Yeşiloğlu, Eda İlbeyci, Emre Evcimen, Funda Alkan, Leyla Pekmen, Volkan Dinçer. Küratör: Dr. İpek Yeğinsü (Kadir Has Üniversitesi, İstanbul. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi) Etkinlikten elde edilen gelir 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi'nden etkilenen öğrencilerin eğitimi için sevk edildi.

Video kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=O7QTOBg36_s

 

15.1. Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Prof. Dr. Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

15.1.1. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

15.1.2. Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

15.1.3. "Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

 

15.2 "Heidegger’in "estetik"i reddi ve sanat anlayışı. Heidegger üstündeki Van Gogh, Cezanne, Klee ve Rilke etkisi". Metin Bal.

 

15.3. "X. Heidegger", ss. 263-301. Wood, Robert E. (1999) Placing Aesthetics, Reflections on the Philosophic Tradition, Ohio: Ohio University Press.

Eroğlu, Özkan (2020) Sanat Yapıtının Kaynağı, Heidegger'in Der Ursprung des Kunstwerkes'i Üzerine Bir Eleştiri, İstanbul: İzlekler Yayınları.

 

15.4. Eroğlu, Özkan (2014) Üç Postempresyonist Ruh, Cézanne-Van Gogh-Gaugin, İstanbul: Tekhne Yayınları.

 

15.5. “…Şiirle Yaşar İnsan…”, Martin Heidegger, çev. Yurdanur Salman, ss. 83-90. “Kuram”, Kitap, Sayı: 7, Ocak 1995, İstanbul: Kur Yayıncılık.

● Rilke (2019) Malte Laurids Brigge'nin Notları, çev. Figen Sile Kösebay, İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.

● Rilke, R. M. (2020) Duino Ağıtları, çev. Nazar Tüysüzoğlu, İstanbul: Notos Kitap.

● Rilke (2018) Toplu Şiirler Cilt 1, çev. Yüksel Pazarkaya, İstanbul: Cem Yayınevi.

● Rilke (2018) Toplu Şiirler Cilt 2, çev. Yüksel Pazarkaya, İstanbul: Cem Yayınevi.

 

15.6. Van Gogh, Vincent (2010) Theo'ya Mektuplar, Çev. Pınar Kür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

15. 7. "Temsildeki Kriz: Paul Klee (1879-1940)" ss. 160-180. Farago, France (2006) Sanat, Çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı.

 

 

 

15.8. "Raşomon", ss. 11-18., "Cehennem Tablosu", ss. 43-83., "Mendil", 28-38.  Akutagava, Ryunosuke (2010) Raşomon ve Diğer Öyküler, çev. ve der. Oğuz Baykara, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

15.9. Carroll, Lewis (2015) Alice in Wonderland, Gece Kitaplığı.

15.9. Carroll, Lewis (2014) Alice Harikalar Ülkesinde, çev. Şefika Kamcez, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

 

 

16. "Tarkovsky ya da Sinemacı İkonu", ss. 228-238. Farago, France (2006) Sanat, Çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı.

 

16.1. Carter, David (2011) Doğu Asya Sineması, çev. David Carter, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

 

16. 2. Gustafsson, Henrik & Gronstad, Asbjorn (2014, edited) Cinema and Agamben, Ethics, Biopolitics and the Moving Image, New York: Bloombury.

 

16.3. Gagnebin, Murielle (2010) Psikanalitik Bir Estetik İçin, çev. Simla Ongan, İstanbul: YKY.

   

 

17. Modernizmin Sanat Anlayışı:

17.1. "Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017, Saat: 15:00-17:00. DEÜ Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. (Video kaydı için tıklayınız lütfen.)

17.2.Moda Felsefesi”, Georg Simmel, çev. Tanıl Bora. İçinde: ss. 101-132, Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

17.2.1. Fuchs, Elinor (2003) Karakterin Ölümü, Modernizmden Sonra Tiyatro, çev. Beliz Güçbilmez, Ankara: Dost Kitabevi.

17.2.2. Yazmanın Felsefesi”, Edgar Allan Poe, ss. 7-18. Poe, Edgar Allan (2002) Bütün Hikayeleri, çev. Dost Körpe, İstanbul: İthaki.

Poe, Edgar Allan (2015) Yazının Felsefesi, çev. Funda Özdemiroğlu, İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.

Poe, Edgar Allan (2019) Kelimelerin Gücü, çev. Cem Soydemir, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Poe, Edgar Allan (2011) Tales of Mystery and Imagination, London: Harper Press.

17.2.3. E. A. Poe Üzerine”, Charles Baudelaire, ss. 19-34. Poe, Edgar Allan (2002) Bütün Hikayeleri, çev. Dost Körpe, İstanbul: İthaki.

17.2.4.Kalabalıkların Adamı”, ss. 299-306. Poe, Edgar Allan (2002) Bütün Hikayeleri, çev. Dost Körpe, İstanbul: İthaki.

17.2.5. Wilde, Oscar (2017) Dorian Gray'in Portresi, Sansürsüz Basım, editör Nicholas Frankel, çev. Ülker İnce, İstanbul: Everest Yayınları. (Bu kitapta, felsefi anlamı kaybettiren birçok çeviri yanlışı vardır. Kitabın orijinaliyle karşılaştırılarak okunmasını öneriyorum.)

Wilde, Oscar (2018) Mutlu Prens, Bütün Masallar, Bütün Öyküler, çev. Roza Hakmen & Fatih Özgüven, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

► Proust, Marcel (2015) Edebiyat ve Sanat Yazıları, çev. Roza Hakmen, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Pirandello, Luigi (2009) Toplu Oyunları 1, Altı Kişi Yazarını Arıyor, çev. Gönül Çapan, Liola, çev. Necdet Adabağ, Ağzı Çiçekli Adam, çev. Hande Aygen, Meslek Belgesi, çev. Hande Aygen, İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

17.3. "Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal. İçindekiler: i.) Kültürün Metafizik ve Antropolojik Tanımları, ii.) "İki Kültür"ün Anlamı, iii.) İki Kültür Çatışmasının Kısa Tarihi, iv.) İki Kültür Çatışmasının İnsani Sonuçları, v.) İki Kültür Çatışmasının Bir Çözümü Olarak Üçüncü Kültür, vi.) Sonuç.

17.3."IX. Dewey", ss. 231-262. Wood, Robert E. (1999) Placing Aesthetics, Reflections on the Philosophic Tradition, Ohio: Ohio University Press.

 

► Gay, Peter (2017) Modernizm, Sapkınlığın Cazibesi, Baudelaire’den Beckett’e ve Ötesine, çev. Sibel Erduman, İstanbul: Everest Yayınları.

17.4. Kovács, András Bálint (2010) Modernizmi Seyretmek, Avrupa Sanat Sineması, 1950-1980, çev. Ertan Yılmaz, Ankara: De Ki Yayım.

 

17.4.1. Pezzella, Mario (2006) Sinemada Estetik, çev. Fisun Demir, Ankara: Dost Kitabevi.

   

 

17.5. Ragon, Michel (2009) Modern Sanat, çev. Vivet Kanetti, İstanbul: Hayalbaz Kitap.

"Soyut Sanatın Serüveni", Soyut Akademizmin Aşılmasına Doğru, Yeni Figürasyon, İşaretler, Londra Okulu, New York Okulu, Buhran 1961-1964, Sanat ve Bilim, Sanatın Demokratikleştirilmesine Doğru.

 

17.6. Barasch, Moshe (1998) Modern Theories of Art, 2, From Impressionism to Kandinsky, New York: New York University Press. 1-) Impressionism (The Crises of Realism), 2-) Empathy, 3-) Discovering the Primitive, 4-) Abstract Art.

 

17.7. Lynton, Norbert (2009) Modern Sanatın Öyküsü, çev. Cevat Çapan & Sadi Öziş, İstanbul: Remzi Kitabevi.

"Yeni Barbarlar", "Gerçeklikle İlgili Sorular ve Yanıtlar", "İlerlemenin Görüntüleri", "Sanat Öldü: Yaşasın Sanat", Kuralların Uygulanması, Modern Sanatın Eski Ustaları, "Amerikan Toplumunda Sanat", "Avrupa'da Savaş Sonrası Sanat", Günümüzde Resim ve Heykel, Resim ve Heykelin Ötesi, Post-İzmler, Neo-İzmler ve Sanat, Modern Toplumda Sanatçı.

 

17.8. Richards, I. A. (2001) Principles of Literary Criticism, London: Routledge.

   

 

18. Varoluşçu Sanat Anlayışı: Dostoyevski, Heidegger, Sartre,  Camus ve Kafka.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

18.1. "Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), ISSN: 2148-5322. ss. 53-68.

18.2. "Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (e-ISSN: 2148-5322), Sayı 6 (2016), DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.42118, indeks bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”, ss. 145-157.

18. 3. "Sartre'ın Edebiyat Nedir?  Denemesinde Toplumsal ve Politik Bağlı ya da Sorumlu Sanat Düşüncesi", Metin Bal.

18. 4. "Sanat ve Kültürel Dönemeç: Özerk Sanatın ve Dava Sanatının Sonu mu?", Irmgard Emmelhainz, ss. 171-189. İçinde: Artun, Ali (Derleme, 2013) Çağdaş Sanat ve Kültüralizm, Kimlik ve Estetik, çev. Tuncay Birkan-Nursu Örge-Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

18.5. "Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre'ın Sanat Anlayışı" (Jean-Paul Sartre's Conception of Art Based on the Phenomenological Ontology), Hazırlayan: Sema SÖKMEN, Tez Danışmanı: Metin BAL, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Aydın-2013. 182 sayfa.

18.5.1. "Sartre'ın Varoluşçu Felsefesi ve Sanat Teorisi", Metin Bal. Konuşmanın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=5v4TJP1ET-w&feature=youtu.be

18.5.2. "İyi Bir İnsan Nasıl Olunur? Sorusuna Sartre'ın Sanat Anlayışından Bir Cevap Denemesi", Metin Bal. 13:00-15:00.  8. İzmir Felsefe Günleri, 17 Mayıs 2019, Doğruyu Kim Söyle: İyi, Güzel, Adil Olana Kim Karar Verir?, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Benal Nevzat Salonu. Kıbrıs Şehitleri Cd. Alsancak. Video kaydı için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=VJAe5TZEFBQ

18.6. Sartre, Jean Paul (2000) Estetik Üstüne Denemeler, çev. Mehmet Yılmaz, Ankara: Doruk Yayımcılık.

18.7. Sartre, Jean - Paul (2011) "Mallermé: İntihar Şiiri", Jean Paul Sartre. Çev. Sema Sökmen & Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 69-72.

Mallarmé, Stéphane (2003) Profil, hazırlayan ve çeviren Ömer Aygün, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Mallarmé, Stéphane (2017) Zarla Dönmeyecek Şans, çev. Tugay Kaban, İstanbul: Lakin Yayınları.

 

Rancière, Jacques (2013) Aisthesis. Scenes From The Aesthetics Regime of Art, tr. by Zakir Paul, London: Verso.

Rancière, Jacques (2010) Özgürleşen Seyirci, çev. E. Burak Şaman, İstanbul: Metis Yayınları.

Rancière, Jacques (2020) Kelimelerin Mekânı, Mallarmé'den Broodhaers'e, çev. Elif Karakaya, İstanbul: Lemis Yayın.

Rancière, Jacques (2008) Görüntülerin Yazgısı, Duyulurum Paylaşımı, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Versus.

Rancière, Jacques (2009) The Future of The Image, tr. by Gregory Elliott, London: Verso.

Rancière, Jacques (2019) Kurmacanın Kıyıları, Savaş Kılıç, İstanbul: Metis Yayınları.

 

Lazzarato, Maurizio (2019) Marcel Duchamp ve İşin Reddi, çev. Sercan Çalcı, İstanbul: Kolektif Kitap.

Lazzarato, Maurizio (2016) Göstergeler ve Makineler, çev. Ferda Nur Demirci, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

Lazzarato, Maurizio (2017) Video Felsefe, çev. Şule Çiltaş Solmaz, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

   

 

19. "Geleneksel Estetik Anlayışın Bir Eleştirisi Olarak Adorno'nun Estetik Teorisi", Metin Bal. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, SOBIAD (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği) tarafından yayınlanan hakemli dergi, ss. 71-76, Cilt 3, No: 1, 2011, ISSN: 1309-8012.

 

19.1. "Ölümün Tasfiyesi Bağlamında Mandarin Anesteziye Karşı Adorno'nun Özdeşsizlik Estetiği", Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Yıl: 6. Mayıs-Haziran 2013, ss. 64-67.

 

19.2.   Walter Benjamin, "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı", ss. 50-86, İçinde:     Benjamin, Walter (2004) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY. Bu çeviride birtakım felsefi teknik terimler yanlış çevrilmiştir, Çevirmen Ahmet beyin örneğin 73'üncü sayfada "bilinçaltı" olarak çevirdiği sözcüklerin Almanca orijinali "Unbewußt"tur, Türkçe'ye "bilinçdışı" olarak çevrilmelidir. (Freud'un kendisi bu kavramın doğru şekilde anlaşılması gerektiği konudaki hassasiyetini çeşitli yapıtlarında özellikle ve sık sık vurgular.) Bkz. s. 62, Benjamin, Walter (2010) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Berlin: Suhrkamp Verlag.

19.3. Estetik Kuram ve Kitle Kültürüne Yönelik Eleştiri”, ss. 251-315. Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık.

   

Film

Modernist dönemde doğan sanat: Sinema & Film için tıklayınız lütfen.

   
 

Vural, Yıldırım & Koç, Tarkan (2008) Müzik Felsefesine Giriş, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

   

Bale

Bale Dansı:

● Marius Petipa (11 Mart 1818 Marsilya Fransa - 14 Temmuz 1910, Gurzuf) & Arthur Saint-Léon (17 Eylül 1821 Paris - 2 Eylül 1870 Paris)

Balenin altyapısı: Rönesans'ta Dans

● Nalbantoğlu, Hasal Ünal (2008) "Türkiye'de Bir Dans Sosyolojisi İçin Peşrev", ss. 23-47. İçinde: Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi, Ocak 2008, Sayı 1, İstanbul: Alef Yayınevi.

Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç (2017) Yevgeni Onegin, çev. Azer Yaran, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Evci, Muzaffer (2008) 60. Yılında Türk Balesi, Ankara: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Özel Yayını.

Evci, Muzaffer (2009) The Turkish Ballet In It's 60th Year, Ankara: The Directorate General of The State Opera and Ballet Special Edition.

Evi, Muzaffer (2002) Dans, Daima, Dans Üzerine Yazılar, Ankara: Favori Yayınları.

Beaumont, Cyril W. (1964) Kısa Bale Tarihi, çev. Özcan Başkan, İstanbul: Elif Kitabevi.

Deleon, Jak (1986, Daleon İstanbul doğumludur) Bale Tarihi, İstanbul: İmge Yayıncılık.

Altıntaş, Sevinç (2002) Klasik Bale Bir Duygu Dansıdır, İzmir: Etki Yayınevi.

Grant, Gail (1995) Bale Sözlüğü, çev. İnci Kurşunlu, İstanbul: Mitos Boyut.

Dodd, Craig (1994) Blöfçünün Rehberi Bale, çev. Rana Evcim, İstanbul: AFA Yayınları.

Ebcioğlu, Türkan (1984) Bale Tarihinden Notlar, İstanbul: Hikmet Münir Ebcioğlu.

   

 

20. Derrida Resimde Hakikat ve postmodern sanat anlayışı,

 

21. "Yorum, Anlama ve Sanat Üzerine: Gadamer", Metin Bal, Afşar Timuçin'e Armağan, Editörler: Çetin Veysal & Zehragül Aşkın, 2010, Etik Yayınları, İstanbul. ss. 183-196.

Gadamer, Hans-Georg (2015) Güzelin Güncelliği /Die Aktualität des Schönen, Oyun, Sembol ve Festival Olarak Sanat, çev. Fatih Tepebaşlı, Konya: Çizgi Kitabevi.

 

 

 

Rancière, Jacques (2018) Aisthesis, Sanatın Estetik Rejiminden Sahneler, çev. Ayşe Deniz Temiz, İstanbul: Monokl.

 

 

 

22. "Baudrillard’a Göre Postmodern Sanat ve Simülakr ya da Gerçeğin Yerini Alan Gölge"/"Postmodern Art For Baudrillard and Simulacr or Reality Replaced with the Shadow", Metin Bal. felsefelogos dergisi / dosya konusu: Psikanaliz ve Felsefe. Yıl: 21, Sayı: 66, 2017/3. ss. 153-174. İstanbul: Fesatoder Yayınları. Listelendiği indeksler: EBSCOhost, The Philosopher's Index.

 

"Postmodernizm, Simülakr, Tatile Gönderilmiş Gerçek"Konferansı. Konuşmacı: Metin Bal. Video kaydını izlemek için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=dxuOPivouHQ , 13 Haziran 2017, DEÜ, Tınaztepe Kampüsü,Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, 3. Kat, oda no: 328. Makale formatında okumak için tıklayınız lütfen

http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Postmodernizm_Simulacr_Shadow_Metin_Bal/metin_bal_Baudrillarda_gore_postmodern_sanat.pdf

 

Caydırmaya Karşı Platon'un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi, Metin Bal. Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=XC2Zm6hdMjI

Makale formatında okumak için tıklayınız lütfen: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/440330

 

22.2.  Lyotard, Postmodern Durum,  "Postmoderni Tanımlamak (1986)", Jean-Francois Lyotard. çev. Metin Bal, Afşar Timuçin'e Armağan, Editörler: Çetin Veysal & Zehragül Aşkın, 2010, Etik Yayınları, İstanbul. ss. 453-456.

 

22.2. Jameson: Modernist ve postmodern sanat:

● Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer & Abdülkadir Gölcü, Ankara: Nirengi Kitap.

Tally Jr., Robert T. (2021) Fredric Jameson, Diyalektik Eleştiri Projesi, çev Emel Aras, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

22.3. "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

22.4. "Postmodern Dönem, Simülakrlar ve Simülasyon Düzeni", Metin Bal.

Baudrillard, Jean (2008) Simulakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Jean Baudrillard, Sanat Komplosu

22.5. "Charlie Kaufman’ın Synecdoche, New York Filminin Felsefi Bir Değerlendirilmesi, Postmodern Dönemde İnsanın Durumu ve Çıkış Yolları" / "A Philosophical Evaluation of Charlie Kaufman’s Film Synecdoche, New York, The Situation of Human Being in Postmodern Era and The Ways Out." Metin Bal. felsefelogos dergisi 2018/4, Aralık. Sayı: 71, ss. 7-21. ISSN: 1309-9175.  EBSCOhost, The Philosopher's Index. İstanbul.

 

Wiener, Norbert (1982) Sibernetik, çev. İbrahim Keskin, İstanbul: Say Kitap Pazarlama.

Danto, Arthur C. (2018) Andy Warhol, çev. Süha Sertabiboğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Baker, Ulus (2020) Kanaatlerden İmajlara, Duygular Sosyolojisine Doğru, (From Opinions to Images, Towards a Sociology of Affects) çev. Harun Abuşoğlu, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Bacchilega, Cristina (2016) Postmodern Masallar, Toplumsal Cinsiyet ve Anlatı Stratejileri, çev. Fatma Büşra Helvacıoğlu, İstanbul: Avangard Yayınları.

 

22.4. Rancière, Jacques (2009) Aesthetics and Its Discontents, tr. by Steven Corcoran, Cambridge: Polity Press. Lyotard and the Aesthetics of the Sublime: a Counter-reading of Kant”, ss. 88-131.

 

22.6. Kearney, Richard (1988) The Wake of Imagination, Toward a postmodern culture, London: Routledge. “Part III: Postmodern Narratives, Chapter Seven: The Parodic Imagination”, ss. 251-298. “Chapter Eight: Postmodern Culture: Apocalypse Now?”, ss. 299-345. “Appendix, Some additional remarks on postmodern art, architecture and music”, ss. 346-358. “Conclusion, After Imagination”, ss. 359-397.

Danto, Arthur C. (2014) Sanatın Sonundan Sonra, Çağdaş Sanat ve Tarihin Sınır Çizgisi, çev. Zeynep Demirsü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Danto, Arthur C. (2019) Sıradan Olanın Başkalaşımı, çev. Esin Berktaş & Özge Ejder, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

22.7. Giedion, Sigfried (2008) Space, Time and Architecture, The Growth of a New Tradition, Cambridge: Harvard University Press.

 

22.8. Kuryel, Aylin & Fırat, Begüm Özden (2015) Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik, çev. Birkan Taş, Elçin Gen, Ayşe Boren, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

 

Ana Sayfa

YARARLANILACAK KAYNAKLAR

 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

 

Rabiger, Michael (2019) Senaryo, Roman, Öykü ve Oyun İçin Kurgu Sanatı, çev. İrem Genç, İstanbul: Hil Yayın.

 

Read, Herbert (2017) Sanatın Anlamı, çev. Nuşin Asgari, İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Read, Herbert (2018) Sanat ve Toplum, çev. Elif Kök, İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

 

Diderot (2007) Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, çev. Sabri Esat Siyavuşgil, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

 

Rorty, Amélie Oksenberg (1992) Essays on Aristotles's Poetics, Oxford: Princeton University Press.

 

Borges, Jorge Luis (2010) Alef, El Aleph,  Çev. Tomris Uyar, Fatih Özgüven, Fatma Akerson, Peral Bayaz Charum. İstanbul: İletişim Yayınları. "Averroes'in [Ibn Rüşd'ün ]Arayışı", ss. 85-94. ("Averroe's Search", ss.147-153, Borges, Jorge Luis (1964) Labyrinths Selected Stories & Other Writings, Edited by Donald A. Yates & James E. Irby Preface by André Maurois, New York: New Directions Publishing Corporation.)

 

Aiskhülos (2010) Oresteia: Agamemnon, Adak Sunucular, Eumenidler, Çev. Yılmaz Onay, İstanbul: Mitos Boyut Tiyatro Yayınları.

 

Winckelmann, Johann Joachim (2012) Antikçağ Sanat Tarihi, çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Say Yayınları.

 

Barfield, Raymond (2011) The Ancient Quarrel Between Philosophy and Poetry, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Burke, Edmund (MDCCLXIV) A Philosophical Enquiry into the Origin of the Sublime and Beautiful, London: R. and J. Dodsley.

 

Kant, Immanuel (2000) Critique of the Power of Judgment, tr. by Paul Guyer, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Kott, Jan (2006) Antik Tragedyalar ve Çağdaş Yorumları, Çev. Ayşe Selen, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları.

 

Tarkovski, Andrey: Andrei Rublev'e Göre Tutku.

 

Tarkovski, Andrey (2008) Mühürlenmiş Zaman, Die versiegelte Zeit, Çev. Füsun Ant, İstanbul: Agora Kitaplığı.

 

Schiller, İnsanlığın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar.   (Schiller’in estetik ve sanat felsefesi anlayışı; Haydutlar)

 

Deleuze, Gilles (1995) Kant'ın Eleştirel Felsefesi, çev. T. A., İstanbul: Payel Yayınevi.

 

Hegel, F. Georg Wilhelm (1994) Estetetik, Güzel Sanatlar Üzerine Dersler, çev. T.A.-Hakkı Hünler, Cilt I, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

Hegel G. W. F. (1975) Aesthetics, Lectures on Fine Art , tr. by T.M.Knox, Vol.I, Oxford: The Clarendon Press.

 

Collingwood, R.G. (2014) Speculum Mentis ya da Bilginin Haritası, çevirenler Kubilay Aysevener & Zerrin Eren, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

III. Bölüm "Sanat": 1. Salt imgelem olarak sanat, 2. sanat yapıtı, 3. sanatın monadizmi, 4. sanatta anlam, 5. soru ve yanıt olarak bilgi, 6. hata formu olarak sanat, 7. sanatın diyalektii, 8. oyun.

 

A., T. (2007) Kant Estetiği, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

Berlin, Isaiah (2004)   Romantikliğin Kökleri, Güzel Sanatlar Üzerine, hazırlayan: Henry Hardy, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Cheney, Sheldon (1958)Expressionism in Art, Revised Edition with 210 illustrations, New York: Liveright Publishing Corporation.

 

Crowther, Paul (1996) Critical Aesthetics and Postmodernism, Oxford: Clarendon Press.

 

Shakespeare, William. (1992). Othello,Venedikli Bir Mağripli’nin Faciası, çev. Orhan Burian, İstanbul: MEB Yayınları.

 

Bahar, Saba (2002) Mary Wollstonecraft’s Social and Aesthetic Philosophy, “An Eve to Please Me”, New York: Palgrave.

Johnson, Claudia L. (2002)(edited) The Cambridge Companion to Mary Wollstonecraft, Cambridge: Cambridge University Press.

Jump, Harriet Devine (1994) Mary Wollstonecraft: Writer, New York: Harvester Wheatsheaf.

Tims, Margaret (1976) Mary Wollstonecraft, A Social Pioneer, London: Millington.

Todd, Janet (2000) Mary Wollstonecraft, A Revolutionary Life, New York: Columbia University Press.

 

Faden, Gerhard (1986) Der Schein der Kunst, Zu Heideggers Kritik der Ästhetik, Würzburg: Verlag Dr. Johannes Königshausen und Dr. Thomas Neumann.

 

Novalis ve Hölderlin için Bkz: "Hölderlin ve Novalis", Charles Larmore. Çev. Metin Bal, Bibliotech Dergisi, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6. Eylül, Ekim, Kasım 2008. Ankara.  ss.75-86.

 

Schopenhauer, Arthur (2010) Güzelin Metafiziği, Sanatta ve Edebiyatta Güzelin Sırları, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

 

Kierkegaard, Soren (2009) Etik - Estetik Dengesi, Çev. İbrahim Kapaklıkaya, İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları.

 

Osborne, Harold (1970) Aesthetics and Art Theory, An Historical Introduction, E.P. Dutton, New York.

 

Rose, Margaret A. (1984) Marx's Lost Aesthetics. Karl Marx and The Visual Arts, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Oskay, Ünsal (1985) Estetik ve Politika, Ernst Bloch, Georg Lukasc, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Fredric Jameson, der. Ünsal Oskay, İstanbul: Eleştiri Yayınları.

 

Soykan, Ömer Naci (2000) Müziksel Dünya Ütopyasında Adorno İle Bir Yolculuk, İstanbul: Bulut Yayınları.

 

Lukács, Georg (1979) Goethe and His Age, tr. by Robert Anchor, London:  Merlin Press.  

 

Lukács, Georg (1987) Avrupa Gerçekçiliği, Balzac-Stendhal-Zola-Tolstoy-Gorki ve Diğerleri, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

Lukács, György (2011) Avrupa Edebiyatı ve Varoluşçuluk, derleyen, Resul Ekici, çeviren Vural Yıldırım, Ankara: Epos Yayınları.

 

György, Lukács (2008) Tarihsel Roman, çev. İsmail Doğan, Ankara: Epos Yayınları. İçindekiler: I.TARİHSEL ROMANIN KLASİK BİÇİMİ, 1. Tarihsel Romanın Ortaya Çıkışının Toplumsal Tarihsel Koşulları, ss. 21-34, 2. Walter Scot, ss. 35-76, 3. Klasik Tarihsel Romanın Romantizmle Mücadelesi, ss. 77-111, II.TARİHSEL ROMAN VE TARİHSEL DRAMA, 1.Epik ve Dramanın Birbirinden Ayrılmasının Ardındaki Hayat Olguları, ss. 112-132. 2. Dramatik Karakter Tasvirinin Farklılığı, ss. 133-160 3. Alenilik Meselesi, ss. 161-173. 4. Epikte ve Dramada Çatışmanın Tasviri, ss. 174-191. 5. Dramada ve Dramaturjide Tarihselciliğin Gelişiminin Anahatları, ss. 192-218. III. TARİHSEL ROMAN VE BURJUVA GERÇEKÇİLİĞİNİN BUHRANI, 1. 1848 Devriminden Sonra Tarih Anlayışında Değişiklikler, ss. 219-232. 2.Özelleştirme, Modernizm ve Egzotizm, ss. 233-261, 3.Avam Muhaliflerin Naturalizmi, ss. 262-280. 4.C.F. Meyer ve Tarihsel Romanın Yeni Tipi, ss. 281-293. 5. Çöküşün Genel Eğilimleri ve Tarihsel Romanın Ayrı Bir Tür Haline Getirilmesi, ss. 294-320, IV.DEMOKRATİK HÜMANİZMİN TARİHSEL ROMANI, 1.Emperyalist Dönemde Hümanist Protesto Edebiyatının Genel Özellikleri, ss. 321-351. 2.Halkçı Karakter ve Gerçek Tarihsel Ruh, ss. 352-375. 3.Biyografi Formu ve Problematiği, ss.  376-401. 4. Romain Rolland’ın Tarihsel Romanı, ss. 402-414. 5. Yeni Hümanizmin Tarihsel Romanda Gelişim İmkanları, ss. 415-436.

 

Lifshitz, Mikhali (1968) Marx'ın Sanat Felsefesi, Çev. Murat Belge, İstanbul: Ararat Yayınevi.

 

Brecht, Bertolt (1997) Adam Adamdır (1938). Çev. Yılmaz Onay. Bütün Oyunları, Cilt 2, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları.

 

Benjamin, Walter (1992) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

 

Benjamin, Walter (2007) Estetize Edilmiş Yaşam, Sanat'tan Savaş ve Siyasete Alman Faşizminin Kuramları,Derleyen ve Sunan: Ünsal Oskay, İstanbul: Derin Yayınları.

 

Benjamin, Walter (2010) Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri, Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, çev. Elçin Gen - Mustafa Tüzel, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Bürger, Peter (2000) Ursprung des Postmodernen Denkens, Göttingen: Hubert&Co.

Ana Sayfa 

Lyotard, Jean-Francois, "Postmoderni Tanımlamak", çev. Metin Bal.

 

Şentürer, Ayşe, U., Ş., Sönmez, Funda Uz, (editörler) (2004)  Etik-estetik, İstanbul: Yapı Yayın.

 

Redeker, Horst (1986) Edebiyat Estetiği, Çev. Aziz Çalışlar, Ankara: Kuzey Yayınları.

 

Robinson, Gillian & Rundell, John (1999) Tahayyül Gücünü Yeniden Düşünmek, Kültür ve Yaratıcılık [Rethinking Imagination Culture and Creativity], Çev. Ertuğrul Başer, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Brecht, Bertolt (1990) Sanat Üzerine Yazılar, Çev. Kamuran Şipal, İstanbul: Can Yayınevi.

İçindekiler: Tiyatro İçin Küçük Organon, ss.7-45, Küçük Organon’a Ekler, ss.48-53,  Tiyatroda Diyalektik (1953), ss. 55-76, Biçimcilik Tartışmasıyla İlgili Pratik Bilgiler, ss. 77-81, Georg Lukacs’ın Denemeleri, ss.82-84, Gerçekçilik Kuramının Biçimci Niteliği Üstüne, ss.84-94, Biçimcilik Üstüne Görüşler, ss. 95-101, Edebiyatta Gerçekçilik Tartışmasının Sonuçları, s.102, Gerçekçi Yazış Biçimi Üstüne Notlar, ss.103-126, Berlin Ensemble’sinin Özellikleri, ss.127-128. Oyunculuk Mesleği Üzerine, ss.128-129, Oyuncular İçin Temel Kurallar, 129-131, Bir Oyuncunun Kapılmaması Gereken Eğilimler, ss.131-132, Güç Şeyle Başa Çıkılmak İsteniyorsa Onu Kolay Duruma Getirmek Gerekir, s.132, Sahne Coşkusunun Denetim Altına Alınması ve Sahne Dilinin Arındırılması, ss.132-133,  Sesin Devralınması, ss.133-135, Ayrıntı ve Hızlı Tempo, En az Etkinin Aranması, Temel Sahne Düzeni, Çelişkili Davranışları Sergilemede Karşılaşılan Güçlükler, Küçük Rolleri Oynamadaki Güçlük, Provaların Erken Dönemi, Jestler, s.138-139, Gestus Üzerine, ss.139-140, Yönetmenin Çalışmasına İlişkin, Deneyimler, Her Yerde Aynı Derecede Parlak Işık, Neden Hafif Uçuşan Yarım Tül Perde, Görev Bölümü, Brecht’in Yönetmenliği, Düşünceleri Canlandıran Bir Kişi Olarak Oyuncu, ss.148-149, Kurt Palm, Mavi Atlar, s.152, Yeni Bir Eleştiriden Eklenenler, 153-154, Estetiği Ortadan Kaldırmamız Gerekmez mi?, ss.155-158, Sanata Bakış ve Bakma Sanatı, ss.158-164, Çinlilerin Resim Sanatı Üstüne, ss.165-166, Diderot Derneği, ss.167-170, Yeni Akımların Nedeni, ss.171-174, Biçimcilik Nedir?, ss.174-179, Shakespeare Üstüne Notlar, ss.180-184, Tiyatronun Yazınsallaştırılması, ss.185-191, Epik Tiyatro ve Diyalektik Tiyatro, ss.192-195, Tiyatro Bir Duygu Okulu Diye Nitelenebilir mi?, s.195,  Tiyatroda Diyalektik Üstüne Notlar, ss.196-199,  Yabancılaştırma Efekti, ss.200-211, Novum Organum’dan Küçük Organon’a (Yabancılaştırma Üstüne Düşünceler), ss.212-240.

 

Marx, K. & Engels, F. (2009) Yazın ve Sanat Üzerine, çev. Vahap Erdoğdu, Necla Kuglin ve Yayınevi Çeviri Kurulu, Ankara: Sol Yayınları.

 

Eagleton, Terry (2011) Edebiyat Kuramı, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Eagleton, Terry. Estetiğin İdeolojisi, çev. Bülent Gözkan, Hakkı Hünler, Türker Armaner, Nur Ateş, Ayfer Dost, Engin Kılıç, Ela Akman, Neşe Nur Domaniç, Ayhan Çitil, Banu Kıroğlu, İstanbul: Doruk Yayımcılık.

1.Yüreğin Yasası: Shaftesbury, Hume, Burke / 2.Kant'ta İmgesel Olan /3. Schiller ve Hegemonya

4. İnsan Yapıtı Olarak Dünya: Fichte, Schelling, Hegel / 5. Arzunun Ölümü: Schopenhauer

6. Mutlak İroniler: Soren Kierkegaard /7. Marksist "Yüce" /8. Hakiki Yanılsamalar: Friedrich Nietzsche

9. Baba'nın Adı: Sigmund Freud / 10. Varlık'ın Politikası: Martin Heidegger

11.Marksist Haham: Walter Benjamin / 12. Auschwitz Sonrası  Sanat: Theodor Adorno /13.  Polis'ten Postmodernizme

 

Belge, Murat (1997) Marksist Estetik, Christopher Caudwell Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Birikim Yayınları.

 

Wayne, Mike (2011) Sinemayı Anlamak - Marksist Perspektifler - çev. Ertan Yılmaz, Ankara: De Ki Basım Yayım.

 

Artun, Ali (derleme) (2011) Sanat Manifestoları, Avangard Sanat ve Direniş, çev. Kaya Özsezgin, Ufuk Kılıç, Can Gündüz, Elçin Gen, Mustafa Tüzel, Ece Erbay, Melih Cevdet Anday, Sabahattin Eyüboğlu, Erdoğan Alkan, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Arslan, Rafet (2010) Çağdaş Sanat Manifestoları, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.

 

Wilde, Oscar (2010) Sanatçı: Eleştirmen, Yalancı, Katil, Estetik ve Etik Üzerine, Çev. Esin Soğancılar - Kaya Genç, Fatih Özgüven - Türker Armaner, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Trajedi. Navisalvia, Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2004, (2004) Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Bilim Editörü: Faruk Akyol.

 

Ridley, Aaron (2007) Müzik Felsefesi, Tema ve Varyasyonlar, çev. Bilge Aydın, Ankara: Dost Kitabevi.

 

Collingwood, Robin George (2011) Kısaca Sanat Felsefesi, Çev. Talip Kabadayı, Ankara: BilgeSU.

 

Bolla, Peter de, (2006) Sanat ve Estetik, Çev. Kubilay Koş, İstanbul:Ayrıntı Yayınları.

 

Badiou, Alain (2009) Başka Bir Estetik, Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Metis Yayınları.

 

Lunaçarski, Anatoli Vasilyeviç (1982) Sanat ve Edebiyat Üzerine İnceleme, Çev. Kevser Kavala, İstanbul: Adam Yayıncılık.

 

Jimenez, Marc (2008) Estetik Nedir?  çev. Aytekin Karaçoban, İstanbul: Doruk Yayımcılık.

 

Groys, Boris (2011) The Total Art of Stalinism, Avant-Garde, Aesthetics, Dictatorship, and Beyond, tr. by Charles Rougle, London: Verso.

 

Zedung, Mao (1999) Kültür, Sanat ve Edebiyat Üzerine, Çev. Celal Üster, İstanbul: Berfin Yayınları.

 

Zima, Peter V. (2006)  Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi, Çev. Mustafa Özsarı, Ankara: Hece Yayınları.

"Edebiyat teorilerinin felsefi ve estetik kurucuları", "Anglo-Amerikan Yeni Eleştirisi ve Rus Biçimciliği", "Kant-Hegel ve Avangard Arasındaki Çek Yapısalcılığı", "Okur tepkisi eleştirisinin sorunları: Hermeneutikten fenomenolojiye", "Marksizmden eleştirel teoriye ve postmodernizme", "semiotik estetik: Greimas, Eco, Barthes", "Yapısökümcü Estetik: Nietzsche Estetiği", "Lyotard'ın postmodern estetiği ve Kant'ın  yüce fikri", "Eleştirel edebiyat teorisine doğru".

 

Shiner, Larry (2004) Sanatın İcadı, Bir Kültür Tarihi, (The Invention of Art: A Cultural History) Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

İslam Estetiğine Giriş, Oliver Leaman, çev. Nuh Yılmaz, İstanbul: Küre Yayınları, 2010.

 

Carroll, Noel (2012) Sanat Felsefesi, Çağdaş Bir Giriş, çev. Güliz Korkmaz Tirkeş, Ankara: Ütopya Yayınevi.

Sanat ve Temsil; Sanat ve Dışavurum; Sanat ve Biçim; Sanat ve Estetik Deneyim; Estetik Boyut; Sanat, Tanım ve Belirleme. "Yeni Wittgensteincılık: Açık Bir Kavram Olarak Sanat"

 

Ackerman, James S. (2001) Origins, Imitations, Conventions. Representation in the Visual Arts, Massachusetts Institute of Technology.

 

Stolniz, Jerome (1965) Aesthetics, London: The Macmillan Company.

 

Gagnebin, Murielle (2011) Psikanalitik Bir Estetik İçin, Çev. Simla Ongan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Foccroulle, Bernard & Legros, Robert & Todorov, Tzvetan (2011) Sanattta Bireyin Doğuşu, Çev. Esra Özdoğan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Tunalı, İsmail (2003) Marksist Estetik, İstanbul: Kaynak Yayınları.

 

Zizek, Slajov (2009) Sanat Konuşan Kafalar, çev. Mine Yıldırım, İstanbul: Encore Yayınları.

 

Eco, Umberto (2006) On Literature, tr. from the Italian by Martin McLaughlin, London: Vintage Books.

 

Eliot, T.S. (2007) Edebiyat Üzerine Düşünceler, çev. Sevim Katrancıoğlu, İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

 

Badiou, Alain (2010) Başka Bir Estetik, Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Metin Yayınları. İçindekiler: 1. sanat ve felsefe, 2. bir şiir nedir ve felsefe şiir hakkında ne düşünür?, 3. Fransız filozof Polonyalı bir şaire yanıt veriyor?, 4. felsefi bir görev: Pessoa'nın çağdaşı olmak, 5. Şiirsel bir diyalektik: Lebid Bin Rebia ve Mallermé, 6. Düşünmenin metaforu olarak dans, 7. Tiyatro üzerine tezler, 8. sinemanın sahte hareketleri, 9. varlık, varoluş, düşünce: Düzyazı ve kavram, 10. kır tanrısının felsefesi.

 

Eco, Umberto (2012) Günlük Yaşamdan Sanata, çev. Kemal Atakay, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

 

Baudrillard, Jean (2012) Karnaval ve Yamyam, çev. Oğuz Adanır, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

 

Savaş, Hakan (2003) Sinema ve Varoluşçuluk, İstanbul: altıkırkbeş Yayın.

 

Thomson, George (1984) Şiir Sanatı, çev. Cevat Çapan, İstanbul: Üç Çiçek Yayınevi.

 

Huysmans, Joris-Karl (2009) Against Nature (A rebours), a new translation by Margaret Mauldon, edited with and Introduction and Notes by Nicholas White, New York: Oxford World Classics,

Huysmans, Joris-Karl (2010) Orada (Là Bas) çev. Birsel Uzma, İstanbul: Okuyan Us.

 

Fischer, Ernst (2012) Sanatın Gerekliliği, John Berger'in önsözüyle, çev. Cevat Çapan, İstanbul: Sözcükler Yayınları.

1.Sanatın Görevi, 2. Sanatın Başlangıcı, 3. Sanat ve Kapitalizm, 4. Öz ve Biçim, 5. Gerçekliğin Yitirilmesi ve Bulunması.

 

Çağdaş Sanat ve Kültüralizm, derleyen ve sunan Ali Artun, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013. Çevirenler: Tuncay Birkan, Nursu Örge, Elçin Gen.

İçindekiler:

"Çokkültürcülük, ya da Çokuluslu Kapitalizmin Kültürel Mantığı", Slavoj Zizek,

"Kimliği Yıkıp Parçalamak", Ulus Baker.

"Sanat ve Kültürel Dönemeç: Özerk Sanatın ve Dava Sanatının Sonu mu?", Irmgard Emmelhainz.

"Küratoryal Taktiklerle Kimlik İmalatı", Misko Suvakovic.

 

Kris, Ernst & Kurz, Otto (2013) Efsane, Mit ve Büyü, - Tarihsel Bir Deney - E.H.Gombrich'in sunuşuyla, çev. Sabri Gürses, İstanbul: İthaki Yayınları.

İçindekiler: Sanatçının Biyografide Kahramanlaştırılması, Büyücü Olarak Sanatçı, Sanatçının Biyografideki Özel Konumu.

 

"Sanat Felsefesi" ya da "Güzel Sanatlar Felsefesi" Nedir? = s.1. Hegel, F. Georg Wilhelm (1994) Estetetik, Güzel Sanatlar Üzerine Dersler, çev. T. A.-Hakkı Hünler, Cilt I, İstanbul: Payel Yayınevi.

.Modern Sanat Neden Floransa'da ve Opera İle Başlar? = ss. 7-13. Nietzsche, F., (2005), Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, İstanbul: SayYayınları.

Hegel’in ‘Sanat’, ‘Güzellik’ ve ‘Estetik’ Kavramları, Michael Inwood, Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 17-19.

Schelling’in Sanat Felsefesi

Nietzsche, Friedrich, Güç İstenci. Wagner ve Bizet, Carmen.

Heidegger’in "estetik"i reddi ve sanat anlayışı. Heidegger üstündeki Van Gogh, Cezanne, Klee ve Rilke etkisi.  

Doğu Sanatı: "Raşomon", ss. 11-18., "Cehennem Tablosu", ss. 43-83., "Mendil", 28-38.  Akutagava, Ryunosuke (2010) Raşomon ve Diğer Öyküler, çev. ve der. Oğuz Baykara, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Bertolt Brecht'in Epik Tiyatro Anlayışı: Brecht'in bir oyunu: Yuvarlak Kafalar Sivri Kafalar.

Sartre, Jean Paul (2000) Estetik Üstüne Denemeler, çev. Mehmet Yılmaz, Ankara: Doruk Yayımcılık.

"Sartre'ın Diyalektik Felsefesinin Marksist Estetik Kurama Katkıları", Metin Bal.

"Mallermé: İntihar Şiiri", Jean Paul Sartre. Çev. Sema Sökmen & Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 69-72.

Derrida ve postmodern sanat anlayışı, Lyotard Postmodern Durum ve "Postmoderni Tanımlamak".

Diderot (2007) Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler, çev. Sabri Esat Siyavuşgil, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Shiner, Larry (2004) Sanatın İcadı, Bir Kültür Tarihi, (The Invention of Art: A Cultural History) Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Borges, Jorge Luis (2010) Alef, El Aleph,  Çev. Tomris Uyar, Fatih Özgüven, Fatma Akerson, Peral Bayaz Charum. İstanbul: İletişim Yayınları. "Averroes'in [Ibn Rüşd'ün ]Arayışı", ss. 85-94. ("Averroe's Search", ss.147-153, Borges, Jorge Luis (1964) Labyrinths Selected Stories & Other Writings, Edited by Donald A. Yates & James E. Irby Preface by André Maurois, New York: New Directions Publishing Corporation.)

Aiskhülos (2010) Oresteia: Agamemnon, Adak Sunucular, Eumenidler, Çev. Yılmaz Onay, İstanbul: Mitos Boyut Tiyatro Yayınları.

Burke, Edmund (MDCCLXIV) A Philosophical Enquiry into the Origin of the Sublime and Beautiful, London: R. and J. Dodsley.

Kott, Jan (2006) Antik Tragedyalar ve Çağdaş Yorumları, Çev. Ayşe Selen, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları

Tarkovski, Andrey: Andrei Rublev'e Göre Tutku.

Tarkovski, Andrey (2008) Mühürlenmiş Zaman, Die versiegelte Zeit, Çev. Füsun Ant, İstanbul: Agora Kitaplığı.

Schiller, İnsanlığın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar.   (Schiller’in estetik ve sanat felsefesi anlayışı; Haydutlar)

Deleuze, Gilles (1995) Kant'ın Eleştirel Felsefesi, çev. T. A., İstanbul: Payel Yayınevi.

Hegel, F. Georg Wilhelm (1994) Estetetik, Güzel Sanatlar Üzerine Dersler, çev. T.A.-Hakkı Hünler, Cilt I, İstanbul: Payel Yayınevi.

Hegel G. W. F. (1975) Aesthetics, Lectures on Fine Art , tr. by T.M.Knox, Vol.I, Oxford: The Clarendon Press.

A., T. (2007) Kant Estetiği, İstanbul: Payel Yayınevi.

Berlin, Isaiah (2004)   Romantikliğin Kökleri, Güzel Sanatlar Üzerine, hazırlayan: Henry Hardy, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Cheney, Sheldon (1958)Expressionism in Art, Revised Edition with 210 illustrations, New York: Liveright Publishing Corporation.

Crowther, Paul (1996) Critical Aesthetics and Postmodernism, Oxford: Clarendon Press.

Shakespeare, William. (1992). Othello,Venedikli Bir Mağripli’nin Faciası, çev. Orhan Burian, İstanbul: MEB Yayınları.

Faden, Gerhard (1986) Der Schein der Kunst, Zu Heideggers Kritik der Ästhetik, Würzburg: Verlag Dr. Johannes Königshausen und Dr. Thomas Neumann.

Novalis ve Hölderlin için Bkz: "Hölderlin ve Novalis", Charles Larmore. Çev. Metin Bal, Bibliotech Dergisi, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6. Eylül, Ekim, Kasım 2008. Ankara.  ss.75-86.

Schopenhauer, Arthur (2010) Güzelin Metafiziği, Sanatta ve Edebiyatta Güzelin Sırları, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Kierkegaard, Soren (2009) Etik - Estetik Dengesi, Çev. İbrahim Kapaklıkaya, İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları.

Osborne, Harold (1970) Aesthetics and Art Theory, An Historical Introduction, E.P. Dutton, New York.

Oskay, Ünsal (1985) Estetik ve Politika, Ernst Bloch, Georg Lukasc, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Fredric Jameson, der. Ünsal Oskay, İstanbul: Eleştiri Yayınları.

Soykan, Ömer Naci (2000) Müziksel Dünya Ütopyasında Adorno İle Bir Yolculuk, İstanbul: Bulut Yatınları.

Lukács, Georg (1979) Goethe and His Age, tr. by Robert Anchor, London:  Merlin Press.  

Brecht, Bertolt (1997) Adam Adamdır (1938). Çev. Yılmaz Onay. Bütün Oyunları, Cilt 2, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları.

Brecht, Bertolt. (2005). Tiyatro İçin Küçük Organon, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları. ("Küçük Organon'a Ekler").

Benjamin, Walter (1992) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

Benjamin, Walter (2007) Estetize Edilmiş Yaşam, Sanat'tan Savaş ve Siyasete Alman Faşizminin Kuramları,Derleyen ve Sunan: Ünsal Oskay, İstanbul: Derin Yayınları.

Benjamin, Walter (2010) Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri, Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, çev. Elçin Gen - Mustafa Tüzel, İstanbul: İletişim Yayınları.

Bürger, Peter (2000) Ursprung des Postmodernen Denkens, Göttingen: Hubert&Co.

Moran, Berna (2004) Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Lyotard, Jean-Francois, "Postmoderni Tanımlamak", çev. Metin Bal.

Şentürer, Ayşe, U., Ş., Sönmez, Funda Uz, (editörler) (2004)  Etik-estetik, İstanbul: Yapı Yayın.

Redeker, Horst (1986) Edebiyat Estetiği, Çev. Aziz Çalışlar, Ankara: Kuzey Yayınları.

Robinson, Gillian & Rundell, John (1999) Tahayyül Gücünü Yeniden Düşünmek, Kültür ve Yaratıcılık [Rethinking Imagination Culture and Creativity], Çev. Ertuğrul Başer, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Eagleton, Terry. Estetiğin İdeolojisi, çev. Bülent Gözkan, Hakkı Hünler, Türker Armaner, Nur Ateş, Ayfer Dost, Engin Kılıç, Ela Akman, Neşe Nur Domaniç, Ayhan Çitil, Banu Kıroğlu, İstanbul: Doruk Yayımcılık.

1.Yüreğin Yasası: Shaftesbury, Hume, Burke / 2.Kant'ta İmgesel Olan /3. Schiller ve Hegemonya

4. İnsan Yapıtı Olarak Dünya: Fichte, Schelling, Hegel / 5. Arzunun Ölümü: Schopenhauer

6. Mutlak İroniler: Soren Kierkegaard /7. Marksist "Yüce" /8. Hakiki Yanılsamalar: Friedrich Nietzsche

9. Baba'nın Adı: Sigmund Freud / 10. Varlık'ın Politikası: Martin Heidegger

11.Marksist Haham: Walter Benjamin / 12. Auschwitz Sonrası  Sanat: Theodor Adorno /13.  Polis'ten Postmodernizme

Wilde, Oscar (2010) Sanatçı: Eleştirmen, Yalancı, Katil, Estetik ve Etik Üzerine, Çev. Esin Soğancılar - Kaya Genç, Fatih Özgüven - Türker Armaner, İstanbul: İletişim Yayınları.

Salinger, J. D. (2015) Çavdar Tarlasında Çocuklar, çev. Coşkun Yerli, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Trajedi. Navisalvia, Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2004, (2004) Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Bilim Editörü: Faruk Akyol,

Ridley, Aaron (2007) Müzik Felsefesi, Tema ve Varyasyonlar, çev. Bilge Aydın, Ankara: Dost Kitabevi.

Bolla, Peter de, (2006) Sanat ve Estetik, Çev. Kubilay Koş, İstanbul:Ayrıntı Yayınları.

Badiou, Alain (2009) Başka Bir Estetik, Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Metis Yayınları.

Lunaçarski, Anatoli Vasilyeviç (1982) Sanat ve Edebiyat Üzerine İnceleme, Çev. Kevser Kavala, İstanbul: Adam Yayıncılık.

Jimenez, Marc (2008) Estetik Nedir? çev. Aytekin Karaçoban, İstanbul: Doruk Yayımcılık.

Zedung, Mao (1999) Kültür, Sanat ve Edebiyat Üzerine, Çev. Celal Üster, İstanbul: Berfin Yayınları.

Zima, Peter V. (2006)  Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi, Çev. Mustafa Özsarı, Ankara: Hece Yayınları.

"Edebiyat teorilerinin felsefi ve estetik kurucuları", "Anglo-Amerikan Yeni Eleştirisi ve Rus Biçimciliği", "Kant-Hegel ve Avangard Arasındaki Çek Yapısalcılığı", "Okur tepkisi eleştirisinin sorunları: Hermeneutikten fenomenolojiye", "Marksizmden eleştirel teoriye ve postmodernizme", "semiotik estetik: Greimas, Eco, Barthes", "Yapısökümcü Estetik: Nietzsche Estetiği", "Lyotard'ın postmodern estetiği ve Kant'ın  yüce fikri", "Eleştirel edebiyat teorisine doğru"

Zelyüt, Solmaz (haz., 2015) Didem Madak’ı Okumak, Sempozyum, 11-12 Aralık 2014, İzmir. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Düzenleme Kurulu: Müjde Bilir, Dilek Direnç, Asuman Susam, Şerife Yalçınkaya, Solmaz Zelyüt, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Platon Didem’i Severdi”, Solmaz Zelyüt. ss. 15-20.

Didem’de Efsunlu İzler”, Müjde Bilir, ss. 23-32.

Didem Madak Şiirinde Söyleyiş: Ses, Sesleniş ve Hitap”, Zeynep Direk, ss. 33-43.

Didem Madak: İri, Ekşi Vişne Tanesi”, Mahmut Temizyürek, ss. 44-60.

Mahallenin Kayıp Kızı: Didem Madak Şiirinde Üç Benlik”, Osman Konuk, ss. 61-70.

Cadı Olmaya Özenen Külkedisi”, Necmiye Alpay, ss. 71-83.

Didem Madak ve Bıkkın Tanrıçasının İdiolektik Anlatımı”, Ritta Cankoçak, ss. 84-98.

Didem Madak: Şiire Karşı Şiir”, Şükran Yücel, ss. 99-107.

Didem Madak İçin”, Semih Sökmen, ss. 108-113.

Didem Madak’ın “Şeffaf Dünyası””, Esra Yalazan, ss. 117-123.

Kanon’u Zorlayan Didem Madak”, Dilek Direnç, ss. 124-133.

Grapon Kağıtları Üzerinden 1990’lar Şiirine Bakmak”, Orhan Kahyaoğlu, ss. 134-150.

Pulbiber’de Minör Edebiyat”, Asuman Susam, ss. 151-164.

Didem Madak’ın Dille Alıp Veremediği”, Nazmi Ağıl, ss. 165-171.

Bir Kadın Deneyimi Olarak Şiir. Didem Madak’ın Şiirlerinde Dilin Örgütlenişi, Biçim ve İçerik Üzerine”, Nilay Özer, ss. 172-196.

Didem Madak Şiirinde Politik Olan”, Erdem Çolak, ss. 197-205.

Kayıp Şiirin İzinde: “Sylvia Uyan! Nicholas Sütünü İçmedi!” ”, Zeynep Köylü, ss. 209-216.

Didem Madak Şiirinde Zaman ve Mekan”, Cemal Salman, ss. 217-250.

Pulbiber Şubesinin Koordinatları: Didem Madak Şiirinde Anlatıcının “Dışarı”yla İlişkisi” ”, Miray Çakıroğlu, ss. 251-258.

Unutma-Hatırlama: Didem Madak Şiirlerinde Bellek İnşası”, Hazel Melek Akdik, Melek Aydoğan, ss. 259-268.

Didem Madak’ın Pulbiber Mahallesi: Şairin Dilinde İstanbul”, Ayşe Duygu Yavuz, ss. 269-277.

Mutfağın Bir Adım Ötesindeki Karanlık: Bir Kadın Şairin Tragedyası”, Mehmet Kazım, ss. 281-289.

Didem Madak Şiirinde Kadının Eylem Alanlarına Yakından Bakma Denemesi”, Ayşegül Ergül, ss. 290-297.

Hüznün Mizahını Yapmak: Didem Madak ve Kadın Olmayı Kucaklamak”, Berrin Yanıkkaya, ss. 298-308.

Kadınlık Halleri Müzesi: Kadınların Kolektif Belleği Bağlamında Didem Madak Şiiri”, Neşe Yaşın, ss. 309-315.

Didem Madak’ın Şiirlerinde Bir Direnme Mekanı Olarak “Ev İçi” ve Direnme Eylemi OlarakYuva İşi” ”, İpek Şahbenderoğlu, ss. 316-326.

Didem Madak’ın Şiirleri Üzerinden Kadınların Eşyayla İlişkisini Okumak”, Derya Acuner, ss. 327-336.

Sutyen Lastiğinin Toplumdaki Yeri”, Songül Çelik, Tamer Özşeker, Ümran Altan Kebapçıgil, ss. 337-345.

Sempozyumdan Kitaba ya da Bendeki Didem ve Ötesi…”, Şerife Yalçınkaya, ss. 347-353.

Son Söz”, Didem Madak (Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi’nce 21 Mart 2003 Dünya Şiir Günü’nde düzenlenen “Kadının Şiir Serüveni” konulu panelde yaptığı konuşma.), ss. 355-358.

SINAVLAR

Bir ara sınav, gönüllü yapılan ödevler ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır                Ana Sayfa